extension ExtPose

Keyword: youtube -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,666,024 (+0.1% / +6,342)
4.6(+0.0000) (2,406+3 votes)
4,257,891 (+0.0% / +1,382)
4.8(+0.0000) (274+0 votes)
1,001,838 (-1.6% / -16,068)
4.7(+0.0000) (128,442-3 votes)
2,799,401 (-0.1% / -1,550)
4.5(+0.0000) (9,497+0 votes)
2,065,715 (+1.8% / +36,049)
4.7(+0.0000) (572+0 votes)
3,369,381 (+0.5% / +17,984)
3.8(-0.1000) (21+1 votes)
2,011,256 (+0.7% / +14,498)
4.5(+0.0000) (796+0 votes)
3,256,741 (+0.6% / +17,856)
4.1(+0.0000) (136+0 votes)
5,054,272 (+0.1% / +4,938)
4.8(+0.0000) (3,059+37 votes)
2,966,466 (+0.6% / +18,826)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
3,117,719 (+0.6% / +17,818)
3.7(+0.0000) (26+0 votes)
2,954,595 (+0.6% / +16,934)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
1,975,905 (+1.2% / +23,198)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
2,681,818 (+0.0% / +979)
4.3(+0.0000) (63+2 votes)
763,503 (-0.0% / -44)
4.7(+0.0000) (734+1 votes)
787,059 (-0.1% / -660)
4.7(+0.0000) (759+1 votes)
1,159,145 (+5.9% / +64,280)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
1,769,690 (+0.3% / +6,109)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
6,729,271 (+1.7% / +112,979)
4.8(-0.2000) (24+1 votes)
980,520 (+0.0% / +31)
5.0(+0.0000) (1,064+0 votes)
575,964 (+0.4% / +2,546)
4.1(+0.0000) (22,832+58 votes)
1,080,352 (+0.1% / +973)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
1,084,231 (+2.8% / +29,970)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
663,786 (+0.5% / +3,595)
4.7(+0.0000) (197+1 votes)
612,094 (+1.3% / +7,933)
4.3(+0.0000) (867+5 votes)
789,181 (+0.2% / +1,418)
4.6(+0.0000) (1,951+16 votes)
512,631 (+0.1% / +476)
4.9(+0.0000) (1,594+2 votes)
715,018 (+0.0% / +282)
4.7(+0.0000) (210+0 votes)
757,242 (+0.1% / +874)
4.6(+0.0000) (272+0 votes)
1,053,112 (+1.9% / +19,662)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
995,992 (+0.0% / +361)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
358,241 (-0.4% / -1,521)
4.5(+0.0000) (6,426+1 votes)
568,560 (+0.0% / +43)
4.8(+0.0000) (179+0 votes)
666,966 (+0.1% / +387)
4.1(+0.0000) (531+2 votes)
538,155 (+3.3% / +17,384)
4.7(+0.0000) (316+3 votes)
383,491 (-0.1% / -409)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
346,039 (+0.3% / +1,127)
4.7(+0.0000) (406+2 votes)
689,084 (+0.2% / +1,135)
4.2(+0.0000) (557+0 votes)
986,170 (+2.2% / +21,663)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
520,134 (+9.2% / +43,958)
4.8(+0.0000) (143+11 votes)
696,534 (+3.2% / +21,847)
4.7(+0.0000) (3,719+1 votes)
618,782 (+2.5% / +15,272)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
631,548 (+0.3% / +1,681)
4.7(+0.0000) (428+3 votes)
1,141,622 (-0.1% / -982)
4.8(+0.0000) (1,802+4 votes)
502,098 (+3.1% / +14,947)
4.8(-0.2000) (22+1 votes)
462,905 (+0.1% / +646)
4.4(+0.0000) (306+0 votes)
451,741 (+4.9% / +21,086)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
362,201 (+0.2% / +591)
5.0(+0.0000) (287+1 votes)
271,386 (+106.2% / +139,793)
4.9(+0.0000) (76+21 votes)
238,970 (+0.3% / +610)
4.7(+0.0000) (1,137+1 votes)
264,378 (-0.2% / -521)
4.6(+0.0000) (4,047+4 votes)
1,675,934 (+0.6% / +10,017)
4.7(+0.0000) (13,871+2 votes)
501,746 (+0.2% / +763)
4.1(+0.0000) (311+1 votes)
399,269 (+4.2% / +15,997)
4.1(+0.0000) (203+3 votes)
371,377 (+0.2% / +616)
3.8(+0.0000) (238+1 votes)
687,032 (+1.2% / +8,171)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
501,157 (+3.1% / +15,104)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
