extension ExtPose

Keyword: open bookmarks -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,136 (+0.0% / +2)
4.5(+0.0000) (209+0 votes)
747 (+4.5% / +32)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,949 (-0.0% / -3)
4.5(+0.0000) (398+5 votes)
3,249 (-0.7% / -24)
4.8(+0.0000) (92+0 votes)
238,018 (-0.1% / -189)
4.5(+0.0000) (440+0 votes)
67,349 (+0.2% / +105)
4.8(+0.0000) (4,663+6 votes)
1,209 (+0.7% / +8)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
198,394 (+0.5% / +926)
4.5(+0.0000) (500+2 votes)
932 (+0.2% / +2)
3.5(+0.0000) (20+0 votes)
27,380 (-0.2% / -53)
4.4(+0.0000) (199+0 votes)
6,287 (+0.6% / +35)
4.8(+0.0000) (247+0 votes)
5,836 (-0.4% / -21)
3.7(+0.0000) (76+0 votes)
290,006 (+6.2% / +16,833)
4.7(-0.1000) (383+1 votes)
26,008 (-1.5% / -386)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
3,041 (+0.4% / +11)
3.9(+0.0000) (45+0 votes)
10,222 (+0.8% / +78)
4.8(+0.0000) (84+0 votes)
104,765 (+0.1% / +81)
3.9(+0.0000) (1,443+0 votes)
418,572 (-0.1% / -216)
4.1(+0.0000) (7,592+0 votes)
2,153 (+0.4% / +8)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
3,541 (-1.6% / -57)
4.3(+0.0000) (70+0 votes)
4,943 (+0.7% / +33)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
43,573 (-0.2% / -85)
4.5(+0.0000) (528+0 votes)
2,318 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (110+0 votes)
2,682 (+0.3% / +7)
3.6(+0.0000) (60+0 votes)
67,852 (-0.1% / -45)
4.4(+0.0000) (9,714-1 votes)
331 (-2.6% / -9)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
300,674 (-0.1% / -374)
4.3(+0.0000) (985+0 votes)
2,411 (+0.8% / +19)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
3,534 (+0.3% / +11)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
11,462 (-0.2% / -18)
4.2(+0.0000) (216+0 votes)
54,586 (+0.2% / +133)
4.1(+0.0000) (241+0 votes)
18,044 (+0.6% / +103)
2.6(+0.0000) (25+0 votes)
13,677 (+0.1% / +15)
3.9(+0.0000) (118+0 votes)
652 (-0.9% / -6)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
168 (-0.6% / -1)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
3,870 (+0.1% / +4)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
597 (+1.9% / +11)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
7,074 (+0.6% / +43)
4.2(+0.0000) (63+0 votes)
2,732 (-0.4% / -12)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
12,502 (+0.5% / +62)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
1,447 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
2,359 (-0.9% / -21)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
463 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
29,240 (+0.2% / +67)
4.7(+0.0000) (1,049+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
4,001 (+0.6% / +25)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
92,047 (-0.1% / -99)
4.5(+0.0000) (910+0 votes)
2,080 (+3.4% / +68)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
87 (+6.1% / +5)
35,700 (+0.3% / +104)
3.9(+0.0000) (123-1 votes)
351 (-2.0% / -7)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
477 (-0.2% / -1)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
614,047 (-0.1% / -440)
4.7(+0.0000) (116,748-5 votes)
131 (-3.0% / -4)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
12,166 (-0.4% / -52)
4.0(+0.0000) (905+0 votes)
7,357 (+0.3% / +24)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
348 (+1.8% / +6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
5,013 (+0.9% / +47)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
381,857 (-0.3% / -1,057)
4.6(+0.0000) (3,837+1 votes)
2,167 (+0.7% / +15)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
16,368 (-0.2% / -30)
4.9(+0.0000) (2,159+0 votes)
349 (-2.5% / -9)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
87,155 (-0.7% / -623)
4.5(+0.0000) (553+0 votes)
2,427 (+4.9% / +113)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
196 (-1.5% / -3)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
5,691 (-1.7% / -96)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
619 (+4.0% / +24)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
360,781 (+0.1% / +330)
4.7(+0.0000) (14,953+3 votes)
41,725 (-0.0% / -16)
4.0(+0.0000) (230+0 votes)
12,441 (-0.1% / -9)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
1,522 (-5.6% / -90)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
50,472 (+0.3% / +163)
3.6(+0.0000) (297+0 votes)
4,340 (-0.6% / -28)
4.5(+0.0000) (408+0 votes)
12,653 (-0.3% / -39)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
32,977 (+0.0% / +10)
4.6(+0.0000) (242+0 votes)
201 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
78
Vimium
478,301 (-0.6% / -2,878)
4.8(+0.0000) (4,347+0 votes)
170 (-0.6% / -1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33,044 (-0.2% / -54)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
207,218 (+0.2% / +496)
4.7(+0.0000) (8,589+0 votes)
84
Saka
1,739 (-0.2% / -3)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
378 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,495 (-1.6% / -372)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
567,463 (-0.0% / -70)
4.8(+0.0000) (334+0 votes)
41,606 (+0.4% / +162)
4.6(+0.0000) (169+0 votes)
308,706 (+0.1% / +220)
4.3(+0.0000) (219+0 votes)
2,596 (-0.6% / -16)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
1,880 (-0.5% / -9)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57,924 (-0.3% / -149)
4.8(+0.0000) (1,270+0 votes)
680 (-2.3% / -16)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
7,915 (-0.0% / -1)
3.7(+0.0000) (48+0 votes)
