extension ExtPose

Keyword: window

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,209,074 (+0.1% / +924)
4.689(+0.0000) (12,136+0 votes)
48,777 (+0.0% / +0)
4.5565(+0.0000) (336+0 votes)
34,145 (+0.3% / +116)
4.711(+0.0000) (173+0 votes)
57,788 (-0.2% / -101)
4.7543(+0.0000) (232+0 votes)
111,872 (+0.5% / +555)
4.3432(+0.0000) (271+0 votes)
106,900 (+18.8% / +16,879)
4.5238(+0.0000) (42+0 votes)
309,122 (+168.4% / +193,964)
287,921 (+0.1% / +348)
4.4431(+0.0000) (2,207+0 votes)
638,036 (+0.1% / +596)
4.3314(+0.0000) (2,526+0 votes)
15,632 (+0.0% / +0)
4.5732(+0.0000) (574+0 votes)
21,247 (+1.1% / +226)
4.1408(+0.0000) (71+0 votes)
304,262 (+0.3% / +871)
4.1311(+0.0000) (183+0 votes)
21,542 (+0.7% / +150)
3.4648(+0.0000) (71+0 votes)
156,045 (+0.5% / +810)
4.6318(+0.0000) (5,598+0 votes)
8,887 (-0.1% / -5)
4.6447(+0.0000) (76+0 votes)
53,844 (+0.1% / +52)
4.4747(+0.0000) (533+0 votes)
17
MyIPCam
68,906 (+0.3% / +218)
3.7761(+0.0000) (746+0 votes)
17,383 (+0.3% / +54)
3.2625(+0.0000) (80+0 votes)
27,267 (+0.0% / +0)
4.1062(+0.0000) (593+0 votes)
19,354 (+1.8% / +337)
3.9091(+0.0000) (143+0 votes)
24,730 (+0.0% / +0)
4.144(+0.0000) (257+0 votes)
370,456 (+0.0% / +0)
4.0948(+0.0000) (211+0 votes)
3,957 (+0.6% / +23)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
140,243 (+0.1% / +99)
4.5968(+0.0000) (2,969+0 votes)
477 (+1.7% / +8)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,712 (-3.2% / -124)
4.5684(+0.0000) (95+0 votes)
68,009 (+4.6% / +3,016)
5.0(+0.0000) (73+0 votes)
13,785 (+0.3% / +39)
4.0116(+0.0000) (86+0 votes)
69,895 (+4.5% / +3,014)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
67,744 (+4.7% / +3,011)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
67,731 (+4.6% / +2,988)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
67,849 (+4.6% / +3,006)
4.9677(+0.0000) (31+0 votes)
67,849 (+4.6% / +3,004)
4.9333(+0.0000) (30+0 votes)
67,715 (+4.6% / +3,002)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
67,943 (+4.6% / +3,010)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
67,911 (+4.6% / +3,007)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
67,675 (+4.6% / +2,979)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
68,106 (+4.6% / +3,014)
4.9643(+0.0000) (28+0 votes)
70,511 (+4.0% / +2,724)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
68,232 (+4.6% / +3,024)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
68,073 (+4.6% / +3,017)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
67,902 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
67,826 (+4.6% / +2,995)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
67,777 (+4.7% / +3,022)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
67,669 (+4.7% / +3,010)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
68,728 (+4.6% / +3,029)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
67,824 (+4.7% / +3,023)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
70,499 (+8.8% / +5,715)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
67,762 (+4.6% / +3,002)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
67,761 (+4.7% / +3,033)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
67,744 (+4.7% / +3,018)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
67,742 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
67,742 (+4.6% / +2,999)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
67,693 (+4.6% / +2,991)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
67,772 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
67,770 (+4.6% / +3,005)
4.92(+0.0000) (25+0 votes)
67,729 (+4.6% / +3,007)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
67,687 (+4.6% / +2,996)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
67,674 (+4.6% / +3,000)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
67,671 (+4.7% / +3,011)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
67,897 (+4.6% / +3,013)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
67,892 (+4.7% / +3,020)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
71,227 (+4.0% / +2,737)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
67,830 (+4.6% / +3,003)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,826 (+4.7% / +3,042)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
67,806 (+4.7% / +3,015)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,798 (+4.7% / +3,024)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
67,784 (+4.6% / +3,010)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,502 (+4.0% / +2,726)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,769 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,754 (+4.7% / +3,011)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,750 (+4.7% / +3,025)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,735 (+4.6% / +3,004)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,723 (+4.7% / +3,023)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,692 (+4.6% / +3,005)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,692 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,692 (+4.6% / +2,991)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,691 (+4.7% / +3,008)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,669 (+4.6% / +2,983)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
68,923 (+4.6% / +3,004)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
67,771 (+4.7% / +3,018)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
68,117 (+4.6% / +3,010)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
67,969 (+4.7% / +3,025)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
67,906 (+4.6% / +3,002)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
67,885 (+4.6% / +2,996)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
67,876 (+4.7% / +3,029)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
67,792 (+4.6% / +2,962)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
67,789 (+4.7% / +3,020)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
67,753 (+4.6% / +2,986)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
67,749 (+4.7% / +3,020)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
67,741 (+4.7% / +3,031)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,467 (+4.1% / +2,750)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
67,684 (+4.6% / +2,999)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
67,681 (+4.6% / +3,005)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
67,675 (+4.6% / +2,980)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
67,650 (+4.7% / +3,016)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
68,094 (+4.6% / +3,007)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
67,927 (+4.7% / +3,029)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
67,715 (+4.7% / +3,015)
4.9655(+0.0000) (29+0 votes)
67,848 (+4.6% / +2,998)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,528 (+4.0% / +2,708)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
67,782 (+4.6% / +3,006)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,486 (+4.0% / +2,714)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
67,753 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
67,750 (+4.7% / +3,034)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
