extension ExtPose

Keyword: thank u -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
93,723 (+10.7% / +9,066)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
54,894 (+0.3% / +188)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
36,614 (+0.4% / +129)
4.1(-0.2000) (16+1 votes)
12,900 (+0.2% / +22)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
3,449 (+1.4% / +49)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
6,550,936 (+83.9% / +2,987,799)
4.4(+0.0000) (294,452+35 votes)
950 (+1.1% / +10)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
708,102 (+0.1% / +696)
4.1(+0.0000) (559+0 votes)
2,997,541 (+0.0% / +1,327)
4.8(+0.0000) (205+0 votes)
169,725 (-0.1% / -234)
4.6(+0.0000) (1,555+0 votes)
1,297,630 (+0.1% / +686)
4.7(-0.1000) (374+13 votes)
1,213,706 (+0.2% / +2,141)
4.0(+0.0000) (1,302+7 votes)
5,200,806 (+0.1% / +5,054)
4.8(+0.0000) (3,932+23 votes)
748,307 (-0.0% / -120)
4.8(+0.0000) (475+5 votes)
563,703 (+0.1% / +355)
4.7(+0.0000) (191+1 votes)
8,435,497 (-15.6% / -1,564,503)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
817,797 (+0.0% / +41)
4.6(+0.0000) (1,452+1 votes)
281,202 (+0.1% / +247)
4.9(+0.0000) (125+1 votes)
1,258,292 (+0.1% / +1,182)
4.9(+0.0000) (385+1 votes)
848,978 (+0.1% / +426)
4.9(+0.0000) (342+17 votes)
1,089,779 (-0.1% / -1,030)
4.9(+0.0000) (278+0 votes)
844,063 (+0.1% / +1,059)
4.9(+0.0000) (283+0 votes)
321,217 (-0.0% / -154)
4.3(+0.0000) (300+0 votes)
280,703 (+0.0% / +21)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
7,075 (+0.7% / +52)
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
156,819 (+0.0% / +59)
4.5(+0.0000) (207+3 votes)
202,679 (-0.0% / -70)
4.7(+0.0000) (975+1 votes)
1,005,881 (+0.2% / +1,617)
4.7(+0.0000) (710+8 votes)
766,011 (+0.1% / +960)
4.5(+0.0000) (288+2 votes)
38,450 (+0.5% / +175)
4.8(+0.0000) (198+1 votes)
121,681 (+8.8% / +9,813)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
1,282,496 (+0.1% / +1,605)
4.7(+0.0000) (500+20 votes)
1,593,922 (-0.0% / -67)
4.8(+0.0000) (3,952+15 votes)
790,815 (-0.1% / -416)
4.5(+0.0000) (401+1 votes)
213,503 (+0.3% / +585)
4.5(+0.0000) (1,420+0 votes)
5,767 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (71+0 votes)
1,405,455 (-0.0% / -366)
4.8(+0.0000) (518+3 votes)
1,170,867 (+0.3% / +2,965)
3.9(+0.0000) (95+0 votes)
1,120,868 (+0.0% / +112)
4.6(+0.0000) (494+46 votes)
700,444 (+0.0% / +327)
4.9(+0.0000) (198+0 votes)
2,362,270 (+1.0% / +22,913)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
691,129 (+0.0% / +46)
4.6(+0.0000) (728+21 votes)
423,156 (-0.1% / -341)
4.2(+0.0000) (321+0 votes)
127,772 (+3.5% / +4,298)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
368,557 (+0.2% / +876)
4.7(+0.0000) (840-1 votes)
3,036 (+0.4% / +13)
7,298 (+0.2% / +18)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
307,139 (+0.0% / +69)
4.5(+0.0000) (268+0 votes)
382,461 (-0.0% / -79)
4.7(+0.0000) (210+0 votes)
164,396 (+9.9% / +14,834)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
664,149 (+0.0% / +304)
4.7(+0.0000) (527+1 votes)
41,544 (+0.2% / +91)
4.6(+0.0000) (255+0 votes)
451,142 (+0.0% / +104)
4.6(+0.0000) (232+1 votes)
507,737 (+2.5% / +12,497)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
2,351,181 (+0.6% / +15,093)
4.3(+0.0000) (1,207+0 votes)
1,072,076 (+0.1% / +536)
4.9(+0.0000) (264+0 votes)
8,214,935 (+0.1% / +10,000)
4.6(+0.0000) (80,452+8 votes)
28,602 (+0.0% / +6)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
424,841 (+0.0% / +124)
4.9(+0.0000) (1,757+3 votes)
1,134,058 (+0.1% / +617)
