extension ExtPose

Keyword: folder

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
404,759 (-0.0% / -137)
4.0727(+0.0000) (757+0 votes)
11,649 (-0.1% / -9)
4.8041(+0.0000) (97+0 votes)
9,535 (-0.5% / -51)
4.3333(+0.0000) (27+0 votes)
15,965 (-1.3% / -215)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
12,397 (+0.3% / +35)
4.3889(+0.0000) (36+0 votes)
7,280 (-0.3% / -19)
3.7571(+0.0000) (70+0 votes)
4,175 (+0.0% / +0)
3.9592(+0.0000) (49+0 votes)
39,214 (-0.3% / -134)
4.7168(+0.0000) (1,003+0 votes)
990 (-0.5% / -5)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
744 (-0.3% / -2)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
6,123 (+0.0% / +0)
4.9762(+0.0000) (42+0 votes)
1,161 (-0.6% / -7)
4.3333(+0.0000) (33+0 votes)
525 (-1.1% / -6)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
4,946 (-0.1% / -4)
4.15(+0.0000) (40+0 votes)
1,011,074 (-0.6% / -6,576)
27,124 (-0.3% / -79)
4.2977(+0.0000) (776+0 votes)
11,369 (-0.3% / -31)
4.5215(+0.0000) (186+0 votes)
1,891 (+0.2% / +4)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
18,892 (+0.2% / +42)
4.3061(+0.0000) (49+0 votes)
15,629 (+0.1% / +8)
4.3699(+0.0000) (73+0 votes)
13,458 (+0.2% / +22)
1.8214(+0.0000) (84+0 votes)
468 (-0.4% / -2)
3.3043(+0.0000) (23+0 votes)
5,026 (-0.5% / -27)
2.7903(+0.0000) (62+0 votes)
504 (-0.2% / -1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
569 (-0.4% / -2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
72 (-5.3% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,270 (-0.0% / -2)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
512 (-0.6% / -3)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
455 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,022 (+0.4% / +30)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,020 (-1.5% / -30)
3.828(+0.0000) (93+0 votes)
1,177 (+1.5% / +17)
4.64(+0.0000) (25+0 votes)
262 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
285 (-0.3% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
417 (-0.7% / -3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,358 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
304 (-1.9% / -6)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
82,145 (-0.0% / -33)
4.1343(+0.0000) (201+0 votes)
6,201,705 (-2.3% / -147,192)
4.4516(+0.0000) (31+0 votes)
1,261 (-0.2% / -3)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
447 (+0.7% / +3)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
32,309 (-0.5% / -162)
4.1154(+0.0000) (26+0 votes)
44
mCoffee
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
51,035 (-0.0% / -22)
4.3655(+0.0000) (238+0 votes)
584 (-1.0% / -6)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,990 (-0.3% / -5)
4.3158(+0.0000) (57+0 votes)
87,067 (-0.3% / -255)
3.6776(+0.0000) (1,253+0 votes)
10,833 (+0.3% / +34)
4.6564(+0.0000) (259+0 votes)
50
Linkz
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
290,601 (-0.1% / -273)
4.5858(+0.0000) (4,283+0 votes)
13,362 (+0.1% / +7)
3.125(+0.0000) (16+0 votes)
316 (-0.6% / -2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
4,434 (+3.1% / +135)
4.2405(+0.0000) (79+0 votes)
754 (-0.7% / -5)
4.6522(+0.0000) (23+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
239 (-0.4% / -1)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
253,574 (-0.3% / -700)
4.6296(+0.0000) (8,083+0 votes)
522 (-0.8% / -4)
3.4615(+0.0000) (13+0 votes)
178 (+0.6% / +1)
4,558 (-0.1% / -3)
3.4211(+0.0000) (57+0 votes)
136,218 (-0.4% / -530)
4.0704(+0.0000) (1,832+0 votes)
663 (+0.2% / +1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
124 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
144 (+2.1% / +3)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,233 (-1.0% / -12)
4.2917(+0.0000) (24+0 votes)
925 (+1.5% / +14)
4.7037(+0.0000) (27+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
240 (-1.2% / -3)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
24,638 (-0.2% / -46)
3.3713(+0.0000) (167+0 votes)
307 (+0.3% / +1)
48 (-2.0% / -1)
10,908 (+0.0% / +0)
4.9529(+0.0000) (85+0 votes)
78
Citable
14,646 (-0.1% / -9)
4.1077(+0.0000) (65+0 votes)
229 (+0.4% / +1)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
11,224 (+0.0% / +1)
4.4258(+0.0000) (155+0 votes)
15,094 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
191 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
84
mdash
104 (-2.8% / -3)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,413 (+0.0% / +0)
2.7209(+0.0000) (43+0 votes)
1,110 (+0.9% / +10)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
30,977 (+0.1% / +18)
4.1341(+0.0000) (492+0 votes)
10,917 (-0.2% / -24)
3.5321(+0.0000) (109+0 votes)
3,837 (-0.9% / -35)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
249 (+2.0% / +5)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
11,267 (-0.8% / -89)
3.1212(+0.0000) (33+0 votes)
1,593 (+1.0% / +15)
4.9298(+0.0000) (57+0 votes)
21,494 (+0.1% / +19)
4.217(+0.0000) (424+0 votes)
163 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (12+0 votes)
3,445 (-0.7% / -24)
4.7188(+0.0000) (64+0 votes)
3,958,553 (-0.2% / -9,523)
4.0358(+0.0000) (4,603+0 votes)
74 (+2.8% / +2)
308 (-1.0% / -3)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
2,212,222 (+0.2% / +3,339)
