extension ExtPose

Keyword: trademark -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
35,397 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
874,849 (+0.0% / +0)
4.1535(-0.0004) (1,218+3 votes)
1,077,101 (+0.0% / +0)
4.6467(+0.0014) (569+5 votes)
1,102,509 (+0.0% / +0)
4.7669(+0.0009) (266+1 votes)
787,157 (+0.0% / +0)
4.5968(-0.0098) (248+4 votes)
463,268 (+0.0% / +0)
4.6421(-0.0002) (3,356-2 votes)
553,055 (+0.0% / +0)
4.5726(+0.0000) (241+0 votes)
279,885 (+0.0% / +0)
4.1286(-0.0001) (7,284-1 votes)
678,253 (+0.0% / +0)
4.8662(+0.0000) (471+0 votes)
283,112 (+0.0% / +0)
4.7582(+0.0000) (91+0 votes)
105,251 (+0.0% / +0)
4.2408(+0.0000) (2,720+0 votes)
59,921 (+0.0% / +0)
3.5493(+0.0000) (375+0 votes)
5,755 (+0.0% / +0)
4.7551(+0.0000) (49+0 votes)
2,327,338 (+0.0% / +0)
4.4293(+0.0014) (417+1 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4662(+0.0002) (399+32 votes)
6,806 (+0.0% / +0)
4.76(+0.0000) (25+0 votes)
44,100 (+0.0% / +0)
4.2264(+0.0000) (53+0 votes)
24,098 (+0.0% / +0)
4.735(+0.0143) (117+6 votes)
290 (+0.0% / +0)
202 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,902 (+0.0% / +0)
4.1892(+0.0000) (37+0 votes)
1,774,803 (+0.0% / +0)
4.6926(-0.0125) (296+1 votes)
935 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,341 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,356 (+0.0% / +0)
4.4222(+0.0000) (45+0 votes)
27
Dynolex
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
580,081 (+0.0% / +0)
3.14(+0.0000) (707+0 votes)
107,356 (+0.0% / +0)
4.7581(+0.0000) (3,154+0 votes)
1,993,097 (+0.0% / +0)
4.5967(-0.0003) (33,510+3 votes)
5,580 (+0.0% / +0)
2.1475(+0.0000) (61+0 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2276(-0.0065) (369+6 votes)
829,487 (+0.0% / +0)
4.4324(-0.0000) (22,939+4 votes)
890,762 (+0.0% / +0)
4.7316(-0.0066) (529+2 votes)
800,010 (+0.0% / +0)
4.5721(-0.0220) (1,103+24 votes)
636,528 (+0.0% / +0)
4.8768(+0.0005) (1,956+8 votes)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8448(+0.0000) (335+0 votes)
1,154,889 (+0.0% / +0)
3.5281(-0.0017) (1,265+4 votes)
239 (-6.3% / -16)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33,702 (+0.0% / +0)
3.7994(+0.0000) (309+0 votes)
776,859 (+0.0% / +0)
4.3665(+0.0186) (442+8 votes)
775,333 (+0.0% / +0)
4.397(-0.0294) (199+2 votes)
43
L.O.C
461,748 (+0.0% / +0)
4.4254(-0.0014) (2,762+2 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
643 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
528 (+3.5% / +18)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,634 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
620 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18,944 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.433(+0.0013) (448+1 votes)
290,198 (+0.0% / +0)
4.4556(-0.0051) (90+1 votes)
215,917 (+0.0% / +0)
3.3415(+0.0000) (82+0 votes)
151,678 (+0.0% / +0)
3.8144(+0.0000) (765+0 votes)
127,186 (+0.0% / +0)
4.2021(+0.0000) (1,737+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
3.6667(+2.6667) (3+2 votes)
153,185 (+0.0% / +0)
4.525(+0.0000) (240+0 votes)
191,790 (+0.0% / +0)
3.6129(+0.0000) (1,067+0 votes)
132,636 (+0.0% / +0)
4.1209(-0.0347) (91+1 votes)
161,015 (+0.0% / +0)
3.4583(-0.0172) (288+2 votes)
8,402 (+0.0% / +0)
4.3333(-0.3030) (12+1 votes)
5,669 (+0.0% / +0)
4.0118(+0.0000) (85+0 votes)
473 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
73,505 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (209+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
63,383 (+0.0% / +0)
4.164(+0.0000) (189+0 votes)
56,065 (+0.0% / +0)
3.6754(-0.0078) (345+1 votes)
60,080 (+0.0% / +0)
4.133(+0.0000) (188+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
44,166 (+0.0% / +0)
3.8676(-0.0028) (219+3 votes)
34,123 (+0.0% / +0)
4.7286(+0.0080) (70+2 votes)
58,270 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
24,787 (+0.0% / +0)
4.6245(+0.0000) (261+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
35,097 (+0.0% / +0)
2.8182(+0.0000) (187+0 votes)
28,327 (+0.0% / +0)
3.9091(-0.0740) (66+7 votes)
35,469 (+0.0% / +0)
2.7931(+0.0000) (58+0 votes)
25,384 (+0.0% / +0)
3.7018(+0.0000) (57+0 votes)
33,530 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0108) (78+1 votes)
44,064 (+0.0% / +0)
1.6493(+0.0000) (211+0 votes)
17,789 (+0.0% / +0)
4.6957(+0.0000) (46+0 votes)
38,511 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
26,567 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (48+0 votes)
13,313 (+0.0% / +0)
4.4992(+0.0000) (631+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,339 (+0.0% / +0)
4.7623(+0.0000) (122+0 votes)
15,191 (+0.0% / +0)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
17,067 (+0.0% / +0)
3.6552(+0.0000) (29+0 votes)
12,791 (+0.0% / +0)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
9,469 (+0.0% / +0)