67,733 (+4.6% / +2,985)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
67,730 (+4.7% / +3,021)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
70,438 (+4.0% / +2,721)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
67,710 (+4.7% / +3,012)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
67,693 (+4.7% / +3,013)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
67,677 (+4.6% / +2,992)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
67,659 (+4.7% / +3,014)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
68,306 (+4.6% / +3,022)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,925 (+4.0% / +2,741)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
68,148 (+4.6% / +3,012)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
67,878 (+4.6% / +2,991)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
67,858 (+4.6% / +2,991)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,543 (+4.0% / +2,697)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
67,834 (+4.7% / +3,026)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
67,808 (+4.6% / +2,998)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
67,806 (+4.7% / +3,022)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,488 (+4.0% / +2,713)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
67,766 (+4.6% / +2,980)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
69,305 (+4.5% / +2,978)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
67,730 (+4.7% / +3,035)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
67,728 (+4.7% / +3,019)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,426 (+4.0% / +2,698)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
67,713 (+4.6% / +2,975)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
67,709 (+4.7% / +3,014)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
68,013 (+4.6% / +2,989)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
67,972 (+4.6% / +3,005)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
67,830 (+4.6% / +3,007)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
68,061 (+4.7% / +3,034)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,717 (+4.6% / +3,005)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
67,691 (+4.6% / +3,001)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
68,006 (+4.6% / +3,003)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,981 (+4.6% / +3,006)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
70,695 (+4.0% / +2,723)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
70,589 (+4.0% / +2,706)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,828 (+4.6% / +2,995)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
67,814 (+4.6% / +3,001)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,797 (+4.6% / +2,996)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
67,793 (+4.6% / +3,012)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,778 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
67,771 (+4.6% / +3,004)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
70,474 (+4.0% / +2,704)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
67,769 (+4.6% / +2,998)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,753 (+4.6% / +3,010)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,712 (+4.7% / +3,024)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
67,711 (+4.7% / +3,019)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
67,702 (+4.6% / +3,004)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,684 (+4.7% / +3,025)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
67,673 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
67,672 (+4.7% / +3,031)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,654 (+4.7% / +3,021)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,736 (+4.6% / +3,003)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
67,973 (+4.6% / +3,009)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
67,902 (+4.7% / +3,035)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,577 (+4.0% / +2,711)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
67,794 (+4.6% / +2,999)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,487 (+4.0% / +2,708)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
67,778 (+4.7% / +3,021)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,512 (+4.1% / +2,747)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
67,761 (+4.7% / +3,013)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
67,750 (+4.6% / +3,009)
4.8947(+0.0000) (19+0 votes)
67,734 (+4.6% / +2,993)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
67,732 (+4.6% / +2,981)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
67,712 (+4.7% / +3,019)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
67,689 (+4.7% / +3,011)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
70,391 (+4.0% / +2,716)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
67,670 (+4.7% / +3,024)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
67,654 (+4.7% / +3,010)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
67,754 (+4.6% / +3,010)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,436 (+4.0% / +2,711)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
70,419 (+4.0% / +2,725)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
68,248 (+4.6% / +3,010)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
67,935 (+4.6% / +2,990)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
67,897 (+4.6% / +2,984)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
70,628 (+4.0% / +2,734)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
67,836 (+4.6% / +2,996)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
67,797 (+4.6% / +2,999)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
67,782 (+4.6% / +3,006)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
67,766 (+4.6% / +2,998)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
67,754 (+4.7% / +3,021)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
67,747 (+4.7% / +3,037)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
67,745 (+4.6% / +2,994)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
67,742 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
67,730 (+4.6% / +2,986)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
67,710 (+4.7% / +3,046)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
67,700 (+4.6% / +2,991)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
67,697 (+4.6% / +2,988)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
70,445 (+4.0% / +2,711)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
67,691 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
67,631 (+4.6% / +3,000)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
67,829 (+4.6% / +2,988)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
68,004 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,827 (+4.7% / +3,036)
4.8571(+0.0000) (21+0 votes)
67,796 (+4.6% / +3,008)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,491 (+4.0% / +2,732)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
67,715 (+4.6% / +2,996)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
