extension ExtPose

Keyword: enable -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
89,825 (+0.6% / +494)
4.8(+0.0000) (112+0 votes)
21,860 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
160,295 (-0.0% / -11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
138,123 (+33.8% / +34,894)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
19,450 (+0.1% / +11)
4.6(+0.0000) (322+0 votes)
483,247 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (471+0 votes)
104,731 (+49.5% / +34,668)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
226,818 (+0.2% / +409)
4.7(+0.0000) (335+0 votes)
138,453 (+0.2% / +282)
3.5(+0.0000) (657+0 votes)
623,670 (+0.0% / +181)
4.2(+0.0000) (597+0 votes)
456,798 (+0.5% / +2,136)
4.6(+0.0000) (534+0 votes)
33,180 (+0.2% / +50)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
1,116,504 (+0.2% / +2,433)
2.9(+0.0000) (396+0 votes)
352,921 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
5,808,933 (-0.0% / -868)
3.7(+0.0000) (207+0 votes)
151,340 (-0.1% / -93)
3.6(+0.0000) (523+0 votes)
7,404 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (25+0 votes)
1,167 (-0.5% / -6)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
6,760 (+0.4% / +29)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
7,274 (+0.5% / +35)
3.6(+0.0000) (99+0 votes)
97,062 (+0.0% / +18)
4.3(+0.0000) (527+0 votes)
1,049 (+14.8% / +135)
490 (+1.2% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,262 (+0.2% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,540 (-0.2% / -37)
4.3(+0.0000) (168+0 votes)
701 (+0.3% / +2)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
425 (-0.9% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
28
Dusk
598 (+6.4% / +36)
220,177 (-0.0% / -78)
4.5(+0.0000) (571+0 votes)
4,241 (-1.5% / -66)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
159,117 (+0.1% / +134)
4.4(+0.0000) (135+0 votes)
13,878 (+0.0% / +5)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
1,014 (+1.5% / +15)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,199 (+0.1% / +4)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
81,386 (+0.2% / +163)
4.7(+0.0000) (393+0 votes)
2,492 (+0.2% / +6)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,698 (+0.7% / +11)
2,283 (+0.6% / +13)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
870,923 (+0.0% / +138)
4.4(+0.0000) (4,833+0 votes)
78,018 (+0.0% / +3)
3.9(+0.0000) (485+0 votes)
201 (+4.1% / +8)
90,230 (-0.3% / -299)
11,707 (+1.2% / +142)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
4,900 (-0.2% / -10)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
45
MyMenu
3,842 (-0.8% / -31)
4.7(+0.0000) (105+0 votes)
401,457 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
34,326 (+0.7% / +250)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
1,617 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
8,366,270 (-0.0% / -2,061)
4.9(+0.0000) (353,831+0 votes)
211,402 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (794+0 votes)
639 (+1.4% / +9)
475,604 (-0.2% / -1,112)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
713 (+1.1% / +8)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
549,583 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (551+0 votes)
3,798 (-0.5% / -19)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
1,798 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
779 (+1.8% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,400 (+2.0% / +493)
2.6(+0.0000) (28+0 votes)
410,994 (-0.3% / -1,242)
3.8(+0.0000) (284+0 votes)
125,504 (+0.1% / +181)
4.3(+0.0000) (149+0 votes)
112,916 (+0.2% / +252)
3.9(+0.0000) (290+0 votes)
1,502 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (84+0 votes)
27,041 (-0.1% / -20)
4.4(+0.0000) (219+0 votes)
136,843 (+0.0% / +39)
4.7(+0.0000) (800+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
84 (+9.1% / +7)
13,186 (-0.3% / -40)
3.5(+0.0000) (762+0 votes)
68
NooBoss
20,255 (-0.2% / -44)
4.6(+0.0000) (202+0 votes)
1,228 (+0.2% / +3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
597 (-0.2% / -1)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
6,960 (+0.3% / +19)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
315 (+0.6% / +2)
10,112 (+1.0% / +98)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
17,261 (+0.2% / +39)
4.1(+0.0000) (43+0 votes)
4,910 (+0.9% / +43)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
54,893 (+0.0% / +2)
3.5(+0.0000) (608+0 votes)
28,846 (-0.1% / -29)
4.7(+0.0000) (500+0 votes)
261,236 (-0.2% / -645)
4.8(+0.0000) (1,417+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (51,382+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
274,614 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,858+0 votes)
284 (+2.5% / +7)
321 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
29,052 (+0.1% / +16)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