123 (+1.7% / +2)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
57,443 (-8.3% / -5,179)
3.7(+0.0000) (99+0 votes)
1,588 (+0.4% / +6)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
5,229 (-0.3% / -18)
4.5(+0.0000) (139+0 votes)
289 (-2.0% / -6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,547 (+0.7% / +11)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
960 (+1.2% / +11)
884 (+4.6% / +39)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
444,247 (-0.3% / -1,222)
4.3(+0.0000) (2,941+1 votes)
557 (+0.5% / +3)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
107
warp
559 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,687 (+0.5% / +81)
3.9(+0.0000) (88+0 votes)
3,069 (-0.6% / -17)
4.6(+0.0000) (79+0 votes)
1,502 (-2.1% / -33)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
835 (+0.7% / +6)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
167,464 (-0.0% / -35)
4.6(+0.0000) (1,583+1 votes)
113
Cato
679 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
1,137 (+1.7% / +19)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
5,370 (-0.1% / -8)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
621 (-0.5% / -3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
6 (-33.3% / -3)
3,283 (+0.2% / +8)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
1,390 (+0.3% / +4)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
342 (+1.2% / +4)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
436 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
122
Qlearly
4,927 (-0.0% / -2)
3.7(+0.0000) (62+0 votes)
3,897 (-0.6% / -24)
4.6(+0.0000) (106+0 votes)
13,379 (-0.3% / -37)
4.9(+0.0000) (85+0 votes)
226,094 (-0.2% / -433)
4.0(+0.1000) (131-1 votes)
603 (+1.9% / +11)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
128 (-3.0% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
667 (+0.9% / +6)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
107 (-4.5% / -5)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,144 (+1.2% / +14)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
132
UnTab
288 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,680 (+0.2% / +19)
4.0(+0.0000) (51+0 votes)
134
+ GGather
2,268 (+0.4% / +10)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
901 (+0.6% / +5)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
335,974 (-0.4% / -1,214)
4.6(+0.0000) (1,514+1 votes)
69 (-1.4% / -1)
138
Mr.Sagasu
37 (-2.6% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
186 (-4.6% / -9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
273 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
7,073 (+0.2% / +12)
4.7(+0.0000) (126+0 votes)
3,693 (+0.2% / +6)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,016 (+0.6% / +6)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
7,393 (-0.1% / -10)
4.6(+0.0000) (62+0 votes)
7,639 (-0.1% / -7)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
146
Fav
66 (+1.5% / +1)
43,959 (+0.1% / +59)
4.5(+0.0000) (2,197+1 votes)
8,766 (-0.1% / -8)
4.5(+0.0000) (207+0 votes)
1,576 (+7.3% / +107)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
669 (-1.8% / -12)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
32,716 (-0.3% / -94)
3.9(+0.0000) (70+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
156
tabzen
1,767 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
95 (-6.9% / -7)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
158
ketchup
14 (+0.0% / +0)
88 (-1.1% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,298 (-0.2% / -25)
4.3(+0.0000) (329+0 votes)
17,216 (-0.2% / -30)
4.3(+0.0000) (384+0 votes)
60,208 (-1.2% / -709)
3.6(+0.0000) (103+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
164
ktab
712 (+0.4% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,177 (-1.3% / -15)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
95,808 (+0.2% / +150)
4.7(+0.0000) (258+0 votes)
29,878 (-0.1% / -37)
4.5(-0.3000) (10+1 votes)
3,014 (-0.2% / -6)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
1,184,192 (+0.1% / +1,163)
4.4(+0.0000) (1,439+8 votes)
49 (+6.5% / +3)
244 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
172
Camellia
176 (-1.1% / -2)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
2,754 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
55 (+3.8% / +2)
697,865 (-0.0% / -108)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
45 (-8.2% / -4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
177
mCoffee
417 (-1.0% / -4)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
28,919 (-0.1% / -37)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
179
Dog Ear
371 (+2.8% / +10)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,061 (+0.5% / +5)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
4,206 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
183
Spellbook
84 (-3.4% / -3)
3,716 (-0.5% / -19)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
427,452 (-0.0% / -151)
4.5(+0.0000) (109+1 votes)
289 (-2.4% / -7)
1,320 (+0.5% / +6)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
188
Toby Mini
64,816 (+0.1% / +70)
4.3(+0.0000) (251+0 votes)
1,063,692 (+0.2% / +2,493)
4.8(+0.0000) (23,843+1 votes)
1,505 (+0.2% / +3)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
31 (-13.9% / -5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
576 (-0.5% / -3)
3.3(+0.0000) (30+0 votes)
193
mdash
153 (-1.3% / -2)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
32,722 (-0.6% / -188)
4.9(+0.0000) (142+0 votes)
87 (-5.4% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
196
TabMan
