extension ExtPose

Keyword: windows

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,247,466 (+0.1% / +1,247)
4.7(+0.0000) (12,209+1 votes)
61,202 (+0.3% / +201)
4.5(+0.0000) (407+0 votes)
48,332 (+0.4% / +187)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
14,315 (+5.4% / +738)
4.6(+0.0000) (151+3 votes)
161,349 (+0.6% / +964)
4.3(+0.0000) (307+0 votes)
20,424 (+2.2% / +436)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
91,586 (-3.0% / -2,880)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
22,370 (+5.8% / +1,221)
2.3(+0.0000) (21+0 votes)
59,223 (-19.8% / -14,600)
2.3(+0.0000) (34+0 votes)
40,952 (+0.6% / +264)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
6,548 (+0.3% / +17)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,680,315 (+2.5% / +41,003)
4.1(+0.0000) (210+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (388+0 votes)
15,748 (+0.4% / +57)
4.6(+0.0000) (578+0 votes)
28,900 (+2.0% / +562)
3.5(+0.0000) (75+0 votes)
10,317 (+0.5% / +54)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
56,164 (+1.8% / +997)
4.2(+0.0000) (620+6 votes)
26,629 (+0.8% / +210)
3.3(+0.0000) (79+0 votes)
66,668 (-11.6% / -8,769)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
33,569 (+0.1% / +31)
3.7(+0.0000) (186+0 votes)
2,193 (+1.0% / +22)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,715 (+74.5% / +7,991)
58,739 (+1.8% / +1,033)
4.0(+0.0000) (151+2 votes)
22,837 (+0.4% / +92)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
142,993 (+0.1% / +111)
4.6(+0.0000) (2,994+0 votes)
127,620 (+0.4% / +535)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
3,377 (+134.8% / +1,939)
1,197,207 (+1.2% / +14,479)
4.3(+0.0000) (1,054+0 votes)
9,441 (+0.1% / +9)
4.7(+0.0000) (78+0 votes)
5,537 (+0.4% / +20)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
169,226 (+0.2% / +279)
4.5(+0.0000) (2,382+0 votes)
92,378 (+0.5% / +489)
4.7(+0.0000) (605+0 votes)
515,206 (+0.9% / +4,476)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
4,438 (+0.3% / +12)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
56,957 (-14.9% / -9,961)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
55,168 (-0.1% / -41)
4.5(+0.0000) (545+0 votes)
44,632 (+1.3% / +564)
5.0(+0.0000) (11+1 votes)
2,479 (+11.8% / +261)
77,753 (+1.0% / +785)
4.5(+0.0000) (167+0 votes)
40
Workona
75,578 (+0.2% / +130)
4.8(+0.0000) (1,460+2 votes)
725,692 (+0.5% / +3,618)
4.1(+0.0000) (209+0 votes)
4,365 (+64.2% / +1,707)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,281 (+0.7% / +67)
4.5(+0.0000) (83+0 votes)
30,992 (+6.6% / +1,911)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
587 (+1.0% / +6)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
722 (-0.3% / -2)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
10,345 (+0.7% / +77)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,474 (+1.0% / +15)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
1,610 (+1.4% / +22)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
6,454 (+0.5% / +30)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
63,194 (+0.1% / +85)
4.7(+0.0000) (243+0 votes)
1,495 (+1.0% / +15)
1,284 (+0.8% / +10)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
31,869 (+0.1% / +33)
4.7(+0.0000) (131+0 votes)
2,878 (+0.1% / +4)
22,607 (-0.1% / -33)
4.1(+0.0000) (66+0 votes)
7,673 (+1.9% / +144)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
934 (+1.1% / +10)
248,247 (+0.2% / +474)
3.0(+0.0000) (336+0 votes)
90,749 (+2.7% / +2,366)
4.8(+0.0000) (681+27 votes)
6,980,885 (+0.1% / +8,115)
3.6(+0.0000) (3,796+0 votes)
1,033 (+1.4% / +14)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
2,070 (+4.5% / +89)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,681 (-0.3% / -5)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
2,985 (-0.7% / -21)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
9,381 (-0.2% / -18)
4.8(+0.0000) (98+0 votes)
305,905 (+0.1% / +370)
4.4(+0.0000) (2,221+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
25,038 (+0.3% / +78)
4.1(+0.0000) (126+0 votes)
690 (-1.3% / -9)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
467 (+0.4% / +2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,577 (+0.4% / +37)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
757,154 (+0.9% / +7,023)
3.5(+0.0000) (593+0 votes)
80,730 (-0.1% / -84)
3.5(+0.0000) (273+0 votes)
107,968 (+0.5% / +537)
