extension ExtPose

Keyword: bookmark

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
80,557 (+0.1% / +85)
3.8048(+0.0000) (702+0 votes)
7,376 (+2.1% / +155)
4.6667(+0.0000) (39+0 votes)
35,403 (+0.5% / +179)
4.12(+0.0000) (200+0 votes)
10,275 (+0.2% / +19)
4.4242(+0.0000) (33+0 votes)
141,173 (+0.7% / +914)
4.066(+0.0000) (1,833+0 votes)
32,273 (+0.1% / +43)
4.5226(+0.0005) (1,860+2 votes)
25,842 (-0.3% / -76)
4.432(+0.0000) (206+0 votes)
8,811 (+0.2% / +14)
3.8039(+0.0000) (51+0 votes)
6,455 (-0.1% / -4)
4.6697(+0.0000) (109+0 votes)
98,353 (+0.1% / +120)
3.5244(-0.0036) (698+1 votes)
3,397 (+0.3% / +11)
3.6154(+0.0000) (52+0 votes)
11,009 (+0.8% / +90)
3.6071(+0.0000) (28+0 votes)
6,652 (+0.4% / +27)
3.806(+0.0000) (67+0 votes)
8,400 (+0.3% / +26)
4.3404(+0.0000) (47+0 votes)
14,818 (+0.0% / +1)
4.5771(-0.0026) (227+1 votes)
221,582 (+0.5% / +1,011)
4.5454(+0.0004) (1,058+1 votes)
6,844 (+0.3% / +20)
4.5304(+0.0000) (411+0 votes)
2,126 (-0.7% / -16)
3.828(+0.0000) (93+0 votes)
1,207 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (33+0 votes)
3,983 (-0.4% / -16)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
30,815 (+0.4% / +122)
4.6241(+0.0000) (141+0 votes)
21,442 (+0.4% / +77)
4.4587(+0.0000) (109+0 votes)
1,381 (-0.3% / -4)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
6,638 (+4.3% / +272)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
7,679 (-0.3% / -24)
4.2963(+0.0000) (27+0 votes)
54,543 (+2.0% / +1,077)
4.4633(+0.0000) (518+0 votes)
1,497 (+2.0% / +30)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
8,005 (+1.0% / +78)
4.325(+0.0000) (40+0 votes)
2,215 (+1.0% / +22)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
1,727 (+0.9% / +15)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
82,453 (+0.1% / +103)
4.1087(-0.0001) (883+1 votes)
3,417 (+1,933.9% / +3,249)
4.5157(+0.0000) (731+0 votes)
1,498 (-0.3% / -4)
4.6923(+0.0000) (52+0 votes)
1,224 (+0.3% / +4)
4.7619(+0.0000) (84+0 votes)
28,665 (+0.0% / +7)
4.3116(+0.0000) (767+0 votes)
1,956 (-0.4% / -7)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
6,850 (+0.6% / +41)
4.3582(+0.0000) (134+0 votes)
6,293 (+3.9% / +237)
3.7723(+0.0000) (224+0 votes)
1,377 (+0.1% / +2)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
220,333 (+0.0% / +104)
4.3474(-0.0004) (3,466+1 votes)
16,323 (+1.5% / +235)
4.5066(+0.0000) (454+0 votes)
4,035 (-0.0% / -2)
4.2468(+0.0000) (77+0 votes)
2,322 (+0.4% / +9)
3.8657(+0.0000) (67+0 votes)
7,911 (+0.1% / +9)
2.9804(+0.0000) (51+0 votes)
2,290 (+1.5% / +34)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
147 (-2.0% / -3)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
10,245 (+0.0% / +4)
4.0779(+0.0000) (231+0 votes)
4,570 (-0.4% / -19)
3.24(+0.0000) (50+0 votes)
1,798 (-0.4% / -8)
4.1714(+0.0000) (35+0 votes)
1,880 (+4.9% / +88)
4.5965(-0.0146) (57+3 votes)
1,183 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,173 (+0.7% / +16)
4.66(+0.0000) (50+0 votes)
408 (+0.2% / +1)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
252,365 (+0.3% / +780)
4.9487(+0.0001) (15,959+18 votes)
126 (+2.4% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,005 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
211 (+2.4% / +5)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
345 (+1.2% / +4)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
581 (+0.2% / +1)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
257 (+1.6% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
39,949 (+0.0% / +13)
3.722(+0.0000) (259+0 votes)
5,441 (+1.4% / +76)
4.2449(+0.0000) (49+0 votes)
86,156 (+0.3% / +248)
3.6916(+0.0000) (1,232+0 votes)
2,298 (+0.2% / +5)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
167 (+1.8% / +3)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
549 (-2.8% / -16)
4.8929(+0.0000) (28+0 votes)
243 (+1.2% / +3)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
193,176 (+0.7% / +1,250)
4.5363(-0.0015) (703+2 votes)
294 (+0.7% / +2)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
390,807 (+6.9% / +25,309)
4.6387(+0.0000) (1,943+0 votes)
10,133 (+0.3% / +28)
4.1574(+0.0000) (343+0 votes)
2,567 (+2.2% / +55)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
