extension ExtPose

Keyword: enable

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
169,583 (+2.0% / +3,394)
4.7745(-0.0001) (674+4 votes)
24,174 (+1.0% / +249)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
11,206 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
18,343 (+1.1% / +191)
4.6304(+0.0000) (46+0 votes)
130,693 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
269,294 (+1.7% / +4,405)
4.5932(+0.0000) (472+0 votes)
33,692 (+2.0% / +660)
4.7434(+0.0023) (113+1 votes)
118,005 (+0.0% / +0)
3.5767(+0.0000) (515+0 votes)
1,187 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
97,105 (+1.0% / +930)
3.8864(-0.0086) (220+1 votes)
9,856 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
2,312,324 (+0.0% / +0)
4.3005(+0.0000) (1,544+0 votes)
19,676 (-0.0% / -5)
4.2976(+0.0000) (168+0 votes)
33,411 (+1.3% / +439)
3.465(+0.0000) (200+0 votes)
500,676 (+2.0% / +9,738)
4.3721(+0.0000) (43+0 votes)
593 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
51,004 (+0.0% / +0)
3.5093(+0.0000) (589+0 votes)
12,800 (+16.3% / +1,791)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,105 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,413 (+0.0% / +0)
4.8696(+0.0000) (23+0 votes)
21
IE Tab
4,363,132 (+1.1% / +47,475)
4.3393(+0.0001) (20,541+5 votes)
614 (+0.0% / +0)
832,898 (+0.0% / +0)
4.3951(+0.0000) (4,611+0 votes)
7,039 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (99+0 votes)
1,731 (+0.8% / +13)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
59,347 (+0.9% / +543)
3.8119(+0.0029) (404+1 votes)
10,465 (+0.0% / +0)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
228,403 (+1.6% / +3,643)
4.4328(+0.0012) (610+3 votes)
7,533,489 (+0.0% / +0)
4.8678(+0.0000) (340,228+42 votes)
3,559 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
31
MyMenu
3,846 (+2.3% / +87)
4.6569(+0.0000) (102+0 votes)
3,251 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (14+0 votes)
1,927 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (77+0 votes)
172,881 (+0.0% / +0)
3.6146(-0.0037) (602+2 votes)
26,264 (+1.1% / +294)
4.432(+0.0000) (206+0 votes)
103,895 (+0.5% / +521)
4.1439(+0.0000) (132+0 votes)
15,132 (+0.0% / +0)
3.4649(+0.0000) (755+0 votes)
49,188 (+0.0% / +0)
4.4144(+0.0018) (1,793+2 votes)
85,338 (+0.0% / +0)
4.7662(+0.0000) (757+0 votes)
6,002 (+0.9% / +52)
4.2619(+0.0000) (42+0 votes)
41
NooBoss
12,004 (+1.6% / +194)
4.6446(+0.0000) (166+0 votes)
57,688 (+1.2% / +659)
2.9573(+0.0000) (117+0 votes)
7,503 (-0.6% / -42)
2.5407(+0.0000) (418+0 votes)
6,878,765 (+0.0% / +0)
4.6826(+0.0000) (47,648+5 votes)
10,563 (+0.2% / +16)
4.4242(+0.0000) (33+0 votes)
19,902 (+1.8% / +361)
4.6075(-0.0020) (107+2 votes)
1,402 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
272 (+1.1% / +3)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
286 (+2.1% / +6)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,412,052 (+1.4% / +19,544)
4.8289(+0.0001) (4,482+2 votes)
6,058,696 (+1.7% / +101,554)
4.0322(+0.0004) (4,538+2 votes)
163 (+2.5% / +4)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
20,750 (-0.1% / -31)
4.472(+0.0000) (125+0 votes)
101,243 (-0.1% / -119)
4.4771(+0.0000) (109+0 votes)
168 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,529,309 (+0.9% / +13,761)
4.2881(+0.0001) (16,661+2 votes)
9,311 (+1.8% / +166)
4.36(-0.0454) (75+1 votes)
8,344 (-0.4% / -34)
4.087(+0.0000) (23+0 votes)
5,404 (+0.0% / +0)
4.5122(+0.0000) (82+0 votes)
60
Swash
697 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
116,975 (+0.0% / +0)
3.7543(+0.0000) (3,174+0 votes)
2,390 (+1.3% / +30)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
18,884 (+0.0% / +0)
4.6829(+0.0000) (451+0 votes)
832 (+3.5% / +28)
4.6081(+0.0000) (74+0 votes)
2,679 (+0.0% / +0)
4.8846(+0.0000) (78+0 votes)
55,573 (+0.0% / +0)
4.6595(-0.0006) (1,122+1 votes)
3,957 (-0.7% / -29)
4.6552(+0.0000) (29+0 votes)
7,262 (+0.5% / +33)
4.381(+0.0000) (21+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
309,304 (+1.7% / +5,249)
4.8132(+0.0003) (1,242+2 votes)
957 (-1.3% / -13)
3.1765(+0.0000) (17+0 votes)
79,694 (+3.3% / +2,518)
4.5963(+0.0008) (488+1 votes)
2,919 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (33+0 votes)
