extension ExtPose

Keyword: drag -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (111+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (638+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (116+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (396+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,157+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (81+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
928 (-1.0% / -9)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
574 (+0.3% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (307+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
650 (-0.3% / -2)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (69+0 votes)
20
DragIt!
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,466+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (178+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (462+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,046+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (291+18 votes)
144 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (504+0 votes)
500 (+2.0% / +10)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
540 (+3.1% / +16)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
114 (+1.8% / +2)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,131+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,301+1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (286+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (334+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (188+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (78+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (347+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (431+0 votes)
86 (+2.4% / +2)
970 (-1.1% / -11)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
816 (-0.4% / -3)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
842 (+1.1% / +9)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
174 (-2.2% / -4)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
777 (+2.2% / +17)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
809 (-0.9% / -7)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
162 (-3.0% / -5)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (87+0 votes)
94 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
338 (-0.9% / -3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
91 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,105+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,200+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,249+6 votes)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
80
2048
400,000 (-20.0% / -100,000)
3.5(+0.0000) (2,053+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (595+0 votes)
83
Reticle
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
675 (-0.3% / -2)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (860+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (198+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (2,345+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,486+7 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (520+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (421+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,142+0 votes)
93
Paint
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (128+0 votes)
666 (-0.1% / -1)
2.4(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,751+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (66+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (236+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
80,000 (-11.1% / -10,000)
487 (-1.2% / -6)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (120+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)
696 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (355+0 votes)
207 (+0.5% / +1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (102+0 votes)
241 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
233 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
150 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
114
SSSnip!
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (124+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (164+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (46+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (58+0 votes)
121
Taco
8,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (59+0 votes)
122
ClipDic
119 (-4.0% / -5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
131 (-0.8% / -1)
129
Re-newtab
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (84+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(-0.1000) (39+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,780+0 votes)
92 (-2.1% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
105 (-6.2% / -7)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+1 votes)
140
Splash
23 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(-0.1000) (30+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
48 (-4.0% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (49+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (124+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (909+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (553+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (484+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
878 (-0.3% / -3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (161+0 votes)
675 (+0.9% / +6)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
818 (-0.7% / -6)
444 (+1.1% / +5)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
528 (-0.8% / -4)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
171
dZ-Dot
531 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
543 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
557 (-1.6% / -9)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
586 (-0.8% / -5)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
425 (+0.7% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
361 (+0.3% / +1)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
181
Stackla
324 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
423 (-2.3% / -10)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
361 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
387 (-1.5% / -6)
3.0(+0.0000) (17+0 votes)
404 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
348 (-1.1% / -4)
347 (-0.3% / -1)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
191
Freezetab
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
192
URL Bin
200 (-2.0% / -4)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (213+0 votes)
266 (+1.1% / +3)
265 (-2.2% / -6)
211 (+3.4% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
183 (+0.5% / +1)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
226 (+1.3% / +3)
162 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
141 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
105 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
117 (-7.9% / -10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
204
Copy X
160 (+0.6% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
168 (-1.8% / -3)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
103 (+1.0% / +1)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
143 (+4.4% / +6)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
130 (-1.5% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
101 (-1.9% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
213
POGO.io
19 (+5.6% / +1)
90 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
93 (-3.1% / -3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
217
Tabello
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
218
PDF Shark
101 (+2.0% / +2)
97 (+3.2% / +3)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
882 (+0.6% / +5)
4.5(+0.0000) (29+0 votes)
221
md5sum
86 (+1.2% / +1)
807 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
84 (+1.2% / +1)
79 (+1.3% / +1)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
226
Cute Cat
64 (+6.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (-6.5% / -3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
67 (-1.5% / -1)
57 (+3.6% / +2)
231
Porkchat
43 (+2.4% / +1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
440 (+0.9% / +4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
233
Maf Eqn
518 (+1.8% / +9)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
413 (+1.7% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (63,743+24 votes)
49 (-2.0% / -1)
237
show hime
375 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
548 (-2.1% / -12)
6 (-14.3% / -1)
45 (+4.7% / +2)
44 (+0.0% / +0)
41 (+5.1% / +2)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
28 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
245
Bitmoji
5,000,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (2,108+0 votes)
246
Drop.In
36 (+0.0% / +0)
247
To Do App
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
28 (+3.7% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2,330+0 votes)
251
Platstack
219 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,460+1 votes)
253
Tab Nav
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,261+0 votes)
166 (+8.5% / +13)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
259
MoveTab
127 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
25 (-3.8% / -1)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
264
Drag Note
2 (+0.0% / +0)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,102+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (5,071+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,554+3 votes)
21 (+5.0% / +1)
20 (-4.8% / -1)
400,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,694+0 votes)
104 (+4.0% / +4)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
272
DownAlbum
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (3,611+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,303+0 votes)
274
Linkclump
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,896-1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (658+1 votes)
16 (-11.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,776+1 votes)
18 (+20.0% / +3)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (593+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (795+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,062+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2,952+0 votes)
9 (+28.6% / +2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (540+0 votes)
286
Hypersign
16 (-15.8% / -3)
99 (-1.0% / -1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (146+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,250+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (659+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (330+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (147+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (308+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (378+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (901-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (764+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,709+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (185+0 votes)