extension ExtPose

Keyword: bookmarks -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
6,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (3,976+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,742+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (435+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,841+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (908+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,457+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (164+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (708+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (292+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (68+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,081+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (229+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (483+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (907+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (510+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (221+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (144+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (65+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (217+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (207+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (123+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (124+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (157+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (78+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (209+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (47+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (72+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (116,263+7 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (786+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (96+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (110+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (34+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (149+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (51+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (71+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (48+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (144+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (49+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (105+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (203+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (64+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (233+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (53+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (915-1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (133+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,223+7 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (81+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (8,932+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,708+1 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (952+0 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (93+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (880+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,342+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
944 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (577+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
500,000 (+25.0% / +100,000)
5.0(+0.0000) (24,411+5 votes)
589 (+1.7% / +10)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (172+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,042+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (253+0 votes)
690 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
112
Bookmarks
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (241+0 votes)
750 (+1.5% / +11)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (52+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
595 (-1.3% / -8)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
602 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
932 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (211+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
122
Fast Dial
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (406+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (149+0 votes)
915 (+1.4% / +13)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (104+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
685 (+2.2% / +15)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
479 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
485 (+1.5% / +7)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (154+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
657 (-0.9% / -6)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,542+1 votes)
541 (+1.1% / +6)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
450 (-0.2% / -1)
3.1(+0.0000) (46+0 votes)
385 (-1.5% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
929 (+0.9% / +8)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
734 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
409 (-1.4% / -6)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
840 (+0.1% / +1)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
654 (+1.1% / +7)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
350 (-1.4% / -5)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
364 (+1.7% / +6)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
998 (+0.8% / +8)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (400+0 votes)
400,000 (+33.3% / +100,000)
4.7(+0.0000) (14,694+0 votes)
403 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (104+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (94+0 votes)
355 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
580 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,549+0 votes)
349 (-1.7% / -6)
3.4(+0.0000) (27+0 votes)
270 (-1.8% / -5)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
266 (+0.8% / +2)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20,398+1 votes)
161
Holmes
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (167+0 votes)
810 (-1.1% / -9)
2.5(+0.0000) (21+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (164+0 votes)
258 (+2.0% / +5)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
668 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (88+0 votes)
961 (-1.0% / -10)
3.1(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
70,000 (+40.0% / +20,000)
401 (+2.8% / +11)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
393 (+1.6% / +6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
450 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
510 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
469 (+0.4% / +2)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
286 (+0.7% / +2)
367 (-0.8% / -3)
3.0(+0.0000) (17+0 votes)
161 (+3.2% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (145+0 votes)
180
Homely
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
224 (-2.2% / -5)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
393 (-0.5% / -2)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
193 (-2.5% / -5)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
337 (-0.6% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
332 (-0.9% / -3)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
186
Re-newtab
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (84+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (219+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
357 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
178 (+1.1% / +2)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
228 (-1.7% / -4)
275 (+1.1% / +3)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (99+0 votes)
312 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
639 (+1.6% / +10)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
317 (-2.2% / -7)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
152 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
213 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
311 (-2.2% / -7)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
270 (-0.4% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (230+0 votes)
600 (+1.4% / +8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
203
Bookmarks
189 (+1.1% / +2)
332 (-0.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
803 (+1.1% / +9)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
183 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
193 (+1.6% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
756 (+1.5% / +11)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (63+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
226 (+0.9% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (291+2 votes)
626 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (535+1 votes)
114 (-0.9% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
229 (+0.0% / +0)
167 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
114 (-0.9% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,116+0 votes)
137 (+3.8% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
223 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
135 (+3.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
91 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
123 (+2.5% / +3)
89 (+3.5% / +3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
228
CC Search
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (255+2 votes)
93 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
500 (-1.0% / -5)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (231+1 votes)
106 (+1.9% / +2)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
203 (-2.4% / -5)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
117 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
428 (-0.7% / -3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
98 (-3.0% / -3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (639+0 votes)
106 (-0.9% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
244
+ GGather
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
909 (+0.6% / +5)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
72 (-6.5% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
396 (+0.3% / +1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
202 (-0.5% / -1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
94 (-4.1% / -4)
250
MultiBar
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (27+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
293 (-0.3% / -1)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
166 (-2.9% / -5)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (622+0 votes)
81 (-2.4% / -2)
560 (+0.9% / +5)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
77 (+4.1% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
152 (+1.3% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
52 (-5.5% / -3)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (325-1 votes)
74 (+4.2% / +3)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
898 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
74 (+4.2% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
296 (-1.7% / -5)
270
Notepad
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (929+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
62 (-4.6% / -3)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
851 (+0.7% / +6)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
275
Bookmark
84 (+2.4% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
56 (+3.7% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
51 (-3.8% / -2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (139+0 votes)
47 (-4.1% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
786 (+0.5% / +4)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
852 (+0.8% / +7)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (86+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,883+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
470 (-1.3% / -6)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (431+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (70+0 votes)
72 (-4.0% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
226 (+1.3% / +3)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
146 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)