extension ExtPose

Keyword: window -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,414,371 (+0.0% / +356)
4.8(+0.0000) (614+20 votes)
738,135 (+0.2% / +1,449)
4.6(+0.0000) (209+1 votes)
368,557 (+0.2% / +876)
4.7(+0.0000) (840-1 votes)
743,298 (+0.0% / +63)
4.7(+0.0000) (284+0 votes)
306,909 (+0.1% / +247)
4.6(+0.0000) (258+0 votes)
160,089 (+3.2% / +5,023)
4.6(+0.0000) (869+20 votes)
99,430 (+0.3% / +254)
4.7(+0.0000) (311+0 votes)
71,086 (+0.5% / +372)
4.5(+0.0000) (707+0 votes)
844,527 (+0.3% / +2,434)
4.3(+0.0000) (2,266+0 votes)
14,387 (+1.0% / +142)
4.5(+0.0000) (509+0 votes)
12,428 (+0.3% / +43)
4.7(+0.0000) (105+0 votes)
1,072,076 (+0.1% / +536)
4.9(+0.0000) (264+0 votes)
61,835 (+0.1% / +87)
3.6(+0.0000) (103+0 votes)
2,061,546 (+0.5% / +10,229)
4.0(+0.0000) (263+0 votes)
532,409 (+0.1% / +447)
4.6(+0.0000) (246+1 votes)
127,772 (+3.5% / +4,298)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
17,392 (+0.7% / +118)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
4,520 (+0.5% / +23)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
3,139 (+0.4% / +14)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
4,408 (+0.5% / +22)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
49,672 (+2.3% / +1,140)
4.6(+0.0000) (108+5 votes)
327,239 (+11.4% / +33,456)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
25,652 (-0.2% / -64)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
2,426 (+0.7% / +16)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
128,402 (+0.6% / +779)
3.8(+0.0000) (246+1 votes)
1,903,006 (+0.0% / +389)
4.7(+0.0000) (329+1 votes)
44,944 (+0.9% / +403)
4.5(+0.0000) (532+0 votes)
27,132 (+0.4% / +100)
4.0(+0.0000) (413+0 votes)
6,272 (-0.5% / -31)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,029 (+0.8% / +25)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
240,964 (+0.2% / +546)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
44,757 (+0.9% / +402)
4.1(+0.0000) (138+0 votes)
28,345 (+0.4% / +101)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
4,307 (+0.8% / +33)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
5,280 (-0.2% / -13)
2.2(+0.0000) (9+0 votes)
8,431 (-0.0% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,961 (-0.5% / -9)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,363 (+1.7% / +56)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
777 (+2.1% / +16)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
10,846 (+0.8% / +81)
4.8(+0.0000) (85+0 votes)
62,883 (+0.3% / +176)
3.2(+0.0000) (261+0 votes)
1,760 (+2.3% / +39)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
11,220 (-0.5% / -58)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
7,627 (-0.6% / -49)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
60,974 (+0.4% / +262)
4.9(+0.0000) (236+0 votes)
43,129 (+1.3% / +552)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
33,827 (+0.9% / +308)
4.0(+0.0000) (180+0 votes)
728 (+11.0% / +72)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
130,264 (+6.2% / +7,634)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
131,306 (+4.2% / +5,279)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
583 (+6.0% / +33)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
120,875 (+0.4% / +461)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
1,056 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
68,154 (+0.1% / +80)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
6,737 (+0.7% / +49)
4.8(+0.0000) (248+0 votes)
1,764 (+0.3% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
164,396 (+9.9% / +14,834)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
1,596 (-0.2% / -3)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
280,378 (+0.0% / +2)
4.8(+0.0000) (98+0 votes)
1,938 (-0.1% / -2)
4.7(+0.1000) (21-1 votes)
1,130 (+0.2% / +2)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
2,110 (+0.8% / +17)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,277,263 (+1.8% / +22,089)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,201 (-1.7% / -21)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
748,307 (-0.0% / -120)
4.8(+0.0000) (475+5 votes)
8,110,338 (+0.8% / +66,475)
4.7(+0.0000) (33,382+16 votes)
563,703 (+0.1% / +355)
4.7(+0.0000) (191+1 votes)
971 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,010 (+0.7% / +14)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
730 (-0.3% / -2)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
