extension ExtPose

Keyword: issue

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,244,592 (-0.0% / -56)
4.7(+0.0000) (12,207+2 votes)
305,388 (+0.1% / +172)
4.4(+0.0000) (2,219+0 votes)
4,530,515 (+0.1% / +3,414)
4.9(+0.0000) (46,139+68 votes)
54,955 (+0.4% / +197)
4.8(+0.0000) (948+0 votes)
5
Augury
320,112 (+0.0% / +142)
3.6(+0.0000) (251+0 votes)
56,688 (+0.2% / +121)
4.8(+0.0000) (893+1 votes)
1,148,548 (-0.0% / -36)
4.4(+0.0000) (1,587+0 votes)
14,731 (-0.0% / -3)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
5,801 (+0.8% / +47)
4.7(+0.0000) (53+0 votes)
46,478 (+1.5% / +675)
4.7(+0.0000) (143+2 votes)
33,210 (+0.1% / +38)
4.6(+0.0000) (114+0 votes)
11,394 (-0.3% / -29)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
104,187 (-0.0% / -42)
3.6(+0.0000) (3,081+0 votes)
14,328 (-0.0% / -6)
3.5(+0.0000) (761+0 votes)
579,254 (+0.8% / +4,849)
4.3(+0.1000) (2,269+2 votes)
45,347 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (74+0 votes)
4,529 (-0.4% / -16)
4.0(+0.0000) (54+0 votes)
55,531 (+0.5% / +276)
4.3(+0.0000) (205+0 votes)
619,574 (-0.1% / -434)
4.4(+0.0000) (7,039+1 votes)
7,648 (-0.4% / -29)
4.3(+0.0000) (120+0 votes)
14,358 (+0.3% / +46)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
22
Vemos
25,946 (+0.0% / +2)
2.6(+0.0000) (14+0 votes)
63,731 (+0.4% / +254)
3.5(+0.0000) (442+0 votes)
24
Charset
86,916 (+0.2% / +139)
4.8(+0.0000) (94+0 votes)
25
Tempo
10,009 (+0.1% / +11)
2.7(+0.0000) (34+0 votes)
18,959 (-0.1% / -27)
4.4(+0.0000) (331+0 votes)
147,490 (-0.1% / -216)
4.6(+0.0000) (1,571+0 votes)
55,267 (-0.1% / -59)
4.5(+0.0000) (544+0 votes)
38,513 (+0.5% / +196)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
4,662 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
141,679 (+0.2% / +326)
4.4(+0.0000) (454+0 votes)
17,830 (+0.3% / +62)
4.3(+0.0000) (104+0 votes)
20,458 (+0.4% / +81)
4.4(+0.0000) (79+0 votes)
13,799 (+0.2% / +21)
3.9(+0.0000) (334+0 votes)
844 (-1.6% / -14)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
34,907 (+0.1% / +25)
4.4(+0.0000) (434+0 votes)
647 (+0.2% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
197,413 (+0.1% / +164)
4.5(+0.0000) (4,839+14 votes)
11,003 (-0.1% / -15)
4.9(+0.0000) (183+0 votes)
1,070,223 (+0.0% / +397)
3.6(+0.0000) (2,112+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3,909+7 votes)
467 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
52,071 (-0.1% / -46)
4.4(+0.0000) (237+0 votes)
28,125 (-0.1% / -18)
4.1(+0.0000) (398+0 votes)
647 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
2,179 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,103 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
7,093 (+0.3% / +21)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
85,023 (+0.0% / +5)
4.5(+0.0000) (627+0 votes)
327 (+0.0% / +0)
7,405 (+6.3% / +440)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,240 (+0.2% / +48)
4.2(+0.0000) (144+0 votes)
60,830 (+0.3% / +177)
4.8(+0.0000) (155+1 votes)
20,685 (-0.0% / -2)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
11,794 (-0.1% / -12)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
3,550 (+0.7% / +23)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
702 (+0.9% / +6)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
55,922 (+0.2% / +92)
4.5(+0.0000) (702+0 votes)
459 (+0.7% / +3)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
227 (-0.4% / -1)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
6,921 (+2.3% / +158)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,290 (+1.4% / +47)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
3,636 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (97+0 votes)
55,675 (-0.1% / -73)
4.6(+0.0000) (446+0 votes)
2,804 (-0.1% / -4)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
171 (-0.6% / -1)
44,375 (+0.9% / +417)
4.0(+0.0000) (570+6 votes)
3,252 (-0.2% / -5)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
37,522 (+0.1% / +36)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
12,827 (+0.6% / +77)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
32,050 (+0.0% / +15)
3.9(+0.0000) (211+0 votes)
27,405 (+0.1% / +15)
3.9(+0.0000) (547+0 votes)
29,997 (-0.1% / -22)
1.6(+0.0000) (1,979+0 votes)
11,068 (+0.0% / +5)
3.3(+0.0000) (63+0 votes)
1,888 (-0.4% / -8)
4.5(+0.0000) (127+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
17,520 (+0.1% / +14)
3.6(+0.0000) (347+0 votes)
106 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
133 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,276 (+0.4% / +12)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
4,570 (+0.4% / +16)
2.5(+0.0000) (49+1 votes)
11,467 (-2.3% / -267)
4.1(+0.0000) (155+0 votes)
425 (-0.5% / -2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
52,109 (+0.2% / +80)
4.1(+0.0000) (354+1 votes)
88
Initab
4,644 (-0.2% / -8)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
855 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
8,842 (+0.4% / +34)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
186 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,258 (+0.5% / +65)
4.2(+0.0000) (125+0 votes)
186 (-1.1% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
82 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
102 (-1.0% / -1)
92 (+4.5% / +4)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
67,451 (-0.1% / -62)
4.4(+0.0000) (184+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
