extension ExtPose

Keyword: setting -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,142,861 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (96+0 votes)
57,527 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (42+0 votes)
761,679 (+0.0% / +0)
4.8265(+0.0016) (974+9 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.6953(+0.0026) (233+2 votes)
283,658 (+0.0% / +0)
4.7458(+0.0000) (118+0 votes)
123,382 (+0.0% / +0)
4.806(+0.0000) (1,206+0 votes)
1,908,611 (+0.0% / +0)
4.6725(+0.0000) (345+0 votes)
2,894,788 (+0.0% / +0)
3.9867(+0.0000) (75+0 votes)
12,564 (+0.0% / +0)
4.0625(+0.0199) (48+1 votes)
1,774,803 (+0.0% / +0)
4.6823(+0.0023) (299-1 votes)
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.801(+0.0005) (387+1 votes)
847,450 (+0.0% / +0)
4.8082(+0.0000) (292+0 votes)
206,302 (+0.0% / +0)
3.8014(+0.0000) (574+0 votes)
1,455,255 (+0.0% / +0)
4.5127(+0.0000) (630+0 votes)
40,687 (+0.0% / +0)
3.8738(+0.0053) (214+1 votes)
165,649 (+0.0% / +0)
4.6591(+0.0003) (2,212+2 votes)
7,666,851 (+0.0% / +0)
4.4872(+0.0000) (39+0 votes)
51,494 (+0.0% / +0)
3.681(+0.0000) (116+0 votes)
150,280 (+0.0% / +0)
4.5317(+0.0000) (126+0 votes)
7,622 (+0.0% / +0)
3.76(+0.0000) (25+0 votes)
1,481,728 (+0.0% / +0)
4.5406(-0.0022) (3,555+16 votes)
923,064 (+0.0% / +0)
4.8013(+0.0003) (624+1 votes)
977,557 (+0.0% / +0)
4.8984(+0.0000) (246+0 votes)
850,954 (+0.0% / +0)
4.9159(+0.0000) (321+0 votes)
304,313 (+0.0% / +0)
4.2825(+0.0000) (1,030+0 votes)
1,008,732 (+0.0% / +0)
4.8742(-0.0002) (12,985+40 votes)
279,741 (+0.0% / +0)
4.9348(+0.0000) (92+0 votes)
369,208 (+0.0% / +0)
3.6686(+0.0000) (341+0 votes)
9,977 (+0.0% / +0)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
16,760 (+0.0% / +0)
4.7049(+0.0000) (61+0 votes)
1,267,290 (+0.0% / +0)
4.7561(-0.0037) (410+2 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4174(-0.0153) (448+2 votes)
2,435 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,098,665 (+0.0% / +0)
4.7836(+0.0000) (268+0 votes)
281,812 (+0.0% / +0)
4.807(+0.0000) (114+0 votes)
818,085 (+0.0% / +0)
4.7407(+0.0016) (671+4 votes)
562,983 (+0.0% / +0)
4.8127(+0.0000) (299+0 votes)
718,047 (+0.0% / +0)
4.5038(+0.0051) (391+4 votes)
216 (+0.0% / +0)
4.8393(+0.0000) (56+0 votes)
605,448 (+0.0% / +0)
3.7523(+0.0000) (1,324+0 votes)
686,440 (+0.0% / +0)
4.2592(+0.0014) (2,326-1 votes)
505,279 (+0.0% / +0)
4.7096(+0.0000) (365+0 votes)
3,674 (+0.0% / +0)
4.1522(+0.0000) (46+0 votes)
2,227 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
45
Paint
306,199 (+0.0% / +0)
4.3916(+0.0000) (143+0 votes)
70,482 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.6988(+0.0000) (4,293+0 votes)
219,791 (+0.0% / +0)
4.6487(+0.0000) (8,612+1 votes)
42,834 (+0.0% / +0)
4.5447(+0.0000) (123+0 votes)
8,971 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (22+0 votes)
4,311,006 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,256,262 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (39+0 votes)
123,824 (+0.0% / +0)
4.7757(+0.0008) (816+3 votes)
220,613 (+0.0% / +0)
4.4595(+0.0006) (1,693+2 votes)
72,959 (+0.0% / +0)
4.4471(+0.0000) (9,729+0 votes)
629 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
113,965 (+0.0% / +0)
3.7853(+0.0000) (191+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
2,596 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
25,883 (+0.0% / +0)
4.4355(+0.0000) (124+0 votes)
63
arxive
1,240 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,408 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,363 (+0.0% / +0)
4.7168(+0.0000) (113+0 votes)
580 (+0.0% / +0)
1,201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,825,717 (+0.0% / +0)
4.6112(+0.0000) (17,226+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
7,034 (+0.0% / +0)
4.6122(+0.0000) (49+0 votes)
71
ImageX
639 (+0.0% / +0)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
263,132 (+0.0% / +0)
4.3702(+0.0006) (1,872+5 votes)
8,590 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
6,880 (+0.0% / +0)
3.3394(+0.0000) (109+0 votes)
15,151 (+0.0% / +0)
4.4857(+0.0000) (35+0 votes)
7,858 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
2,244 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
