extension ExtPose

Keyword: allow

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
165,463 (+0.2% / +409)
4.7746(+0.0003) (670+1 votes)
135,059 (+0.1% / +196)
2.9683(+0.0000) (63+0 votes)
30,519 (+8.1% / +2,274)
4.8519(+0.0057) (27+1 votes)
45,482 (+2.6% / +1,155)
3.8155(+0.0000) (168+0 votes)
2,197,784 (-0.3% / -5,724)
4.0625(+0.0000) (3,600+0 votes)
127,321 (-0.1% / -175)
4.7246(+0.0004) (748+1 votes)
123,281 (+0.1% / +173)
4.2711(+0.0027) (273+1 votes)
11,228 (+0.1% / +13)
4.1667(+0.0000) (24+0 votes)
54,695 (+0.6% / +339)
4.4644(+0.0010) (519+1 votes)
151,667 (+0.4% / +656)
4.0714(+0.0000) (126+0 votes)
13,978 (+0.0% / +6)
4.0329(+0.0000) (213+0 votes)
38,363 (-0.2% / -72)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
29,870 (+6.9% / +1,925)
2.3895(+0.0000) (95+0 votes)
43,713 (+0.0% / +19)
3.7934(+0.0000) (121+0 votes)
7,819 (-0.7% / -52)
4.1579(+0.0000) (95+0 votes)
2,067 (-0.3% / -7)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
43,674 (+0.2% / +81)
3.6667(+0.0000) (21+0 votes)
51,702 (-0.2% / -105)
3.6032(+0.0000) (126+0 votes)
558,968 (+0.5% / +3,010)
3.4145(+0.0000) (731+0 votes)
132,833 (-0.1% / -167)
4.5906(+0.0000) (4,470+0 votes)
2,177 (+0.6% / +14)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
1,465 (-0.5% / -7)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
64,679 (+0.5% / +346)
4.3679(+0.0012) (549+1 votes)
16,279 (+0.3% / +51)
3.7297(+0.0000) (37+0 votes)
1,893 (+1.7% / +31)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,364 (+1.7% / +90)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
42,545 (+5.0% / +2,025)
3.6095(+0.0134) (105+1 votes)
5,373 (+2.5% / +130)
4.7561(+0.0030) (82+1 votes)
3,515 (-0.1% / -4)
4.8113(+0.0000) (53+0 votes)
253,423 (+0.2% / +432)
3.9271(+0.0000) (1,757+0 votes)
21,552 (-0.0% / -6)
4.5556(+0.0000) (72+0 votes)
1,096 (+0.7% / +8)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
3,636 (-1.2% / -43)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
48,680 (-0.0% / -20)
4.4132(+0.0003) (1,769+6 votes)
814 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,466 (+76.4% / +635)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
380,939 (-0.2% / -804)
4.397(+0.0000) (10,861+0 votes)
18,447 (+0.2% / +44)
4.6822(+0.0000) (450+0 votes)
14,179 (-0.1% / -12)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
51,586 (+0.1% / +52)
3.506(+0.0000) (583+0 votes)
30,088 (+0.4% / +134)
3.2084(+0.0000) (523+0 votes)
264 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
634 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
478 (+6.5% / +29)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,888 (+2.6% / +72)
4.7455(+0.0000) (55+0 votes)
5,206 (-2.0% / -104)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,569 (-0.1% / -1)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
16,576 (+0.4% / +61)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
242,225 (+6.9% / +15,642)
4.0192(+0.0000) (104+0 votes)
8,234 (+5.4% / +419)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
74,747 (+1.8% / +1,342)
3.6087(+0.0000) (46+0 votes)
224 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
199,829 (+0.2% / +383)
4.2889(-0.0747) (45+1 votes)
598,085 (+0.9% / +5,139)
4.4997(+0.0000) (9,822+0 votes)
9,398 (+0.2% / +20)
3.1(+0.0000) (30+0 votes)
423,006 (-0.1% / -213)
4.284(+0.0000) (3,820+0 votes)
4,862 (-0.5% / -22)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
17,152 (+0.4% / +65)
4.5972(+0.0000) (72+0 votes)
68 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
135,186 (+5.1% / +6,546)
2.2182(+0.0117) (307+2 votes)
549 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,691 (+0.1% / +12)
3.8919(+0.0000) (37+0 votes)
3,429 (+4.7% / +154)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
34,113 (-0.2% / -83)
4.6879(+0.0000) (141+0 votes)
355,543 (-2.3% / -8,546)
3.5606(+0.0000) (2,647+0 votes)
2,460 (+5.7% / +133)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
3,358 (+3.8% / +123)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,374 (+0.7% / +24)
4.2727(+0.0000) (22+0 votes)
50,073 (+0.5% / +244)
3.5093(+0.0000) (589+0 votes)
498 (+0.2% / +1)
34,261 (+0.2% / +54)
4.3784(+0.0000) (148+0 votes)
1,457 (+2.9% / +41)
