extension ExtPose

Keyword: you tube -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,074,254 (+2.4% / +49,179)
4.3(-0.2000) (32+1 votes)
3,414,022 (+0.7% / +24,946)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,389,106 (+4.9% / +65,337)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
1,784,428 (+0.3% / +5,979)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
677,626 (+1.3% / +8,694)
4.7(+0.0000) (197+0 votes)
634,959 (+1.1% / +6,615)
4.3(+0.0000) (879+2 votes)
747,604 (+46.8% / +238,393)
4.9(+0.0000) (129+20 votes)
363,054 (+0.7% / +2,440)
4.5(+0.0000) (6,427-1 votes)
384,408 (+0.0% / +148)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
2,036,590 (+0.3% / +6,933)
4.5(+0.0000) (801+1 votes)
266,994 (+23.5% / +50,773)
4.9(+0.0000) (152+18 votes)
497,252 (+3.4% / +16,377)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
770,537 (+0.3% / +2,515)
4.7(+0.0000) (734+0 votes)
2,684,888 (+0.1% / +1,416)
4.2(+0.0000) (68+2 votes)
1,148,876 (+1.8% / +20,523)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
4,263,429 (+0.1% / +2,926)
4.8(+0.0000) (279+1 votes)
696,386 (+16.9% / +100,764)
4.8(-0.1000) (174+11 votes)
556,030 (+2.8% / +15,337)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
373,898 (+0.2% / +806)
3.8(+0.0000) (238+0 votes)
350,058 (+0.2% / +756)
4.7(+0.0000) (413+1 votes)
165,180 (+1.0% / +1,561)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
295,933 (+11.8% / +31,142)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
3,021,296 (+0.6% / +18,073)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
759,220 (+0.1% / +589)
4.6(+0.0000) (272+0 votes)
362,850 (+0.2% / +618)
5.0(+0.0000) (290+1 votes)
3,013,119 (+1.2% / +35,932)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
106,114 (+0.2% / +248)
4.3(-0.1000) (64+1 votes)
546,346 (+8.3% / +41,941)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
265,799 (+0.6% / +1,474)
4.6(+0.0000) (4,050+3 votes)
664,078 (+3.5% / +22,475)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
34,184 (+1.0% / +345)
4.9(+0.0000) (197-1 votes)
2,172,121 (+1.2% / +26,497)
4.7(+0.0000) (576+1 votes)
3,159,498 (+0.8% / +23,646)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
88,322 (+4.5% / +3,775)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
2,834,915 (+0.3% / +7,412)
4.5(+0.0000) (9,500+3 votes)
235,324 (+47.3% / +75,560)
4.7(-0.1000) (148+22 votes)
569,022 (+0.1% / +500)
4.8(+0.0000) (179+0 votes)
597,227 (+1.5% / +9,096)
4.1(+0.0000) (23,059+64 votes)
669,835 (+0.2% / +1,621)
4.1(+0.0000) (538+4 votes)
22,348 (+5.2% / +1,101)
4.7(-0.1000) (32+2 votes)
22,384 (+2.5% / +555)
4.0(+0.0000) (208+0 votes)
421,509 (+2.7% / +11,019)
4.1(+0.0000) (218+6 votes)
26,354 (+0.2% / +46)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
8,685,420 (+0.2% / +14,200)
4.6(+0.0000) (2,406+0 votes)
787,421 (-0.0% / -228)
4.7(+0.0000) (759+0 votes)
29,915 (+1.2% / +368)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
3,311,985 (+1.0% / +33,450)
4.0(+0.0000) (141+2 votes)
693,382 (+0.2% / +1,058)
4.2(+0.0000) (559+0 votes)
11,843 (-0.0% / -2)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
230,159 (-0.0% / -56)
4.6(+0.0000) (109+2 votes)
1,130,164 (+1.9% / +21,065)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
636,583 (+0.3% / +2,065)
4.7(+0.0000) (434+0 votes)
12,217 (+13.2% / +1,424)
4.8(+0.0000) (16+3 votes)
464,648 (+0.1% / +438)
4.4(+0.0000) (306+0 votes)
794,997 (+0.2% / +1,858)
4.6(+0.0000) (1,981+9 votes)
14,111 (+2.0% / +274)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
