extension ExtPose

Keyword: what -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
700,000 (+0.0% / +0)
3.2273(+0.0507) (1,012-30 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7186(-0.0007) (668+2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1859(+0.0000) (199+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6279(+0.0000) (86+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8468(+0.0043) (222+6 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.541(-0.0038) (939+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0005) (826+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.662(-0.0040) (2,506-153 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4949(-0.0005) (3,112+5 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7202(+0.0000) (511+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6547(+0.0046) (530+7 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2566(+0.0000) (752+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3701(+0.0000) (127+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4345(-0.0220) (290+3 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6825(+0.0104) (63+2 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3095(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+25.0% / +2,000)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5049(-0.0006) (9,783+5 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9565(+0.0000) (92+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2286(+0.0000) (35+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5127(-0.0002) (316+4 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7826(+0.0000) (23+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6313(+0.0000) (179+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.7895(+0.0000) (57+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1753(+0.0000) (97+0 votes)
80,000 (-11.1% / -10,000)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3958(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (30+0 votes)
3.0833(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7976(+0.0000) (84+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0849(-0.0056) (212+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+14.3% / +1,000)
2,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1489(+0.0000) (47+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.6471(+0.0000) (34+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2432(+0.0000) (37+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8362(-0.0004) (1,038-119 votes)
600,000 (-14.3% / -100,000)
3.9595(+0.0000) (3,460+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7137(+0.0000) (248+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7246(+0.0000) (167+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
4.8139(-0.0021) (1,306-15 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2967(-0.0068) (337+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.643(-0.0009) (381-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7287(-0.0000) (9,424-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6939(-0.0061) (49-1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7521(+0.0000) (121+0 votes)
30,000 (-25.0% / -10,000)
3.6364(-0.0098) (121-9 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7714(+0.0000) (1,295+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5789(+0.0918) (38-1 votes)
924 (-0.8% / -7)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6081(-0.0002) (17,254-2 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5522(+0.0000) (67+0 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
4.8183(-0.0012) (1,029-7 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.85(+0.0000) (20+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
606 (-2.7% / -17)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.5833(+0.0000) (12+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.4693(+0.0015) (1,057+3 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
713 (-28.7% / -287)
4.9435(+0.0218) (230-166 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6812(+0.0360) (69+7 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6345(+0.0000) (435+0 votes)
665 (-0.4% / -3)
3.8261(+0.0000) (23+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6818(+0.0152) (22+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4706(+0.0000) (51+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7668(+0.0000) (81,136+2 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
4.2(+0.5333) (5-1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7785(+0.0022) (26,857-707 votes)
307 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8886(+0.0013) (1,903+30 votes)
630 (+1.9% / +12)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.648(-0.0007) (838+4 votes)
300,000 (-40.0% / -200,000)
4.8517(-0.0233) (4,922-4,127 votes)
99
uMatrix
90,000 (+0.0% / +0)
4.704(+0.0000) (804+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7429(+0.0942) (35-2 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5644(-0.0230) (225+2 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (45+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.3269(+0.0000) (52+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8065(+0.0000) (62+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8411(+0.0032) (1,705-9 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8061(+0.0000) (294+0 votes)
3,000,000 (-25.0% / -1,000,000)
4.5714(+0.1232) (28-1 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
3.8732(+0.0000) (71+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4184(+0.0000) (1,721+0 votes)
113
Vim what?