4.2188(+0.0000) (32+0 votes)
2,059 (+4.3% / +84)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
331 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
19,069 (+0.3% / +62)
4.271(+0.0000) (572+0 votes)
239 (+4.8% / +11)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
19,740 (+0.0% / +0)
4.2976(+0.0000) (168+0 votes)
1,188 (+0.8% / +10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
143,201 (+2.2% / +3,056)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
348,202 (+0.3% / +936)
4.2562(-0.0004) (601+1 votes)
9,257 (+0.2% / +19)
3.9444(+0.0000) (18+0 votes)
218 (+1.4% / +3)
1,273 (-0.2% / -2)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
7,338 (+0.5% / +38)
4.6639(+0.0000) (119+0 votes)
424 (+4.4% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+13.8% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
172 (-0.6% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
88
Puppies
37 (+0.0% / +0)
198,749 (-0.2% / -397)
4.1491(+0.0000) (436+0 votes)
912 (-0.1% / -1)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
1,680,901 (-0.1% / -1,395)
4.7465(-0.0000) (129,532-2 votes)
1,567,895 (-0.6% / -8,744)
4.783(+0.0000) (129,177+16 votes)
24,609 (+0.4% / +94)
4.0071(+0.0000) (141+0 votes)
8,684 (+6.5% / +531)
4.0(+0.0769) (14+1 votes)
1,018 (+5.9% / +57)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,614 (-0.4% / -84)
4.4684(+0.0000) (158+0 votes)
2,619 (+0.5% / +13)
2.8571(+0.0000) (14+0 votes)
20,791 (+0.4% / +91)
4.472(+0.0000) (125+0 votes)
19,827 (+0.4% / +87)
4.0185(+0.0000) (54+0 votes)
100
Go Links
15,494 (+0.3% / +40)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
10,220 (+0.0% / +0)
4.8132(+0.0000) (91+0 votes)
102
Point
9,379 (+0.3% / +28)
4.7846(+0.0000) (130+0 votes)
1,395 (+0.8% / +11)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
34,022 (+2.1% / +684)
4.7862(+0.0048) (477+15 votes)
12,485 (+0.9% / +117)
446 (-0.9% / -4)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
1,077,495 (-0.1% / -748)
3.9153(-0.0002) (5,575+1 votes)
4,210 (+0.4% / +15)
2.2727(+0.0000) (11+0 votes)
11,133 (+3.9% / +419)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
93 (+3.3% / +3)
112
Template
6,714 (+2.7% / +178)
4.4576(+0.0000) (59+0 votes)
113
Buffer
388,074 (-0.2% / -711)
4.7033(+0.0000) (3,145+0 votes)
256 (-1.5% / -4)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
7,718 (-0.2% / -17)
3.4035(+0.0000) (57+0 votes)
29,638 (+0.2% / +61)
3.2376(+0.0000) (202+0 votes)
6,651 (+0.7% / +47)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
884 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
119
Autofill
501,662 (-1.3% / -6,730)
3.9307(+0.0000) (1,429+0 votes)
4,451 (-0.1% / -6)
4.3846(+0.0000) (39+0 votes)
5,496 (-0.3% / -18)
3.5217(+0.0000) (46+0 votes)
3,264 (-0.6% / -19)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
2,760 (+4.3% / +115)
4.7568(+0.0000) (37+0 votes)
3,996 (-0.8% / -34)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
187,470 (+0.5% / +955)
4.5089(+0.0005) (900+1 votes)
2,348 (-0.2% / -4)
4.55(+0.0000) (40+0 votes)
1,956 (+0.2% / +3)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
15,302 (-2.0% / -320)
2,530 (+1.6% / +40)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
8,373 (+14.7% / +1,075)
3.9123(+0.0000) (114+0 votes)
7,639 (-0.6% / -46)
4.3623(+0.0000) (69+0 votes)
157 (+4.7% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
274 (+0.7% / +2)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
9,537 (-0.1% / -9)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,238 (+0.7% / +8)
4.9211(+0.0000) (76+0 votes)
2,274 (-0.8% / -18)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
99,426 (+0.6% / +555)
4.2506(+0.0000) (1,201+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
109,165 (-0.0% / -44)
4.295(-0.0013) (556-1 votes)
140
TabPolish
260 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
121,063 (+6.6% / +7,487)
3.8929(+0.0000) (168+0 votes)
822 (-0.4% / -3)
1.5556(+0.0000) (27+0 votes)
153,161 (+5.6% / +8,090)
2.858(+0.0000) (169+0 votes)
144
UnXSS
524 (+2.5% / +13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
44,647 (-1.1% / -481)
4.7057(+0.0006) (530+1 votes)
112,235 (+0.1% / +156)
2.9462(+0.0000) (372+0 votes)