546,980 (+0.7% / +3,753)
3.2(+0.0000) (656+2 votes)
364,816 (+0.7% / +2,661)
4.2(+0.0000) (366+1 votes)
471,284 (+5.1% / +22,855)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
187,168 (-0.2% / -351)
4.9(+0.0000) (2,789+8 votes)
4,495,973 (-0.1% / -3,115)
4.8(+0.0000) (15,011+9 votes)
477,700 (-0.1% / -301)
4.6(+0.0000) (304+1 votes)
167,059 (-0.0% / -17)
4.8(+0.0000) (1,131+0 votes)
140,088 (-0.2% / -269)
4.7(+0.0000) (1,982+6 votes)
433,547 (+0.1% / +484)
4.7(+0.0000) (932+2 votes)
89,305 (+100.1% / +44,671)
4.9(+0.0000) (97+20 votes)
230,270 (-0.1% / -314)
4.6(+0.0000) (105+3 votes)
159,171 (+1.0% / +1,536)
4.3(+0.0000) (116+1 votes)
591,227 (+0.1% / +381)
4.2(+0.0000) (1,361+7 votes)
242,333 (+6.8% / +15,432)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
899,342 (-0.0% / -68)
4.8(+0.0000) (461+0 votes)
298,838 (-0.2% / -670)
3.6(+0.0000) (140+0 votes)
85,043 (+107.0% / +43,950)
4.7(+0.0000) (81+18 votes)
82,954 (+0.2% / +192)
4.9(+0.0000) (616+3 votes)
76
VidRate
500,774 (+3.0% / +14,442)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
109,087 (+82.6% / +49,338)
5.0(+0.1000) (45+13 votes)
105,884 (+0.3% / +308)
4.4(+0.0000) (63+0 votes)
198,238 (+0.0% / +80)
3.4(+0.0000) (191+1 votes)
574,325 (-0.0% / -138)
4.4(+0.0000) (5,744-1 votes)
129,821 (+8.3% / +9,951)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
109,637 (+82.2% / +49,462)
4.9(+0.0000) (85+17 votes)
91,101 (-0.3% / -298)
3.5(+0.0000) (2,887+0 votes)
58,650 (+12.3% / +6,408)
4.8(+0.0000) (284+2 votes)
88,564 (+3.1% / +2,689)
4.5(+0.0000) (387+7 votes)
67,801 (+0.3% / +222)
4.4(+0.0000) (295+6 votes)
75,792 (+6.1% / +4,353)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
123,637 (+15.3% / +16,365)
62,844 (+0.1% / +33)
3.8(+0.0000) (161+0 votes)
591,621 (-0.1% / -306)
4.9(+0.0000) (108+1 votes)
32,840 (+0.6% / +192)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
284,160 (-0.3% / -841)
3.5(+0.0000) (75+0 votes)
761,725 (+0.0% / +301)
4.8(+0.0000) (419+0 votes)
311,055 (+0.0% / +25)
4.4(+0.0000) (1,134+8 votes)
209,704 (-0.2% / -478)
3.6(+0.0000) (1,066+0 votes)
132,595 (+0.4% / +463)
4.0(+0.0000) (654+3 votes)
82,226 (+0.0% / +7)
3.1(+0.0000) (266+0 votes)
55,004 (+0.4% / +240)
4.9(+0.0000) (59+0 votes)
1,085,501 (+8.8% / +87,455)
4.5(+0.0000) (202+10 votes)
1,914,809 (+0.1% / +2,084)
4.8(+0.0000) (1,781+3 votes)
104,209 (+0.3% / +328)
4.2(+0.0000) (605+0 votes)
39,398 (-0.1% / -56)
4.7(+0.0000) (356+0 votes)
39,964 (-0.6% / -233)
4.2(+0.0000) (285+0 votes)
21,001 (-0.1% / -13)
4.8(+0.0000) (1,722+0 votes)
44,817 (-0.1% / -33)
3.8(+0.0000) (425+3 votes)
785,598 (+0.3% / +2,253)
4.1(+0.0000) (427+5 votes)
91,760 (+45.5% / +28,687)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
87,329 (+100.0% / +43,659)
4.7(+0.0000) (24+4 votes)
20,831 (+2.8% / +566)
4.0(+0.0000) (208-1 votes)
42,986 (-0.1% / -35)
4.6(+0.0000) (162+0 votes)
20,643 (+2.0% / +407)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
36,068 (+0.1% / +50)
4.6(+0.0000) (265+0 votes)
80,584 (-0.3% / -270)
4.3(+0.0000) (211+0 votes)
48,560 (+1.1% / +520)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
29,265 (+0.6% / +180)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
139,735 (-0.3% / -395)
4.3(+0.0000) (1,019+0 votes)
28,088 (-0.2% / -54)
3.9(+0.0000) (207+1 votes)
155,215 (-2.2% / -3,517)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
26,311 (+0.1% / +37)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
87,710 (+0.8% / +719)
4.8(+0.0000) (628+5 votes)