4.2(+0.0000) (782+0 votes)
583 (-0.5% / -3)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
784 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
13,703 (+0.2% / +29)
4.6(+0.0000) (73+0 votes)
15,358 (+0.1% / +11)
3.1(+0.0000) (68+0 votes)
20,966 (+1.6% / +339)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
158 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,023 (-0.4% / -18)
2.8(+0.0000) (62+0 votes)
259 (-0.4% / -1)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
2,506 (+1.7% / +43)
2,039 (-0.4% / -8)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
952 (+0.3% / +3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
5,127 (+0.4% / +18)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
35,184 (+5.4% / +1,810)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
178,440 (+1.1% / +1,872)
3.4(+0.0000) (39+0 votes)
1,187 (+0.1% / +1)
1,705 (+0.9% / +15)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,782 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,811 (+0.1% / +6)
4.4(+0.0000) (191+0 votes)
13,622 (+0.6% / +76)
4.6(+0.0000) (94+0 votes)
563 (-0.9% / -5)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
96
MyIPCam
75,630 (+0.1% / +98)
3.8(+0.0000) (761+0 votes)
8,246 (-0.1% / -10)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
744 (+0.4% / +3)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
2,427 (+1.5% / +35)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
6,398 (+1.0% / +64)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
397 (+0.3% / +1)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
169 (-1.2% / -2)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,030 (+2.0% / +20)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
325 (+4.5% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,337 (+0.1% / +26)
4.1(+0.0000) (593+0 votes)
107
Tab Count
15,705 (+0.6% / +87)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
108
Roamit
1,149 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
44,522 (+3.0% / +1,301)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
5,033 (+6.0% / +283)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
490,213 (+0.7% / +3,399)
4.4(+0.0000) (452+0 votes)
112
Dastine
2,992 (-0.7% / -20)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
8,679 (+0.0% / +1)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
9,831 (+0.1% / +11)
2.5(+0.0000) (102+0 votes)
74,325 (+0.2% / +164)
4.4(+0.0000) (1,138+1 votes)
332 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,725 (+4.0% / +67)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
7,490 (+1.2% / +92)
3.7(+0.7000) (3+1 votes)
1,004 (+0.8% / +8)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
308 (-0.3% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
33,697 (+1.1% / +353)
2.9(+0.0000) (24+0 votes)
710 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,879 (+6.7% / +369)
3.0(+0.0000) (102+0 votes)
3,410 (+1.2% / +42)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
179 (-0.6% / -1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
4,690 (+0.6% / +26)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
18,781 (+2.8% / +509)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
47,901 (+0.3% / +153)
4.1(+0.0000) (109+0 votes)
7,261,156 (+0.4% / +25,790)
4.7(+0.0000) (49,476+14 votes)
13,248 (+0.2% / +33)
3.7(+0.0000) (77+0 votes)
253,883 (+0.6% / +1,549)
4.3(+0.0000) (127+1 votes)
500 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
631 (+1.3% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
129,782 (+1.9% / +2,423)
4.5(+0.0000) (128+0 votes)
1,480 (+0.5% / +7)
3,544 (-5.3% / -199)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
138
JoinTabs
7,532 (-0.1% / -5)
4.1(+0.0000) (42+0 votes)
16,351 (+0.6% / +99)
4.1(+0.0000) (94+0 votes)
2,762 (+1.4% / +37)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
107,000 (+3.7% / +3,862)
4.5(+0.0000) (680+19 votes)
232 (+1.8% / +4)
260 (-1.1% / -3)
569,620 (+0.1% / +830)
4.5(+0.0000) (754+0 votes)
72,194 (+1.5% / +1,081)
4.0(+0.0000) (249+0 votes)
146
SCleaner
2,857 (-0.5% / -13)
1,222,275 (+0.7% / +8,870)
4.0(+0.0000) (489+0 votes)
1,865 (+0.3% / +5)
4.6(+0.0000) (85+0 votes)
10,194 (-0.7% / -72)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
2,023 (-0.3% / -7)
3.8(+0.0000) (37+0 votes)
313 (+0.3% / +1)
1,024 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
