extension ExtPose

Keyword: automatically save -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
153,185 (+0.0% / +0)
4.4715(+0.0000) (246+0 votes)
281,812 (+0.0% / +0)
4.8142(+0.0000) (113+0 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.703(-0.0006) (4,286+2 votes)
309,253 (+0.0% / +0)
4.5947(+0.0000) (264+0 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.7989(-0.0157) (179+1 votes)
1,017,476 (+0.0% / +0)
3.8926(+0.0000) (1,611+0 votes)
70,482 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
1,200,741 (+0.0% / +0)
4.4639(+0.0006) (1,884+4 votes)
423,350 (+0.0% / +0)
4.7716(-0.0032) (591+5 votes)
603,495 (+0.0% / +0)
4.5103(+0.0003) (2,773+6 votes)
2,193,893 (+0.0% / +0)
4.6914(-0.0003) (13,900+10 votes)
337,728 (+0.0% / +0)
4.7547(+0.0005) (1,451+3 votes)
235,104 (+0.0% / +0)
4.5523(+0.0002) (1,014+5 votes)
20,859 (+0.0% / +0)
4.5756(+0.0002) (589+5 votes)
6,960,909 (+0.0% / +0)
4.6566(-0.0004) (10,059+1 votes)
129,097 (+0.0% / +0)
4.7686(-0.0005) (1,089+2 votes)
230,599 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (209+0 votes)
5,067 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
14,227 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
30,445 (+0.0% / +0)
3.797(+0.0000) (202+0 votes)
21
Citable
24,939 (+0.0% / +0)
4.0128(+0.0000) (78+0 votes)
8,700,261 (+0.0% / +0)
4.0569(-0.0008) (7,756+2 votes)
61,108 (+0.0% / +0)
3.1295(+0.0000) (278+0 votes)
215,311 (+0.0% / +0)
4.578(+0.0000) (218+0 votes)
1,379 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
10,581 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,707 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
25,799 (+0.0% / +0)
3.3529(+0.0068) (51-1 votes)
144,138 (+0.0% / +0)
2.9155(+0.0024) (71+2 votes)
719 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
440,648 (+0.0% / +0)
4.1987(+0.0000) (1,671+0 votes)
433,968 (+0.0% / +0)
4.6412(+0.0000) (379+0 votes)
2,667 (+0.0% / +0)
3.8621(+0.0049) (29+1 votes)
2,285 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0606) (12+1 votes)
2,343 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
36
Aura
35,771 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (24+0 votes)
250,118 (+0.0% / +0)
4.6913(+0.0002) (3,486+2 votes)
1,593 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
21,991 (+0.0% / +0)
4.1076(+0.0000) (158+0 votes)
570 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
41
Notepad
11,203 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
10,460 (+0.0% / +0)
3.947(+0.0000) (132+0 votes)
50,008 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,162 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
6,133 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (45+0 votes)
89,923 (+0.0% / +0)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,788 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0556) (9-1 votes)
48
AdSaver
1,904 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
1,978 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
43,769 (+0.0% / +0)
3.9189(+0.0768) (37-1 votes)
4,503 (+0.0% / +0)
3.5161(+0.0000) (31+0 votes)
22,112 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8356(+0.0213) (73+3 votes)
938 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,620 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57
Clipper
6,028 (+0.0% / +0)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
333 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,308 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,013 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,442 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
23,931 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
12,813 (+0.0% / +0)
4.9516(+0.0001) (1,116+2 votes)
3,421 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,131 (+0.0% / +0)
4.1207(+0.0000) (58+0 votes)
1,269 (+0.0% / +0)
3.0(-0.5000) (5+1 votes)
3,051 (+0.0% / +0)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
2,970 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (8+0 votes)
1,338 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
1,159 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,480 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,326 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
73,167 (+0.0% / +0)
3.6351(+0.0000) (1,680+0 votes)
7,145 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
4,477 (+0.0% / +0)
3.7826(+0.0000) (23+0 votes)
2,980 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
22,563 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
14,401 (+0.0% / +0)
4.2361(+0.0000) (72+0 votes)
1,034 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
28,515 (+0.0% / +0)
3.44(+0.0000) (50+0 votes)
156 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
2,517 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,071 (+0.0% / +0)
4.7966(+0.0000) (59+0 votes)
9,717 (+0.0% / +0)
4.2917(+0.0000) (72+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
930 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
89
mSecure
3,104 (+0.0% / +0)
2.1818(+0.0000) (11+0 votes)
31,241 (+0.0% / +0)
4.0357(+0.0000) (84+0 votes)
15,154 (+0.0% / +0)
4.6867(+0.0000) (83+0 votes)
8,451 (+0.0% / +0)
3.7586(+0.0000) (29+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,698 (+0.0% / +0)
4.2586(+0.0000) (58+0 votes)
63,268 (+0.0% / +0)
4.1143(+0.0000) (35+0 votes)
96
TETRAIN
4,433 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
47,407 (+0.0% / +0)
4.5948(+0.0000) (153+0 votes)
73,763 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (35+0 votes)
919 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
52,487 (+0.0% / +0)
4.6949(+0.0000) (59+0 votes)
288 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,744 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
7,421 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0057) (38+1 votes)
362 (+0.0% / +0)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
4,635 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
703 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
252 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,522 (+0.0% / +0)
4.8846(+0.0000) (52+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26,917 (+0.0% / +0)
4.0174(+0.0000) (230+0 votes)
112
Partizion
1,961 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (96+0 votes)
103,827 (+0.0% / +0)
4.6788(+0.0000) (931+0 votes)
114
Huntly
936 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,851 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
3,917 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12,938 (+0.0% / +0)
4.83(-0.0046) (841+1 votes)
119
Paraform
1,106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
293 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,698 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
2,388 (+0.0% / +0)
4.5182(+0.0000) (137+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
276 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,358 (+0.0% / +0)
4.8352(-0.0093) (91+1 votes)
1,014 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,282 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.8039(+0.0000) (51+0 votes)
132
Butterfly