8,565 (+9.1% / +713)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
105,256 (+6.9% / +6,788)
3.7353(+0.0000) (34+0 votes)
1,532 (+2.7% / +40)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
215 (-0.5% / -1)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
1,091 (-1.8% / -20)
4.2903(+0.0000) (31+0 votes)
32,477 (+0.3% / +112)
4.9181(+0.0002) (476+1 votes)
6,281 (+2.8% / +173)
4,374 (+0.4% / +17)
3.4426(+0.0000) (122+0 votes)
50,152 (+0.2% / +125)
3.8737(+0.0000) (380+0 votes)
264 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
38,743 (+0.6% / +244)
4.844(+0.0000) (141+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
51,506 (+0.3% / +140)
4.52(+0.0032) (150+1 votes)
47,090 (+0.1% / +42)
4.4167(+0.0000) (192+0 votes)
5,306 (+23.1% / +994)
46,578 (+0.6% / +258)
4.5833(-0.1558) (24+1 votes)
40,368 (-0.1% / -26)
3.9368(+0.0000) (190+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
28 (-6.7% / -2)
47,163 (+0.5% / +217)
4.1231(+0.0000) (65+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5288(+0.0000) (292,665+1 votes)
852 (+24.0% / +165)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33,451 (+0.2% / +80)
4.4108(+0.0000) (241+0 votes)
170
Form+
2,998 (-0.0% / -1)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
18,237 (+0.8% / +141)
4.9396(+0.0000) (480+0 votes)
2,186 (-1.4% / -32)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
26,794 (+0.2% / +49)
3.7974(+0.0000) (459+0 votes)
174
ForceCORS
2,572 (+0.1% / +3)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
29,608 (-0.5% / -154)
4.2517(+0.0000) (143+0 votes)
269 (-1.8% / -5)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
31,745 (+0.1% / +26)
4.4884(+0.0000) (86+0 votes)
21,850 (-0.6% / -142)
4.8657(+0.0000) (67+0 votes)
25,611 (-0.6% / -156)
4.4679(+0.0000) (109+0 votes)
24,613 (-0.2% / -55)
4.0968(+0.0000) (93+0 votes)
32,521 (+0.1% / +42)
3.6047(+0.0000) (339+0 votes)
3,103 (+4.1% / +123)
23,488 (-0.1% / -26)
4.3559(+0.0000) (118+0 votes)
19,360 (+0.5% / +102)
4.397(+0.0000) (335+0 votes)
22,895 (-0.2% / -54)
4.0339(+0.0000) (59+0 votes)
29,505 (-0.1% / -19)
3.36(+0.0000) (100+0 votes)
19,274 (-0.1% / -22)
4.2214(+0.0000) (140+0 votes)
2,632 (+4.7% / +119)
28,118 (-0.0% / -13)
3.6277(+0.0000) (94+0 votes)
25,991 (-0.2% / -61)
3.5449(-0.0112) (178+0 votes)
695 (+0.6% / +4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,963,293 (+5.3% / +300,674)
4.0318(+0.0000) (4,534+0 votes)
189 (+2.7% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
577 (+2.5% / +14)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
195
WebCast
17,414 (+0.1% / +25)
3.7959(+0.0000) (147+0 votes)
11,270 (-0.3% / -29)
4.8409(+0.0000) (132+0 votes)
13,129 (-0.3% / -41)
4.8889(+0.0000) (63+0 votes)
1,341 (+1.0% / +13)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
199
Utime
15,824 (+0.1% / +18)
4.5263(-0.0062) (76-1 votes)
615,829 (+0.1% / +699)
4.3744(-0.0020) (6,311+5 votes)
26,601 (+3.0% / +767)
1.25(+0.0000) (16+0 votes)
1,047 (-0.9% / -10)
4.0556(+0.0000) (54+0 votes)
19,990 (-0.3% / -57)
3.5769(+0.0000) (52+0 votes)
10,025 (-0.5% / -55)
4.9459(+0.0000) (74+0 votes)
181 (-2.7% / -5)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
12,928 (-3.6% / -483)
3.9863(+0.0000) (73+0 votes)
9,461 (-0.1% / -7)
3.9506(+0.0000) (405+0 votes)
11,667 (-0.4% / -47)
4.4845(+0.0000) (97+0 votes)
8,969 (+1.2% / +105)
4.7273(+0.0051) (55+1 votes)
431 (+0.5% / +2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
19,824 (-0.2% / -38)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,387 (+0.0% / +6)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
1,451 (+8.9% / +118)
9,543 (+0.3% / +29)
4.5867(+0.0000) (75+0 votes)
3,932,671 (-0.0% / -651)
3.4343(+0.0000) (198+0 votes)
431 (-1.1% / -5)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
9,563 (-0.4% / -37)
3.8293(+0.0000) (41+0 votes)
10,499 (-0.5% / -56)
3.4801(+0.0000) (277+0 votes)
12,475 (+0.6% / +78)
3.0625(+0.0000) (32+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
9,168 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
8,919 (-0.1% / -8)
4.6333(+0.0000) (30+0 votes)
1,113,391 (+0.8% / +8,756)
4.5344(+0.0000) (11,745+3 votes)
248 (-1.2% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,461 (+3.9% / +389)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
