extension ExtPose

Keyword: block -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,142,861 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0105) (96+1 votes)
4,254,530 (+0.0% / +0)
3.8736(+0.0000) (174+0 votes)
1,335,387 (+0.0% / +0)
4.794(+0.0001) (143,421+62 votes)
2,192,098 (+0.0% / +0)
4.5142(+0.0008) (636+1 votes)
5
Adkrig
3,313,626 (+0.0% / +0)
4.2407(+0.0000) (54+0 votes)
1,649,280 (+0.0% / +0)
4.4408(+0.0000) (28,385+13 votes)
2,216,823 (+0.0% / +0)
4.7941(-0.0012) (2,803+3 votes)
1,004,767 (+0.0% / +0)
4.6174(+0.0011) (941+8 votes)
2,409,871 (+0.0% / +0)
3.9412(+0.0000) (34+0 votes)
9,999,963 (+0.0% / +0)
4.4446(+0.0001) (310,998+135 votes)
776,859 (+0.0% / +0)
4.3278(+0.0028) (485+2 votes)
760,744 (+0.0% / +0)
4.0945(+0.0000) (455+0 votes)
874,849 (+0.0% / +0)
4.1487(-0.0002) (1,271+2 votes)
472,688 (+0.0% / +0)
4.3716(+0.0052) (837+10 votes)
770,127 (+0.0% / +0)
4.4578(+0.0000) (308+0 votes)
658,092 (+0.0% / +0)
3.8618(+0.0000) (644+0 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.8039(+0.0000) (51+0 votes)
115,644 (+0.0% / +0)
3.8858(+0.0000) (2,584+0 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
75,698 (+0.0% / +0)
4.3887(-0.0014) (692+5 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4353(+0.0023) (487+2 votes)
83,430 (+0.0% / +0)
4.359(+0.0000) (234+0 votes)
59,236 (+0.0% / +0)
3.934(+0.0000) (197+0 votes)
3,387,287 (+0.0% / +0)
4.26(+0.0000) (50+0 votes)
18,215 (+0.0% / +0)
4.8475(+0.0003) (1,541+3 votes)
44,725 (+0.0% / +0)
4.6023(+0.0046) (88+1 votes)
24,296 (+0.0% / +0)
3.6535(+0.0000) (1,036+0 votes)
38,976 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
43,616 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
33,013 (+0.0% / +0)
4.8937(-0.0018) (207+6 votes)
78,862 (+0.0% / +0)
4.8318(+0.0004) (785+2 votes)
16,980 (+0.0% / +0)
3.4853(-0.0147) (68+2 votes)
2,894,788 (+0.0% / +0)
3.9867(+0.0000) (75+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6922(+0.0000) (59,271+15 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
9,642 (+0.0% / +0)
4.2553(+0.0000) (47+0 votes)
9,692 (+0.0% / +0)
4.5646(+0.0060) (147+2 votes)
187,545 (+0.0% / +0)
3.9012(+0.0011) (1,710-1 votes)
317,843 (+0.0% / +0)
4.6807(+0.0000) (285+0 votes)
30,823 (+0.0% / +0)
4.6071(+0.0000) (168+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5047(-0.0004) (287,689+56 votes)
12,531 (+0.0% / +0)
4.3069(+0.0037) (189+1 votes)
8,033 (+0.0% / +0)
4.64(+0.0000) (25+0 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
6,773 (+0.0% / +0)
3.7009(+0.0000) (107+0 votes)
824,009 (+0.0% / +0)
4.4885(+0.0000) (872+0 votes)
2,836,211 (+0.0% / +0)
4.7678(-0.0001) (81,074+1 votes)
6,448 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,250,813 (+0.0% / +0)
4.6886(-0.0001) (20,677+3 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
68,013 (+0.0% / +0)
2.7178(+0.0000) (404+0 votes)
322,402 (+0.0% / +0)
4.6136(+0.0000) (352+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
6,259 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
612,943 (+0.0% / +0)
4.1116(+0.0000) (27,881+8 votes)
18,673 (+0.0% / +0)
4.0645(+0.0000) (93+0 votes)
3,398 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
2,562 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
17,518 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,567 (+0.0% / +0)
3.881(+0.0000) (42+0 votes)
3,853 (+0.0% / +0)
2,779 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,183 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
2,263 (+0.0% / +0)
11,042 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
575,062 (+0.0% / +0)
4.4686(-0.0001) (7,476+8 votes)
102,451 (+0.0% / +0)
4.1721(-0.0051) (494+3 votes)
24,369 (+0.0% / +0)
4.9077(+0.0029) (65+2 votes)
24,666 (+0.0% / +0)
4.08(+0.0000) (25+0 votes)
79,644 (+0.0% / +0)
4.4135(+0.0000) (133+0 votes)
1,574 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
25,121 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
26,075 (+0.0% / +0)
4.773(+0.0000) (185+0 votes)
1,709 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
176,827 (+0.0% / +0)
4.6609(+0.0005) (637+1 votes)
187,882 (+0.0% / +0)
4.5939(+0.0007) (618+1 votes)
2,638 (+0.0% / +0)
2.7407(+0.0000) (27+0 votes)
69,655 (+0.0% / +0)
4.9025(+0.0001) (769+1 votes)
118,880 (+0.0% / +0)
4.2638(+0.0017) (436+1 votes)
662 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
4,395 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0357) (21+1 votes)
9,233 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (91+0 votes)
13,315 (+0.0% / +0)
4.5345(+0.0000) (58+0 votes)
1,951 (+0.0% / +0)
3.6786(-0.0251) (28+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4362(-0.0003) (181,775+63 votes)
10,394 (+0.0% / +0)
4.08(+0.0000) (25+0 votes)
2,415,900 (+0.0% / +0)
4.3633(-0.0032) (779+4 votes)
304 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
21,332 (+0.0% / +0)
4.3477(+0.0000) (440+0 votes)
1,756 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
436 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
67,291 (+0.0% / +0)
4.4485(+0.0000) (165+0 votes)
24,014 (+0.0% / +0)
