extension ExtPose

Keyword: what -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
549,583 (+0.2% / +1,149)
4.1(+0.0000) (551+0 votes)
116,812 (+0.3% / +383)
3.8(+0.0000) (164+0 votes)
1,870,157 (-0.1% / -2,674)
4.5(+0.0000) (8,999+0 votes)
65,681 (-0.0% / -3)
3.9(+0.0000) (151+0 votes)
12,125 (+0.3% / +33)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
225,136 (+0.3% / +611)
4.4(+0.0000) (195+0 votes)
25,368 (-0.1% / -26)
3.8(+0.0000) (568+0 votes)
2,542 (+0.7% / +18)
4.0(+0.0000) (58+0 votes)
1,633,968 (+0.0% / +211)
4.6(+0.0000) (14,700+0 votes)
803 (+0.4% / +3)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
48,733 (+3.5% / +1,647)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
1,922 (+0.7% / +14)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
212,638 (+0.7% / +1,488)
4.0(+0.0000) (198+0 votes)
13,431 (+0.4% / +50)
67 (+8.1% / +5)
1,370 (+2.4% / +32)
117,927 (-0.1% / -78)
3.9(+0.0000) (192+0 votes)
374 (+1.9% / +7)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
581,822 (+32.5% / +142,859)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,313 (+1.2% / +15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
971 (-1.3% / -13)
10,696 (+0.3% / +33)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
11,167 (+0.0% / +4)
4.6(+0.0000) (63+0 votes)
7,646 (+2.4% / +177)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
976 (+1.0% / +10)
34,588 (+0.7% / +248)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
659,665 (+0.3% / +1,749)
4.2(+0.0000) (5,145+0 votes)
78,716 (+0.5% / +412)
4.5(+0.0000) (498+0 votes)
1,440 (+0.4% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,187 (-0.5% / -16)
2.7(+0.0000) (15+0 votes)
94,810 (+1.3% / +1,173)
4.1(+0.0000) (74+0 votes)
50,300 (+0.5% / +240)
4.2(+0.0000) (247+0 votes)
1,833 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
1,524 (+16.4% / +215)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
36
uMatrix
116,932 (+0.1% / +151)
4.7(+0.0000) (776+0 votes)
1,889,182 (+0.1% / +1,578)
4.8(+0.0000) (13,478+0 votes)
38
Blur
139,144 (-0.1% / -173)
4.3(+0.0000) (4,496+0 votes)
4,067 (+0.8% / +31)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
751 (-1.7% / -13)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
160,503 (+0.1% / +99)
3.7(+0.0000) (180+0 votes)
1,878 (+0.2% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
79,779 (+0.5% / +434)
4.6(+0.0000) (222+0 votes)
5,385 (-0.7% / -36)
4.5(+0.0000) (240+0 votes)
45
iFree
518 (+0.8% / +4)
3.5(+0.0000) (27+0 votes)
1,249,607 (+0.0% / +209)
4.4(+0.0000) (1,646+0 votes)
355 (+0.0% / +0)
458 (+0.7% / +3)
45,562 (+0.8% / +352)
4.8(+0.0000) (160+0 votes)
183 (+2.2% / +4)
97,109 (+1.4% / +1,348)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
41,611 (+0.0% / +7)
4.5(+0.0000) (726+0 votes)
80,866 (+0.2% / +143)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
41,277 (+0.1% / +30)
4.6(+0.0000) (75+0 votes)
55
Zoom it
3,899 (+0.2% / +6)
2.2(+0.0000) (12+0 votes)
979 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
410,511 (+0.1% / +209)
4.3(+0.0000) (1,194+0 votes)
505,551 (+0.3% / +1,363)
4.3(+0.0000) (266+0 votes)
348,084 (+0.0% / +61)
4.6(+0.0000) (2,293+0 votes)
419,374 (-0.3% / -1,299)
4.2(+0.0000) (126+0 votes)
22,540 (-0.2% / -47)
4.2(+0.0000) (82+0 votes)
301,787 (-0.1% / -322)
3.9(+0.0000) (307+0 votes)
824 (+17.7% / +124)
21,017 (-0.3% / -65)
4.1(+0.0000) (79+0 votes)
157,895 (+0.3% / +485)
4.7(+0.0000) (629+0 votes)
19,159 (+0.7% / +135)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
1,174 (+4.8% / +54)
639 (+1.4% / +9)
193,853 (+13.5% / +22,989)
4.6(+0.0000) (899+0 votes)
1,571 (-0.9% / -14)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
3,335 (+0.7% / +24)
20,847 (-7.1% / -1,594)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
3,748 (-0.1% / -5)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
21,936 (+0.4% / +86)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
836 (-0.2% / -2)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
914 (+5.9% / +51)
512 (+3.6% / +18)
2,514 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
2,503 (+0.3% / +8)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
143 (+2.1% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
338 (+8.7% / +27)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (174,184+0 votes)
12,554 (-0.2% / -21)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
2,634 (+0.5% / +13)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
98,237 (-0.1% / -58)
4.2(+0.0000) (1,228+0 votes)
650 (+0.9% / +6)
1,192 (-0.3% / -4)
3.2(+0.0000) (31+0 votes)
240,643 (+0.2% / +485)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
127,128 (-1.0% / -1,312)
4.3(+0.0000) (95+0 votes)
99 (+7.6% / +7)
84,137 (+0.2% / +153)
4.5(+0.0000) (969+0 votes)
137 (+0.7% / +1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
94
Adpanda
252 (+3.3% / +8)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
108,983 (+0.0% / +26)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
108,452 (+0.0% / +27)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
98
Dusk
562 (+5.0% / +27)
64,901 (+0.4% / +256)
4.2(+0.0000) (384+0 votes)
5,505 (-0.1% / -4)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
7,204 (+0.1% / +7)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
67,529 (+0.1% / +91)
4.3(+0.0000) (98+0 votes)
8,194,379 (-0.1% / -10,294)
3.4(+0.0000) (34,083+0 votes)
8,582 (+0.3% / +23)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105
