extension ExtPose

Keyword: browser tabs -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,000 (+0.0% / +0)
4.7891(+0.0000) (256+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3836(-0.0138) (391+6 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2468(+0.0000) (77+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7347(+0.0000) (98+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2581(+0.0000) (124+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7708(+0.0000) (48+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1838(-0.0007) (272+1 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.9368(+0.0000) (1,029+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.4667) (6+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3412(+0.0000) (255+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6176(+0.0000) (34+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2884(+0.0008) (3,051-2 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1184(+0.0000) (76+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4149(-0.0011) (388+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5535(+0.0014) (318+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (55+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3239(+0.0000) (1,411+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8392(+0.0005) (1,231+4 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6286(+0.0000) (35+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2113(+0.0000) (265+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.794(+0.0000) (301+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7269(+0.0011) (260+1 votes)
25
CTabs
100,000 (+0.0% / +0)
4.7714(+0.0000) (35+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7101(+0.0000) (952+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7649(+0.0006) (404+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (56+0 votes)
29
N-Tab
730 (+2.0% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7581(+0.0000) (124+0 votes)
31
Sortify
2,000 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (90+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4921(+0.0000) (63+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6118(+0.0000) (152+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5174(-0.0001) (4,366+16 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5208(+0.0000) (48+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2557(+0.0000) (751+0 votes)
39
Tabit
138 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5222(+0.0000) (540+0 votes)
79 (+3.9% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2721(+0.0000) (1,040+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5055(+0.0000) (91+0 votes)
3,000,000 (+50.0% / +1,000,000)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (342+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6742(+0.0000) (445+0 votes)
242 (-2.8% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4493(-0.0051) (681+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.426(+0.0000) (446+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1975(+0.0000) (1,686+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.874(+0.0000) (127+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.7299(+0.0003) (20,287+59 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7737(+0.0000) (274+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8952(+0.0000) (124+0 votes)
60
Initab
5,000 (+0.0% / +0)
4.7526(+0.0000) (97+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8943(+0.0000) (246+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.8988(+0.0000) (326+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8205(+0.0000) (39+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7742(+0.0007) (310+1 votes)
706 (-0.7% / -5)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (20+0 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
3.7921(+0.0000) (582+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2211(-0.0030) (407+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6154(-0.0003) (676+2 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(-0.0057) (530+2 votes)
450 (-0.9% / -4)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
491 (-0.4% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2757(+0.0000) (457+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8105(+0.0000) (95+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.623(+0.0000) (61+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.376(+0.0000) (835+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.58(+0.0000) (100+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8162(+0.0000) (1,039+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8893(+0.0000) (244+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.533(-0.0156) (227+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8639(+0.0001) (14,166+7 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5849(+0.0000) (106+0 votes)
13,000,000+ (+0.0% / +0)
4.691(+0.0000) (60,294+22 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (42+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6036(-0.0027) (444+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7037(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7368(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5607(+0.0000) (667+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5738(+0.0023) (1,314+7 votes)
627 (-1.6% / -10)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
882 (+1.5% / +13)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
189 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
556 (-2.3% / -13)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7664(-0.0021) (1,297+1 votes)
102
TabMan
71 (+4.4% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
106 (-3.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.3465(+0.0000) (303+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8229(-0.0001) (8,734+4 votes)
107
Tab Tree
848 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
108
Hide Tab
735 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.6176(+0.0000) (34+0 votes)
10,000
1.1304(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6471(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
101 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
115
Clozoom
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7541(-0.0000) (58,419+0 votes)
119
Matte Tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
575 (+1.1% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
83 (-5.7% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2941(+0.0000) (17+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0706(+0.0000) (85+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8236(+0.0002) (2,233+2 votes)
91 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4486(+0.0000) (1,567+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8388(+0.0003) (484+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4079(+0.0000) (831+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7448(+0.0006) (913+2 votes)
60 (+1.7% / +1)
1,000,000
3.0833(+0.0000) (12+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6984(-0.0053) (514+1 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.5838(-0.0046) (346+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2113(+0.0000) (71+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.3282(+0.0003) (1,103-1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5522(+0.0000) (67+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5958(+0.0000) (33,557+5 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6846(+0.0002) (3,541+2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2846(-0.0011) (267+1 votes)
