extension ExtPose

Keyword: ctrl -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
92,113 (+0.3% / +259)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
157,604 (+0.3% / +469)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
7,531 (-0.2% / -16)
4.9(+0.0000) (56+0 votes)
2,214 (-0.0% / -1)
3.5(+0.0000) (113+0 votes)
3,303 (-0.5% / -15)
3.9(+0.0000) (38+0 votes)
7,682 (-1.4% / -113)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
77,041 (+0.4% / +331)
3.2(+0.0000) (47+0 votes)
2,048 (+0.2% / +4)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
3,631 (-0.8% / -29)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
2,020 (-0.2% / -4)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
1,240 (-0.4% / -5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,406 (-0.2% / -9)
4.0(+0.0000) (62+0 votes)
731,480 (-0.5% / -3,784)
4.3(+0.0000) (1,095+0 votes)
2,520 (+3.7% / +91)
603 (+1.0% / +6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
196 (-2.0% / -4)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
4,005 (+5.7% / +217)
4.0(+0.0000) (128+0 votes)
1,800 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
19
Saka
1,930 (-0.6% / -11)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
34,296 (-0.0% / -10)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
160,432 (+0.1% / +138)
4.7(+0.0000) (4,204+0 votes)
12,173 (-1.4% / -169)
4.2(+0.0000) (215+0 votes)
23
Zoom it
121,625 (+0.1% / +166)
2.4(+0.0000) (13+0 votes)
1,139,824 (-0.5% / -6,183)
4.7(+0.0000) (12,339+0 votes)
79,634 (-0.4% / -350)
4.7(+0.0000) (406+0 votes)
4,767 (+0.4% / +18)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
57,023 (+0.6% / +315)
4.9(+0.0000) (154+0 votes)
386 (-1.5% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
310 (-1.3% / -4)
3.9(+0.0000) (55+0 votes)
28,026 (-0.3% / -94)
4.7(+0.0000) (504+0 votes)
31
isear
9,346 (+0.3% / +27)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
434 (+0.5% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
224 (-3.0% / -7)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
892 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
278 (+0.0% / +0)
991 (-0.9% / -9)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
78 (-1.3% / -1)
14,148 (-1.8% / -255)
4.8(+0.0000) (75+0 votes)
938 (+2.6% / +24)
3.3(+0.0000) (11+0 votes)
10,859 (-0.5% / -50)
4.8(+0.0000) (128+0 votes)
904 (-0.8% / -7)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
13,360 (-0.3% / -42)
2.9(+0.0000) (320+0 votes)
6,408 (-0.3% / -20)
3.9(+0.0000) (167+0 votes)
6,021 (-0.7% / -42)
4.0(+0.0000) (167+0 votes)
5,409,315 (-0.7% / -37,454)
3.6(+0.0000) (211+0 votes)
4,637 (-0.1% / -4)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
47
Linetef
239 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
243 (-2.4% / -6)
2,477 (+0.3% / +8)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
19,004 (+0.5% / +102)
4.9(+0.0000) (68+0 votes)
19,932 (-0.4% / -87)
4.7(+0.0000) (226+0 votes)
2,435 (-0.4% / -9)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
11,680 (-0.7% / -88)
4.9(+0.0000) (206+0 votes)
2,360 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (-8.8% / -3)
1,699 (-0.2% / -3)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
420,698 (-0.6% / -2,609)
3.9(+0.0000) (3,540+0 votes)
1,712 (-1.4% / -24)
3.3(+0.0000) (56+0 votes)
377,893 (-0.3% / -1,067)
4.2(+0.0000) (1,648+0 votes)
353,593 (-0.8% / -2,752)
4.4(+0.0000) (2,278+0 votes)
466 (+0.9% / +4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,003 (-0.1% / -1)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
7,864 (-0.9% / -74)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
7,772 (-0.2% / -16)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
1,276 (+1.1% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,225 (-0.3% / -15)
4.0(+0.0000) (50+0 votes)
4,641 (-1.4% / -68)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
72
FindR
4,217 (-1.3% / -57)
3.7(+0.0000) (57+0 votes)
46 (+7.0% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
93,589 (+0.1% / +104)
4.8(+0.0000) (127+0 votes)
329 (+0.6% / +2)
73,454 (-0.8% / -574)
4.4(+0.0000) (1,454+0 votes)
638 (-1.2% / -8)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
2,728 (-0.1% / -4)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
60 (-6.2% / -4)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,954 (-0.2% / -5)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
61,923 (-0.3% / -163)
4.6(+0.0000) (506+0 votes)
467 (-0.8% / -4)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
83
VAA
403 (+2.0% / +8)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
2,376 (-1.0% / -24)
4.6(+0.0000) (44+0 votes)
50,821 (-0.8% / -396)
4.5(+0.0000) (567+0 votes)
539 (+3.3% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
147 (-2.0% / -3)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
110,564 (-0.1% / -128)
2.3(+0.0000) (345+0 votes)
89
NavigUp
2,046 (-0.3% / -6)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
69,008 (+1.1% / +751)
3.5(+0.0000) (560+0 votes)
87 (-4.4% / -4)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
177,857 (+28.9% / +39,847)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
28,599 (-0.8% / -237)
4.7(+0.0000) (80+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
33,622 (-0.9% / -312)
4.4(+0.0000) (178+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
32,267 (+0.3% / +82)
4.6(+0.0000) (124+0 votes)
312 (-0.3% / -1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
