extension ExtPose

Keyword: tab switch -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (921+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (660+0 votes)
4.5(+0.0000) (63+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (69+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (576+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (156+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (193+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,814+8 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (87+0 votes)
100,000 (+11.1% / +10,000)
4.5(+0.0000) (229+0 votes)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (132+0 votes)
100,000 (+11.1% / +10,000)
4.6(+0.0000) (344+10 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,710+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.1000) (95-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (112+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (233+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (95+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (324+0 votes)
227 (-2.6% / -6)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (93+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,332+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (92+0 votes)
952 (+0.8% / +8)
2.7(+0.0000) (32+0 votes)
219 (+2.8% / +6)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (252,616+657 votes)
33
Saka
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,145+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (246+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (266+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,526+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,996+34 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (54+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (410+0 votes)
590 (-0.8% / -5)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (121+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,211+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (77+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
269 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
320 (+1.9% / +6)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (183+0 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (734+31 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (259+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
85 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (119+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (623+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (123+0 votes)
840 (+1.1% / +9)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25,082+4 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.4000) (7+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (167+3 votes)
88 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
539 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (77+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (50+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,904-2 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (234+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (71+0 votes)
130 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
681 (-0.4% / -3)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
844 (+0.7% / +6)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19,592+10 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
142 (+2.9% / +4)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
383 (+2.1% / +8)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
98
TabMate
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
792 (-1.0% / -8)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
41 (-4.7% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
567 (+2.5% / +14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
296 (-0.7% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (106+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,781+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (196+0 votes)
109 (-2.7% / -3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
296 (-1.3% / -4)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
114
PhotoShow
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (176+0 votes)
131 (-0.8% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
116
Sound Tab
540 (-2.5% / -14)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
117
inTab Pro
513 (+2.2% / +11)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (331+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63,652+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (102+0 votes)
916 (-1.0% / -9)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (234+1 votes)
78 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
146 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
331 (-1.5% / -5)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
153 (-2.5% / -4)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,257+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (237+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
162 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (393+1 votes)
81 (-4.7% / -4)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
970 (+1.6% / +15)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,061+3 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
688 (-0.7% / -5)
146
TabPolish
346 (+0.9% / +3)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (76+0 votes)
148
Quick 'K'
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (307+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,399+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,262+0 votes)
196 (-0.5% / -1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
86 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
164 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
159
SuperTabs
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (195+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
162
HackMD-it
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
195 (+1.6% / +3)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
165
Alt+Tabs
734 (+1.7% / +12)
166
intab
204 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (713+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (299+0 votes)
169
Gitoqlok
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
107 (+7.0% / +7)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (164+0 votes)
25 (-10.7% / -3)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
174
Quick Tab
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (126+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (69+1 votes)
176
Blink
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+25.0% / +10,000)
4.9(+0.0000) (775+5 votes)
179
ToggleTab
363 (+1.4% / +5)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,406+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12,937+26 votes)
864 (-0.3% / -3)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
184
Mute Tabs
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (68+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
72 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
187 (+14.0% / +23)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (156-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
237 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
196
01. Tabs
90 (+1.1% / +1)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
93 (+6.9% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (540+0 votes)
192 (+1.6% / +3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
258 (-1.9% / -5)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
185 (+1.6% / +3)
155 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (56+0 votes)
349 (-2.0% / -7)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
277 (-0.4% / -1)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (780+3 votes)
216
Partizion
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (70+0 votes)
186 (+6.3% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
427 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
222 (-1.3% / -3)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
223
Uncognito
476 (-0.6% / -3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (382+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (365+0 votes)
544 (-0.9% / -5)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
68 (+4.6% / +3)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (535+0 votes)
154 (+3.4% / +5)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
233
UC Sync
5,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (333+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (688+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (55+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,277+5 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
238
Tab CtrlP
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (828+0 votes)
243
Chromyo
43 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (107+0 votes)
246
Helppr
346 (+1.2% / +4)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
247
Tab Stack
33 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
266 (-1.5% / -4)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (81+0 votes)
250
Crown
109 (+2.8% / +3)
11 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (61+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (83+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
258
Fauxbar
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (203+0 votes)
259
Whave
16 (+6.7% / +1)
236 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
24 (-14.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14,770+228 votes)
263
Wizdler
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (426+1 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
60,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
8 (+60.0% / +3)
272
Cycle Tab
462 (-2.9% / -14)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
273
Mytab
10,000 (+11.1% / +1,000)
2.6(+0.0000) (9+0 votes)
274
blank
150 (+4.9% / +7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
405 (-1.0% / -4)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,842+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
272 (+1.5% / +4)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
920 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
916 (-0.3% / -3)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (336+0 votes)
648 (+2.0% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
535 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
59 (+7.3% / +4)
82 (-5.7% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
324 (+3.8% / +12)
39 (+8.3% / +3)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
296
alt-tab
22 (+4.8% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)