Lustre
44,333 (+0.2% / +70)
4.7(+0.0000) (99+0 votes)
42,649 (-0.1% / -38)
4.1(+0.0000) (903+0 votes)
6,356 (+0.2% / +13)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
92,497 (+2.4% / +2,155)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
109
Dark Mode
7,404 (+0.7% / +49)
3.1(+0.0000) (25+0 votes)
110
Sync Up
632 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
35,733 (+0.1% / +39)
4.3(+0.0000) (265+0 votes)
112
AdHalt
1,269 (+13.2% / +148)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
140 (-0.7% / -1)
30,395 (+0.1% / +26)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
3,425 (-0.6% / -19)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
197 (+8.2% / +15)
22,388 (+0.1% / +16)
3.7(+0.0000) (472+0 votes)
118
Highlight
196 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
19,450 (+0.1% / +11)
4.6(+0.0000) (322+0 votes)
120
Adkrig
111 (+0.9% / +1)
15,114 (+0.4% / +64)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
23,510 (+0.9% / +214)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,605 (+0.2% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,907 (-0.1% / -10)
4.7(+0.0000) (66+0 votes)
16,842 (+0.3% / +44)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
2,074 (+0.2% / +5)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
349 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
990,607 (-0.0% / -102)
3.5(+0.0000) (504+0 votes)
201 (+4.1% / +8)
1,901 (-0.2% / -4)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
457 (+0.0% / +0)
133
What Font
2,674 (+0.3% / +8)
2.5(+0.0000) (13+0 votes)
1,613 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
377 (+0.8% / +3)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
1,350 (+1.0% / +14)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
613,449 (+0.1% / +519)
4.3(+0.0000) (58+0 votes)
1,220 (+1.0% / +12)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
236 (+2.2% / +5)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
140
Loudly
653,300 (+0.1% / +622)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
267,543 (-0.0% / -45)
4.5(+0.0000) (5,813+0 votes)
9,019 (+0.2% / +21)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
1,764 (+4.4% / +74)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
284 (+2.5% / +7)
14,093 (+2.7% / +370)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,581 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
97 (-4.0% / -4)
456,804 (-0.5% / -2,419)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
6,880 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (158+0 votes)
557,422 (+0.4% / +1,964)
3.1(+0.0000) (229+0 votes)
10,253 (-0.6% / -58)
3.0(+0.0000) (88+0 votes)
269,748 (-0.0% / -40)
4.5(+0.0000) (1,204+0 votes)
153
WhatRuns
303,795 (+0.0% / +51)
4.1(+0.0000) (325+0 votes)
229,714 (-0.1% / -175)
4.0(+0.0000) (1,853+0 votes)
155
Dark Mode
1,698 (+0.7% / +11)
366,669 (+0.1% / +337)
3.6(+0.0000) (2,578+0 votes)
333 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,146 (-0.0% / -3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
245,837 (+0.1% / +169)
4.2(+0.0000) (142+0 votes)
4,518 (-0.9% / -43)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
6,331 (-0.1% / -7)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
433 (-1.1% / -5)
148,714 (+0.2% / +257)
4.7(+0.0000) (149+0 votes)
165,120 (+0.3% / +412)
4.4(+0.0000) (482+0 votes)
5,170 (+0.2% / +10)
3.7(+0.0000) (39+0 votes)
1,185 (-1.1% / -13)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
82 (+9.3% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,124 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,115 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
170
AdAnalyst
271 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
116,427 (+0.0% / +16)
4.2(+0.0000) (1,160+0 votes)
2,740 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (86+0 votes)
5,965 (+0.3% / +20)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
174
LikeFree
578 (+0.5% / +3)
4.3(+0.0000) (62+0 votes)
5,167 (+0.4% / +22)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
345 (-0.3% / -1)
76,577 (+0.3% / +203)
4.8(+0.0000) (296+0 votes)
107,259 (+0.0% / +27)
4.6(+0.0000) (515+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
256,832 (+20.0% / +42,766)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
213,702 (+34.8% / +55,163)
97,044 (+0.1% / +55)
4.3(+0.0000) (527+0 votes)
317 (+0.3% / +1)
6,017 (+1.5% / +89)
2.3(+0.0000) (9+0 votes)
901 (+0.4% / +4)
402 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
661 (+0.8% / +5)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
240 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,084 (+0.3% / +269)
4.6(+0.0000) (294+0 votes)
116,807 (+0.0% / +43)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
559 (+0.9% / +5)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
117,863 (+0.4% / +441)
3.5(+0.0000) (267+0 votes)
63,105 (-0.2% / -158)
4.3(+0.0000) (984+0 votes)
194
La Notte
83 (+1.2% / +1)
2,572 (-0.2% / -5)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,828 (+0.4% / +12)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
3,896 (+0.2% / +9)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
67,722 (-0.2% / -111)
4.4(+0.0000) (398+0 votes)
44,766 (-0.0% / -15)
4.7(+0.0000) (243+0 votes)
61,789 (-0.5% / -326)
3.8(+0.0000) (430+0 votes)
77 (+5.5% / +4)
77 (+4.1% / +3)
203
Playspeed
123,470 (+0.2% / +294)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