4,161 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,935 (+0.2% / +6)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,153 (+0.5% / +6)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
1,525 (-0.6% / -9)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
2,580 (+0.5% / +14)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
156,891 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (125+0 votes)
4,142,671 (-0.2% / -7,303)
4.0(+0.0000) (4,689+0 votes)
9,511 (-0.0% / -4)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
22,963 (+0.3% / +77)
4.5(+0.0000) (131+0 votes)
1,752 (+15.0% / +228)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
205,141 (+0.9% / +1,874)
4.7(+0.0000) (129+0 votes)
2,876,535 (-0.2% / -4,657)
4.2(+0.0000) (17,863+0 votes)
92,009 (-0.0% / -7)
4.4(+0.0000) (259+0 votes)
157,371 (+0.1% / +159)
4.7(+0.0000) (3,976+0 votes)
6,979 (+0.1% / +7)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
20,910 (+0.0% / +7)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
101
AdHalt
1,269 (+13.2% / +148)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
9,894 (+0.4% / +39)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
129 (-0.8% / -1)
245,837 (+0.1% / +169)
4.2(+0.0000) (142+0 votes)
6,347 (+0.3% / +16)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
106
TransOver
140,613 (-0.1% / -76)
4.6(+0.0000) (1,667+0 votes)
156,727 (+0.1% / +188)
4.5(+0.0000) (793+0 votes)
9,690 (+0.0% / +2)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
188 (+10.6% / +18)
1,099 (-0.2% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
735 (-1.1% / -8)
4.6(+0.0000) (74+0 votes)
143,595 (+1.4% / +2,030)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
214 (+1.4% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
114
GCalPlus
32,316 (-0.1% / -39)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
256,832 (+20.0% / +42,766)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,891 (+0.6% / +12)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
182,640 (+0.4% / +799)
311 (-0.3% / -1)
510 (-1.7% / -9)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
120
Zoom it
3,899 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (12+0 votes)
3,297 (-0.6% / -19)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
122
Adpanda
252 (+3.3% / +8)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
398,780 (-0.8% / -3,101)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
2,406 (+0.2% / +6)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,705 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
33,943 (+0.4% / +129)
4.5(+0.0000) (125+0 votes)
3,346 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
406,136 (-0.1% / -238)
2.3(+0.0000) (651+0 votes)
2,095 (+1.9% / +40)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
130
Flip this
43,112 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (150+0 votes)
701 (-2.1% / -15)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
552 (-1.1% / -6)
7,724 (-0.1% / -5)
4.1(+0.0000) (88+0 votes)
1,878 (+0.2% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
135
Adkrig
112 (+0.9% / +1)
1,620 (-0.2% / -3)
2.6(+0.0000) (43+0 votes)
334 (+1.8% / +6)
7,156 (-0.3% / -19)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
21,443 (+0.2% / +34)
3.6(+0.0000) (206+0 votes)
237 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,855 (+0.4% / +57)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
16,542 (-0.1% / -9)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
249 (-0.4% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,287 (-0.2% / -18)
4.0(+0.0000) (347+0 votes)
891 (+1.2% / +11)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
255 (+2.4% / +6)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
23,626 (-0.4% / -94)
4.3(+0.0000) (306+0 votes)
4,140 (+0.0% / +1)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
38,603 (+0.1% / +27)
3.7(+0.0000) (303+0 votes)
11,100 (+0.4% / +46)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
5,174 (+0.1% / +4)
173 (-2.3% / -4)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
77,609 (-0.5% / -355)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
53,880 (+0.3% / +142)
3.2(+0.0000) (121+0 votes)
345 (+1.5% / +5)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
11,014 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,424 (-0.1% / -5)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159
DAPHNE
228 (+0.4% / +1)
692 (-1.3% / -9)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
207,665 (-0.2% / -423)
3.3(+0.0000) (177+0 votes)
468 (-1.9% / -9)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
562 (-1.4% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,780,685 (+0.1% / +2,579)
4.8(+0.0000) (63,912+0 votes)
610 (-1.6% / -10)