2,275 (+5.6% / +121)
4.5781(-0.0219) (64+4 votes)
2,096 (+0.8% / +17)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
217,555 (+0.0% / +0)
4.7859(+0.0000) (509+0 votes)
16,800 (+1.0% / +174)
3.8919(+0.0000) (37+0 votes)
581 (+0.3% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,507 (+0.0% / +0)
3.4762(+0.0000) (21+0 votes)
1,795 (+0.7% / +13)
3.9545(+0.0000) (22+0 votes)
348 (+0.9% / +3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
399,871 (+0.0% / +0)
2.3076(+0.0000) (582+0 votes)
359,511 (+2.2% / +7,867)
1.8462(+0.0000) (39+0 votes)
38,428 (+0.0% / +0)
3.5036(+0.0000) (139+0 votes)
104 (+7.2% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,440 (+1.0% / +77)
4.0964(+0.0000) (83+0 votes)
189,980 (+2.1% / +3,884)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
1,787 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
1,897 (-0.6% / -11)
2.6222(+0.0000) (45+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,991 (+2.0% / +403)
4.4757(+0.0000) (103+0 votes)
200,510 (+0.0% / +0)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
94
Spekit
1,217 (+0.3% / +4)
4.7714(+0.0000) (35+0 votes)
95
Priv3+
448 (+1.6% / +7)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
435 (+1.6% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
19,186 (+0.0% / +0)
3.6313(+0.0000) (198+0 votes)
74 (+5.7% / +4)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,944 (+1.1% / +115)
4.0029(+0.0000) (347+0 votes)
1,517 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
219 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,558 (+0.8% / +192)
4.2914(+0.0000) (302+0 votes)
38,890 (+0.0% / +0)
3.7172(+0.0000) (290+0 votes)
8,422 (+0.3% / +25)
4.9333(+0.0000) (30+0 votes)
31,906 (+0.0% / +0)
4.2999(+0.0000) (667+0 votes)
160 (+6.0% / +9)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,727,740 (+0.0% / +0)
4.7675(+0.0000) (63,784+4 votes)
174 (+2.4% / +4)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
328 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
127 (+2.4% / +3)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
157 (-3.7% / -6)
2.1538(+0.0000) (13+0 votes)
530 (+3.5% / +18)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
1,406 (+1.7% / +23)
3.8947(+0.0000) (95+0 votes)
660 (+0.0% / +0)
3.5128(+0.0000) (39+0 votes)
406 (+4.1% / +16)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
4,054 (+5.7% / +220)
4.5676(+0.0000) (37+0 votes)
1,958,157 (+1.1% / +21,138)
4.5206(+0.0005) (24,267+20 votes)
2,939 (+0.0% / +0)
3.2286(+0.0000) (35+0 votes)
120 (+0.8% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
17,403 (+1.6% / +280)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
85 (+1.2% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,095 (+0.0% / +0)
4.2368(+0.0000) (38+0 votes)
10,717 (+0.1% / +15)
4.4783(+0.0000) (115+0 votes)
2,737 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0278) (18+2 votes)
395 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,494 (+1.7% / +127)
4.3859(+0.0000) (425+0 votes)
2,242 (+1.4% / +30)
4.3333(+0.0000) (18+0 votes)
2,271 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
592,026 (+1.1% / +6,452)
4.384(+0.0000) (6,971+0 votes)
79 (+3.9% / +3)
132
Timyo
1,780 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (27+0 votes)
684,778 (+1.1% / +7,613)
4.5468(-0.0043) (834+1 votes)
134
Hotkeys
2,037 (+1.5% / +30)
3.1765(+0.0000) (68+0 votes)
5,561 (+4.8% / +256)
5.0(+0.0000) (15+1 votes)
1,496 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
255,120 (+0.0% / +0)
4.7827(+0.0000) (6,200+0 votes)
1,993 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,480 (+0.0% / +0)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
141
Plugins
440,196 (+0.0% / +0)
3.8197(+0.0000) (294+0 votes)
142
ModHeader
370,223 (+0.0% / +0)
4.0944(+0.0000) (466+0 votes)
143
Web PKI
485,529 (+0.0% / +0)
3.9403(+0.0000) (67+0 votes)
383,770 (+1.1% / +4,092)
4.0343(+0.0130) (233-1 votes)
258,099 (+1.5% / +3,720)
3.9271(-0.0006) (1,757-1 votes)
3,199 (-4.2% / -140)
4.3818(+0.0000) (55+0 votes)
271,102 (+0.8% / +2,191)
4.3412(+0.0000) (762+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
956 (+1.1% / +10)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
