extension ExtPose

Keyword: time option -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
9,311 (+0.7% / +64)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
2,990 (+0.2% / +7)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
1,182 (+0.7% / +8)
4.7(+0.0000) (125+0 votes)
623 (+2.0% / +12)
4.9(+0.0000) (58+0 votes)
17,546 (+1.6% / +276)
4.8(+0.0000) (130+1 votes)
6
Zikr
1,052 (-1.1% / -12)
4.9(+0.0000) (71+1 votes)
340 (+0.9% / +3)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
203 (+6.8% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
943,592 (+0.6% / +6,055)
4.9(+0.0000) (11,218+27 votes)
560,808 (-0.1% / -439)
4.9(+0.1000) (303+10 votes)
14 (-6.7% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
471,030 (+0.2% / +731)
4.4(+0.0000) (318+0 votes)
1,440,138 (+0.0% / +206)
4.6(+0.0000) (539+1 votes)
242,107 (-0.7% / -1,821)
4.5(+0.0000) (206+1 votes)
2,015,126 (+0.2% / +4,226)
3.6(+0.0000) (2,368+0 votes)
50,538 (+2.5% / +1,240)
4.8(+0.0000) (314+1 votes)
2,684,169 (+0.1% / +1,825)
4.4(+0.0000) (327+2 votes)
155,018 (+0.5% / +755)
4.7(+0.0000) (2,043+0 votes)
27,513 (+0.2% / +56)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
202,679 (-0.0% / -70)
4.7(+0.0000) (975+1 votes)
9,609 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (49+1 votes)
43,348 (+0.2% / +92)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
2,016,191 (+0.2% / +4,317)
4.6(+0.0000) (33,474+0 votes)
2,167,703 (+0.0% / +702)
4.6(+0.0000) (538+1 votes)
16,535 (-0.3% / -48)
4.4(+0.0000) (249+0 votes)
213,503 (+0.3% / +585)
4.5(+0.0000) (1,420+0 votes)
81,731 (+1.1% / +905)
4.6(+0.0000) (456+5 votes)
13,026 (+0.5% / +60)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
158,323 (+0.4% / +665)
4.4(+0.0000) (356+0 votes)
4,270 (+0.8% / +34)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
2,833,841 (+0.3% / +8,025)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
993,002 (-0.0% / -43)
4.8(+0.0000) (460+3 votes)
371,935 (+0.3% / +1,226)
4.5(+0.0000) (483+3 votes)
368,557 (+0.2% / +876)
4.7(+0.0000) (840-1 votes)
1,593,922 (-0.0% / -67)
4.8(+0.0000) (3,952+15 votes)
113,015 (+0.3% / +322)
3.9(+0.0000) (664+0 votes)
789,858 (+0.2% / +1,544)
4.8(+0.0000) (485+2 votes)
306,909 (+0.1% / +247)
4.6(+0.0000) (258+0 votes)
303,429 (-0.0% / -66)
4.3(+0.0000) (993+0 votes)
758,682 (-0.0% / -158)
4.6(+0.0000) (455+0 votes)
11,294 (+0.4% / +45)
4.4(+0.0000) (166+1 votes)
234,948 (+0.2% / +525)
3.9(+0.0000) (134+0 votes)
1,405,455 (-0.0% / -366)
4.8(+0.0000) (518+3 votes)
1,002,542 (+2.5% / +24,829)
3.9(+0.0000) (1,580+0 votes)
1,645,032 (+0.1% / +1,320)
4.7(+0.0000) (9,413+0 votes)
1,868,547 (+1.2% / +22,764)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
302,427 (+1.1% / +3,198)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
2,128,953 (+0.0% / +62)
4.8(+0.0000) (1,016+51 votes)
700,444 (+0.0% / +327)
4.9(+0.0000) (198+0 votes)
1,431,802 (-0.0% / -97)
4.7(+0.0000) (746+4 votes)
3,383,665 (+0.4% / +12,560)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
206,635 (+0.3% / +605)
3.8(+0.0000) (554+0 votes)
382,461 (-0.0% / -79)
4.7(+0.0000) (210+0 votes)
67,465 (-0.1% / -94)
4.9(+0.0000) (1,194+2 votes)
930,936 (+0.2% / +1,831)
4.7(+0.0000) (2,153+5 votes)
1,989,356 (+0.1% / +1,445)
4.8(+0.0000) (1,784+1 votes)
2,591 (+0.8% / +20)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
