extension ExtPose

Keyword: window

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,243,353 (+0.0% / +0)
4.6863(+0.0000) (12,058+1 votes)
305,764 (+0.0% / +0)
4.0298(-0.0005) (1,879+1 votes)
34,072 (+0.0% / +0)
4.5661(+0.0000) (242+0 votes)
46,247 (+0.0% / +0)
4.7685(+0.0000) (216+0 votes)
19,902 (+0.0% / +0)
4.6075(+0.0000) (107+0 votes)
290,746 (+0.0% / +0)
4.4429(+0.0000) (2,188+0 votes)
641,279 (+0.0% / +0)
4.3296(+0.0003) (2,527+1 votes)
16,051 (+0.0% / +0)
4.5608(+0.0000) (576+0 votes)
53,725 (-0.0% / -21)
4.4664(+0.0000) (521+0 votes)
35,108 (+0.0% / +0)
4.4535(+0.0000) (172+0 votes)
354,943 (+0.0% / +0)
4.1033(+0.0000) (184+0 votes)
9,243 (+1.1% / +105)
4.6712(+0.0000) (73+0 votes)
17,290 (+0.0% / +0)
3.4179(+0.0000) (67+0 votes)
135,626 (+0.6% / +782)
4.6379(+0.0012) (4,697+29 votes)
26,076 (+0.0% / +0)
3.2625(+0.0000) (80+0 votes)
16
MyIPCam
68,722 (+0.0% / +0)
3.7776(+0.0000) (742+0 votes)
28,243 (+0.0% / +0)
4.1092(+0.0000) (595+0 votes)
883,940 (+0.0% / +0)
4.0138(+0.0000) (218+0 votes)
18,171 (+0.4% / +69)
3.8936(+0.0000) (141+0 votes)
822 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19,916 (+0.0% / +0)
4.4206(-0.0114) (126+1 votes)
3,559 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
704,714 (+0.4% / +2,984)
3.7534(+0.0000) (73+0 votes)
141,715 (+0.0% / +0)
4.6063(+0.0000) (2,936+0 votes)
3,484 (+0.8% / +26)
4.5729(+0.0000) (96+0 votes)
8,115 (+1.1% / +87)
4.7225(+0.0000) (227+0 votes)
1,239 (+0.0% / +0)
3.8696(+0.0000) (23+0 votes)
11,498 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (80+0 votes)
371 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31,837 (+1.0% / +325)
4.8656(+0.0000) (186+0 votes)
31
Workona
53,684 (+0.0% / +0)
4.7684(+0.0002) (1,127+1 votes)
31,907 (+0.0% / +0)
4.4884(+0.0000) (86+0 votes)
1,095 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
554,017 (+0.0% / +0)
4.7116(-0.0004) (1,120+2 votes)
1,126 (+0.0% / +0)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
45,243 (+0.0% / +0)
4.5823(+0.0000) (316+0 votes)
20,930 (+0.9% / +180)
4.472(+0.0000) (125+0 votes)
611 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (23+0 votes)
2,699 (+0.0% / +0)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
3,405 (+0.9% / +30)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
760 (+0.0% / +0)
4.2553(+0.0000) (47+0 votes)
6,763 (+0.0% / +0)
4.2748(+0.0000) (131+0 votes)
1,654 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,163 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
24,728 (+0.0% / +0)
4.3649(+0.0000) (74+0 votes)
973,232 (+0.0% / +0)
4.311(+0.0000) (1,016+0 votes)
523 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
56,315 (+0.0% / +0)
4.533(+0.0004) (1,092+3 votes)
5,694 (+1.5% / +86)
3.6667(+0.0000) (63+0 votes)
661 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,059 (+0.0% / +0)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
33,152 (+0.0% / +0)
4.7345(+0.0028) (388+4 votes)
187,396 (+0.8% / +1,550)
4.5032(+0.0000) (2,371+0 votes)
5,146 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,668 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,589 (+1.2% / +75)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
37,463 (+0.0% / +0)
4.7761(+0.0035) (527+8 votes)
17,242 (+0.0% / +0)
4.7278(+0.0015) (180+1 votes)
1,796 (+0.0% / +0)
4.5769(+0.0000) (26+0 votes)
955 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
195 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (12+0 votes)
7,517 (+0.0% / +0)
4.4511(+0.0042) (133+1 votes)
7,399 (+0.0% / +0)
4.8118(+0.0000) (85+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (16+0 votes)
1,657 (+0.1% / +1)
4.4463(+0.0000) (121+0 votes)
2,386 (+1.3% / +31)
3.1351(+0.0000) (37+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
5,675 (+0.0% / +0)
4.2069(+0.0000) (58+0 votes)
336 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
286 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
32,696 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (277+0 votes)
