extension ExtPose

Keyword: windows -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8378(+0.0000) (1,714+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4685(-0.0368) (286+3 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.6954(+0.0000) (302+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7132(+0.0000) (945+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6142(+0.0000) (267+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4712(+0.0007) (728+1 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.842(+0.0000) (481+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1059(+0.0106) (85+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3701(+0.0000) (127+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5849(+0.0000) (106+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (84+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8152(-0.0021) (1,315+7 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3273(+0.0000) (55+0 votes)
4,000 (-20.0% / -1,000)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7194(+0.0000) (278+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.9734(+0.0000) (263+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7329(+0.0000) (292+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
1.6071(-0.0110) (56+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (105+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4988(-0.0020) (3,218+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0861(+0.0000) (209+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9032(+0.0000) (62+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5117(+0.0000) (514+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6447(+0.0021) (515+3 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.25(-0.4167) (4+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2432(+0.0000) (37+0 votes)
836 (+0.8% / +7)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
835 (+0.8% / +7)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (45+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3261(-0.0006) (1,104-1 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
4.8195(+0.0000) (1,036+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6301(-0.0001) (18,633+2 votes)
44
Emoji
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.723(+0.0000) (148+0 votes)
50,000 (-16.7% / -10,000)
4.4706(-0.0294) (51+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4025(+0.0000) (2,062+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.705(+0.0000) (322+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9111(-0.0237) (45-1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.0232(+0.0062) (474+3 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7976(+0.0000) (84+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6389(+0.0000) (36+0 votes)
944 (+4.5% / +41)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.1579(+0.0000) (19+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5547(-0.0280) (256+2 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1724(+0.0000) (58+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6584(+0.0000) (161+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1489(+0.0000) (47+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (52+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.74(+0.0000) (100+0 votes)
10,000 (+11.1% / +1,000)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6086(-0.0005) (17,253+4 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.9212(+0.0000) (330+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.732(+0.0000) (97+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8791(+0.0000) (215+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2286(+0.0000) (35+0 votes)
868 (+1.6% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5577(+0.0029) (312+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7297(+0.0000) (111+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8031(+0.0000) (254+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4074(+0.0000) (81+0 votes)
942 (-1.2% / -11)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
679 (+1.6% / +11)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8464(+0.0000) (293+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5222(+0.0000) (540+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0357(+0.0000) (28+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1449(+0.0000) (69+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4877(+0.0000) (1,589+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7566(+0.0000) (152+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8214(+0.0000) (28+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.225(+0.0000) (40+0 votes)
100,000
3.2627(+0.0000) (118+0 votes)
180 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.744(+0.0000) (293+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5784(+0.0000) (306+0 votes)
102
Dastine
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.85(+0.0000) (20+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7202(+0.0000) (511+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6035(+0.0000) (343+0 votes)
793 (+0.9% / +7)
4.2222(+0.0000) (18+0 votes)
769 (+1.9% / +14)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8984(+0.0000) (187+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2308(+0.0000) (13+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
2.241(+0.0040) (1,303+12 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
841 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
116
Roamit
886 (+1.4% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4082(+0.0000) (147+0 votes)
703 (+1.0% / +7)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4103(+0.0000) (39+0 votes)
734 (+4.9% / +34)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6345(+0.0000) (435+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.0286(+0.0000) (35+0 votes)
740 (-2.1% / -16)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
126
Tab-less
3,000 (+0.0% / +0)
4.7021(+0.0000) (47+0 votes)
127
Tab Split
3,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (22+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.619(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2113(+0.0000) (71+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (117+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.4872(+0.0000) (39+0 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.6923(-0.1410) (13+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.963(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9808(+0.0000) (52+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5914(+0.0000) (1,740+0 votes)
13,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6914(-0.0002) (59,986+23 votes)
100,000 (-50.0% / -100,000)
4.3846(+0.0000) (91+0 votes)
141
Tab Count
20,000 (+0.0% / +0)
4.2609(+0.0000) (69+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6721(+0.0000) (61+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6974(+0.0000) (1,715+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0476(+0.0000) (21+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.1864(+0.0000) (59+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7034(+0.0014) (435+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2941(+0.0000) (17+0 votes)
