extension ExtPose

Keyword: bookmarks

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
229,529 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,583+0 votes)
8,507 (+0.4% / +33)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
14,417 (+0.4% / +59)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
134,288 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,834+0 votes)
93,544 (+0.0% / +30)
4.6(+0.0000) (294+0 votes)
90,866 (-0.2% / -159)
4.5(+0.0000) (894+0 votes)
43,139 (-0.1% / -46)
3.7(+0.0000) (270+0 votes)
4,926 (+0.6% / +29)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
34,364 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (151+0 votes)
114,486 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (743+0 votes)
13,056 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (193+0 votes)
2,616 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
13,183 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (153+0 votes)
24,185 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
71,730 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (706+0 votes)
12,371 (-0.1% / -12)
3.8(+0.0000) (63+0 votes)
6,573 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (71+0 votes)
6,918 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (114+0 votes)
36,344 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,941+0 votes)
28,114 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (119+0 votes)
26,937 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (212+0 votes)
13,625 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (212+1 votes)
13,280 (+0.1% / +8)
3.5(+0.0000) (113+1 votes)
3,278 (-0.2% / -6)
3.6(+0.0000) (53+0 votes)
69,335 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (572+2 votes)
850 (-0.4% / -3)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
16,323 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (466+0 votes)
4,079 (-0.4% / -18)
4.7(+0.0000) (71+0 votes)
7,429 (-0.2% / -13)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
1,269 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
5,501 (-0.2% / -12)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
2,670 (-1.2% / -33)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
4,554 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (50+0 votes)
4,471 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (57+0 votes)
11,542 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
16,825 (+0.9% / +148)
4.5(+0.0000) (440+2 votes)
326,202 (+0.0% / +54)
4.6(+0.0000) (1,222+1 votes)
7,604 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (445+0 votes)
618 (+1.3% / +8)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
11,997 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
8,418 (+1.0% / +80)
4.8(+0.0000) (303+0 votes)
9,639 (+0.4% / +42)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
90,032 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,284+0 votes)
17,113 (-0.0% / -2)
4.4(+0.0000) (250+0 votes)
1,489 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
2,595 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (43+0 votes)
2,496 (+0.6% / +16)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,987 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (93+0 votes)
16,943 (-0.2% / -39)
4.6(+0.0000) (167+0 votes)
81,281 (-0.2% / -135)
4.1(+0.0000) (909+0 votes)
55,267 (-0.1% / -59)
4.5(+0.0000) (544+0 votes)
22,487 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (55+0 votes)
638 (+0.6% / +4)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
18,399 (+0.0% / +0)
4,143 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
4,529 (-0.4% / -16)
4.0(+0.0000) (54+0 votes)
1,816 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (116+1 votes)
495 (+0.4% / +2)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
1,248 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
6,360 (+0.4% / +26)
4.7(+0.0000) (138+0 votes)
12,324 (-0.4% / -44)
4.1(+0.0000) (391+0 votes)
306 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,463 (+0.6% / +9)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
634 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
21,781 (+0.0% / +7)
4.5(+0.0000) (111+0 votes)
8,314 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
1,172 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
9,306 (-0.2% / -19)
3.0(+0.0000) (52+0 votes)
606 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
8,339 (+0.5% / +40)
4.4(+0.0000) (142+0 votes)
1,625 (-0.2% / -4)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,793 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
2,495 (-0.4% / -10)
4.6(+0.0000) (96+0 votes)
13,936 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
14,318 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (361+0 votes)
2,467 (+0.8% / +20)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
25,777 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (778+0 votes)
2,622 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
10,129 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
553 (+1.5% / +8)
3.7(+0.0000) (48+0 votes)
1,924 (+0.7% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,570 (-0.0% / -1)
3.0(+0.0000) (48+0 votes)
534 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (45+0 votes)
420,257 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20,816+4 votes)
812 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
1,727 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
631 (+0.6% / +4)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
406 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
713 (+0.4% / +3)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
4,476 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
507 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
35,723 (-0.0% / -7)
4.1(+0.0000) (208+0 votes)
448 (-0.7% / -3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
3,036 (+0.2% / +7)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
663 (-1.0% / -7)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
1,483 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (48+0 votes)
11,569 (+0.1% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
345 (+3.0% / +10)
3,365 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (139+0 votes)
5,010 (+0.1% / +5)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
102
Bookmark
10,355 (-0.1% / -7)
4.1(+0.0000) (231+0 votes)
2,151 (-0.6% / -13)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
38,295 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,012+0 votes)
234,350 (+0.1% / +211)
4.5(+0.0000) (982+1 votes)
14,215 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
4,472 (-0.3% / -12)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
1,112 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
213 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
4,434 (+0.4% / +19)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
112
Holmes
15,112 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (160+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
311 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
272 (-0.7% / -2)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
116
Bookmarks
473 (+0.6% / +3)
4.8(+0.0000) (96+0 votes)
3,139 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,330 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,257 (+0.2% / +3)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
1,571 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (36+0 votes)
3,624 (-0.3% / -12)
3.7(+0.0000) (97+0 votes)
9,961 (-0.4% / -36)
3.7(+0.0000) (143+0 votes)
710 (-2.5% / -18)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
555 (+1.6% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
306 (+1.3% / +4)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
587 (-1.7% / -10)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
215 (+0.9% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
21,186 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (168+0 votes)
131 (+0.8% / +1)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
222 (+1.4% / +3)
2.8(+0.0000) (29+0 votes)
1,026 (-0.8% / -8)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
133
Bookmarks
18,361 (+0.2% / +29)
4.4(+0.0000) (244+0 votes)
115 (+2.7% / +3)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
