extension ExtPose

Keyword: reading -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,257,955 (+0.8% / +9,724)
4.5(+0.0000) (10,190+18 votes)
485,649 (+0.3% / +1,634)
4.8(+0.0000) (354+1 votes)
479,824 (+1.6% / +7,516)
4.4(+0.0000) (1,850+1 votes)
362,850 (+0.2% / +618)
5.0(+0.0000) (290+1 votes)
4,263,429 (+0.1% / +2,926)
4.8(+0.0000) (279+1 votes)
254,200 (+6.4% / +15,257)
204,442 (+0.4% / +903)
2.3(+0.0000) (202+2 votes)
88,289 (+40.2% / +25,333)
5.0(+0.0000) (106+15 votes)
83,914 (+1.4% / +1,163)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
56,682 (+6.3% / +3,348)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
97,702 (+0.7% / +639)
4.7(+0.0000) (1,046+1 votes)
2,684,888 (+0.1% / +1,416)
4.2(+0.0000) (68+2 votes)
135,625 (+0.7% / +948)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
1,562,845 (+0.1% / +1,825)
4.9(+0.0000) (3,638+11 votes)
31,170 (+2.0% / +602)
4.4(+0.0000) (255+0 votes)
2,916,268 (+1.1% / +31,166)
4.8(+0.0000) (5,484+21 votes)
5,082,278 (+1.3% / +67,037)
4.3(+0.0000) (2,726+0 votes)
21,927 (+0.4% / +90)
4.6(+0.0000) (96+0 votes)
8,685,420 (+0.2% / +14,200)
4.6(+0.0000) (2,406+0 votes)
99,896 (-0.0% / -9)
4.5(+0.0000) (94+1 votes)
46,571 (+0.5% / +215)
4.8(+0.0000) (707+0 votes)
23,019 (-1.0% / -231)
3.1(+0.0000) (57+0 votes)
13,837 (+3.8% / +507)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
427,443 (+0.0% / +75)
4.5(+0.0000) (107+2 votes)
235,820 (+0.5% / +1,123)
4.7(+0.0000) (858+0 votes)
326,680 (+0.3% / +883)
4.7(+0.0000) (940+1 votes)
6,089 (+1.2% / +72)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
7,706 (+1.2% / +88)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
501,350 (+17.0% / +72,852)
4.8(+0.0000) (121+4 votes)
4,445 (-0.8% / -34)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
8,695 (+1.6% / +135)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
146,601 (+0.2% / +255)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
230,215 (+0.0% / +29)
4.6(+0.0000) (107+1 votes)
3,141 (+0.9% / +29)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
18,146 (+0.4% / +67)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
96,014 (+1.9% / +1,802)
3.8(+0.0000) (185+0 votes)
2,585 (+0.3% / +9)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
4,400,857 (+1.3% / +56,877)
2.8(+0.0000) (120+0 votes)
5,060 (+0.5% / +25)
4.1(+0.0000) (55+0 votes)
787,649 (+0.0% / +235)
4.7(+0.0000) (759+0 votes)
141,078 (+1.2% / +1,719)
3.5(+0.0000) (86+1 votes)
1,323,769 (+8.0% / +98,574)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
10,284 (+3.0% / +299)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
2,067 (+0.1% / +3)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,183,029 (+0.1% / +1,208)
4.4(+0.0000) (1,431+8 votes)
587,576 (+0.6% / +3,538)
4.4(+0.0000) (6,974-1 votes)
1,373 (+1.0% / +13)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
567,533 (+0.0% / +167)
4.8(+0.0000) (334+3 votes)
254,418 (+1.2% / +3,055)
4.5(+0.0000) (1,090+0 votes)
5,265 (+1.7% / +87)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
480,875 (+3.1% / +14,292)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
52
Readima
818 (+0.4% / +3)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
40,322 (+0.2% / +95)
3.6(+0.0000) (207+0 votes)
4,783 (+1.9% / +91)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
2,840 (+0.7% / +20)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
5,402 (+1.0% / +54)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,581 (-0.4% / -14)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
40,252 (+4.1% / +1,596)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
540,693 (+4.6% / +23,845)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
342 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,071 (+1.4% / +41)
2.5(+0.0000) (28+0 votes)
702 (+4.2% / +28)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
274 (+24.5% / +54)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
535 (+1.1% / +6)
2.1(+0.0000) (14+0 votes)
5,247 (+0.5% / +25)
3.9(-0.2000) (15+1 votes)
813 (+1.2% / +10)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
682 (+7.9% / +50)
5.0(+0.0000) (43-1 votes)
