extension ExtPose

Keyword: browser tabs -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
494,281 (+0.0% / +56)
4.3(+0.0000) (66+0 votes)
445,733 (+0.2% / +822)
4.3(+0.0000) (2,924-1 votes)
157,238 (+0.0% / +67)
4.2(+0.0000) (238+0 votes)
3,742 (+0.0% / +1)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
64,586 (+0.1% / +94)
4.3(+0.0000) (252+0 votes)
327,496 (+1.2% / +3,902)
4.7(+0.0000) (274+0 votes)
235,681 (+7.8% / +17,106)
4.8(+0.0000) (277+3 votes)
2,180 (-0.0% / -1)
4.3(+0.0000) (122+0 votes)
296,901 (+0.3% / +838)
4.7(+0.0000) (726+1 votes)
9,785 (+0.2% / +22)
4.8(+0.0000) (76+0 votes)
142,299 (+6.7% / +8,873)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
17,470 (+8.4% / +1,355)
5.0(+0.0000) (24+3 votes)
590,639 (+0.1% / +406)
4.4(+0.0000) (283+0 votes)
22,791 (-0.0% / -8)
4.5(+0.0000) (193+1 votes)
5,806 (-0.2% / -11)
4.8(+0.0000) (246+0 votes)
185,738 (+0.0% / +8)
3.9(+0.0000) (515+0 votes)
15,350 (+0.4% / +58)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
2,684,399 (+0.1% / +1,723)
4.1(+0.0000) (178+4 votes)
45,281 (+0.1% / +37)
4.5(+0.0000) (526+0 votes)
237,282 (+0.1% / +306)
4.3(+0.0000) (948+0 votes)
751,914 (+0.2% / +1,711)
4.9(+0.0000) (6,932+53 votes)
1,772,958 (-0.4% / -7,527)
4.8(+0.0000) (58,591+1 votes)
2,128 (+0.4% / +8)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
190,618 (-0.8% / -1,541)
4.4(-0.1000) (152+1 votes)
153,988 (+0.1% / +200)
4.7(+0.0000) (156+3 votes)
1,092,136 (+0.6% / +6,807)
4.6(+0.0000) (476+0 votes)
836,893 (+6.1% / +48,371)
4.6(+0.0000) (1,176+13 votes)
818 (+1.1% / +9)
934,306 (+0.2% / +2,060)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
25,418 (+0.3% / +73)
3.7(+0.0000) (74+0 votes)
31
CTabs
151,341 (-3.0% / -4,661)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
4,951 (-0.3% / -15)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
180,971 (+0.2% / +450)
4.5(+0.0000) (432+0 votes)
26,212 (+0.4% / +98)
4.6(+0.0000) (246+0 votes)
341,210 (+0.2% / +750)
4.7(+0.0000) (1,552+9 votes)
8,346 (+0.1% / +9)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
60,540 (-0.2% / -103)
3.6(+0.0000) (101+0 votes)
155,464 (+17.5% / +23,145)
4.8(-0.1000) (76+9 votes)
639,356 (+23.5% / +121,660)
4.8(+0.4000) (31+21 votes)
1,293,314 (+0.6% / +8,329)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,492 (-0.8% / -51)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
13,240 (-0.0% / -6)
4.5(+0.0000) (269+4 votes)
136,795 (+9.3% / +11,643)
4.8(+0.0000) (52+4 votes)
623 (-0.5% / -3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
324,291 (+7.6% / +22,890)
4.6(+0.0000) (442+0 votes)
199,984 (-0.1% / -157)
4.5(+0.0000) (132+0 votes)
2,520,976 (+0.3% / +7,615)
4.7(+0.0000) (368+1 votes)
259,279 (+2.8% / +7,003)
4.0(+0.0000) (201+1 votes)
43,177 (+0.5% / +233)
1,117 (+0.6% / +7)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
14,329 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
147,926 (-0.0% / -44)
5.0(+0.0000) (55+15 votes)
1,170,634 (+0.2% / +2,455)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,392,755 (+0.0% / +252)
4.3(+0.0000) (218+0 votes)
435,489 (+6.4% / +26,018)
4.7(+0.0000) (95+0 votes)
40,378 (-0.5% / -187)
4.7(+0.0000) (173+0 votes)
62,544 (+1.2% / +756)
3.6(-0.1000) (69+1 votes)
37,328 (-0.3% / -129)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
66,488 (-0.3% / -205)
4.7(+0.0000) (4,472+0 votes)
60
Sortify
2,399 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
3,694 (-0.7% / -26)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
369,762 (+1.0% / +3,703)
4.6(+0.0000) (78+0 votes)
194,477 (+8.5% / +15,239)
4.7(+0.0000) (270+0 votes)
68,897 (-0.3% / -197)
4.4(+0.0000) (9,726+0 votes)
218,267 (+0.1% / +179)
4.5(+0.0000) (635+0 votes)
5,024 (+0.1% / +6)
3.5(+0.0000) (23+0 votes)
28,343 (-0.0% / -5)
4.8(+0.0000) (133+1 votes)
190,427 (+0.1% / +132)
4.7(+0.0000) (3,076+10 votes)
680,735 (+3.4% / +22,622)
4.7(+0.0000) (9,421+0 votes)
738,535 (+0.1% / +940)
4.8(+0.0000) (283+0 votes)
206,605 (-0.1% / -169)
4.5(+0.0000) (232+0 votes)
54 (-8.5% / -5)
9,361 (-0.4% / -34)
4.0(+0.0000) (69+0 votes)
4,678 (+0.2% / +8)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
58,299 (-0.1% / -41)