14,884 (+0.9% / +135)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
978,453 (-0.9% / -8,965)
4.7(+0.0000) (128,437-2 votes)
15,829 (+6.3% / +942)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
599,037 (+3.0% / +17,533)
4.7(+0.0000) (326+3 votes)
997,218 (+0.1% / +581)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
1,081,847 (-0.0% / -142)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
715,840 (+0.0% / +173)
4.7(+0.0000) (213+0 votes)
545,943 (+2.7% / +14,609)
4.8(+0.0000) (23+1 votes)
5,449 (+2.3% / +122)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
242,591 (+0.2% / +424)
4.7(+0.0000) (1,148+3 votes)
92,337 (+0.1% / +59)
3.5(+0.0000) (2,887+0 votes)
420,539 (-0.7% / -3,157)
4.7(+0.0000) (937+2 votes)
5,442 (+0.2% / +10)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
710,699 (+2.0% / +13,846)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
257,429 (+23.8% / +49,420)
4.9(+0.0000) (70+8 votes)
4,806 (+9.8% / +429)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
901,549 (+0.0% / +256)
4.8(+0.0000) (466+0 votes)
5,073,147 (+0.1% / +4,513)
4.8(+0.0000) (3,152+33 votes)
561,016 (+1.6% / +9,044)
3.2(+0.0000) (660+1 votes)
3,684 (+3.3% / +118)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,399 (+1.4% / +86)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
352,090 (-2.8% / -9,987)
4.2(+0.0000) (369+0 votes)
7,070,658 (+2.6% / +181,936)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
2,155 (+0.3% / +7)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
824,860 (+62.2% / +316,279)
4.9(+0.0000) (91+12 votes)
304,773 (+89.0% / +143,501)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
1,053,558 (+3.4% / +34,814)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
2,042 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
981,587 (+0.0% / +320)
5.0(+0.0000) (1,063+0 votes)
477,781 (+0.0% / +154)
4.5(+0.0000) (313+2 votes)
312,088 (+0.1% / +464)
4.4(+0.0000) (194+0 votes)
592,508 (+0.1% / +318)
4.2(+0.0000) (1,388+12 votes)
2,017 (+2.0% / +39)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
170,442 (+16.4% / +23,962)
95,169 (+3.7% / +3,432)
4.5(+0.0000) (403+2 votes)
302,950 (+0.0% / +3)
3.6(+0.0000) (140+0 votes)
68,814 (-0.1% / -67)
4.5(+0.0000) (311+3 votes)
591,833 (-0.1% / -433)
4.9(+0.0000) (109+1 votes)
30,884 (-7.9% / -2,649)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
11,472 (-0.0% / -2)
4.4(+0.0000) (169+0 votes)
764,679 (+0.2% / +1,536)
4.8(+0.0000) (423+2 votes)
4,558 (+0.6% / +29)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
521,131 (+0.5% / +2,606)
4.9(+0.0000) (1,603+4 votes)
14,110 (+0.6% / +80)
4.4(+0.0000) (176+4 votes)
2,266 (+0.3% / +7)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
51,036 (+1.8% / +887)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
11,136 (+0.1% / +6)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
751,316 (+0.4% / +2,925)
4.7(+0.0000) (3,720+0 votes)
1,152,685 (+0.8% / +8,922)
4.8(+0.0000) (1,812+3 votes)
63,200 (-0.1% / -72)
3.8(+0.0000) (161+0 votes)
9,313 (+1.8% / +163)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
84,357 (+0.2% / +133)
4.9(+0.0000) (619+1 votes)
1,037 (+0.5% / +5)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
141,583 (+0.2% / +329)
4.7(+0.0000) (1,982-1 votes)
153,811 (+8.2% / +11,657)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
1,430,918 (+7.5% / +99,236)
4.6(+0.0000) (233+10 votes)
1,678 (+1.9% / +31)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
67,683 (-13.2% / -10,272)
4.8(+0.0000) (287+1 votes)