25,756 (+0.1% / +22)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
20,575 (-0.1% / -12)
4.3(+0.0000) (463+0 votes)
69,290 (-0.3% / -192)
4.2(+0.0000) (181+0 votes)
92,736 (+0.6% / +549)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
271,784 (+106.1% / +139,914)
4.9(+0.1000) (55+12 votes)
27,098 (+20.9% / +4,676)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
183,418 (+0.4% / +804)
3.6(+0.0000) (262+0 votes)
38,102 (+0.3% / +109)
2.7(+0.0000) (55+0 votes)
221,726 (+0.5% / +996)
4.7(+0.0000) (226+1 votes)
45,787 (-0.1% / -29)
4.5(+0.0000) (275+0 votes)
11,563 (+0.9% / +101)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
13,943 (+0.6% / +84)
4.4(+0.0000) (171+0 votes)
868,496 (+6.2% / +50,779)
4.1(+0.0000) (1,124+6 votes)
94,001 (+0.2% / +187)
4.7(+0.0000) (253+1 votes)
723,587 (+0.0% / +267)
4.7(+0.0000) (184+0 votes)
13,027 (+0.0% / +3)
4.5(+0.0000) (605+0 votes)
22,976 (+0.1% / +13)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
13,671 (+0.2% / +32)
4.7(+0.0000) (208+0 votes)
17,031 (-0.1% / -11)
3.9(+0.0000) (130+0 votes)
11,487 (+0.2% / +22)
4.4(+0.0000) (169+0 votes)
15,800 (-0.3% / -43)
4.0(+0.0000) (134+0 votes)
14,451 (+0.5% / +71)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,016,593 (+0.5% / +5,474)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
86,570 (+0.3% / +236)
4.3(+0.0000) (108+0 votes)
78,135 (+0.0% / +10)
4.3(+0.0000) (164+0 votes)
49,945 (+0.3% / +136)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
770,133 (+0.0% / +18)
4.6(+0.0000) (194+0 votes)
18,481 (+2.1% / +388)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
34,071 (+0.4% / +121)
4.0(+0.0000) (109+0 votes)
311,108 (+0.2% / +553)
4.4(+0.0000) (193+1 votes)
19,595 (-0.1% / -10)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
65,696 (-0.3% / -191)
4.2(+0.0000) (222-1 votes)
101,275 (+20.8% / +17,431)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
13,023 (+2.3% / +289)
3.5(+0.0000) (30+1 votes)
9,349 (+11.5% / +967)
4.7(+0.0000) (11+1 votes)
9,110 (+0.2% / +22)
4.2(+0.0000) (352+0 votes)
57,281 (-2.6% / -1,512)
4.6(+0.0000) (339+0 votes)
8,221 (+0.4% / +32)
4.0(+0.0000) (350+2 votes)
10,851 (+0.0% / +3)
4.3(+0.0000) (230+0 votes)
54,182 (-0.1% / -68)
4.4(+0.0000) (201+1 votes)
11,044 (-0.2% / -17)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
8,863 (+0.6% / +55)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
15,673 (+0.1% / +9)
3.2(+0.0000) (515+0 votes)
9,902 (-1.5% / -152)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
20,238 (+0.5% / +97)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
8,170 (-0.1% / -6)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
9,427 (-1.2% / -110)
3.9(+0.0000) (169+0 votes)
12,268 (+0.1% / +17)
3.5(+0.0000) (81+0 votes)
14,328 (-0.1% / -12)
4.8(+0.0000) (96+0 votes)
9,095 (-0.7% / -65)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
48,929 (+0.1% / +25)
3.9(+0.0000) (41+0 votes)
9,215 (+0.3% / +32)
4.8(-0.1000) (27+1 votes)
10,004 (+0.5% / +49)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
8,079 (-0.2% / -17)
3.9(+0.0000) (89+0 votes)
2,553,558 (+0.3% / +8,770)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
7,103 (-0.6% / -42)
3.7(+0.0000) (360+0 votes)
8,264 (+0.2% / +17)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
786,372 (+0.5% / +3,746)
4.7(+0.0000) (1,452+3 votes)
11,030 (-0.1% / -13)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
7,526 (+0.6% / +42)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
5,290 (+1.2% / +61)
4.5(-0.1000) (34+1 votes)
