extension ExtPose

Keyword: ability

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
54,363 (+1.6% / +831)
4.8115(+0.0000) (122+0 votes)
106,109 (+1.2% / +1,295)
4.4321(+0.0000) (9,741+0 votes)
2,715,082 (+0.5% / +14,631)
4.7677(+0.0000) (63,761+2 votes)
32,645 (+0.4% / +140)
3.9964(+0.0000) (276+0 votes)
252,991 (+0.4% / +916)
3.9271(+0.0000) (1,757+0 votes)
772,612 (-0.5% / -4,179)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
64,742 (+2.2% / +1,414)
4.6835(+0.0000) (395+0 votes)
7,306 (-0.4% / -26)
4.3643(+0.0000) (420+0 votes)
2,280 (-0.7% / -16)
3.4906(+0.0000) (53+0 votes)
41,272 (-0.2% / -103)
4.4441(+0.0000) (376+0 votes)
28,245 (+9.4% / +2,419)
4.8462(+0.0062) (26+1 votes)
20,530 (+1.2% / +238)
3.2439(+0.0000) (82+0 votes)
13,212 (+2.4% / +307)
4.6517(+0.0000) (89+0 votes)
1,508 (-0.7% / -11)
4.3333(+0.0000) (24+0 votes)
248,963 (+0.6% / +1,519)
4.0263(+0.0000) (1,860+0 votes)
2,363 (+0.5% / +12)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
17
MyIPCam
68,130 (+0.3% / +189)
3.7797(+0.0000) (740+0 votes)
1,682,296 (-0.0% / -537)
4.7465(-0.0000) (129,534+4 votes)
59,987 (+2.2% / +1,303)
3.8919(+0.0043) (259+1 votes)
45,246 (-0.2% / -87)
4.2676(+0.0018) (411+1 votes)
1,304 (-0.1% / -1)
4.5152(+0.0000) (33+0 votes)
43,408 (-0.1% / -46)
4.2404(+0.0000) (208+0 votes)
573,587 (-0.1% / -593)
4.8437(+0.0000) (93,488+1 votes)
41,095 (+1.2% / +473)
3.3696(+0.0000) (138+0 votes)
2,820 (+0.6% / +17)
4.1818(+0.0000) (33+0 votes)
879,947 (+0.2% / +1,395)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
882,476 (+0.2% / +1,680)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
10,953 (-1.0% / -111)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
7,514 (+0.0% / +3)
4.7778(+0.0000) (27+0 votes)
771,176 (-0.5% / -4,243)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
344 (-1.7% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
538,141 (-0.3% / -1,553)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,034 (+0.5% / +5)
4.48(+0.0000) (25+0 votes)
538,061 (-0.3% / -1,621)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35
Fuskr
6,072 (-0.2% / -15)
4.5814(+0.0000) (43+0 votes)
282 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
294,089 (-0.6% / -1,663)
615 (-1.3% / -8)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
2,296 (-0.1% / -3)
4.5354(+0.0000) (127+0 votes)
148,889 (-0.6% / -895)
2,959 (-0.8% / -24)
3.3387(+0.0027) (124-1 votes)
192 (+2.1% / +4)
84 (-1.2% / -1)
23,948 (+0.1% / +27)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
22,477 (+0.6% / +136)
3.9675(+0.0000) (246+0 votes)
19,258 (+0.7% / +125)
4.397(+0.0000) (335+0 votes)
36,692 (+0.6% / +227)
2.5789(+0.0000) (19+0 votes)
208 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
15,077 (-0.3% / -50)
4.1556(+0.0000) (90+0 votes)
820 (-0.2% / -2)
4.5185(+0.0000) (27+0 votes)
12,682 (+0.3% / +41)
4.3077(+0.0000) (39+0 votes)
719 (+0.4% / +3)
3.4408(+0.0000) (152+0 votes)
10,398 (+0.7% / +76)
4.4242(+0.0000) (33+0 votes)
9,042 (+0.4% / +34)
4.4054(+0.0000) (74+0 votes)
3,892,067 (-0.3% / -12,205)
4.8422(+0.0002) (39,040+42 votes)
69,401 (+0.1% / +52)
4.6545(+0.0000) (550+0 votes)
57
ProTop
720 (+1.1% / +8)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
672 (-0.6% / -4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
447 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
60
History
6,311 (+0.8% / +50)
4.4016(+0.0000) (127+0 votes)
9,935 (+19.3% / +1,607)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
696 (+3.6% / +24)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,667 (+2.0% / +71)
4.7951(+0.0017) (122+1 votes)
4,312 (+13.8% / +522)
4.8065(+0.0207) (31+3 votes)
484 (+1.3% / +6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,540 (-0.4% / -17)
3.8049(+0.0000) (41+0 votes)
4,397 (+1.5% / +66)
4.4898(+0.0000) (49+0 votes)
120 (+1.7% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,514 (+0.2% / +9)
3.8571(-0.1058) (28+1 votes)
2,930 (+0.5% / +15)
4.7297(+0.0000) (37+0 votes)
418 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,516 (+1.3% / +44)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