13,223 (-0.1% / -8)
4.8(+0.0000) (164+0 votes)
694 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,930 (+0.3% / +6)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
1,546 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
147 (-2.0% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
330 (+1.9% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
971 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,195 (+0.3% / +4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
33,578 (+0.5% / +177)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
144
Fast Dial
28,241 (-0.1% / -20)
4.0(+0.0000) (398+0 votes)
145
Snipify
5,233 (+0.1% / +4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
940 (-0.8% / -8)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
147
QuickStar
249 (-1.2% / -3)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,606 (-0.7% / -12)
2.8(+0.0000) (26+0 votes)
310 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
150
Homely
3,087 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (62+0 votes)
366 (-0.8% / -3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,192 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
2,136 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
218 (+0.5% / +1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
680 (-0.3% / -2)
2.2(+0.0000) (16+0 votes)
133,150 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (433+0 votes)
45,020 (-0.1% / -27)
4.0(+0.0000) (215+0 votes)
590 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,841,862 (-0.0% / -347)
4.4(+0.0000) (11,346+0 votes)
536 (-1.3% / -7)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
821 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
37,381 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (130+0 votes)
163
MultiBar
1,023 (+1.0% / +10)
3.0(+0.0000) (24+0 votes)
48,220 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
942 (+0.2% / +2)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
454 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
168
New Tab
269 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
438 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
113 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
782 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (43+0 votes)
488,566 (-0.2% / -924)
4.7(+0.0000) (10,584+8 votes)
60 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
34,718 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,705 (+0.0% / +3)
4.2(+0.0000) (341+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
675,351 (-0.1% / -510)
4.7(+0.0000) (113,103+7 votes)
676 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
299 (-2.0% / -6)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
535 (-0.4% / -2)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
205,230 (+0.1% / +212)
4.7(+0.0000) (18,155+6 votes)
274 (+1.5% / +4)
275 (+1.1% / +3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
320 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
503 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
318 (-1.5% / -5)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
357 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
8,172 (+0.2% / +15)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
24,172 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
976 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
696 (+0.7% / +5)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
202
+ GGather
1,631 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
148 (+2.1% / +3)
405 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,946 (+0.7% / +13)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
342 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
177 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
76 (+5.6% / +4)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
95 (-4.0% / -4)
97 (+0.0% / +0)
324 (-0.3% / -1)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
7,316 (-0.3% / -24)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
13,222 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
215
Bookmarks
60 (+0.0% / +0)
208 (+2.0% / +4)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
180 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
94,176 (-0.0% / -9)
4.2(+0.0000) (4,905+0 votes)
246 (-0.8% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
137 (+1.5% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,452 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
456 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
148,766 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (446+3 votes)
277 (+1.1% / +3)
85,673 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (619+1 votes)
258 (-0.8% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
126 (+4.1% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
587 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
231
CC Search
15,306 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
368 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
233
Downloads
33,710 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
52 (+0.0% / +0)
236
Tixio
5,610 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
82,084 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (468+4 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
239
Camellia
151 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
1,448 (+0.0% / +0)
228 (+1.3% / +3)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,396 (+0.7% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
85,151 (-0.1% / -80)
4.3(+0.0000) (3,563+0 votes)
120,803 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (122+1 votes)
208 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,854 (+0.4% / +18)
4.6(+0.0000) (51+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,016 (-0.4% / -8)
4.5(+0.0000) (58+0 votes)
13,717 (+0.0% / +4)
4.6(+0.0000) (68+1 votes)
53 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
44,375 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (575+5 votes)
116 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
47,147 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (109+0 votes)
17,711 (+0.8% / +136)
4.8(+0.0000) (339+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
601 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
339,495 (+0.1% / +313)
4.4(+0.0000) (616+0 votes)
147 (-0.7% / -1)
40,938 (+0.2% / +92)
4.1(+0.0000) (60+0 votes)
256 (-1.2% / -3)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
4,519 (+2.9% / +126)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
4,081,421 (-0.1% / -2,919)
4.7(+0.0000) (132,738+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
164 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
51 (-7.3% / -4)
1,285 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
2,325 (-0.3% / -6)
3.7(+0.0000) (49+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
275
Apps
26,913 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
105 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
137 (+0.7% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
24,963 (+0.5% / +117)
3.8(+0.0000) (67+0 votes)
67 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
18,104 (-0.3% / -57)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
281
Notepad
152,513 (+0.5% / +758)
3.9(+0.0000) (877+0 votes)
282
Bookmarks
479 (+1.3% / +6)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,752 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (89+0 votes)
860 (-1.8% / -16)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
108 (+1.9% / +2)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
382 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
213 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,843 (-0.9% / -17)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,683 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
21,446 (+0.5% / +114)
4.2(+0.0000) (424+0 votes)
964 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (20+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
15,216 (+0.6% / +92)
4.8(+0.0000) (140+0 votes)
2,570 (+0.5% / +14)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,971 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (119+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)