24,058 (-2.0% / -493)
4.9(+0.0000) (62+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
34,441 (-0.6% / -207)
3.6(+0.0000) (505+0 votes)
47 (+4.4% / +2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
25,324 (-0.4% / -98)
4.2(+0.0000) (150+0 votes)
104
Tabulous
29 (-12.1% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,566 (-0.3% / -5)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
18,649 (-0.8% / -159)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
18,346 (-0.4% / -71)
4.1(+0.0000) (333+0 votes)
1,499 (-0.2% / -3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
20,379 (-0.4% / -83)
4.2(+0.0000) (151+0 votes)
12,269 (-0.8% / -97)
4.9(+0.0000) (263+0 votes)
20,326 (-1.1% / -218)
4.6(+0.0000) (145+0 votes)
318 (+3.2% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,594 (-1.5% / -25)
2.3(+0.0000) (14+0 votes)
114
keyMazony
88 (+2.3% / +2)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
987 (-1.1% / -11)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
116
Copy Cat
856 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
23,350 (-0.3% / -60)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
17,083 (+1.1% / +190)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
905 (+0.4% / +4)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
120
urlNeXT
804 (-0.4% / -3)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
13,453 (-1.0% / -132)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
16,388 (-0.8% / -139)
3.6(+0.0000) (366+0 votes)
11,708 (-0.1% / -6)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
642 (-2.4% / -16)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
84 (-4.5% / -4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
189 (-0.5% / -1)
501 (+2.0% / +10)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
129
Deezdl
811 (+1.1% / +9)
2.3(+0.0000) (30+0 votes)
161 (+1.3% / +2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
131
MPen
7,760 (+0.6% / +50)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
464 (+0.7% / +3)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
119 (-1.7% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
5,401 (-1.0% / -55)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
6,167 (-1.0% / -62)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
5,987 (-0.7% / -41)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
2,671,533 (-0.1% / -1,540)
4.0(+0.0000) (5,176+0 votes)
146 (+2.1% / +3)
441 (+0.5% / +2)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,066 (+0.4% / +11)
4.4(+0.0000) (101+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,556,999 (-0.3% / -4,948)
4.6(+0.0000) (14,915+0 votes)
401 (+0.2% / +1)
35 (+12.9% / +4)
2,562 (-1.5% / -40)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
316 (+2.9% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
208 (+0.5% / +1)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
888 (-1.3% / -12)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
1,615 (-1.5% / -25)
4.6(+0.0000) (349+0 votes)
195 (-1.5% / -3)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
154
EasyRead
99 (+1.0% / +1)
3,261 (-1.0% / -33)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,999 (-0.3% / -7)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
68 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
181 (+1.7% / +3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
237 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,938 (-2.2% / -44)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,693 (+0.2% / +3)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
1,625 (+1.0% / +16)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
395 (+14.5% / +50)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,526 (+1.1% / +17)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
153 (-2.5% / -4)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,169 (-1.1% / -13)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,076 (+0.5% / +5)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
169
ClipDic
131 (-1.5% / -2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,076 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
169 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,048 (+1.0% / +10)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
266,851 (-0.2% / -455)
4.6(+0.0000) (1,390+0 votes)
174
DrawR
1,626 (-0.7% / -12)
2.1(+0.0000) (8+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,189 (-1.0% / -12)
3.5(+0.0000) (21+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
1,045 (-2.2% / -23)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
807 (+1.4% / +11)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
147 (+0.7% / +1)
145 (+1.4% / +2)
931 (-1.0% / -9)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
147,916 (-0.3% / -492)
4.5(+0.0000) (1,394+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
885 (-1.8% / -16)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
175,285 (+0.4% / +737)
4.2(+0.0000) (291+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
895 (-1.9% / -17)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,109 (-1.9% / -22)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
646 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
192
Tab Star
46 (+2.2% / +1)
858 (-0.5% / -4)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
604 (+1.0% / +6)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
722 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
