extension ExtPose

Keyword: allow -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,250,010 (+33.6% / +314,053)
4.9(+0.0000) (282+19 votes)
3,174,828 (+0.8% / +23,827)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
656,409 (+3.7% / +23,385)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
209,005 (+31.4% / +49,964)
4.9(+0.0000) (81+12 votes)
755,047 (+0.7% / +5,083)
3.4(+0.0000) (237+0 votes)
49,894 (+1.4% / +702)
4.9(+0.0000) (96+1 votes)
4,072 (+0.5% / +19)
730,465 (+1.0% / +6,931)
4.2(+0.0000) (521+0 votes)
18,192 (+0.8% / +139)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10
uMatrix
99,758 (+0.8% / +750)
4.7(+0.0000) (798+0 votes)
83,560 (+23.7% / +16,017)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
25,596 (-6.6% / -1,796)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
57,992 (+1.1% / +632)
4.1(+0.0000) (290+0 votes)
316,119 (+1.5% / +4,636)
3.6(+0.0000) (293+0 votes)
188,879 (+0.9% / +1,643)
4.2(+0.0000) (118+0 votes)
161,711 (-0.4% / -722)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
153,393 (+1.3% / +1,948)
3.8(+0.0000) (240+0 votes)
199,011 (+25.9% / +40,926)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
790,962 (+0.4% / +3,190)
4.7(+0.0000) (1,454+1 votes)
104,637 (+1.2% / +1,230)
4.6(+0.0000) (95-1 votes)
31,816 (+0.8% / +243)
4.0(+0.0000) (179+0 votes)
47,624 (+0.7% / +348)
4.1(+0.0000) (55+0 votes)
214,175 (+0.9% / +1,945)
3.8(+0.0000) (186+0 votes)
1,156,571 (+0.1% / +1,471)
4.9(+0.0000) (921+0 votes)
2,395 (+1.7% / +39)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
2,319 (+1.4% / +32)
2,321 (+3.3% / +75)
3,005,699 (+0.0% / +400)
4.9(+0.0000) (217+0 votes)
36,099 (+1.2% / +412)
4.6(+0.0000) (89+0 votes)
16,741 (+17.9% / +2,538)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
7,269 (+16.7% / +1,040)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
1,109,099 (+3.2% / +34,433)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
20,030 (+31.4% / +4,783)
4.5(+0.0000) (28+1 votes)
1,566,782 (+0.5% / +7,267)
4.7(+0.0000) (9,401+1 votes)
1,107 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (58+0 votes)
56,730 (+55.6% / +20,277)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
1,850,078 (+0.7% / +13,066)
4.6(+0.0000) (17,026+3 votes)
4,405 (+0.8% / +33)
2.0(+0.0000) (8+0 votes)
50,568 (+0.0% / +6)
3.4(+0.0000) (40+0 votes)
1,925,109 (+0.0% / +509)
4.8(+0.0000) (1,783+1 votes)
479 (+0.6% / +3)
131 (-3.0% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
706,928 (+16.3% / +98,882)
4.7(+0.0000) (425+34 votes)
909,597 (+0.2% / +2,205)
4.7(+0.0000) (1,969+5 votes)
207,701 (+31.2% / +49,385)
5.0(+0.0000) (129+19 votes)
350,058 (+0.2% / +756)
4.7(+0.0000) (413+1 votes)
6,287 (+1.6% / +100)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
116,638 (+0.7% / +812)
2.1(+0.0000) (543+0 votes)
726,071 (+0.1% / +460)
4.6(+0.0000) (308+1 votes)
192,713 (+0.9% / +1,717)
3.9(+0.0000) (1,707+0 votes)
687,978 (+3.6% / +23,603)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
2,023,118 (+3.6% / +69,530)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
40,252 (+4.1% / +1,596)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
5,566 (+0.7% / +36)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,605 (-0.8% / -13)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
677,626 (+1.3% / +8,694)
4.7(+0.0000) (197+0 votes)
996,637 (+0.0% / +79)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
2,424 (+1.4% / +34)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
238,021 (+0.1% / +334)
4.5(+0.0000) (440+1 votes)
341,301 (+105.0% / +174,826)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
208,676 (+29.5% / +47,590)
4.8(+0.0000) (32+4 votes)
31 (+3.3% / +1)
504,349 (+0.1% / +384)
4.1(+0.0000) (311+0 votes)
71,661 (+0.7% / +512)
4.6(+0.0000) (706+1 votes)
205,710 (+0.8% / +1,575)
4.6(+0.0000) (213+0 votes)
2,145,624 (+2.2% / +46,417)
4.7(+0.0000) (575+3 votes)
2,025 (+2.3% / +45)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
15,395 (-0.2% / -33)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
18,525 (+0.5% / +96)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
40,976 (+62.0% / +15,686)
4.9(+0.0000) (60+3 votes)
655,672 (+0.1% / +884)
3.3(+0.0000) (758+0 votes)
11,981 (+2.2% / +259)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