330 (+1.9% / +6)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
53,262 (+0.5% / +259)
4.6485(+0.0017) (202+1 votes)
6,607 (+0.7% / +44)
3.658(+0.0000) (231+0 votes)
1,057 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
1,411 (+0.8% / +11)
3.8857(+0.0000) (35+0 votes)
2,689 (+0.3% / +7)
4.5495(+0.0000) (91+0 votes)
330 (+0.3% / +1)
4.1622(+0.0000) (37+0 votes)
1,077 (+1.2% / +13)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
81
Holmes
13,563 (-0.4% / -48)
4.4516(+0.0000) (155+0 votes)
2,325 (-0.3% / -7)
3.9211(+0.0000) (38+0 votes)
518 (+1.0% / +5)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
945 (+1.6% / +15)
3.9744(+0.0000) (39+0 votes)
618 (-0.2% / -1)
3.8571(+0.0000) (21+0 votes)
97 (-2.0% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,965 (-0.3% / -56)
4.1437(+0.0000) (167+0 votes)
10,846 (-0.5% / -57)
4.5029(+0.0000) (175+0 votes)
1,760 (+0.2% / +3)
4.6154(+0.0000) (26+0 votes)
10,735 (+0.1% / +12)
3.7234(+0.0000) (141+0 votes)
26,907 (+0.3% / +77)
3.359(+0.0000) (117+0 votes)
4,678 (-0.2% / -11)
3.4643(+0.0000) (56+0 votes)
328 (+0.3% / +1)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
1,269 (-1.6% / -21)
2.8222(+0.0000) (45+0 votes)
2,708,847 (+0.1% / +1,748)
4.4232(+0.0001) (11,190+3 votes)
1,005 (+0.2% / +2)
2.96(+0.0000) (25+0 votes)
271 (+0.7% / +2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
552 (+2.2% / +12)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
223 (+0.5% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
100
Re-newtab
949 (+0.9% / +8)
4.9362(+0.0000) (47+0 votes)
519 (+1.8% / +9)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
600 (+0.8% / +5)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
2,337 (-0.6% / -14)
3.037(+0.0000) (27+0 votes)
3,285 (+0.3% / +10)
4.5448(+0.0000) (134+0 votes)
275 (+2.2% / +6)
2.7586(+0.0000) (29+0 votes)
285 (-4.0% / -12)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
15,345 (-3.4% / -543)
3.5714(+0.0000) (35+0 votes)
3,802 (+0.3% / +13)
3.6632(+0.0000) (95+0 votes)
610 (+0.2% / +1)
2.0714(+0.0000) (14+0 votes)
8,734 (+0.6% / +48)
3.5143(+0.0000) (105+0 votes)
541 (+0.7% / +4)
4.8529(+0.0000) (34+0 votes)
783 (-0.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
15,213 (+5.5% / +798)
4.2878(-0.0021) (139+1 votes)
124 (-5.3% / -7)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
490 (-25.2% / -165)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
9,228 (-0.2% / -21)
3.16(+0.0000) (25+0 votes)
359 (-1.1% / -4)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
115 (+2.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
15,453 (+0.3% / +51)
3.4054(+0.0000) (74+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,066 (+0.9% / +9)
4.5088(+0.0000) (57+0 votes)
162 (+1.9% / +3)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,569 (+1.9% / +68)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
268 (+0.4% / +1)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
325 (+1.6% / +5)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,483 (+1.0% / +14)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
579 (-0.5% / -3)
3.6667(+0.0000) (48+0 votes)
263 (+3.5% / +9)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
387 (+0.5% / +2)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
40,007 (-0.1% / -54)
4.715(+0.0000) (993+0 votes)
4,363 (-0.5% / -20)
4.4821(+0.0000) (56+0 votes)
506 (+1.2% / +6)
3.1111(+0.0000) (45+0 votes)
1,009 (-0.6% / -6)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
407 (-1.2% / -5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
744 (+1.1% / +8)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
103 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
940 (+0.1% / +1)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
1,416 (-0.5% / -7)
4.575(+0.0000) (40+0 votes)
141
QuickStar
253 (+1.2% / +3)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
270 (+3.4% / +9)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
143
Vimium
342,740 (-0.0% / -16)
4.7967(+0.0000) (4,609+1 votes)
228 (+0.4% / +1)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
119 (+5.3% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