1,781 (+0.5% / +8)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
1,797 (+0.7% / +13)
4.2174(+0.0000) (23+0 votes)
1,480 (-0.3% / -4)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
818,907 (+0.1% / +528)
3.52(+0.0000) (1,027+0 votes)
1,056 (+4.8% / +48)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
1,529 (+0.1% / +1)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
374,226 (+0.2% / +852)
4.6327(+0.0000) (1,179+0 votes)
424,036 (+3.6% / +14,654)
4.4561(+0.0000) (421+0 votes)
879,226 (+0.2% / +1,344)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,208 (+0.7% / +8)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
829 (+1.6% / +13)
4.3065(+0.0000) (62+0 votes)
84
EHTip
698 (+0.0% / +0)
4.6172(+0.0000) (128+0 votes)
127 (-3.1% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
537,124 (-0.3% / -1,634)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
297,497 (-0.0% / -116)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
257,075 (-1.1% / -2,747)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
127,016 (-0.1% / -173)
4.2012(+0.0000) (333+0 votes)
813 (+0.2% / +2)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
447 (+2.3% / +10)
4.7143(+0.0000) (21+0 votes)
697 (+2.2% / +15)
3.56(+0.0000) (25+0 votes)
93
Reedy
56,143 (+0.1% / +35)
4.7512(+0.0000) (639+0 votes)
76,574 (-0.1% / -79)
4.5083(+0.0000) (600+0 votes)
64,333 (+0.6% / +368)
4.3668(+0.0000) (548+0 votes)
148,918 (-0.6% / -905)
60,383 (+0.4% / +245)
4.429(+0.0000) (338+0 votes)
65,108 (+0.3% / +183)
3.8657(+0.0000) (134+0 votes)
344 (+0.6% / +2)
4.3478(+0.0000) (46+0 votes)
48,965 (+2.0% / +979)
3.9446(+0.0000) (397+0 votes)
397 (+2.3% / +9)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
45,725 (-0.8% / -375)
4.0625(+0.0000) (336+0 votes)
64,877 (+1.6% / +998)
3.4229(-0.0139) (175+1 votes)
61,265 (+1.7% / +1,005)
3.4726(+0.0000) (347+0 votes)
38,010 (+0.1% / +32)
3.8462(+0.0000) (208+0 votes)
33,108 (+1.2% / +394)
4.408(+0.0048) (125+1 votes)
40,939 (+2.1% / +831)
2.8571(+0.0000) (98+0 votes)
23,187 (+0.8% / +183)
4.2138(+0.0000) (159+0 votes)
20,573 (+0.1% / +30)
4.5625(+0.0000) (64+0 votes)
185 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
18,794 (+0.3% / +55)
4.2581(+0.0000) (62+0 votes)
296 (-1.0% / -3)
1.7143(+0.0000) (14+0 votes)
9,437 (+0.5% / +49)
4.8359(+0.0000) (323+0 votes)
114
Prioritab
16,173 (+0.3% / +44)
4.0619(+0.0000) (113+0 votes)
115
myVocabu
7,539 (+0.5% / +35)
4.7702(+0.0000) (496+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
117
Hubnav
20 (-4.8% / -1)
118
MyDart
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,006 (+0.4% / +43)
4.0451(+0.0000) (244+0 votes)
599 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
18,258 (+8.5% / +1,424)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
10,214 (+0.5% / +46)
3.95(+0.0000) (40+0 votes)
149 (+6.4% / +9)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
7,530 (+12.3% / +823)
4.8286(+0.0000) (35+0 votes)
125
WikiMaps
196 (-3.0% / -6)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,300 (-0.2% / -19)
3.7733(+0.0000) (75+0 votes)
127
iFree
586 (-2.5% / -15)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
10,299 (+0.1% / +6)
3.3592(+0.0000) (103+0 votes)
7,685 (+0.1% / +5)
4.3623(+0.0000) (69+0 votes)
6,656 (+0.5% / +36)
4.1564(+0.0000) (179+0 votes)
6,546 (+0.4% / +24)
4.8333(+0.0000) (30+0 votes)
7,500 (+0.1% / +5)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
10,072 (+5.5% / +521)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
9,706 (+0.2% / +17)
3.2118(+0.0000) (85+0 votes)
149 (+1.4% / +2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3,452 (+7.0% / +225)
4.9768(+0.0000) (345+0 votes)
6,993 (-0.5% / -33)
3.9487(+0.0000) (39+0 votes)
7,937 (+0.2% / +12)
3.5738(+0.0000) (237+0 votes)
139
PucaPrint
33 (+0.0% / +0)
5,164 (+0.8% / +42)
4.8378(+0.0000) (37+0 votes)
8,566 (-0.1% / -11)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
8,078 (+0.6% / +52)
3.4615(+0.0000) (52+0 votes)
6,459 (-0.1% / -5)
4.5161(+0.0000) (31+0 votes)
6,785 (+0.1% / +10)
