extension ExtPose

Keyword: type -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
26,831 (-0.4% / -104)
1.6(+0.0000) (1,986+0 votes)
3,361 (+168.9% / +2,111)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
182,235 (-0.0% / -76)
4.6(+0.0000) (1,741+1 votes)
37,747 (+1.3% / +474)
2.3(+0.0000) (461+1 votes)
16,074 (+0.0% / +4)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
3,640,279 (+0.3% / +12,286)
4.0(+0.0000) (5,229+0 votes)
2,321 (-1.4% / -33)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
816,288 (+0.5% / +4,121)
3.7(+0.0000) (390+1 votes)
476 (-2.3% / -11)
3,617 (-2.2% / -81)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
8,063 (+1.1% / +86)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
29,265 (+0.6% / +180)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
313,428 (+1.2% / +3,583)
3.6(+0.0000) (292+1 votes)
12,122 (-0.1% / -11)
4.5(+0.0000) (375+0 votes)
10,164 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (84+0 votes)
604,161 (+1.4% / +8,234)
4.3(+0.0000) (862+5 votes)
2,528 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,769,690 (+0.3% / +6,109)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
468 (-2.5% / -12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
296 (+3.5% / +10)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
412 (-0.5% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
83,473 (-0.4% / -310)
3.8(+0.0000) (145+0 votes)
35,972 (+1.2% / +431)
2.1(+0.0000) (155+0 votes)
470,811 (+0.9% / +4,100)
4.4(+0.0000) (1,847+4 votes)
32,768 (+0.7% / +242)
3.6(+0.0000) (45+0 votes)
305 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,500 (+1.1% / +26)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
28
uMatrix
99,389 (+0.2% / +180)
4.7(+0.0000) (798+0 votes)
708 (+0.4% / +3)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
50,303 (+0.1% / +47)
3.8(+0.0000) (540+0 votes)
3,004,431 (+0.0% / +415)
4.9(+0.0000) (217+0 votes)
9,907 (+3.1% / +297)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,059 (-0.3% / -11)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
10,139 (-0.0% / -1)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
49,945 (+0.3% / +136)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
1,381 (-0.6% / -8)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
116 (-4.1% / -5)
76,926 (+1.3% / +1,004)
3.9(+0.0000) (238+0 votes)
1,022,078 (+0.1% / +955)
4.9(+0.0000) (544+1 votes)
18,310 (+0.7% / +125)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
119,631 (+0.4% / +479)
3.9(+0.0000) (129+0 votes)
2,707 (+3.3% / +87)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
110,468 (+33.5% / +27,712)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
38,567 (-0.1% / -53)
3.9(+0.0000) (198+1 votes)
336,710 (+0.8% / +2,594)
4.7(+0.0000) (807+2 votes)
4,725 (+0.6% / +30)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
1,089 (+0.9% / +10)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
159,171 (+1.0% / +1,536)
4.3(+0.0000) (116+1 votes)
10,425 (+1.8% / +182)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
5,964 (+2.5% / +148)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
17,297 (-0.6% / -96)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
287,502 (+0.0% / +80)
4.6(+0.0000) (92+0 votes)
3,196 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
54
Utime
15,828 (-0.2% / -38)
4.6(+0.0000) (79+0 votes)
55
Charset
174,127 (+0.1% / +169)
4.8(+0.0000) (110+0 votes)
393 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
77,116 (+1.2% / +938)
4.9(+0.0000) (721+4 votes)
238,901 (+1.8% / +4,195)
3.3(+0.0000) (64+0 votes)
1,328 (-2.5% / -34)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
43,732 (+31.6% / +10,499)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
300,709 (+0.1% / +394)
4.6(+0.0000) (266+0 votes)
1,258 (+3.3% / +40)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53,139 (+1.6% / +820)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
2,432 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
341 (+2.7% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
66
ProKeys
60,502 (-0.6% / -373)
4.4(+0.0000) (222+0 votes)
31,080 (+0.4% / +129)
4.7(+0.0000) (631+3 votes)
250 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,643 (+2.0% / +407)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
3,665 (-0.1% / -2)
3.5(-0.1000) (31+1 votes)
125 (+5.0% / +6)
4,672,157 (+1.4% / +64,398)
