extension ExtPose

Keyword: enable -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,250,010 (+33.6% / +314,053)
4.9(+0.0000) (282+19 votes)
3,174,828 (+0.8% / +23,827)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
671,558 (+2.3% / +15,149)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
258,345 (+23.6% / +49,340)
4.9(+0.0000) (99+18 votes)
475,392 (+0.0% / +77)
4.6(+0.0000) (446+0 votes)
166,385 (-14.8% / -28,895)
4.1(+0.0000) (94+0 votes)
1,784,428 (+0.3% / +5,979)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
115,361 (-1.1% / -1,277)
2.1(+0.0000) (543+0 votes)
19,638 (+0.2% / +30)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
682,557 (+0.2% / +1,230)
4.7(+0.0000) (723+0 votes)
455,050 (+0.0% / +147)
3.5(+0.0000) (767+0 votes)
40,566 (-0.1% / -23)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
4,263,429 (+0.1% / +2,926)
4.8(+0.0000) (279+1 votes)
13,401 (-0.2% / -24)
4.2(+0.0000) (50+0 votes)
124,413 (+0.0% / +6)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
36,949 (-0.7% / -266)
4.6(+0.0000) (66+0 votes)
502,937 (+0.2% / +820)
4.3(+0.0000) (591+0 votes)
2,684,888 (+0.1% / +1,416)
4.2(+0.0000) (68+2 votes)
362,850 (+0.2% / +618)
5.0(+0.0000) (290+1 votes)
167,434 (+1.0% / +1,589)
3.6(+0.0000) (542+0 votes)
23,673 (-0.1% / -28)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (322+0 votes)
1,176,262 (+0.5% / +5,423)
2.7(+0.0000) (473+0 votes)
677,626 (+1.3% / +8,694)
4.7(+0.0000) (197+0 votes)
8,685,420 (+0.2% / +14,200)
4.6(+0.0000) (2,406+0 votes)
1,090 (-0.5% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,070 (+1.3% / +52)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
29,915 (+1.2% / +368)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
380 (+5.0% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
246,430 (+0.2% / +503)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
681 (+3.7% / +24)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,324,348 (+0.1% / +1,424)
4.6(+0.0000) (767+0 votes)
3,347,451 (-0.7% / -22,281)
3.9(+0.0000) (70+0 votes)
51,036 (+1.8% / +887)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
12,919 (-0.2% / -28)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
6,384 (-0.5% / -32)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
123,879 (-0.2% / -217)
3.5(+0.0000) (296+0 votes)
1,025,585 (+0.1% / +984)
4.9(+0.0000) (544+0 votes)
901,549 (+0.0% / +256)
4.8(+0.0000) (466+0 votes)
2,556 (+1.6% / +41)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
854,037 (+0.3% / +2,211)
4.9(+0.0000) (10,114+29 votes)
236,775 (+45.6% / +74,193)
4.8(+0.0000) (46+6 votes)
6,101,685 (-0.1% / -7,792)
4.9(+0.0000) (359,509+35 votes)
18,969 (+0.3% / +51)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
230,159 (-0.0% / -56)
4.6(+0.0000) (109+2 votes)
8,743 (+0.8% / +68)
3.2(+0.0000) (24+0 votes)
231,760 (+47.0% / +74,072)
4.8(-0.1000) (72+10 votes)
1,564,503 (+0.1% / +1,658)
4.9(+0.0000) (3,643+5 votes)
4,076 (+0.9% / +35)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
2,855 (-1.2% / -35)
276 (+3.4% / +9)
341,253 (+0.2% / +790)
4.7(+0.0000) (813+4 votes)
787,421 (-0.0% / -228)
4.7(+0.0000) (759+0 votes)
1,147,955 (-0.1% / -1,640)
4.4(+0.0000) (4,989+1 votes)
11,145 (+0.1% / +9)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
49,894 (+1.4% / +702)
4.9(+0.0000) (96+1 votes)
1,184,192 (+0.1% / +1,163)
4.4(+0.0000) (1,439+8 votes)
538 (+0.4% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,153 (+1.1% / +188)
4.2(+0.0000) (108+0 votes)
106,223 (+0.9% / +997)
842,144 (-0.7% / -6,021)
3.9(-0.1000) (720+18 votes)
1,130,164 (+1.9% / +21,065)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
295 (+6.9% / +19)
3,212 (-0.4% / -12)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
3,202 (+1.1% / +36)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
695 (+4.2% / +28)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
105,265 (+0.5% / +474)
3.9(+0.0000) (648+0 votes)
5,937 (+0.1% / +7)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
427,603 (+0.0% / +160)
4.5(+0.0000) (108+1 votes)
32,510 (-0.7% / -230)
4.5(+0.0000) (148-1 votes)
20,331 (+0.9% / +177)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
64,213 (+0.4% / +267)
4.9(+0.0000) (1,147+0 votes)
25,954 (+0.9% / +219)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
59,952 (-0.1% / -46)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
161,354 (+0.2% / +278)
4.3(+0.0000) (166+0 votes)
