extension ExtPose

Keyword: youtube

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
6,052,274 (+0.0% / +0)
4.1374(+0.0007) (87,347+108 votes)
3,128,071 (+0.0% / +0)
4.7008(+0.0000) (34,591-1 votes)
4,210,584 (+0.0% / +0)
4.8704(+0.0000) (3,225+0 votes)
204,031 (-30.8% / -90,726)
4.4038(+0.0000) (156+0 votes)
217,555 (+0.0% / +0)
4.7859(+0.0000) (509+0 votes)
238,571 (+0.0% / +0)
4.4379(+0.0002) (3,537+1 votes)
906,777 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,689,516 (+0.0% / +0)
4.7461(-0.0001) (129,545+2 votes)
172,881 (+0.0% / +0)
3.6146(-0.0037) (602+2 votes)
45,508 (+0.0% / +0)
3.8187(+0.0069) (171+1 votes)
63,634 (+0.0% / +0)
4.6734(+0.0002) (1,828+1 votes)
43,748 (+0.0% / +0)
4.6579(+0.0000) (76+0 votes)
25,176 (+0.0% / +0)
4.6788(+0.0024) (137+1 votes)
27,605 (+0.0% / +0)
4.2398(+0.0000) (246+0 votes)
228,403 (+0.0% / +0)
4.4337(+0.0009) (611+1 votes)
204,721 (+1.1% / +2,192)
4.4516(+0.0000) (5,055+0 votes)
305,764 (+0.0% / +0)
4.0298(-0.0005) (1,879+1 votes)
620,459 (+0.0% / +0)
4.368(-0.0011) (6,337+2 votes)
2,237,597 (+0.0% / +0)
4.5782(-0.0010) (6,960+2 votes)
1,762,018 (+0.0% / +0)
4.6085(+0.0000) (35,367+0 votes)
90,500 (+0.0% / +0)
4.6196(+0.0000) (5,205+0 votes)
113,362 (+0.0% / +0)
3.6342(+0.0000) (3,070+0 votes)
384,123 (+0.0% / +0)
4.3967(+0.0000) (10,866+0 votes)
677,652 (+0.0% / +0)
3.838(+0.0000) (25,123+0 votes)
255,100 (+0.0% / +0)
3.9529(+0.0000) (891+0 votes)
80,174 (+0.0% / +0)
3.6939(+0.0000) (49+0 votes)
392,986 (+0.0% / +22)
4.5232(+0.0000) (885+0 votes)
324,357 (+0.0% / +0)
4.754(+0.0001) (3,053+1 votes)
320,536 (+0.0% / +0)
4.0364(+0.0000) (165+0 votes)
411,361 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (921+0 votes)
2,781 (+0.0% / +0)
4.9808(+0.0000) (52+0 votes)
350,189 (+0.0% / +0)
3.6408(+0.0000) (451+0 votes)
106,752 (+0.9% / +1,000)
3.4946(+0.0000) (461+0 votes)
10,359 (+0.4% / +45)
4.541(+0.0000) (122+0 votes)
2,679 (+0.0% / +0)
4.8846(+0.0000) (78+0 votes)
26,741 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,731 (+0.0% / +0)
4.1231(+0.0000) (65+0 votes)
359,940 (+0.0% / +0)
4.5892(+0.0000) (482+0 votes)
26,793 (+0.0% / +0)
4.2542(+0.0025) (299+1 votes)
119,238 (+0.0% / +0)
4.7634(+0.0193) (93+7 votes)
84,306 (+0.8% / +644)
4.7032(+0.0000) (1,105+0 votes)
7,783 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
25,085 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
430,439 (+0.0% / +0)
4.7503(+0.0000) (8,663+0 votes)
15,408 (+0.0% / +0)
4.287(+0.0000) (108+0 votes)
2,980 (+0.0% / +0)
4.7297(+0.0000) (37+0 votes)
35,108 (+0.0% / +0)
4.4535(+0.0000) (172+0 votes)
223,414 (+0.0% / +0)
4.7545(+0.0000) (778+0 votes)
167,913 (+0.0% / +0)
3.7141(+0.0000) (990+0 votes)
8,332,937 (+0.0% / +0)
4.4771(+0.0010) (3,360+12 votes)
43,192 (+0.0% / +0)
3.7947(+0.0000) (453+0 votes)
59,199 (+0.0% / +0)
4.3593(+0.0000) (167+0 votes)
35,267 (+0.0% / +0)
4.2768(+0.0000) (112+0 votes)
14,946 (+0.0% / +0)
3.878(+0.0000) (41+0 votes)
2,047 (+0.0% / +0)
4.4894(+0.0000) (47+0 votes)
9,263 (+0.0% / +0)
3.7931(+0.0000) (29+0 votes)
93,869 (+0.0% / +0)
4.1592(+0.0000) (157+0 votes)
78,774 (+0.0% / +0)
4.4244(+0.0000) (410+0 votes)
43,024 (+0.0% / +0)
4.4048(+0.0000) (126+0 votes)
9,933 (+0.0% / +0)
4.5092(+0.0046) (434+0 votes)
