extension ExtPose

Keyword: new tabs -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
299,859 (-0.0% / -111)
4.3(+0.0000) (983+1 votes)
212,449 (+8.7% / +16,919)
4.7(+0.0000) (370+19 votes)
237,945 (+0.1% / +344)
4.5(+0.0000) (439+0 votes)
304,024 (+0.4% / +1,074)
4.3(+0.0000) (218+1 votes)
16,079 (+0.8% / +134)
4.9(+0.0000) (2,157+1 votes)
49,191 (-0.2% / -114)
4.4(+0.0000) (82+0 votes)
67,338 (+0.0% / +13)
4.4(+0.0000) (9,715-2 votes)
587,240 (-0.2% / -928)
4.6(+0.0000) (11,512-2 votes)
608,899 (-0.2% / -1,179)
4.7(+0.0000) (116,754-2 votes)
32,774 (+0.2% / +63)
4.6(+0.0000) (242+1 votes)
63,290 (-1.5% / -950)
3.6(+0.0000) (103+0 votes)
204,983 (+0.1% / +122)
4.7(+0.0000) (8,589+1 votes)
417,041 (-0.3% / -1,186)
4.1(+0.0000) (7,591+0 votes)
748,129 (-0.4% / -3,091)
4.0(+0.0000) (3,098-1 votes)
20,774 (+1.3% / +264)
4.7(+0.0000) (349+0 votes)
37,050 (+1.7% / +616)
4.9(+0.0000) (125+0 votes)
44,892 (+0.0% / +14)
4.9(+0.0000) (1,227+0 votes)
8,296 (+1.0% / +86)
4.6(+0.0000) (547+0 votes)
57,571 (-0.5% / -273)
4.4(+0.0000) (750+0 votes)
66,658 (+0.7% / +496)
4.8(+0.0000) (4,644+8 votes)
28,672 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (172+0 votes)
336,710 (+0.8% / +2,594)
4.7(+0.0000) (807+2 votes)
487,580 (-0.2% / -922)
4.9(+0.0000) (24,738+1 votes)
24,193 (+0.7% / +170)
4.9(+0.0000) (182+0 votes)
54,134 (+0.2% / +119)
4.1(+0.0000) (241+0 votes)
1,793 (+5.2% / +89)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
95,747 (+0.5% / +521)
4.3(+0.0000) (13,662+0 votes)
8,534 (+2.2% / +181)
4.9(+0.0000) (37+1 votes)
40,315 (+0.6% / +235)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
2,053 (-2.2% / -47)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
4,257,891 (+0.0% / +1,382)
4.8(+0.0000) (274+0 votes)
8,205 (+0.1% / +5)
4.0(+0.0000) (351+0 votes)
11,101 (-0.1% / -7)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
8,367 (-0.3% / -29)
3.2(+0.0000) (65+0 votes)
96,692 (+0.5% / +439)
4.3(+0.0000) (1,261+0 votes)
14,812 (+0.2% / +33)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,283 (+0.5% / +20)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
9,699 (+0.1% / +6)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
13,501 (-0.3% / -40)
3.9(+0.0000) (118+0 votes)
2,681,818 (+0.0% / +979)
4.3(+0.0000) (63+2 votes)
451 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
14,738 (-0.6% / -91)
4.0(+0.0000) (88+0 votes)
9,907 (+3.1% / +297)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
32,441 (+0.3% / +107)
4.9(+0.0000) (364+0 votes)
28,998 (-0.9% / -254)
4.7(+0.0000) (1,050+1 votes)
10,680 (+0.1% / +10)
4.8(+0.0000) (1,153+0 votes)
4,610 (-0.3% / -16)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
48
xTab
46,293 (-1.1% / -526)
3.9(+0.0000) (109+0 votes)
571,808 (-0.0% / -230)
4.0(+0.0000) (173+0 votes)
1,045 (+1.0% / +10)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
38,690 (-0.0% / -7)
4.1(+0.0000) (386+0 votes)
102,119 (+0.0% / +22)
4.4(+0.0000) (565+0 votes)
230,270 (-0.1% / -314)
4.6(+0.0000) (105+3 votes)
228,975 (-0.1% / -314)
4.4(+0.0000) (1,352+1 votes)
1,940 (+6.0% / +110)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
57,924 (+2.1% / +1,204)
57
Vimium
477,963 (-0.3% / -1,618)
4.8(+0.0000) (4,348+2 votes)
11,102 (-0.5% / -52)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
7,902 (+4.6% / +348)
34,471 (+0.2% / +74)
5.0(+0.0000) (70+0 votes)
56,398 (+0.4% / +213)
5.0(+0.0000) (110+0 votes)
34,872 (+0.0% / +14)
4.2(+0.0000) (1,075+0 votes)
9,972 (-0.3% / -30)
12,337 (+0.7% / +81)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
22,746 (-0.2% / -35)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
212,338 (-1.1% / -2,466)
4.4(+0.0000) (1,180-1 votes)
64,503 (+0.1% / +82)
4.3(+0.0000) (251+0 votes)
32,594 (-0.1% / -30)
4.5(+0.0000) (513+0 votes)
196,916 (+0.5% / +1,075)
3.9(+0.0000) (535+0 votes)
34,086 (-0.2% / -56)
4.5(+0.0000) (29+0 votes)
3,317 (-0.4% / -12)
520,771 (+3.6% / +18,206)
4.7(+0.0000) (313+5 votes)
27,142 (+0.3% / +93)
4.0(+0.0000) (210+0 votes)
8,666,024 (+0.1% / +6,342)
4.6(+0.0000) (2,406+3 votes)
442,183 (-0.3% / -1,458)
