extension ExtPose

Keyword: open bookmarks -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
126,218 (+0.3% / +372)
4.1(+0.0000) (1,838+0 votes)
21,486 (-0.3% / -75)
4.5(+0.0000) (110+0 votes)
10,682 (+0.2% / +20)
4.5(+0.0000) (201+0 votes)
27,091 (+0.1% / +31)
4.6(+0.0000) (230+0 votes)
6,244 (-0.1% / -8)
3.7(+0.0000) (72+0 votes)
7,603 (+0.1% / +5)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
4,255 (+1.9% / +79)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
266,503 (+0.1% / +236)
4.5(+0.0000) (1,179+0 votes)
3,060 (+0.2% / +6)
3.6(+0.0000) (56+0 votes)
2,298 (+1.6% / +37)
4.9(+0.0000) (70+0 votes)
124,545 (+0.0% / +39)
3.4(+0.0000) (797+0 votes)
27,275 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (219+0 votes)
1,144 (-0.9% / -10)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
54,149 (+0.0% / +21)
4.5(+0.0000) (563+0 votes)
4,872 (-0.5% / -26)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
48,262 (+0.2% / +83)
4.0(+0.0000) (223+0 votes)
260 (+2.8% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,077 (+1.4% / +41)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
100,620 (+0.1% / +109)
4.5(+0.0000) (703+0 votes)
2,759 (+0.1% / +3)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
1,873 (-0.3% / -6)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
121,602 (+0.2% / +228)
4.6(+0.0000) (355+0 votes)
4,622 (+1.5% / +68)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
13,078 (+0.1% / +16)
4.2(+0.0000) (214+0 votes)
115 (-1.7% / -2)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
165,301 (+1.1% / +1,746)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
4,468 (+1.0% / +43)
3.4(+0.0000) (56+0 votes)
226 (-0.4% / -1)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
9,754 (+0.6% / +54)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
10,596 (-0.1% / -12)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
1,648 (+0.5% / +9)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
325 (+0.3% / +1)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
228 (-1.3% / -3)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
35,130 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,025+0 votes)
1,207 (-0.6% / -7)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
429 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
4,576 (-0.5% / -22)
4.0(+0.0000) (59+0 votes)
860 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
366 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
3,795 (-0.1% / -5)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
1,194 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
290,518 (+0.5% / +1,552)
4.6(+0.0000) (3,790+0 votes)
349 (-0.6% / -2)
3.8(+0.0000) (22+0 votes)
89,709 (+0.6% / +554)
4.5(+0.0000) (902+0 votes)
16,082 (+0.0% / +5)
4.0(+0.0000) (908+0 votes)
824,870 (-0.5% / -4,401)
4.7(+0.0000) (14,194+0 votes)
7,649 (+0.1% / +6)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
1,145 (+0.5% / +6)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
15,754 (+0.1% / +11)
4.2(+0.0000) (84+0 votes)
44,670 (+0.1% / +63)
3.7(+0.0000) (279+0 votes)
31,161 (-0.1% / -24)
3.9(+0.0000) (270+0 votes)
656 (-1.2% / -8)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
140,304 (-0.3% / -387)
4.4(+0.0000) (6,387+0 votes)
478 (+0.4% / +2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
760 (+1.6% / +12)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
56
Saka
1,987 (-0.2% / -4)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
190 (+0.5% / +1)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,102 (+0.2% / +5)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
1,198 (-0.2% / -3)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
3,892 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
1,761 (+0.2% / +4)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
4,196 (+0.7% / +29)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
38,029 (-0.1% / -22)
4.6(+0.0000) (159+0 votes)
104 (-1.9% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
38,411 (+0.2% / +70)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
2,169 (+1.1% / +23)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
36,408 (+0.2% / +63)
4.1(+0.0000) (214+0 votes)
1,186 (-1.0% / -12)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
228 (+1.3% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
70
Vimium
413,387 (+1.0% / +4,118)
4.8(+0.0000) (4,818+0 votes)
1,489 (-0.6% / -9)
4.1(+0.0000) (63+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
6,085 (+0.5% / +33)
3.7(+0.0000) (47+0 votes)
4,300 (+0.8% / +35)
4.7(+0.0000) (83+0 votes)
378 (+0.5% / +2)
1,347 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
2,651 (+0.2% / +4)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
751 (+0.1% / +1)
315 (-0.3% / -1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
184 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,965 (+2.8% / +82)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
716 (+2.0% / +14)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
934 (-0.8% / -8)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
1,941 (+0.5% / +9)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
11,820 (+1.6% / +185)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
3,389 (+0.9% / +29)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
90
Cato
606 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