4.8302(-0.0004) (424+5 votes)
97
uMatrix
99,610 (+0.0% / +0)
4.7049(+0.0000) (803+0 votes)
940 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(-0.0017) (200-2 votes)
10,302 (+0.0% / +0)
2.6623(+0.0000) (77+0 votes)
3,620 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,543 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
23,423 (+0.0% / +0)
4.2525(+0.0000) (305+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
236,245 (+0.0% / +0)
4.8554(+0.0000) (8,137+0 votes)
509 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
107
Block Ads
3,034 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
13,003 (+0.0% / +0)
4.8507(+0.0001) (375+7 votes)
10,611 (+0.0% / +0)
3.9315(-0.0089) (219+1 votes)
903 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63,938 (+0.0% / +0)
4.3398(+0.0000) (103+0 votes)
101,726 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
150,839 (+0.0% / +0)
3.965(-0.0079) (1,087+14 votes)
1,438 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
18,890 (+0.0% / +0)
3.2054(+0.0000) (112+0 votes)
140,805 (+0.0% / +0)
4.5953(+0.0000) (556+0 votes)
5,140 (+0.0% / +0)
3.9697(+0.0000) (33+0 votes)
111,713 (+0.0% / +0)
4.697(+0.0000) (33+0 votes)
1,833 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,349 (+0.0% / +0)
4.916(+0.0000) (119+0 votes)
2,292 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
29,407 (+0.0% / +0)
3.4643(+0.0000) (28+0 votes)
154 (+0.0% / +0)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,102 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0444) (10+1 votes)
242,094 (+0.0% / +0)
4.188(+0.0000) (351+0 votes)
1,514 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (138+0 votes)
128
BPuzzle
11,760 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
2,048 (+0.0% / +0)
4.7073(+0.0000) (41+0 votes)
19,908 (+0.0% / +0)
4.2581(+0.0000) (186+0 votes)
3,478 (+0.0% / +0)
4.525(-0.0193) (80+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8994(+0.0000) (179+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.9701(+0.0009) (167+5 votes)
161 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,465 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (57+0 votes)
613 (+0.0% / +0)
1,735 (+0.0% / +0)
15,826 (+0.0% / +0)
69,585 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (138+0 votes)
1,142 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
3,091 (+0.0% / +0)
4.2903(+0.0000) (31+0 votes)
3,872 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
22,029 (+0.0% / +0)
4.2121(+0.0080) (99+1 votes)
81 (+0.0% / +0)
12,880 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
355,537 (+0.0% / +0)
3.9884(+0.0000) (602+0 votes)
4,855 (+0.0% / +0)
3.4386(+0.0000) (57+0 votes)
2,444 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
25,345 (+0.0% / +0)
4.3968(+0.0000) (126+0 votes)
7,295 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (22+0 votes)
4,894 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
875 (+0.0% / +0)
4.7391(+0.0000) (23+0 votes)
2,380,734 (+0.0% / +0)
4.6114(+0.0000) (12,921+0 votes)
1,085 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.9822(-0.0019) (1,013+2 votes)
11,244 (+0.0% / +0)
4.5467(+0.0000) (75+0 votes)
2,870 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
159
Boxel 3D
716,441 (+0.0% / +0)
4.6196(-0.0018) (1,401+4 votes)
616,238 (+0.0% / +0)
4.2348(-0.0012) (3,054+33 votes)
2,046 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
7,469 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
546 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
748 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,736 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
364,152 (+0.0% / +0)
4.7144(+0.0000) (921+0 votes)
112,924 (+0.0% / +0)
4.5223(-0.0061) (582+1 votes)
3,743 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (130+0 votes)
201,281 (+0.0% / +0)
4.4817(+0.0000) (301+0 votes)
5,920,283 (+0.0% / +0)
4.2783(+0.0000) (2,030+0 votes)
5,456 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
121,033 (+0.0% / +0)
4.2738(-0.0098) (1,165+5 votes)
69,147 (+0.0% / +0)
4.72(+0.0000) (25+0 votes)
1,385,563 (+0.0% / +0)
4.8315(+0.0001) (51,554+28 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,468 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
1,420 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
7,797 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
11,409 (+0.0% / +0)
7,398 (+0.0% / +0)
4.29(+0.0031) (231+1 votes)
40,105 (+0.0% / +0)
3.7417(-0.0040) (693+1 votes)
116 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
355,104 (+0.0% / +0)
4.5393(+0.0008) (2,444+4 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
197,293 (+0.0% / +0)
4.3895(+0.0000) (855+0 votes)
5,636 (+0.0% / +0)
4.847(+0.0011) (281+2 votes)
307 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (18+0 votes)
236,626 (+0.0% / +0)
4.8765(-0.0003) (4,656+23 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
5,068 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
5,529 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (35+0 votes)
192
Duelist!