196,816 (+0.3% / +583)
4.5388(+0.0005) (709+3 votes)
3,321 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
215,301 (+0.9% / +1,870)
4.4364(+0.0026) (220+1 votes)
3,209 (+0.8% / +27)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
175,557 (+1.6% / +2,717)
4.0868(-0.0061) (507+1 votes)
4,018 (+0.0% / +0)
3,918 (+0.1% / +3)
1.875(+0.0000) (8+0 votes)
157
Notepad
135,059 (+0.1% / +180)
3.8827(+0.0000) (861+0 votes)
158
CSSViewer
137,322 (+0.0% / +0)
4.3932(+0.0000) (468+0 votes)
159
TransOver
106,941 (+0.0% / +0)
4.6304(+0.0000) (1,461+0 votes)
2,109 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
572 (-1.4% / -8)
3.875(+0.0000) (48+0 votes)
2,156 (-0.1% / -2)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
17 (-19.0% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
141,343 (+0.1% / +129)
4.6271(-0.0108) (59+1 votes)
458 (-3.8% / -18)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
625 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
366 (+3.4% / +12)
94,566 (+0.0% / +0)
4.486(+0.0000) (214+0 votes)
564 (+1.4% / +8)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
170
SaltyBet+
1,364 (+1.3% / +18)
4.1081(+0.0000) (37+0 votes)
78,774 (+0.0% / +0)
4.4244(+0.0000) (410+0 votes)
814 (+1.6% / +13)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
591 (-2.0% / -12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
950 (+0.0% / +0)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
41,438 (+0.0% / +0)
4.7135(+0.0000) (555+0 votes)
1,444 (-0.3% / -5)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
105,752 (+0.9% / +924)
3.4946(+0.0000) (461+0 votes)
37,000 (+0.0% / +0)
4.8083(-0.0011) (767+1 votes)
7 (+0.0% / +0)
703 (+0.0% / +0)
2.1429(+0.0000) (21+0 votes)
131,748 (+0.0% / +0)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
649 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
440 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
1,120 (+0.0% / +0)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
53,395 (-0.6% / -312)
4.4719(+0.0030) (178+1 votes)
1,074 (+0.7% / +7)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
45,481 (+0.7% / +335)
4.0625(+0.0000) (336+0 votes)
89,570 (+2.3% / +1,996)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7025(-0.0004) (21,879+5 votes)
191
MadStats
718 (+1.7% / +12)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
3,339 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,014 (+1.7% / +17)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
45,400 (+0.0% / +0)
3.6947(-0.0130) (131+1 votes)
41,259 (+0.0% / +0)
4.5506(+0.0000) (178+0 votes)
2,924 (+1.9% / +54)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
33,891 (+1.3% / +420)
4.4108(+0.0000) (241+0 votes)
47,160 (+0.6% / +286)
4.6(+0.0167) (25+1 votes)
682 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
428 (+0.0% / +0)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
71 (+4.4% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
18,732 (+1.1% / +206)
4.852(-0.0128) (223+1 votes)
204
dict-cc
26,032 (+0.8% / +210)
4.48(+0.0000) (275+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
30,530 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (88+0 votes)
40,727 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
34,742 (+1.1% / +373)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
27,831 (+0.9% / +248)
4.141(+0.0000) (78+0 votes)
370 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
130 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
30,432 (+0.7% / +208)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
32,022 (+0.0% / +0)
2.873(+0.0000) (126+0 votes)
29,137 (+5.6% / +1,553)
4.4286(-0.1214) (21+1 votes)
599 (+3.3% / +19)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
604 (+0.0% / +0)
4.4706(+0.0000) (17+0 votes)
20,211 (+0.0% / +0)
4.5674(+0.0000) (141+0 votes)
603 (+1.3% / +8)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
255 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,543 (+0.0% / +0)
4.2214(+0.0000) (140+0 votes)
31,216 (+16.9% / +4,509)
3.0667(+0.0000) (15+0 votes)
21,143 (+0.0% / +0)
4.413(+0.0000) (46+0 votes)
12,529 (+0.0% / +0)
4.6695(+0.0000) (118+0 votes)