3.7885(+0.0000) (104+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
11,190 (+0.0% / +0)
4.36(+0.0000) (25+0 votes)
8,764 (+0.0% / +0)
3.9082(+0.0113) (98+1 votes)
8,273 (+0.0% / +0)
3.7184(+0.0000) (103+0 votes)
7,987 (+0.0% / +0)
4.4825(+0.0003) (114+2 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
1,674 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
8,135 (+0.0% / +0)
4.4857(+0.0000) (70+0 votes)
7,941 (+0.0% / +0)
4.0595(+0.0000) (84+0 votes)
8,837 (+0.0% / +0)
3.9189(+0.0000) (37+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
8,612 (+0.0% / +0)
4.3214(+0.0000) (28+0 votes)
4,688 (+0.0% / +0)
4.1726(-0.0094) (475+19 votes)
6,328 (+0.0% / +0)
4.619(+0.0000) (21+0 votes)
3,566 (+0.0% / +0)
4.8898(+0.0000) (127+0 votes)
4,786 (+0.0% / +0)
4.1746(+0.0000) (126+0 votes)
9,182 (+0.0% / +0)
2.3667(+0.0000) (30+0 votes)
3,573 (+0.0% / +0)
3.7463(+0.0000) (67+0 votes)
108
Flixlingo
194 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,983 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0000) (29+0 votes)
3,089 (+0.0% / +0)
4.4894(+0.0000) (47+0 votes)
3,077 (+0.0% / +0)
4.0968(+0.0000) (31+0 votes)
3,182 (+0.0% / +0)
4.0435(+0.0000) (23+0 votes)
3,721 (+0.0% / +0)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
2,156 (+0.0% / +0)
4.6207(+0.0000) (29+0 votes)
3,813 (+0.0% / +0)
2.5833(+0.0000) (12+0 votes)
2,881 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
2,476 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (28+0 votes)
2,279 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
2,352 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (22+0 votes)
2,617 (+0.0% / +0)
3.3469(+0.0136) (49+1 votes)
2,587 (+0.0% / +0)
2.9167(+0.1894) (12+1 votes)
269 (+0.0% / +0)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
2,457 (+0.0% / +0)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
2,614 (+0.0% / +0)
4.9074(+0.0000) (54+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,594 (+0.0% / +0)
4.0488(+0.0000) (41+0 votes)
1,328 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
421 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,483 (+0.0% / +0)
4.0233(+0.0000) (43+0 votes)
1,487 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (30+0 votes)
356 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,378 (+0.0% / +0)
4.1509(-0.0606) (53+1 votes)
275 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,183 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
822 (+0.2% / +2)
4.9(+0.0000) (103+0 votes)
1,324 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,108 (+10.8% / +108)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
1,123 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,018 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
656 (+0.0% / +0)
4.7368(+0.0000) (38+0 votes)
1,487 (+0.0% / +0)
2.2667(+0.0000) (15+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
849 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,421 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
924 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
1,070 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
147
edX++
967 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1,256 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
788 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
790 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
985 (+0.0% / +0)
159 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
670 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
634 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
442 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
811 (+0.0% / +0)
768 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
727 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
159
ViewTeX
509 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
160
Bing GPT
600 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
598 (+0.0% / +0)
509 (+0.0% / +0)
4.5106(-0.0242) (47+4 votes)
292 (+0.0% / +0)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
871,655 (+0.0% / +0)
4.1984(-0.0251) (257+2 votes)
508 (+0.0% / +0)
402 (+0.0% / +0)
3.4211(+0.0000) (19+0 votes)
4,057 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
465 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
359 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
465,279 (+0.0% / +0)
4.1067(+0.0064) (853+15 votes)
279 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
235 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
317 (+0.0% / +0)
267 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
179 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,878 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
156 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
187 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
186
MeetBot
211 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