2,226 (+0.4% / +8)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
28,162 (+0.1% / +17)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)
1,972 (+1.4% / +27)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,881,727 (+0.5% / +8,550)
4.6(+0.0000) (17,095+3 votes)
122,453 (+0.3% / +404)
4.2(+0.0000) (85+2 votes)
234,524 (+0.2% / +541)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
281,202 (+0.1% / +247)
4.9(+0.0000) (125+1 votes)
24,438 (+0.6% / +153)
3.9(+0.0000) (122+0 votes)
349 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,322,975 (-0.0% / -883)
4.4(+0.0000) (409+0 votes)
2,715 (+0.4% / +10)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
1,272 (+1.0% / +13)
3,383 (+0.3% / +9)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
640 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122,124 (+0.4% / +478)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,128,953 (+0.0% / +62)
4.8(+0.0000) (1,016+51 votes)
1,714 (+1.2% / +21)
572,387 (+0.8% / +4,484)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
15,046 (+0.4% / +58)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
426 (+2.2% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
40,612 (+0.2% / +69)
4.2(+0.0000) (139+0 votes)
1,066 (-0.3% / -3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
158,141 (+0.2% / +347)
4.5(+0.0000) (3,180+0 votes)
2,308,928 (+1.6% / +35,948)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
36,609 (+0.7% / +256)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
373 (+3.0% / +11)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
144 (+1.4% / +2)
296 (+3.1% / +9)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
13,026 (+0.5% / +60)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
1,286 (-0.5% / -6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
165 (-1.8% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,002 (+0.4% / +8)
4.6(+0.0000) (85+0 votes)
911 (+0.6% / +5)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
239 (-1.2% / -3)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
10,164 (+0.3% / +35)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
956 (+0.8% / +8)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
107
Window AI
5,277 (+0.2% / +13)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
451,307 (+0.2% / +840)
4.2(+0.0000) (390+12 votes)
99 (+6.5% / +6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,384 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,291 (-2.0% / -27)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
804 (+1.9% / +15)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
33,217 (-1.2% / -393)
3.7(+0.0000) (304+0 votes)
1,005,881 (+0.2% / +1,617)
4.7(+0.0000) (710+8 votes)
656 (+0.3% / +2)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
6,472 (+0.6% / +41)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
4,355 (+0.9% / +37)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
844,063 (+0.1% / +1,059)
4.9(+0.0000) (283+0 votes)
969 (-0.7% / -7)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
2,493,849 (-0.2% / -4,203)
4.5(+0.0000) (645+3 votes)
18,421 (-0.3% / -61)
3.2(+0.0000) (59+0 votes)
1,180,627 (+1.3% / +15,578)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
8,087 (+0.9% / +74)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,891,225 (-0.0% / -15)
4.3(+0.0000) (1,106+0 votes)
57,075 (+0.3% / +158)
4.3(+0.0000) (106+0 votes)
242 (+1.3% / +3)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,473,399 (+0.4% / +13,468)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
694 (-0.4% / -3)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
5,966 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
12,112 (+0.3% / +32)
4.7(+0.0000) (147+0 votes)
1,081 (+1.1% / +12)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
79,608 (+0.3% / +234)
3.7(+0.0000) (137+0 votes)
78 (+2.6% / +2)
789,858 (+0.2% / +1,544)
4.8(+0.0000) (485+2 votes)
747,049 (-0.0% / -42)
4.3(+0.0000) (382+1 votes)
137
TabCloud
161,313 (+0.4% / +569)
4.4(+0.0000) (2,045+1 votes)
117,900 (+0.5% / +618)
4.6(+0.0000) (316+0 votes)
20,569 (+0.1% / +29)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
45,248 (+30.4% / +10,555)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
14,141 (+0.0% / +5)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
1,143 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
41 (+10.8% / +4)
2,118 (+0.6% / +13)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
169,725 (-0.1% / -234)
