extension ExtPose

Keyword: tabs switch

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
753,945 (-0.8% / -5,720)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
984,450 (+1.0% / +10,101)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
56,404 (-0.2% / -99)
4.5(+0.0000) (551+0 votes)
81,721 (+0.1% / +101)
4.6(+0.0000) (622+0 votes)
26,592 (-0.2% / -47)
4.1(+0.0000) (128+0 votes)
5,978 (+0.1% / +8)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
99,670 (+0.1% / +70)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94,123 (+11.8% / +9,960)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
156,989 (-0.1% / -84)
4.6(+0.0000) (1,166+6 votes)
89,202 (+12.3% / +9,771)
69,503 (-0.3% / -239)
4.1(+0.0000) (89+0 votes)
57,960 (-0.0% / -4)
4.7(+0.0000) (265+0 votes)
14,003 (+0.2% / +27)
4.6(+0.0000) (149+0 votes)
17,522 (-0.3% / -61)
4.6(+0.0000) (57+0 votes)
90,007 (+12.7% / +10,108)
27,584 (-0.3% / -90)
3.5(+0.0000) (75+0 votes)
13,490 (-0.3% / -44)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
97,697 (+12.4% / +10,771)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
20,514 (-0.4% / -90)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
18,869 (-0.3% / -48)
4.4(+0.0000) (329+0 votes)
9,989 (+8.8% / +810)
4.7(+0.0000) (33+2 votes)
22
Saka
2,186 (+0.2% / +4)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
365,628 (+0.1% / +417)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
24
Loudly
996 (+90.8% / +474)
103,143 (-0.0% / -42)
1,802 (-0.7% / -12)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
145 (-1.4% / -2)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
3,824 (-0.2% / -9)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
47,032 (-0.3% / -135)
4.0(+0.0000) (216+0 votes)
135,069 (+0.5% / +685)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,559 (+0.2% / +5)
3.5(+0.0000) (112+0 votes)
5,884 (-0.2% / -12)
4.3(+0.0000) (78+0 votes)
92,305 (+10.5% / +8,748)
1.0 (2 votes)
6,858 (-0.9% / -65)
4.6(+0.0000) (59+1 votes)
86,289 (+13.6% / +10,326)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
246,562 (-0.1% / -267)
4.5(+0.0000) (1,063+2 votes)
7,054 (+0.0% / +0)
749 (-0.5% / -4)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
7,735 (-0.2% / -19)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
21,696 (-0.1% / -13)
4.6(+0.0000) (215+0 votes)
852 (+0.6% / +5)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
276,125 (-0.2% / -548)
4.6(+0.0000) (473+0 votes)
86,326 (+3.4% / +2,862)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
68,110 (+1.4% / +924)
4.5(+0.0000) (491+10 votes)
7,796 (-0.1% / -7)
4.8(+0.0000) (123+0 votes)
23,704 (-0.3% / -82)
4.3(+0.0000) (210+0 votes)
16,336 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (215+0 votes)
311 (+1.0% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
8,037 (+0.0% / +3)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
45,653 (+0.4% / +186)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
55,868 (+0.4% / +240)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
12,877 (-0.3% / -39)
2.9(+0.0000) (315+0 votes)
104,946 (+0.5% / +519)
4.4(+0.0000) (459+0 votes)
8,832 (-0.3% / -27)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
405 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
22,228 (+0.7% / +155)
4,509 (+0.8% / +37)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
1,626 (-0.9% / -14)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
251 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
88,010 (+3.3% / +2,791)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
10,377 (+0.2% / +16)
4.8(+0.0000) (77+0 votes)
159 (-1.9% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
154,333 (+0.1% / +88)
4.1(+0.0000) (76+2 votes)
131 (+4.8% / +6)
775 (+1.2% / +9)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
12,716 (-0.5% / -61)
4.5(+0.0000) (159+0 votes)
59,253 (-0.6% / -369)
3.5(+0.0000) (530+0 votes)
60,213 (-0.1% / -81)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
268 (-2.2% / -6)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
16,513 (+0.1% / +15)
3.8(+0.0000) (132+0 votes)
398 (-1.2% / -5)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
1,322 (+1.2% / +16)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
1,691 (+0.8% / +14)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
76
TabMate
793 (-0.6% / -5)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
8,426,136 (-0.1% / -11,860)
4.2(+0.0000) (131,628+73 votes)
582 (+1.2% / +7)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
5,306 (+0.4% / +19)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
3,161 (+28.4% / +699)
3,204 (+0.1% / +3)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
1,039 (+1.1% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,189 (-0.0% / -1)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
641 (-1.5% / -10)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
662 (-1.3% / -9)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
44,721 (-0.3% / -126)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,261 (-0.5% / -85)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
258 (+1.6% / +4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,806 (+2.4% / +42)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
112 (+3.7% / +4)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
329 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
36,978 (+6.5% / +2,257)
4.4(+0.0000) (112+0 votes)
93
Dusk