4.9(+0.0000) (1,053+3 votes)
831 (-1.5% / -13)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
26,330 (-0.2% / -63)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
3,052 (-0.7% / -23)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
293,909 (+6.3% / +17,366)
4.6(+0.0000) (265+0 votes)
3,202 (+0.8% / +24)
30,347 (-0.1% / -17)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
793 (-0.4% / -3)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
8,727 (+0.2% / +17)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
105,216 (-0.2% / -253)
4.4(+0.0000) (228+0 votes)
2,508 (-0.9% / -23)
4.3(+0.0000) (49+0 votes)
263,983 (+0.1% / +266)
3.6(+0.0000) (266+0 votes)
137,424 (+0.2% / +335)
4.8(+0.0000) (709+5 votes)
153 (+6.2% / +9)
4.5(+0.0000) (11+1 votes)
282,012 (+6.5% / +17,092)
4.8(+0.0000) (24+2 votes)
37,392 (+0.0% / +16)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
11,566 (-2.2% / -260)
153,958 (+17.7% / +23,097)
4.7(+0.0000) (79+9 votes)
53,329 (-0.6% / -338)
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
209,657 (-0.1% / -251)
4.7(+0.0000) (8,566+2 votes)
20,579 (+0.2% / +33)
4.0(+0.0000) (56+0 votes)
139,729 (+0.1% / +84)
4.4(+0.0000) (330+0 votes)
159,877 (+6.2% / +9,388)
4.7(+0.0000) (208+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (275,230+129 votes)
120,915 (-0.2% / -225)
4.1(+0.0000) (113+0 votes)
17,655 (-0.0% / -6)
3.7(+0.0000) (34+0 votes)
4,391 (+0.2% / +9)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
70,045 (-0.4% / -299)
4.4(+0.0000) (800+0 votes)
8,064 (+0.4% / +33)
4.5(+0.0000) (186+0 votes)
69,617 (+0.1% / +35)
4.5(+0.0000) (677+0 votes)
135,007 (-0.4% / -528)
4.2(+0.0000) (342+0 votes)
227 (-3.8% / -9)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
686 (+6.5% / +42)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
5,962 (+4.2% / +243)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
109
Vimium
472,196 (-0.0% / -220)
4.8(+0.0000) (4,316+0 votes)
270,544 (+0.1% / +192)
3.8(+0.0000) (280+0 votes)
588 (-1.2% / -7)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
246 (+2.5% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
155,187 (-0.1% / -151)
4.5(+0.0000) (3,151+2 votes)
4,950 (+9.9% / +446)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
910 (-0.9% / -8)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
116
Freezetab
6,205 (+0.1% / +4)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
25,078 (-0.2% / -40)
4.1(+0.0000) (85+0 votes)
38,550 (+23.0% / +7,220)
1.1(+0.0000) (14+0 votes)
119
tabby
3,178 (+0.3% / +11)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
18,949 (+0.1% / +27)
4.6(+0.0000) (198+0 votes)
572 (+0.7% / +4)
6,626 (-0.1% / -8)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
5,942 (-0.1% / -7)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
124
Tab-less
3,739 (+0.5% / +17)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
17,360 (+0.2% / +31)
3.7(+0.0000) (74+0 votes)
126
Save Tabs
66 (+1.5% / +1)
789,844 (-0.1% / -759)
4.5(+0.0000) (11,185+3 votes)
296 (-1.0% / -3)
4.5(+0.0000) (11+1 votes)
16,405 (+0.1% / +20)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
6,154 (+0.7% / +41)
4.6(+0.0000) (547-1 votes)
24,524 (+0.3% / +66)
4.5(+0.0000) (132+0 votes)
285,622 (+6.4% / +17,093)
4.7(+0.0000) (199+0 votes)
1,722 (+1.1% / +18)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
134
Initab
5,608 (-0.3% / -15)
4.8(+0.0000) (76+0 votes)
135
Tabit
54 (+1.9% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,118 (+1.9% / +186)
3.4(+0.0000) (183+0 votes)
199,648 (+2.3% / +4,539)
4.7(+0.0000) (287+3 votes)
1 (+0.0% / +0)
8,497 (+0.1% / +12)
4.4(+0.0000) (182+0 votes)
567,322 (+0.8% / +4,722)
4.2(+0.0000) (394+3 votes)
458,590 (+0.3% / +1,512)
4.2(+0.0000) (1,616+0 votes)
786,059 (-0.3% / -2,599)
4.1(+0.0000) (662+0 votes)
14,194 (+0.4% / +59)
4.0(+0.0000) (84+0 votes)
144
Hide Tab
266 (+1.1% / +3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
5,284 (-0.0% / -2)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
4,237 (-0.1% / -6)
2,224 (+1.8% / +40)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,228 (+2.8% / +87)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