817 (-0.4% / -3)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
67,321 (+0.2% / +118)
4.5(+0.0000) (149+0 votes)
8,696 (-0.0% / -3)
2.3(+0.0000) (116+0 votes)
6,899 (-0.3% / -22)
4.3(+0.0000) (423+0 votes)
8,968 (+0.0% / +2)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,062 (-0.4% / -4)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
1,104 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
21,699 (+0.3% / +60)
4.6(+0.0000) (320+1 votes)
145 (+2.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
130 (-2.3% / -3)
41,031 (+0.1% / +60)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
189 (-1.6% / -3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
86 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
112
CSSViewer
151,867 (+0.1% / +110)
4.4(+0.0000) (467+0 votes)
96 (-2.0% / -2)
114
Weatherly
14,806 (+0.3% / +41)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
4,915,176 (+1.1% / +52,670)
3.9(+0.0000) (5,153+0 votes)
116
Bookolio
21,902 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (380+0 votes)
2,057,274 (+0.2% / +3,566)
4.4(+0.0000) (4,543+1 votes)
10,063 (-0.1% / -6)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
7,567 (-0.2% / -13)
4.7(+0.0000) (124+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
34,776 (+0.2% / +84)
3.3(+0.0000) (26+0 votes)
3,027 (-0.2% / -7)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
124
Kamino
307 (-0.6% / -2)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
3,380 (-0.1% / -4)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
146,499 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,373+1 votes)
63,049 (+4.8% / +2,876)
4.7(+0.0000) (83+2 votes)
128
MyGit
91 (-1.1% / -1)
50 (+2.0% / +1)
415 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,858 (+2.0% / +55)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
76,178 (+0.1% / +81)
4.8(+0.0000) (383+0 votes)
1,426,770 (+0.0% / +4)
4.6(+0.0000) (3,585+1 votes)
9,209 (-0.2% / -21)
4.4(+0.0000) (264+0 votes)
5,430 (+0.7% / +40)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
25,488 (+0.1% / +23)
4.7(+0.0000) (480+0 votes)
137
WAToolkit
64,678 (-0.1% / -75)
4.7(+0.0000) (3,779+0 votes)
697 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
396 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
718,898 (+0.2% / +1,490)
4.4(+0.0000) (1,822+4 votes)
8,150 (-0.0% / -3)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
6,264 (+0.4% / +24)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
63 (+3.3% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,859 (+0.6% / +18)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
4,415 (-0.2% / -9)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,706 (+0.1% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,065 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
368,207 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (51+1 votes)
5,714 (+1.7% / +98)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
153
Stylebot
201,649 (+0.1% / +258)
4.4(+0.0000) (1,741+0 votes)
67 (-4.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
155
uMatrix
124,254 (-0.1% / -172)
4.7(+0.0000) (769+0 votes)
94,814 (-0.0% / -41)
3.6(+0.0000) (717+0 votes)
478 (-0.8% / -4)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
31,959 (-0.1% / -29)
4.3(+0.0000) (153+0 votes)
3,665 (-0.1% / -5)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
233,700 (-0.1% / -272)
3.9(+0.0000) (1,769+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
370 (-0.8% / -3)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
164
xTab
49,953 (-0.2% / -84)
3.9(+0.0000) (89+0 votes)
881 (+0.6% / +5)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
29,998 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (1,042+1 votes)
16,270 (-0.1% / -18)
4.2(+0.0000) (920+1 votes)
48 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
170
CCTV View
50,743 (+0.1% / +46)
3.5(+0.0000) (583+0 votes)
31,877 (-0.1% / -18)
4.1(+0.0000) (493+0 votes)
3,068 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
218,804 (+2.5% / +5,326)
4.2(+0.0000) (101+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,254 (-0.0% / -3)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
151,648 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (334+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,987 (-0.1% / -2)
3.8(+0.0000) (93+0 votes)
211,075 (-0.2% / -355)
3.2(+0.0000) (318+0 votes)
20,535 (+0.1% / +19)
4.3(+0.0000) (411+0 votes)
610 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (89+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
319 (-2.1% / -7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,471 (+0.0% / +1)
3.3(+0.0000) (125+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
2,117 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,856 (+0.2% / +12)
4.0(+0.0000) (170+0 votes)
230 (-0.4% / -1)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
190
URL Bin
239 (-1.2% / -3)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
1,666 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (80+0 votes)
1,432 (+0.7% / +10)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
74,362 (-0.0% / -27)
4.3(+0.0000) (984+0 votes)
224 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (42+0 votes)
286 (+0.7% / +2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
365 (+0.0% / +0)