4.6(+0.0000) (1,555+0 votes)
943,592 (+0.6% / +6,055)
4.9(+0.0000) (11,218+27 votes)
366 (+3.4% / +12)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
850,737 (+0.1% / +581)
4.4(+0.0000) (221+0 votes)
349 (+1.5% / +5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
150
CCTV View
48,911 (+0.4% / +174)
3.5(+0.0000) (579+0 votes)
6,082 (+0.6% / +38)
1.8(+0.0000) (16+0 votes)
772,615 (+0.0% / +375)
4.5(+0.0000) (196+0 votes)
36,376 (+0.2% / +79)
4.5(+0.0000) (151+0 votes)
955 (+1.0% / +9)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
13,816 (-0.1% / -10)
4.8(+0.0000) (57+1 votes)
205 (-3.3% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,592 (+0.9% / +23)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,903 (-0.3% / -5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,183 (-1.0% / -21)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
511 (+1.2% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,011 (+0.7% / +13)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
162
Tab Split
3,562 (+1.4% / +49)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
34,708 (+0.4% / +127)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,950 (-0.3% / -5)
2.7(+0.0000) (31+0 votes)
294 (+1.7% / +5)
3,553 (+0.4% / +14)
3.9(+0.0000) (41+0 votes)
4,490 (+0.3% / +12)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,316 (+0.7% / +9)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
1,970 (-0.3% / -5)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
931 (+0.6% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
171
Tab Group
15,130 (+0.2% / +25)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
28,229 (+0.4% / +111)
2.0(+0.0000) (24+0 votes)
2,302 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,011 (-0.4% / -11)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
242,815 (+0.1% / +314)
3.7(+0.0000) (1,146+1 votes)
16,292 (+0.3% / +45)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,674 (-0.9% / -16)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
307 (+1.0% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
120,428 (+0.2% / +246)
4.6(+0.0000) (691+0 votes)
20,954 (+0.6% / +132)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
181
Tabhunter
317 (-2.5% / -8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
132 (+3.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
450 (+2.0% / +9)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
36,019 (+0.2% / +85)
3.9(+0.0000) (554+0 votes)
172,636 (-1.7% / -3,073)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
3,166 (+0.6% / +20)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
16,908 (+2.1% / +352)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
339,275 (+0.9% / +3,046)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
182 (+2.2% / +4)
12,984 (+0.6% / +77)
2.7(+0.0000) (31+0 votes)
123,280 (+7.6% / +8,712)
4.6(+0.0000) (30-1 votes)
94,378 (+0.8% / +770)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
8,418 (+0.2% / +14)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
195
MyIPCam
76,875 (+0.6% / +421)
3.8(+0.0000) (770+0 votes)
1,177 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
798 (+1.5% / +12)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
288,656 (+0.0% / +124)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
1,937 (+2.5% / +48)
773 (+1.6% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,053 (+1.8% / +173)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
448 (+0.2% / +1)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
866,282 (+0.0% / +225)
4.2(+0.0000) (1,091+2 votes)
357 (+1.1% / +4)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,455,691 (-0.1% / -1,348)
4.8(+0.0000) (25,037+36 votes)
8,320 (+1.1% / +92)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,706 (+0.3% / +18)
566,270 (+0.0% / +200)
4.8(+0.0000) (352+0 votes)
4,520 (+1.0% / +43)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
928 (+1.4% / +13)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
31,025 (+0.4% / +118)
4.6(+0.0000) (270+0 votes)
275 (-2.1% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
177 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
888 (-0.4% / -4)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
74,574 (+0.2% / +172)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
298 (+3.8% / +11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,266 (-0.3% / -11)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
2,001,632 (-0.0% / -371)