683 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,189 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
21,461 (+0.0% / +0)
3.7917(+0.0000) (24+0 votes)
24,337 (+0.0% / +0)
3.4725(+0.0000) (91+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
15,787 (+0.0% / +0)
4.0952(+0.0000) (63+0 votes)
16,918 (+0.6% / +93)
4.0278(+0.0000) (36+0 votes)
1,323 (+1.2% / +16)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
8,028 (+0.4% / +32)
4.7225(+0.0000) (227+0 votes)
14,014 (+0.0% / +0)
4.6556(+0.0000) (90+0 votes)
13,469 (+0.8% / +104)
4.7143(-0.0190) (14-1 votes)
414 (+3.0% / +12)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
216 (-4.0% / -9)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
239
SP Editor
9,755 (+1.6% / +152)
4.8293(+0.0000) (41+0 votes)
406 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
14,799 (+0.0% / +0)
3.087(+0.0000) (184+0 votes)
10,660 (+1.1% / +113)
4.0877(+0.0000) (114+0 votes)
9,411 (+0.0% / +0)
4.6054(+0.0000) (223+0 votes)
18,941 (+0.3% / +65)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
111 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,863 (+6.0% / +668)
4.0333(+0.0000) (30+0 votes)
11,398 (+1.1% / +125)
4.1842(+0.0220) (38+1 votes)
20 (+0.0% / +0)
8,686 (-0.3% / -30)
4.0695(+0.0000) (187+0 votes)
11,229 (+0.0% / +0)
3.6168(+0.0000) (728+0 votes)
509 (+2.6% / +13)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
7,829 (+1.8% / +137)
4.8286(+0.0000) (35+0 votes)
447 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,050 (+0.3% / +3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
13,334 (-2.5% / -335)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
12,354 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,650 (+0.0% / +0)
4.6857(+0.0000) (35+0 votes)
437 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,807 (+1.4% / +80)
4.7963(+0.0038) (54+1 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
261
WebCache
10,306 (+0.4% / +43)
3.6154(+0.0000) (39+0 votes)
7,505 (+2.5% / +184)
3.9429(+0.0000) (35+0 votes)
5,554 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (123+0 votes)
6,357 (+1.0% / +60)
3.7627(+0.0000) (59+0 votes)
5,733 (+1.7% / +98)
3.8609(+0.0000) (115+0 votes)
6,069 (+1.0% / +63)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
267
Car Value
304 (+0.7% / +2)
3.5625(+0.0000) (16+0 votes)
6,191 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (32+0 votes)
269
Appodeal
5,373 (+0.1% / +4)
4.0641(+0.0000) (78+0 votes)
5,845 (+0.8% / +46)
4.1053(+0.0000) (38+0 votes)
4,135 (+0.0% / +0)
4.8222(+0.0000) (45+0 votes)
316 (+2.9% / +9)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,634 (+0.0% / +0)
4.087(+0.0000) (23+0 votes)
4,975 (+0.8% / +39)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
7,247 (+1.2% / +84)
3.1667(+0.0000) (24+0 votes)
276
Trocker
5,401 (+0.0% / +0)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
5,756 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
5,832 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
3,876 (+0.0% / +1)
4.47(+0.0000) (100+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
2,781 (+0.0% / +0)
4.9808(+0.0000) (52+0 votes)
282
Thinkful
5,587 (+0.3% / +17)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
252 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,298 (+0.7% / +41)
2.3077(+0.0000) (13+0 votes)
6,053 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
187 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
3,890 (+0.0% / +0)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
4,246 (+0.0% / +0)
3.5667(+0.0000) (30+0 votes)
5,474 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
901,761 (+0.1% / +817)
1.3162(+0.0000) (234+0 votes)
3,587 (+1.1% / +38)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
154,626 (+0.0% / +0)
4.6625(+0.0006) (1,778+3 votes)
807,322 (+0.0% / +0)
2.087(+0.0000) (23+0 votes)
4,761 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,464 (+1.1% / +36)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
4,291 (+0.3% / +11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,795 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
421 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)