50,136 (+0.3% / +140)
3.8(+0.0000) (103+0 votes)
4,258,498 (+0.0% / +1,789)
4.6(+0.0000) (281+0 votes)
592,188 (-0.0% / -69)
4.5(+0.0000) (2,209+7 votes)
6,045 (-0.2% / -11)
3.7(+0.0000) (76+0 votes)
2,085,243 (+0.0% / +148)
4.9(+0.0000) (530+0 votes)
24,441 (+0.1% / +16)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
21,307 (+1.2% / +257)
4.8(+0.0000) (149+0 votes)
4,057 (+0.3% / +12)
4.8(+0.0000) (52+0 votes)
17,877 (+0.9% / +151)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
50,157 (+0.2% / +95)
4.7(+0.0000) (145+0 votes)
738,135 (+0.2% / +1,449)
4.6(+0.0000) (209+1 votes)
982,759 (+0.0% / +438)
4.8(+0.0000) (298+10 votes)
448,319 (-0.0% / -69)
3.4(+0.0000) (275+0 votes)
1,809,969 (-0.2% / -4,178)
4.6(+0.0000) (8,123+1 votes)
72
Utime
16,460 (+0.5% / +87)
4.6(+0.0000) (78+0 votes)
240,964 (+0.2% / +546)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
280,703 (+0.0% / +21)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
131,908 (-0.2% / -299)
4.2(+0.0000) (62+0 votes)
169,725 (-0.1% / -234)
4.6(+0.0000) (1,555+0 votes)
7,390 (+1.4% / +101)
4.7(+0.0000) (53+0 votes)
1,198,764 (+0.0% / +111)
4.5(+0.0000) (1,655+6 votes)
12,704 (+1.5% / +192)
4.6(+0.0000) (58+0 votes)
58,857 (+0.4% / +210)
3.8(+0.0000) (62+0 votes)
160,089 (+3.2% / +5,023)
4.6(+0.0000) (869+20 votes)
82
xTab
47,759 (+1.8% / +848)
3.9(+0.0000) (109+0 votes)
13,149 (+0.5% / +69)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
427,900 (+0.1% / +337)
4.9(+0.0000) (308+1 votes)
1,297,630 (+0.1% / +686)
4.7(-0.1000) (374+13 votes)
1,410,329 (-0.1% / -852)
4.7(+0.0000) (724+1 votes)
131,306 (+4.2% / +5,279)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
424,841 (+0.0% / +124)
4.9(+0.0000) (1,757+3 votes)
127,847 (+0.4% / +551)
4.6(+0.0000) (298+0 votes)
3,524,733 (+0.4% / +15,217)
3.9(+0.0000) (74+0 votes)
565,406 (-0.0% / -213)
4.7(+0.0000) (165+0 votes)
38,950 (+0.4% / +142)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
8,818,474 (+0.0% / +1,788)
4.5(+0.0000) (2,444-1 votes)
12,016 (+0.4% / +44)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
49,174 (+0.2% / +93)
4.6(+0.0000) (257+0 votes)
41,544 (+0.2% / +91)
4.6(+0.0000) (255+0 votes)
3,381 (+1.3% / +42)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
8,565 (-1.0% / -89)
3.8(+0.0000) (53+0 votes)
8,110,338 (+0.8% / +66,475)
4.7(+0.0000) (33,382+16 votes)
236,006 (+2.8% / +6,471)
3.8(+0.0000) (46+0 votes)
10,702 (+0.9% / +97)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
18,806 (-0.4% / -80)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
871 (+1.8% / +15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
24,100 (+0.4% / +87)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
251,571 (-1.5% / -3,751)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
73,096 (+0.3% / +193)
4.6(+0.0000) (718+0 votes)
1,414,371 (+0.0% / +356)
4.8(+0.0000) (614+20 votes)
3,700 (+0.2% / +9)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
1,160 (-0.2% / -2)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
25,652 (-0.2% / -64)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
852,689 (+0.4% / +3,059)
4.5(+0.0000) (2,345+8 votes)
128,043 (+0.2% / +224)
4.2(+0.0000) (1,734+0 votes)
3,410 (-0.5% / -18)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
114
Duelist!