4.8(+0.0000) (146+0 votes)
219
iZoom
3,682 (-0.8% / -29)
3.7(+0.0000) (84+0 votes)
575 (-1.5% / -9)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,593,922 (-0.0% / -67)
4.8(+0.0000) (3,952+15 votes)
23,730 (+0.1% / +33)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
565 (-1.7% / -10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
224
Tab-less
4,087 (-0.6% / -24)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
25,115 (+0.1% / +33)
4.3(+0.0000) (535+1 votes)
1,160 (-0.2% / -2)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
308,806 (+0.6% / +1,859)
3.9(+0.0000) (235+2 votes)
236,006 (+2.8% / +6,471)
3.8(+0.0000) (46+0 votes)
159,726 (+0.6% / +968)
4.7(+0.0000) (1,061+0 votes)
102 (+4.1% / +4)
210 (-2.3% / -5)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
25,261 (+0.2% / +61)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
315 (+3.6% / +11)
1,431,802 (-0.0% / -97)
4.7(+0.0000) (746+4 votes)
852 (+1.8% / +15)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
6,426 (+1.3% / +85)
2.8(+0.0000) (49+0 votes)
1,405,455 (-0.0% / -366)
4.8(+0.0000) (518+3 votes)
1,897 (+1.3% / +24)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
197 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,370 (+1.3% / +43)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
458 (+1.1% / +5)
3,541 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
1,925 (+0.8% / +15)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
617,002 (+1.0% / +5,973)
4.9(+0.0000) (3,651+5 votes)
1,834 (+3.3% / +58)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
134 (-2.2% / -3)
5,200,806 (+0.1% / +5,054)
4.8(+0.0000) (3,932+23 votes)
158 (+0.0% / +0)
250
Utime
16,460 (+0.5% / +87)
4.6(+0.0000) (78+0 votes)
2,591 (+0.8% / +20)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
930,936 (+0.2% / +1,831)
4.7(+0.0000) (2,153+5 votes)
13 (+0.0% / +0)
254
rami
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
17,937 (+0.2% / +44)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
186 (-2.1% / -4)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
11,628 (+0.9% / +100)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
700,444 (+0.0% / +327)
4.9(+0.0000) (198+0 votes)
2,311 (-0.3% / -6)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,162 (+0.8% / +9)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
328 (-1.5% / -5)
570,330 (+0.0% / +258)
4.8(+0.0000) (242+0 votes)
17,307 (-0.1% / -13)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
109,922 (+0.1% / +96)
4.4(+0.0000) (229+0 votes)
266
Last Tabs
919 (+0.5% / +5)
4.4(+0.0000) (21+1 votes)
1,782 (-0.5% / -9)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
1,753 (-0.8% / -15)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
171 (+1.8% / +3)
17 (+6.2% / +1)
216 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,435,497 (-15.6% / -1,564,503)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
13,293 (+0.3% / +41)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
38 (+11.8% / +4)
1,534 (+0.3% / +5)
3.0(+0.0000) (27+0 votes)
9,662 (+0.1% / +9)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
798,345 (+0.1% / +992)
3.3(-0.1000) (946+3 votes)
2,583 (+1.1% / +27)
3.8(+0.0000) (41+0 votes)
89 (-2.2% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
225,091 (+0.7% / +1,568)
4.2(+0.0000) (148+3 votes)
485 (+5.2% / +24)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
104 (-1.0% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
112 (-1.8% / -2)
1,620 (-0.3% / -5)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
448,891 (+0.0% / +120)
4.4(+0.0000) (390+0 votes)
9,277 (+0.7% / +67)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
425 (-0.7% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
752 (+1.2% / +9)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
321 (+1.9% / +6)
614 (-1.4% / -9)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
292
JoinTabs
6,914 (+3.3% / +221)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
293
Tabbo
347 (+0.6% / +2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,366 (+1.4% / +60)
5.0(+0.1000) (31-1 votes)
33,853 (+0.8% / +276)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
14,073 (-0.2% / -24)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
234 (-2.1% / -5)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,881 (-0.4% / -14)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
1,424 (-3.3% / -48)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)