extension ExtPose

Keyword: context -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,948 (+0.3% / +26)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
224,170 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,015+0 votes)
33,124 (+0.1% / +27)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
96,488 (+0.3% / +264)
4.6(+0.0000) (881+0 votes)
125,314 (+0.5% / +677)
3.9(+0.0000) (319+0 votes)
5,899 (+0.2% / +12)
3.7(+0.0000) (71+0 votes)
262,821 (+36.1% / +69,645)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
723 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
5,614 (+0.9% / +48)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
7,729 (+0.5% / +35)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
12,364 (+0.8% / +101)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
1,437 (+0.9% / +13)
32,196 (+0.7% / +231)
4.4(+0.0000) (175+0 votes)
1,286 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
1,479 (+2.4% / +35)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,194 (-0.3% / -4)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
40,734 (+4.0% / +1,550)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,190 (+2.2% / +26)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,741 (-0.2% / -8)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
3,846 (+0.7% / +25)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
2,677 (+0.2% / +5)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
16,567 (+0.9% / +155)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
449 (+0.2% / +1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
22,461 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
230,393 (+29.5% / +52,536)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
28,146 (+0.3% / +73)
4.7(+0.0000) (504+0 votes)
23,827 (+0.1% / +17)
4.7(+0.0000) (607+0 votes)
719 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,606 (+0.9% / +43)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,149 (+0.9% / +10)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
4,390 (+7.1% / +291)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
7,782 (+0.1% / +6)
4.4(+0.0000) (426+0 votes)
9,440 (+0.5% / +47)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
145,743 (+0.2% / +308)
4.6(+0.0000) (3,067+0 votes)
35
Context
101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
79,926 (+0.3% / +240)
4.7(+0.0000) (406+0 votes)
2,545 (+0.7% / +18)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
88,821 (+0.2% / +218)
4.7(+0.0000) (115+0 votes)
68,843 (+0.2% / +151)
4.3(+0.0000) (1,539+0 votes)
842,138 (+0.3% / +2,635)
4.4(+0.0000) (4,842+0 votes)
451 (+0.7% / +3)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
10,549 (+0.6% / +66)
4.2(+0.0000) (63+0 votes)
34,262 (+0.3% / +92)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
3,554 (+2.5% / +87)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,841 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
857 (+0.6% / +5)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
786 (+1.3% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
205,983 (+0.5% / +1,027)
3.9(+0.0000) (806+0 votes)
538 (+0.7% / +4)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
557 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
3,678 (+1.1% / +40)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
544,083 (-10.1% / -61,057)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
1,777 (+0.7% / +13)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,328 (-1.2% / -16)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
379 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
84,836 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (650+0 votes)
413 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,384 (+0.1% / +7)
4.1(+0.0000) (55+0 votes)
9,918 (+0.6% / +60)
3.2(+0.0000) (41+0 votes)
837 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,313 (-0.0% / -1)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
573 (+1.6% / +9)
4,078 (-0.2% / -9)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
28,247 (+0.4% / +105)
4.1(+0.0000) (281+0 votes)
764 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,739 (+0.2% / +42)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
411 (+0.2% / +1)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
235 (+4.0% / +9)
527 (-0.6% / -3)
3.3(+0.0000) (25+0 votes)
230 (+0.9% / +2)
187 (-2.1% / -4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,186 (+1.0% / +21)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
626,833 (+0.8% / +4,765)
3.9(+0.0000) (1,548+0 votes)
18,245 (+0.6% / +104)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
1,440 (-0.8% / -11)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
1,307 (-0.3% / -4)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
188 (+2.2% / +4)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
408 (-1.0% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
287,095 (+0.5% / +1,390)
4.9(+0.0000) (2,050+2 votes)
363 (-0.3% / -1)
1,073 (-0.4% / -4)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,180 (-1.7% / -20)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
10,655 (+0.4% / +40)
3.6(+0.0000) (67+0 votes)
273,214 (+0.3% / +869)
4.6(+0.0000) (1,038+0 votes)
7,223 (+0.7% / +52)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
1,138 (+1.2% / +13)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