4,295 (+0.8% / +33)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
531 (+0.8% / +4)
5,847 (+1.5% / +86)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
29,461 (+3.2% / +921)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
471,746 (+2.0% / +9,037)
2.8(+0.0000) (46+0 votes)
925,197 (+1.1% / +10,336)
4.2(+0.0000) (1,091+10 votes)
728 (+0.3% / +2)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,253 (+6.1% / +72)
4.9(+0.0000) (8+1 votes)
2,723 (+0.6% / +16)
3.2(+0.0000) (28+0 votes)
2,395 (+1.7% / +39)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
167,499 (+0.2% / +283)
4.6(+0.0000) (1,582+0 votes)
79
Bionize
3,362 (-0.2% / -6)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
111,775 (+0.3% / +330)
4.5(+0.0000) (213+0 votes)
326 (-0.9% / -3)
348,644 (+4.6% / +15,400)
202,779 (+0.8% / +1,546)
4.4(+0.0000) (289+0 votes)
293 (+26.8% / +62)
5,705 (+0.4% / +24)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
3,005,699 (+0.0% / +400)
4.9(+0.0000) (217+0 votes)
311 (+3.3% / +10)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,508 (-0.2% / -3)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
763 (+1.1% / +8)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
12,611 (+1.8% / +222)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
3,687 (+0.4% / +14)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
27,673 (+1.3% / +360)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,014 (+3.3% / +32)
13,024 (+0.7% / +94)
4.4(+0.0000) (131+0 votes)
2,038 (+0.9% / +19)
4.8(-0.1000) (113+6 votes)
3,895 (+2.2% / +82)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
741 (+5.0% / +35)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,207 (-15.8% / -603)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
844 (+7.2% / +57)
3,566 (+0.5% / +17)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
15,414 (+0.1% / +8)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
10,515 (+0.1% / +10)
4.0(+0.0000) (60+0 votes)
15,997 (+0.3% / +43)
4.4(+0.0000) (97+0 votes)
305,667 (+1.5% / +4,379)
3.9(+0.0000) (92+0 votes)
154,498 (+0.2% / +339)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
106
Reading
155 (-1.9% / -3)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
147,514 (+0.4% / +641)
3.3(+0.0000) (47+0 votes)
66 (+15.8% / +9)
6,764 (+1.4% / +96)
4.3(+0.0000) (63+0 votes)
110
Chat GPT
596,757 (+0.2% / +1,225)
4.7(+0.0000) (901+9 votes)
4,509,148 (+1.5% / +66,587)
3.0(+0.0000) (123+0 votes)
3,305 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
7,646 (+1.0% / +76)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
409 (+3.8% / +15)
11,625 (+0.5% / +57)
4.8(+0.0000) (343+0 votes)
31,711 (+0.6% / +182)
3.6(+0.0000) (239+0 votes)
117
Read Pro
1,166 (+1.1% / +13)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
118
IReader
282 (-0.7% / -2)
88 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,548 (-42.8% / -14,600)
362 (+2.5% / +9)
392 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,856 (-0.7% / -74)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
23,401 (+0.5% / +119)
4.7(+0.0000) (416+2 votes)
246,651 (+1.8% / +4,260)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
43 (+7.5% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,918 (+0.4% / +61)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
128
Omnivore
16,218 (+5.0% / +775)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
7,022 (+2.5% / +168)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
1,703 (+0.5% / +8)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
798,055 (+0.2% / +1,738)
4.5(+0.0000) (742+7 votes)
36 (-7.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,549 (-0.4% / -37)
1.3(+0.0000) (6+0 votes)
224,360 (-0.4% / -814)
2.5(+0.0000) (1,034+0 votes)
5,416,021 (+0.5% / +24,331)
4.7(+0.0000) (10,649+4 votes)
136
Feedbro
49,920 (+0.3% / +136)
4.6(+0.0000) (460+0 votes)
47,170 (+0.7% / +340)
4.7(+0.0000) (1,133+6 votes)
21,045 (+0.7% / +145)
4.6(+0.0000) (117+0 votes)
12,523 (+1.4% / +173)
4.8(+0.0000) (121+1 votes)
14,622 (+0.7% / +108)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
1,308,130 (+0.8% / +10,825)
3.9(+0.0000) (1,705+1 votes)
142
Readapt