3,834 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
79
Charset
175,154 (+0.0% / +0)
4.7983(+0.0000) (119+0 votes)
106,571 (+0.0% / +0)
4.3936(+0.0000) (94+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7298(-0.0000) (71,345+11 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,008 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
143,727 (+0.0% / +0)
4.0257(+0.0000) (311+0 votes)
1,394,273 (+0.0% / +0)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
289 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
431,586 (+0.0% / +0)
4.7547(-0.0068) (371+2 votes)
4,894 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
156,067 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,870 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
699 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0000) (58+0 votes)
11,684 (+0.0% / +0)
4.2128(+0.0000) (47+0 votes)
1,923 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
277,755 (+0.0% / +0)
3.8474(+0.0000) (308+0 votes)
220,677 (+0.0% / +0)
4.5054(+0.0000) (467+0 votes)
6,858 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (52+0 votes)
2,533 (+0.0% / +0)
4.8696(+0.0000) (46+0 votes)
8,649 (+0.0% / +0)
4.8222(+0.0000) (45+0 votes)
1,575 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
101
Web Maker
60,805 (+0.0% / +0)
4.7952(+0.0000) (991+0 votes)
3,781,939 (+0.0% / +0)
3.8649(+0.0000) (74+0 votes)
4,131,261 (+0.0% / +0)
4.4595(+0.0000) (37+0 votes)
574,500 (+0.0% / +0)
4.9124(+0.0001) (4,039+5 votes)
25,345 (+0.0% / +0)
4.3968(+0.0000) (126+0 votes)
713,800 (+0.0% / +0)
4.7547(+0.0000) (4,485+0 votes)
367 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,012 (+0.0% / +0)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
201,282 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
519,059 (+0.0% / +0)
4.4486(+0.0015) (720+2 votes)
709 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
874,849 (+0.0% / +0)
4.1401(-0.0015) (1,292+7 votes)
413 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
114
FoxyProxy
342,641 (+0.0% / +0)
3.816(+0.0000) (761+0 votes)
472,688 (+0.0% / +0)
4.3898(+0.0042) (880+6 votes)
130,329 (+0.0% / +0)
2.2531(+0.0000) (565+0 votes)
8,273 (+0.0% / +0)
3.7327(+0.0000) (101+0 votes)
204,348 (+0.0% / +0)
4.5143(-0.0003) (1,429-1 votes)
246,782 (+0.0% / +0)
4.7193(+0.0000) (114+0 votes)
8,837 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
10,556 (+0.0% / +0)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
5,758 (+0.0% / +0)
4.9437(+0.0000) (71+0 votes)
229,410 (+0.0% / +0)
4.4553(+0.0001) (6,495-1 votes)
124
Dev Tabs
287 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,593,956 (+0.0% / +0)
4.7043(+0.0001) (11,307+19 votes)
116,452 (+0.0% / +0)
4.2018(+0.0000) (882+0 votes)
32,495 (+0.0% / +0)
1.892(+0.0000) (1,074+0 votes)
26,385 (+0.0% / +0)
4.2051(+0.0000) (156+0 votes)
7,797 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
7,944 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
5,956 (+0.0% / +0)
4.6304(+0.0000) (92+0 votes)
1,990,644 (+0.0% / +0)
4.6245(+0.0000) (3,760+0 votes)
1,077 (+0.0% / +0)
4.1585(+0.0000) (82+0 votes)
3,566 (+0.0% / +0)
4.9(-0.0045) (160+3 votes)
3,535,100 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (66+0 votes)
18,682 (+0.0% / +0)
4.2331(+0.0000) (236+0 votes)
458 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
9,723 (+0.0% / +0)
4.7952(+0.0051) (83+2 votes)
64,798 (+0.0% / +0)
4.8409(+0.0000) (1,251+0 votes)
1,513 (+0.0% / +0)
3.037(+0.0000) (27+0 votes)
6,425 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (76+0 votes)
4,442 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
1,026,140 (+0.0% / +0)
4.5993(-0.0011) (1,073+7 votes)
2,627 (+0.0% / +0)
4.8837(+0.0000) (43+0 votes)
12,295 (+0.0% / +0)
3.7191(+0.0000) (89+0 votes)
982,992 (+0.0% / +0)
4.9366(+0.0000) (1,026+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3,182 (+0.0% / +0)
4.0435(+0.0000) (23+0 votes)
150
Sendroid
261 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (16+0 votes)
2,082,400 (+0.0% / +0)
3.65(-0.0007) (2,423+1 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7744(-0.0001) (12,744+19 votes)
202 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
154
Duelist!
