extension ExtPose

Keyword: tabs switch -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(-0.1000) (837+5 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (515+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.1000) (60+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (573+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (146+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,340+12 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (176+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (61+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (63+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (56+1 votes)
842 (-0.2% / -2)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (86+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (226+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (125+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (138+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,711+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (111+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (75+5 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (81+0 votes)
858 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
192 (-0.5% / -1)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (237+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
579 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (78+0 votes)
286 (+2.9% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32
Saka
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
197 (-6.6% / -14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (246+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
537 (+1.9% / +10)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (240+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (321+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (219,963+338 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (104+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
258 (-1.1% / -3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
903 (+0.9% / +8)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (66+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (175+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
336 (-0.9% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
699 (-0.3% / -2)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
714 (-0.3% / -2)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (143+0 votes)
59
TabMate
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (588-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (112+0 votes)
443 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,848+3 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
411 (+7.0% / +27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (196+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (598+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
263 (-1.9% / -5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (38+0 votes)
328 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+1 votes)
98 (+1.0% / +1)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
435 (+1.9% / +8)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,560+1 votes)
848 (+0.4% / +3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63,822+3 votes)
141 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
367 (+7.9% / +27)
390 (+2.9% / +11)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (77+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
606 (+1.0% / +6)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
286 (+0.4% / +1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (294+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (105+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (257+1 votes)
208 (+1.5% / +3)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
341 (-1.2% / -4)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (305+0 votes)
99
UC Sync
6,000 (+20.0% / +1,000)
2.9(+0.0000) (334+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17,615+23 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (129,670+2 votes)
124 (-3.9% / -5)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (4,284-1 votes)
104
Alt+Tabs
397 (+1.8% / +7)
105
Mute Tabs
492 (-2.0% / -10)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
131 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
388 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
133 (+6.4% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63+0 votes)
139 (-0.7% / -1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,400+0 votes)
117
ToggleTab
325 (+1.9% / +6)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,249+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
120
01. Tabs
88 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
121
Chromyo
49 (-3.9% / -2)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
123
Quick Tab
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (127+0 votes)
41 (+5.1% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
125
Blink
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,812+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
93 (-2.1% / -2)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (416+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (682+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
137 (+7.9% / +10)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (685+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (514+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,365+1 votes)
217 (+0.5% / +1)
87 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,432-1 votes)
147
HackMD-it
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (69+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (81+0 votes)
327 (-0.3% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
917 (+0.7% / +6)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
171 (+0.6% / +1)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
156
inTab Pro
509 (+1.4% / +7)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
195 (+2.1% / +4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
474 (-0.8% / -4)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (242+1 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
766 (-0.9% / -7)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
163
Wizdler
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (422-1 votes)
164
Uncognito
476 (+1.3% / +6)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
158 (+1.3% / +2)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (908+0 votes)
168
Crown
91 (+0.0% / +0)
627 (-0.8% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (62+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
172
Trocker
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
173
Helppr
254 (-2.3% / -6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
175
Tab CtrlP
60 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,312+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(-0.1000) (43+2 votes)
667 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
179
7TV
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (136-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (62+0 votes)
187
intab
214 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,779+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
190
Tab Stack
24 (+4.3% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
376 (+2.2% / +8)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
193
tabzen
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,034+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
48 (-4.0% / -2)
303 (-0.3% / -1)
2.8(+0.0000) (16+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
200
alt-tab
21 (-12.5% / -3)
197 (+2.1% / +4)
4.0(+0.1000) (8+1 votes)
173 (-1.7% / -3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (484-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (373+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,863+0 votes)
120 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (50+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
427 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
903 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
418 (+0.7% / +3)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
461 (-0.6% / -3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
326 (+2.2% / +7)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
162 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
605 (+0.2% / +1)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
221
TabSwap
6 (+0.0% / +0)
701 (+1.6% / +11)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
226
Singleton
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
93 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,782+1 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (282-1 votes)
231
Fauxbar
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (201+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (117+0 votes)
979 (-1.1% / -11)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
322 (+1.6% / +5)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
89 (-4.3% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (407+0 votes)
760 (+0.5% / +4)
239
NimoTab
334 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
240
Toby Mini
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (240+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24,228+0 votes)
431 (+3.6% / +15)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
65 (-8.5% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
242 (-0.4% / -1)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,194+3 votes)
249
Hand Tool
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
188 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (150+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
72 (-7.7% / -6)
254
Flanity
5 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (118+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
259
UnTab
257 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (44+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (68+0 votes)
264
Tab Camp
4 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (92+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (96+0 votes)
267
jummp
20 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
269
LASTab
237 (+0.9% / +2)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
16 (+6.7% / +1)
274 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
273
ModHeader
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (566+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (53+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
277
SuperTab
314 (+1.9% / +6)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (168+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (57+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (149+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
284
My Tabs
34 (+0.0% / +0)
285
Wardrobe
249 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (169+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (220+0 votes)
288
Wheeltab
226 (+1.3% / +3)
1.9(+0.0000) (7+0 votes)
818 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (464+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (334+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
297
Zet
242 (-0.4% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (103+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (180+0 votes)