669 (+58.5% / +247)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
63,979 (-0.1% / -53)
4.1(+0.0000) (75+0 votes)
1,400 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
9,104 (-0.2% / -20)
4.9(+0.0000) (167+0 votes)
4,267 (+1.2% / +52)
4.6(+0.0000) (157+0 votes)
2,152 (+0.6% / +13)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
555 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,672 (+0.5% / +24)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
699 (+1.0% / +7)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
57,965 (+1.4% / +788)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
137 (-3.5% / -5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
349 (+1.5% / +5)
28,715 (+0.4% / +109)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
5,914 (+3.9% / +221)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
66,644 (+0.2% / +126)
3.8(+0.0000) (145+0 votes)
1,486 (-0.5% / -7)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
357,349 (+0.8% / +2,772)
4.5(+0.0000) (338+1 votes)
1,066 (+0.9% / +10)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
173
Tab-Snap
22,186 (+0.0% / +10)
4.4(+0.0000) (127+0 votes)
174
Tabbo
483 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,874 (+0.5% / +15)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
7,497 (+0.9% / +64)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
7,259 (+3.0% / +214)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,447 (+0.3% / +25)
2.8(+0.0000) (47+0 votes)
2,314 (+6.4% / +140)
5.0(+0.0000) (10+1 votes)
1,588,416 (+0.1% / +2,109)
3.4(+0.0000) (1,443+0 votes)
48,291 (+0.0% / +15)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
112 (-2.6% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,931 (+4.4% / +82)
4.9(+0.0000) (23+1 votes)
184
sez
118 (-1.7% / -2)
370 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
933,773 (+0.2% / +1,582)
4.4(+0.0000) (795+1 votes)
187
Tab Ahead
3,638 (+0.2% / +6)
4.8(+0.0000) (67+0 votes)
13,292 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (145+0 votes)
804,405 (+0.1% / +586)
4.2(+0.0000) (493+1 votes)
190
Tabhunter
166 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
36,063 (+0.6% / +227)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
192
Downloads
34,369 (+0.7% / +233)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
199,030 (+0.1% / +259)
3.7(+0.0000) (319+0 votes)
2,806 (+0.6% / +18)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
143 (-0.7% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,665 (+0.6% / +10)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
2,624 (-0.2% / -5)
1.8(+0.0000) (18+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,377 (+1.0% / +24)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,613 (+0.4% / +7)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
12,198 (+5.0% / +576)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
674 (+2.1% / +14)
7,045 (+1.2% / +81)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
1,132 (+0.1% / +1)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
2,871 (+112.2% / +1,518)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,654 (+3.1% / +49)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,248 (-0.0% / -1)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
1,660 (+1.4% / +23)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
600 (+4.0% / +23)
25 (-3.8% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,862 (-1.4% / -27)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
4,503 (-0.4% / -18)
3.9(+0.0000) (127+0 votes)
154,857 (+0.7% / +1,090)
4.1(-0.1000) (457+2 votes)
4,470 (-0.2% / -11)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
7,043 (-0.2% / -11)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
229,799 (+1.9% / +4,256)
3.3(+0.0000) (126+0 votes)
34,951 (-0.0% / -3)
4.6(+0.0000) (107+0 votes)
2,606 (+204.8% / +1,751)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
619,597 (+0.1% / +431)
4.4(+0.0000) (7,044+1 votes)
12,720 (+2.1% / +257)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,957 (+0.8% / +32)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
3,553 (+0.9% / +33)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,633 (+0.6% / +9)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
225
TabPolish
237 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
83,130 (+0.3% / +209)
4.3(-0.1000) (491+5 votes)