1,024 (+0.9% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
365,096 (+1.6% / +5,733)
3.6(+0.0000) (644+0 votes)
163,619 (+1.8% / +2,877)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
538,517 (+0.9% / +5,049)
3.3(+0.0000) (996+0 votes)
14,479 (+0.1% / +18)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
27,762 (+0.5% / +138)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
3,583 (-0.0% / -1)
2.8(+0.0000) (25+0 votes)
1,605 (+0.9% / +14)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,806+0 votes)
286,773 (+0.7% / +1,974)
3.5(+0.0000) (332+0 votes)
153
OneLine
3,576 (+2.3% / +80)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
154
Asym
429 (+0.9% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
11,130 (+0.9% / +100)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
137 (+2.2% / +3)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
30 (-9.1% / -3)
9,603 (+0.9% / +84)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
3,009 (-0.7% / -22)
255,865 (+7.3% / +17,506)
4.8(+0.0000) (380+0 votes)
17,818 (+1.0% / +178)
4.5(+0.0000) (83+0 votes)
6,401 (+0.4% / +28)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
55,284 (+0.4% / +203)
4.6(+0.0000) (426+0 votes)
434 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,663 (+0.8% / +54)
2.1(+0.0000) (54+0 votes)
119 (+0.8% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
39,372 (-0.1% / -33)
4.1(+0.0000) (123+0 votes)
8,268 (+0.1% / +12)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
1,798 (+0.2% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
639,998 (+1.0% / +6,581)
2.9(+0.0000) (104+0 votes)
7,528 (+2.3% / +166)
3.6(+0.0000) (46+0 votes)
335 (+0.6% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
29,688 (+0.8% / +240)
4.7(+0.0000) (82+0 votes)
64,364 (+0.8% / +494)
2.1(+0.0000) (164+1 votes)
176 (+0.6% / +1)
1,907 (+0.5% / +9)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
50,939 (+0.5% / +262)
4.8(+0.0000) (582+2 votes)
695,173 (+1.3% / +9,224)
4.0(+0.0000) (3,466+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
250,456 (+0.6% / +1,397)
3.8(+0.0000) (56+0 votes)
13,212 (+0.8% / +104)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
25,629 (+1.1% / +267)
4.7(+0.0000) (132+0 votes)
183
AverPoint
322 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
50,149 (+0.3% / +131)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
2,819 (+0.7% / +19)
4.9(+0.0000) (223+0 votes)
39,109 (+1.0% / +377)
3.5(+0.0000) (48+0 votes)
577,567 (+0.5% / +2,761)
4.4(+0.0000) (5,746+1 votes)
188
Read Mode
42,541 (+1.2% / +503)
3.3(+0.0000) (372+0 votes)
21,247 (+1.1% / +223)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
2,933 (+2.1% / +61)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
191
Nobias
1,184 (-0.6% / -7)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
41,624 (+0.6% / +253)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
89,370 (+0.9% / +757)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
68,881 (+0.9% / +640)
4.5(+0.1000) (308+4 votes)
70,558 (+1.0% / +704)
4.3(+0.0000) (1,113+0 votes)
539,774 (+4.5% / +23,287)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
335 (+2.4% / +8)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
87,983 (+1.9% / +1,643)
3.9(+0.0000) (85+0 votes)
11,845 (+2.6% / +300)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
301,005 (+0.1% / +313)
4.6(+0.0000) (269+2 votes)
583,059 (+0.3% / +1,962)
4.9(+0.0000) (3,504+3 votes)
69 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,381 (+1.1% / +152)
3.8(+0.0000) (76+0 votes)
10,734 (+1.7% / +184)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
19,612 (+2.5% / +479)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
303,325 (+0.1% / +222)
4.7(+0.1000) (52+1 votes)
2,322,924 (+0.1% / +2,380)
4.6(+0.0000) (767-1 votes)
94 (+14.6% / +12)
4,674 (+1.0% / +45)
2.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,030 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
480 (+0.4% / +2)
46 (+0.0% / +0)
179,138 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,855 (+2.1% / +161)
217
Spritz
2,863 (+0.8% / +22)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,816 (+0.7% / +19)
2.8(+0.0000) (20+0 votes)