51 (-3.8% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
509 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
96 (+3.2% / +3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
2,799 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
173 (-2.3% / -4)
202
Bee Hive
32,321 (-0.1% / -40)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
3,921 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
64 (-7.2% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
759 (+2.4% / +18)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,878 (+1.0% / +19)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
208
tabExtend
18,344 (+0.1% / +21)
4.6(+0.0000) (259+0 votes)
1,973 (-0.2% / -4)
4.1(-0.3000) (14+1 votes)
443 (+3.0% / +13)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
211
Q Search
21 (-4.5% / -1)
637 (-0.2% / -1)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
213
Spotlight
345 (-0.9% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,550 (+0.7% / +30)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
26,016 (+0.2% / +62)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
410 (-0.2% / -1)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,163 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
78 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
579 (-2.0% / -12)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
335 (+0.9% / +3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
64,213 (+0.4% / +267)
4.9(+0.0000) (1,147+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
33,666 (+1.4% / +466)
5.0(+0.1000) (400+1 votes)
96,362 (+0.1% / +56)
4.3(+0.0000) (13,662+0 votes)
4,235 (+0.1% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
226
Homely
3,689 (-1.0% / -36)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
7,956 (+0.5% / +36)
3.7(+0.0000) (145+0 votes)
236 (+0.9% / +2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
457 (+1.3% / +6)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
581 (-0.2% / -1)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,452 (-0.8% / -12)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
2,253 (-0.6% / -13)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
774,751 (-0.5% / -3,844)
4.5(+0.0000) (11,233+0 votes)
23,528 (+0.2% / +36)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
76 (+7.0% / +5)
24,516 (+0.1% / +22)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
2,587 (-0.3% / -9)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
243 (+2.1% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
240
Swaybien
86 (-3.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
3,175 (+0.5% / +15)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
1,074 (-0.7% / -8)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
244
Plugins
24,259 (+0.3% / +61)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
245
Fauxbar
4,285 (-0.3% / -13)
4.2(+0.0000) (188+1 votes)
1,654 (-1.4% / -24)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
1,952 (-1.3% / -26)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
765 (+0.3% / +2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
315 (+0.3% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
139 (-5.4% / -8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
26,180 (+0.0% / +4)
4.7(+0.0000) (365+0 votes)
10,912 (-0.6% / -69)
4.4(+0.0000) (188+0 votes)
1,034 (+1.2% / +12)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,340 (-0.7% / -22)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,257 (+1.0% / +13)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
258
TabMania
21 (+10.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
416 (-1.0% / -4)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
3,198 (-1.0% / -32)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,913 (-0.2% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
308 (+1.0% / +3)
884 (+1.1% / +10)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,157 (-0.1% / -1)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
166,016 (+0.5% / +836)
4.3(+0.0000) (118+1 votes)
1,449 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
186 (+3.3% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
78 (-2.5% / -2)
4,334 (+1.0% / +45)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
33,611 (-1.5% / -523)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,226 (-0.5% / -6)
3.3(+0.0000) (56+0 votes)
3,420 (+0.5% / +16)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
252,472 (-0.1% / -376)
4.7(+0.0000) (3,300+5 votes)
11 (-8.3% / -1)
46,039 (-0.1% / -44)
4.3(+0.0000) (5,316+0 votes)
280
Start!
9,540 (+0.7% / +62)
4.1(+0.0000) (443+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
94 (+1.1% / +1)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
340 (+0.6% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
81 (-4.7% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
894 (+0.8% / +7)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,201 (+0.8% / +72)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,297 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
37,973 (-1.4% / -546)
4.2(+0.0000) (101+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
8 (+60.0% / +3)
128 (-2.3% / -3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
83,315 (+0.6% / +520)
4.9(+0.0000) (6,139+56 votes)
168 (-4.0% / -7)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
2,763 (-0.2% / -5)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
296
Pikurate
1,248 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)