extension ExtPose

Keyword: windows -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (463+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (660+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (61+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,521+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (593+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (81+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,105+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (152+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (257+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,608+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (686+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (330+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (100+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (78+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (34+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (83+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (27+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,140+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,431+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (174+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (617+0 votes)
819 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (112+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (285+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (267+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (201+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
984 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
774 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (97+0 votes)
679 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (40+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (56+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (126+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (222+0 votes)
811 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (295+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (138+0 votes)
365 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (97+0 votes)
406 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
466 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (292+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (27+0 votes)
978 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (73+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (72+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (68+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
677 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (197+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (240+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (80+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,153+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (123+0 votes)
89
Dastine
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
237 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (105+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
968 (+0.0% / +0)
302 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
638 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
190 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (576+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (54,637+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (592+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
104
Tab-less
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
702 (+0.0% / +0)
190 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,456+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (161+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,035+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
118
JoinTabs
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (45+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (484+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
149 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (104+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (37+0 votes)
124
Tab Split
3,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (60+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (3,996+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (37+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (195+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (115+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (154+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (166+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (76+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
139
Roamit
899 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,443+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (195+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (52+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (47+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
160
uberAgent
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (706+0 votes)
162
Tab Ahead
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (69+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (108+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (275+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (27+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
169
Copy Cat
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
173
XP Newtab
535 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
981 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
618 (+0.0% / +0)
942 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
670 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
180
Dark Mode
425 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (109+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,467+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (129+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
187
tabzen
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
290 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,295+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
31 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (89+0 votes)
546 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
198
Tabhunter
260 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
822 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
201
Tabbo
379 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
204
Tab-Snap
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (138+0 votes)
385 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
207
HttpWatch
80,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (11+0 votes)
208
TabPolish
325 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
814 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
406 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
212
TabMate
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (241+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (144+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (528+0 votes)
219
OhMyTab
199 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
121 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
223
TextGrab
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
346 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (51+0 votes)
227
H2R Speak
235 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
187 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (133+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (554+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (31+0 votes)
235
Cato
685 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
237
Vaux Tab
391 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
213 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
495 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
268 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (478+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
248
Open IE
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (60+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
760 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
257
GoTo Tab
8,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
258
sez
115 (+0.0% / +0)
186 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
282 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (912+0 votes)
263
IE Tab
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21,347+0 votes)
595 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
166 (+0.0% / +0)
579 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
823 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1,874+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (307+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (109+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
277
TabGroups
104 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
279
Linkman
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
603 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (34+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
119 (+0.0% / +0)
286
Point.it
310 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (1,145+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (171+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
49 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (95+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (70+0 votes)
573 (+0.0% / +0)
121 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
294 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)