extension ExtPose

Keyword: tab switch -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1
Loudly
653,544 (-0.1% / -655)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
101,134 (-0.1% / -125)
4.5(+0.0000) (711+3 votes)
7,709 (-0.4% / -33)
4.8(+0.0000) (53+1 votes)
52,914 (-0.4% / -196)
4.5(+0.0000) (566+0 votes)
82,034 (-0.3% / -218)
4.7(+0.0000) (392+1 votes)
27,971 (-0.5% / -127)
4.1(+0.0000) (138-1 votes)
15,609 (+0.7% / +111)
4.6(+0.0000) (28+1 votes)
89,641 (+62.7% / +34,548)
1.0 (2 votes)
15,292 (-0.1% / -21)
4.6(+0.0000) (154+0 votes)
21,270 (+0.1% / +21)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
31,530 (+0.2% / +75)
4.6(+0.0000) (231+0 votes)
14,548 (+0.1% / +20)
4.5(+0.0000) (70+0 votes)
271,388 (-0.1% / -342)
4.5(+0.0000) (1,203+1 votes)
483,575 (-0.0% / -49)
4.4(+0.0000) (471-2 votes)
12,392 (+0.6% / +79)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
444,437 (-0.0% / -70)
4.5(+0.0000) (1,458+41 votes)
35,783 (-0.3% / -99)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
18
Amplify
1,139 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
19
Saka
1,975 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
171 (+1.2% / +2)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
48,507 (-0.4% / -201)
4.0(+0.0000) (223+0 votes)
782 (+5.5% / +41)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,277 (-0.6% / -77)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
2,410 (-0.2% / -4)
3.5(+0.0000) (112+0 votes)
589 (-2.8% / -17)
479,702 (-0.0% / -203)
4.5(+0.0000) (587+1 votes)
7,959 (-0.4% / -29)
4.5(+0.0000) (67+0 votes)
4,001 (+0.3% / +13)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
13,543 (-0.1% / -14)
2.9(+0.0000) (320+0 votes)
922 (+0.7% / +6)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
623,622 (+0.0% / +225)
4.2(+0.0000) (597+6 votes)
5,468 (-0.5% / -26)
4.3(+0.0000) (78+0 votes)
2,482 (+0.4% / +10)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
221,150 (-0.1% / -321)
4.5(+0.0000) (569+3 votes)
487 (-1.6% / -8)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
20,462 (-0.3% / -71)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
95,456 (+56.8% / +34,589)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
121,353 (+1.8% / +2,099)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
8,195 (-0.3% / -22)
4.8(+0.0000) (124-1 votes)
29,190 (-0.3% / -81)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
650,050 (+0.4% / +2,486)
4.5(+0.0000) (7,863+146 votes)
132 (+9.1% / +11)
17,988 (+0.1% / +24)
4.7(+0.0000) (225+1 votes)
160,831 (-0.9% / -1,433)
4.7(+0.0000) (631+2 votes)
13,817 (+1.1% / +146)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
792 (+5.9% / +44)
2,553 (+1.5% / +37)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
264 (+0.8% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
27,200 (+0.6% / +163)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
28,387 (-0.7% / -190)
4.9(+0.0000) (762+10 votes)
2,436 (+0.5% / +13)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
22,274 (-0.2% / -45)
4.4(+0.0000) (11+1 votes)
677 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
77,577 (+0.5% / +424)
4.5(+0.0000) (491+6 votes)
10,960 (-0.0% / -5)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
750 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
273 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
48 (-5.9% / -3)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
112,209 (+0.1% / +126)
3.9(+0.0000) (287+1 votes)
206 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,819 (-0.3% / -69)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
66,465 (-0.4% / -262)
3.5(+0.0000) (552-2 votes)
4,072 (-0.2% / -10)
4.5(+0.0000) (232-1 votes)
50,867 (+6.1% / +2,916)
4.7(+0.0000) (107+0 votes)
2,310 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
1,538 (-0.4% / -6)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
116,721 (-0.3% / -381)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
12,070 (+0.4% / +49)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
13,891 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (94+0 votes)
37,974 (-0.1% / -39)
4.4(+0.0000) (116+0 votes)
17,833 (+0.8% / +139)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