4.0(+0.0000) (617+0 votes)
343 (+3.3% / +11)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
3,956 (-2.2% / -90)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
26,721 (+63.9% / +10,419)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
11,563 (+0.9% / +101)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
7,112 (+3.1% / +214)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
38,805 (+1.0% / +380)
3.6(+0.0000) (133+2 votes)
288 (-3.4% / -10)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
892 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,746,970 (-0.7% / -12,925)
4.6(+0.0000) (1,025+0 votes)
2,757 (+2.8% / +76)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,180,433 (+0.2% / +1,857)
4.4(+0.0000) (1,409+13 votes)
16,260 (+0.1% / +18)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,742 (-0.1% / -1)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
43 (+7.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
988,235 (+0.2% / +2,011)
3.9(+0.0000) (152+0 votes)
567,286 (+0.1% / +308)
4.8(+0.0000) (326+3 votes)
12,443 (-0.6% / -73)
4.6(+0.0000) (86+0 votes)
124 (+7.8% / +9)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
5,290 (+1.2% / +61)
4.5(-0.1000) (34+1 votes)
92
InSave
85,454 (+210.3% / +57,913)
4.9(+0.0000) (81+20 votes)
758 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
95,326 (+0.1% / +94)
4.3(+0.0000) (195+1 votes)
441,839 (+2.2% / +9,458)
4.4(+0.0000) (1,210+5 votes)
1,152 (-1.9% / -22)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
12,734 (+1.6% / +201)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
461,240 (+0.0% / +67)
4.1(+0.0000) (185+0 votes)
427,275 (+0.1% / +514)
4.5(+0.0000) (105+0 votes)
1,975,905 (+1.2% / +23,198)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
11,268 (+6.2% / +661)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
9,244 (+2.9% / +257)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
4,281 (-0.6% / -25)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,735 (+0.2% / +24)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
9,149 (+1.0% / +92)
4.8(+0.0000) (122+0 votes)
1,208 (+2.5% / +29)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
12,476 (-0.5% / -64)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
150 (+4.9% / +7)
79 (-1.2% / -1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
147 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
770 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
383 (+5.5% / +20)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
5,593 (-0.5% / -29)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
89,305 (+100.1% / +44,671)
4.9(+0.0000) (97+20 votes)
111 (-8.3% / -10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
116
Kiwix
8,001 (-0.5% / -44)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
5,825 (+0.0% / +2)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
3,068 (-0.5% / -15)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
163 (-2.4% / -4)
4,517 (+0.3% / +12)
2.6(+0.0000) (28+0 votes)
3,005 (-0.2% / -6)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
67,801 (+0.3% / +222)
4.4(+0.0000) (295+6 votes)
123
GoLinks
85,820 (+0.1% / +77)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
2,228 (-0.4% / -9)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
19,315 (-0.4% / -71)
3.0(+0.0000) (63+0 votes)
59,167 (-0.7% / -392)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
104,488 (+1.5% / +1,499)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
51,581 (+0.2% / +104)
3.7(+0.0000) (251+0 votes)
185 (-0.5% / -1)
246,126 (-0.3% / -775)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
78,564 (+2.8% / +2,113)
3.5(+0.0000) (79+0 votes)
61,511 (-0.3% / -156)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
133
glink
2,825 (+0.4% / +11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
112 (-3.4% / -4)
3,706 (+0.2% / +9)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
34,661 (+3.4% / +1,130)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
137
JaSON
8,265 (-0.2% / -15)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
3,859 (-0.6% / -23)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
96 (-4.0% / -4)
78 (+0.0% / +0)
43,778 (-0.0% / -19)
3.0(+0.0000) (42+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
8,714 (+0.2% / +21)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
144
SontFwap
331 (-2.4% / -8)