7,342 (-0.4% / -27)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
11,088 (-0.3% / -38)
3.3(+0.0000) (68+0 votes)
77,287 (-0.1% / -78)
4.6(+0.0000) (154-1 votes)
20,208 (-0.2% / -32)
3.6(+0.0000) (134+0 votes)
5,355 (+0.9% / +46)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
44,329 (+0.2% / +76)
3.4(+0.0000) (70+0 votes)
11,194 (-0.0% / -5)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
72,183 (+0.1% / +46)
3.9(+0.0000) (161+0 votes)
8,566 (+0.2% / +21)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
7,675 (-3.6% / -283)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
55,403 (-1.0% / -564)
4.2(+0.0000) (492+3 votes)
28,423 (+20.1% / +4,755)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
7,148 (+0.6% / +42)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
6,176 (+2.3% / +141)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
147,242 (+14.5% / +18,653)
4.7(+0.0000) (127+0 votes)
7,122 (+0.1% / +9)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
6,350 (-0.3% / -18)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
1,933,166 (-0.0% / -184)
4.6(+0.0000) (33,476+0 votes)
5,709,038 (+0.0% / +2,004)
4.9(+0.0000) (956+1 votes)
7,601 (-0.3% / -20)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
3,947 (+7.9% / +290)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
5,420 (+0.6% / +32)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
144,811 (+0.6% / +914)
4.6(+0.0000) (482+2 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14,916+3 votes)
4,493 (-0.6% / -28)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
6,716 (-0.1% / -4)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
23,900 (+0.2% / +41)
3.9(+0.0000) (41+0 votes)
7,357 (+0.8% / +60)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
11,744 (-0.2% / -23)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
4,448 (+0.7% / +32)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
6,095 (-0.7% / -43)
2.8(+0.0000) (48+0 votes)
13,824 (-0.2% / -23)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
7,112 (+3.1% / +214)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
13,801 (-0.3% / -37)
4.0(+0.0000) (462+0 votes)
470,876 (+0.0% / +65)
4.4(+0.0000) (1,848+1 votes)
5,887 (+37.7% / +1,613)
8,928 (+0.4% / +33)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
62,658 (-0.6% / -408)
4.9(+0.0000) (499+1 votes)
3,518 (+0.3% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
37,063 (-0.2% / -88)
4.6(+0.0000) (164+0 votes)
4,258 (+0.1% / +6)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
8,384 (+0.2% / +15)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
10,884 (-0.6% / -63)
4.4(+0.0000) (590+0 votes)
4,330 (+0.6% / +26)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,844 (-0.5% / -20)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
13,608 (+0.3% / +34)
4.5(+0.0000) (103+0 votes)
20,683 (-0.5% / -109)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,140 (+0.6% / +13)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
3,316 (-0.8% / -28)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
404,779 (+0.0% / +175)
4.5(+0.0000) (324-1 votes)
11,742 (+0.0% / +3)
2.6(+0.0000) (36+0 votes)
27,789 (+0.9% / +236)
4.0(+0.0000) (109+0 votes)
12,848 (-2.3% / -302)
4.6(+0.0000) (42+2 votes)
2,006 (-0.0% / -1)
4.9(+0.0000) (88+0 votes)
3,418 (-1.0% / -34)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
39,891 (+58.0% / +14,645)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
3,005 (+0.2% / +5)