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8724(+0.0062) (2,131-6 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7222(+0.0465) (36-1 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6862(+0.0000) (564+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3394(+0.0000) (109+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
60,000 (-14.3% / -10,000)
4.1132(+0.0000) (53+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5776(+0.0017) (1,243+5 votes)
711 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.1009(+0.0528) (1,358-55 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.5487(+0.0072) (780-14 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
500,000 (+25.0% / +100,000)
4.3243(+0.0044) (2,131-98 votes)
10,000 (-50.0% / -10,000)
4.8228(+0.0007) (491+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4462(+0.0000) (65+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
923 (+3.0% / +27)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2504(+0.0000) (1,218+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2153(-0.0004) (613+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (64+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7638(+0.0006) (1,427+8 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
411 (-12.6% / -59)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8458(+0.0118) (480-2 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.1205(+0.0000) (83+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (14+0 votes)
818 (-0.7% / -6)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
930 (-7.0% / -70)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.434(+0.0000) (53+0 votes)
50,000 (-16.7% / -10,000)
4.3404(+0.0000) (94+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (30+0 votes)
831 (-1.4% / -12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
691 (-0.4% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
156
Highlight
488 (-3.2% / -16)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4462(+0.0182) (251-6 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3415(+0.0000) (41+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (30+0 votes)
161
Wattspeed
1,000 (+0.0% / +0)
4.9259(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2402(-0.0006) (1,174-1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7277(+0.0000) (129,847-2 votes)
5,000,000 (-16.7% / -1,000,000)
4.5687(+0.0000) (8,426-2 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
3.8068(+0.0068) (585+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5106(+0.0106) (425-3 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5789(+0.0000) (114+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
90,000 (+12.5% / +10,000)
3.3128(+0.2324) (179-20 votes)
500 (-1.2% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.2747(+0.0000) (2,042+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5907(+0.0000) (259+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.1845(+0.0003) (6,553+7 votes)
6,000 (+20.0% / +1,000)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
852 (-1.2% / -10)
4.697(+0.0000) (33+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5652(+0.0000) (46+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,000 (-20.0% / -1,000)
4.2931(+0.0000) (116+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0961(+0.0013) (687+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.725(+0.0000) (160+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (34+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8255(-0.0001) (8,707+4 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4842(+0.0000) (95+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (264+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6382(-0.0274) (304+2 votes)
188
Adkrig
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.2931(+0.0524) (58+4 votes)
189
Sync Up
326 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5952(+0.0000) (42+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.526(-0.0013) (1,173+3 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.57(+0.0000) (100+0 votes)
424 (-1.9% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6324(+0.0023) (18,647+15 votes)
56 (-12.5% / -8)
20,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7194(+0.0133) (278-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2431(+0.0004) (3,336+7 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5997(+0.0000) (1,314+0 votes)
178 (-1.7% / -3)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4233(+0.0000) (189+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2115(+0.0000) (52+0 votes)
303 (+31.7% / +73)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2326(+0.0000) (43+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.6832(-0.0122) (303+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4211(+0.1711) (19-1 votes)
352 (+12.8% / +40)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4246(-0.0001) (6,050-1 votes)
212 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
737 (+1.4% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5417(+0.0048) (96+1 votes)
217
Xprt.is
10,000 (+0.0% / +0)
4.4516(+0.0000) (31+0 votes)
992 (-0.7% / -7)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3016(+0.0000) (63+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (52+0 votes)
221
What Font
2,000 (+0.0% / +0)
2.5385(+0.0000) (13+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.632(+0.0003) (1,345+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.4251(+0.0047) (541-6 votes)
248 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
228 (-3.4% / -8)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
240 (-1.2% / -3)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2929(-0.0023) (3,045+10 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9056(+0.0000) (339+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4479(+0.0018) (1,170+11 votes)
232
GiftList
487 (+4.5% / +21)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5709(+0.0162) (247-9 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4426(+0.0000) (61+0 votes)
166 (+0.6% / +1)
4.9706(+0.0000) (68+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3293(+0.0010) (2,250+5 votes)
411 (-19.9% / -102)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
239
WhatRuns
400,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0072) (390-1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6295(+0.0206) (305-30 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6612(+0.0009) (366+1 votes)
198 (+1.5% / +3)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
72 (+14.3% / +9)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.0645(+0.0000) (93+0 votes)
247
LikeFree
777 (-2.0% / -16)
4.1947(+0.0000) (113+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6118(+0.0000) (152+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6543(-0.0000) (8,579-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3779(+0.0000) (1,995+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0241(-0.0091) (332+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.703(+0.0000) (101+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3226(+0.0111) (62+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9363(+0.0000) (1,602+0 votes)
300,000 (-25.0% / -100,000)
4.3448(+0.0000) (58+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0034) (84+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4643(+0.0000) (28+0 votes)
796 (-0.9% / -7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0459(+0.0000) (109+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
800 (-2.2% / -18)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5341(-0.0081) (820-21 votes)
5,000 (-16.7% / -1,000)
4.5111(+0.0000) (45+0 votes)
119 (-0.8% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2166(+0.0030) (517+2 votes)
848 (-3.5% / -31)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
921 (+0.9% / +8)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
799 (-2.4% / -20)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
9,000 (+50.0% / +3,000)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5403(+0.0000) (335+0 votes)
804 (+1.0% / +8)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5462(+0.0038) (119+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8067(+0.0067) (150+0 votes)
130 (-6.5% / -9)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
943 (-0.7% / -7)
4,000 (+33.3% / +1,000)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5572(+0.0000) (551+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
284
ShowAsIs
4,000 (-20.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4533(-0.0036) (150-1 votes)
942 (-1.6% / -15)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.949(+0.0112) (157-4 votes)
290
AdAnalyst
178 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (14+0 votes)
672 (-1.3% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
786 (-1.9% / -15)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1379(+0.0000) (29+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7705(+0.0000) (61+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.025(+0.0000) (320+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.573(+0.0012) (1,068+3 votes)