3.8636(+0.0000) (22+0 votes)
145
DashNotes
5,619 (+0.9% / +48)
3.9583(+0.0000) (72+0 votes)
8,855 (+5.8% / +484)
2.7778(+0.0000) (9+0 votes)
5,065 (-0.1% / -4)
4.4536(+0.0000) (97+0 votes)
7,450 (+0.3% / +22)
3.561(+0.0000) (41+0 votes)
127 (+7.6% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
94 (+1.1% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,168 (+0.7% / +38)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,080 (+0.8% / +34)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
3,350 (+1.1% / +35)
4.2727(+0.0000) (22+0 votes)
3,383 (+0.8% / +28)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
155
EyeSaver
105 (+2.9% / +3)
4,099 (+0.3% / +14)
3.6522(+0.0000) (23+0 votes)
3,963 (+1.1% / +43)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
158
Croppr
2,929 (-0.3% / -9)
4.2778(+0.0000) (36+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
1,513 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (60+0 votes)
2,367 (+0.4% / +9)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,860 (+0.5% / +10)
4.4783(+0.0000) (46+0 votes)
1,788 (-1.7% / -30)
4.4865(+0.0000) (37+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,778 (+1.1% / +19)
4.5769(+0.0000) (26+0 votes)
2,867 (+2.9% / +80)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,877 (-0.8% / -16)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
55 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,744 (-0.5% / -8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
172
Adwizard
1,605 (+0.2% / +4)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
173
Spekit
1,190 (+0.8% / +9)
4.7714(+0.0000) (35+0 votes)
1,761 (-0.1% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,485 (-0.4% / -6)
4.0435(+0.0000) (23+0 votes)
1,634 (+1.4% / +23)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,260 (+4.5% / +54)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
1,189 (+1.4% / +16)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
1,694 (-0.4% / -7)
3.6071(+0.0000) (28+0 votes)
1,171 (+1.9% / +22)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
1,407 (+4.9% / +66)
2.6981(+0.0000) (53+0 votes)
1,291 (+0.9% / +11)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
183
LocoHost
44 (+4.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
56 (+3.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,342 (+0.4% / +5)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
1,062 (+1.9% / +20)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
988 (-0.5% / -5)
4.4815(+0.0000) (27+0 votes)
1,135 (-0.4% / -5)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
963 (+0.5% / +5)
4.0417(+0.0000) (24+0 votes)
802 (-0.1% / -1)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
957 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
42 (-8.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
855 (+0.4% / +3)
4.5926(+0.0157) (27+1 votes)
766 (+0.9% / +7)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
737 (-1.1% / -8)
4.125(+0.0000) (64+0 votes)
1,178 (+0.6% / +7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,049 (+1.5% / +16)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
819 (+1.0% / +8)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
992 (+1.1% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
863 (+1.5% / +13)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
201
Swash
653 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
759 (+0.7% / +5)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
738 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
668 (+1.2% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
686 (+1.0% / +7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
206
Pixelmodo
976 (+0.3% / +3)
2.125(+0.0000) (8+0 votes)
747 (-0.8% / -6)
3.4545(+0.0000) (22+0 votes)
603 (-2.0% / -12)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
727 (+0.4% / +3)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
461 (+1.5% / +7)
3.9818(+0.0000) (55+0 votes)
96 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
571 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