356,043 (+0.2% / +738)
4.4(+0.0000) (2,819+0 votes)
119,688 (+0.1% / +170)
4.3(+0.0000) (101+0 votes)
1,472 (-0.2% / -3)
3.3(+0.0000) (35+0 votes)
6,377 (+4.6% / +283)
2,652 (-1.1% / -29)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
323 (-0.6% / -2)
4,381 (+0.2% / +8)
4.5(+0.0000) (728+0 votes)
98
mCoffee
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
159 (+1.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
148,030 (+0.0% / +39)
4.1(+0.0000) (519+0 votes)
101
Adburner
678 (+19.2% / +109)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,773 (-0.2% / -15)
4.7(+0.0000) (79+0 votes)
20,106 (+0.1% / +14)
4.7(+0.0000) (304+0 votes)
281 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
44 (-2.2% / -1)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
127 (+4.1% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
108
+ GGather
1,687 (+0.4% / +6)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
546 (-0.7% / -4)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
879 (-1.3% / -12)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
354,016 (+0.7% / +2,586)
4.6(+0.0000) (1,348+0 votes)
112
Fav
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37,156 (+0.2% / +71)
4.5(+0.0000) (1,999+0 votes)
2,407 (-0.3% / -8)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
115
Bookly
84 (+3.7% / +3)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
116
noteme.io
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
283 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,875 (+0.2% / +21)
3.9(+0.0000) (66+0 votes)
12,912 (-0.2% / -28)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
151 (+2.0% / +3)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
6,698 (+0.2% / +16)
4.7(+0.0000) (119+0 votes)
3,182 (+0.3% / +11)
4.9(+0.0000) (26+0 votes)
10,530 (+0.1% / +7)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
70 (-2.8% / -2)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
125
ktab
599 (-0.5% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
370 (+2.2% / +8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
159 (+1.9% / +3)
15 (+7.1% / +1)
154,471 (+198.7% / +102,750)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
131
Spellbook
39 (+0.0% / +0)
132
Wakelet
84,481 (-0.1% / -86)
4.7(+0.0000) (62+0 votes)
12,864 (+0.4% / +50)
4.3(+0.0000) (70+0 votes)
134
Dog Ear
365 (-2.1% / -8)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
135
Camellia
179 (-1.1% / -2)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
136
nightTab
22,056 (+10.2% / +2,042)
4.9(+0.0000) (80+0 votes)
819 (+5.1% / +40)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,048 (+0.7% / +7)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
16,167 (+0.3% / +42)
4.3(+0.0000) (272+0 votes)
528 (-0.6% / -3)
3.1(+0.0000) (45+0 votes)
155 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,680 (-0.0% / -2)
4.4(+0.0000) (424+0 votes)
159 (-1.9% / -3)
144
tabzen
1,238 (+0.2% / +2)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
825 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
653 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
15,908 (+0.5% / +74)
4.6(+0.0000) (114+0 votes)
2,797 (+1.2% / +32)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
1,363 (+0.4% / +6)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
150
mdash
126 (-0.8% / -1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
185 (+0.5% / +1)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,992 (+0.2% / +3)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
153
Spaces
17,262 (+0.1% / +23)
4.0(+0.0000) (175+0 votes)
246,714 (-0.1% / -173)
4.6(+0.0000) (8,338+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
156
NBlocker
124 (-1.6% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,464 (+0.2% / +4)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
49 (-2.0% / -1)
709 (-1.7% / -12)
22,859 (+0.2% / +55)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
162
Bookie
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
132 (+15.8% / +18)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
151,061 (+1.1% / +1,591)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
166
Swaybien
119 (+3.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,506 (+0.5% / +19)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
13,218 (+1.2% / +156)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
2,780 (+1.2% / +33)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
170
Fauxbar
4,694 (-0.3% / -12)
4.3(+0.0000) (200+0 votes)
565 (+0.7% / +4)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
172
cBookmark
6 (+20.0% / +1)
47 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,064,906 (+0.1% / +1,088)
4.8(+0.0000) (24,610+0 votes)
175
AdHalt
93 (+3.3% / +3)
2,636 (+1.2% / +31)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
178
Toby Mini
52,722 (+0.5% / +267)
4.3(+0.0000) (220+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,528 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
2,471 (+0.3% / +8)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,293 (+0.5% / +12)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
26,807 (+0.4% / +114)
4.8(+0.0000) (1,445+0 votes)
185
Courier
16 (+6.7% / +1)
186
Bkmark
101 (+1.0% / +1)
99 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
2,167 (-0.4% / -9)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