538 (-1.3% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,462 (+0.2% / +55)
3.9(+0.0000) (160+1 votes)
127,215 (+0.2% / +302)
4.7(+0.0000) (263+10 votes)
2,797 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
716 (+1.4% / +10)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
646,731 (+11.2% / +65,169)
4.8(+0.0000) (261+2 votes)
39,818 (-0.1% / -43)
4.6(+0.0000) (253+0 votes)
1,610 (+2.0% / +31)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
111,566 (+15.2% / +14,716)
1,076,110 (+1.2% / +12,704)
4.8(+0.0000) (23,788+0 votes)
52,547 (+0.1% / +45)
4.4(+0.0000) (83+0 votes)
184,886 (+7.8% / +13,423)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
28,247 (-0.1% / -27)
4.8(+0.0000) (344+0 votes)
213,102 (+10.5% / +20,195)
4.8(+0.0000) (277+1 votes)
1,005 (+0.8% / +8)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
343,863 (-0.0% / -82)
4.4(+0.0000) (1,604+0 votes)
83,263 (+2.1% / +1,749)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,861 (+0.5% / +231)
3.4(+0.0000) (142+0 votes)
237 (-1.7% / -4)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,741 (+1.9% / +32)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,068,748 (+0.9% / +19,463)
4.6(+0.0000) (33,470-1 votes)
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
14,398 (+0.6% / +83)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
23,240 (-0.2% / -38)
3.4(+0.0000) (311+0 votes)
8,422 (+0.0% / +3)
4.0(+0.0000) (352+0 votes)
551 (+0.2% / +1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
6,048 (+0.2% / +13)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
63,500 (+0.0% / +0)
1,311 (+1.1% / +14)
307 (+7.7% / +22)
603 (+2.9% / +17)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
18,666 (+0.7% / +123)
4.9(+0.0000) (85+0 votes)
12,630 (+0.5% / +59)
4.2(+0.0000) (78+0 votes)
656 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
184
Save Tabs
4,267 (-0.2% / -8)
1.6(+0.0000) (5+0 votes)
475 (+1.1% / +5)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
67,118 (+0.2% / +132)
559 (-1.2% / -7)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
116,009 (-2.3% / -2,730)
8,879 (+0.2% / +20)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
72,476 (-0.0% / -32)
4.0(+0.0000) (189+0 votes)
191
Clozoom
1,572 (+1.7% / +27)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,005 (+3.5% / +34)
34,650 (+0.6% / +202)
3.9(+0.0000) (188+1 votes)
8,120 (+1.6% / +128)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
32,195 (-0.1% / -31)
3.5(+0.0000) (170+0 votes)
1,599 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
3,501 (-0.9% / -32)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
43,513 (+0.2% / +85)
4.5(+0.0000) (2,145+0 votes)
348 (+6.7% / +22)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
201
UC Sync
5,671 (-0.1% / -3)
2.9(+0.0000) (333+0 votes)
202
Cato
713 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
1,844 (+0.7% / +12)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
386,603 (+0.6% / +2,378)
4.6(+0.0000) (903+2 votes)
205
Tab Tree
188 (-0.5% / -1)
3,571 (+0.3% / +9)
195,441 (+0.1% / +241)
4.7(+0.0000) (963+0 votes)
1,661,672 (+0.0% / +563)
3.6(+0.0000) (2,329+0 votes)
1,315 (-1.8% / -24)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14,093+6 votes)
6,910 (+0.2% / +17)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,978 (-0.1% / -16)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
419,437 (+8.2% / +31,687)
4.4(+0.0000) (375+5 votes)
1,875 (-1.3% / -24)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,196 (-0.1% / -3)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
1,791 (-0.3% / -6)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
6,593 (-0.4% / -26)
3.8(+0.0000) (102+0 votes)
218
TabMan
56 (-6.7% / -4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
25,737 (+0.0% / +9)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
220
Partizion
1,705 (+0.7% / +12)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
114,227 (-2.2% / -2,619)
3.5(+0.0000) (652+0 votes)
222
H2R Speak
222 (+1.4% / +3)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
205,609 (+0.4% / +813)
4.5(+0.0000) (1,412+0 votes)
1,731,474 (+3.7% / +61,286)