48,114 (+0.2% / +112)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
1,393 (+2.1% / +29)
62,622 (+0.1% / +37)
3.7(+0.0000) (99+0 votes)
304,773 (+89.0% / +143,501)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
1,858 (+2.1% / +38)
4.7(+0.1000) (18+1 votes)
10,881 (+18.8% / +1,720)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
229,922 (+0.6% / +1,331)
4.8(+0.0000) (2,196+1 votes)
373,092 (+0.3% / +1,276)
3.8(+0.0000) (238+0 votes)
11,621 (+0.9% / +109)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
3,687 (+1.3% / +47)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,529 (+1.4% / +21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,646 (+1.0% / +76)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
442,266 (+0.2% / +979)
3.7(+0.0000) (255+0 votes)
235,324 (+47.3% / +75,560)
4.7(-0.1000) (148+22 votes)
57,775 (+26.9% / +12,245)
4.7(+0.0000) (16+1 votes)
881 (+2.2% / +19)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
55,936 (+16.0% / +7,721)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
747,604 (+46.8% / +238,393)
4.9(+0.0000) (129+20 votes)
824,860 (+62.2% / +316,279)
4.9(+0.0000) (91+12 votes)
1,438,997 (+0.1% / +989)
4.7(+0.0000) (532+2 votes)
629 (+19.1% / +101)
30,151 (+2.6% / +755)
4.7(+0.0000) (50+2 votes)
1,124 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
597,227 (+1.5% / +9,096)
4.1(+0.0000) (23,059+64 votes)
423,123 (+0.1% / +414)
4.2(-0.1000) (335+1 votes)
7,022 (+2.5% / +168)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
124,346 (+0.5% / +652)
4.1(+0.0000) (483+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
15,913 (+1.6% / +245)
3.2(+0.0000) (514-1 votes)
310,547 (+0.4% / +1,160)
4.4(+0.0000) (299+0 votes)
384,260 (+0.1% / +317)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
312,088 (+0.1% / +464)
4.4(+0.0000) (194+0 votes)
1,782 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
418,788 (+0.4% / +1,707)
4.1(+0.0000) (7,592+1 votes)
388 (+2.6% / +10)
108
Plugins
488,490 (+0.7% / +3,526)
3.8(+0.0000) (292-1 votes)
302,775 (+0.3% / +906)
4.7(+0.0000) (277+0 votes)
82,254 (+0.8% / +684)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
764,679 (+0.2% / +1,536)
4.8(+0.0000) (423+2 votes)
995,211 (+8.4% / +76,744)
4.1(+0.0000) (1,138+5 votes)
1,410,529 (+0.0% / +405)
4.7(+0.0000) (680+101 votes)
27,695 (+1.6% / +436)
2.0(+0.0000) (24+0 votes)
14,904 (+1.0% / +144)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
1,027,496 (+0.3% / +2,968)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
692,324 (+0.2% / +1,487)
4.2(+0.0000) (559+0 votes)
689,813 (+0.1% / +456)
4.4(+0.0000) (478+0 votes)
221,083 (+1.9% / +4,051)
4.3(+0.0000) (88+0 votes)
3,207 (-15.8% / -603)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
457,918 (+0.1% / +580)
4.4(+0.0000) (232+0 votes)
4,169 (+0.7% / +30)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
99,118 (+1.3% / +1,231)
4.9(+0.0000) (45+0 votes)
2,045 (+1.7% / +35)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
191,857 (-0.6% / -1,065)
4.8(+0.0000) (108+0 votes)
38,508 (+0.6% / +234)
4.7(+0.0000) (502+0 votes)
70,838 (+1.1% / +749)
4.6(+0.0000) (188+0 votes)
215 (-1.8% / -4)
118 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
93,576 (+0.3% / +278)
2.8(+0.0000) (104+0 votes)
132
CCTV View
46,418 (+0.9% / +426)
3.5(+0.0000) (580+0 votes)
42,066 (+1.1% / +457)
4.4(+0.0000) (148+0 votes)
134
KDP Miner
7,533 (+1.9% / +137)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
3,285 (-0.3% / -11)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
13,494 (+1.3% / +179)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,331,119 (+0.0% / +509)
4.5(+0.0000) (406-1 votes)
64,364 (+0.8% / +494)
2.1(+0.0000) (164+1 votes)
696,386 (+16.9% / +100,764)
4.8(-0.1000) (174+11 votes)
38,443 (+1.1% / +405)
3.6(+0.0000) (41+0 votes)
1,071 (+2.3% / +24)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
106,114 (+0.2% / +248)
4.3(-0.1000) (64+1 votes)
18,918 (+0.4% / +81)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
25,714 (+1.8% / +462)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
581,504 (+4.7% / +25,853)
4.7(+0.0000) (323+6 votes)
295 (+6.9% / +19)
991,330 (+0.1% / +1,418)
3.9(+0.0000) (152+0 votes)
64,005 (+1.2% / +729)