911 (+1.4% / +13)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
220
FLOW PAGE
60 (+5.3% / +3)
111 (+1.8% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
458 (+1.3% / +6)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,170 (-0.3% / -4)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,627 (+1.2% / +19)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
559,729 (-0.2% / -878)
4.9(+0.0000) (1,589+0 votes)
734 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
482,294 (+0.9% / +4,482)
4.2(+0.0000) (315+0 votes)
230
Visor
131,482 (-0.3% / -410)
4.0(+0.0000) (216+0 votes)
50 (-3.8% / -2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,826 (+1.5% / +58)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
25 (+13.6% / +3)
5,327 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
235
Further
124 (+8.8% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
56,012 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (339+1 votes)
639 (+2.9% / +18)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
29 (+11.5% / +3)
113,830 (+0.7% / +820)
3.5(+0.0000) (49+0 votes)
26,509 (+0.4% / +118)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
245 (+6.1% / +14)
1,399 (+4.2% / +57)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
70 (+11.1% / +7)
1,320 (+0.2% / +3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
8,159 (+5.7% / +442)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
247
ReadLater
880 (+0.3% / +3)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
3,135,852 (+0.2% / +5,240)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
326,174 (+0.7% / +2,249)
4.0(+0.0000) (350+0 votes)
47,466 (+1.0% / +475)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
4,526 (+0.6% / +28)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
2,733 (+1.3% / +36)
4.3(+0.0000) (57+0 votes)
3,849 (+1.3% / +50)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
151,717 (-0.1% / -88)
4.8(+0.0000) (2,018+0 votes)
107,670 (+4.6% / +4,766)
2.2(+0.0000) (30+0 votes)
69 (+4.5% / +3)
413,146 (+0.9% / +3,835)
4.9(+0.0000) (6,687+173 votes)
105,705 (+1.3% / +1,385)
3.7(+0.0000) (216+0 votes)
6,258 (+1.9% / +118)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
211,067 (-0.4% / -834)
4.0(+0.0000) (438+0 votes)
216 (-6.1% / -14)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
38 (+15.2% / +5)
8 (+33.3% / +2)
2,646 (+1.5% / +38)
3.4(+0.0000) (31+0 votes)
142 (+3.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
513 (+15.5% / +69)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
1,853 (+0.9% / +17)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
135 (+5.5% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
382 (+1.3% / +5)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,853 (-0.6% / -12)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,846 (+0.2% / +6)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
55 (+1.9% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
5,362 (+0.5% / +29)
4.9(+0.0000) (38+1 votes)
12,467 (+2.0% / +242)
3.8(+0.0000) (255+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
25,320 (-1.3% / -328)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
643 (+1.6% / +10)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
281
Matter
22,402 (+1.0% / +223)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
65 (+10.2% / +6)
283
Merit
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,551 (+0.8% / +29)
4.6(+0.0000) (153+0 votes)
1,117 (+0.4% / +4)
15,650 (+1.2% / +193)
4.6(+0.0000) (90+0 votes)
287
Read Easy
246 (-1.2% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,610 (+0.7% / +17)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
5,566 (+0.7% / +36)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,684,741 (+2.2% / +36,210)
4.3(+0.0000) (37+1 votes)
4,139 (+1.0% / +42)
3.7(+0.0000) (83+0 votes)
60,963 (+0.9% / +565)
4.3(+0.0000) (188+0 votes)
1,590 (+0.5% / +8)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
50,895 (+0.5% / +243)
4.5(+0.0000) (373+0 votes)
5,508 (+1.6% / +89)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
75,784 (+0.9% / +673)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
9 (+0.0% / +0)