7,639 (-0.1% / -7)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
4,487 (+0.6% / +25)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
247,044 (+18.4% / +38,368)
4.8(+0.0000) (36+4 votes)
19,198 (+1.2% / +228)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
703 (+20.4% / +119)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
120
VidRate
553,052 (+2.4% / +13,208)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
874 (-1.6% / -14)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,392 (+0.6% / +46)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
578,221 (+0.1% / +654)
4.4(+0.0000) (5,744-2 votes)
1,028 (-1.2% / -13)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,925,109 (+0.0% / +509)
4.8(+0.0000) (1,783+1 votes)
188,429 (-0.1% / -124)
4.9(+0.0000) (2,802+2 votes)
72,118 (+75.4% / +31,003)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
311,734 (-0.2% / -520)
4.4(+0.0000) (1,167+9 votes)
8,319 (-0.6% / -53)
4.0(+0.0000) (351+1 votes)
20,794 (+0.8% / +167)
4.3(+0.0000) (464+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14,933+6 votes)
170,300 (+0.3% / +510)
4.8(+0.0000) (1,135+3 votes)
26,273 (+1.6% / +404)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
198,803 (+0.2% / +298)
3.4(+0.0000) (191+0 votes)
1,689,693 (-0.1% / -1,134)
4.7(+0.0000) (13,886+5 votes)
1,045,607 (+5.1% / +50,396)
4.1(+0.0000) (1,145+7 votes)
7,361 (-0.4% / -29)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
4,552,881 (+0.3% / +11,772)
4.8(+0.0000) (15,022+6 votes)
3,020 (+6.4% / +181)
286,625 (+1.0% / +2,711)
3.5(+0.0000) (75+0 votes)
9,315 (+1.8% / +162)
4.2(+0.0000) (354+2 votes)
479,824 (+1.6% / +7,516)
4.4(+0.0000) (1,850+1 votes)
431 (+5.4% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
135,986 (+0.6% / +814)
4.0(+0.0000) (673+9 votes)
90,254 (-30.3% / -39,144)
4.7(-0.1000) (35+1 votes)
186,463 (-2.6% / -4,954)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
39,982 (+0.3% / +107)
4.7(+0.0000) (358+1 votes)
8,868 (+0.6% / +52)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,031,962 (+0.4% / +4,466)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
90,644 (+0.7% / +619)
4.8(+0.0000) (639+5 votes)
14,025 (+1.6% / +215)
4.7(+0.0000) (208+0 votes)
723,611 (+0.0% / +75)
4.7(+0.0000) (185+1 votes)
257,190 (+23.8% / +49,489)
5.0(+0.0000) (147+18 votes)
246,430 (+0.2% / +503)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
226,162 (+1.7% / +3,776)
4.7(+0.0000) (228+1 votes)
790,962 (+0.4% / +3,190)
4.7(+0.0000) (1,454+1 votes)
3,388 (+2.4% / +79)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
8,391 (+1.7% / +141)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
4,588 (+1.6% / +74)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
151,068 (+12.8% / +17,084)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
378 (+2.4% / +9)
40,585 (+0.3% / +126)
4.2(+0.0000) (285+0 votes)
13,155 (+0.6% / +80)
4.5(+0.0000) (607+0 votes)
112,879 (-12.7% / -16,488)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
83,811 (+1.2% / +1,033)
3.1(+0.0000) (266+0 votes)
17,381 (+1.4% / +244)
3.9(+0.0000) (131+0 votes)
28,802 (+0.7% / +204)
3.9(+0.0000) (209+0 votes)
106,515 (+1.3% / +1,368)
4.2(+0.0000) (605+0 votes)
36,297 (+0.6% / +200)
4.6(+0.0000) (265+0 votes)
1,205 (-1.4% / -17)
2.6(+0.0000) (44+0 votes)
9,135 (+0.7% / +61)
4.6(+0.0000) (96+0 votes)
1,949,357 (+0.1% / +2,776)
4.6(+0.0000) (33,476+0 votes)
803,844 (+1.5% / +11,943)
4.1(+0.0000) (430+2 votes)
49,995 (+1.6% / +791)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
1,450 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