4.3(+0.0000) (88+0 votes)
4,975 (+0.4% / +19)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,535 (+0.6% / +25)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
64,613 (-0.0% / -18)
4.1(+0.0000) (213+0 votes)
12,020 (+0.0% / +2)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
6,170 (+1.3% / +81)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
246,126 (-0.3% / -775)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
2,993 (-0.8% / -24)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
117,071 (+83.3% / +53,215)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
1,985 (+1.0% / +20)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
24,554 (+1.1% / +275)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
3,254 (-0.6% / -20)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
201,737 (-0.0% / -19)
3.8(+0.0000) (972+0 votes)
11,526 (-0.4% / -52)
2.8(+0.0000) (103+0 votes)
2,207 (+5.5% / +115)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
7,921 (-0.8% / -60)
3.7(+0.0000) (101+0 votes)
2,728 (-2.1% / -58)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
2,833 (-0.1% / -4)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
2,771 (+1.4% / +37)
3.2(+0.0000) (115-1 votes)
74,051 (+0.6% / +429)
3.1(+0.0000) (42+0 votes)
1,612 (+0.9% / +14)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
30,871 (+0.0% / +7)
4.8(+0.0000) (149+0 votes)
89,861 (+142.5% / +52,803)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
2,185 (-0.5% / -12)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
1,464 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
2,755 (+1.9% / +51)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,256 (+2.4% / +52)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
2,395 (+0.3% / +6)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
5,020 (+0.1% / +7)
4.8(+0.0000) (81+0 votes)
40,335 (+0.7% / +291)
4.2(+0.0000) (193+0 votes)
34,410 (+0.0% / +16)
4.4(+0.0000) (539+0 votes)
3,208 (-0.4% / -12)
16,591 (-0.0% / -8)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
4,114 (+0.5% / +19)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
2,671 (-1.0% / -26)
5,950 (-0.2% / -10)
4.4(+0.0000) (75+1 votes)
2,777 (+7.3% / +190)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,765 (+0.7% / +12)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
216,308 (+0.7% / +1,479)
3.6(+0.0000) (209+2 votes)
1,896 (+1.3% / +24)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
109,064 (+82.4% / +49,281)
5.0(+0.1000) (91+19 votes)
4,092 (+0.4% / +16)
3.6(-0.1000) (61+1 votes)
3,107 (+0.6% / +17)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,882 (+0.5% / +9)
4.6(+0.0000) (28+1 votes)
1,561 (+4.0% / +60)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
1,640 (+0.2% / +4)
4.3(+0.0000) (15+1 votes)
3,335 (-0.5% / -18)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
12,337 (+0.7% / +81)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
1,960 (+0.7% / +13)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
120,286 (+0.2% / +245)
4.0(+0.0000) (245+0 votes)
121,696 (-0.0% / -38)
4.4(+0.0000) (157+1 votes)
4,234 (+7.6% / +299)
4.8(-0.1000) (26+3 votes)
1,257 (+0.1% / +1)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
2,737 (+0.3% / +9)
2.5(+0.0000) (12+0 votes)
110,172 (-0.1% / -83)
4.0(+0.0000) (186+0 votes)
1,830 (+0.3% / +5)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
26,501 (-0.1% / -34)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
27,473 (-0.0% / -11)
4.6(+0.0000) (56+1 votes)