extension ExtPose

Keyword: window -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,537+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (291+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (645+2 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (121+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (592+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (593+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (82+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (42+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (252+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,473+8 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (660+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (145+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (272+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (42+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (229+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (72+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (198+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (222+0 votes)
90,000 (+50.0% / +30,000)
4.6(+0.1000) (334+33 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
947 (-0.9% / -9)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (186+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (576+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
922 (-2.9% / -28)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,105+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,131+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (130+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (96+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (299+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (94+0 votes)
766 (+3.4% / +25)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
619 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (156+0 votes)
885 (+1.4% / +12)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (87+0 votes)
671 (+3.7% / +24)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (138+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (62+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
100,000
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
738 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
754 (-0.4% / -3)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
984 (-0.4% / -4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
942 (-0.4% / -4)
2.1(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
299 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (166+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,429+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (137+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
313 (-1.6% / -5)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (76+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (226+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (127+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (183+0 votes)
831 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (60+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (166+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (553+0 votes)
949 (-1.1% / -11)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (154+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
190 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
216 (+4.3% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (9+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
173 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
329 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
90,000 (+12.5% / +10,000)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
152 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
102
Tab Group
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (76+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
311 (+0.6% / +2)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (96+1 votes)
174 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (37,918+42 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (47+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (546+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (812+0 votes)
843 (-4.9% / -43)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (29+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
537 (+3.7% / +19)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+12.5% / +1,000)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
124
MyIPCam
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (773+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (49+0 votes)
1,000,000
4.0(+0.0000) (486+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
417 (-3.0% / -13)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
129
JoinTabs
6,000 (+20.0% / +1,000)
4.1(+0.0000) (45+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (575+0 votes)
131
Tab Count
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (72+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (879+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,155+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (540+0 votes)
93 (-3.1% / -3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
966 (-0.7% / -7)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (281+1 votes)
116 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
142
Tab Split
3,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14,542+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (307+0 votes)
184 (-1.6% / -3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
151
Tab-less
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
352 (+5.1% / +17)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+11.1% / +1,000)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (529+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
160
iZoom
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
1,000 (+0.7% / +7)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (196+0 votes)
749 (+3.0% / +22)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
646 (+2.2% / +14)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
216 (+1.9% / +4)
3.2(+0.0000) (30+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
515 (+3.8% / +19)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
853 (+1.9% / +16)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
998 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (22+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,841+0 votes)
176
Last Tabs
828 (+2.7% / +22)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
721 (+4.0% / +28)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
178
Spaces
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (181+0 votes)
372 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
182
Utime
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
537 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
611 (-0.7% / -4)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
506 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
190
Alt+Tabs
722 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (102+0 votes)
51 (+8.5% / +4)
170 (+0.6% / +1)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
565 (+1.6% / +9)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (233+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
576 (+0.0% / +0)
351 (-2.0% / -7)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
698 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
465 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
205
Blockify
393 (+1.6% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
206
Tabbo
383 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
522 (-3.3% / -18)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (49+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (82+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (43+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (387+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (230+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
220
Vaux Tab
418 (+0.5% / +2)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
331 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (561+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (144+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
228
Tabhunter
243 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
298 (+3.5% / +10)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,183+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
235
Tab Ahead
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (69+0 votes)
236
TabPolish
343 (+0.9% / +3)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
78 (+4.0% / +3)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (43+0 votes)
239
Linkclump
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,898+0 votes)
240
YouPop
555 (-0.4% / -2)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (423+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (195-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (35+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
611 (+1.5% / +9)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
244 (+3.0% / +7)
3,000 (+0.0% / +0)
64 (+1.6% / +1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (225+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (769+0 votes)
502 (-1.6% / -8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
256
WebToEpub
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (230+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (212+0 votes)
635 (+0.5% / +3)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
195 (-2.5% / -5)
26 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (42+0 votes)
264
H2R Speak
251 (+3.3% / +8)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
266
NimoTab
366 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
230 (+10.6% / +22)
268
Uncognito
479 (+0.8% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,689-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
145 (+2.8% / +4)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
277
OhMyTab
209 (-5.0% / -11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
392 (+1.3% / +5)
281
tabzen
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
50,000 (+150.0% / +30,000)
4.5(+0.4000) (45+25 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (67+0 votes)
539 (-2.2% / -12)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
329 (-2.7% / -9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
289
Popout
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (159+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (157+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (105+0 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)