11,151 (+0.1% / +8)
4.4(+0.0000) (162+0 votes)
9,974,009 (-0.3% / -25,991)
4.3(+0.0000) (178,507+832 votes)
358 (-2.2% / -8)
4.4(-0.4000) (10+1 votes)
295 (+2.8% / +8)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,665 (+0.2% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,231 (-0.2% / -7)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
5,180 (+0.4% / +19)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
2,758,751 (+0.1% / +3,308)
4.0(+0.0000) (5,162-6 votes)
1,175 (+0.6% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
18,311 (-1.0% / -185)
3.8(+0.0000) (141+1 votes)
1,067 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
61,846 (-0.5% / -326)
3.9(+0.0000) (78+0 votes)
229 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,882 (-0.7% / -19)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
20,874 (-1.5% / -315)
3.8(+0.0000) (22+0 votes)
964 (-0.9% / -9)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,298 (-0.4% / -10)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
36,274 (-1.1% / -409)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,817 (-0.5% / -10)
3.0(+0.7000) (4+1 votes)
2,209 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
715 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
6,956 (-0.4% / -27)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
637 (+0.6% / +4)
4.1(+0.1000) (20-1 votes)
60,778 (-0.3% / -194)
4.2(+0.0000) (1,010+6 votes)
683 (-0.7% / -5)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
797 (-1.0% / -8)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
10,663 (+0.8% / +84)
2.3(+0.0000) (407-3 votes)
1,131 (-1.3% / -15)
4.9(+0.0000) (9+1 votes)
3,803 (-0.6% / -22)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
1,105 (+11.8% / +117)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
103
Tab Menu
4,316 (-0.7% / -32)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
344 (-0.6% / -2)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
7,952 (-0.1% / -4)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
3,265 (-0.5% / -15)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
27,884 (-0.3% / -85)
4.5(+0.1000) (44+0 votes)
2,010,931 (-0.5% / -9,121)
4.6(+0.0000) (23,463+25 votes)
676 (+12.7% / +76)
116,758 (-0.1% / -173)
4.8(+0.0000) (2,237+19 votes)
16,408 (+29.5% / +3,733)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
155 (+1.3% / +2)
113
TabMate
1,063 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
2,737 (-0.0% / -1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
208,826 (+0.5% / +1,013)
4.2(+0.0000) (788+24 votes)
2,187,441 (-0.2% / -5,334)
4.6(+0.0000) (35,739-22 votes)
38 (+245.5% / +27)
118
Dusk
437 (+12.9% / +50)
119
Tab Panel
92 (+2.2% / +2)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
120
TabPolish
283 (+0.4% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
121
ModHeader
552,682 (-0.2% / -881)
4.1(+0.0000) (549+2 votes)
1,978 (-0.3% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,113 (-0.5% / -21)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,253 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (61+0 votes)
14,972 (+1.3% / +188)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,957 (-0.1% / -82)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
4,299 (-0.2% / -10)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
871 (+0.2% / +2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
132 (+3.1% / +4)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,221 (-0.3% / -15)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
100 (+3.1% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
135
Handy Tab
137,980 (-0.3% / -385)
4.4(+0.0000) (6,389+0 votes)
136
GTM Sonar
15,555 (-0.1% / -9)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
25,771 (-0.3% / -71)
4.4(+0.0000) (99+0 votes)
4,879 (-0.6% / -27)
4.0(+0.0000) (46+1 votes)
32,335 (-0.4% / -121)
4.7(+0.0000) (24-1 votes)
5,054 (-0.7% / -35)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
5,406 (+1.8% / +97)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
307 (+5.1% / +15)
368 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,575 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (29+2 votes)