3.1(+0.0000) (549+0 votes)
19,608 (+1.2% / +241)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
477,781 (+0.0% / +154)
4.5(+0.0000) (313+2 votes)
151
Readima
829 (+1.3% / +11)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,564,809 (+1.9% / +29,808)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
586,584 (+0.3% / +1,473)
4.6(+0.0000) (11,518-1 votes)
479,824 (+1.6% / +7,516)
4.4(+0.0000) (1,850+1 votes)
1,090 (-0.5% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
465 (+2.0% / +9)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
13,662 (+1.3% / +174)
3.9(+0.0000) (118+0 votes)
3,720 (+0.9% / +33)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
628,344 (+1.2% / +7,659)
4.3(+0.0000) (877+5 votes)
908 (+0.7% / +6)
2,698 (+1.3% / +35)
4.4(+0.0000) (75+1 votes)
51,465 (-1.4% / -726)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
3,076 (+1.1% / +34)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
8,383 (+1.3% / +108)
4.6(+0.0000) (149+0 votes)
5,068,634 (+0.2% / +8,767)
4.8(+0.0000) (3,119+30 votes)
418,912 (+0.3% / +1,178)
4.6(+0.0000) (577+1 votes)
299,840 (+1.2% / +3,417)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
540 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
75 (-5.1% / -4)
38,909 (-0.5% / -208)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
179 (+1.7% / +3)
5,499 (+1.1% / +58)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
1,060 (+5.4% / +54)
8,834 (+0.7% / +60)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
142 (+1.4% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,070,658 (+2.6% / +181,936)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
18,236 (+1.0% / +175)
4.1(+0.0000) (86+0 votes)
24,495 (+0.9% / +208)
4.6(+0.0000) (61+0 votes)
686 (+4.1% / +27)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
32,873 (+1.2% / +376)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
15,008 (+1.8% / +265)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
176,150 (+0.5% / +828)
3.7(+0.0000) (221+0 votes)
153,542 (+1.6% / +2,434)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
733 (-1.5% / -11)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
221,732 (+0.5% / +1,190)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
1,079,503 (+0.6% / +6,060)
4.8(+0.0000) (138,320+14 votes)
3,198,929 (+1.0% / +31,745)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,025,585 (+0.1% / +984)
4.9(+0.0000) (544+0 votes)
268 (-3.2% / -9)
978,453 (-0.9% / -8,965)
4.7(+0.0000) (128,437-2 votes)
12,538 (+0.7% / +81)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
117,343 (+0.7% / +842)
4.1(+0.0000) (693+1 votes)
901,293 (+0.1% / +797)
4.8(+0.0000) (466+3 votes)
483 (+2.8% / +13)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
209 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
88,342 (+0.7% / +598)
4.2(+0.0000) (1,178+0 votes)
16,433 (+0.3% / +48)
3.5(+0.0000) (117+0 votes)
437 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,736 (+3.1% / +234)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
16,263 (+0.1% / +13)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
1,032 (+0.7% / +7)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,282,516 (+2.3% / +28,690)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
1,126,027 (+1.8% / +20,210)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
840 (+7.6% / +59)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
205
CastBuddy
80,150 (+1.1% / +840)
3.6(+0.0000) (599+0 votes)
235 (+2.2% / +5)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
517 (-1.9% / -10)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,081,989 (+0.1% / +972)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
868,486 (+29.4% / +197,137)
4.3(+0.0000) (111+0 votes)
64,331 (+0.9% / +596)
4.3(+0.0000) (391+1 votes)
1,323,769 (+8.0% / +98,574)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
2,484 (+1.0% / +24)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
3,394 (+1.2% / +39)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
793,139 (+0.1% / +981)
4.6(+0.0000) (1,972+12 votes)
715,667 (+0.0% / +53)
4.7(+0.0000) (213+1 votes)
2,030 (+3.9% / +76)
96,682 (-3.4% / -3,362)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
810,994 (+0.6% / +5,042)
4.6(+0.0000) (222+0 votes)
37,286 (+1.1% / +409)