4.6522(+0.0000) (1,685+0 votes)
3,257 (-0.2% / -5)
4.5854(+0.0000) (41+0 votes)
11,184 (-1.0% / -114)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
360 (-0.8% / -3)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
488 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,903 (+1.5% / +43)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
107
DotGit
297 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
357 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
110
Myosotis
60 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
111
URL Bin
255 (+1.2% / +3)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
2,359 (-0.2% / -4)
2.5714(+0.0000) (14+0 votes)
173 (-6.0% / -11)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,796 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
240 (+0.0% / +0)
2.7586(+0.0000) (29+0 votes)
749 (+0.9% / +7)
4.6835(+0.0000) (79+0 votes)
13,786 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (210+0 votes)
118
SaveTabs
3,210 (-0.1% / -4)
4.7667(+0.0000) (30+0 votes)
941 (+1.1% / +10)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
9,873 (-0.2% / -19)
4.1676(+0.0000) (340+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
122
BookMap
156 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
899 (+0.6% / +5)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,793 (-0.6% / -18)
3.2162(+0.0000) (37+0 votes)
125
Notepad
129,282 (-1.3% / -1,730)
3.915(+0.0000) (871+0 votes)
124 (-2.4% / -3)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
7,971 (-0.1% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
846 (-0.5% / -4)
2.7143(+0.0000) (14+0 votes)
67 (-4.3% / -3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
636 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (21+0 votes)
724 (-0.4% / -3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
150,533 (-1.1% / -1,702)
4.1845(+0.0000) (103+0 votes)
133
BMStart
97 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
161,345 (-0.2% / -283)
3.3178(+0.0000) (129+0 votes)
135
MyIPCam
68,973 (+0.1% / +55)
3.7761(+0.0000) (746+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
1,158 (-2.1% / -25)
4.2162(+0.0000) (37+0 votes)
48,295 (+0.0% / +16)
4.7413(+0.0000) (143+0 votes)
59,988 (-0.4% / -247)
4.053(+0.0000) (396+0 votes)
65,133 (-0.1% / -62)
4.6026(+0.0000) (156+0 votes)
53,777 (+0.0% / +24)
4.4747(-0.0001) (533-2 votes)
611 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,363 (+0.1% / +2)
3.1429(+0.0000) (14+0 votes)
144
Slick RSS
32,925 (-0.0% / -7)
4.2273(+0.0000) (761+0 votes)
43,056 (-2.2% / -973)
3.8684(+0.0000) (38+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28,944 (+0.3% / +97)
4.7941(+0.0000) (34+0 votes)
886 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
29,685 (-0.4% / -116)
3.7625(+0.0000) (160+0 votes)
25 (-7.4% / -2)
31,048 (-0.1% / -34)
4.45(+0.0000) (80+0 votes)
152
tabzen
769 (-0.4% / -3)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
672 (+0.4% / +3)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
154
Feedbro
22,191 (-0.2% / -47)
4.566(+0.0000) (341+0 votes)
270 (+3.8% / +10)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
79 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
161 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
296 (+1.4% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
124 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
160
ShowBox
24,691 (-0.4% / -96)
3.6154(+0.0000) (52+0 votes)
24,708 (-0.0% / -4)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,198 (-3.1% / -688)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
175 (-0.6% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
365 (-0.8% / -3)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
10,192 (+0.0% / +4)
4.6509(+0.0000) (106+0 votes)
167
WebMark
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
168
MultiBar
972 (+0.7% / +7)
2.9565(+0.0000) (23+0 votes)
8,122 (+0.4% / +32)
4.3415(+0.0000) (41+0 votes)
181 (+2.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,686 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
7,668 (-0.8% / -63)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
10,582 (-0.2% / -18)
1.8919(+0.0000) (37+0 votes)
7,189 (+0.5% / +35)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
176
TabMan
5 (+0.0% / +0)
6,871 (-0.2% / -15)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
178
Sindup
249 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,557 (-0.4% / -14)
3.6804(+0.0000) (97+0 votes)
3,969 (+0.1% / +3)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
181
Automark
31 (+6.9% / +2)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
182
Bookmark+
76 (-1.3% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
183
Downloads
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
184
imgding
107 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,685 (+0.0% / +0)
2.125(+0.0000) (8+0 votes)
3,664 (-0.5% / -19)
3.0455(+0.0000) (66+0 votes)
95 (-2.1% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,432 (-0.4% / -9)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
3,083 (-0.5% / -14)
3.0455(+0.0000) (22+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
73 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