466 (+4.7% / +21)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
115
DownAlbum
383,637 (+0.4% / +1,460)
3.8(+0.0000) (3,638+1 votes)
10,846 (+0.8% / +81)
4.8(+0.0000) (85+0 votes)
960 (+3.1% / +29)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
22,251 (+0.5% / +107)
3.6(+0.0000) (52+0 votes)
6,295 (+0.2% / +10)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
172,860 (+0.3% / +592)
4.0(+0.0000) (366+0 votes)
1,117,357 (-0.0% / -332)
4.8(+0.0000) (471+37 votes)
42,768 (+0.2% / +106)
4.7(+0.0000) (374+1 votes)
14,410 (+0.4% / +53)
3.5(+0.0000) (89+0 votes)
82,989 (+0.4% / +341)
4.2(+0.0000) (690+0 votes)
125
TransOver
191,658 (+0.2% / +381)
4.6(+0.0000) (1,744+0 votes)
493 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
137,234 (-0.4% / -611)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
89,681 (+1.0% / +887)
4.8(+0.0000) (825+2 votes)
57,001 (+0.0% / +18)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
6,749 (+0.0% / +2)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,561,037 (+0.1% / +1,012)
4.9(+0.0000) (387+19 votes)
390,842 (+0.1% / +239)
4.4(+0.0000) (2,010+0 votes)
3,411 (-0.1% / -3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
134
Asana2Go
12,073 (-0.1% / -8)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
100,350 (+0.3% / +345)
4.8(+0.0000) (698+5 votes)
120,704 (+0.1% / +121)
4.1(+0.0000) (132+0 votes)
2,720 (-0.6% / -16)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,806,258 (+0.6% / +49,155)
4.9(+0.0000) (71,555+27 votes)
38,450 (+0.5% / +175)
4.8(+0.0000) (198+1 votes)
22,352 (+0.4% / +82)
3.2(+0.0000) (206+0 votes)
681,911 (+0.8% / +5,546)
4.1(+0.0000) (26,707+40 votes)
4 (-20.0% / -1)
5,182 (+0.2% / +8)
4.0(+0.0000) (71-1 votes)
1,975 (+1.2% / +23)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
300,207 (+0.5% / +1,502)
2.8(+0.0000) (86+1 votes)
6,615 (+0.9% / +59)
4.3(+0.0000) (424+0 votes)
4,768 (+0.5% / +24)
4.7(+0.0000) (543+0 votes)
8,307 (+2.6% / +214)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
367,360 (-1.6% / -5,851)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
7,495 (+1.4% / +101)
3.7(+0.0000) (23+1 votes)
3,220 (+1.2% / +38)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
928 (-0.4% / -4)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,261 (+2.4% / +30)
4.8(+0.0000) (708+0 votes)
330,261 (+0.1% / +234)
4.7(+0.0000) (373+0 votes)
8,924 (+0.2% / +19)
4.8(+0.0000) (110+1 votes)
1,426 (-0.3% / -5)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
608,039 (+0.2% / +1,328)
4.4(+0.0000) (2,149+3 votes)
3,260 (+1.0% / +31)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
3,066 (+0.5% / +16)
4.6(+0.0000) (212+0 votes)
434 (+2.8% / +12)
163,960 (+7.8% / +11,837)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
349,205 (+0.8% / +2,943)
3.6(+0.0000) (303+0 votes)
2,493,849 (-0.2% / -4,203)
4.5(+0.0000) (645+3 votes)
164
Boxel 3D
727,819 (-0.1% / -892)
4.6(+0.0000) (1,335+1 votes)
44,864 (+0.9% / +388)
3.1(+0.0000) (154+0 votes)
23,086 (+0.3% / +75)
3.8(+0.0000) (51+0 votes)
570 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,253 (-0.3% / -4)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
6,357 (+0.1% / +7)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
421,857 (+0.2% / +690)
4.1(+0.0000) (7,610+0 votes)
3,473,399 (+0.4% / +13,468)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
3,891 (-0.4% / -17)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
4,291 (+0.8% / +35)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
672 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,316 (+0.7% / +9)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