525 (+4.0% / +20)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
440 (+0.0% / +0)
4.4717(+0.0000) (53+0 votes)
594 (+0.0% / +0)
3.449(+0.0000) (49+0 votes)
436 (-0.9% / -4)
3.7143(+0.0000) (28+0 votes)
385 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
478 (-0.2% / -1)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
548 (+2.6% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (+6.7% / +5)
362 (+4.9% / +17)
4.4167(+0.0000) (36+0 votes)
394 (-0.3% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
479 (+2.6% / +12)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
457 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
295 (+2.1% / +6)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
320 (-0.3% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
265 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
229
Can I Use
254 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
350 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
310 (+0.6% / +2)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
278 (+2.2% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
286 (+2.1% / +6)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
234
Annotate
369 (+2.2% / +8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
385 (-0.8% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
236
QuickStar
261 (+1.2% / +3)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
296 (-0.7% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
318 (+1.0% / +3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
230 (-3.4% / -8)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
340 (+1.2% / +4)
328 (+10.4% / +31)
215 (-1.8% / -4)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
308 (+4.1% / +12)
238 (-2.9% / -7)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
302 (+0.7% / +2)
247
Alma+
20 (+0.0% / +0)
221 (+1.8% / +4)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
267 (-1.5% / -4)
2.5(+0.0000) (12+0 votes)
200 (-6.1% / -13)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
251
Stopwatch
191 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159 (-0.6% / -1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
148 (+0.7% / +1)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
201 (+3.1% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
172 (-2.8% / -5)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
114 (+2.7% / +3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
164 (+4.5% / +7)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
111 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
126 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
261
Is It Up
108 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
133 (+3.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
103 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
97 (-2.0% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
84 (+3.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
110 (+11.1% / +11)
80 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (+7.2% / +5)
52 (-8.8% / -5)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+28.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
276
LineSight
49 (+4.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
277
SmallURL
44 (+2.3% / +1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
278
CYSCE
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
61 (-6.2% / -4)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
2,282 (+2.5% / +56)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
286
Desc.pl
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
38 (+0.0% / +0)
3.0 (1 votes)
5,662,619 (+6.9% / +366,467)
4.0318(-0.0007) (4,534+1 votes)
290
Tab Split
37 (+0.0% / +0)
101 (+2.0% / +2)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.256(+0.0000) (2,316+0 votes)
1,296,438 (+0.7% / +8,421)
4.8052(+0.0002) (42,276+82 votes)
2,574,322 (-0.0% / -913)
4.415(+0.0000) (66,854+2 votes)
33 (+0.0% / +0)
32 (+10.3% / +3)
31 (+6.9% / +2)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
797,527 (-0.0% / -390)
4.695(-0.0000) (32,907-1 votes)