3,053 (+0.1% / +2)
3.5(+0.0000) (57+0 votes)
23,072 (-1.5% / -356)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,892,411 (-0.1% / -1,434)
4.8(+0.0000) (13,397+136 votes)
1,795,145 (-0.7% / -11,912)
4.8(+0.0000) (63,897-24 votes)
83 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,677 (-0.1% / -1)
4.1(+0.0000) (43+0 votes)
248,040 (+9.6% / +21,772)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
16,136 (-0.3% / -45)
4.5(+0.0000) (93+1 votes)
1,219 (+0.0% / +0)
155
ToggleTab
336 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
14,071 (+1.5% / +208)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
134 (+10.7% / +13)
18,030 (+0.3% / +62)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
11,569 (-1.5% / -180)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
92,597 (-0.2% / -207)
3.9(+0.0000) (267+1 votes)
162
inTab Pro
347 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (16+1 votes)
106 (-3.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35,297 (-0.4% / -141)
4.0(+0.0000) (292+0 votes)
482 (-2.0% / -10)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
1,529,487 (+0.1% / +1,335)
3.9(+0.0000) (834+7 votes)
167
Sound Tab
268 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
209 (-0.5% / -1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
34,410 (-0.2% / -72)
4.3(+0.0000) (178+0 votes)
171
SuperTabs
2,976 (-0.4% / -12)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
7,080 (-0.9% / -65)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
4,829 (+1.0% / +48)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
175
Partizion
1,513 (-0.1% / -2)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
119 (-3.3% / -4)
356 (+1.1% / +4)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
90,642 (-0.2% / -181)
3.3(+0.0000) (14+0 votes)
6,558 (-0.1% / -7)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
851 (+0.6% / +5)
2.6(+0.0000) (24+0 votes)
119 (-2.5% / -3)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
5,641 (-0.8% / -47)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
62 (+6.9% / +4)
184
PhotoShow
31,309 (+0.2% / +59)
4.6(+0.0000) (120+0 votes)
189,363 (+0.3% / +617)
4.6(+0.0000) (1,914+1 votes)
186
La Notte
73 (+12.3% / +8)
461 (+5.5% / +24)
120 (-1.6% / -2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
7,896 (-1.3% / -105)
3.0(+0.0000) (65+0 votes)
12,182 (-0.6% / -78)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
836,446 (+0.1% / +942)
4.4(+0.0000) (875+4 votes)
105 (-1.9% / -2)
193
Quick Tab
7,920 (-0.4% / -29)
4.2(+0.0000) (128+0 votes)
29,147 (-0.1% / -32)
4.7(+0.0000) (500+0 votes)
121 (+0.8% / +1)
75,683 (+0.4% / +313)
2.5(+0.0000) (39+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
425,617 (-1.2% / -5,373)
3.8(+0.0000) (284-1 votes)
199
inTab
233 (+2.2% / +5)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,882,539 (-0.0% / -1,418)
4.1(+0.0000) (1,330+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,418,242 (+0.1% / +853)
4.3(+0.0000) (1,234-1 votes)
64,575 (-1.2% / -768)
4.4(+0.0000) (14+1 votes)
4,670 (-0.1% / -3)
4.6(-0.1000) (94+1 votes)
11,830 (+0.0% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
145 (-0.7% / -1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
16,193 (+0.2% / +30)
4.9(+0.0000) (91+1 votes)
41 (-2.4% / -1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
7,280 (-0.1% / -6)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
16,193 (+0.2% / +30)
4.9(+0.0000) (91+1 votes)
41 (-2.4% / -1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
7,280 (-0.1% / -6)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
209,267 (-0.0% / -65)
3.1(+0.0000) (365+2 votes)
4,404 (-0.4% / -17)
4.7(+0.0000) (139+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,465 (+0.0% / +3)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
17,179 (+1.3% / +216)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+9.5% / +4)
83 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
146 (-0.7% / -1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
19,209 (-0.2% / -38)
3.8(+0.0000) (340-1 votes)
10,181 (+0.5% / +49)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
27,988 (-0.4% / -109)
4.8(+0.0000) (1,624+15 votes)