1,099 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
4,665 (+0.0% / +0)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
386 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
906 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
56,194 (+0.0% / +0)
3.7462(+0.0000) (264+0 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
583 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
987 (+0.0% / +0)
1.7333(+0.0000) (15+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
2,881 (+0.0% / +0)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
2,934 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
18,834 (+0.0% / +0)
4.1176(+0.0000) (34+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33,004 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
157,152 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
367 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
155
CTabs
107,820 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (34+0 votes)
746 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,551 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (9+0 votes)
320 (+0.0% / +0)
38,976 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
218 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
56,555 (+0.0% / +0)
4.2535(+0.0000) (142+0 votes)
126 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
217 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
275 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
307 (+0.0% / +0)
288 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,023,782 (+0.0% / +0)
3.8426(+0.0000) (216+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
45,314 (+0.0% / +0)
3.4247(+0.0000) (73+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
31,630 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
833 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
178
ShareThis
24,134 (+0.0% / +0)
3.9324(+0.0000) (207+0 votes)
1,455,255 (+0.0% / +0)
4.5232(+0.0015) (625+2 votes)
180
Notable
715 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
4,966 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
412 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
787 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
816 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
12,843 (+0.0% / +0)
4.0513(+0.0000) (78+0 votes)
15,128 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (30+0 votes)
178 (+0.0% / +0)
4.9739(+0.0000) (153+0 votes)
192
FLOW PAGE
131 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
529 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
337 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
196
One Trail
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
451 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
12,182 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
384,195 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (57+0 votes)
1,822,790 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
7,004 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (48+0 votes)
204
ADP Plus
55 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,387 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
368,342 (+0.0% / +0)
4.8472(+0.0000) (288+0 votes)
1,008,732 (+0.0% / +0)
4.8747(+0.0000) (12,877+29 votes)
209
GreatDJ
152 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
210
houseme
17 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
464,935 (+0.0% / +0)
4.6463(+0.0046) (311+4 votes)
212
Subly
191 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
159,363 (+0.0% / +0)
4.4263(+0.0015) (380+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.6636(-0.0170) (217+1 votes)
62 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
137,338 (+0.0% / +0)
3.8223(-0.0041) (692+1 votes)
61 (+0.0% / +0)
103 (+0.0% / +0)
104 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,366,915 (+0.0% / +0)
4.267(+0.0000) (794+0 votes)
3,155 (+0.0% / +0)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
206,302 (+0.0% / +0)
3.8021(+0.0000) (571+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
389 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,162,728 (+0.0% / +0)
4.72(-0.0003) (7,111+4 votes)
125,054 (+0.0% / +0)
3.7638(+0.0000) (271+0 votes)
2,779 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5817(+0.0000) (887+0 votes)
6,584,459 (+0.0% / +0)
4.2593(+0.0000) (54+0 votes)
435 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
960,289 (+0.0% / +0)
4.6577(+0.0007) (2,480+5 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8215(-0.0000) (169,053-5 votes)
193,392 (+0.0% / +0)
4.8702(+0.0000) (15,299+0 votes)
239
Debeetle
31 (+0.0% / +0)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
519,059 (+0.0% / +0)
4.4449(-0.0138) (708+6 votes)
290,456 (+0.0% / +0)
4.8652(+0.0002) (3,360+4 votes)
244
Tab Space
21 (+0.0% / +0)
5,666,448 (+0.0% / +0)
3.9625(+0.0005) (2,056+1 votes)
246
Molly
41,868 (+0.0% / +0)
4.8895(+0.0000) (172+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
369,208 (+0.0% / +0)
3.6647(+0.0000) (337+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
1,993,097 (+0.0% / +0)
4.5966(+0.0000) (33,517+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
728 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
734 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
371 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
129,426 (+0.0% / +0)
3.6719(-0.0424) (64+1 votes)
5,200 (+0.0% / +0)
4.2174(+0.0000) (23+0 votes)
258
Rekrutbot
17 (+0.0% / +0)
69 (+0.0% / +0)
260
Blobs
69 (+0.0% / +0)
43,616 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8393(+0.0000) (336+0 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.039(+0.0000) (589+0 votes)
393 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,360,411 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
269
Patara
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
309 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38,358 (+0.0% / +0)
4.503(+0.0000) (167+0 votes)
242 (+0.0% / +0)
239 (+0.0% / +0)
277,755 (+0.0% / +0)
3.8474(+0.0000) (308+0 votes)
3,853 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8139(+0.0000) (1,306+0 votes)
281 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
280
Kokkatoo
17 (+0.0% / +0)
351 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
282
Look Busy
337 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
384,536 (+0.0% / +0)
4.5121(+0.0001) (6,706+1 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
278 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
422,084 (+0.0% / +0)
4.9101(+0.0005) (1,101+6 votes)
267,207 (+0.0% / +0)
4.2326(+0.0030) (258+1 votes)
64,798 (+0.0% / +0)
4.8421(-0.0014) (1,248+2 votes)
389,339 (+0.0% / +0)
4.3503(+0.0011) (588+1 votes)
2,744,610 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0159) (28+1 votes)
57,527 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (42+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
2,596 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
49,425 (+0.0% / +0)
3.5153(+0.0076) (196+1 votes)
296
Notepad
24 (+0.0% / +0)
767,659 (+0.0% / +0)
4.33(+0.0000) (506+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)