90,497 (+12.4% / +10,009)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,096 (-0.6% / -18)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,189 (-0.7% / -21)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
4,509 (+0.2% / +7)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
35,834 (-0.2% / -65)
4.0(+0.0000) (286+0 votes)
141 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
99
Workona
83,277 (-0.0% / -28)
4.8(+0.0000) (1,593+2 votes)
1,636,690 (-0.1% / -1,833)
4.6(+0.0000) (35,667+0 votes)
4,635 (+0.3% / +14)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
230 (-2.5% / -6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,998,453 (-0.4% / -8,537)
4.8(+0.0000) (63,998-4 votes)
1,053 (+1.4% / +15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,003 (-1.2% / -12)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
38,949 (-18.5% / -8,867)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
87,605 (+4.0% / +3,357)
3.2(+0.0000) (15+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
63,898 (-0.0% / -30)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
108,227 (-0.1% / -79)
4.1(+0.0000) (710+0 votes)
111
ToggleTab
268 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
63,572 (+0.4% / +232)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
157 (-4.3% / -7)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
114
Sound Tab
234 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16,572 (+0.0% / +8)
3.3(+0.0000) (17+0 votes)
51,251 (+0.4% / +199)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38,089 (+0.3% / +110)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
288,053 (-0.1% / -372)
4.6(+0.0000) (4,279+0 votes)
2,783 (-0.2% / -5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
38,860 (-0.1% / -27)
3.9(+0.0000) (204+0 votes)
20,536 (-0.1% / -20)
3.8(+0.0000) (340+0 votes)
891 (-1.2% / -11)
2.6(+0.0000) (24+0 votes)
53,611 (+0.6% / +326)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
124
Gitoqlok
571 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
108,173 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (50+1 votes)
1,263 (+4.3% / +52)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
31,163 (+0.3% / +94)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
71,699 (-6.7% / -5,127)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
129
UC Sync
7,074 (+0.6% / +43)
2.9(+0.0000) (334+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
23,100 (+0.1% / +32)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
308 (+2.7% / +8)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
133
Chromyo
60 (-3.2% / -2)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,258,332 (+0.1% / +1,871)
4.7(+0.0000) (129,662-13 votes)
135
01. Tabs
112 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
399 (-0.5% / -2)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
137
Quick Tab
8,089 (-0.2% / -20)
4.2(+0.0000) (126+0 votes)
86 (+3.6% / +3)
6,012 (+0.2% / +11)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
160 (+1.3% / +2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,837 (+1.1% / +350)
4.3(+0.0000) (120+1 votes)
6,532 (-0.6% / -41)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,229,914 (+0.1% / +1,332)
4.7(+0.0000) (8,317+34 votes)
26 (+0.0% / +0)
371 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
6 (-40.0% / -4)
4,410 (-0.2% / -7)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
21,574 (+0.2% / +46)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
151
Blink
1,605 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
115 (+0.9% / +1)
27,008 (+0.2% / +59)
4.7(+0.0000) (485+0 votes)
1,330 (+1.6% / +21)
4.7(+0.0000) (42+2 votes)
11,294 (-0.1% / -9)
4.5(+0.0000) (679+0 votes)
105 (-5.4% / -6)
88 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
167,628 (-0.8% / -1,297)
4.5(+0.0000) (1,376+0 votes)
1,269,871 (-0.3% / -4,392)
4.3(+0.0000) (1,218+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,885 (-0.5% / -43)
3.0(+0.0000) (64+0 votes)
162
Crontabs
6,175 (+0.2% / +12)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,738 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
1,529 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
166
TabSearch
255 (-0.8% / -2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,717 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
24,153 (+0.3% / +74)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
878 (+1.3% / +11)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,298 (-0.1% / -10)
4.8(+0.0000) (390+0 votes)
53,310 (+0.3% / +176)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
52,415 (-0.1% / -37)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
31,723 (+0.1% / +39)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
177
Tabtation
59 (-1.7% / -1)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
6,282 (-0.3% / -17)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
179
tabzen
1,079 (-1.6% / -18)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
57,126 (-0.0% / -1)
4.8(+0.0000) (574+0 votes)
54,553 (+0.6% / +314)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
105,642 (-0.3% / -363)
3.6(+0.0000) (192+0 votes)
2,548,202 (-0.0% / -486)
4.1(+0.0000) (1,295+0 votes)
70,991 (+0.1% / +90)
4.6(+0.0000) (218+0 votes)
80,887 (+3.9% / +3,033)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
3,558 (-0.3% / -10)
3.7(+0.0000) (79+0 votes)
188
HackMD-it
3,635 (+0.2% / +7)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
129 (+0.8% / +1)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
20,977 (+11.7% / +2,202)
191
Uncognito
406 (+0.5% / +2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,312,086 (+0.0% / +498)