240 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
77
MyMenu
4,501 (+0.5% / +22)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
1,198 (+2.6% / +30)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
38,985 (+0.4% / +163)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
7,310 (+0.8% / +59)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
5,073,147 (+0.1% / +4,513)
4.8(+0.0000) (3,152+33 votes)
3,656 (+0.9% / +32)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
5,442 (+0.2% / +10)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
7,070,658 (+2.6% / +181,936)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
57,478 (-0.0% / -12)
3.5(+0.0000) (524+0 votes)
1,157 (+1.1% / +13)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
81,412 (+0.4% / +312)
3.9(+0.0000) (238+1 votes)
299,399 (-0.1% / -441)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
420,629 (+0.4% / +1,717)
4.6(+0.0000) (577+0 votes)
2,732 (+1.1% / +30)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
475 (+2.4% / +11)
27,975 (-0.6% / -180)
4.4(+0.0000) (100+0 votes)
145,435 (+0.3% / +466)
4.7(+0.0000) (824+0 votes)
3,025,079 (+0.6% / +16,666)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
25,449 (+0.4% / +95)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,081,847 (-0.0% / -142)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
1,638 (+0.2% / +3)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
12,632 (+1.0% / +128)
4.7(+0.0000) (56+0 votes)
181,007 (+1.0% / +1,869)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
794,997 (+0.2% / +1,858)
4.6(+0.0000) (1,981+9 votes)
599,037 (+3.0% / +17,533)
4.7(+0.0000) (326+3 votes)
1,507 (+3.1% / +46)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
810,994 (+0.6% / +5,042)
4.6(+0.0000) (222+0 votes)
159 (+1.3% / +2)
106
NooBoss
22,887 (-0.2% / -57)
4.5(+0.0000) (249+0 votes)
394,482 (+1.1% / +4,116)
4.7(+0.0000) (6,854+1 votes)
442,555 (+0.3% / +1,507)
4.8(+0.0000) (128+0 votes)
11,136 (+0.1% / +6)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
350,058 (+0.2% / +756)
4.7(+0.0000) (413+1 votes)
1,255 (-1.4% / -18)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
457 (-2.1% / -10)
7,639 (-0.1% / -7)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
713 (+3.6% / +25)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
510 (+2.4% / +12)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
247,044 (+18.4% / +38,368)
4.8(+0.0000) (36+4 votes)
285,269 (+0.2% / +517)
4.5(+0.0000) (117+0 votes)
118
TransOver
184,204 (+0.8% / +1,552)
4.6(+0.0000) (1,741+0 votes)
1,312 (-2.4% / -32)
516 (+3.0% / +15)
4.9(+0.0000) (58+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
185,913 (+0.0% / +39)
4.4(+0.0000) (959+0 votes)
341,301 (+105.0% / +174,826)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
11,498 (+0.1% / +15)
4.0(+0.0000) (50+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (56,659+11 votes)
661 (+5.9% / +37)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,433 (-0.0% / -11)
4.4(+0.0000) (199+0 votes)
165,180 (+1.0% / +1,561)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
129
Tab-Snap
27,142 (-0.0% / -4)
4.5(+0.0000) (121+0 votes)
3,673 (+0.8% / +29)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
22,198 (-0.0% / -2)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
132
Extensity
361,837 (-0.1% / -475)
4.8(+0.0000) (1,619-1 votes)
2,034 (+1.4% / +28)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
67,683 (-13.2% / -10,272)
4.8(+0.0000) (287+1 votes)
480,317 (+0.1% / +493)
4.4(+0.0000) (1,856+6 votes)
136
Panlatin
316 (+5.0% / +15)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
110,845 (+0.0% / +39)
3.6(+0.0000) (2,446+0 votes)
12,440 (+0.3% / +36)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
545 (-0.2% / -1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
68,814 (-0.1% / -67)
4.5(+0.0000) (311+3 votes)
7,099,660 (+0.4% / +25,243)
3.9(+0.0000) (4,762+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,529 (+1.4% / +21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
84,446 (+0.6% / +532)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
2,452 (+2.7% / +64)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
99,022 (+2.4% / +2,340)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
334,116 (-6.1% / -21,818)
4.4(+0.0000) (154+0 votes)
332 (+3.1% / +10)
1,815 (+1.1% / +20)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
47,706 (-0.4% / -180)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