194
Tabulous
15 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,077 (+0.6% / +13)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,913 (+1.4% / +27)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
2,761 (+0.2% / +5)
2.2308(+0.0000) (13+0 votes)
199
PinDown
1,985 (+0.2% / +3)
2.9844(+0.0000) (64+0 votes)
1,840 (+0.5% / +9)
2.8667(+0.0000) (30+0 votes)
201
Courier
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
203
DiG
1,198 (-0.2% / -3)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
74,059 (+0.0% / +4)
4.1(+0.0000) (80+0 votes)
764 (-0.3% / -2)
4.8077(+0.0000) (26+0 votes)
1,104 (+0.4% / +4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,061 (-0.8% / -9)
3.0741(+0.0000) (27+0 votes)
49,165 (+0.4% / +209)
3.6667(+0.0000) (144+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
920 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
211
PaperSpan
831 (+0.1% / +1)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
45,593 (-0.4% / -169)
3.0242(+0.0000) (207+0 votes)
25 (-7.4% / -2)
45,284 (-0.2% / -83)
3.5085(+0.0000) (118+0 votes)
215
Linkpack
726 (-1.6% / -12)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
54,688 (-1.6% / -881)
2.434(+0.0000) (371+0 votes)
218
FreeKiss
535 (+0.4% / +2)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
219
TextPick
37 (-7.5% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
558 (-0.2% / -1)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
587 (-0.8% / -5)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
45 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
518 (+1.8% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
474 (+1.1% / +5)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
391 (-0.8% / -3)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
402 (+0.2% / +1)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
401 (-1.5% / -6)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
329 (-2.1% / -7)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
392 (+0.8% / +3)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
10,580 (-1.3% / -137)
4.52(+0.0000) (50+0 votes)
387 (+7.8% / +28)
374 (-0.5% / -2)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
280 (+0.7% / +2)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
284 (+1.1% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
257 (+3.6% / +9)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
11,694 (-0.1% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,111 (-1.5% / -157)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+16.7% / +3)
7 (+16.7% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
244
Link Save
265 (+1.9% / +5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
177 (+1.1% / +2)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
246
Sortmark
215 (-1.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,754 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,742 (-6.4% / -462)
249
Platstack
170 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
182 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
251
Picee
165 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
89 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
3,466 (-0.2% / -8)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
255
Minitube
152 (-6.7% / -11)
3.2727(+0.0000) (11+0 votes)
2,105 (+0.0% / +1)
4.66(+0.0000) (50+0 votes)
2,513 (-0.2% / -6)
4.567(+0.0000) (97+0 votes)
258
Pyrus
3,415 (-0.3% / -10)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
259
FakeTag
18 (-5.3% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
24 (+9.1% / +2)
4 (+0.0% / +0)
264
Drively
123 (+2.5% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,491 (-1.4% / -35)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,571 (+0.5% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,380 (-1.7% / -40)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
102 (-1.9% / -2)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
139 (-0.7% / -1)
135 (+0.7% / +1)
122 (+2.5% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
124 (-1.6% / -2)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
119 (-3.3% / -4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,419 (-0.8% / -12)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
79 (+1.3% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,181 (-0.5% / -6)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
1,501 (-0.3% / -4)
281
Injector
89 (+4.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
282
BookMook
10 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
498 (+2.0% / +10)
4.8378(+0.0000) (74+0 votes)
82 (+6.5% / +5)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
852 (+0.5% / +4)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
46 (-4.2% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
619 (-0.3% / -2)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
57 (-3.4% / -2)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
294
Webskan
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
295
BMTab
38 (+5.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
378 (+1.9% / +7)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
298
The Broom
7 (+0.0% / +0)
43 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)