3.8(+0.1000) (95+10 votes)
6,402 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
2,967 (+0.8% / +25)
1.7(+0.0000) (39+0 votes)
222
Autofill
867,196 (+1.1% / +9,443)
3.9(+0.0000) (1,572+0 votes)
1,741 (+0.6% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,471 (+0.9% / +449)
3.9(+0.0000) (41+0 votes)
442,555 (+0.3% / +1,507)
4.8(+0.0000) (128+0 votes)
1,065 (+2.9% / +30)
3.8(+0.1000) (16+1 votes)
5,523 (+2.1% / +111)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
43,400 (+0.6% / +249)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
350,212 (-0.1% / -257)
5.0(+0.0000) (2,523+4 votes)
464,648 (+0.1% / +438)
4.4(+0.0000) (306+0 votes)
1,146,874 (+0.9% / +10,375)
3.4(+0.0000) (1,054+0 votes)
568,645 (+0.4% / +2,194)
4.5(+0.0000) (3,346+1 votes)
48 (+0.0% / +0)
31,765 (+1.7% / +523)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
28,843 (+1.1% / +317)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
1,438 (-1.1% / -16)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
167,499 (+0.2% / +283)
4.6(+0.0000) (1,582+0 votes)
166 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
241
Tab-Snap
27,146 (+0.8% / +222)
4.5(+0.0000) (121+0 votes)
514,281 (+62.3% / +197,498)
4.9(+0.0000) (124+16 votes)
475,315 (+0.4% / +2,088)
4.6(+0.0000) (446+1 votes)
236,775 (+45.6% / +74,193)
4.8(+0.0000) (46+6 votes)
922 (-1.6% / -15)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
17,592 (+1.8% / +314)
4.7(+0.0000) (27+1 votes)
18,982 (+0.7% / +139)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
454,903 (+0.9% / +3,866)
3.5(+0.0000) (767+0 votes)
1,204 (+5.0% / +57)
362 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,711 (-0.7% / -27)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
280,907 (+2.3% / +6,443)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,224 (+1.0% / +40)
264,668 (+0.3% / +914)
4.3(+0.0000) (321+0 votes)
255
Monolith
832 (+1.5% / +12)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
379 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
119,067 (+0.6% / +686)
4.8(+0.0000) (1,179+1 votes)
127,421 (+0.4% / +518)
4.4(+0.0000) (586+1 votes)
380 (+5.0% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
309 (+3.7% / +11)
185,152 (+0.4% / +679)
4.4(+0.0000) (817+0 votes)
11,753 (+1.6% / +183)
4.4(+0.0000) (163+0 votes)
84 (+5.0% / +4)
18,844 (+2.0% / +366)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
96,306 (+0.8% / +792)
4.3(+0.0000) (13,662+0 votes)
690 (-1.3% / -9)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
5,047 (+1.6% / +81)
4.9(+0.0000) (134+0 votes)
237 (+8.2% / +18)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
71,308 (+1.5% / +1,069)
4.9(+0.0000) (671+0 votes)
6,089 (+0.9% / +54)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
155 (+2.6% / +4)
154,430 (+0.8% / +1,271)
2.6(+0.0000) (675+3 votes)
9,728 (+0.1% / +9)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
95,407 (+1.0% / +905)
3.6(+0.1000) (172+8 votes)
418 (+1.0% / +4)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
1,066 (-0.4% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
434 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
7,805 (+0.2% / +14)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
123,217 (+0.8% / +1,014)
2.9(+0.0000) (395+0 votes)
308 (+3.7% / +11)
7,580 (+0.5% / +40)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
1,180 (+1.3% / +15)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
1,021 (-0.2% / -2)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,467 (+0.6% / +9)
3.5(+0.0000) (20+1 votes)
5,560 (-0.1% / -5)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
4,313 (+2.5% / +104)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
4,323 (+2.3% / +96)
3.7(+0.0000) (51+0 votes)
5,512 (+0.5% / +25)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
290
Template
5,364 (+0.3% / +14)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
1,353 (+1.3% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
546 (+1.5% / +8)
72,596 (-6.8% / -5,263)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
45,763 (+1.3% / +592)
3.7(+0.0000) (429+0 votes)
332 (-1.8% / -6)
202 (+0.0% / +0)
885 (-0.6% / -5)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
1,430,918 (+7.5% / +99,236)
4.6(+0.0000) (233+10 votes)