extension ExtPose

Keyword: like -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,066,992 (+0.0% / +0)
4.0652(+0.2597) (46+10 votes)
1,042,016 (+0.0% / +0)
4.7633(+0.0000) (507+0 votes)
1,595,033 (+0.0% / +0)
4.2217(-0.0038) (839+1 votes)
55,311 (+10.6% / +5,311)
4.2073(+0.0000) (82+0 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.0635(-0.0053) (583+1 votes)
900,000 (-2.3% / -20,968)
4.8238(+0.0238) (562+14 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
300,000 (-24.0% / -94,880)
3.6706(-0.0294) (252+0 votes)
9,983 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.433(+0.0013) (448+1 votes)
8,160 (+0.0% / +0)
2.2903(+0.0000) (31+0 votes)
336,643 (+0.0% / +0)
4.6017(-0.0082) (1,489+38 votes)
6,000,000 (-28.5% / -2,397,187)
4.5(-0.0200) (26+1 votes)
3,275 (-1.5% / -49)
4.3774(-0.0226) (53+0 votes)
2,064,236 (+0.0% / +0)
4.714(-0.0177) (1,853+12 votes)
264,253 (+1.0% / +2,704)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.6491(+0.0128) (57+2 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3356(-0.0033) (2,071+14 votes)
40,202 (+0.0% / +0)
4.7943(+0.0110) (457+37 votes)
1,326,560 (+32.7% / +326,560)
4.5089(-0.0078) (450+1 votes)
5,755 (+0.0% / +0)
4.7551(+0.0000) (49+0 votes)
11,185 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
1,026,140 (+0.0% / +0)
4.6217(+0.0036) (904+6 votes)
422,084 (+0.5% / +2,097)
4.914(+0.0140) (1,058+17 votes)
1,595,389 (+0.0% / +648)
4.7191(+0.0191) (4,219+50 votes)
754,358 (+0.0% / +0)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.671(-0.0400) (535+9 votes)
1,577,833 (+0.0% / +0)
4.829(-0.0087) (421+2 votes)
2,744,610 (+4.6% / +120,388)
4.52(-0.1800) (25+1 votes)
34,326 (+0.0% / +0)
4.5349(-0.0842) (43+1 votes)
1,822,790 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
370,145 (+2.9% / +10,577)
3.6481(-0.1519) (54+4 votes)
761,679 (+0.3% / +2,274)
4.8242(+0.0242) (751+57 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.8202(+0.0000) (178+0 votes)
870,073 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
1,685,906 (+0.0% / +0)
4.7314(-0.0001) (9,447+1 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.6878(+0.0017) (189+1 votes)
565,958 (+0.0% / +0)
4.7055(+0.0000) (163+0 votes)
153,185 (+0.5% / +721)
4.525(-0.0750) (240+2 votes)
2,157,334 (+7.9% / +157,334)
4.8045(+0.0000) (1,279+0 votes)
106,571 (+0.0% / +0)
4.6173(-0.0452) (81+1 votes)
1,743 (+7.9% / +127)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
389,339 (+0.0% / +0)
4.4388(-0.0014) (556+4 votes)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5981(+0.0007) (836+4 votes)
27,316 (-0.5% / -142)
4.7447(+0.0447) (47+0 votes)
960,289 (+0.2% / +1,595)
4.6543(+0.0013) (2,349+12 votes)
283,658 (+0.0% / +0)
4.7436(+0.0000) (117+0 votes)
359,000 (+16.8% / +51,710)
4.6286(+0.0286) (35+0 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
3.5556(+0.1806) (9+1 votes)
135,832 (+0.0% / +0)
4.8104(+0.0005) (960+13 votes)
890,762 (+0.0% / +0)
4.7316(-0.0066) (529+2 votes)
463,268 (+0.0% / +0)
4.6423(+0.0002) (3,358+2 votes)
996,618 (+0.0% / +0)
4.1988(+0.0000) (161+0 votes)
1,155,335 (+0.0% / +0)
4.2715(-0.0180) (733+4 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.9091(+0.0486) (44+1 votes)
364,152 (+0.2% / +897)
4.7101(+0.0101) (890+12 votes)
10,384 (+3.0% / +298)