4.3(+0.0000) (1,108+1 votes)
14,460 (-0.1% / -18)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
390,234 (-0.2% / -715)
4.7(+0.0000) (622+0 votes)
9,544 (+0.2% / +21)
4.9(+0.0000) (33+1 votes)
3,819 (-0.1% / -4)
4.9(+0.0000) (45+0 votes)
4,597 (-0.2% / -9)
3.4(+0.0000) (28+0 votes)
757 (+0.7% / +5)
124 (+4.2% / +5)
130,345 (-2.9% / -3,876)
11,165 (-0.3% / -33)
4.1(+0.0000) (100+0 votes)
7,357 (+0.9% / +68)
2,362 (+0.5% / +11)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
74 (-2.6% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
60,224 (+1.9% / +1,144)
5.0(+0.0000) (38+0 votes)
3,113 (+0.6% / +18)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
362 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
535 (-0.2% / -1)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
15,077 (+7.9% / +1,106)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
37,813 (-1.3% / -500)
329,422 (-0.1% / -475)
3.5(+0.0000) (1,225+0 votes)
244
Tab-stash
415 (+2.0% / +8)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
828 (+1.6% / +13)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,011 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
148,500 (+0.5% / +707)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
60,432 (+1.6% / +945)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
249
Handy Tab
59,153 (+1.3% / +755)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,570 (-0.9% / -23)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
13,650 (-0.5% / -70)
4.7(+0.0000) (59+0 votes)
252
Alt+Tabs
934 (+0.3% / +3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
806 (+0.9% / +7)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,286 (+1.1% / +14)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
265 (-2.2% / -6)
1,179 (+0.8% / +9)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
257
SwiftDial
636 (-0.8% / -5)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
520,185 (+0.1% / +585)
3.7(+0.0000) (631+0 votes)
1,295 (+0.9% / +11)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
1,076 (-1.0% / -11)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
141,631 (-0.1% / -72)
4.3(+0.0000) (594+0 votes)
262
LessTabs
83 (+16.9% / +12)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
12,225 (-0.2% / -20)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
10,892 (+0.3% / +33)
4.0(+0.0000) (93+1 votes)
2,066 (+0.7% / +14)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
266
JoinTabs
6,718 (+0.0% / +3)
4.1(+0.0000) (45+0 votes)
3,394 (-0.1% / -3)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
235 (+0.4% / +1)
23,821 (+0.0% / +9)
4.3(+0.0000) (284+0 votes)
49,562 (-2.6% / -1,348)
4,690 (+0.3% / +14)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
1,090 (+0.7% / +8)
4.4(+0.1000) (9+0 votes)
76,503 (-2.8% / -2,172)
274
Horoscope
553 (-3.3% / -19)
39,269 (+0.0% / +9)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
33 (+10.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
277
Skeema
3,799 (-0.1% / -5)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
2,354 (-0.1% / -2)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
279
Tab CtrlP
49 (-9.3% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,565 (+2.0% / +71)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
39,109 (+0.4% / +171)
65,678 (-0.1% / -52)
4.6(+0.0000) (4,785+0 votes)
30,908 (-0.1% / -42)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
1,562 (+0.5% / +7)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
38,313 (+0.8% / +304)
286
tabExtend
17,423 (-0.4% / -62)
4.6(+0.0000) (231+0 votes)
338 (+1.2% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,211 (+1.9% / +59)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
852 (+0.1% / +1)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
292
Hotkeys
4,496 (-0.3% / -14)
3.0(+0.0000) (62+0 votes)
7,086 (+1.8% / +124)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,785 (+0.1% / +22)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
77,712 (+0.1% / +66)
4.6(+0.0000) (137+0 votes)
1,356 (-0.4% / -5)
4.9(+0.0000) (106+0 votes)
875 (+0.3% / +3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
29 (+0.0% / +0)