extension ExtPose

Keyword: error

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
15,083 (+0.1% / +19)
3.4668(+0.0000) (754+0 votes)
44,739 (+0.1% / +37)
4.5823(+0.0000) (316+0 votes)
54,988 (+0.6% / +330)
4.5189(+0.0000) (663+0 votes)
4
Augury
290,203 (+0.2% / +507)
3.7802(+0.0000) (232+0 votes)
65,376 (+0.1% / +33)
1.0588(+0.0000) (51+0 votes)
50,971 (+0.0% / +8)
4.4066(+0.0110) (91+0 votes)
65,969 (+0.4% / +263)
4.4599(+0.0000) (1,122+0 votes)
11,658 (-1.1% / -135)
3.9717(+0.0000) (106+0 votes)
802 (+0.9% / +7)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
864 (-0.3% / -3)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,208 (+0.5% / +6)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
1,225,618 (+0.4% / +4,548)
4.6863(+0.0001) (12,053+2 votes)
82,453 (+0.1% / +103)
4.1087(-0.0001) (883+1 votes)
60,254 (+0.7% / +399)
4.2691(+0.0000) (472+0 votes)
95 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
53,262 (+0.5% / +259)
4.6485(+0.0017) (202+1 votes)
7,608 (+0.1% / +9)
4.3667(+0.0000) (30+0 votes)
17,833 (+0.3% / +48)
3.7183(+0.0000) (1,001+0 votes)
3,569 (+1.9% / +68)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
157 (+0.6% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
36,805 (+0.2% / +91)
4.2261(+0.0000) (1,924+0 votes)
43,180 (-0.1% / -47)
3.9775(+0.0000) (267+0 votes)
65,323 (+0.0% / +14)
1.5017(+0.0000) (293+0 votes)
34,172 (-0.2% / -55)
4.4928(+0.0000) (69+0 votes)
229 (+4.6% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
830 (+0.5% / +4)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
2,334 (+1.7% / +39)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
12,602 (+0.3% / +37)
4.7431(+0.0024) (109+1 votes)
36,101 (+1.0% / +344)
2.5789(+0.0000) (19+0 votes)
770 (-0.5% / -4)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,914 (-1.6% / -31)
4.7143(+0.0476) (7+1 votes)
1,702 (+1.2% / +20)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
445 (+2.1% / +9)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
3,380 (+9.8% / +301)
498 (+3.8% / +18)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,027 (+0.6% / +32)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
6,577 (+0.7% / +44)
3.1739(+0.0000) (23+0 votes)
161 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,965 (+0.8% / +23)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,061 (+0.0% / +8)
4.715(+0.0000) (993+0 votes)
3,482 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
45,919 (+3.6% / +1,593)
4.7064(+0.0006) (528+1 votes)
74 (+0.0% / +0)
63,221 (-0.1% / -32)
4.3539(+0.0000) (178+0 votes)
86,645 (+3.5% / +2,961)
3.1293(+0.0000) (673+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18,333 (+0.6% / +101)
4.6822(+0.0007) (450+1 votes)
38,093 (+0.4% / +163)
3.8116(+0.0000) (69+0 votes)
47 (+6.8% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,698 (+0.5% / +113)
3.9524(+0.0006) (84+1 votes)
35 (+6.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
45 (+7.1% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,539 (+0.4% / +83)
4.5625(+0.0000) (64+0 votes)
9,932 (+0.3% / +30)
4.7969(+0.0000) (64+0 votes)
10,459 (+0.2% / +25)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7,783 (+0.1% / +11)
4.0283(+0.0000) (106+0 votes)
689 (+0.7% / +5)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
6,158 (+2.1% / +129)
5.0(+0.0000) (25+2 votes)
4,908 (+0.5% / +24)
4.0179(+0.0000) (56+0 votes)
118 (+3.5% / +4)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
86 (+4.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,667 (+5.9% / +205)
3.0556(+0.0000) (18+0 votes)
259 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
587,272 (+0.3% / +1,573)
4.3844(+0.0001) (6,972+1 votes)
1,488 (+1.1% / +16)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
1,856 (+0.8% / +14)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
333,504 (-0.0% / -29)
4.5967(-0.0001) (39,552+31 votes)
455,400 (+0.1% / +499)
4.0312(-0.0016) (3,146+2 votes)
352,463 (+0.4% / +1,408)