122 (+6.1% / +7)
91,760 (+45.5% / +28,687)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
1,002 (+0.7% / +7)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
148
[cmd.ms]
1,397 (-1.3% / -19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
901 (+1.2% / +11)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
241 (+1.7% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
21,991 (+0.1% / +12)
3.8(+0.0000) (44+0 votes)
19,441 (-0.3% / -50)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
911 (+0.4% / +4)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
21,754 (-0.4% / -97)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
156
PeerName
15,149 (-0.5% / -75)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
11,581 (-0.5% / -53)
4.1(+0.0000) (139+0 votes)
4,811 (+1.0% / +49)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,166 (+0.2% / +23)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,940 (-0.2% / -22)
3.7(+0.0000) (84+0 votes)
1,213 (-0.1% / -1)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
10,286 (-0.8% / -84)
3.8(+0.0000) (36+0 votes)
8,581 (-0.3% / -27)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
9,611 (+1.0% / +99)
3.3(+0.0000) (52+1 votes)
8,117 (-0.3% / -27)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,390 (+10.8% / +525)
4.8(-0.2000) (23+2 votes)
6,606 (+0.8% / +51)
3.4(+0.0000) (93+0 votes)
5,870 (+0.4% / +22)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
5,273 (+0.0% / +2)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
7,019 (+0.4% / +27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,143 (+0.5% / +31)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
173
Deep Type
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
410 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,893 (-0.8% / -55)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
176
YouSearch
376 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
281 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
178
uuGle
333 (-1.2% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,966 (+0.8% / +32)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
180
Singreesi
2,651 (-0.3% / -7)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
1,558,919 (+0.1% / +2,032)
4.9(+0.0000) (3,612+12 votes)
265 (+3.1% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
85,043 (+107.0% / +43,950)
4.7(+0.0000) (81+18 votes)
3,032 (-0.3% / -9)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
4,295 (+0.9% / +37)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,014 (+4.3% / +42)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
188
Suggesty
3,358 (-0.6% / -20)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
9,777 (+1.5% / +149)
4.6(+0.0000) (54+1 votes)
1,893,209 (+0.0% / +13)
3.9(+0.0000) (1,728+4 votes)
2,969,459 (+0.6% / +17,671)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
2,159 (-0.6% / -14)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
193
ZenHelper
64 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
195
stringG
77 (+1.3% / +1)
7,540 (-0.5% / -37)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
581,043 (+0.2% / +943)
4.9(+0.0000) (3,496+3 votes)
56,608 (+1.1% / +630)
4.3(+0.0000) (102+0 votes)
43,263 (-0.7% / -313)
4.5(+0.0000) (528+0 votes)
2,622 (+1.0% / +25)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
757,242 (+0.1% / +874)
4.6(+0.0000) (272+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
26 (-3.7% / -1)
1,454 (-2.4% / -36)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
206 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,674 (+0.8% / +14)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,730 (+1.1% / +19)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
7,801 (+9.5% / +677)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
34 (+6.2% / +2)
210
Voice DIM
1,571 (-1.2% / -19)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
755,769 (-0.4% / -3,269)
3.8(+0.0000) (1,618+0 votes)
1,033,450 (+2.6% / +26,507)
4.8(-0.2000) (22+1 votes)
1,054,261 (+2.5% / +25,528)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
986,170 (+2.2% / +21,663)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
746,282 (+0.1% / +610)
4.6(+0.0000) (452+1 votes)
666,966 (+0.1% / +387)
4.1(+0.0000) (531+2 votes)
1,518 (+1.0% / +15)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
32,377 (+0.6% / +186)
4.6(+0.0000) (80+0 votes)
219