1,000
2,000 (+0.0% / +0)
3.2963(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
11,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6105(+0.0000) (95+0 votes)
152 (+1.3% / +2)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4263(+0.0034) (1,785+7 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.193(+0.0000) (57+0 votes)
809 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.813(-0.0023) (353+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5195(-0.0011) (951+0 votes)
146 (+4.3% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
154
TabStash
506 (+1.0% / +5)
7,000 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
122 (-6.2% / -8)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5765(+0.0015) (281+1 votes)
158
Horoscope
402 (-0.5% / -2)
900,000 (+0.0% / +0)
4.7806(+0.0021) (743+7 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4848(+0.0000) (132+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4477(-0.0007) (9,726+3 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8704(+0.0008) (162+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8824(+0.0000) (34+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0175) (39+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6536(+0.0000) (8,585+0 votes)
167
Tab Count
568 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
701 (-0.1% / -1)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
170
tabby
2,000 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.475(+0.0000) (40+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.213(+0.0000) (1,216+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6695(+0.0000) (351+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4624(+0.0006) (731-1 votes)
1,000,000 (+11.1% / +100,000)
4.6667(-0.0009) (2,721+5 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.556(+0.0000) (241+0 votes)
177
TabPort
54 (+1.9% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
178
Tab Split
3,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9187(+0.0000) (923+0 votes)
492 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
511 (+1.4% / +7)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (69+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.4459(+0.0000) (545+0 votes)
186
LessTabs
69 (-8.0% / -6)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.861(-0.0029) (295+1 votes)
188
Tab-Snap
20,000 (+0.0% / +0)
4.4793(+0.0000) (121+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.675(+0.0000) (80+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (157+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7209(+0.0000) (86+0 votes)
169 (-5.6% / -10)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
6,000
100,000 (+0.0% / +0)
4.3787(+0.0000) (235+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4509(+0.0000) (173+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7419(+0.0000) (31+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
700,000 (+0.0% / +0)
4.6776(+0.0000) (304+0 votes)
202
Fraidycat
2,000 (+0.0% / +0)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.115(+0.0000) (113+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.4754(+0.0000) (2,522+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4852(-0.0003) (1,589-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5665(+0.0000) (835+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2331(+0.0047) (163+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6571(+0.0000) (35+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7286(+0.0000) (9,417+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
712 (-2.3% / -17)
216
BroTab
339 (-3.7% / -13)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1136(+0.0000) (44+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7115(+0.0000) (52+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7016(+0.0005) (620+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5827(+0.0000) (266+0 votes)
277 (+3.7% / +10)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4981(+0.0000) (3,224+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1219(+0.0000) (7,639+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8341(+0.0000) (1,272+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6364(+0.0000) (11+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4759(-0.0112) (311+1 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
230
FoxyProxy
300,000 (+0.0% / +0)
3.8154(+0.0000) (764+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.4564(+0.0000) (11,417+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1268(+0.0000) (142+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4909(+0.0000) (660+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4326(+0.0000) (386+0 votes)
235
Unimind
120 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
111 (-5.1% / -6)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.6849(+0.0000) (73+0 votes)
238
Vimium
500,000 (+0.0% / +0)
4.8197(+0.0000) (4,437+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6311(+0.0000) (225+0 votes)
118 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3701(+0.0000) (127+0 votes)
243
Tab-less
3,000 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4691(+0.0000) (81+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (30+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7026(+0.0000) (454+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
250
TabGroups
85 (-2.3% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
251
Black Tab
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
109 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (104+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1562(+0.0000) (32+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5683(+0.0000) (322+0 votes)
785 (+1.2% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
257
Freezetab
6,000 (+0.0% / +0)
3.5439(+0.0000) (57+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9888(+0.0000) (89+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0408(+0.0000) (49+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.8378(+0.0000) (74+0 votes)
262
NoFollow
100,000 (+0.0% / +0)
4.2629(+0.0000) (232+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
557 (+1.6% / +9)
53 (-5.4% / -3)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4066(+0.0000) (182+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4072(+0.0000) (334+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.733(+0.0007) (397+1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.1759(+0.0000) (1,046+0 votes)
521 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6655(+0.0042) (559+7 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.7368(+0.0000) (19+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
594 (-3.7% / -23)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6142(+0.0000) (267+0 votes)
282
DontBugMe
4,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
80 (-3.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
285
BackTab
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
221 (+1.4% / +3)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4483(+0.0000) (29+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1364(+0.0000) (88+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9189(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5907(+0.0000) (259+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
575 (+1.2% / +7)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.167(+0.0081) (581+8 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7706(+0.0001) (5,227+7 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.8261(+0.0000) (207+0 votes)