2.3333(-0.0667) (27+1 votes)
1,031 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,334 (+0.0% / +0)
4.4643(+0.0893) (56+8 votes)
3,808 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
6,733 (+0.0% / +0)
4.3043(+0.0000) (115+0 votes)
3,717,891 (+0.0% / +0)
4.2419(-0.0062) (401+2 votes)
14,227 (+0.0% / +0)
4.7887(+0.0000) (71+0 votes)
23,219 (+0.0% / +0)
3.5769(+0.0117) (26+3 votes)
2,415,900 (+0.0% / +280)
4.3887(-0.0113) (728+28 votes)
1,426,931 (+0.1% / +1,628)
4.8699(+0.0699) (1,653+607 votes)
212,370 (+0.0% / +0)
4.5704(+0.0633) (412+61 votes)
12,535 (+0.1% / +13)
4.5714(+0.0000) (98+0 votes)
1,133,481 (+0.0% / +0)
4.8296(-0.0024) (1,015+51 votes)
1,131,133 (+0.0% / +0)
4.5842(-0.0130) (748+18 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8794(-0.0031) (2,123+4 votes)
1,200,741 (+0.1% / +764)
4.4565(-0.0435) (1,818+39 votes)
1,673,054 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
81,906 (+0.5% / +436)
4.2558(-0.0442) (778+3 votes)
2,626 (+0.6% / +15)
603,495 (+0.0% / +0)
4.522(-0.0024) (2,592+48 votes)
505,279 (+0.0% / +0)
4.7131(-0.0076) (359+1 votes)
16,760 (+0.0% / +0)
4.7627(+0.0000) (59+0 votes)
341,689 (+0.0% / +0)
4.6553(+0.0008) (409+1 votes)
6,240 (+18.7% / +982)
4.2778(-0.0222) (18+0 votes)
134,238 (+0.0% / +0)
4.9012(-0.0000) (8,987+178 votes)
423,350 (+0.1% / +591)
4.8154(+0.0154) (520+36 votes)
40,687 (+0.0% / +0)
3.8768(+0.0000) (211+0 votes)
263,132 (+0.8% / +2,023)
4.3492(+0.0492) (1,721+35 votes)
4,480 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
117,318 (+0.0% / +0)
4.8534(-0.0000) (3,737-1 votes)
7,106,806 (+0.0% / +0)
4.6864(+0.0000) (169+0 votes)
993 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
170,090 (+0.0% / +0)
4.519(-0.0022) (1,578+1 votes)
2,593,018 (+0.0% / +0)
4.7193(+0.0003) (4,001+18 votes)
205,896 (+0.7% / +1,504)
4.3972(-0.0028) (214+5 votes)
9,405 (+0.0% / +0)
4.7586(+0.0000) (29+0 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4662(+0.0002) (399+32 votes)
680 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
375 (+1.4% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
400 (-0.2% / -1)
1,745 (+0.0% / +0)
4.9394(+0.0135) (33+6 votes)
146,996 (+0.0% / +0)
4.5667(+0.0000) (90+0 votes)
25,800 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (14+0 votes)
2,343 (+10.5% / +223)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,427 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
103
2048 Game
1,909,420 (+0.0% / +291)
4.8924(-0.0076) (948+2 votes)
4,008,488 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0625) (48+4 votes)
2,561 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2276(-0.0065) (369+6 votes)
1,418,247 (+0.0% / +0)
4.6313(-0.0003) (773+2 votes)
1,774,803 (+0.0% / +0)
4.6926(-0.0125) (296+1 votes)
120,667 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,039 (+1.4% / +41)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,547 (+9.0% / +374)
4.8323(-0.0677) (155+4 votes)
14,108 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (92+0 votes)
2,000,000 (-26.9% / -737,030)
4.7727(+0.0108) (22+1 votes)
17,049 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
1,788 (+7.2% / +120)
4.5556(-0.0444) (9+0 votes)
2,881,300 (+0.0% / +0)
4.0345(-0.0369) (58+2 votes)
2,442,941 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (24+0 votes)