4.2108(+0.0001) (8,869+1 votes)
1,376 (+3.6% / +48)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,361 (+0.5% / +7)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
796 (+0.8% / +6)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
796 (-0.7% / -6)
4.25(+0.0000) (48+0 votes)
174,830 (+0.6% / +1,103)
4.2193(+0.0000) (1,678+0 votes)
850 (-1.0% / -9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
259,942 (+0.4% / +1,078)
3.3151(+0.0008) (2,120+1 votes)
79
SEOInfo
917 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
287,777 (+0.4% / +1,057)
3.1939(+0.0000) (330+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
780 (+0.9% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
85,576 (+0.1% / +117)
4.2795(+0.0000) (229+0 votes)
554 (+0.4% / +2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
23,376 (-0.1% / -28)
4.872(+0.0000) (1,899+0 votes)
54,952 (+0.4% / +204)
4.3234(+0.0000) (235+0 votes)
526 (-0.9% / -5)
326 (-2.4% / -8)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
27,821 (+0.0% / +6)
3.844(+0.0000) (2,180+0 votes)
41,924 (+0.1% / +35)
4.168(+0.0000) (125+0 votes)
33,383 (+0.3% / +85)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
61 (+3.4% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
50,184 (+0.1% / +27)
3.1525(+0.0000) (59+0 votes)
26,007 (+0.3% / +86)
4.1405(+0.0000) (491+0 votes)
31,699 (+0.4% / +139)
4.4884(+0.0000) (86+0 votes)
273 (+0.7% / +2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
23,872 (+0.2% / +59)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
26,595 (+4.9% / +1,235)
4.0339(+0.0000) (59+0 votes)
227 (-5.0% / -12)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
212 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
19,202 (+0.1% / +27)
3.6313(+0.0000) (198+0 votes)
13,266 (+0.6% / +79)
4.4808(+0.0000) (156+0 votes)
20,157 (+1.1% / +223)
3.2439(+0.0000) (82+0 votes)
10,133 (+0.3% / +28)
4.1574(+0.0000) (343+0 votes)
235 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,608 (+0.2% / +30)
4.3077(+0.0000) (39+0 votes)
213 (+16.4% / +30)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
6,861 (+0.5% / +37)
4.2569(+0.0000) (109+0 votes)
7,272 (-0.3% / -21)
3.9623(+0.0000) (53+0 votes)
17 (+21.4% / +3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (+15.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
115
ErrFixer
5,592 (-0.5% / -28)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
6,203 (+0.2% / +10)
3.5152(+0.0000) (66+0 votes)
5,463 (-0.1% / -7)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
4,174 (+1.8% / +74)
4.4898(+0.0000) (49+0 votes)
25 (-7.4% / -2)
3,233 (+1.4% / +46)
3.7907(+0.0000) (86+0 votes)
112 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,089 (+0.7% / +33)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,983 (-0.4% / -11)
4.5556(+0.0101) (45+1 votes)
3,379 (+0.1% / +4)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
2,808 (-0.4% / -12)
3.6667(+0.0000) (42+0 votes)
2,580 (+0.1% / +2)
3.6735(+0.0000) (49+0 votes)
2,945 (+0.2% / +7)
3.336(+0.0000) (125+0 votes)
2,727 (+1.9% / +51)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
1,945 (+2.3% / +44)
3.12(+0.0000) (50+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,189 (+0.6% / +7)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
1,240 (+1.1% / +14)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
1,499 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
843 (+0.6% / +5)
4.7297(+0.0000) (37+0 votes)
919 (-0.3% / -3)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
797 (+0.9% / +7)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
847 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
805 (+0.8% / +6)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
896 (-0.7% / -6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
839 (+2.6% / +21)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
832 (+0.8% / +7)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