701 (+0.3% / +2)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
205
NoteOn
1,602 (+0.6% / +9)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
138,123 (+33.8% / +34,894)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
60,115 (+0.0% / +28)
3.9(+0.0000) (78+0 votes)
2,313 (+2.4% / +54)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
186 (-0.5% / -1)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
60,115 (+0.0% / +28)
3.9(+0.0000) (78+0 votes)
2,313 (+2.4% / +54)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
186 (-0.5% / -1)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
57 (-8.1% / -5)
214
ShowAsIs
2,208 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
216
FATRANK
46,435 (-0.1% / -28)
4.1(+0.0000) (210+0 votes)
38,638 (+0.7% / +279)
5.0(+0.0000) (76+0 votes)
1,808 (-0.2% / -3)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
2,691 (-2.4% / -66)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
39,430 (-0.0% / -9)
3.9(+0.0000) (245+0 votes)
221
Eye Care
193 (-2.5% / -5)
1,924 (+0.8% / +16)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
45,196 (+0.1% / +32)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
1,883 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
23,410 (+0.1% / +29)
4.8(+0.0000) (264+0 votes)
114 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
70,063 (+96.9% / +34,477)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
122 (+1.7% / +2)
2,021 (+0.2% / +4)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
450 (-2.6% / -12)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
58 (+5.5% / +3)
105,162 (+49.4% / +34,751)
2,243 (+1.0% / +23)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,541 (-1.6% / -25)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26,605 (-0.1% / -16)
4.9(+0.0000) (57+0 votes)
29,617 (+0.1% / +16)
4.6(+0.0000) (211+0 votes)
305 (-1.3% / -4)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
365 (+0.6% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
27,728 (+0.4% / +98)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
241
MiaProva
1,296 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
242
Nobias
866 (-0.6% / -5)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
25,416 (+0.2% / +39)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
16,762 (-0.3% / -50)
4.9(+0.0000) (79+0 votes)
13,382 (+0.1% / +18)
4.9(+0.0000) (198+0 votes)
246
613 Tube
932 (-0.4% / -4)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
247
GiftList
115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
92 (+2.2% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,734 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
21,429 (+0.6% / +126)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
22,292 (+0.4% / +87)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
252
Tealman
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
253
Dark Mode
315 (+0.6% / +2)
314 (+0.0% / +0)
22,849 (+0.6% / +128)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
301 (+1.0% / +3)
38 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,006 (-0.6% / -6)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
13,045 (-0.4% / -49)
4.1(+0.0000) (247+0 votes)
21,259 (+0.6% / +131)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (51,382+0 votes)
181 (+0.6% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
12,988 (-0.0% / -5)
4.5(+0.0000) (174+0 votes)
110 (-0.9% / -1)
12,479 (-0.5% / -67)
4.1(+0.0000) (170+0 votes)
245 (-1.2% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
16,729 (+0.1% / +15)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
1,136 (-0.4% / -4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,168 (+0.3% / +42)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
12,332 (+0.5% / +60)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
729 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,005 (+0.3% / +24)
4.9(+0.0000) (152+0 votes)
12,961 (+0.3% / +41)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,162+0 votes)
12,140 (+0.7% / +82)
3.8(+0.0000) (37+0 votes)
9,777 (-0.1% / -6)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
1,018 (-0.8% / -8)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
781 (-1.0% / -8)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
166 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
520 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
11,565 (+0.7% / +78)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
618 (+1.1% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
18,404 (-0.3% / -52)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
285
Easy PiP
21 (+5.0% / +1)
14,405 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
547 (+2.1% / +11)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,026+0 votes)
11,277 (+0.3% / +35)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
944 (+4.8% / +43)
10,344 (+0.2% / +22)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,635 (+0.5% / +46)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
17,214 (+7.0% / +1,121)
11,758 (+0.8% / +91)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
168 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,381 (+0.5% / +56)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
121 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,561 (+0.9% / +39)
4.7(+0.0000) (140+0 votes)
300
PolitEcho
10,470 (-0.1% / -14)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)