15,871 (+0.7% / +111)
4.0513(+0.0000) (39+0 votes)
7,126 (+0.0% / +0)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
19,955 (+5.3% / +997)
4.0719(+0.0000) (139+0 votes)
527,243 (+0.0% / +0)
3.0(-0.2000) (11+1 votes)
9,075 (+0.0% / +0)
4.234(+0.0000) (47+0 votes)
197,978 (+0.0% / +0)
4.094(+0.0000) (3,277+0 votes)
17,594 (+0.0% / +0)
4.6319(+0.0026) (144+1 votes)
203,581 (+0.0% / +0)
3.812(+0.0000) (931+0 votes)
5,404 (+0.0% / +0)
4.5122(+0.0000) (82+0 votes)
13,139 (+0.0% / +0)
4.4422(+0.0000) (147+0 votes)
15,395 (+0.0% / +0)
4.3506(+0.0000) (77+0 votes)
107,683 (+0.0% / +0)
4.7823(+0.0000) (294+0 votes)
11,985 (+0.0% / +0)
4.9174(+0.0002) (823+2 votes)
29,925 (+0.0% / +0)
3.2084(+0.0000) (523+0 votes)
131,492 (+0.0% / +0)
4.4635(+0.0000) (617+0 votes)
12,587 (+0.0% / +0)
4.1754(+0.0000) (57+0 votes)
75,156 (+0.0% / +0)
4.6596(+0.0000) (47+0 votes)
11,337 (+0.0% / +0)
4.3226(+0.0000) (62+0 votes)
17,113 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (130+0 votes)
12,513 (+0.0% / +0)
4.844(+0.0000) (109+0 votes)
18,122 (+0.0% / +0)
4.7426(+0.0000) (202+0 votes)
92,044 (+0.0% / +0)
4.1988(+0.0000) (161+0 votes)
37,185 (+1.1% / +387)
4.3399(+0.0000) (409+0 votes)
1,878 (-1.0% / -19)
2.6222(+0.0000) (45+0 votes)
4,529 (+0.0% / +0)
3.953(+0.0000) (149+0 votes)
68,190 (+0.0% / +0)
3.8416(+0.0000) (562+0 votes)
6,868 (+0.0% / +0)
4.4565(+0.0000) (46+0 votes)
9,350 (+0.0% / +0)
4.9302(+0.0000) (43+0 votes)
19,348 (+0.6% / +121)
4.4286(+0.0000) (63+0 votes)
7,585,776 (+0.0% / +0)
4.6974(+0.0003) (13,792+25 votes)
6,794 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
6,603 (+0.0% / +0)
2.7778(+0.0000) (45+0 votes)
9,586 (+0.0% / +0)
3.6923(+0.0000) (52+0 votes)
2,915 (+0.0% / +0)
3.5745(+0.0000) (47+0 votes)
6,665 (+1.3% / +88)
3.7843(+0.0000) (357+0 votes)
17,105 (+0.0% / +0)
4.3528(+0.0000) (598+0 votes)
7,366 (+0.0% / +0)
3.9669(+0.0000) (121+0 votes)
5,623 (+0.0% / +0)
3.0465(+0.0000) (43+0 votes)
18,168 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
612 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
16,554 (+0.0% / +0)
3.6349(+0.0000) (63+0 votes)
6,819 (+0.0% / +0)
4.6055(+0.0037) (109+1 votes)
385,651 (+0.0% / +0)
4.2083(+0.0000) (48+0 votes)
16,908 (+0.0% / +0)
3.8785(+0.0000) (181+0 votes)
69,614 (+0.3% / +240)
4.1811(+0.0000) (254+0 votes)
17,718 (+0.0% / +0)
4.2907(+0.0000) (86+0 votes)
8,495 (+55.2% / +3,020)
28,018 (+2.4% / +659)
4.6424(+0.0000) (302+0 votes)
12,604 (+0.0% / +0)
4.0157(+0.0000) (191+0 votes)
1,591 (+0.4% / +7)
3.4419(+0.0000) (43+0 votes)
54,025 (+0.0% / +0)
4.2364(+0.0000) (275+0 votes)
258,859 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
249,318 (+1.4% / +3,404)
3.4934(+0.0081) (377+4 votes)
3,998 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
1,985 (-0.3% / -5)
3.12(+0.0000) (50+0 votes)
1,039 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,273 (+0.0% / +0)
4.5417(+0.0000) (24+0 votes)
10,035 (+0.0% / +0)
4.3321(+0.0000) (265+0 votes)
2,489 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
3,574 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (33+0 votes)
1,533 (+0.0% / +0)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
4,339 (+0.9% / +37)
4.2111(+0.0000) (90+0 votes)
