extension ExtPose

Keyword: extension makes -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1
Dusk
400,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15,273+9 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (518+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (132+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (598+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (367+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
200,000 (-33.3% / -100,000)
4.6(+0.0000) (2,752+8 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (258+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (208+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,283+9 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (652+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (172+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (77+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (609+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.1000) (9+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (167+3 votes)
889 (+1.3% / +11)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
80,000 (+14.3% / +10,000)
4.2(+0.1000) (97+2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (242+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (94+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (289+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (92+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(-0.1000) (84+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,318+9 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (198,957+389 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0 (2 votes)
906 (+3.0% / +26)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
218 (+2.3% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,602+22 votes)
219 (+2.3% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (41,233+34 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
693 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (587-1 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7,868+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (113+0 votes)
878 (+4.4% / +37)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (146+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,139+2 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (612+0 votes)
254 (+1.2% / +3)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (373+0 votes)
365 (+0.0% / +0)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (1,063+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (664+1 votes)
170 (+4.9% / +8)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (168+0 votes)
872 (+0.2% / +2)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,561+5 votes)
204 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (528+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (707+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (58+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (331+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (348+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,220-2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (151+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (185+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
381 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,793+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43,167+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (170+0 votes)
415 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
433 (-0.7% / -3)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
821 (-0.5% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (205+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (124+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (124+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (47+0 votes)
109
Find Font
379 (-0.5% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (115+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,354+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (509+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
114
SCleaner
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
438 (+0.5% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (716+0 votes)
51 (+27.5% / +11)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (89+0 votes)
128
MiaProva
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+1 votes)
10,000 (+25.0% / +2,000)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
141 (+2.2% / +3)
86 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (85+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (710+5 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
699 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (194+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (57+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
298 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,809+7 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,450+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (538+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,548+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,945+2 votes)
558 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,230+2 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (504+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (438+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+1 votes)
810 (-1.0% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158
Dark Mode
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (564+0 votes)
163
Tab Split
2,000 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,123+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (528+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
815 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (85+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (21+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.1000) (24-2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (613+0 votes)
937 (+19.2% / +151)
3.7(-0.5000) (7+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (217+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (53+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (931+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (109-1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.1000) (19+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (458+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,741+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (14+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
581 (+0.9% / +5)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (297+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (124+1 votes)
194
VIT Go
533 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (193+0 votes)
197
Adkrig
353 (+4.4% / +15)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
200
Tabsets
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (505+0 votes)
203
23++
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (76+0 votes)
300,000 (+50.0% / +100,000)
4.6(+0.0000) (1,467+8 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (880+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,681+14 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (67+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (344+0 votes)
589 (+1.4% / +8)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
70,000 (+16.7% / +10,000)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
220
Chameleon
900,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (769+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
141 (-0.7% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,367+1 votes)
220 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
629 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (64+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,406+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
256 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (212+0 votes)
53 (-5.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (439+0 votes)
242
Mind Map
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (20+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (5,868+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (36-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (341+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (192+0 votes)
136 (+0.7% / +1)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
129 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+1 votes)
59 (-1.7% / -1)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (138+0 votes)
456 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
831 (+3.9% / +31)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
257
Asym
521 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6,888+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
261
LazySec
270 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,284+0 votes)
995 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (55-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (132,351-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (155+1 votes)
361 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (76+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (127+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
274
Hand Tool
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (54+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (617+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
92 (-1.1% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
121 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (442+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
356 (+0.3% / +1)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
300 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
344 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.1000) (66-1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (167+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (386+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
100,000
203 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (369+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (130+1 votes)
279 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)