67,680 (+4.6% / +2,996)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70,483 (+4.0% / +2,694)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,766 (+4.6% / +2,990)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
70,471 (+4.0% / +2,708)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,734 (+4.6% / +3,006)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,722 (+4.6% / +3,007)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,721 (+4.7% / +3,019)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,713 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
70,443 (+4.0% / +2,731)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,712 (+4.7% / +3,012)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,711 (+4.7% / +3,032)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
70,454 (+4.1% / +2,748)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,698 (+4.7% / +3,013)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,697 (+4.7% / +3,032)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
70,436 (+4.0% / +2,740)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,673 (+4.6% / +3,005)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
67,970 (+4.7% / +3,029)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,777 (+4.6% / +2,983)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,772 (+4.7% / +3,019)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
67,737 (+4.6% / +3,002)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,729 (+4.7% / +3,013)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
67,878 (+4.6% / +2,981)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
67,867 (+4.7% / +3,041)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
70,499 (+4.0% / +2,717)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
70,481 (+4.0% / +2,708)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
67,721 (+4.7% / +3,026)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
67,715 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
70,430 (+4.0% / +2,727)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
67,698 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
67,649 (+4.6% / +3,005)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
67,836 (+4.7% / +3,016)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
1,234 (+0.3% / +4)
3.8696(+0.0000) (23+0 votes)
67,711 (+4.7% / +3,010)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
70,521 (+4.0% / +2,703)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
67,778 (+4.7% / +3,022)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
67,757 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
67,737 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
67,716 (+4.7% / +3,033)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
70,436 (+4.0% / +2,729)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
67,707 (+4.6% / +2,994)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
70,427 (+4.0% / +2,731)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
67,743 (+4.6% / +3,009)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
243
Tab Glue
260,039 (-0.6% / -1,450)
4.0469(+0.0000) (64+0 votes)
70,884 (+4.0% / +2,736)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
67,792 (+4.7% / +3,027)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
70,601 (+4.0% / +2,711)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,770 (+4.6% / +2,986)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
70,520 (+4.0% / +2,699)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,675 (+4.6% / +2,975)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
67,782 (+4.6% / +3,010)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,770 (+4.6% / +3,011)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
67,714 (+4.7% / +3,011)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
70,804 (+4.0% / +2,708)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
70,558 (+4.0% / +2,695)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
67,832 (+4.6% / +3,008)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
67,786 (+4.7% / +3,031)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
70,522 (+4.0% / +2,739)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
67,781 (+4.6% / +2,962)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
70,403 (+4.0% / +2,699)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
70,419 (+4.0% / +2,717)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
67,637 (+4.6% / +2,991)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
67,889 (+4.6% / +3,004)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
70,401 (+4.0% / +2,723)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
67,855 (+4.6% / +3,003)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
70,463 (+4.0% / +2,730)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
67,774 (+4.6% / +3,003)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
70,488 (+4.0% / +2,734)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
67,771 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
67,654 (+4.6% / +2,973)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
32,500 (+0.2% / +73)
4.8639(+0.0000) (191+0 votes)
67,748 (+4.7% / +3,030)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
70,431 (+4.0% / +2,699)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
67,804 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,749 (+4.6% / +3,005)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,714 (+4.7% / +3,009)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,700 (+4.6% / +2,999)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,698 (+4.6% / +3,006)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,651 (+4.7% / +3,010)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,319 (+0.1% / +12)
67,831 (+4.7% / +3,019)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,796 (+4.7% / +3,034)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,838 (+4.6% / +2,998)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,551 (+4.0% / +2,726)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,794 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
70,466 (+4.0% / +2,694)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,759 (+4.6% / +2,997)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,748 (+4.6% / +3,004)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,740 (+4.7% / +3,013)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,736 (+4.7% / +3,029)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,736 (+4.7% / +3,017)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,420 (+4.0% / +2,686)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,730 (+4.7% / +3,031)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,719 (+4.7% / +3,024)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,423 (+4.0% / +2,713)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,703 (+4.6% / +3,008)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,407 (+4.0% / +2,705)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,700 (+4.7% / +3,012)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,700 (+4.6% / +2,988)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,692 (+4.7% / +3,029)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,689 (+4.7% / +3,019)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)