8,749 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (24+0 votes)
14,606 (+0.0% / +0)
3.8261(+0.0000) (46+0 votes)
1,110 (+0.0% / +0)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
4,457 (+0.0% / +0)
4.9518(+0.0000) (83+0 votes)
34,820 (+0.0% / +0)
3.6298(+0.0000) (940+0 votes)
24,878 (+0.0% / +0)
2.3463(+0.0000) (410+0 votes)
11,235 (+0.8% / +92)
4.5448(+0.0000) (145+0 votes)
5,625 (+1.3% / +70)
3.7442(+0.0000) (129+0 votes)
1,149 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,039 (+0.0% / +0)
2.5333(+0.0000) (15+0 votes)
5,701 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (54+0 votes)
12,072 (+0.3% / +41)
2.7624(+0.0000) (202+0 votes)
1,167 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
38,255 (+0.0% / +0)
2.6047(+0.0000) (339+0 votes)
4,150 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
672 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
2,036 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,743 (+1.0% / +74)
4.3261(+0.0000) (92+0 votes)
7,860 (+0.0% / +0)
3.8154(+0.0000) (65+0 votes)
57,953 (+0.0% / +0)
3.6151(+0.0000) (860+0 votes)
31,546 (+0.0% / +0)
2.4814(+0.0000) (619+0 votes)
144
Heartbeat
64,962 (+0.0% / +0)
4.1335(+0.0000) (1,955+0 votes)
6,311 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
3,826 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
94,248 (+0.4% / +406)
4.8854(+0.0002) (1,448+2 votes)
6,385 (+1.2% / +73)
3.9091(+0.0000) (66+0 votes)
10,171 (+0.0% / +0)
4.871(+0.0043) (62+2 votes)
150
TubeToTV
2,260 (+0.0% / +0)
4.5354(+0.0000) (127+0 votes)
28,243 (+0.0% / +0)
4.1092(+0.0000) (595+0 votes)
36,227 (+0.0% / +0)
4.6476(+0.0000) (105+0 votes)
6,794 (-0.6% / -41)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
6,141 (+0.7% / +45)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
105,147 (+0.0% / +0)
4.4099(+0.0000) (1,415+0 votes)
7,883 (+0.0% / +0)
3.5517(+0.0000) (58+0 votes)
1,088 (+2.0% / +21)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
24,496 (+1.0% / +239)
4.7867(+0.0000) (75+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2963(+0.0000) (27+0 votes)
145,384 (+0.0% / +0)
3.6849(+0.0069) (238+2 votes)
2,136 (+0.4% / +8)
4.6809(+0.0000) (47+0 votes)
1,034 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
272 (-3.9% / -11)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
2,033 (+1.2% / +24)
3.475(+0.0000) (120+0 votes)
3,982 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (114+0 votes)
1,543,760 (+0.9% / +14,451)
4.2882(+0.0001) (16,663+2 votes)
21,744 (+0.7% / +161)
3.7322(+0.0000) (183+0 votes)
1,620 (+0.0% / +0)
3.8857(+0.0000) (35+0 votes)
5,873 (+1.5% / +87)
3.4194(+0.0000) (31+0 votes)
1,356 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,073 (+0.8% / +39)
2.8046(+0.0000) (174+0 votes)
346,459 (+0.0% / +0)
4.2566(+0.0062) (608+1 votes)
7,240 (+0.0% / +0)
1.9854(+0.0000) (137+0 votes)
20,533 (+0.0% / +0)
4.9318(+0.0001) (484+1 votes)
6,739 (+0.8% / +54)
4.3361(+0.0000) (122+0 votes)
4,898 (+0.0% / +0)
3.48(+0.0000) (50+0 votes)
593 (+2.2% / +13)
4.375(+0.0000) (24+0 votes)
484 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,160 (+0.0% / +0)
4.6296(+0.0000) (27+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5287(+0.0000) (292,719+0 votes)