30,351 (+0.8% / +242)
4.7(+0.0000) (117+0 votes)
1,925,109 (+0.0% / +509)
4.8(+0.0000) (1,783+1 votes)
953 (+1.0% / +9)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
34,895 (-0.2% / -54)
4.5(+0.0000) (142+0 votes)
155
Flip this
49,004 (+1.2% / +572)
3.5(+0.0000) (156+0 votes)
5,084 (+0.3% / +14)
4.8(+0.0000) (81+0 votes)
150,113 (+0.3% / +480)
4.4(+0.0000) (349+0 votes)
5,836 (+0.2% / +11)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
647 (+1.4% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
60 (+11.1% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,915 (+0.2% / +30)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
635 (+1.6% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,905 (-0.8% / -16)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
23,047 (-0.0% / -9)
3.6(+0.0000) (212+0 votes)
572 (+3.1% / +17)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
9 (-78.6% / -33)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,205 (-1.4% / -17)
2.6(+0.0000) (44+0 votes)
3,929 (+1.5% / +59)
4.3(+0.0000) (32+1 votes)
11,843 (-0.0% / -2)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
17,221 (-0.3% / -45)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
171
GCalPlus
62,622 (+0.1% / +37)
3.7(+0.0000) (99+0 votes)
1,042 (+2.8% / +28)
529 (-1.3% / -7)
1,466 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (27+0 votes)
11,859 (+0.9% / +110)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
8,257 (+0.3% / +23)
4.0(+0.0000) (350+0 votes)
14,111 (+2.0% / +274)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
1,239 (+0.3% / +4)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
8,677 (+3.1% / +261)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
2,175 (+3.1% / +66)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
181
BetterTTV
4,439,132 (-0.0% / -1,065)
4.7(+0.0000) (10,287+0 votes)
437 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,391 (+1.4% / +99)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,375 (+2.3% / +143)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
362 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
479,507 (+1.8% / +8,404)
2.2(+0.0000) (683+0 votes)
350 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
103 (+2.0% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,483 (+0.4% / +16)
4.3(+0.0000) (56+0 votes)
5,082,278 (+1.3% / +67,037)
4.3(+0.0000) (2,726+0 votes)
6,287 (+1.6% / +100)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,837,228 (+0.3% / +7,723)
4.2(+0.0000) (19,772+18 votes)
3,978 (+2.7% / +103)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
194
Hotkeys
4,757 (+0.3% / +14)
3.0(+0.0000) (62+0 votes)
5,045 (+0.8% / +42)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
196
UniVCX
24 (+0.0% / +0)
105,147 (+0.5% / +510)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
3,842 (+0.4% / +17)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
199
FUIX
32 (+0.0% / +0)
38,508 (+0.6% / +234)
4.7(+0.0000) (502+0 votes)
1,769,176 (+0.0% / +5)
4.5(+0.0000) (1,032+4 votes)
117 (+5.4% / +6)
713 (+2.7% / +19)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
58,302 (+0.5% / +310)
4.1(+0.0000) (291+1 votes)
7,192 (+0.6% / +46)
4.1(+0.0000) (94+0 votes)
46,008 (+0.3% / +160)
3.8(+0.0000) (335+0 votes)
1,130,891 (+0.5% / +6,100)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
429,360 (+3.9% / +16,214)
4.9(+0.0000) (6,891+204 votes)
104,972 (+3.0% / +3,083)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,042 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
343 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
824,860 (+62.2% / +316,279)
4.9(+0.0000) (91+12 votes)
2,007 (+0.7% / +13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
715,840 (+0.0% / +173)
4.7(+0.0000) (213+0 votes)
723,611 (+0.0% / +75)
4.7(+0.0000) (185+1 votes)
342,464 (-3.5% / -12,324)
4.5(+0.0000) (180-1 votes)
997,218 (+0.1% / +581)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
21,696 (+1.8% / +391)
4.3(+0.0000) (305+0 votes)
4,487 (+0.6% / +25)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
67,221 (-0.1% / -78)
1.7(+0.0000) (67+0 votes)
1,722,319 (+1.9% / +32,202)
2.1(+0.1000) (953+13 votes)
111 (+3.7% / +4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,429 (+0.1% / +2)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
34,954 (+0.4% / +138)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
500,583 (+0.9% / +4,698)