235 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
75,746 (+0.0% / +0)
4.651(+0.0000) (255+0 votes)
11,766 (+0.0% / +0)
4.3764(+0.0000) (178+0 votes)
6,767 (+0.9% / +58)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,540,735 (+0.0% / +0)
4.7184(+0.0020) (792+9 votes)
58,026 (+0.0% / +0)
4.5694(+0.0000) (692+0 votes)
1,892,573 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,882,822 (+4.5% / +81,608)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,802,444 (+0.0% / +0)
4.8065(+0.0065) (31+1 votes)
4,925 (+0.0% / +0)
3.2105(+0.0000) (19+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
1,675,042 (+5.4% / +85,079)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
13,795 (+0.0% / +0)
3.3429(-0.0689) (35+1 votes)
874,849 (+0.8% / +6,995)
4.1539(-0.0461) (1,215+23 votes)
50,404 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (104+0 votes)
709 (-2.5% / -18)
4.8462(+0.0462) (26+0 votes)
908,873 (+0.0% / +0)
3.8652(-0.0404) (653+17 votes)
813,063 (+0.0% / +0)
4.4685(-0.0010) (1,110+13 votes)
431,604 (+0.2% / +1,011)
4.813(+0.0130) (1,861+22 votes)
822,624 (+0.1% / +647)
4.5542(-0.0458) (738+5 votes)
567,223 (-0.1% / -371)
4.7574(+0.0000) (371+0 votes)
4,303 (+0.0% / +0)
4.7582(+0.0082) (182+6 votes)
6,193 (-0.3% / -18)
5.0(+0.0000) (45+1 votes)
142
SharpGrip
1,304,152 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
42,732 (+0.0% / +0)
4.2828(+0.0000) (99+0 votes)
760,744 (+0.0% / +0)
4.1386(-0.0219) (433+3 votes)
44,100 (-92.4% / -538,249)
4.2264(-0.1736) (53+7 votes)
998,266 (-10.8% / -120,988)
4.3333(+0.0333) (63+0 votes)
147
CCTV View
49,633 (-0.2% / -119)
3.5164(+0.0164) (579+0 votes)
431,586 (+0.0% / +0)
4.7674(-0.0038) (344+3 votes)
1,056 (+0.0% / +0)
3.9655(+0.0000) (29+0 votes)
726 (+0.0% / +0)
3.5789(+0.0789) (19+1 votes)
198,393 (+0.0% / +0)
4.7844(-0.0013) (2,904+1 votes)
2,448 (+0.2% / +4)
3.6364(+0.0364) (22+0 votes)
464,935 (+16.2% / +64,935)
4.6407(+0.0040) (270+3 votes)
68 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,013 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
287,858 (+0.1% / +197)
4.8556(-0.0444) (187+2 votes)
281,812 (-0.1% / -173)
4.8125(-0.0040) (112+3 votes)
31,327 (+4.1% / +1,220)
3.5114(-0.0886) (88+5 votes)
38,976 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,216 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,707 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
668 (+5.2% / +33)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
1,465 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (57+0 votes)
235,104 (+0.0% / +0)
4.5454(-0.0018) (904+14 votes)
4,516 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
4,315 (+0.2% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16,921 (+0.0% / +0)
4.2115(+0.0000) (52+0 votes)
224,230 (+0.0% / +0)
4.7761(+0.0121) (2,148+144 votes)
197,185 (+0.0% / +0)
4.3631(+0.0000) (493+0 votes)
129,178 (+0.0% / +0)
4.2976(-0.0002) (3,384-1 votes)
26,191 (+240.1% / +18,490)
4.9412(+0.1412) (17+11 votes)
15,848 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (26+0 votes)
592 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
166,928 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (36+0 votes)
1,658 (+2.0% / +33)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