293 (-0.3% / -1)
42,112 (+0.5% / +210)
4.7(+0.0000) (971+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
420,335 (+0.4% / +1,779)
3.9(+0.0000) (1,089+0 votes)
3,707 (+1.4% / +50)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
894 (-1.0% / -9)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
70,869 (+0.5% / +362)
3.7(+0.0000) (114+0 votes)
4,336 (+0.4% / +16)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
925 (-1.2% / -11)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
478 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28,158 (+0.6% / +162)
4.8(+0.0000) (788+8 votes)
238
tabzen
1,029 (+1.2% / +12)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
3,688 (+3.6% / +129)
240
HttpWatch
103,657 (-0.3% / -295)
2.1(+0.0000) (11+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
2,997 (+1.1% / +33)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
61,181 (+0.8% / +508)
3.6(+0.0000) (98+0 votes)
551 (+0.4% / +2)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
396 (-0.8% / -3)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
39,106 (+0.3% / +134)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
39,491 (+5.5% / +2,066)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
248
Save Tabs
303 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
249
Copy Cat
405 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
43,874 (+5.2% / +2,186)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
146 (+1.4% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
29,384 (+0.5% / +149)
3.9(+0.0000) (243+0 votes)
78,331 (+0.3% / +255)
4.5(+0.0000) (284+0 votes)
33,127 (+14.3% / +4,139)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
38,498 (+5.8% / +2,111)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
417 (+1.7% / +7)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
23,575 (+0.3% / +82)
4.2(+0.0000) (86+0 votes)
2,216 (+0.8% / +17)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
160 (-1.2% / -2)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
86,729 (+0.3% / +223)
4.5(+0.0000) (404+0 votes)
1,597 (+0.4% / +6)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
264
Chromyo
54 (+5.9% / +3)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25,904 (+8.4% / +2,001)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
28,871 (+7.0% / +1,896)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
269
TabGroups
80 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,461 (+8.0% / +2,040)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
10,893 (+0.5% / +58)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
24,548 (+9.1% / +2,057)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
109 (+10.1% / +10)
193 (+2.1% / +4)
26,897 (+17.5% / +4,013)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
289 (-1.7% / -5)
29,719 (+15.1% / +3,892)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
21,533 (+6.5% / +1,306)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
279
Cato
653 (-2.0% / -13)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
25,147 (+8.4% / +1,948)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25,881 (+8.0% / +1,908)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
282
TabMate
724 (+0.7% / +5)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
25,471 (+9.0% / +2,110)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
284
Toast
4,361 (-0.3% / -13)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
21,991 (+9.9% / +1,985)
3.2(-0.6000) (5+1 votes)
23,702 (+8.7% / +1,890)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
190 (+1.1% / +2)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
25,806 (+8.6% / +2,034)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
289
Vaux Tab
265 (+1.1% / +3)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
23,570 (+9.4% / +2,017)
73 (+1.4% / +1)
18,045 (+18.8% / +2,851)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18,811 (+8.7% / +1,500)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,066 (+9.9% / +1,906)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
22,863 (+9.2% / +1,918)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,577 (+9.8% / +1,922)
159 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
15,056 (+1.2% / +185)
2.7(+0.0000) (37+0 votes)
22,320 (+9.7% / +1,981)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
138 (-1.4% / -2)