extension ExtPose

Keyword: drag -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
21,801 (+0.4% / +89)
3.8(+0.0000) (499+0 votes)
36,010 (-0.1% / -47)
3.9(+0.0000) (637+0 votes)
17,968 (+0.0% / +8)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
166,712 (+0.6% / +1,013)
4.4(+0.0000) (87+0 votes)
335,151 (-22.8% / -99,134)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
271,213 (+0.6% / +1,563)
3.5(+0.0000) (390+1 votes)
1,892 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
742,810 (+0.2% / +1,577)
4.5(+0.0000) (10,662+2 votes)
1,739 (+1.8% / +30)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
2,849 (+0.3% / +9)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
8,587 (+0.1% / +9)
4.0(+0.0000) (81+0 votes)
2,203 (-0.5% / -10)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
1,083 (+0.6% / +6)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
912 (-0.4% / -4)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
361 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
218 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,875 (+1.8% / +174)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
573 (+1.6% / +9)
17,382 (+0.4% / +70)
4.6(+0.0000) (58+0 votes)
105,337 (+0.4% / +378)
3.1(+0.0000) (533+0 votes)
325,095 (+0.4% / +1,445)
3.9(+0.0000) (290+0 votes)
22
DragIt!
2,402 (+0.5% / +13)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
2,385 (+0.6% / +15)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
24
V7 Drag
320 (+3.9% / +12)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
388 (+1.3% / +5)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
850 (+0.8% / +7)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
82,976 (+0.2% / +153)
4.6(+0.0000) (1,387+0 votes)
55,535 (+0.8% / +447)
4.9(+0.0000) (165+0 votes)
31,901 (-0.2% / -68)
4.7(+0.0000) (1,034+0 votes)
50,112 (+0.3% / +164)
4.6(+0.0000) (438+0 votes)
127 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,090 (-0.7% / -8)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
33,389 (+0.7% / +229)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
30,547 (+0.2% / +53)
3.9(+0.0000) (211+0 votes)
40,618 (+0.2% / +81)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
245 (+0.4% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
413 (+3.0% / +12)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
27,919 (+0.6% / +163)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
378,307 (+0.3% / +1,009)
4.4(+0.0000) (570+0 votes)
259,571 (+0.2% / +424)
4.5(+0.0000) (1,233+0 votes)
274 (+2.2% / +6)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
145,743 (+0.2% / +308)
4.6(+0.0000) (3,067+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
95,126 (+0.4% / +406)
4.5(+0.0000) (569+1 votes)
389,059 (+0.2% / +880)
4.5(+0.0000) (3,184+0 votes)
31,825 (-21.6% / -8,786)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
118,444 (+0.1% / +98)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
55 (+3.8% / +2)
96,483 (+0.2% / +226)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
62,236 (+0.6% / +365)
4.4(+0.0000) (274+0 votes)
1,453 (+0.5% / +7)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
41,765 (+0.5% / +192)
4.2(+0.0000) (85+0 votes)
12,322 (+0.4% / +50)
2.9(+0.0000) (179+0 votes)
1,254 (+0.2% / +3)
4.2(+0.0000) (76+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
31,587 (+3.9% / +1,191)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,601 (+0.4% / +7)
4.6(+0.0000) (349+0 votes)
1,959 (+0.4% / +7)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
18,631 (+0.6% / +108)
4.2(+0.0000) (428+0 votes)
17,732 (+0.2% / +38)
4.7(+0.0000) (181+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,741 (-0.2% / -8)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
848 (+0.5% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
12,843 (+0.3% / +38)
3.5(+0.0000) (763+0 votes)
8,526 (+0.4% / +30)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
614 (+1.3% / +8)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
14,123 (+3.5% / +475)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
4,982 (+1.6% / +79)
1.8(+0.0000) (13+1 votes)
846 (+0.5% / +4)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
449 (-1.8% / -8)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
6,637 (+0.1% / +9)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
118 (+2.6% / +3)
3,961 (-0.1% / -4)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
288 (+1.1% / +3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,495 (-0.2% / -8)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,636 (+3.5% / +90)
2,380 (+0.3% / +6)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,494 (+0.3% / +7)
3.2(+0.0000) (15+0 votes)
4,390 (+7.1% / +291)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
735,333 (+0.5% / +3,878)
4.3(+0.0000) (1,095+0 votes)
172,378 (+0.3% / +446)
4.8(+0.0000) (6,789-1 votes)
355,223 (+0.5% / +1,648)
4.4(+0.0000) (2,278+0 votes)
299 (+2.7% / +8)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
642,470 (+0.8% / +5,005)
3.6(+0.0000) (693+0 votes)
192,185 (+0.2% / +288)
4.7(+0.0000) (548+0 votes)
775 (+0.8% / +6)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
90
2048
343,196 (+0.6% / +1,930)
3.5(+0.0000) (2,096+0 votes)
91
Reticle
2,250 (+0.4% / +9)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
222,996 (+0.3% / +690)