4.8(+0.0000) (476+23 votes)
2,560 (+6.2% / +150)
4.9(+0.1000) (60+3 votes)
3,171 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
533,791 (+0.3% / +1,382)
4.6(+0.0000) (247+1 votes)
387 (-1.8% / -7)
9,210 (+0.6% / +56)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
9,408 (+0.3% / +27)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
2,099 (+7.4% / +144)
4.7(+0.0000) (51+3 votes)
2,005 (+0.5% / +9)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
466,409 (-0.0% / -197)
4.3(+0.0000) (220+0 votes)
4,288,453 (+0.3% / +14,453)
4.5(+0.0000) (215,357+44 votes)
3,553 (+0.4% / +14)
3.9(+0.0000) (41+0 votes)
20,844 (+0.8% / +159)
2.9(-0.1000) (26+1 votes)
73
LINE
3,612,920 (+0.6% / +20,982)
3.7(+0.0000) (7,012+1 votes)
1,119,759 (-0.0% / -230)
4.8(+0.0000) (474+21 votes)
33,210 (+0.6% / +189)
3.9(+0.0000) (2,124+0 votes)
623,506 (+0.4% / +2,276)
4.3(+0.0000) (1,525+2 votes)
271,776 (+0.0% / +41)
4.9(+0.0000) (405+0 votes)
7,806,258 (+0.6% / +49,155)
4.9(+0.0000) (71,555+27 votes)
100,673 (+0.3% / +277)
4.3(+0.0000) (13,660-1 votes)
120,875 (+0.4% / +461)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
3,374,086 (+0.5% / +15,242)
4.7(+0.0000) (26,898+7 votes)
701,397 (+0.2% / +1,446)
4.1(+0.0000) (826+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70,919-2 votes)
13,132 (+0.7% / +88)
4.5(+0.0000) (268+0 votes)
708,759 (+0.0% / +235)
4.8(+0.0000) (15,044+2 votes)
18,868 (+0.2% / +36)
3.3(+0.0000) (101+0 votes)
588 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
972 (+0.0% / +0)
56,918 (+0.5% / +284)
4.6(+0.0000) (490+0 votes)
1,013,794 (+0.3% / +2,821)
4.5(+0.0000) (22,261+17 votes)
53,762 (+0.5% / +283)
3.8(+0.0000) (543+1 votes)
22,685 (-0.1% / -25)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
4,510 (+0.9% / +39)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
307,835 (+0.1% / +162)
3.6(+0.0000) (141+0 votes)
5,477 (+1.2% / +67)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
53,006 (-0.4% / -194)
3.8(+0.0000) (380+0 votes)
24,441 (+0.1% / +16)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
207,371 (+0.1% / +163)
2.3(+0.0000) (215+0 votes)
630 (-1.4% / -9)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
12,076 (+0.4% / +46)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
16,142 (+0.3% / +53)
5.0(+0.0000) (124+0 votes)
7,133 (+0.7% / +49)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
39,257 (+0.5% / +190)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
369,706 (+0.2% / +744)
4.6(+0.0000) (2,274+0 votes)
105
GMBspy
27,278 (+0.4% / +99)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
43,201 (+1.0% / +426)
4.3(+0.0000) (271+1 votes)
509,353 (+0.1% / +486)
4.6(+0.0000) (3,746+2 votes)
69,567 (+0.4% / +284)
3.1(+0.0000) (549+0 votes)
318,178 (+0.3% / +864)
4.1(+0.0000) (592+1 votes)
725,767 (+0.2% / +1,268)
4.8(+0.0000) (4,461+0 votes)
162,451 (+0.5% / +884)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
102,886 (+0.3% / +291)
3.4(+0.0000) (83+0 votes)
79,169 (+0.5% / +411)
4.8(+0.0000) (746+1 votes)
594,690 (+0.5% / +2,777)
3.9(+0.0000) (714+0 votes)
115
PhotoShow
74,408 (+0.3% / +252)
4.5(+0.0000) (213+0 votes)
66,482 (-1.4% / -978)
4.5(+0.0000) (397-1 votes)
441 (-0.5% / -2)
16,962 (+0.0% / +8)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
38,717 (+0.2% / +62)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
24,250 (+0.0% / +6)
3.9(+0.0000) (46+0 votes)
114,537 (+0.2% / +255)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
259,098 (+0.6% / +1,585)
4.7(+0.0000) (10,582+2 votes)