6,791 (+0.0% / +0)
4.4773(+0.0000) (44+0 votes)
1,328 (+0.0% / +0)
3.7727(+0.0000) (22+0 votes)
8,930 (+0.0% / +0)
3.3784(+0.0000) (37+0 votes)
3,890 (+0.0% / +0)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
2,673 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (120+0 votes)
4,396 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (16+0 votes)
408 (+0.0% / +0)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
2,962 (+0.0% / +0)
3.9286(+0.0000) (28+0 votes)
5,056 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (68+0 votes)
1,038 (+2.0% / +20)
3.9091(+0.0000) (33+0 votes)
5,451 (+0.9% / +50)
4.4615(+0.0000) (39+0 votes)
960 (+0.3% / +3)
3.1765(+0.0000) (17+0 votes)
1,451 (+0.0% / +0)
4.2683(+0.0000) (41+0 votes)
49,822 (+0.0% / +0)
4.5918(+0.0000) (294+0 votes)
3,165 (+0.0% / +0)
3.129(+0.0000) (31+0 votes)
1,185 (+0.4% / +5)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
30,495 (+0.0% / +0)
4.3271(+0.0000) (480+0 votes)
2,333 (+0.0% / +0)
3.8214(+0.0000) (28+0 votes)
1,403 (+0.0% / +0)
4.381(+0.0000) (21+0 votes)
4,761 (+0.0% / +0)
29,411 (+0.0% / +0)
4.0239(+0.0000) (418+0 votes)
2,065 (+0.0% / +0)
3.8511(+0.0000) (47+0 votes)
4,233 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (36+0 votes)
3,068 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
2,417 (+0.7% / +16)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
270 (+0.0% / +0)
4.2927(+0.0000) (41+0 votes)
38,818 (+0.4% / +166)
4.1745(+0.0000) (235+0 votes)
114,652 (+0.7% / +804)
3.8869(-0.0113) (495+4 votes)
802 (+2.0% / +16)
3.75(+0.0000) (28+0 votes)
31,354 (+0.0% / +0)
4.4438(+0.0011) (489+1 votes)
25,775 (+0.0% / +0)
4.3946(+0.0000) (223+0 votes)
3,769 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,106 (+0.0% / +0)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
13,657 (+0.0% / +0)
4.784(+0.0000) (514+0 votes)
6,408 (+0.0% / +0)
4.3562(+0.0000) (233+0 votes)
1,991 (+3.7% / +71)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
3,622 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
3,322 (+0.0% / +0)
3.6842(+0.0000) (19+0 votes)
9,638 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
22,232 (+0.0% / +0)
3.8828(+0.0000) (256+0 votes)
3,977 (+0.0% / +0)
4.8162(+0.0000) (234+0 votes)
10,270 (+0.0% / +0)
3.325(+0.0000) (40+0 votes)
2,572 (+2.1% / +52)
4.8276(+0.0000) (29+0 votes)
13,018 (+1.8% / +226)
2.6139(+0.0000) (259+0 votes)
616 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (36+0 votes)
339,699 (+0.8% / +2,647)
4.1644(+0.0000) (809+0 votes)
6,532 (+0.0% / +0)
4.1754(+0.0000) (57+0 votes)
2,713,721 (+0.0% / +0)
4.4235(+0.0001) (11,199+2 votes)
4,701 (+0.0% / +0)
2.5862(+0.0000) (29+0 votes)
4,610 (+0.0% / +0)
1.9894(+0.0000) (94+0 votes)
3,582 (+1.4% / +50)
2.6875(+0.0000) (16+0 votes)
3,185 (+0.0% / +0)
3.35(+0.0000) (20+0 votes)
387 (+3.2% / +12)
4.7436(+0.0000) (39+0 votes)
821 (+0.0% / +0)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
982 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
3,272 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (84+0 votes)
1,500 (+5.9% / +83)
3.1562(+0.0000) (64+0 votes)
2,527 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
1,319 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