66,202 (+0.3% / +228)
4.2(+0.0000) (223+1 votes)
772,110 (+0.0% / +340)
4.6(+0.0000) (194+0 votes)
10,881 (+18.8% / +1,720)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
95,658 (+0.2% / +176)
4.7(+0.0000) (258+4 votes)
94,739 (+0.2% / +208)
4.4(+0.0000) (25+1 votes)
55,252 (-2.5% / -1,430)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
685 (+1.6% / +11)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
442,266 (+0.2% / +979)
3.7(+0.0000) (255+0 votes)
43,702 (+0.2% / +85)
4.6(+0.0000) (162+0 votes)
11,247 (+0.4% / +47)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
7,305 (+1.7% / +120)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
88,920 (+1.6% / +1,400)
4.3(+0.0000) (108+0 votes)
155,885 (-0.6% / -918)
4.3(+0.0000) (1,023+1 votes)
1,905 (+1.2% / +22)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
120,227 (+54.9% / +42,615)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
69,770 (-0.2% / -165)
4.2(+0.0000) (181+0 votes)
423 (+0.5% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,274 (+2.8% / +63)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
3,411 (+2.1% / +70)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
210,697 (+0.8% / +1,586)
3.6(+0.0000) (1,065+0 votes)
14,461 (+1.0% / +144)
4.8(+0.0000) (96+0 votes)
55,304 (+0.3% / +159)
4.9(+0.0000) (59+0 votes)
689,555 (-0.0% / -258)
4.4(+0.0000) (478+0 votes)
58,073 (+0.9% / +537)
4.8(+0.0000) (1,270+1 votes)
44,936 (-0.1% / -62)
4.7(+0.0000) (68+0 votes)
179,254 (-1.5% / -2,648)
3.6(+0.0000) (262+0 votes)
429,360 (+3.9% / +16,214)
4.9(+0.0000) (6,891+204 votes)
2,091,066 (+0.0% / +149)
4.9(+0.0000) (572+0 votes)
21,182 (+1.6% / +330)
4.8(+0.0000) (1,722+0 votes)
45,843 (+1.2% / +553)
3.8(+0.0000) (426+1 votes)
6,658 (+1.6% / +106)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
49,471 (+0.9% / +449)
3.9(+0.0000) (41+0 votes)
7,188 (-0.2% / -15)
3.7(+0.0000) (360+0 votes)
54,975 (+0.2% / +110)
4.4(+0.0000) (202+0 votes)
8,197 (+5.1% / +396)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
10,063 (+0.7% / +65)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
64,213 (+0.4% / +267)
4.9(+0.0000) (1,147+0 votes)
80,686 (-0.4% / -297)
4.3(+0.0000) (211+0 votes)
23,098 (+0.2% / +45)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
6,375 (+2.3% / +143)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
19,702 (+0.0% / +6)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
38,436 (+0.8% / +287)
2.7(+0.0000) (56+1 votes)
341,301 (+105.0% / +174,826)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
8,133 (+0.5% / +37)
3.9(+0.0000) (89+0 votes)
73,152 (+0.2% / +134)
3.9(+0.0000) (162+0 votes)
458,272 (+0.1% / +354)
4.4(+0.0000) (232+0 votes)
121,392 (-0.4% / -490)
4.0(+0.0000) (245+0 votes)
2,531 (+7.7% / +180)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
173 (-0.6% / -1)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
339 (+5.0% / +16)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
55,656 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (493+0 votes)
3,870 (+0.1% / +4)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
24,025 (+1.0% / +229)
3.9(+0.1000) (39-1 votes)
10,875 (-0.1% / -12)
4.3(+0.0000) (230+0 votes)
15,913 (+1.6% / +245)
3.2(+0.0000) (514-1 votes)
769 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
232
613 Tube
1,279 (+0.9% / +11)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
4,535 (+0.9% / +40)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
79,805 (+0.4% / +291)
4.3(+0.0000) (164+0 votes)