149,930 (+0.2% / +369)
3.5(+0.0000) (87+0 votes)
5,299 (+1.0% / +53)
4.9(+0.0000) (136+0 votes)
11,604 (-0.2% / -24)
4.4(+0.0000) (171+0 votes)
37,968 (+0.3% / +128)
4.9(+0.0000) (587+0 votes)
7,493 (+8.4% / +579)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
1,239,380 (+0.1% / +1,572)
1.3(+0.0000) (111+1 votes)
73,375 (+0.2% / +172)
3.6(+0.0000) (1,687+0 votes)
693 (-0.4% / -3)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
329,565 (+0.2% / +541)
3.1(+0.0000) (167+0 votes)
132
Sky map
27,707 (-0.1% / -30)
3.4(+0.0000) (34+0 votes)
8,189 (+0.3% / +25)
4.9(+0.0000) (52+0 votes)
3,165 (+0.8% / +26)
4.8(-0.1000) (55+1 votes)
82,454 (+1.3% / +1,081)
5.0(+0.0000) (138+1 votes)
589 (-0.5% / -3)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
11,366 (+0.8% / +86)
4.9(+0.0000) (66+0 votes)
65,642 (+0.2% / +133)
3.1(+0.0000) (69+0 votes)
104,355 (-0.1% / -102)
4.1(+0.0000) (77+0 votes)
244,916 (-0.1% / -229)
3.9(+0.0000) (1,248+3 votes)
22,960 (+0.2% / +37)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
142
DownAlbum
383,637 (+0.4% / +1,460)
3.8(+0.0000) (3,638+1 votes)
145,253 (+0.7% / +976)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
21,033 (+0.4% / +79)
4.7(+0.0000) (196+0 votes)
22,993 (+0.6% / +141)
4.5(+0.0000) (463+0 votes)
623,792 (+0.3% / +2,113)
3.4(+0.0000) (948+7 votes)
13,995 (+0.7% / +99)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
7,409 (+0.1% / +6)
4.2(+0.0000) (27+1 votes)
5,281 (+0.9% / +46)
4.5(+0.0000) (142+0 votes)
48,616 (+0.2% / +121)
4.0(+0.0000) (257+0 votes)
9,644 (-0.3% / -27)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,975 (+0.3% / +23)
1.8(+0.0000) (121+0 votes)
3,119 (-0.1% / -2)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
9,833 (-0.2% / -19)
2.5(+0.0000) (22+0 votes)
7,709 (+0.3% / +23)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
83,295 (+0.6% / +519)
4.5(+0.0000) (121+1 votes)
10,925 (+0.2% / +20)
4.0(+0.0000) (132+0 votes)
2,386 (+0.3% / +6)
4.9(+0.0000) (73+0 votes)
36,767 (+0.0% / +16)
2.8(+0.0000) (187+0 votes)
6,986 (+2.6% / +179)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
90,017 (+0.5% / +461)
3.5(+0.0000) (85+0 votes)
2,150 (+1.1% / +24)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
12,424 (-0.1% / -17)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
2,695 (+0.9% / +24)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
4,846 (+0.1% / +6)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
658,882 (+0.3% / +2,040)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
2,028 (+0.1% / +3)
3.5(+0.0000) (45+0 votes)
6,217 (+1.2% / +71)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
15,468 (-0.0% / -5)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
5,380 (-0.3% / -15)
4.3(+0.0000) (56+1 votes)
12,102 (+0.2% / +26)
4.3(+0.0000) (137+0 votes)
1,143 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,544 (+0.5% / +7)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
25,873 (+1.1% / +276)
4.1(+0.0000) (68+0 votes)
529,212 (-0.3% / -1,498)
3.9(+0.0000) (89+0 votes)
78,737 (+0.8% / +652)
3.7(+0.0000) (42+0 votes)
1,174 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (25+1 votes)
37,938 (+0.5% / +172)
4.7(+0.0000) (156+0 votes)
11,361 (+0.3% / +33)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
318,574 (+0.1% / +219)
4.4(+0.0000) (201+0 votes)
17,224 (+0.5% / +83)
3.9(+0.0000) (123+0 votes)
2,094 (+0.6% / +12)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
4,680 (+0.9% / +41)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