Type-J
23 (+0.0% / +0)
1,728 (-1.0% / -18)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,194 (+22.8% / +222)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
222
DownAlbum
368,006 (-0.5% / -1,865)
3.8(+0.0000) (3,635+1 votes)
23,063 (+2.6% / +586)
4.6(+0.0000) (164+0 votes)
53 (-7.0% / -4)
992 (-3.4% / -35)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
379,465 (+12.9% / +43,409)
4.8(+0.0000) (112+4 votes)
519 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,545 (-0.3% / -7)
4.9(+0.0000) (40+0 votes)
442,545 (+0.1% / +256)
4.6(+0.0000) (208+2 votes)
110 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
399,269 (+4.2% / +15,997)
4.1(+0.0000) (203+3 votes)
50 (-3.8% / -2)
233
HashMaps
104 (-5.5% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
990 (+1.5% / +15)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,077,192 (+0.0% / +1,164)
4.9(+0.0000) (359,418+30 votes)
237,945 (+0.1% / +344)
4.5(+0.0000) (439+0 votes)
237
FlowGPT
412 (+0.7% / +3)
621 (+3.0% / +18)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
16 (+33.3% / +4)
7,489 (+3.4% / +248)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
104,071 (-0.7% / -708)
4.8(+0.0000) (356+0 votes)
29 (+20.8% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
151,220 (-0.0% / -30)
4.0(+0.0000) (400+1 votes)
275 (-3.5% / -10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
742 (+4.1% / +29)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
6 (+0.0% / +0)
2,793,614 (+0.0% / +1,276)
4.8(+0.0000) (80,846-1 votes)
121,178 (-0.4% / -528)
3.8(+0.0000) (240+0 votes)
103,258 (+0.3% / +269)
3.9(+0.0000) (648+2 votes)
67,338 (+0.0% / +13)
4.4(+0.0000) (9,715-2 votes)
529 (+0.8% / +4)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
260,961 (-0.1% / -369)
2.3(+0.0000) (766+0 votes)
113,291 (-0.0% / -35)
4.0(+0.0000) (249+0 votes)
147,013 (-0.4% / -555)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
6,335 (-0.4% / -28)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,215 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,029,666 (+1.4% / +27,753)
4.7(+0.0000) (572+4 votes)
194 (-0.5% / -1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,808-3 votes)
102,686 (+59.5% / +38,295)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
262
SFL
127,859 (-0.5% / -681)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
263
FATRANK
68,853 (+0.5% / +321)
4.1(+0.0000) (216+0 votes)
5,248 (-0.0% / -2)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
96,584 (+2.0% / +1,890)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
570 (-1.4% / -8)
54,886 (+0.6% / +304)
4.2(+0.0000) (189+0 votes)
70,831 (+0.2% / +121)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
61,142 (-0.1% / -60)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
270
localhost
512 (-0.4% / -2)
296 (-2.6% / -8)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
272
Outsurf
112,249 (-0.4% / -460)
32,648 (+2.2% / +716)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
59,687 (-0.5% / -318)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
275
Form+
5,495 (-0.1% / -5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
47,194 (+0.4% / +170)
3.9(+0.0000) (168+1 votes)
59,141 (-0.8% / -488)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
28,126 (-0.5% / -148)
4.7(+0.0000) (232+0 votes)
60,970 (-0.1% / -40)
3.3(+0.0000) (251+0 votes)
45,169 (+0.1% / +44)
4.0(+0.0000) (111+0 votes)
47,464 (-3.6% / -1,761)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
378 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
283
RestMan
50,069 (+1.0% / +486)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
25,621 (-0.3% / -66)
4.8(+0.0000) (184+0 votes)
50,752 (+0.9% / +475)
3.1(+0.0000) (661+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,337 (-0.3% / -11)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
23,303 (-0.1% / -35)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
30,048 (+1.2% / +366)
4.4(+0.0000) (251+0 votes)
259 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
27,656 (+0.9% / +240)
4.6(+0.0000) (333+0 votes)
26,125 (+1.1% / +282)
4.7(+0.0000) (49+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
30,314 (+0.2% / +63)
4.1(+0.0000) (93+1 votes)
25,001 (+2.7% / +653)
4.8(+0.0000) (44+1 votes)
23,621 (-0.0% / -2)
4.4(+0.0000) (335+0 votes)
319 (-0.9% / -3)
298
OmniATP
12 (+9.1% / +1)
31,039 (+0.4% / +114)
2.9(+0.0000) (420+0 votes)