extension ExtPose

Keyword: firefox -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (132+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (196+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (283+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (155+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (246+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (375+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (116+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (50+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (220+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (615+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (293+0 votes)
50,000 (+150.0% / +30,000)
4.5 (2 votes)
893 (-1.4% / -13)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (75+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,346+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,853-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (801+4 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (515+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,701-2 votes)
383 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27
Fauxbar
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (201+0 votes)
28
Eklegu!
238 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (881+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (214+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (38+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (202+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (145+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+233.3% / +70,000)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
181 (+3.4% / +6)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (140+0 votes)
50,000 (+150.0% / +30,000)
50,000 (+150.0% / +30,000)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (239+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (68+0 votes)
800 (-0.5% / -4)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (52,551-2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (145+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (246+0 votes)
52
HackBar
6,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (483+0 votes)
294 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (118+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15,903+5 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,858+0 votes)
243 (+0.8% / +2)
2.8(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
200 (+6.4% / +12)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (3,565-2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (51+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,718+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,419+0 votes)
866 (-0.6% / -5)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (904+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
921 (+1.3% / +12)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
78
Ahoy!
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,152+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (466+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (143+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (400+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,809-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (604+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (117+0 votes)
660 (+0.2% / +1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
40 (-4.8% / -2)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (670+0 votes)
7 (+40.0% / +2)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (99+0 votes)
772 (+2.0% / +15)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
576 (+0.9% / +5)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
95
PawHash
381 (+0.5% / +2)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (918+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (61+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (662+0 votes)
100
BlockTube
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (225+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (514+0 votes)
612 (+1.2% / +7)
427 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (212+1 votes)
31 (-3.1% / -1)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
70,000 (+75.0% / +30,000)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
469 (-0.8% / -4)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (263+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (105+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (210+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (113+1 votes)
100,000 (+42.9% / +30,000)
3.3(+0.1000) (6+1 votes)
303 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (216+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (200+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (70+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (288+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+42.9% / +30,000)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (86+0 votes)
356 (-0.3% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (132+0 votes)
321 (+0.3% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
131
Nook
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (220+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
80,000 (+60.0% / +30,000)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (326+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (133+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (88+0 votes)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (149+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (26+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (151+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (233+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (84+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (165+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (45+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (98+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (94+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (196+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (61+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (49+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (288+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (377-1 votes)
161
isear
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (344+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (68+0 votes)
165
Libron
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (64+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (59+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (31+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (223+0 votes)
166 (-1.2% / -2)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (182-1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (91+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (69+1 votes)
177
Open With
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (32+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (74+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (85+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (226+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (148+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (188+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (18+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (81+0 votes)
195
Petapator
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
105 (-0.9% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (88+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (56+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (89+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (171+0 votes)
206
Tabloc
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (34+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
212
CCFrank
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (116+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
225
NavigUp
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (48+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+1 votes)
238
modekun
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
69 (+13.1% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (88+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
252
NCUE Plus
807 (-0.4% / -3)
4.9(+0.0000) (122+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
829 (-0.5% / -4)
4.5(+0.0000) (154+0 votes)
259
Orbis Eye
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
971 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.9% / +9)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (44+0 votes)
950 (+0.3% / +3)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
816 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
271
Tab Notes
995 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
272
Prodwarn
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
853 (+2.0% / +17)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
807 (-1.5% / -12)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
821 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
908 (-0.7% / -6)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
946 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
807 (+1.1% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
706 (-0.1% / -1)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
756 (-0.3% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
584 (+0.3% / +2)
4.7(+0.0000) (58+0 votes)
282
Feedpon
702 (-0.8% / -6)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
516 (+2.0% / +10)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
39 (-4.9% / -2)
601 (-0.5% / -3)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
581 (-0.2% / -1)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
689 (+0.7% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
923 (+2.7% / +24)
665 (+1.2% / +8)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
290
+Widget
511 (-1.5% / -8)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
678 (-1.0% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
602 (-1.8% / -11)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
434 (-0.7% / -3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
453 (-1.1% / -5)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
628 (-0.6% / -4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
484 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)