extension ExtPose

Keyword: reading -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,177+5 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (970+3 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (658+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (168+1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (80+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (813+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,465+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (248+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,098+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,761+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (74+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (201+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (512+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (141+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (53+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (48+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (55+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (111+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
500,000 (+25.0% / +100,000)
2.8(+0.0000) (137+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (49+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (129+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (26+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (82+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (164+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (5+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (956+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (32+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,986-1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (139+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (113+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (178+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (35+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (833+0 votes)
647 (-1.8% / -12)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (65+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (817+0 votes)
559 (+0.0% / +0)
3.5(-0.8000) (8+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
629 (+0.3% / +2)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
718 (+0.4% / +3)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
478 (+0.8% / +4)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (167+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (440+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (621+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
561 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
428 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (22+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (53+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (239+0 votes)
355 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (84+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (159+0 votes)
316 (+0.6% / +2)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
380 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (41+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (107+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (809+1 votes)
315 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (192+2 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,457+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
97
Reading
158 (-2.5% / -4)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
232 (-2.5% / -6)
261 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (114+0 votes)
216 (-1.4% / -3)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
292 (+1.0% / +3)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
111
Read Mode
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (375+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,845+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,134+3 votes)
114
OneLine
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
845 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
118 (-3.3% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
292 (+0.7% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
122
Pronounce
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (112+0 votes)
123
Petapator
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (130+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
606 (-0.7% / -4)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (83+0 votes)
199 (-2.0% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (226+0 votes)
412 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (31+0 votes)
230 (-3.0% / -7)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
136
Visor
70,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (216+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
116 (+1.8% / +2)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5,139+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,745+4 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
307 (+2.0% / +6)
192 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
913 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
575 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
251 (-0.8% / -2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,522+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (52+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (57+0 votes)
125 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (107+0 votes)
160
ReadLater
775 (+0.5% / +4)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
726 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
695 (+0.0% / +0)
52 (-1.9% / -1)
49 (+2.1% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
169
Nobias
849 (-0.8% / -7)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (397+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
521 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
173
DearPDF
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (91+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (372+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
72 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
179
Asym
459 (-0.2% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (397+0 votes)
43 (-6.5% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
320 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
838 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (64+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (27+0 votes)
189
Read Easy
125 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
195
H2R Speak
251 (-0.8% / -2)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
122 (-1.6% / -2)
197
Feedbro
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (425+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (134+0 votes)
200
Speedr
746 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.1(-0.1000) (67+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
618 (-1.0% / -6)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,142+0 votes)
270 (-2.5% / -7)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
926 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
552 (-0.9% / -5)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (347+0 votes)
213
Readapt
144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
214
Bionize
175 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (423+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
218
TabSpeech
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
786 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
681 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
105 (-3.7% / -4)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
580 (+0.5% / +3)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
226
Dark Mode
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (178+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
423 (-1.4% / -6)
3.1(+0.0000) (13+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
58 (-1.7% / -1)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (66+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (16+0 votes)
292 (-2.0% / -6)
236
Unlink
77 (+4.1% / +3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
480 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
238
Hero
181 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
240
VoiceRead
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
612 (-1.1% / -7)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
243
FlowRead
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
244
PaperSpan
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
532 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (57+0 votes)
253 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (31+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (107+1 votes)
52 (+2.0% / +1)
258
Readily
198 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
260
Open Mind
242 (-1.2% / -3)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (48+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
392 (-1.3% / -5)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
266
Dyslex.ie
484 (-1.2% / -6)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
114 (+0.9% / +1)
75 (+0.0% / +0)
150 (-1.3% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
273
Further
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
198 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
277
Black Box
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
179 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
492 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
175 (-1.7% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (78+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
283
Infometer
97 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (170+0 votes)
137 (-0.7% / -1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
497 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
64 (-4.5% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
664 (+0.8% / +5)
4.9(+0.0000) (661+0 votes)
290
Oswald
244 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
363 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
770 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (95+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
395 (-3.2% / -13)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,295+0 votes)
110 (-1.8% / -2)
290 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,710+0 votes)