365,825 (+0.1% / +423)
3.6(+0.0000) (2,518+0 votes)
225
Blink
1,635 (-0.7% / -12)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
227
HackMD-it
3,690 (+0.4% / +14)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
104,893 (+19.8% / +17,331)
4.4(+0.0000) (135+0 votes)
229
Alt+Tabs
139 (+3.0% / +4)
2,415 (+0.8% / +18)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
967 (+0.3% / +3)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
25,749 (+0.2% / +49)
5.0 (2 votes)
10,593 (+0.1% / +12)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
234
01. Tabs
93 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
90 (+18.4% / +14)
66,865 (-0.2% / -108)
4.8(+0.1000) (636+3 votes)
149 (+0.7% / +1)
367 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
239
Jolie Tab
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
39,982 (+0.3% / +108)
4.0(+0.0000) (109+0 votes)
853 (-0.6% / -5)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
11,432 (+0.1% / +6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
164,464 (-0.9% / -1,531)
4.5(+0.0000) (1,388-2 votes)
4,066 (+0.7% / +28)
4.9(+0.0000) (90+3 votes)
4,400 (-0.2% / -11)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
3,723 (+0.2% / +6)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
11,472 (-0.5% / -53)
4.5(+0.0000) (681-1 votes)
38,233 (+0.5% / +186)
3.3(+0.0000) (44+0 votes)
5,921 (+0.5% / +30)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,718 (-0.6% / -10)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
9,401 (+0.5% / +45)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
986 (+4.0% / +38)
4.7(+0.5000) (16+0 votes)
153 (-3.2% / -5)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
255
Uncognito
405 (-0.2% / -1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
163 (+1.2% / +2)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
6,724 (-0.8% / -55)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
258
Tab CtrlP
59 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
259
Dark Mode
1,699 (-0.4% / -7)
50,550 (+0.4% / +179)
4.6(+0.0000) (670+11 votes)
190 (-1.0% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
262
Chromyo
45 (+2.3% / +1)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,547 (+0.2% / +4)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,602 (-1.1% / -30)
4.0(+0.0000) (25+2 votes)
388 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
319 (+0.6% / +2)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
267
Tab Stack
24 (+0.0% / +0)
268
Fauxbar
4,644 (-0.0% / -2)
4.3(+0.0000) (200+0 votes)
3,986 (+1.1% / +45)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
609 (+0.3% / +2)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
23,676 (-0.3% / -80)
4.6(+0.0000) (419+4 votes)
272
Cycle Tab
425 (-1.2% / -5)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
30,148 (-0.1% / -31)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
24,702 (-0.6% / -151)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
2,511 (-0.2% / -6)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
125 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
171 (+1.2% / +2)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
40,467 (-0.3% / -117)
4.2(+0.0000) (515+0 votes)
171,107 (-0.0% / -16)
3.0(+0.0000) (138+1 votes)
282
UC Sync
6,436 (-0.0% / -3)
2.9(+0.0000) (333+0 votes)
283
tabzen
1,252 (+0.2% / +2)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
825 (+6.5% / +50)
3.7(-1.3000) (3+1 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,778 (-0.3% / -34)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
10 (+0.0% / +0)
613 (+4.6% / +27)
95 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,386 (-1.2% / -29)
4.6(+0.0000) (99+0 votes)
1,045 (-0.6% / -6)
4.9(+0.0000) (54+1 votes)
293
NimoTab
375 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
295
TabSearch
237 (+1.3% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
35,859 (+0.0% / +8)
3.2(+0.0000) (199+0 votes)
3,390 (-0.1% / -3)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
403,336 (+0.0% / +34)
4.8(+0.0000) (7,372+4 votes)
9,722 (-0.0% / -2)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
461 (-1.3% / -6)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)