148
Tabhunter
340 (-5.3% / -19)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6043(+0.0012) (657+2 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (111+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.2922(+0.0000) (2,276+0 votes)
179 (-2.2% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
107 (+3.9% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8943(+0.0000) (246+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.8985(+0.0000) (325+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7973(+0.0000) (296+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
495 (-1.0% / -5)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6207(-0.0460) (29-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5818(-0.0007) (1,229+5 votes)
237 (+2.6% / +6)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
361 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0218(+0.0000) (413+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.129(+0.0000) (31+0 votes)
32,000,000+ (+0.0% / +0)
2.676(-0.0028) (605+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.0833(+0.0000) (12+0 votes)
189 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
3.4174(-0.0004) (4,087-1 votes)
207 (+3.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8753(-0.0002) (13,723+27 votes)
97 (-2.0% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
176
Lensify
400,000 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9211(+0.0000) (38+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4889(+0.0000) (45+0 votes)
269 (-5.3% / -15)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.2099(+0.0000) (81+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.839(+0.0011) (1,155+8 votes)
48 (-7.7% / -4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
127 (+0.8% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8925(+0.0000) (93+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (57+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5565(+0.0000) (2,683+0 votes)
189
Dark Mode
545 (+3.4% / +18)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6311(+0.0000) (225+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.049(+0.0000) (143+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7137(+0.0000) (248+0 votes)
76 (-9.5% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5745(+0.0000) (47+0 votes)
232 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
150 (+7.9% / +11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
198
Tab-Snap
20,000 (+0.0% / +0)
4.4793(+0.0000) (121+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6057(-0.0002) (1,017+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5172(+0.0000) (29+0 votes)
536 (-0.4% / -2)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.91(+0.0000) (211+0 votes)
115 (+3.6% / +4)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5666(-0.0006) (1,938+9 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6781(+0.0000) (351+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3824(+0.0000) (34+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4263(+0.0000) (448+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7521(+0.0000) (121+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.296(+0.0033) (125+2 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6333(+0.0000) (30+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (28+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0737(+0.0000) (285+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3923(+0.0000) (418+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.027(+0.0000) (37+0 votes)
187 (-5.6% / -11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
218
Sweet VPN
60,000 (+0.0% / +0)
4.4484(-0.0022) (611+3 votes)
640 (-1.4% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220
JoinTabs
6,000 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (91+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7067(+0.0000) (75+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
225
GCalPlus
50,000 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (119+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.9541(+0.0000) (109+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6957(+0.0000) (23+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5281(+0.0005) (4,111+19 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (494+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8849(+0.0005) (252+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4483(+0.0000) (58+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4894(+0.0015) (662+2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.786(+0.0000) (271+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.576(+0.0000) (217+0 votes)
238
Copy Cat
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.4563(+0.0000) (103+0 votes)
114 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
201 (-6.5% / -14)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.0504(-0.0052) (1,408+5 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6676(-0.0038) (349-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
611 (-1.0% / -6)
4.2381(+0.0000) (21+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3953(+0.0000) (86+0 votes)
250
XP Newtab
1,000 (+0.0% / +0)
4.6053(+0.0000) (76+0 votes)
617 (+0.8% / +5)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5412(+0.0000) (85+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0777(+0.0000) (103+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.037(+0.0000) (27+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6986(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7838(+0.0060) (37+1 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
108 (+0.9% / +1)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2931(+0.0000) (58+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
267
OhMyTab
339 (-1.2% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
92 (+7.0% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
270
Tab Ahead
2,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (70+0 votes)
557 (-3.1% / -18)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3273(+0.0000) (55+0 votes)
273
HttpWatch
70,000 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (162+0 votes)
220 (+1.9% / +4)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
212 (+3.4% / +7)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
160 (-4.2% / -7)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5981(-0.0245) (107+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
295 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000,000 (-50.0% / -1,000,000)
3.7995(+0.0053) (1,915+6 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6679(-0.0001) (2,650+5 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4483(+0.0000) (29+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
290
Tabbo
303 (+0.3% / +1)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (240+0 votes)
151 (-0.7% / -1)
203 (-1.5% / -3)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
227 (-1.3% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
223 (-0.4% / -1)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
794 (+1.1% / +9)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2724(+0.0000) (514+0 votes)