extension ExtPose

Keyword: allow -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
600,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (205+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (478+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5,206+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,380+6 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (215+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (93+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (238+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (177+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
13
uMatrix
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (794+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (8+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (41+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (228+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (760+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (154+0 votes)
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,787+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (675+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.1000) (500+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (302+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (159+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (253+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (81+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
279 (+1.5% / +4)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (539+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,377+5 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (517+0 votes)
688 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (364+0 votes)
286 (+0.4% / +1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11,259+0 votes)
51 (-5.6% / -3)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
188 (+4.4% / +8)
600,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (33+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
656 (+0.2% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (106+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (80+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (308+0 votes)
513 (+1.8% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (54+0 votes)
70,000 (+16.7% / +10,000)
4.2(+0.0000) (93+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (180+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
126 (+0.8% / +1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (110+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (148+0 votes)
922 (+0.3% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (66+0 votes)
82
Mayyan
781 (-1.8% / -14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (278+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (403+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (108+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (217+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (130+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,233+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (600+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (636+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (147+0 votes)
257 (+1.6% / +4)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
329 (+4.4% / +14)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
390 (-1.0% / -4)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
91 (+1.1% / +1)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (59+0 votes)
204 (-1.0% / -2)
405 (+1.0% / +4)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (204+0 votes)
824 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (55+0 votes)
113
Tab-Snap
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (138+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (9+0 votes)
115
KDP Miner
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (129,493-3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (134,629+6 votes)
583 (-0.3% / -2)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
122
Daily Tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
156 (+4.0% / +6)
2,000 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (113+1 votes)
14 (+0.0% / +0)
33 (+6.5% / +2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
185 (+0.5% / +1)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (65+0 votes)
3,000,000 (+50.0% / +1,000,000)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (123+0 votes)
284 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
135
Point
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (126+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (272+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (186+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (7,475+0 votes)
336 (+0.3% / +1)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
142
Autofill
600,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,609-1 votes)
222 (+2.8% / +6)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,040+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (196+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,381+0 votes)
148
Template
5,000 (+25.0% / +1,000)
4.4(+0.0000) (60+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (650+1 votes)
522 (+0.4% / +2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
500,000 (+25.0% / +100,000)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
929 (+0.3% / +3)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (635+1 votes)
157
Plugins
400,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (295+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (36+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (636-2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
163
Prodeus
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
728 (+1.3% / +9)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (247+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (274-2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
637 (+3.9% / +24)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (42+0 votes)
784 (-0.1% / -1)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,109+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
124 (-2.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (740+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (754+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,699+0 votes)
593 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (20-1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (16+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (875+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (245+1 votes)
17 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (209+0 votes)
4.9(+0.0000) (172+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (847+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
114 (+0.9% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
192
TabPolish
288 (+1.4% / +4)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (544+0 votes)
194
Monolith
621 (-1.1% / -7)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (695+0 votes)
196
Free VPN
90,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (647+0 votes)
595 (+0.3% / +2)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (239+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (952+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (513+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (129+1 votes)
57 (-3.4% / -2)
100,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (393+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
60,000 (+50.0% / +20,000)
5.0(+0.0000) (74+7 votes)
417 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
5.0(+0.0000) (69+3 votes)
34 (+0.0% / +0)
210
No Miner
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (167+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (279+1 votes)
128 (-0.8% / -1)
214
Form+
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
378 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
216
SAG
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (98+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
86 (+0.0% / +0)
80,000 (+60.0% / +30,000)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+1.0% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (25+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (135+0 votes)
176 (+1.7% / +3)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (140+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (178+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (413+0 votes)
513 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (408+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (124+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (402+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (249+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (82+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
191 (+2.1% / +4)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (89+0 votes)
23 (-8.0% / -2)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (111+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (150+0 votes)
693 (-2.7% / -19)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
243
WebCast
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (157+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (134+0 votes)
792 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (449+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (305+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (36+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (157+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (66+0 votes)
622 (+2.0% / +12)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (123+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (48+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (165+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (177+19 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(-0.2000) (17+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (105+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (71+0 votes)
264
Utime
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (41+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4,736-2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
98 (+1.0% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
127 (+5.8% / +7)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (35+0 votes)
145 (+5.1% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
275
Underline
338 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (42+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (87+0 votes)
374 (-0.8% / -3)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (55+0 votes)
282
Wowsearch
10,000 (+11.1% / +1,000)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
85 (+3.7% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,259+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (79+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
289
Miniman
77 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12,141+3 votes)
88 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (36+0 votes)
8,000 (+14.3% / +1,000)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
748 (+0.8% / +6)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,030+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
300
Initab
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)