2,524 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
9,043 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
33,484 (+0.0% / +0)
3.8978(+0.0000) (186+0 votes)
431,604 (+0.0% / +0)
4.7551(+0.0001) (1,952+1 votes)
3,773 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (28+0 votes)
160
NZBDonkey
8,979 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
1,338,428 (+0.0% / +0)
3.0833(+0.0000) (12+0 votes)
2,643 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
8,868 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
259 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
21,744 (+0.0% / +0)
3.8933(+0.0000) (75+0 votes)
991,760 (+0.0% / +0)
3.7226(+0.0000) (137+0 votes)
68,096 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
658,092 (+0.0% / +0)
3.8627(+0.0035) (648+2 votes)
187,545 (+0.0% / +0)
3.9035(+0.0000) (1,710+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
1,324 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
11,328 (+0.0% / +0)
4.6329(+0.0000) (79+0 votes)
22,715 (+0.0% / +0)
3.5536(+0.0000) (56+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52,633 (+0.0% / +0)
281 (+0.0% / +0)
1,736 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
12,356 (+0.0% / +0)
4.4222(+0.0000) (45+0 votes)
213,794 (+0.0% / +0)
4.7613(+0.0009) (511+2 votes)
3,278 (+0.0% / +0)
3.2353(+0.0000) (17+0 votes)
1,299 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,183 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,442 (+0.0% / +0)
4.7167(+0.0000) (60+0 votes)
3,134 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,787 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
637 (+0.0% / +0)
4.7391(+0.0000) (23+0 votes)
10,928 (+0.0% / +0)
4.4133(+0.0000) (75+0 votes)
190
BetterTTV
4,300,397 (+0.0% / +0)
4.6608(+0.0000) (10,345+1 votes)
1,145 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
8,529 (+0.0% / +0)
4.9487(+0.0000) (39+0 votes)
193
roboMUA
37 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,998 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (80+0 votes)
205,896 (+0.0% / +0)
4.4811(-0.0094) (264+3 votes)
21,317 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
257,558 (+0.0% / +0)
3.8125(+0.0000) (32+0 votes)
1,661 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
98,103 (+0.0% / +0)
2.9848(+0.0000) (328+0 votes)
8,135 (+0.0% / +0)
4.4857(+0.0000) (70+0 votes)
201
GamingHub
10,210 (+0.0% / +0)
3.9583(+0.0000) (72+0 votes)
5,920,283 (+0.0% / +0)
4.2787(+0.0000) (2,031+0 votes)
10,546 (+0.0% / +0)
4.3095(+0.0000) (42+0 votes)
11,519 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
102,598 (+0.0% / +0)
4.5915(-0.0094) (727+8 votes)
305 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,802 (+0.0% / +0)
1,189 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (22+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
122,100 (+0.0% / +0)
3.9231(+0.0083) (130+1 votes)
8,064 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (16+0 votes)
94,744 (+0.0% / +0)
4.0408(+0.0000) (147+0 votes)
1,122 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
41,185 (+0.0% / +0)
4.5891(+0.0000) (258+0 votes)
62,600 (+0.0% / +0)
3.6034(+0.0000) (237+0 votes)
6,077,987 (+0.0% / +0)
4.6484(-0.0110) (91+0 votes)
42,732 (+0.0% / +0)
4.2828(+0.0000) (99+0 votes)
72,194 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (64+0 votes)
36,426 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (34+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
532 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,540,735 (+0.0% / +0)
4.6973(-0.0001) (849+3 votes)
504 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
225
LionsTab
7,499 (+0.0% / +0)
2,957 (+0.0% / +0)
4.9355(+0.0000) (62+0 votes)
1,792,718 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