252 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
21,069 (+0.5% / +102)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
4,908 (+0.5% / +23)
4.7(+0.0000) (57+0 votes)
2,636 (+3.5% / +90)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,760 (+0.4% / +32)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
11,570 (+0.7% / +76)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
5,313 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
569,965 (-15.4% / -104,146)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
108,217 (+0.4% / +403)
4.3(+0.0000) (875+0 votes)
110,231 (+0.5% / +596)
3.8(+0.0000) (440+0 votes)
258,274 (-0.9% / -2,241)
102,398 (+0.5% / +529)
3.7(+0.0000) (261+0 votes)
93,954 (+0.3% / +250)
4.2(+0.0000) (320+0 votes)
793 (+6.0% / +45)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
84,340 (+0.3% / +217)
4.6(+0.0000) (367+0 votes)
3,809 (-0.3% / -11)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
125,690 (+1.1% / +1,354)
3.6(+0.0000) (190+0 votes)
108
Context
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
267 (+1.5% / +4)
39,519 (+0.7% / +264)
5.0(+0.0000) (908+5 votes)
3,318 (-1.0% / -34)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
31,901 (-0.2% / -68)
4.7(+0.0000) (1,034+0 votes)
100,498 (+4.1% / +3,960)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
70,731 (+0.0% / +35)
4.3(+0.0000) (95+0 votes)
46,145 (+0.2% / +113)
4.5(+0.0000) (1,143+0 votes)
123,823 (+0.2% / +211)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
597 (+0.0% / +0)
573 (+0.9% / +5)
114 (-5.0% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,015 (+5.6% / +161)
13,159 (+0.0% / +4)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
24,137 (+0.1% / +28)
4.7(+0.0000) (242+0 votes)
42,458 (+0.3% / +107)
3.5(+0.0000) (379+0 votes)
24,530 (+2.1% / +512)
4.9(+0.0000) (62+0 votes)
313 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
126
Flip this
41,463 (+0.4% / +159)
3.5(+0.0000) (150+0 votes)
99 (+6.5% / +6)
24 (+9.1% / +2)
1,486 (+0.8% / +12)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
25,184 (+0.1% / +17)
3.2(+0.0000) (398+1 votes)
19 (-5.0% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
86 (-1.1% / -1)
17,559 (-0.6% / -108)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
16,803 (+0.8% / +135)
4.4(+0.0000) (168+0 votes)
1,127 (+1.0% / +11)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,190 (+0.6% / +148)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
12,107 (-0.2% / -21)
4.3(+0.0000) (212+0 votes)
886 (-0.2% / -2)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
252 (+2.4% / +6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,952 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (341+0 votes)
15,290 (+0.0% / +6)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
10,866 (+0.5% / +59)
4.0(+0.0000) (54+0 votes)
14,201 (-0.1% / -13)
3.5(+0.0000) (41+0 votes)
12,096 (+0.1% / +14)
3.1(+0.0000) (112+0 votes)
10,183 (+0.7% / +67)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
7,970 (+0.8% / +62)
3.8(+0.0000) (58+0 votes)
195 (+2.1% / +4)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
495 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
677 (+0.1% / +1)
5,577 (+0.2% / +9)
4.0(+0.0000) (61+0 votes)
158
MetaMask
6,440,018 (+0.6% / +41,555)
3.7(+0.0000) (2,055+3 votes)
2,529 (+0.5% / +12)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
513 (+0.6% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,760 (+0.5% / +8)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
385 (+0.8% / +3)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
44 (+7.3% / +3)
5,122 (+0.1% / +6)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
3,337,337 (+0.5% / +17,555)
4.0(+0.0000) (4,692+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
4,744 (+0.8% / +37)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
336 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,596 (+0.2% / +6)
4.0(+0.0000) (172+0 votes)
2,017,323 (+0.3% / +5,248)
4.6(+0.0000) (35,788+1 votes)
172
EZ Zoom
3,704 (+0.8% / +31)
3.9(+0.0000) (70+0 votes)
4,237 (+0.8% / +33)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
3,791 (-0.1% / -4)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
175
Yawas
4,474 (+0.0% / +2)
3.5(+0.0000) (213+0 votes)
3,399 (-0.6% / -19)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
177
Re-newtab
2,309 (+0.1% / +2)
4.9(+0.0000) (72+0 votes)
178
OhMyTab
102 (+2.0% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
281 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,031 (+1.0% / +21)
4.8(+0.0000) (52+0 votes)
4,249 (+0.6% / +27)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
406,459 (+0.5% / +1,861)
4.8(+0.0000) (7,452+2 votes)
2,977 (+1.2% / +34)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
265 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
637,079 (+0.3% / +1,906)
3.7(+0.0000) (1,589+0 votes)
249 (+1.2% / +3)
27 (+12.5% / +3)
2,175 (-0.5% / -11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
190
Pinboard
1,328 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
276,851 (+0.2% / +516)
4.9(+0.0000) (2,823+4 votes)
26 (+4.0% / +1)
1,552 (-0.3% / -4)
3.4(+0.0000) (59+0 votes)
355,223 (+0.5% / +1,648)
4.4(+0.0000) (2,278+0 votes)
2,021 (+0.8% / +16)
271,155 (+0.2% / +649)
4.6(+0.0000) (4,897+0 votes)
52 (-5.5% / -3)