412 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
85 (-8.6% / -8)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,397 (+1.0% / +33)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
26,702 (+0.0% / +0)
4.5688(+0.0000) (109+0 votes)
687 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,246 (+0.0% / +0)
3.6053(+0.0000) (76+0 votes)
796 (+0.0% / +0)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
591 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
455 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
892 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (9+0 votes)
20,797 (+0.0% / +0)
4.1774(+0.0000) (124+0 votes)
422 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
554 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
11,110 (+1.1% / +123)
4.0634(+0.0000) (142+0 votes)
257 (+0.4% / +1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
68,505 (+0.0% / +0)
4.4877(+0.0000) (285+0 votes)
45,400 (+0.0% / +0)
3.6947(-0.0130) (131+1 votes)
10,118 (+0.0% / +0)
4.8743(+0.0000) (167+0 votes)
51,566 (+0.0% / +0)
3.506(+0.0000) (583+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
957 (+0.0% / +0)
4.0417(+0.0000) (24+0 votes)
83,748 (+0.9% / +735)
4.3333(+0.0000) (39+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,030 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
567,639 (+0.0% / +251)
4.7208(+0.0003) (2,135+2 votes)
32,917 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
1,066 (+0.0% / +0)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
346,459 (+0.0% / +0)
4.2566(+0.0062) (608+1 votes)
650 (+1.7% / +11)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,843 (+0.0% / +0)
4.3635(+0.0000) (553+0 votes)
2,236 (+2.7% / +58)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
250,885 (+0.0% / +0)
4.0247(+0.0000) (1,861+0 votes)
5,232 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (27+0 votes)
28,185 (+0.0% / +0)
3.6277(+0.0000) (94+0 votes)
110
Tab-less
2,011 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (27+0 votes)
2,346 (+0.0% / +0)
2.6333(+0.0000) (30+0 votes)
20,570 (+0.0% / +0)
3.2439(+0.0000) (82+0 votes)
1,007 (+0.0% / +0)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
1,056 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
15,105 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
113,931 (+0.0% / +0)
4.72(+0.0000) (100+0 votes)
6,603 (+0.0% / +0)
2.7778(+0.0000) (45+0 votes)
116,551 (+0.0% / +0)
4.2582(+0.0000) (546+0 votes)
551 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
120
JoinTabs
8,905 (+0.0% / +0)
4.0952(+0.0000) (42+0 votes)
1,992 (+0.2% / +3)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
1,463 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
453 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,417 (+1.1% / +27)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
1,535 (+0.1% / +2)
4.5476(+0.0000) (84+0 votes)
2,357 (+0.0% / +0)
3.9688(+0.0000) (32+0 votes)
351 (+2.0% / +7)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
128
sez
152 (-11.1% / -19)
25,597 (+0.0% / +0)
2.9315(+0.0000) (73+0 votes)
79,227 (+0.0% / +0)
4.6166(+0.0000) (772+0 votes)
1,570,921 (-0.7% / -10,336)
4.0122(+0.0000) (490+0 votes)
847 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
164,602 (+0.0% / +0)
3.5(-1.5000) (6+4 votes)
134
Tabbo
553 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
68,190 (+0.0% / +0)
3.8416(+0.0000) (562+0 votes)
981 (+0.9% / +9)
3.1538(+0.1538) (13+1 votes)
977 (+1.1% / +11)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
119 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,998,560 (+0.0% / +0)
4.7023(+0.0005) (7,812+43 votes)
73,886 (+0.8% / +621)
4.4461(+0.0000) (1,132+0 votes)
328 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,663 (-0.6% / -10)
3.0909(+0.0000) (11+0 votes)
275 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,746 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