601 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
507 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
484 (+0.0% / +0)
4.8974(+0.0000) (39+0 votes)
2,738 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
309 (+3.7% / +11)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
17,935 (+0.5% / +84)
3.9241(+0.0000) (79+0 votes)
15,151 (+0.0% / +0)
4.2444(+0.0000) (45+0 votes)
13,310 (+0.0% / +0)
3.8519(+0.0217) (54+1 votes)
3,718 (+0.9% / +34)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
1,100 (+0.0% / +0)
4.7011(+0.0000) (87+0 votes)
5,151 (+0.0% / +0)
3.1622(+0.0000) (37+0 votes)
10,139 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (209+0 votes)
1,830 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
4,038 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
256
613 Tube
1,421 (+1.0% / +14)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
3,694 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (33+0 votes)
2,606 (+1.8% / +46)
4.76(+0.0049) (50+1 votes)
330 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
3,643 (+0.0% / +0)
4.3548(+0.0000) (31+0 votes)
1,594 (-1.2% / -20)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
341 (+0.0% / +0)
3,338 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (33+0 votes)
288 (+1.1% / +3)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,555 (-2.7% / -43)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
1,089 (+0.0% / +0)
4.9667(+0.0000) (30+0 votes)
8,721 (+0.0% / +0)
4.6486(+0.0255) (74+5 votes)
1,247 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
210,944 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
3,568 (+0.0% / +0)
3.3571(+0.0000) (42+0 votes)
26,554 (+0.0% / +0)
4.4804(+0.0000) (102+0 votes)
87,867 (+0.0% / +0)
3.6764(+0.0000) (445+0 votes)
7,237 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (77+0 votes)
1,186 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
238 (+1.7% / +4)
4.1111(+0.0000) (18+0 votes)
448 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3,298 (+1.4% / +46)
3.25(+0.0000) (28+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
7,436 (+1.1% / +78)
4.6507(+0.0000) (146+0 votes)
1,009 (+0.0% / +0)
4.35(+0.0000) (40+0 votes)
780 (+0.0% / +0)
3.1053(+0.0000) (19+0 votes)
275 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,901 (+0.2% / +4)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
468 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
351 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,942 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (63+0 votes)
2,199 (+0.0% / +0)
4.2609(+0.0000) (23+0 votes)
1,232 (+0.0% / +0)
3.5455(+0.0000) (22+0 votes)
3,457 (+0.0% / +0)
4.0233(+0.0000) (43+0 votes)
25,370 (+0.0% / +0)
4.5399(+0.0000) (276+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,117 (+2.5% / +27)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,199 (+0.0% / +0)
4.5172(+0.0000) (29+0 votes)
1,874 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
1,616 (+0.0% / +0)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
1,327 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,677 (+1.3% / +22)
4.3548(+0.0000) (62+0 votes)
500 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)