182 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
73,167 (+0.0% / +0)
3.6351(+0.0000) (1,680+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
120 (+0.0% / +0)
102 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
476 (+0.0% / +0)
3.8929(+0.0000) (28+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
40,205 (+0.0% / +0)
2.7917(+0.0000) (168+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
203
Shazify
15,491 (+0.0% / +0)
3.0263(+0.0000) (114+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
458 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
7,685 (+0.0% / +0)
4.8788(+0.0000) (99+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
347 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,353 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
54 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,005 (+0.0% / +0)
4.3261(+0.0000) (92+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,999,963 (+0.0% / +0)
4.4429(+0.0003) (307,413+596 votes)
218
Whave
18 (+0.0% / +0)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,246 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,832 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
3,218 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
2,979 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,355,552 (+0.0% / +0)
4.5932(+0.0001) (30,117+36 votes)
230
Rewind
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
231
Tooncraft
2,943 (+0.0% / +0)
2.3214(+0.0000) (84+0 votes)
232
KeepUp
2,070 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
760,666 (+0.0% / +0)
4.044(+0.0003) (3,133+1 votes)
822,624 (+0.0% / +0)
4.5554(+0.0012) (740+2 votes)
944,599 (+0.0% / +0)
3.9719(-0.0396) (178+4 votes)
21 (+0.0% / +0)
715,755 (+0.0% / +0)
4.0635(-0.0053) (583+1 votes)
1,484 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
364,152 (+0.0% / +0)
4.7095(-0.0006) (895+5 votes)
381,457 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0000) (7,885+0 votes)
476,565 (+0.0% / +0)
4.6986(+0.0000) (73+0 votes)
361,162 (+0.0% / +0)
4.5241(+0.0001) (3,730+1 votes)
403,736 (+0.0% / +0)
4.2516(+0.0000) (1,216+0 votes)
246
knogs
15 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
351,089 (+0.0% / +0)
3.8765(+0.0000) (842+0 votes)
397,000 (+32.3% / +97,000)
3.6706(+0.0000) (252+0 votes)
304,313 (+0.0% / +0)
4.2796(-0.0022) (1,023+1 votes)
644 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
284,652 (+0.0% / +0)
4.228(+0.0000) (636+0 votes)
329,103 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0029) (187+2 votes)
226,818 (+0.0% / +0)
4.4388(-0.0025) (1,356+1 votes)
293,191 (+0.0% / +0)
4.2566(+0.0000) (113+0 votes)
240,873 (+0.0% / +0)
4.0788(+0.0151) (977+20 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0955(-0.0188) (178+3 votes)
257
ReTuve
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
258
SpotiAds
175,753 (+0.0% / +0)
4.2108(+0.0000) (465+0 votes)
99,409 (+0.0% / +0)
4.8982(+0.0002) (599+1 votes)
289,469 (+0.0% / +0)
3.9011(-0.0142) (263+3 votes)
570 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
251,932 (+0.0% / +0)
3.0064(+0.0000) (157+0 votes)
119,625 (+0.0% / +0)
4.0456(-0.0023) (1,557+11 votes)
14 (+0.0% / +0)
156,941 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (34+0 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6493(+0.0062) (402+7 votes)
121,963 (+0.0% / +0)
4.5453(+0.0000) (552+0 votes)
593 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
112,683 (+0.0% / +0)
3.997(+0.0000) (338+0 votes)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8194(-0.0029) (1,301+1 votes)
89,402 (+0.0% / +0)
4.2426(+0.0000) (1,175+0 votes)
245,988 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (12+0 votes)
525 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
106,740 (+0.0% / +0)
3.6271(-0.0027) (236+1 votes)
68,686 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (140+0 votes)
32,182 (+0.0% / +0)
4.1463(+0.0000) (41+0 votes)
147,843 (+0.0% / +0)
3.9351(+0.0000) (77+0 votes)
79,150 (+0.0% / +0)
4.3696(+0.0013) (487+1 votes)
108,424 (+0.0% / +0)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
280
WAToolkit
50,046 (+0.0% / +0)
4.6113(-0.0001) (4,060-1 votes)
207 (+0.0% / +0)
4.7931(+0.0000) (29+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8317(-0.0008) (202-1 votes)
58,026 (+0.0% / +0)
4.5694(+0.0000) (692+0 votes)
66,970 (+0.0% / +0)
4.4252(+0.0023) (254+1 votes)
65,379 (+0.0% / +0)
3.7688(+0.0000) (173+0 votes)
88,434 (+0.0% / +0)
3.1309(+0.0000) (275+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
70,228 (+0.0% / +0)
4.3382(+0.0091) (68-11 votes)
60,801 (+0.0% / +0)
4.8471(+0.0000) (628+0 votes)
5,194,256 (+0.0% / +0)
3.0379(+0.0000) (1,239+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
1.75(+0.0000) (4+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.0633(+0.0000) (316+0 votes)