4.3(+0.0000) (2,939+1 votes)
29,323 (+0.6% / +180)
4.8(+0.0000) (22-1 votes)
18,802 (+1.7% / +319)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
18,207 (-0.1% / -15)
4.3(+0.0000) (196+0 votes)
31,706 (-0.2% / -76)
4.4(+0.0000) (5,861+0 votes)
2,646 (-0.6% / -17)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
42,830 (+0.1% / +38)
5.0(+0.0000) (161+1 votes)
30,224 (-0.5% / -151)
3.2(+0.0000) (68+0 votes)
82,496 (+4.6% / +3,637)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
53,077 (-0.5% / -278)
4.7(+0.0000) (256+1 votes)
37,505 (-0.2% / -60)
4.7(+0.0000) (6,997+0 votes)
5,822 (-0.7% / -41)
4.7(+0.0000) (539+0 votes)
11,230 (-0.5% / -62)
4.2(+0.0000) (216+0 votes)
1,045 (+0.6% / +6)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
52,402 (+2.7% / +1,363)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
4,087 (-1.0% / -42)
746,282 (+0.1% / +610)
4.6(+0.0000) (452+1 votes)
3,883 (-0.6% / -24)
4.4(+0.0000) (93+0 votes)
5,206 (-3.8% / -206)
49,820 (+0.4% / +200)
4.7(+0.0000) (298+0 votes)
182,384 (+10.1% / +16,794)
4.2(+0.0000) (638+18 votes)
2,680 (+0.3% / +7)
4.4(+0.0000) (73+0 votes)
9,561 (+3.4% / +318)
29,086 (+1.9% / +554)
4.9(+0.0000) (82+0 votes)
22,414 (+1.6% / +347)
39,305 (+8.3% / +3,029)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,705 (+0.7% / +19)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
26,136 (-0.6% / -149)
4.7(+0.0000) (365+0 votes)
4,213 (+0.4% / +16)
22,638 (+0.0% / +6)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
3,198 (+1.6% / +51)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
106
Tab-Snap
26,979 (+0.6% / +156)
4.5(+0.0000) (120+0 votes)
28,509 (+0.8% / +222)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
5,546 (+5.9% / +310)
77,400 (+0.1% / +92)
4.4(+0.0000) (128+0 votes)
1,190 (+0.6% / +7)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
48,199 (+0.4% / +182)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
787,719 (+0.1% / +790)
4.7(-0.1000) (758+2 votes)
53,814 (+0.1% / +66)
5.0(+0.0000) (254+0 votes)
1,918 (-2.4% / -48)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
541,445 (+0.4% / +2,077)
4.6(+0.0000) (263+0 votes)
13,342 (+0.6% / +85)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,738 (-0.5% / -22)
3,207 (+0.9% / +30)
5,015 (+1.2% / +58)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,321 (-0.8% / -11)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
5,039 (+0.7% / +33)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
674 (-1.0% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
360,117 (-0.0% / -108)
4.7(+0.0000) (14,948+4 votes)
706 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,255 (+3.1% / +38)
22,770 (-0.4% / -82)
4.8(+0.0000) (231+0 votes)
25,540 (+0.7% / +168)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
9,763 (+1.6% / +152)
4.8(+0.0000) (36+1 votes)
3,625 (+0.6% / +20)
5,665 (+1.6% / +88)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
9,760 (+0.2% / +17)
4.4(+0.0000) (92+0 votes)
81,729 (-0.4% / -353)
4.6(+0.0000) (169+0 votes)
2,943 (+0.7% / +21)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
134
Alive tab
68,792 (-0.7% / -509)
4.9(+0.0000) (42+0 votes)
777,333 (-0.0% / -381)
4.5(+0.0000) (11,232+0 votes)
9,905 (+2.3% / +227)
4.7(+0.0000) (34+1 votes)
5,535 (-0.1% / -3)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
2,865 (-1.1% / -32)
726 (+5.8% / +40)
362 (-3.2% / -12)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
141
Initab
6,310 (-0.3% / -19)
4.8(+0.0000) (94+0 votes)
153,491 (+0.4% / +613)
3.9(+0.0000) (62+0 votes)
3,714 (+0.8% / +29)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
65,901 (+2.4% / +1,562)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
232,664 (-0.3% / -799)
4.4(+0.0000) (1,234+0 votes)
2,570 (-2.4% / -63)
4,994 (-0.6% / -31)
5,049,334 (+0.2% / +9,552)
4.8(+0.0000) (3,022+51 votes)
30,908 (-0.4% / -112)
4.9(+0.0000) (511+0 votes)
24,664 (+0.8% / +190)
3.9(+0.0000) (121+0 votes)
4,902 (+2.7% / +127)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,192 (+0.5% / +10)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
6,585 (-0.5% / -34)
