extension ExtPose

Keyword: scroll -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (484+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (450+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (158+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (63,835+66 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,159+4 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
8
Vimium
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,937+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (111+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (190+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (37+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (117+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (177+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
6,000 (+20.0% / +1,000)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (60+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (90+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (92+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
671 (+1.1% / +7)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (95+1 votes)
593 (-0.8% / -5)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (167+3 votes)
917 (-3.0% / -28)
2.5(-0.1000) (19+1 votes)
461 (+1.1% / +5)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
536 (+2.5% / +13)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (259+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (660+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (14+0 votes)
311 (+0.3% / +1)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
471 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
398 (+0.5% / +2)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (92+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,349+0 votes)
222 (-1.8% / -4)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
507 (-1.2% / -6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
397 (+0.3% / +1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,702+0 votes)
257 (+2.4% / +6)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
243 (+3.8% / +9)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (81+0 votes)
695 (+2.8% / +19)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
245 (-2.0% / -5)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
408 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
188 (+5.6% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
665 (-2.2% / -15)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
345 (-0.6% / -2)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
307 (-0.3% / -1)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
308 (-5.2% / -17)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
142 (+0.7% / +1)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
625 (+1.3% / +8)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
183 (+1.1% / +2)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (104+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (161+0 votes)
91 (+3.4% / +3)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
196 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
229 (+0.4% / +1)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
85 (+3.7% / +3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (720+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (638+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (517+0 votes)
174 (-1.1% / -2)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
189 (-1.6% / -3)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (478+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (110+0 votes)
291 (-3.3% / -10)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
520 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
384 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
767 (-1.2% / -9)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
829 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (103+0 votes)
251 (+2.0% / +5)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
221 (+1.4% / +3)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
87 (-3.3% / -3)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
84 (+3.7% / +3)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
95 (+5.6% / +5)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,825+0 votes)
99
AdSaver
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
102
Scroller
455 (+0.9% / +4)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (58+0 votes)
356 (+1.4% / +5)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (124+0 votes)
286 (-0.7% / -2)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
123 (-0.8% / -1)
467 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
109
gInfinity
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (43+0 votes)
988 (+2.0% / +19)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
57 (+3.6% / +2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
933 (+1.7% / +16)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (102+0 votes)
296 (-0.7% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (307+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (302+1 votes)
34 (-2.9% / -1)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
140 (-14.1% / -23)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
965 (+1.9% / +18)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
685 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,195+1 votes)
84 (+7.7% / +6)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
152 (+0.7% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
129
Scroll up
98 (-3.0% / -3)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (355+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (115+0 votes)
132
PhotoShow
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (176+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
179 (+4.7% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
36 (+5.9% / +2)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (188+0 votes)
113 (+4.6% / +5)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
242 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
324 (-0.6% / -2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
327 (+1.9% / +6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
377 (-2.8% / -11)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (316+0 votes)
148
VCAT
115 (-5.0% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
24 (+14.3% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
77 (-2.5% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (623+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,621+8 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,540+28 votes)
43 (+10.3% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30 (-6.2% / -2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
344 (-3.4% / -12)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (56+0 votes)
81 (+3.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
76 (+5.6% / +4)
164 (+19.7% / +27)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
231 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+11.1% / +1,000)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
40 (+17.6% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
165 (-1.2% / -2)
132 (+5.6% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
324 (+1.6% / +5)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
144 (-2.0% / -3)
2.0(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (94+0 votes)
117 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (188+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
184
Bookmark
115 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,000
542 (-0.7% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
82 (+3.8% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
31 (+14.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (336+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,262+0 votes)
191
Inviter
340 (-1.4% / -5)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+9.1% / +3)
1.9(+0.0000) (8+0 votes)
195
Hand Tool
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (87+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
45 (-2.2% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
39 (-7.1% / -3)
16 (-5.9% / -1)
16 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (35+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (87+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
612 (+0.8% / +5)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
209
Linkclump
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,898+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (149+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
214
Anchor
40 (+8.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
217
Notepad
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (931+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,406+0 votes)
219
TransOver
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,738+0 votes)
896 (+2.4% / +21)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (292+0 votes)
223
nextpage
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
224
Read Easy
175 (+4.8% / +8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,939+0 votes)
718 (-0.1% / -1)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
123 (+3.4% / +4)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+5.6% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
233
Feedpon
659 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+25.0% / +2)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (909+0 votes)
164 (+5.8% / +9)
238
Ctrl Zoom
523 (+1.4% / +7)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
240
kbwarrior
16 (-11.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (129+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (388+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (145+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (184+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (7+0 votes)
79 (-4.8% / -4)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
260 (-0.4% / -1)
4.3(+0.0000) (92+0 votes)
334 (+0.6% / +2)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
7 (-12.5% / -1)
788 (+0.9% / +7)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
257
Scroll up
5 (+0.0% / +0)
998 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
92 (+4.5% / +4)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (77+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (97+0 votes)
401 (+0.2% / +1)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
495 (+4.0% / +19)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
146 (-0.7% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+40.0% / +2)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (113+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (138+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (161+2 votes)
239 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+14.3% / +1,000)
4.7(+0.0000) (828+1 votes)
10 (+11.1% / +1)
517 (+2.2% / +11)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (611+0 votes)
198 (+2.1% / +4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
272 (+0.4% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (568+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
454 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
211 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
243 (-1.6% / -4)
167 (+2.5% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (50+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
214 (+45.6% / +67)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (84+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(-0.1000) (61+2 votes)
213 (+0.5% / +1)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
384 (+1.9% / +7)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
451 (+2.5% / +11)
2.3(+0.0000) (19+0 votes)
185 (+1.6% / +3)
17 (+6.2% / +1)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)