554 (+0.4% / +2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
147
New Tab
194 (+4.3% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
920 (-0.1% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
535 (-0.4% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
106 (-0.9% / -1)
80 (-2.4% / -2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
136,111 (+0.9% / +1,205)
3.6306(+0.0017) (222+1 votes)
2,580 (+0.1% / +2)
3.6735(+0.0000) (49+0 votes)
202 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
59 (-7.8% / -5)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
463 (+3.3% / +15)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
157
Snipify
5,931 (+3.8% / +216)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
455 (+0.9% / +4)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
667 (+0.2% / +1)
3.3438(+0.0000) (32+0 votes)
284 (+0.7% / +2)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
161 (+2.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
124 (+1.6% / +2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,444 (-0.2% / -19)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
2,366 (-0.0% / -1)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
165
Bookmarks
5,885 (+0.0% / +0)
4.7176(+0.0000) (131+0 votes)
32,967 (+0.2% / +54)
4.6349(+0.0000) (126+0 votes)
1,423 (-0.3% / -4)
4.4412(+0.0000) (34+0 votes)
138 (-0.7% / -1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
169
Homely
2,753 (-0.4% / -12)
4.7167(+0.0000) (60+0 votes)
4,241 (+5.0% / +201)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
190 (-2.6% / -5)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
131 (+1.6% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
27,885 (+1.0% / +265)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
178
+ GGather
1,139 (+1.0% / +11)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
179
UC Sync
7,604 (+0.4% / +32)
2.9448(+0.0000) (326+0 votes)
341 (+0.3% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
395 (+3.4% / +13)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
66 (+6.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,580 (+0.9% / +156)
4.6471(+0.0026) (136+1 votes)
453 (-0.9% / -4)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,953 (+1.5% / +28)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
54 (+5.9% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,207 (+0.4% / +15)
4.2703(+0.0000) (37+0 votes)
50 (+4.2% / +2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
190
floccus
5,505 (-0.2% / -11)
4.1579(+0.0000) (19+0 votes)
163 (+1.9% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
359 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,343 (+0.7% / +9)
4.459(+0.0000) (61+0 votes)
104 (-1.0% / -1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
371 (-1.1% / -4)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
123 (+4.2% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,649 (+3.2% / +461)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
561 (+1.6% / +9)
4.7917(+0.0000) (24+0 votes)
9,004 (+2.5% / +218)
4.6667(+0.0095) (36+1 votes)
208 (+3.0% / +6)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
8,908 (+2.9% / +253)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
9,697 (+2.3% / +215)
4.3521(+0.0000) (71+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
104,814 (+1.9% / +1,921)
4.4321(-0.0001) (9,741+3 votes)
72 (+1.4% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
160 (+3.2% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,807 (+0.4% / +31)
4.3043(+0.0000) (46+0 votes)
229 (+0.4% / +1)
4.64(+0.0000) (25+0 votes)
1,200 (-0.1% / -1)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
402 (-2.2% / -9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,277 (+0.1% / +20)
4.5674(+0.0000) (141+0 votes)
133 (+3.1% / +4)
214
Bookmark
670 (+0.3% / +2)
6,107 (+4.3% / +254)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
1,543 (+9.0% / +127)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
140 (+7.7% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
6,362 (+1.5% / +92)
4.4565(+0.0000) (46+0 votes)
5,509 (+1.6% / +86)
4.6538(+0.0068) (52+1 votes)
112 (-3.4% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,683 (+1.5% / +71)