4.6(+0.0000) (220+0 votes)
6,039 (+0.7% / +44)
579 (-0.3% / -2)
3,429 (-0.6% / -21)
116 (+2.7% / +3)
11,509 (-0.2% / -19)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
11,382 (+6.6% / +705)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,107 (-1.5% / -17)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
12,741 (+0.2% / +29)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,693 (-2.1% / -58)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,020 (-0.3% / -12)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
18,275 (+0.8% / +149)
4.8(+0.0000) (62+0 votes)
1,859 (-0.4% / -8)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
78,666 (-0.2% / -173)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,716 (-1.9% / -52)
88,750 (+97.0% / +43,695)
4.8(+0.0000) (25+6 votes)
31,496 (-0.8% / -270)
4.0(+0.0000) (179+0 votes)
6,729,271 (+1.7% / +112,979)
4.8(-0.2000) (24+1 votes)
13,299 (+0.2% / +24)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
3,966 (+1.7% / +68)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
57,666 (+1.7% / +947)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
58,917 (+2.3% / +1,345)
56,933 (+3.2% / +1,784)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,561 (-0.5% / -35)
3.6(+0.1000) (47-1 votes)
8,598 (-0.4% / -34)
81 (+3.8% / +3)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,416 (+1.3% / +55)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
7,878 (+1.5% / +119)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
95,323 (-0.3% / -246)
4.6(+0.0000) (470+0 votes)
510 (+0.2% / +1)
183
Black Tab
56,502 (-1.9% / -1,070)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
4,732 (+1.2% / +54)
3.3(+0.0000) (50+0 votes)
4,135 (+0.3% / +14)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
6,253 (+2.3% / +138)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,647 (-0.6% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
971 (-1.5% / -15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
105,213 (-0.5% / -563)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
296 (+3.5% / +10)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
191
Bee Hive
32,125 (+0.2% / +58)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
3,646 (+0.1% / +2)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
5,032 (-0.8% / -41)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
38,567 (-0.1% / -53)
3.9(+0.0000) (198+1 votes)
3,454 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
234 (+9.9% / +21)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
19,895 (+0.7% / +130)
4.6(+0.0000) (266+0 votes)
198
Sanrio
8,041 (+2.0% / +156)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
2,529 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
200
Quran Tab
39,057 (-0.2% / -67)
4.9(+0.0000) (544+0 votes)
4,111 (-0.6% / -23)
3.8(+0.0000) (52+0 votes)
84,423 (-0.3% / -278)
4.5(+0.0000) (329+0 votes)
13,006 (+2.2% / +274)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,844 (-0.9% / -33)
4.2(+0.0000) (419+0 votes)
205
New Tab
30,853 (+2.1% / +630)
3.6(+0.0000) (132+0 votes)
474 (-2.7% / -13)
7,484 (+1.8% / +134)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
11,168 (-0.1% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
336 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
10,887 (+0.5% / +54)
4.8(+0.0000) (31+1 votes)
29,418 (-0.4% / -104)
4.6(+0.0000) (208+0 votes)
5,797 (-0.5% / -27)
3.7(+0.0000) (76+0 votes)
1,944 (+1.8% / +34)
39,439 (+0.9% / +371)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,698 (+0.4% / +6)
454 (-3.6% / -17)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
294 (-2.6% / -8)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
176,391 (+97.9% / +87,282)
4.6(+0.1000) (191+22 votes)
3,987 (-0.2% / -9)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
6,350 (+5.4% / +324)
2,545 (-0.3% / -7)
4.9(+0.0000) (40+0 votes)
3,494 (+0.5% / +19)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
68,708 (+4.2% / +2,738)
18,966 (-0.6% / -122)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,768 (+3.1% / +294)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,111 (+0.9% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