26,053 (+0.6% / +147)
4.2(+0.0000) (144+0 votes)
18,526 (+0.2% / +38)
4.9(+0.0000) (107+0 votes)
4,403 (-0.6% / -26)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
1,975 (+1.2% / +23)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
58,897 (+0.1% / +46)
3.2(+0.0000) (88+0 votes)
12,698 (-0.6% / -83)
4.8(+0.0000) (244+0 votes)
676 (+2.0% / +13)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
29,556 (+0.5% / +134)
3.4(+0.0000) (46+0 votes)
38,633 (+0.4% / +143)
4.6(+0.0000) (67+0 votes)
28,797 (+0.4% / +119)
4.1(+0.0000) (392+0 votes)
473 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
728 (+11.0% / +72)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,496 (+0.5% / +7)
4.8(+0.0000) (135+0 votes)
58,696 (+0.5% / +263)
4.0(+0.0000) (266+1 votes)
31,850 (-0.0% / -2)
4.7(+0.0000) (104+1 votes)
7,012 (+0.2% / +13)
4.9(+0.0000) (157+0 votes)
10,184 (+0.7% / +68)
3.9(+0.0000) (157+0 votes)
38,674 (+0.3% / +111)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
1,101 (-0.5% / -6)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
7,035 (+0.4% / +25)
4.0(+0.0000) (118+0 votes)
3,500 (+1.4% / +49)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
2,695 (-1.2% / -33)
4.3(+0.0000) (130+0 votes)
1,116 (-0.4% / -5)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
17,290 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,915+0 votes)
20,222 (-0.1% / -28)
4.5(+0.0000) (236+0 votes)
41,116 (+1.0% / +391)
4.5(+0.0000) (212+0 votes)
4,762 (+0.2% / +9)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
1,447 (+1.3% / +18)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,160 (+1.0% / +22)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
18,295 (+0.1% / +20)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
214
Smuuvr
2,220 (+0.3% / +6)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
48,321 (+0.3% / +134)
3.1(+0.0000) (169+0 votes)
988 (+0.6% / +6)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
2,404 (-0.3% / -8)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,056 (-1.2% / -13)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
14,592 (-0.2% / -33)
4.5(+0.0000) (157+0 votes)
9,407 (+0.1% / +14)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,731 (+1.3% / +22)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,342 (-1.4% / -48)
5.0(+0.0000) (44+1 votes)
20,382 (+0.1% / +24)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
825 (-1.1% / -9)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,032 (+0.9% / +19)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,881 (+0.6% / +11)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
37,648 (+0.3% / +112)
3.0(+0.0000) (151+0 votes)
2,071 (+0.3% / +7)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
229
ShopSavvy
4,229 (-1.2% / -51)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
6,380 (-0.9% / -56)
10,425 (+1.2% / +125)
4.0(+0.0000) (200+1 votes)
465 (-1.9% / -9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,315 (-0.1% / -5)
4.6(+0.0000) (113+0 votes)
4,507 (+0.9% / +39)
4.9(+0.0000) (19+1 votes)
4,033 (-0.5% / -22)
12,693 (+0.4% / +50)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
9,596 (+3.6% / +332)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
238
Dr.FLARE
6,260 (+0.4% / +25)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
9,771 (+0.4% / +37)
4.5(+0.0000) (75+0 votes)
13,974 (-0.1% / -14)
4.9(+0.0000) (58+0 votes)
2,138 (+2.0% / +41)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
7,644 (+1.5% / +113)
4.2(+0.0000) (231+0 votes)