809 (+1.1% / +9)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,115 (+0.9% / +10)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,024 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
207,734 (+0.5% / +1,028)
3.7(+0.0000) (718+0 votes)
987 (+1.9% / +18)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,053 (+1.1% / +11)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
543 (+0.9% / +5)
50 (+2.0% / +1)
920 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
107,157 (+0.1% / +152)
4.7(+0.0000) (574+0 votes)
887 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
107,157 (+0.1% / +152)
4.7(+0.0000) (574+0 votes)
887 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
966 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
142 (-1.4% / -2)
128,427 (+0.3% / +392)
3.8(+0.0000) (750+0 votes)
139,487 (+0.3% / +408)
4.3(+0.0000) (426+0 votes)
218
Charset
119,596 (+0.3% / +340)
4.8(+0.0000) (103+0 votes)
89,521 (+0.4% / +324)
4.9(+0.0000) (425+0 votes)
792 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
138,052 (+0.3% / +387)
3.8(+0.0000) (181+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
111 (+0.9% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
142,600 (+0.4% / +521)
4.1(+0.0000) (121+0 votes)
613 (+0.5% / +3)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
94,528 (+0.3% / +246)
4.4(+0.0000) (297+0 votes)
299 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91,544 (+0.3% / +312)
4.4(+0.0000) (264+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
563 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
651 (+0.6% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
89,792 (+0.4% / +325)
4.1(+0.0000) (100+0 votes)
233
IntoWords
86,730 (+7.7% / +6,187)
3.0(+0.0000) (149+0 votes)
745 (+0.4% / +3)
39 (-2.5% / -1)
77,639 (+0.4% / +303)
4.3(+0.0000) (248+0 votes)
21 (+16.7% / +3)
68,257 (+0.2% / +144)
4.2(+0.0000) (450+4 votes)
89,276 (+0.6% / +550)
4.3(+0.0000) (135+0 votes)
70,576 (+0.4% / +298)
4.4(+0.0000) (188+0 votes)
241
Guru
92,097 (+0.1% / +131)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
63,916 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (232+0 votes)
62,236 (+0.6% / +365)
4.4(+0.0000) (274+0 votes)
552 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61,444 (+0.3% / +199)
4.3(+0.0000) (157+0 votes)
37,584 (+0.4% / +155)
4.9(+0.0000) (216+0 votes)
36,620 (+0.2% / +65)
4.7(+0.0000) (228+0 votes)
353,463 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
53,806 (+0.3% / +174)
4.1(+0.0000) (94+0 votes)
40,962 (-18.4% / -9,223)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
48,109 (-0.0% / -19)
4.6(+0.0000) (154+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
98,284 (+0.2% / +148)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
40,510 (+0.4% / +168)
4.3(+0.0000) (326+0 votes)
69,184 (+1.9% / +1,263)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
44,204 (+0.5% / +219)
4.3(+0.0000) (131+0 votes)
209 (+1.0% / +2)
441 (-1.1% / -5)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
389 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37,498 (+0.5% / +172)
4.5(+0.0000) (133+0 votes)
26,718 (+0.4% / +116)
4.7(+0.0000) (129+0 votes)
40,897 (+0.4% / +178)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
264
Phantom
44,320 (+0.8% / +371)
4.7(-0.1000) (26+1 votes)
265
Nancy
55 (+5.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32,823 (+0.4% / +124)
4.2(+0.0000) (274+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
33,389 (+0.7% / +229)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
30,139 (+0.3% / +85)
3.8(+0.0000) (277+0 votes)
372 (-1.3% / -5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
271
ZilPay
39,544 (+0.2% / +64)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
40,618 (+0.2% / +81)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
25,336 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (345+0 votes)
33,856 (+0.6% / +214)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
27,168 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (171+0 votes)
33,300 (+1.1% / +372)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
307 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
353 (+1.7% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
419 (+0.5% / +2)
21,801 (+0.4% / +89)
3.8(+0.0000) (499+0 votes)
25,521 (+0.6% / +149)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
282
dict-cc
21,677 (+0.8% / +179)
4.5(+0.0000) (282+0 votes)
35,321 (+0.3% / +122)
3.3(+0.0000) (129+0 votes)
430 (+0.2% / +1)
19,186 (+0.6% / +106)
4.9(+0.0000) (68+0 votes)
286
Pronounce
24,563 (+0.4% / +104)
4.0(+0.0000) (90+0 votes)
23,492 (+0.3% / +66)
4.6(+0.0000) (78+0 votes)
25,887 (+0.1% / +25)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
223 (+3.2% / +7)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
23,727 (+1.0% / +233)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
17,130 (+0.3% / +51)
4.4(+0.0000) (358+0 votes)
27,919 (+0.6% / +163)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
241 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
22,599 (+0.8% / +189)
4.5(+0.0000) (63+1 votes)
22,383 (+0.7% / +146)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
297
Scite
21,601 (+0.1% / +18)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
19 (-5.0% / -1)
27,183 (+0.4% / +97)
3.4(+0.0000) (27+0 votes)