565 (-0.5% / -3)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
498 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
147
REClike
468 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
411 (+1.2% / +5)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
416 (+1.2% / +5)
3.2941(+0.0000) (17+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
345 (+2.7% / +9)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
434 (+0.5% / +2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
491 (+18.3% / +76)
213 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
222 (-0.9% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
243 (+2.5% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
159
gPass
231 (-4.1% / -10)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
223 (-1.3% / -3)
3.3103(+0.0000) (29+0 votes)
161
FastSNOW
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
243 (+1.7% / +4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
247 (+7.4% / +17)
185 (-2.1% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
94 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
108 (+5.9% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
107 (+4.9% / +5)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
91 (+3.4% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
126 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
103 (+7.3% / +7)
173
Proxer+
57 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
83 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
80 (+1.3% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
176
Smog
7 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
57 (-5.0% / -3)
66 (+10.0% / +6)
54 (-6.9% / -4)
55 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,771,865 (+0.2% / +15,818)
4.6823(+0.0001) (47,591+15 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
185
WikiTree+
49 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4333(+0.0000) (168,871+12 votes)
3,968,909 (+1.8% / +68,990)
4.8421(+0.0001) (38,962+60 votes)
5,888,031 (+0.6% / +34,442)
4.1316(+0.0010) (86,355+177 votes)
189
IE Tab
4,322,176 (+0.1% / +3,124)
4.3392(-0.0001) (20,525+1 votes)
1,275,974 (+1.3% / +15,795)
4.7603(+0.0002) (25,798+46 votes)
931,647 (+1.0% / +9,608)
4.8197(+0.0001) (41,138+28 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,862,665 (-0.5% / -19,835)
3.2468(+0.0019) (924+1 votes)
669,255 (+1.3% / +8,312)
4.7004(+0.0001) (22,413+19 votes)
195
VSTS GO
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
952,883 (-0.0% / -159)
4.4694(+0.0000) (5,759+0 votes)
1,037,871 (+0.5% / +5,661)
4.3962(-0.0012) (1,537+2 votes)
914,034 (+1.2% / +11,117)
4.2604(+0.0000) (1,198+0 votes)
20 (-13.0% / -3)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
202
Autofill
506,402 (+0.3% / +1,428)
3.93(-0.0021) (1,428+1 votes)
423,233 (+0.2% / +842)
3.7267(+0.0000) (1,533+0 votes)
402,073 (+0.2% / +816)
4.2193(+0.0000) (602+0 votes)
286,620 (+0.5% / +1,360)
4.4429(+0.0000) (2,188+0 votes)
363,419 (+5.1% / +17,621)
4.594(+0.0009) (468+1 votes)
239,695 (+4.6% / +10,573)
4.759(+0.0000) (249+0 votes)
114,513 (+0.5% / +533)
4.7726(+0.0003) (4,032+9 votes)
269,411 (+0.3% / +716)
4.3412(+0.0000) (762+0 votes)
156,254 (+9.4% / +13,423)
4.7551(+0.0000) (780+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
212
TV
284,484 (+0.2% / +533)
2.9971(+0.0000) (1,747+0 votes)
152,033 (+0.2% / +358)
4.5489(+0.0000) (1,565+0 votes)
191,551 (+0.2% / +422)
4.58(+0.0034) (250+2 votes)
129,231 (+0.2% / +263)
3.8162(+0.0000) (2,867+0 votes)
246,465 (+0.2% / +402)
3.0829(+0.0000) (736+0 votes)
217
Allfeed
15 (+7.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
191,067 (+4.1% / +7,445)
4.0192(+0.0000) (104+0 votes)
128,186 (+0.1% / +126)
3.7905(+0.0000) (740+0 votes)
61,522 (+1.1% / +661)
4.6771(+0.0002) (1,818+1 votes)
14 (+0.0% / +0)
88,464 (+0.1% / +73)
4.5601(+0.0000) (1,937+0 votes)
202,696 (+2.6% / +5,116)
3.0429(+0.0000) (70+0 votes)
75,451 (+0.1% / +93)
4.1853(+0.0000) (1,808+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