51,545 (+0.5% / +260)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
43,576 (+0.1% / +26)
4.5(+0.0000) (528+0 votes)
3,030 (+0.8% / +24)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
56,798 (-0.6% / -344)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
5,352 (+2.7% / +141)
10,164 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (84+0 votes)
3,844 (+1.7% / +66)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,266 (+0.3% / +11)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
3,589 (-1.1% / -40)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
23,363 (+8.6% / +1,842)
1,314 (+4.6% / +58)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
23,247 (+1.2% / +287)
386 (+3.2% / +12)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
890 (-1.7% / -15)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
4,611 (+0.9% / +39)
4.8(+0.0000) (9+1 votes)
371 (+3.1% / +11)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,079,379 (+0.1% / +690)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
2,979 (-0.7% / -22)
4.6(+0.0000) (66+0 votes)
8,363 (-0.0% / -3)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
651 (-1.1% / -7)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
7,444 (-0.3% / -26)
4.1(+0.0000) (236+0 votes)
130 (+1.6% / +2)
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
20,087 (-0.2% / -48)
14,973 (+0.6% / +89)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
623 (+4.0% / +24)
10,910 (+3.5% / +365)
1,083 (+2.8% / +30)
99,019 (-1.0% / -1,032)
4.7(+0.0000) (1,121+0 votes)
54,434 (-0.2% / -97)
3.9(+0.0000) (677+0 votes)
4,465 (+1.0% / +44)
3.8(+0.0000) (73+0 votes)
551 (+4.6% / +24)
789,181 (+0.2% / +1,418)
4.6(+0.0000) (1,951+16 votes)
62,736 (+0.2% / +114)
4.9(+0.0000) (1,145+0 votes)
928 (+0.7% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,417 (-2.6% / -38)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
4,051 (+0.7% / +30)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
980 (+0.2% / +2)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
11,354 (-0.8% / -89)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
265
GamingHub
9,128 (-0.1% / -13)
4.0(+0.0000) (70+0 votes)
7,311,666 (-0.4% / -32,638)
4.9(+0.0000) (70,442+31 votes)
34 (-5.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
270 (+0.7% / +2)
5,330 (-0.5% / -28)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
12,435 (-0.3% / -36)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
20,516 (+0.0% / +4)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
715,018 (+0.0% / +282)
4.7(+0.0000) (210+0 votes)
1,188 (-1.1% / -13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
115,241 (+2.2% / +2,491)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
171 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,269 (+0.0% / +0)
7,099 (-1.5% / -110)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
724 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,548 (+3.0% / +45)
11,284 (-0.2% / -27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,304 (-0.7% / -39)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,558,919 (+0.1% / +2,032)
4.9(+0.0000) (3,612+12 votes)
11,345 (-0.4% / -46)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
26,388 (-0.2% / -46)
4.6(+0.0000) (259+0 votes)
1,174 (+0.3% / +3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
10,843 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
30,289 (+0.6% / +188)
3.8(+0.0000) (91+0 votes)
2,699 (+2.9% / +75)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,370 (+2.6% / +86)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,706 (-1.4% / -52)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
984 (-0.4% / -4)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,206 (+0.5% / +6)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
52,242 (+9.0% / +4,334)
4.8(+0.0000) (282-1 votes)
792 (+4.5% / +34)
295
Tab-less
3,882 (-0.4% / -15)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
762 (-1.2% / -9)
244 (-1.2% / -3)