extension ExtPose

Keyword: open bookmarks -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (207+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,843+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (110+0 votes)
713 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,716-3 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (183+0 votes)
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (72+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (251+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (82+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (578+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (82+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (81+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (220+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (871+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (70+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (230+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (159+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,041+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (217+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (94+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (908+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (19+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,893+0 votes)
515 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (116,185+0 votes)
420 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (427+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14,676+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (289+0 votes)
301 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,485+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (907+0 votes)
601 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
51
Saka
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (908+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (200+0 votes)
481 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
362 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (290+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (34+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (104+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (64+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (163+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
856 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
218 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
860 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
76
Cato
676 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (124+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (47+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (218+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,878+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (97+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,882+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
322 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
631 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
675 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (13+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
970 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
587 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,451+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (216+0 votes)
212 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (344+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
389 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
102
mCoffee
302 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
103
+ GGather
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
642 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (105+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
108
ktab
643 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
110
Daily Tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
616 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
112
UnTab
227 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
271 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,070+0 votes)
117
Dog Ear
342 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
118
tabExtend
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (177+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
120
tabzen
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (194+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
767 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (88+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (426+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
132
Fav
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
999 (+0.0% / +0)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (111+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (123+0 votes)
145
Spaces
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (180+0 votes)
652 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (78+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (71+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
150
mdash
136 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
152
Camellia
173 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
502 (+0.0% / +0)
475 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (46+0 votes)
155
Fauxbar
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (202+0 votes)
156
Toby Mini
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (244+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
159
Swaybien
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
160
Bookie
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24,819+0 votes)
162
Bee Hive
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (342+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
168
Spellbook
45 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
545 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
743 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
330 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
173
Vimium
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,918+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
179
TabMan
44 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,705+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
183
Spotlight
232 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (728+0 votes)
244 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (46+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
188
Bookmarks
978 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
189
Plugins
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (145+0 votes)
880 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
194
Homely
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
931 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,111+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (321+0 votes)
704 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
907 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5,352+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
58 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (57+0 votes)
896 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
667 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
97 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
422 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (92+0 votes)
354 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
639 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (63+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
770 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
228
TabMania
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (119+0 votes)
232
Start!
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (717+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (126+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
780 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
462 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
345 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
243
Tabulate
222 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
330 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (67+0 votes)
493 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
512 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
574 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
405 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
252
Link Save
897 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
191 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
256
Wakelet
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (67+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (101+0 votes)
955 (-1.3% / -13)
2.0(+0.0000) (21+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
590 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
266
Bookmarks
165 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (112+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (88+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (283+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,896+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
515 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (240+0 votes)
845 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
103 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (183+0 votes)