4.3(+0.0000) (9,653+8 votes)
115 (+2.7% / +3)
1,324 (+0.9% / +12)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
659 (+0.8% / +5)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
1,661 (-0.5% / -9)
4.2(+0.0000) (56+0 votes)
323,361 (-0.2% / -542)
4.4(+0.0000) (2,730+1 votes)
244 (-3.2% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,897 (+0.6% / +22)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
26,050 (+0.5% / +122)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
121 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
7,823 (-0.2% / -18)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
205
Tab CtrlP
67 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
508 (-0.6% / -3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
698 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
22,842 (+0.0% / +8)
4.9(+0.0000) (468+2 votes)
209
Toast
4,524 (+0.1% / +4)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
46,652 (+0.6% / +287)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
359 (+2.9% / +10)
2.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,921 (+0.4% / +7)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
350,099 (-0.3% / -1,125)
4.8(+0.0000) (6,939-1 votes)
214
Wizdler
115,324 (-0.1% / -107)
4.4(+0.0000) (422+0 votes)
21,050 (+11.4% / +2,161)
1,256 (-1.3% / -17)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
217
Tab Stack
22 (+4.8% / +1)
218
inTab Pro
190 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
168 (+18.3% / +26)
18,089 (-0.1% / -10)
3.6(+0.0000) (350+0 votes)
39,590 (+0.3% / +129)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
222
Augury
325,011 (-0.1% / -191)
3.6(+0.0000) (253+0 votes)
223
Crown
93 (+2.2% / +2)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
187,163 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (50+0 votes)
322,643 (+0.3% / +985)
4.5(+0.0000) (1,771+9 votes)
62,703 (+0.2% / +103)
4.9(+0.0000) (3,056+2 votes)
228
tabtiles
61,350 (+2.4% / +1,466)
3.7(+0.0000) (39+0 votes)
98,688 (-0.6% / -550)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
926 (-0.9% / -8)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
180 (+0.6% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,679 (-1.9% / -32)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
236
Toby Mini
48,106 (-0.3% / -153)
4.3(+0.0000) (205+0 votes)
237
inTab
213 (-2.7% / -6)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
244 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
70 (+4.5% / +3)
45,937 (+0.7% / +325)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
60,220 (-0.0% / -16)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
243
Flanity
9 (-10.0% / -1)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
69,891 (+0.3% / +217)
3.9(+0.0000) (199+0 votes)
505 (+0.4% / +2)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
246
Saka Key
2,293 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
2,357 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
331,383 (-0.3% / -951)
4.6(+0.0000) (3,697+0 votes)
161 (+2.5% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
250
Alt+Tabs
9 (+0.0% / +0)
10,738 (-0.1% / -14)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
89 (+2.3% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
272 (+4.6% / +12)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
254
findTab
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,257,332 (-3.8% / -49,852)
4.0(+0.0000) (491+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
257
Fauxbar
4,893 (-0.1% / -6)
4.3(+0.0000) (200+0 votes)
6,650 (-0.9% / -63)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
211 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
260
alt-tab
21 (+0.0% / +0)
470 (-0.8% / -4)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
263
TabSwap
6 (+0.0% / +0)
109,197 (-0.2% / -235)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
20,286 (+1.3% / +254)
4.4(+0.0000) (102+2 votes)
699 (-0.7% / -5)
3.5(+0.0000) (39+0 votes)
28,215 (-0.2% / -68)
4.4(+0.0000) (113+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
383 (+0.3% / +1)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
272
Singleton
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
273
Zet
377 (-0.5% / -2)
75,443 (+0.1% / +73)
4.4(+0.0000) (222+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
37,326 (+0.3% / +121)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
106 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11,357+1 votes)
280
tagatab
5 (+0.0% / +0)
778 (-1.3% / -10)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
2,447 (+0.2% / +6)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
21,312 (-0.1% / -12)
4.6(+0.0000) (320+0 votes)
284
LASTab
217 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
20,458 (-0.9% / -191)
2.3(+0.0000) (408+0 votes)
2,645,034 (-0.3% / -7,767)
4.0(+0.0000) (5,135+0 votes)
432 (+0.0% / +0)
387 (-3.7% / -15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
217 (-0.5% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
718,840 (+0.1% / +523)
4.2(+0.0000) (236+0 votes)
48,559 (+0.2% / +96)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
233 (+1.7% / +4)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,950,295 (-0.3% / -6,316)
4.6(+0.0000) (22,770+4 votes)
85,810 (+0.7% / +578)
4.0(+0.0000) (1,233+5 votes)
194 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
605 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
298
jummp
28 (-6.7% / -2)
8 (+0.0% / +0)
3,982 (+1.6% / +64)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)