43,475 (+0.2% / +108)
4.0(+0.0000) (74+0 votes)
647 (+17.2% / +95)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
17,987 (-2.1% / -383)
4.0(+0.0000) (50+0 votes)
246
pinner
741 (+1.4% / +10)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
5,594 (+0.6% / +36)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
1,330 (+0.8% / +11)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
835 (+4.6% / +37)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
194 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,249 (+0.3% / +7)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
34,759 (+0.1% / +50)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
31,571 (+0.1% / +23)
3.9(+0.0000) (138+0 votes)
653 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
364 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,149 (-0.8% / -17)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
1,952 (+3.3% / +63)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23,976 (+1.8% / +430)
2.6(+0.0000) (15+0 votes)
10,562 (+0.1% / +11)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
4,502 (+1.4% / +62)
3.8(+0.0000) (23+0 votes)
1,461 (+1.5% / +22)
3,991 (+0.9% / +36)
4.2(+0.0000) (48+0 votes)
648 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
264
Pullquote
2,581 (+1.1% / +28)
3.2(+0.0000) (46+0 votes)
4,388 (+1.0% / +43)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,907 (+0.6% / +12)
4.4(+0.0000) (44+0 votes)
267
search2
1,643 (-1.3% / -22)
4.8(+0.0000) (84+0 votes)
7,841 (-0.2% / -16)
4.8(+0.0000) (72+0 votes)
1,478 (+0.5% / +7)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
600 (+1.9% / +11)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
6,454 (+1.3% / +82)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
8,472 (+0.1% / +11)
4.8(+0.0000) (39+1 votes)
532 (+0.6% / +3)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
2,116 (+0.7% / +15)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
821 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,634 (+0.3% / +12)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
1,422 (+2.7% / +38)
1,134 (+2.0% / +22)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,201 (-1.7% / -21)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,506 (+2.3% / +34)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
728 (+0.8% / +6)
39 (+8.3% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
21,798 (+0.2% / +47)
4.6(+0.0000) (35+1 votes)
4,022 (+1.9% / +74)
4.1(+0.0000) (86+0 votes)
827 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
526 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
11,213 (+0.4% / +50)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,145 (+0.4% / +8)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
65 (+6.6% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
290
Work Mode
1,614 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,795 (+0.5% / +23)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,700 (+0.9% / +25)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,285 (+1.3% / +16)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
692 (+0.6% / +4)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,446 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
1,868 (+2.8% / +50)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
668 (+0.8% / +5)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
498 (+2.0% / +10)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
190,670 (+0.1% / +207)
3.5(-0.1000) (99+3 votes)
12,169 (+26.2% / +2,523)
3.7(+0.0000) (85+1 votes)