3.7(+0.0000) (181+0 votes)
68,876 (+0.4% / +303)
4.7(+0.0000) (856+1 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
445 (+2.5% / +11)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
74,122 (-0.5% / -343)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
680 (+0.9% / +6)
2.4(+0.0000) (19+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
61,759 (+0.5% / +315)
3.8(+0.0000) (399+0 votes)
26,670 (+0.4% / +95)
4.9(+0.0000) (832+3 votes)
55,251 (+0.3% / +156)
4.6(+0.0000) (121+0 votes)
1,273 (-1.0% / -13)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
89,978 (+0.2% / +189)
784 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
106
Merge PDF
59,773 (+0.3% / +185)
3.7(+0.0000) (63+0 votes)
48,754 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (84+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
25,405 (+0.4% / +109)
4.2(+0.0000) (150+0 votes)
23,026 (+0.5% / +116)
3.8(+0.0000) (236+0 votes)
250 (+1.2% / +3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
407 (+0.5% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
20,662 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (163+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
14,312 (+0.6% / +82)
4.3(+0.0000) (351+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
16,467 (+0.5% / +88)
3.8(+0.0000) (101+0 votes)
220 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
121
ClipDic
129 (-0.8% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
7,544 (+0.5% / +37)
4.5(+0.0000) (109+0 votes)
7,970 (+0.4% / +34)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
10,415 (+0.9% / +97)
3.1(+0.0000) (116+0 votes)
9,342 (+0.5% / +46)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
7,103 (-0.5% / -38)
4.1(+0.0000) (46+0 votes)
127
Taco
9,510 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (58+0 votes)
6,130 (+0.2% / +10)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
129
SSSnip!
8,758 (+0.3% / +24)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
4,155 (+1.6% / +65)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
4,078 (-0.2% / -9)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
91 (-6.2% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
133
Re-newtab
2,309 (+0.1% / +2)
4.9(+0.0000) (72+0 votes)
298,162 (+0.2% / +741)
4.6(+0.0000) (3,735+0 votes)
3,369 (-0.5% / -16)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
4,548 (+0.5% / +23)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
108 (-3.6% / -4)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,199 (-0.3% / -14)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
89 (+2.3% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,753 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,914 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
3,477 (+0.4% / +13)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,928 (+0.4% / +11)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
2,700 (+0.4% / +11)
3.2(+0.0000) (48+0 votes)
140 (+13.8% / +17)
88 (+2.3% / +2)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,019 (+0.7% / +14)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
150
Splash
16 (+0.0% / +0)
125,739 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
86,169 (+0.2% / +131)
4.5(+0.0000) (901+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,481 (+0.3% / +4)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
61,928 (+0.1% / +55)
4.2(+0.0000) (534+0 votes)
1,736 (+1.5% / +25)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
865 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
25,142 (+0.2% / +61)
4.7(+0.0000) (470+0 votes)
1,043 (+1.1% / +11)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
38,616 (+0.4% / +145)
4.4(+0.0000) (160+0 votes)
476 (+1.9% / +9)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
163
Snapshoot
770 (-0.8% / -6)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
481 (+1.5% / +7)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
479 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
31,935 (+0.3% / +100)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
1,051 (+1.2% / +12)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
559 (-0.2% / -1)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
552 (+0.7% / +4)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
506 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
424 (+1.2% / +5)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
172
dZ-Dot
521 (+3.2% / +16)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
173
zzzap.it
535 (-0.9% / -5)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
15,414 (+0.9% / +140)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
422 (+0.2% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
340 (-0.3% / -1)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
425 (+1.9% / +8)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
483 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
456 (-0.2% / -1)
395 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
367 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
263 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
276 (+0.7% / +2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
186
URL Bin
212 (+1.4% / +3)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
6,465 (+1.0% / +63)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