1,054 (+0.1% / +1)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
9,351 (-0.1% / -6)
4.8(+0.0000) (98+0 votes)
1,539 (+1.3% / +20)
3.1(+0.0000) (82+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,929 (+1.3% / +50)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
63,672 (-0.2% / -109)
1.5(+0.0000) (297+0 votes)
34 (-8.1% / -3)
2,286 (+0.2% / +5)
4.9(+0.0000) (111+0 votes)
258 (-1.9% / -5)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
4,214 (-0.4% / -19)
3.3(+0.0000) (42+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
572 (+1.8% / +10)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
306 (-2.2% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
8,835 (+0.0% / +2)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
212
roll
702 (-0.6% / -4)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
199 (-0.5% / -1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
42,181 (+0.1% / +32)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
246 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
7,996 (+0.0% / +2)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
665 (+1.2% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
433 (+1.4% / +6)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
81 (-4.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
810 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
223
Trocker
6,716 (+0.2% / +15)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
6,984 (+0.2% / +15)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
26,236 (+0.0% / +4)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
226
Gitlab
96 (+2.1% / +2)
7,186 (-0.4% / -28)
3.5(+0.0000) (55+0 votes)
90,407 (-0.2% / -172)
4.6(+0.0000) (874+0 votes)
1,888 (+0.5% / +9)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
4,914 (-0.3% / -16)
4.4(+0.0000) (69+0 votes)
20,621 (+0.1% / +13)
4.2(+0.0000) (86+0 votes)
62,993 (+0.0% / +12)
4.8(+0.0000) (271+0 votes)
26,896 (+0.3% / +69)
3.1(+0.0000) (100+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
235
Multipass
439 (+2.1% / +9)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
47 (+4.4% / +2)
3,817 (-0.2% / -7)
4.4(+0.0000) (46+0 votes)
2,491,984 (+0.7% / +17,206)
4.0(+0.0000) (5,117+0 votes)
586 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
241
StashPop
29 (-6.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
461 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
3,691 (-0.4% / -16)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
4,477 (-0.1% / -4)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
13,935 (-0.0% / -5)
2.4(+0.0000) (649+0 votes)
10,309 (+0.3% / +35)
3.6(+0.0000) (49+0 votes)
12,874 (+0.0% / +6)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
6,172 (-0.6% / -36)
3.9(+0.0000) (128+0 votes)
3,287 (-0.8% / -25)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
48,773 (+0.1% / +58)
3.8(+0.0000) (150+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
391 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
254
Savior
102 (+0.0% / +0)
12,344 (-0.4% / -47)
2.9(+0.0000) (314+0 votes)
10,684 (+0.2% / +25)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
13,188 (-0.2% / -22)
3.6(+0.0000) (67+0 votes)
108 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
260
Popchrom
7,906 (+0.4% / +31)
3.8(+0.0000) (217+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
562 (+0.5% / +3)
5.0 (2 votes)
4,579 (-0.7% / -31)
4.6(+0.0000) (150+0 votes)
128 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
244 (-1.6% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,250 (+0.2% / +4)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
84 (+2.4% / +2)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
364 (-0.3% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
343 (+3.0% / +10)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
273
Tempofila
15 (+0.0% / +0)
411,782 (-0.0% / -92)
4.6(+0.0000) (42,987+19 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,029,758 (+0.7% / +7,602)
3.2(+0.0000) (2,521+1 votes)
646 (-0.6% / -4)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
278
ShowAsIs
1,679 (-0.4% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
279
Autofill
554,466 (+0.0% / +235)
3.9(+0.0000) (1,489+0 votes)
6,861 (+0.1% / +9)
3.1(+0.0000) (23+0 votes)
1,706 (+0.6% / +11)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
282
Neat URL
5,503 (-0.0% / -1)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
4,151 (+0.2% / +7)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
336,105 (-0.1% / -444)
4.2(+0.0000) (8,889+0 votes)
1,301 (+0.6% / +8)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
5,643 (+0.7% / +42)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
4,520 (-0.0% / -1)
3.4(+0.0000) (123+0 votes)
4,100 (+0.9% / +35)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
457 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
293
LocalCDN
2,902 (-0.8% / -23)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,023 (-0.1% / -1)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
175,030 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (244+0 votes)
10,172 (-0.3% / -29)
4.4(+0.0000) (81+0 votes)
3,410 (-0.2% / -6)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,847 (-0.3% / -9)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
299
AnkiTab
697 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
985 (-0.4% / -4)
2.9(+0.0000) (39+0 votes)