15,705 (-60.4% / -23,928)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
1,182 (+1.9% / +22)
4.6(+0.0000) (22+1 votes)
12,412 (+1.4% / +176)
3.5(+0.0000) (82+0 votes)
181,873 (+0.8% / +1,361)
4.7(+0.0000) (128+1 votes)
1,794 (+7.3% / +122)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
46,645 (+0.5% / +219)
4.5(+0.0000) (276+0 votes)
11,355 (+1.6% / +183)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
9,531 (+1.0% / +91)
3.9(+0.0000) (169+0 votes)
6,368 (+0.4% / +25)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
6,802 (+0.6% / +41)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
521,458 (+23.3% / +98,540)
4.6(+0.0000) (260+23 votes)
6,242 (-0.2% / -10)
2.8(+0.0000) (48+0 votes)
2,012,601 (+0.0% / +36)
4.8(+0.0000) (147+0 votes)
3,236 (-0.7% / -23)
1,066 (+1.4% / +15)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,241 (+0.7% / +9)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
7,229 (+1.0% / +69)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
2,586,711 (+0.4% / +10,008)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
4,356 (+0.6% / +27)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,928 (+0.6% / +12)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
20,687 (+0.6% / +127)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
34,492 (+1.2% / +404)
4.0(+0.0000) (109+0 votes)
37,797 (+1.0% / +363)
4.6(+0.0000) (165+0 votes)
722,932 (+0.0% / +200)
4.8(+0.0000) (504+0 votes)
5,710,785 (+0.0% / +2,106)
4.9(+0.0000) (957+0 votes)
11,005 (+1.1% / +122)
4.4(+0.0000) (590+0 votes)
3,101 (-1.1% / -33)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
45,093 (+1.7% / +775)
3.4(+0.0000) (70+0 votes)
4,380 (-0.5% / -21)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
11,238 (+0.4% / +46)
3.3(+0.0000) (68+0 votes)
5,526 (+1.1% / +62)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
31,302 (+0.9% / +278)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
56,538 (+1.9% / +1,035)
4.6(+0.0000) (341+1 votes)
236,775 (+45.6% / +74,193)
4.8(+0.0000) (46+6 votes)
1,679 (+1.5% / +24)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
11,942 (+0.9% / +101)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
10,734 (+1.7% / +184)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
12,063 (+0.5% / +60)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
983 (-1.1% / -11)
228 (+2.2% / +5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
682 (+7.9% / +50)
5.0(+0.0000) (43-1 votes)
7,763 (+0.8% / +65)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
149,358 (+0.9% / +1,356)
4.6(+0.0000) (489+2 votes)
51,299 (+0.7% / +360)
4.8(+0.0000) (588+6 votes)
65,725 (+0.5% / +329)
4.1(+0.0000) (213+0 votes)
9,035 (-0.1% / -5)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
3,289 (+0.6% / +19)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
11,678 (+0.1% / +7)
2.9(+0.0000) (104+0 votes)
7,595 (+1.0% / +77)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
284
TubeBuddy
1,829,431 (+0.3% / +5,013)
4.5(+0.0000) (8,262+1 votes)
13,820 (+0.6% / +89)
4.5(+0.0000) (103+0 votes)
94,031 (+0.9% / +862)
2.7(+0.0000) (321+0 votes)
9,371 (+0.3% / +30)
4.8(+0.0000) (29+1 votes)
12,680 (+3.2% / +395)
4.9(+0.0000) (73+0 votes)
2,996 (+0.1% / +4)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,053 (-0.9% / -10)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,847 (-0.4% / -60)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
76,196 (+0.8% / +614)
3.0(+0.0000) (43+0 votes)
504,349 (+0.1% / +384)
4.1(+0.0000) (311+0 votes)
2,874 (+1.3% / +37)
3.9(+0.1000) (9+1 votes)