214 (+5.4% / +11)
191
FreeKiss
320 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
270 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
547 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,481 (+0.5% / +8)
373 (-1.1% / -4)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
4,711 (+0.8% / +38)
5.0(+0.0000) (89+0 votes)
1,519 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,328 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
602 (-0.7% / -4)
3.8(+0.0000) (22+0 votes)
9,638 (-0.3% / -31)
3.7(+0.0000) (144+0 votes)
480 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
631 (-1.1% / -7)
3.5(+0.0000) (39+0 votes)
1,834 (-0.8% / -14)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
395 (+1.8% / +7)
3,858 (-0.0% / -1)
4.8(+0.0000) (116+0 votes)
1,191 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,170 (+1.0% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,170 (+1.0% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
211
StopAds
53 (+23.3% / +10)
212
Adkrig
52 (+2.0% / +1)
2,137 (+1.0% / +21)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
112,344 (-0.1% / -93)
4.3(+0.0000) (13,765+0 votes)
909 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,567 (+0.1% / +2)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
933 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
30,663 (+1.1% / +335)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
787 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
812 (+1.5% / +12)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
616 (-1.0% / -6)
223
Homely
3,161 (+1.4% / +43)
4.7(+0.0000) (62+0 votes)
737 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
776 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
365 (-1.1% / -4)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
703 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
719 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
241 (-2.0% / -5)
9,128 (+0.2% / +14)
4.2(+0.0000) (341+0 votes)
602 (+1.9% / +11)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
39 (-7.1% / -3)
434 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
602 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
235
Spotlight
212 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
547 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
578 (+1.9% / +11)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
769 (-1.2% / -9)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
526 (+1.5% / +8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
741,187 (+0.5% / +3,589)
4.5(+0.0000) (10,496+0 votes)
560 (+1.3% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
522 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
616 (-0.3% / -2)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
2,109 (+0.4% / +8)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
683 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
372 (+0.0% / +0)
386 (+1.6% / +6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
184 (-2.1% / -4)
6
22 (+4.8% / +1)
398 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
425 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
43 (+7.5% / +3)
119,138 (+0.0% / +29)
3.8(+0.0000) (263+0 votes)
55,525 (+0.2% / +98)
4.2(+0.0000) (5,374+0 votes)
257
Bookmarks
335 (-1.2% / -4)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
24,968 (+0.6% / +139)
4.8(+0.0000) (229+0 votes)
878 (+0.3% / +3)
967 (-1.2% / -12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
341 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
321 (+1.6% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,182 (-1.4% / -17)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,646 (-0.1% / -2)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
352 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
792 (+0.1% / +1)
351 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
894 (+0.6% / +5)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
269
Fortnite
361 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
167 (-1.8% / -3)
37,189 (+0.2% / +79)
3.6(+0.0000) (83+0 votes)
2,278 (-0.1% / -3)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,363 (-0.6% / -8)
3.2(+0.0000) (57+0 votes)
197 (+1.0% / +2)
824 (+0.2% / +2)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
278 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
265 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
278
Plugins
4,773 (+0.9% / +43)
248 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
121 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
279 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
221 (-0.9% / -2)
2,508 (-0.6% / -15)
3.9(+0.0000) (55+0 votes)
46,374 (+0.1% / +34)
4.3(+0.0000) (119+0 votes)
264 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
641 (+1.7% / +11)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
542 (-1.6% / -9)
193 (-2.0% / -4)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
15 (+0.0% / +0)
221 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
293
TabMan
18 (+5.9% / +1)
1,846 (+0.5% / +9)
41 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
152 (+4.1% / +6)
233 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
751 (-0.3% / -2)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
95 (+2.2% / +2)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
300
Start!
11,016 (+0.2% / +17)
4.3(+0.0000) (716+0 votes)