551 (+10.6% / +53)
11,706 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (66+0 votes)
54,294 (+0.0% / +0)
4.8122(+0.0001) (2,290+1 votes)
17,169 (+2.5% / +425)
3.6667(-0.0333) (3+0 votes)
180
Auto Like
1,872 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
111,261 (+0.2% / +237)
4.5837(-0.0163) (783+1 votes)
173,079 (+0.0% / +0)
3.898(-0.0604) (49+1 votes)
3,254 (+7.2% / +219)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,999,963 (+0.0% / +0)
4.4429(+0.0003) (307,413+596 votes)
195 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,915 (+0.0% / +0)
4.3175(+0.0000) (63+0 votes)
157,152 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
355 (+6.6% / +22)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
189
Tackle
2,067 (+1.6% / +32)
4.6667(-0.0333) (15+1 votes)
123 (-16.3% / -24)
3.7778(-0.0222) (18+0 votes)
13,037 (+0.9% / +114)
4.4286(-0.5714) (7+2 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.533(+0.0330) (42,111+32 votes)
66,601 (+0.0% / +0)
4.6806(-0.0017) (191-1 votes)
127,483 (+0.0% / +0)
4.6452(+0.0000) (31+0 votes)
8,598 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
126,230 (-0.7% / -932)
3.4525(-0.0475) (705+7 votes)
81,630 (+0.0% / +0)
3.7534(+0.0000) (292+0 votes)
71,205 (+1.3% / +944)
4.9024(+0.0024) (82+1 votes)
40,000 (-13.2% / -6,076)
4.8325(+0.0325) (203+4 votes)
622 (+0.2% / +1)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
250 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
108,989 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
4,461 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
339 (-4.5% / -16)
3,794 (+0.0% / +0)
4.8875(+0.0000) (80+0 votes)
4,179 (+0.0% / +0)
4.8491(+0.0000) (53+0 votes)
49,346 (+0.0% / +0)
3.9911(+0.0030) (336+1 votes)
5,920,283 (+0.0% / +0)
4.2836(-0.0022) (2,017+5 votes)
41,004 (+0.0% / +0)
3.9187(+0.0000) (923+0 votes)
1,682 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
767 (-0.3% / -2)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
70,482 (+0.1% / +95)
4.65(+0.0500) (20+1 votes)
32,881 (+0.0% / +0)
4.7314(+0.0000) (175+0 votes)
55,092 (+0.0% / +0)
4.7252(+0.0000) (131+0 votes)
752 (+6.4% / +45)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
51,487 (+0.0% / +0)
4.3735(+0.0000) (83+0 votes)
5,557 (+2.5% / +137)
4.2778(-0.0222) (18+0 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,102 (+0.0% / +0)
4.8277(+0.0002) (2,200+2 votes)
6,850 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
65,190 (+0.0% / +0)
3.1143(+0.0000) (70+0 votes)
3,052,818 (+0.0% / +0)
4.5101(+0.0002) (9,666+3 votes)
3,509 (+1.1% / +38)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
256 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
37,842 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
47,334 (+0.0% / +0)
3.6193(+0.0000) (176+0 votes)
37,747 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (64+0 votes)
231 (+6.9% / +15)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,469,335 (+0.0% / +0)
3.7895(+0.0417) (114+3 votes)
4,251,343 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
231
csTimer+
25,038 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
4,226 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
4,193 (+2.9% / +119)
3.6667(-0.5333) (6+1 votes)
4,318,092 (+0.0% / +0)
4.5128(+0.0128) (39+1 votes)
