extension ExtPose

Keyword: folder -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (282+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (157+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
618 (-1.0% / -6)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (220+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,046+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (273+6 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (71+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (123+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
544 (-1.4% / -8)
3.3(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (787+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (64+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (921+1 votes)
326 (-4.4% / -15)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (74+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
470 (+0.2% / +1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (48+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (61+0 votes)
9,000 (-10.0% / -1,000)
4.5(+0.0000) (206+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (204+1 votes)
247 (-5.0% / -13)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
126 (-0.8% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (307+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (132+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (239+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
540 (+3.1% / +16)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
519 (+0.4% / +2)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
517 (+1.6% / +8)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
664 (-1.0% / -7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
687 (+0.1% / +1)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
468 (+4.7% / +21)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (82+0 votes)
48
mCoffee
329 (-2.1% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (95+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (93+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (24+0 votes)
53
Kurator
366 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,342+0 votes)
348 (-1.1% / -4)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (676+0 votes)
637 (-0.6% / -4)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
306 (+2.0% / +6)
30 (+0.0% / +0)
99 (+5.3% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
254 (-1.2% / -3)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (104+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
629 (+1.6% / +10)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
525 (+0.6% / +3)
3.3(+0.0000) (14+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (159+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (45+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (56+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,842+0 votes)
115 (+0.9% / +1)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,423+2 votes)
123 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
112 (+2.8% / +3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
148 (+0.7% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (37+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (214+0 votes)
706 (+0.6% / +4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
85
Citable
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.0(+0.0000) (78+0 votes)
86
mdash
140 (+2.2% / +3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (144+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
743 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (84+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
988 (-0.4% / -4)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (503+0 votes)
94 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
287 (-1.4% / -4)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
941 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (36+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (46+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
800 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
173 (-1.7% / -3)
223 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4,738+0 votes)
593 (-2.0% / -12)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (431+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
111
Booklight
73 (-3.9% / -3)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
112
Myosotis
105 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
113
BookMap
576 (+1.1% / +6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
528 (-0.8% / -4)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
539 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
118
DotGit
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
119 (+3.5% / +4)
19 (+0.0% / +0)
19 (+5.6% / +1)
398 (+1.5% / +6)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (9+0 votes)
125
TabMan
47 (-4.1% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (164+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,318+2 votes)
267 (-1.1% / -3)
318 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
193 (-4.9% / -10)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(-0.1000) (24+1 votes)
136
SaveTabs
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (217+0 votes)
139
Dataverse
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
140
Notepad
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (931+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (18+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(-0.1000) (247+1 votes)
183 (+0.5% / +1)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (106+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (92+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (38+0 votes)
147
WebMark
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (48+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (133+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
153
tabzen
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
480 (-0.2% / -1)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (170+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
679 (-0.1% / -1)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (36+0 votes)
219 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
163
imgding
374 (-0.5% / -2)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (576+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
168
Feedbro
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (429+0 votes)
483 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
749 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
172
URL Bin
200 (-2.0% / -4)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
173
Splash
23 (+0.0% / +0)
150 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
864 (+0.6% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
176
LessTabs
57 (-6.6% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (162+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
179
PinDown
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (152+0 votes)
180
Bookmark+
226 (+2.3% / +5)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
181
Sindup
569 (-1.2% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
184
MultiBar
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (27+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (43+0 votes)
366 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (92+0 votes)
190
Automark
39 (+2.6% / +1)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21,571+1 votes)
193
Downloads
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (16+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
329 (-1.8% / -6)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (28+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (41+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (96+0 votes)
128 (-1.5% / -2)
31 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (100+0 votes)
122 (-1.6% / -2)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
77 (+4.1% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
425 (+0.5% / +2)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
174 (-2.2% / -4)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
215
Tabulous
19 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
8 (-20.0% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (66+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
224
Sortmark
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (42+0 votes)
60 (-4.8% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
123 (+2.5% / +3)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (145+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (25+0 votes)
160 (-0.6% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
234
Bookswap
9 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
89 (-2.2% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (148+0 votes)
244
Downloads
1,000 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,751+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
861 (-0.6% / -5)
4.4(+0.0000) (27+1 votes)
249
PaperSpan
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
844 (-0.4% / -3)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (122+0 votes)
816 (-0.4% / -3)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (27+0 votes)
170 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
964 (+2.9% / +27)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
808 (+3.5% / +27)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
44 (-6.4% / -3)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (206+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (381+0 votes)
26 (-7.1% / -2)
41 (-2.4% / -1)
263
Link Save
957 (-0.8% / -8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
855 (+3.4% / +28)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.1000) (212+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
534 (-0.2% / -1)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
272
Delego
14 (+0.0% / +0)
553 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
17 (-10.5% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
469 (+2.0% / +9)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
517 (-1.0% / -5)
355 (-0.6% / -2)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
310 (+0.6% / +2)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
326 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
218 (+0.9% / +2)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
276 (-2.5% / -7)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
392 (-1.8% / -7)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
302 (+1.3% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
258 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
290
Drively
286 (+0.4% / +1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
298 (+4.6% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
189 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
34 (+13.3% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
247 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
235 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
259 (-1.9% / -5)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
298
The W
306 (-1.0% / -3)
292 (+0.7% / +2)
300
Platstack
219 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)