658 (+0.9% / +6)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
653,533 (-2.0% / -13,286)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
115,670 (-0.4% / -494)
4.2(+0.0000) (286+0 votes)
571 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
97,488 (-0.0% / -21)
4.3(+0.0000) (575+0 votes)
750 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
61,416 (-0.5% / -311)
4.6(+0.0000) (5,707+0 votes)
113 (-2.6% / -3)
93,554 (-0.2% / -155)
4.2(+0.0000) (319+0 votes)
413 (-1.0% / -4)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
502 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
207
Auto CCM
68 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
601 (+0.7% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
71,592 (-0.6% / -419)
4.6(+0.0000) (164+0 votes)
245,231 (+0.7% / +1,624)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
413 (-3.5% / -15)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
65,370 (-0.1% / -71)
4.3(+0.0000) (99+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
215
Kaizen
40 (+2.6% / +1)
216
Minto
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
542 (+0.6% / +3)
2.5(+0.0000) (13+0 votes)
218
ctrlw
383 (-1.0% / -4)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
36,083 (-0.6% / -204)
3.9(+0.0000) (637+0 votes)
36,065 (-0.2% / -60)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
463 (-0.6% / -3)
30,805 (-0.8% / -245)
4.1(+0.0000) (502+0 votes)
375 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
224
runTimers
316 (+1.9% / +6)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
333 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
66 (+4.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
317 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
385 (-0.3% / -1)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
31,890 (-0.6% / -198)
4.0(+0.0000) (143+0 votes)
328 (-1.2% / -4)
3.1(+0.0000) (32+0 votes)
23,572 (-0.6% / -139)
3.8(+0.0000) (567+0 votes)
39,485 (+0.4% / +144)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
29,145 (-0.8% / -247)
3.7(+0.0000) (136+0 votes)
414 (+0.7% / +3)
282 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
35,124 (-0.6% / -200)
3.6(+0.0000) (294+0 votes)
285 (-2.4% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
238
RestMan
26,463 (-0.9% / -240)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
270 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
552 (+3.4% / +18)
19 (+5.6% / +1)
282 (+0.4% / +1)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
27,638 (+0.3% / +86)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
244
ButWhyMod
20 (+5.3% / +1)
212 (+2.4% / +5)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
23,832 (+0.2% / +56)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
14 (+16.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
226 (-3.8% / -9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
25,092 (-0.8% / -199)
3.6(+0.0000) (133+0 votes)
41 (-10.9% / -5)
17,656 (+0.2% / +29)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
16,676 (-0.3% / -47)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
300 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
254
Zet
273 (+0.0% / +0)
14,794 (-1.6% / -243)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
229 (+0.4% / +1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
258
ChaZD
13,245 (-1.0% / -135)
4.5(+0.0000) (275+0 votes)
17,871 (+0.1% / +17)
4.1(+0.0000) (79+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18,569 (-0.7% / -138)
3.3(+0.0000) (174+0 votes)
262
Start!
9,947 (-0.1% / -8)
4.3(+0.0000) (714+0 votes)
11,444 (+0.6% / +73)
4.7(+0.0000) (68+0 votes)
11,288 (-0.8% / -86)
4.0(+0.0000) (311+0 votes)
13,802 (-0.1% / -17)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
219 (-1.4% / -3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
10,214 (-0.5% / -48)
4.8(+0.0000) (43+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
11,698 (-0.7% / -82)
4.6(+0.0000) (73+0 votes)
159 (+0.6% / +1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
43 (+7.5% / +3)
10,214 (-0.7% / -70)
4.4(+0.0000) (84+0 votes)
10,594 (-0.2% / -20)
4.2(+0.0000) (56+0 votes)
14,319 (-0.6% / -91)
3.4(+0.0000) (70+0 votes)
9,969 (+0.4% / +35)
4.5(+0.0000) (110+0 votes)
12,770 (+0.1% / +12)
3.5(+0.0000) (75+0 votes)
9,712 (-0.6% / -60)
3.7(+0.0000) (52+0 votes)
11,590 (+0.8% / +95)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
12,126 (+0.1% / +18)
3.4(+0.0000) (132+0 votes)
5,925 (-0.8% / -49)
4.7(+0.0000) (99+0 votes)
8,179 (-0.2% / -16)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
190 (-2.6% / -5)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
167 (-2.9% / -5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,419 (-0.6% / -43)
4.1(+0.0000) (88+0 votes)
189 (+1.6% / +3)
2.6(+0.0000) (16+0 votes)
7,875 (+0.1% / +7)
4.2(+0.0000) (50+0 votes)
8,598 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
7,627 (+0.5% / +36)
4.4(+0.0000) (75+0 votes)
6,341 (-0.7% / -45)
4.3(+0.0000) (120+0 votes)
6,618 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
6,405 (-0.6% / -38)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
6,531 (-0.9% / -56)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
141 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,521 (-0.9% / -57)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
5,694 (-0.9% / -54)
3.9(+0.0000) (129+0 votes)
6,187 (+0.1% / +4)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)