100,690 (-2.2% / -2,265)
4.2316(+0.0000) (190+0 votes)
113,547 (-0.0% / -50)
3.6338(+0.0000) (3,069+0 votes)
82,001 (+0.5% / +398)
3.9652(+0.0000) (460+0 votes)
134,906 (+1.1% / +1,442)
3.629(+0.0062) (221+1 votes)
79,976 (+0.1% / +82)
4.529(+0.0000) (397+0 votes)
103,284 (+1.4% / +1,428)
4.4426(-0.0407) (61+1 votes)
139,376 (-0.2% / -275)
2.8919(+0.0000) (37+0 votes)
81,702 (+0.6% / +453)
4.2595(+0.0000) (131+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
53,965 (+0.2% / +123)
4.5122(+0.0016) (939+3 votes)
58,933 (+0.1% / +56)
3.8089(+0.0000) (403+0 votes)
54,864 (+0.2% / +123)
4.3255(+0.0000) (381+0 votes)
38,855 (+0.4% / +142)
4.8051(+0.0008) (236+1 votes)
60,358 (+0.2% / +128)
4.4667(+0.0000) (150+0 votes)
45,286 (+3.8% / +1,654)
4.65(+0.0000) (120+0 votes)
49,992 (-0.0% / -3)
3.874(+0.0000) (381+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (-45.5% / -5)
46,246 (-0.0% / -17)
4.0625(+0.0000) (336+0 votes)
69,865 (+0.0% / +22)
3.9444(+0.0000) (18+0 votes)
34,802 (+0.4% / +141)
4.7236(+0.0023) (123+1 votes)
62,705 (+5.5% / +3,276)
4.2581(+0.0000) (31+0 votes)
49,796 (-0.7% / -351)
3.7209(+0.0000) (86+0 votes)
33,016 (+0.6% / +190)
4.75(+0.0000) (112+0 votes)
59,372 (+0.6% / +334)
3.4726(+0.0000) (347+0 votes)
42,358 (-0.8% / -362)
3.7077(+0.0000) (130+0 votes)
37,936 (+0.1% / +24)
3.8462(+0.0000) (208+0 votes)
31,308 (+0.4% / +129)
4.2999(+0.0000) (667+0 votes)
34,885 (-0.0% / -16)
4.5113(+0.0000) (221+0 votes)
51,643 (+0.1% / +26)
3.592(+0.0033) (125+1 votes)
30,424 (-0.2% / -46)
4.2712(+0.0000) (354+0 votes)
30,607 (+0.2% / +62)
4.4353(+0.0000) (85+0 votes)
28,858 (+1.1% / +317)
4.2213(+0.0000) (122+0 votes)
29,062 (+0.3% / +99)
4.1078(-0.0308) (102+1 votes)
26,109 (-0.2% / -65)
4.1513(+0.0000) (152+0 votes)
22,254 (+1.2% / +271)
4.502(+0.0000) (247+0 votes)
33,459 (+0.1% / +33)
3.8125(-0.1875) (16+1 votes)
23,701 (-0.1% / -31)
4.3139(+0.0000) (137+0 votes)
34,296 (+0.5% / +174)
3.3867(+0.0000) (75+0 votes)
29,183 (+1.5% / +438)
3.2084(+0.0000) (523+0 votes)
266
MuteTab
24,132 (+0.2% / +60)
4.0541(+0.0000) (74+0 votes)
44,194 (-0.1% / -35)
1.602(+0.0000) (1,965+0 votes)
20,502 (+0.2% / +40)
4.4684(+0.0000) (158+0 votes)
29,250 (+0.2% / +52)
2.8435(-0.0126) (147+1 votes)
19,691 (+0.7% / +131)
4.2976(+0.0000) (168+0 votes)
271
Tab-Snap
20,513 (+0.5% / +100)
4.472(+0.0000) (125+0 votes)
27,528 (+0.2% / +54)
3.5708(+0.0000) (240+0 votes)
13,808 (+0.6% / +83)
4.6794(+0.0000) (131+0 votes)
19,255 (+0.6% / +123)
4.6019(+0.0000) (103+0 votes)
18,627 (+1.3% / +238)
4.4167(+0.0000) (120+0 votes)
20,909 (+0.2% / +32)
4.3061(+0.0000) (49+0 votes)
277
Citable
21,008 (+5.4% / +1,070)
4.129(+0.0000) (62+0 votes)
26,904 (+0.3% / +69)
3.0909(+0.0000) (33+0 votes)
17,320 (+0.9% / +148)
3.8(+0.0000) (110+0 votes)
280
Utime
15,875 (+0.4% / +57)
4.5325(+0.0000) (77+0 votes)
15,149 (+0.1% / +20)
4.1556(+0.0000) (90+0 votes)
13,900 (+0.2% / +32)
4.4815(+0.0000) (108+0 votes)
12,247 (+0.3% / +36)
3.834(+0.0000) (235+0 votes)
284
GTM Sonar
14,365 (+0.5% / +76)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
15,923 (+0.4% / +67)
3.6331(+0.0000) (338+0 votes)
11,736 (+0.0% / +0)
4.3415(+0.0000) (123+0 votes)
17,620 (-0.1% / -19)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
6,954 (+0.8% / +53)
4.3983(+0.0000) (3,593+0 votes)
13,614 (+0.9% / +117)
4.0833(+0.0000) (36+0 votes)
12,987 (+0.5% / +65)
4.3261(+0.0000) (46+0 votes)
12,259 (+0.4% / +49)
4.6429(+0.0000) (56+0 votes)
17,157 (+1.3% / +215)
3.6154(+0.0000) (39+0 votes)
8,636 (+0.9% / +74)
4.3897(+0.0000) (580+0 votes)
294
SP Editor
9,563 (+0.3% / +25)
4.8293(+0.0000) (41+0 votes)
9,099 (+0.1% / +12)
4.3155(+0.0000) (336+0 votes)
7,321 (+0.3% / +20)
4.6639(+0.0000) (119+0 votes)
13,832 (+0.2% / +25)
3.6267(+0.0000) (150+0 votes)
298
OpenWAX
12,798 (+0.6% / +71)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
14,741 (+0.6% / +83)
2.7(+0.0000) (60+0 votes)
13,771 (+0.4% / +56)
3.2077(+0.0000) (130+0 votes)