extension ExtPose

Keyword: extension makes -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (22,980+11 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (70+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,290+12 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (491-4 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (73+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (234+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,526+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (228-1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7,007+12 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3,147+10 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (113+0 votes)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.1000) (95-1 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
4.7(+0.0000) (818-36 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (375+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(-0.1000) (338-6 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (50+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (302+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (377+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (272+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (1,133+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,711+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (298+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,208+2 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,481+8 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (252,773+157 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (183+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (124+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (524+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (119+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (48,045+26 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,018+4 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,338+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (406+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (266+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (671+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (96+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,510-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (613+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (169+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (233-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (193+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (205+6 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
769 (-0.8% / -6)
4.5(+0.0000) (154+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,826+12 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (99+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (86+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (547+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (393+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,028-1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (112+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (716+0 votes)
701 (-3.6% / -26)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (60+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (89+0 votes)
787 (+2.5% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
787 (-1.5% / -12)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,315+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (196+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (50+0 votes)
650 (-0.9% / -6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4.5(+0.0000) (49+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
7,000 (-12.5% / -1,000)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
729 (-0.5% / -4)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (158+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,791+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,432+0 votes)
586 (-1.2% / -7)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (256+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (508+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (511+0 votes)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (551+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (49+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (22+0 votes)
651 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
829 (+2.6% / +21)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,778+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7,884-1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (199+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (529+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
118
Zoho Show
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
131 (-0.8% / -1)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (561+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (359+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (224+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
688 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (486+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
327 (+4.5% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (225+0 votes)
285 (-0.3% / -1)
137
VIT Go
738 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (27+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,265+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (124+0 votes)
144
LazySec
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,689+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (153+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (85+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+14.3% / +1,000)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (300+0 votes)
153
Aura
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
547 (-1.3% / -7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
471 (+1.5% / +7)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (107+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (202+0 votes)
970 (+2.0% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
161
Tabsets
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,438+4 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
155 (+4.7% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (78+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (344+0 votes)
282 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
630 (+1.0% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
171
Chameleon
900,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (777+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
173
SwappID
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (41+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (266-1 votes)
400,000 (+33.3% / +100,000)
4.3(+0.0000) (859+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,277+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
411 (+1.2% / +5)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
187
Mind Map
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
190
Brex
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
151 (+0.7% / +1)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
192
23++
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (76+0 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
5.0(+0.0000) (147+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
583 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,348-1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (128+0 votes)
163 (-3.6% / -6)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,422+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,842+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (196+0 votes)
600 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,361+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
553 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (578+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (187+0 votes)
183 (+2.2% / +4)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (332+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,397+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (909+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,618+2 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6,850+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
565 (-1.7% / -10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
221
Tweak
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (74+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
229
Aniskip
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,061+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
232
Asym
466 (+0.9% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (519+0 votes)
235
Tab Split
3,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (131,828-3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (666+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (64+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
241 (+3.9% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (44+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
465 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (540+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (116+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (167+0 votes)
257 (+0.4% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
4.6(-0.1000) (66-2 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.1000) (196+4 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (660+0 votes)
127 (-1.6% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,798+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (456+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (387+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
594 (-1.7% / -10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
328 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
4.8(-0.1000) (95+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (51+0 votes)
280
uwu-chan
603 (+0.3% / +2)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
4.6(+0.0000) (410-1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,196+0 votes)
329 (-0.3% / -1)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
112 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (167+0 votes)
172 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (137+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
291
Slapdash
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (212+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,238+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (29+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (61+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (42+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,051+0 votes)
300
RememBear
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (100+0 votes)