35,065 (+0.0% / +0)
4.7547(+0.0000) (106+0 votes)
15,322 (+0.0% / +0)
4.7489(+0.0000) (438+0 votes)
64,214 (+0.0% / +0)
3.5769(+0.0000) (104+0 votes)
29,407 (+0.0% / +0)
3.4643(+0.0000) (28+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43,300 (+0.0% / +0)
3.6606(-0.0154) (109+1 votes)
234
NewTube
3,248 (+0.0% / +0)
4.5161(+0.0000) (62+0 votes)
46,264 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
53,951 (+0.0% / +0)
3.7632(+0.0000) (38+0 votes)
30,823 (+0.0% / +0)
4.6095(+0.0000) (169+0 votes)
19,562 (+0.0% / +0)
4.247(+0.0000) (166+0 votes)
450 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
310 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
625 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
36,285 (+0.0% / +0)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
243
Dark mode
30,411 (+0.0% / +0)
4.3095(+0.0000) (84+0 votes)
349 (+0.0% / +0)
28,617 (+0.0% / +0)
4.4397(-0.0241) (141+3 votes)
54 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,121 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
27,824 (+0.0% / +0)
4.4842(+0.0000) (95+0 votes)
341 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,859 (+0.0% / +0)
4.5762(-0.0003) (604+2 votes)
13,123 (+0.0% / +0)
4.8222(+0.0000) (45+0 votes)
1,893 (+0.0% / +0)
4.7241(+0.0000) (29+0 votes)
10,879 (+0.0% / +0)
4.04(+0.0000) (50+0 votes)
476 (+0.0% / +0)
3.8929(+0.0000) (28+0 votes)
2,973 (+0.0% / +0)
3.5(+0.1154) (14+1 votes)
14,200 (+0.0% / +0)
4.719(+0.0018) (153+1 votes)
257
Initab
6,430 (+0.0% / +0)
4.828(+0.0000) (93+0 votes)
26,001 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
204,035 (+0.0% / +0)
4.6987(+0.0000) (989+0 votes)
1,985 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,379 (+0.0% / +0)
4.8113(+0.0018) (106+1 votes)
5,362 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (32+0 votes)
264
Backend
983 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
19,077 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
6,685 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (23+0 votes)
107,356 (+0.0% / +0)
4.7559(+0.0000) (3,155+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
384,536 (+0.0% / +0)
4.512(+0.0001) (6,723+3 votes)
271
GTM Sonar
14,737 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,385 (+0.0% / +0)
3.7917(+0.0000) (48+0 votes)
273
Asana2Go
12,296 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
12,780 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0000) (54+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
14,472 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
17,722 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
278
Light Tab
14,915 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
279
Hitkey
118 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
9,405 (+0.0% / +0)
4.7586(+0.0000) (29+0 votes)
1,208 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (33+0 votes)
282
WebCache
14,471 (+0.0% / +0)
3.5641(+0.0000) (39+0 votes)
12,310 (+0.0% / +0)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
6,077 (+0.0% / +0)
3.192(+0.0000) (125+0 votes)
11,596 (+0.0% / +0)
286
Wowsearch
9,719 (+0.0% / +0)
4.3182(+0.0000) (44+0 votes)
1,044 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
226,818 (+0.0% / +0)
4.4377(+0.0000) (1,357+0 votes)
289
FinderBar
15,056 (+0.0% / +0)
284,964 (+0.0% / +0)
4.1418(+0.0000) (261+0 votes)
160,816 (+0.0% / +0)
4.8155(+0.0000) (477+0 votes)
4,697 (+0.0% / +0)
4.0417(+0.0000) (144+0 votes)
10,174 (+0.0% / +0)
3.8462(-0.1538) (13+1 votes)
379 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,628 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
171,730 (+0.0% / +0)
3.8583(+0.0000) (120+0 votes)
19,993 (+0.0% / +0)
4.2564(+0.0000) (39+0 votes)