12,434 (+9.4% / +1,066)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
2,398 (-3.9% / -98)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
73,023 (+0.0% / +1)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
3,449 (+1.4% / +49)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
98,404 (+0.1% / +107)
3.6(+0.0000) (180+0 votes)
17,835 (-0.0% / -2)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
1,123 (-0.4% / -4)
4.7(+0.0000) (203+0 votes)
4,967 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (68+0 votes)
184
TextGrab
40,976 (+0.9% / +352)
3.8(+0.0000) (83+1 votes)
8,110 (+0.9% / +75)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,025 (+0.4% / +17)
4.4(+0.0000) (111+0 votes)
2,322,975 (-0.0% / -883)
4.4(+0.0000) (409+0 votes)
3,165 (+0.8% / +26)
4.8(-0.1000) (55+1 votes)
40,107 (+0.2% / +63)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
447 (+0.9% / +4)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
3,814,147 (+0.7% / +25,325)
4.0(+0.0000) (5,234+1 votes)
66,475 (+0.8% / +513)
4.6(+0.0000) (100+1 votes)
38,737 (+0.8% / +325)
2.5(+0.0000) (96+0 votes)
152,012 (+0.1% / +151)
3.8(+0.0000) (532+10 votes)
993,996 (-0.0% / -335)
4.3(+0.0000) (161+0 votes)
2,226 (+0.4% / +8)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
197
Tab-Snap
28,162 (+0.1% / +17)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)
1,454 (+0.3% / +5)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
3,111 (-1.3% / -42)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
709,213 (+0.2% / +1,637)
4.3(+0.0000) (2,328+0 votes)
3,944 (+1.2% / +45)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
747,049 (-0.0% / -42)
4.3(+0.0000) (382+1 votes)
1,379 (+0.4% / +6)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
76,045 (+0.8% / +630)
4.9(+0.0000) (189+1 votes)
212,136 (+0.6% / +1,214)
4.5(+0.0000) (514+3 votes)
9,732 (+0.4% / +43)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
84,809 (-0.0% / -11)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
6,527,705 (+0.6% / +41,955)
4.7(+0.0000) (12,750+82 votes)
9,928 (+1.2% / +122)
4.9(+0.0000) (69+0 votes)
59,788 (+0.3% / +163)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
136,982 (+0.5% / +672)
4.1(+0.0000) (273+0 votes)
11,049 (+0.2% / +19)
2.5(+0.0000) (64+0 votes)
72,186 (+0.8% / +583)
4.4(+0.0000) (9,720+0 votes)
7,980 (+0.6% / +51)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
931 (+1.2% / +11)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
215,650 (+0.2% / +491)
4.6(+0.0000) (213+0 votes)
122,007 (+0.1% / +101)
4.8(+0.0000) (1,182+1 votes)
8,897 (+0.5% / +43)
3.7(+0.0000) (59+0 votes)
250 (-1.2% / -3)
7,432 (+0.2% / +13)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
799,072 (+0.1% / +727)
3.4(+0.1000) (945-1 votes)
44,412 (+1.6% / +699)
3.9(+0.0000) (203+1 votes)
697 (-1.0% / -7)
591 (+1.9% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
25,873 (+1.1% / +276)
4.1(+0.0000) (68+0 votes)
2,696 (+0.2% / +6)
4.4(+0.0000) (272+0 votes)
183,034 (+0.4% / +816)
4.1(+0.0000) (1,147+0 votes)
6,737 (+0.7% / +49)
4.8(+0.0000) (248+0 votes)
365,863 (+0.1% / +337)
4.8(-0.1000) (283+1 votes)
32,861 (+0.2% / +78)
1.9(+0.0000) (1,074+0 votes)
603 (+2.6% / +15)
4.4(+0.0000) (11+1 votes)
19,199 (+0.8% / +144)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
14,165 (+0.7% / +94)
3.3(+0.0000) (17+0 votes)
259 (+2.0% / +5)
13,948 (+0.2% / +31)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
6,228 (+0.3% / +19)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