255 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,235 (+0.5% / +31)
3.5(+0.0000) (212+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
191
Pinnatta
222 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
192
Freezetab
4,872 (+0.6% / +31)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
4,904 (+0.6% / +29)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
216 (+4.3% / +9)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
258 (+0.4% / +1)
168 (+4.3% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
186 (+1.6% / +3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
201 (+1.0% / +2)
198 (+0.5% / +1)
1,949 (+0.0% / +0)
4.6(-0.1000) (28+1 votes)
18 (-5.3% / -1)
195 (-2.5% / -5)
203
Web paint
226,221 (+2.8% / +6,064)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
204
POGO.io
26 (+0.0% / +0)
164 (-1.2% / -2)
1,584 (-0.3% / -5)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
1,996 (+0.6% / +11)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
119 (-1.7% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
139 (+3.0% / +4)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
119 (-1.7% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
139 (+3.0% / +4)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
174 (+2.4% / +4)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
106 (+1.0% / +1)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
126 (+0.8% / +1)
1,441 (+0.6% / +8)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
218
Copy X
95 (+0.0% / +0)
219
Hoolynk
16 (+6.7% / +1)
89 (+1.1% / +1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
95 (+3.3% / +3)
222
md5sum
84 (-4.5% / -4)
223
Tabello
1,077 (+0.5% / +5)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
224
Drag Note
4 (+33.3% / +1)
691 (+0.3% / +2)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
226
SenseIt
597 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
538 (+0.4% / +2)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
229
Porkchat
45 (-4.3% / -2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
73 (+1.4% / +1)
575 (-0.3% / -2)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
489 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
236
Drop.In
49 (+0.0% / +0)
36 (+2.9% / +1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
4,921,102 (+0.4% / +20,306)
4.9(+0.0000) (54,629+21 votes)
512 (-0.2% / -1)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
241
Maf Eqn
377 (+2.2% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
243
show hime
291 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
245
ediNotes
43 (-6.5% / -3)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
32 (-3.0% / -1)
249
Bitmoji
4,320,562 (+0.6% / +26,102)
3.8(+0.0000) (2,119+0 votes)
250
Platstack
221 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
2,494,596 (+0.4% / +8,751)
4.0(+0.0000) (2,065+1 votes)
26 (+4.0% / +1)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
254
MoveTab
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,566,206 (+0.5% / +7,452)
4.6(+0.0000) (14,936+6 votes)
25 (-3.8% / -1)
28 (+3.7% / +1)
258
Tab Nav
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,383,101 (+0.4% / +4,829)
4.3(+0.0000) (1,239+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
579,177 (+0.4% / +2,528)
4.4(+0.0000) (7,067+0 votes)
114 (-2.6% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
263
DownAlbum
421,504 (+0.2% / +865)
3.9(+0.0000) (3,540+0 votes)
221,557 (+0.4% / +841)
4.9(+0.0000) (4,345+1 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
266
Linkclump
290,086 (+0.5% / +1,466)
4.6(+0.0000) (3,818+4 votes)
96 (+4.3% / +4)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
404,145 (+0.5% / +1,932)
4.5(+0.0000) (385+0 votes)
465,729 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (142+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
77,743 (+0.3% / +203)
3.2(+0.0000) (47+0 votes)
265,187 (+0.5% / +1,330)
4.4(+0.0000) (577+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
117,389 (+0.3% / +381)
4.8(+0.0000) (2,340+0 votes)
190,963 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2,968+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
223,890 (+0.4% / +991)
4.3(+0.0000) (705+0 votes)
166,222 (+0.3% / +515)
3.8(+0.0000) (1,473+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
150,090 (+1.6% / +2,353)
4.7(+0.0000) (446+3 votes)
115,088 (+0.3% / +359)
4.4(+0.0000) (7,107+0 votes)
145,520 (+0.4% / +637)
4.4(+0.0000) (1,618+3 votes)
167,475 (+0.2% / +333)
4.1(+0.0000) (479+0 votes)
250,642 (+0.5% / +1,235)
2.9(+0.0000) (332+0 votes)
130,386 (+0.3% / +368)
4.3(+0.0000) (624+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
79,926 (+0.3% / +240)
4.7(+0.0000) (406+0 votes)
77,423 (+0.4% / +296)
4.8(+0.0000) (381+0 votes)
92,316 (+0.1% / +116)
4.1(+0.0000) (2,317+0 votes)
81 (+2.5% / +2)
141,484 (+0.7% / +972)
4.2(+0.0000) (60+0 votes)
96,488 (+0.3% / +264)
4.6(+0.0000) (881+0 votes)
103,505 (+0.4% / +412)
4.6(+0.0000) (516+0 votes)
105,096 (+0.6% / +586)
3.7(+0.0000) (296+0 votes)
71,232 (+0.1% / +97)
4.3(+0.0000) (2,898+0 votes)
93,669 (+0.5% / +434)
4.3(+0.0000) (172+1 votes)
75,490 (+0.1% / +99)
4.0(+0.0000) (467+0 votes)
49,772 (+0.3% / +152)
4.2(+0.0000) (5,366+0 votes)
115,741 (+0.5% / +523)
2.9(+0.0000) (392+0 votes)
86,400 (+0.4% / +327)
4.0(+0.0000) (167+0 votes)