extension ExtPose

Keyword: example -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
90,230 (+0.0% / +0)
2,629 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
116,844 (+0.0% / +37)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
331,016 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (1,329+0 votes)
1,166 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
94,220 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (791+0 votes)
321 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
368 (+6.7% / +23)
871 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
374 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11
Mitaka
6,866 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
269,748 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,204+0 votes)
952 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
159,117 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (135+0 votes)
120,058 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,057+0 votes)
546 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
75,093 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
18
Join
49,933 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (415+0 votes)
119,613 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
20
VCAT
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21
WA Plus
3,260 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (29+0 votes)
2,589 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
644,797 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,587+0 votes)
1,686 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
25
cronTab
485 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,716 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (103+0 votes)
380 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
189,724 (+0.2% / +296)
4.6(+0.0000) (1,917+0 votes)
29
uMatrix
116,932 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (776+0 votes)
7,617 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,149 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
713 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
165,483 (+0.8% / +1,236)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
3,514 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (74+0 votes)
5,894 (-0.0% / -2)
2.4(+0.0000) (50+0 votes)
264,751 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,695+0 votes)
37
MyIPCam
75,693 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (764+0 votes)
83,823 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (165+0 votes)
211,402 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (794+0 votes)
4,161 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,263 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,469 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,628 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
679 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
46
Zoom it
3,899 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (12+0 votes)
47
TFS+
544 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
89,583 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49
ProKeys
43,786 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (214+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
45,135 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (95+0 votes)
1,740 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
436 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
33,773 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
22,259 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (438+0 votes)
1,549 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
367 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,650 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
97,062 (+0.0% / +18)
4.3(+0.0000) (527+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
390 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
244 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
293 (+0.0% / +0)
1,190 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
5,949,464 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27,129+0 votes)
649 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
14,667 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
779 (+1.8% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
728 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
725 (+2.4% / +17)
848 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
4,140 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
9,028 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (18+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
640 (+0.0% / +0)
18,108 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (141+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
2,758,264 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,168+0 votes)
645,577 (-0.0% / -61)
4.7(+0.0000) (115,076+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
1,197 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87
mCoffee
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
672,192 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,320+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
1,617 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
2,113 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
311,967 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,171+0 votes)
246,755 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10,654+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
455,238 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
1,534 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
393,632 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
1,531 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,406 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,358 (+0.0% / +0)
176,350 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (659+0 votes)
121 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
771 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,150 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
157,019 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (282+0 votes)
869 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
125,505 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,028+0 votes)
181,584 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (60+0 votes)
1,049 (+14.8% / +135)
116
Edison
7 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
129,434 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (165+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
508 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
106 (+0.0% / +0)
89,430 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (308+0 votes)
1,541 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
512 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
410 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
128
ClearURLs
77,380 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (89+0 votes)
68,691 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (160+0 votes)
74,952 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
131
Dusk
598 (+6.4% / +36)
58,190 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (120+0 votes)
42,209 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (256+0 votes)
514 (+0.0% / +0)
41,203 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (118+0 votes)
136
xTab
42,526 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (94+0 votes)
137
OpenTabs
24,679 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (199+0 votes)
26,515 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
25,480 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (282+0 votes)
140
EditURL
230 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
17,862 (+0.0% / +7)
4.4(+0.0000) (452+0 votes)
142
Encryptor
281 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
14,028 (+0.5% / +64)
4.9(+0.0000) (94+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
18,314 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (91+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
149
Copy Link
51 (+0.0% / +0)
50 (+0.0% / +0)
151
PeerName
18,347 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
11,172 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
468 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
13,894 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
11,770 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
12,974 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
552 (+0.0% / +0)
9,690 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
10,276 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
11,169 (-0.1% / -13)
4.5(+0.0000) (29+0 votes)
6,612 (-0.7% / -45)
4.7(+0.0000) (88+0 votes)
9,147 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
6,135 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (99+0 votes)
166
Piwaa
8,036 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
168
RateX
8,184 (-0.2% / -15)
4.6(+0.0000) (58+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
170
Neat URL
9,021 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
7,557 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (51+0 votes)
6,718 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,342 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
175
EZProxy
7,089 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
8,996 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
6,807 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
7,059 (+0.3% / +20)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
8,419 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (26+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
7,287 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
7,165 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
102 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
121 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,148 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,244 (+0.3% / +11)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
5,584 (+0.1% / +6)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,366 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (94+0 votes)
4,198 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
3,999 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
3,974 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
3 (+50.0% / +1)
103 (+0.0% / +0)
3,194 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
2,563 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
3,770 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (28+0 votes)
2,979 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,035 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
2,725 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
4,261 (-0.1% / -3)
2,426 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
2,042 (+1.4% / +29)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
317 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,631 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
84 (+9.1% / +7)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
84 (+9.1% / +7)
2,003 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
213
La Notte
83 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
2,890 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,691 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,446 (+0.8% / +11)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
128,656 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (878+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,021 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,851 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
1,852 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,703 (+0.7% / +12)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
1,052 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
228
minimal
1,146 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
1,472 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (32+0 votes)
1,103 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
1,061 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
1,201 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
1,075 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
236
words.
699 (+0.3% / +2)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
237
ReplaceR
1,099 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,072 (-0.4% / -4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
916 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
241
Spire
908 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
470 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
1,141 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
1,111 (+0.0% / +0)
37,513 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (135+0 votes)
892 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
683 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
251
My cursor
1,010 (+0.0% / +0)
733 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
253
roll
674 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
980 (+0.0% / +0)
547 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
758 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
887 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
717 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
661 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
845 (+0.0% / +0)
831 (+0.0% / +0)
36 (+0.0% / +0)
517 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
774 (+0.0% / +0)
266
PrivateX
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
612 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
268
DOBBS
12 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
657 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,172 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
491 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
353 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
560 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
401 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
639 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
9,430 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (150+0 votes)
407 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
19,095 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (57+0 votes)
333 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
543 (+0.0% / +0)
298 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
430 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,036 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (33+0 votes)
209 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
339 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
292
Asana2Go
7,865 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
307 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
332 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
253 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
280 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
298
V LIBRE
257 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
295 (+0.0% / +0)
205 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)