4.1(+0.0000) (2,627+0 votes)
1,905 (+1.2% / +22)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
168 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
762,074 (+1.6% / +11,863)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
464 (+2.0% / +9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,146 (+3.1% / +34)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
556,030 (+2.8% / +15,337)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
120,237 (+1.0% / +1,170)
4.8(+0.0000) (1,179+0 votes)
233
Web Paint
549,206 (+1.2% / +6,479)
3.3(+0.0000) (762+1 votes)
72 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
235
Games 247
359,043 (+0.6% / +2,292)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
948 (-2.1% / -20)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
286,547 (+0.2% / +589)
4.3(+0.0000) (785+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
239
Notepad
276,495 (+0.4% / +1,096)
3.8(+0.0000) (773+0 votes)
2,920 (+1.7% / +49)
3.3(+0.0000) (36+0 votes)
321,751 (-0.0% / -115)
4.4(+0.0000) (238+0 votes)
240,650 (+0.0% / +79)
4.3(+0.0000) (1,420+2 votes)
1,028 (-1.2% / -13)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
149,358 (+0.9% / +1,356)
4.6(+0.0000) (489+2 votes)
245
BBViewer
12,653 (-0.3% / -39)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
363 (+0.8% / +3)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
247
CSSViewer
262,107 (+0.2% / +411)
4.4(+0.0000) (364+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
3,289 (+0.6% / +19)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
192,531 (-0.1% / -182)
3.9(+0.0000) (1,707+0 votes)
203,948 (+0.1% / +198)
4.3(+0.0000) (830+1 votes)
645 (+11.4% / +66)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
209,573 (-0.7% / -1,494)
4.0(+0.0000) (438+0 votes)
304,773 (+89.0% / +143,501)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
13,125 (-0.3% / -33)
4.1(+0.0000) (86+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
197,977 (-0.0% / -36)
3.9(+0.0000) (535+0 votes)
9,892 (-0.5% / -45)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
10,298 (-0.2% / -25)
4.3(+0.0000) (329+0 votes)
9,050 (+0.9% / +82)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
105,065 (-0.0% / -18)
4.8(+0.0000) (643+2 votes)
176,214 (-0.1% / -213)
3.3(+0.0000) (206+0 votes)
104,736 (-0.1% / -54)
4.7(+0.0000) (553+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
65 (-1.5% / -1)
814 (+1.2% / +10)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
468 (+0.6% / +3)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
13,866 (-14.9% / -2,422)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
121,001 (-0.1% / -61)
4.6(+0.0000) (293+1 votes)
127,978 (+0.1% / +163)
4.0(+0.0000) (159+0 votes)
131,035 (+1.7% / +2,133)
3.9(+0.0000) (112+0 votes)
556 (+1.8% / +10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
134,971 (+0.0% / +28)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
495 (+2.7% / +13)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,040 (-2.2% / -45)
100,769 (+0.9% / +873)
4.5(+0.0000) (94+0 votes)
11,560 (-1.1% / -125)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
113,371 (+0.2% / +265)
3.5(+0.0000) (487+0 votes)
1,596,287 (-0.3% / -4,167)
4.8(+0.0000) (58,507+0 votes)
76,524 (+0.5% / +408)
4.6(+0.0000) (229+0 votes)
153,129 (+2.2% / +3,347)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
294 (+2.8% / +8)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
5,689 (+1.1% / +61)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
392 (-2.0% / -8)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
71,185 (+0.2% / +170)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
183 (+4.0% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,589 (-0.4% / -20)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
31,949 (+1.4% / +456)
4.7(+0.0000) (366+10 votes)
449 (-1.1% / -5)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
431 (+5.4% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26,409 (+0.2% / +53)
4.7(+0.0000) (548+0 votes)
32,910 (+0.4% / +147)
4.9(+0.0000) (142+0 votes)
46,358 (+1.4% / +648)
4.0(+0.0000) (162+0 votes)
370 (+0.8% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
49,773 (+1.8% / +899)
4.3(+0.0000) (95+0 votes)
4,495 (-0.9% / -43)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
64 (-3.0% / -2)
956 (+0.4% / +4)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
125,386 (+0.8% / +1,040)
4.0(-0.1000) (484+1 votes)