2,524 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,513,957 (+0.0% / +0)
4.4195(+0.0000) (1,714+0 votes)
810 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,129 (+0.0% / +0)
3.1692(+0.0000) (65+0 votes)
351,377 (+0.0% / +0)
4.3223(+0.0000) (2,119+6 votes)
6,416 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,923 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
2,065 (+0.0% / +0)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
29,382 (+0.0% / +0)
4.3929(+0.0000) (28+0 votes)
89,402 (+0.0% / +0)
4.2391(-0.0006) (1,175-1 votes)
204
CxForward
5,009 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,008 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
9,839 (+0.0% / +0)
4.619(+0.0000) (84+0 votes)
1,292 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
685 (+0.0% / +0)
210
CSS-Block
1,394 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
2,792 (+0.0% / +0)
4.433(+0.0000) (97+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
15,252 (+0.0% / +0)
3.8537(+0.0000) (41+0 votes)
2,363 (+0.0% / +0)
4.7168(-0.0153) (113+1 votes)
2,491 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
17,966 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,325 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
373 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
41,772 (+0.0% / +0)
4.8967(+0.0000) (2,518+0 votes)
1,476 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (36+0 votes)
9,483,818 (+0.0% / +0)
4.4432(+0.0000) (26,181+0 votes)
1,133 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
302 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,154,889 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0004) (1,302+1 votes)
186 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
25,675 (+0.0% / +0)
4.313(+0.0000) (131+0 votes)
278 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
1,145 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,907 (+0.0% / +0)
4.3488(+0.0000) (43+0 votes)
988 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (15+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
675 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
495 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
890 (+0.0% / +0)
4.3537(+0.0000) (82+0 votes)
241
xTab
48,619 (+0.0% / +0)
3.9182(+0.0000) (110+0 votes)
290 (+0.0% / +0)
48,708 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (99+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
139,917 (+0.0% / +0)
2.7656(-0.0281) (273+21 votes)
123 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
655,470 (+0.0% / +0)
4.814(+0.0000) (15,310+7 votes)
248
Blockify
778 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,523 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
33,484 (+0.0% / +0)
3.9037(+0.0000) (187+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3871(+0.0000) (31+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
215,250 (+0.0% / +0)
4.6977(-0.0037) (645+2 votes)
102 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.799(+0.0000) (383+0 votes)
1,347 (+0.0% / +0)
4.0943(+0.0000) (53+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
2,796 (+0.0% / +0)
4.1395(+0.0000) (43+0 votes)
870 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
26,894 (+0.0% / +0)
4.1905(+0.0000) (42+0 votes)
222 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,251 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (231+0 votes)
27,799 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (63+0 votes)
7,817 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
897,860 (+0.0% / +0)
4.6849(+0.0000) (384+0 votes)
1,226 (+0.0% / +0)
4.8594(+0.0000) (64+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,688 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
320 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
136,236 (+0.0% / +0)
4.55(+0.0000) (40+0 votes)
112,281 (+0.0% / +0)
3.8232(-0.0036) (509+1 votes)
1,175,991 (+0.0% / +0)
3.2961(+0.0001) (976+3 votes)
64 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,614 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
990 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (46+0 votes)
12,155 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (48+0 votes)
5,557 (+0.0% / +0)
4.8677(+0.0000) (310+0 votes)
3,131 (+0.0% / +0)
4.6739(+0.0000) (46+0 votes)
1,954 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
19,052 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0022) (98+1 votes)
24,659 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0091) (111+1 votes)
289
textBlock
217 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
882 (+0.0% / +0)
4.6538(+0.0000) (26+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
508 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
299 (+0.0% / +0)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
198,393 (+0.0% / +0)
4.7833(+0.0000) (2,917+0 votes)
295
Plugins
505,050 (+0.0% / +0)
3.8435(+0.0000) (294+0 votes)
20,416 (+0.0% / +0)
4.6104(+0.0000) (77+0 votes)
2,636 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,360 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,149 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
16,661 (+0.0% / +0)
3.2913(+0.0000) (254+0 votes)