7,299 (+0.1% / +6)
3.9623(+0.0000) (53+0 votes)
8,098 (-0.3% / -23)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
528,313 (-0.9% / -4,662)
4.725(+0.0000) (3,538+0 votes)
1,069 (+37.8% / +293)
6,230 (-0.9% / -59)
4.5441(+0.0000) (68+0 votes)
10,292 (+8.2% / +780)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,056 (+4.9% / +563)
941,239 (+0.6% / +5,735)
4.2583(+0.0000) (1,200+0 votes)
66 (-4.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
236
Fuskr
6,042 (-0.5% / -30)
4.5814(+0.0000) (43+0 votes)
9,262 (-0.5% / -46)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
683,077 (-0.0% / -109)
4.4966(+0.0000) (7,148+0 votes)
249 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
143 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,451 (+0.1% / +3)
3.925(+0.0000) (40+0 votes)
743 (-0.9% / -7)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
8,941 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,321 (+0.0% / +2)
3,101 (-0.3% / -8)
4.8041(+0.0000) (97+0 votes)
411,814 (+0.1% / +311)
4.9957(+0.0000) (922+0 votes)
247
C2D URL
558 (-2.1% / -12)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
566 (+3.3% / +18)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,397 (+1.5% / +66)
4.4898(+0.0000) (49+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
8,485 (+9.6% / +745)
403,246 (+0.0% / +120)
4.613(-0.0009) (6,749+7 votes)
5,043 (-0.4% / -20)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
4,056 (+0.9% / +35)
4.4565(+0.0000) (46+0 votes)
255
Initab
4,453 (-0.0% / -2)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
903 (+12.2% / +98)
3,008 (+0.7% / +21)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
914,337 (-0.7% / -6,052)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
3,558 (-0.2% / -6)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
2,834 (-1.0% / -28)
4.4643(+0.0000) (168+0 votes)
3,863 (-0.3% / -11)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
3,573 (+0.3% / +11)
3.9355(+0.0000) (31+0 votes)
3,347 (+3.9% / +126)
4.3818(+0.0000) (55+0 votes)
3,313 (+0.2% / +5)
4.1957(+0.0000) (46+0 votes)
434,970 (+2.6% / +10,934)
4.4561(+0.0000) (421+0 votes)
395,455 (+1.0% / +3,876)
4.592(+0.0000) (473+0 votes)
5,180 (+0.2% / +12)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,508 (-2.2% / -100)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
269
Spotlight
229 (+4.6% / +10)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,029 (+0.5% / +20)
3.5676(+0.0000) (37+0 votes)
154,065 (+0.1% / +148)
5.0(+0.0000) (2,334+0 votes)
3,035 (-0.3% / -9)
3.9375(+0.0000) (32+0 votes)
866,729 (+1.9% / +16,153)
2.5417(+0.0000) (24+0 votes)
158 (-1.9% / -3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,499 (-0.0% / -1)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
153,550 (-0.2% / -280)
4.6625(+0.0000) (1,772+0 votes)
357,226 (+9.3% / +30,413)
4.5884(+0.0074) (481-1 votes)
5,325 (+9.0% / +440)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
234,917 (-0.0% / -87)
4.3692(+0.0000) (3,199+0 votes)
3,412 (+1.1% / +36)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
89 (+8.5% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
319,640 (+0.0% / +73)
4.6498(+0.0000) (297+0 votes)
178 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,542 (-0.6% / -21)
3.5455(+0.0000) (33+0 votes)
3,129 (+1.2% / +37)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
3,348 (-1.1% / -37)
3.6154(+0.0000) (52+0 votes)
3,294 (+0.7% / +24)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
202,936 (-0.0% / -88)
4.6512(+0.0000) (3,268+0 votes)
379,341 (-0.4% / -1,699)
4.1915(+0.0000) (47+0 votes)
3,921 (-0.7% / -28)
1,583 (-0.6% / -9)
4.86(+0.0000) (50+0 votes)
3,701 (-1.4% / -54)
2,531 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,551 (+0.4% / +9)
3.4821(+0.0000) (112+0 votes)
1,934 (+0.3% / +5)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
170 (+1.8% / +3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,203 (+0.8% / +17)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
2,827 (+2.2% / +61)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
299
XML Tree
138,788 (-0.1% / -80)
4.1313(+0.0000) (853+0 votes)