345 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
9,717 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
147
Tabhunter
151 (-3.2% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
920 (+0.2% / +2)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
1,510 (+2.7% / +39)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
4,652 (+0.0% / +0)
4.4415(+0.0000) (188+0 votes)
258,859 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,728 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,268 (+0.0% / +0)
4.8148(+0.0000) (27+0 votes)
37,964 (+0.0% / +0)
4.5111(+0.0000) (405+0 votes)
33,496 (+0.0% / +0)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
1,831 (+0.7% / +13)
3.7143(+0.0000) (70+0 votes)
5,550 (+0.0% / +0)
2.9643(+0.0000) (84+0 votes)
158
iZoom
3,934 (+0.0% / +0)
3.7093(+0.0000) (86+0 votes)
159
Tab Count
12,312 (+0.0% / +0)
4.3788(+0.0000) (66+0 votes)
33,548 (+0.9% / +293)
4.2575(+0.0000) (268+0 votes)
2,689 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (85+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
230 (+3.1% / +7)
3.2188(+0.0000) (32+0 votes)
1,478,198 (+0.6% / +8,776)
4.6358(+0.0002) (11,271+5 votes)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
657 (+0.6% / +4)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
45,865 (+0.0% / +0)
4.1283(+0.0000) (530+0 votes)
32,824 (+0.0% / +0)
3.6452(+0.0000) (31+0 votes)
196,829 (+0.9% / +1,707)
3.6689(+0.0000) (305+0 votes)
170
Spaces
15,041 (+0.2% / +27)
3.94(+0.0000) (150+0 votes)
2,185 (+1.5% / +33)
4.1786(+0.0000) (28+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174
Utime
16,036 (+0.0% / +0)
4.5263(+0.0000) (76+0 votes)
808 (+0.0% / +0)
4.6667(-0.0392) (18+1 votes)
1,997 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
104 (-3.7% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
496 (+0.0% / +0)
4.6389(+0.0000) (36+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
15,132 (+0.0% / +0)
3.4649(+0.0000) (755+0 votes)
181
Toast
4,213 (+0.7% / +30)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,946 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
17,888 (+0.8% / +140)
3.6154(+0.0000) (39+0 votes)
648 (+0.0% / +0)
3.6923(+0.0000) (13+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,710 (+0.8% / +22)
470,600 (+0.0% / +0)
4.2005(-0.0004) (2,219-1 votes)
618 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
189
Last Tabs
576 (-0.2% / -1)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
748 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,991 (+1.7% / +33)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
10,724 (+0.0% / +0)
4.2553(+0.0000) (47+0 votes)
3,457 (+0.0% / +0)
4.0233(+0.0000) (43+0 votes)
73 (+4.3% / +3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
309,331 (+0.0% / +115)
4.2264(+0.0000) (561+0 votes)
197
Tab Group
7,932 (+0.0% / +0)
3.8462(+0.0000) (39+0 votes)
266 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
319,613 (+0.0% / +0)
4.651(+0.0000) (298+0 votes)
1,796 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,176 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,576 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
206
TabPolish
252 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,269 (+1.4% / +18)
4.0857(+0.0000) (35+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
165,502 (+0.0% / +0)
3.864(+0.0000) (559+0 votes)
136,043 (+0.0% / +0)
4.1326(+0.0000) (1,154+0 votes)
4,167 (+0.0% / +0)
4.2468(+0.0000) (77+0 votes)
37,132 (+0.0% / +0)
4.5577(+0.0000) (104+0 votes)
214
Tab Ahead
3,921 (+0.7% / +26)
4.7612(+0.0000) (67+0 votes)
747 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
4,294 (+1.5% / +62)
4.2821(+0.0189) (39+1 votes)
575,727 (+0.0% / +0)
4.4757(-0.0003) (8,884+3 votes)
1,017 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
84,547 (+0.0% / +0)
3.9628(+0.0000) (1,963+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
221
Tab Split
47 (+4.4% / +2)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,496 (+0.0% / +0)