38,137 (+0.0% / +0)
2.6792(+0.0000) (212+0 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7784(-0.0010) (11,857+143 votes)
4,091,922 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
4,131,261 (+0.0% / +0)
4.4643(+0.0198) (28+1 votes)
27,044 (+0.0% / +0)
4.6757(+0.0029) (111+1 votes)
2,003,137 (+0.0% / +0)
4.7847(+0.0000) (144+0 votes)
25,345 (+0.0% / +0)
4.3968(+0.0000) (126+0 votes)
242
Adkrig
3,313,626 (+0.3% / +9,872)
4.2264(+0.0000) (53+0 votes)
819 (-0.5% / -4)
4.8571(-0.0429) (7+0 votes)
2,482 (+0.0% / +0)
4.55(+0.0000) (60+0 votes)
3,328 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,177,247 (+0.0% / +0)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
1,799,770 (-6.1% / -116,333)
4.3208(+0.0208) (1,113+1 votes)
226,818 (+0.0% / +0)
4.4388(-0.0025) (1,356+1 votes)
1,222,766 (-0.9% / -11,724)
4.4917(-0.0083) (11,435+280 votes)
17,142 (-0.2% / -35)
4.8636(-0.0364) (66-1 votes)
1,039,134 (+0.4% / +4,513)
4.6371(+0.0371) (18,616+6 votes)
17,789 (+0.0% / +0)
4.6957(+0.0000) (46+0 votes)
1,160,742 (+0.0% / +0)
4.5943(+0.0000) (557+0 votes)
2,672,536 (+0.0% / +0)
4.5417(+0.0000) (24+0 votes)
40,315 (+0.9% / +374)
2.0894(-0.0061) (179+1 votes)
19,611 (+0.5% / +89)
4.963(-0.0370) (27+0 votes)
3,222 (+0.0% / +0)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
2,699 (-2.1% / -57)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
574,500 (+0.0% / +0)
4.9152(+0.0003) (3,878+13 votes)
2,352 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (22+0 votes)
3,661 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,676,288 (+5.3% / +84,144)
4.3793(-0.0207) (29+0 votes)
2,043 (+0.0% / +0)
4.7368(+0.0000) (19+0 votes)
264
VidRate
1,673,685 (+4.9% / +77,629)
4.9545(-0.0455) (22+0 votes)
17,937 (+0.0% / +0)
3.7763(+0.0000) (76+0 votes)
1,627,245 (+4.6% / +71,416)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
2,934 (+0.6% / +17)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,584,725 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
269
Link VPN
1,714,235 (+0.4% / +6,388)
4.0308(+0.0151) (65+1 votes)
16,175 (+1.4% / +230)
4.6444(+0.0444) (90+0 votes)
271
Tabby Cat
750,945 (-0.7% / -5,479)
4.3288(+0.0288) (5,724+27 votes)
751,724 (+0.0% / +0)
4.7279(+0.0009) (294+1 votes)
2,093 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,792 (+0.5% / +9)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
13,934 (+0.0% / +0)
4.5571(+0.0000) (70+0 votes)
56 (-3.4% / -2)
2.75(-0.0500) (12+0 votes)
11,252 (+0.0% / +0)
4.4309(+0.0000) (188+0 votes)
12,295 (+0.0% / +0)
3.7159(+0.0000) (88+0 votes)
6,781 (+0.3% / +17)
4.816(+0.0160) (250+1 votes)
700,435 (+0.2% / +1,682)
4.6004(+0.0004) (896+18 votes)
12,155 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (48+0 votes)
63 (+5.0% / +3)
718,047 (+0.0% / +0)
4.5311(-0.0135) (322+8 votes)
12,497 (+0.0% / +0)
4.3611(+0.0000) (36+0 votes)
12,767 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
2,032 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.0633(+0.0000) (316+0 votes)
55,384 (+0.0% / +0)
4.6738(+0.0000) (233+0 votes)
73,016 (+0.9% / +638)
4.7645(-0.0355) (4,918+15 votes)
665 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
17,050 (+70.5% / +7,050)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
3.2857(-0.0143) (7+0 votes)