3.9375(+0.0000) (80+0 votes)
224
Notepad
128,214 (+1.3% / +1,696)
3.8827(+0.0000) (861+0 votes)
237 (-0.8% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,013 (+0.0% / +1)
2.9574(+0.0000) (47+0 votes)
4,777 (+1.2% / +55)
4.549(+0.0000) (51+0 votes)
166 (-1.2% / -2)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
63 (+5.0% / +3)
231
Linkman
4,692 (+0.3% / +15)
4.1852(+0.0000) (27+0 votes)
3,440 (+1.4% / +48)
4.7059(+0.0000) (34+0 votes)
5,055 (+0.5% / +23)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
234
Downloads
20,344 (+1.9% / +373)
4.4(+0.0429) (15+1 votes)
131 (+2.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (+8.3% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
351 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,263 (+3.1% / +69)
4.9655(+0.0000) (116+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
347 (+0.3% / +1)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
91 (+1.1% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,847 (+1.3% / +23)
4.9924(+0.0000) (132+0 votes)
243
Voblet
523 (-2.1% / -11)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
284 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,471 (-18.7% / -338)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
225 (-3.0% / -7)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
182 (+3.4% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
249
Bookmarks
545 (-0.7% / -4)
4.7732(+0.0000) (97+0 votes)
248 (-2.0% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,068 (-0.6% / -6)
4.2368(+0.0000) (38+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
242 (-1.2% / -3)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
789 (+1.8% / +14)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,854 (+1.5% / +28)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
1,335 (-0.6% / -8)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
1,913 (+1.0% / +19)
4.5273(+0.0000) (55+0 votes)
259
Vookmark
1,971 (-0.5% / -9)
4.4706(+0.0000) (51+0 votes)
294 (+2.1% / +6)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
136 (-4.2% / -6)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
1,592 (+0.1% / +1)
4.2203(+0.0000) (59+0 votes)
85 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
107 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
56 (+5.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,556 (+5.0% / +1,020)
4.1961(+0.0000) (51+0 votes)
269
Tixio
1,441 (+1.1% / +16)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
103 (-2.8% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
271
FreeKiss
483 (+2.8% / +13)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
1,210 (+0.7% / +8)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
490 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
273 (+1.9% / +5)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
180 (+0.6% / +1)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,404 (+12.4% / +155)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
18,627 (+1.3% / +238)
4.4167(+0.0000) (120+0 votes)
72 (-2.7% / -2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
206 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15,885 (+0.9% / +148)
3.9339(+0.0000) (242+0 votes)
707,886 (-0.1% / -446)
4.7271(+0.0000) (111,737+6 votes)
283
Wondertab
382 (-0.5% / -2)
261 (+2.8% / +7)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
537 (-0.6% / -3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
287
BMStart
69 (+1.5% / +1)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,430 (+3.2% / +107)
4.6167(+0.0000) (60+0 votes)
1,245 (+0.4% / +5)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
805 (+0.4% / +3)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
88,328 (+1.7% / +1,454)
4.2638(+0.0000) (3,586+0 votes)
2,899 (+0.1% / +3)
4.325(+0.0000) (80+0 votes)
294
mdash
105 (+2.9% / +3)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
295
Saka
2,182 (-0.2% / -4)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+3.9% / +2)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
298
Bookmark
104 (+1.0% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
86 (-2.3% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)