3.7895(+0.0000) (19+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
101,243 (-0.1% / -119)
4.4771(+0.0000) (109+0 votes)
71,521 (+0.0% / +0)
4.1348(+0.0000) (282+0 votes)
166 (+14.5% / +21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
69,614 (+0.3% / +240)
4.1811(+0.0000) (254+0 votes)
142,594 (+0.0% / +0)
2.2428(+0.0049) (313+2 votes)
231
Vaux Tab
204 (-0.5% / -1)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
4,787 (+0.0% / +0)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
233
Linkclump
268,337 (+0.0% / +0)
4.6363(+0.0000) (3,646+0 votes)
54,245 (+0.0% / +0)
3.7224(+0.0000) (389+0 votes)
50,379 (+0.0% / +0)
3.8517(+0.0000) (499+0 votes)
48,886 (+0.0% / +0)
3.8605(+0.0000) (552+0 votes)
2,863 (+0.0% / +0)
3.4318(+0.0000) (44+0 votes)
3,960 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
239
Pulse
1,793 (+0.0% / +0)
4.6372(+0.0000) (113+0 votes)
2,837 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,039 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
242
TabGroups
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,714 (+0.0% / +0)
2.7705(+0.0000) (61+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
511 (-0.6% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
39,848 (+1.3% / +515)
4.3692(+0.0000) (214+0 votes)
38,818 (+0.4% / +166)
4.1745(+0.0000) (235+0 votes)
128,821 (+0.8% / +1,056)
4.2846(+0.0000) (13,804+0 votes)
31,354 (+0.0% / +0)
4.4438(+0.0011) (489+1 votes)
250
Chromyo
56 (+0.0% / +0)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,417 (+1.8% / +25)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
175,881 (+0.7% / +1,207)
4.3584(+0.0000) (226+0 votes)
1,466 (+1.3% / +19)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
2,565 (+0.0% / +0)
4.2917(+0.0000) (24+0 votes)
257
YouPop
305 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
140 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,055 (+0.0% / +0)
4.4333(+0.0000) (30+0 votes)
1,031 (+0.3% / +3)
4.0556(+0.0000) (54+0 votes)
19,273 (+0.0% / +0)
4.397(+0.0000) (335+0 votes)
29,502 (+0.0% / +0)
2.8435(+0.0000) (147+0 votes)
265
Uncognito
353 (+1.7% / +6)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
254 (-1.2% / -3)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
273 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
988 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
1,842 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
14,722 (+0.0% / +0)
4.2297(+0.0000) (209+0 votes)
987 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
1,162 (+0.0% / +0)
3.2778(+0.0000) (18+0 votes)
275
Last Tab
15,985 (+0.0% / +0)
3.9238(+0.0000) (105+0 votes)
276
WebToEpub
10,736 (+0.0% / +0)
4.696(+0.0025) (125+1 votes)
18,750 (+0.0% / +0)
4.0588(-0.0974) (34+2 votes)
512 (+0.0% / +0)
4.6882(+0.0000) (93+0 votes)
839 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
2,488 (+0.0% / +0)
4.7391(+0.0000) (23+0 votes)
246 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,533 (+0.0% / +0)
4.8205(+0.0000) (39+0 votes)
806 (+2.3% / +18)
3.4211(+0.0000) (38+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
53,041 (+0.0% / +0)
4.5614(+0.0000) (57+0 votes)
9,707 (+0.0% / +0)
4.2371(+0.0000) (97+0 votes)
749 (+1.9% / +14)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
7,448 (+1.2% / +89)
4.3643(+0.0000) (420+0 votes)
7,473 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0420) (39+6 votes)
8,249 (+1.4% / +112)
3.7477(-0.0259) (107+1 votes)
382 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
979 (+0.0% / +0)
4.2632(+0.0000) (19+0 votes)
30,495 (+0.0% / +0)
4.3271(+0.0000) (480+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,817 (+2.3% / +130)
4.9176(+0.0000) (85+0 votes)
9,705 (+0.0% / +0)
2.8442(+0.0000) (308+0 votes)
168 (-1.8% / -3)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
37,570 (+0.0% / +0)
3.9524(+0.0000) (63+0 votes)
300
Save Tabs
140 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)