3,174 (+0.9% / +28)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
5,392 (+0.4% / +22)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
196,181 (+0.2% / +428)
4.3(+0.0000) (179+0 votes)
142,536 (+0.2% / +233)
4.5(+0.0000) (4,147-1 votes)
31,850 (-0.0% / -2)
4.7(+0.0000) (104+1 votes)
43,053 (-1.0% / -443)
2.7(+0.0000) (213+0 votes)
1,271 (+1.0% / +13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
75,373 (+0.3% / +218)
4.6(+0.0000) (250+0 votes)
728 (+11.0% / +72)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,608 (-0.4% / -7)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
941,043 (+0.5% / +4,247)
4.2(+0.1000) (484+2 votes)
278,509 (+0.6% / +1,776)
4.1(+0.0000) (7,288-1 votes)
28,602 (+0.0% / +6)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
470 (+1.5% / +7)
6,472 (+0.6% / +41)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
178 (+0.6% / +1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,346,231 (+0.1% / +2,615)
4.4(+0.0000) (750+1 votes)
1,539 (+1.1% / +17)
5.0(+0.0000) (86+1 votes)
33,197 (+0.2% / +75)
4.6(+0.0000) (241+0 votes)
5,767 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (71+0 votes)
9,120 (+0.6% / +51)
4.9(+0.0000) (204+1 votes)
258
Dev Tabs
287 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
236 (+0.4% / +1)
85,718 (+0.2% / +210)
4.5(+0.0000) (265+1 votes)
51,856 (+0.1% / +45)
4.4(+0.0000) (82+0 votes)
745 (+1.1% / +8)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
38,086 (+1.3% / +471)
4.7(+0.0000) (713+2 votes)
1,711 (+0.6% / +11)
5.0(+0.0000) (14+1 votes)
120,265 (+7.9% / +8,786)
3.8(+0.0000) (70+0 votes)
93,459 (+0.4% / +403)
3.5(+0.0000) (2,895-1 votes)
1,174 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (25+1 votes)
87,627 (+0.3% / +247)
4.6(+0.0000) (171+0 votes)
979,315 (+0.0% / +330)
4.9(+0.0000) (335+28 votes)
85,260 (+0.3% / +214)
3.8(+0.0000) (292-1 votes)
4,202 (-0.5% / -20)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
2,362,270 (+1.0% / +22,913)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
17,412 (+0.2% / +38)
3.6(+0.0000) (148+0 votes)
863,617 (+0.2% / +1,323)
4.9(+0.0000) (371+5 votes)
1,147 (-0.3% / -3)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
284 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
15,704 (-0.2% / -31)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
26,545 (+0.4% / +97)
4.8(+0.0000) (183+0 votes)
279
CCTV View
48,911 (+0.4% / +174)
3.5(+0.0000) (579+0 votes)
4,230 (+0.5% / +22)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,510 (+1.6% / +152)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
104,183 (+0.3% / +298)
4.5(+0.0000) (317+0 votes)
93,723 (+10.7% / +9,066)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
9,316 (+0.1% / +11)
4.6(+0.0000) (223+0 votes)
285
ImgGet
141,154 (+20.6% / +24,144)
237 (+117.4% / +128)
1,258,292 (+0.1% / +1,182)
4.9(+0.0000) (385+1 votes)
25,880 (+0.2% / +40)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
1,496 (+0.5% / +7)
4.8(+0.0000) (135+0 votes)
234,524 (+0.2% / +541)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
992 (+2.8% / +27)
84,826 (+0.4% / +325)
4.4(+0.0000) (202+0 votes)
719,686 (+0.1% / +468)
4.7(+0.0000) (172+0 votes)
668,500 (-0.1% / -611)
3.9(+0.0000) (614+2 votes)
451,142 (+0.0% / +104)
4.6(+0.0000) (232+1 votes)
23,441 (+0.2% / +39)
3.0(+0.0000) (225+0 votes)
272,460 (+0.7% / +1,845)
4.5(+0.0000) (973+2 votes)
3,881 (-0.4% / -14)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
14,073 (-0.2% / -24)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
55,168 (+0.5% / +293)
4.7(+0.0000) (233+0 votes)