115 (-2.5% / -3)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
440 (+0.2% / +1)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
4,283 (-0.7% / -29)
4.4(+0.0000) (46+0 votes)
6,467 (+0.1% / +7)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,965 (+0.3% / +20)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
22,605 (+0.7% / +165)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
378 (+2.2% / +8)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
9,796 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,127 (-1.1% / -13)
3.9(+0.0000) (94+0 votes)
487 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,017 (+1.5% / +89)
2.3(+0.0000) (9+0 votes)
2,836 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (35+0 votes)
5,526 (+2.6% / +141)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,174 (+1.6% / +19)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
486 (+0.2% / +1)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
1,769,044 (-0.2% / -3,625)
4.3(+0.0000) (2,130+0 votes)
7,778 (-0.3% / -20)
4.4(+0.0000) (425+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
369 (-2.4% / -9)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
266 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,811 (+0.1% / +2)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
189
Hotkeys
2,939 (-0.2% / -5)
3.2(+0.0000) (69+0 votes)
320 (+0.9% / +3)
1,090,957 (+0.2% / +1,792)
4.6(+0.0000) (933+0 votes)
453,462 (+0.3% / +1,238)
4.7(+0.0000) (4,223+0 votes)
8,234 (-0.3% / -21)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
7,231 (-0.1% / -5)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
1,675 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
273 (-1.8% / -5)
606,077 (+0.1% / +389)
4.4(+0.0000) (7,065+0 votes)
198
Web PKI
1,110,756 (+0.0% / +19)
3.9(+0.0000) (85+0 votes)
1,759 (-0.3% / -5)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
577,033 (-0.1% / -314)
4.4(+0.0000) (1,823+0 votes)
230 (+0.4% / +1)
229 (-0.9% / -2)
203
Plugins
507,213 (-0.1% / -726)
3.8(+0.0000) (295+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
505,551 (+0.3% / +1,363)
4.3(+0.0000) (266+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
307 (+3.0% / +9)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
193 (+1.6% / +3)
1,099 (+0.6% / +7)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
193 (+1.6% / +3)
1,099 (+0.6% / +7)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
455,238 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
391,588 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (373+0 votes)
199 (+3.6% / +7)
1,078 (+0.5% / +5)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
408,840 (-0.1% / -502)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
269,748 (-0.0% / -40)
4.5(+0.0000) (1,204+0 votes)
285,783 (+0.1% / +227)
4.3(+0.0000) (777+0 votes)
1,440 (+0.4% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,494 (+1.0% / +34)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
218,815 (+0.1% / +148)
3.9(+0.0000) (1,783+0 votes)
222
gPass
200 (-1.0% / -2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
235,008 (+0.3% / +704)
4.4(+0.0000) (440+0 votes)
2,663 (-0.1% / -2)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
228,627 (+0.1% / +160)
4.4(+0.0000) (233+0 votes)
209,489 (+0.4% / +938)
4.4(+0.0000) (364+0 votes)
142 (-4.7% / -7)
229
Notepad
173,129 (-0.0% / -67)
3.9(+0.0000) (907+0 votes)
1,340 (+4.0% / +52)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
212,638 (+0.7% / +1,488)
4.0(+0.0000) (198+0 votes)
1,185 (-1.1% / -13)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
233
CSSViewer
177,437 (+0.1% / +97)
4.4(+0.0000) (466+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
675 (-0.4% / -3)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
2,823 (-0.4% / -10)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,172 (+0.5% / +17)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
174,128 (-0.1% / -260)
4.1(+0.0000) (162+0 votes)
129 (-2.3% / -3)
2,221 (-0.9% / -20)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
158,346 (+0.2% / +308)
4.0(+0.0000) (99+0 votes)
503 (-0.6% / -3)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
107,548 (+0.0% / +18)
4.3(+0.0000) (873+0 votes)
3,127 (+0.6% / +20)
2.2(+0.0000) (9+0 votes)
841 (+2.1% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
118 (-1.7% / -2)
109,485 (+0.2% / +228)
3.9(+0.0000) (429+0 votes)
115 (-0.9% / -1)
2,652 (-0.2% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
668 (+0.8% / +5)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
116 (+2.7% / +3)
113 (+2.7% / +3)
253
UniVCX
11 (+0.0% / +0)
101 (+1.0% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,539 (+0.0% / +3)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
599 (+8.1% / +45)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,660 (-0.4% / -7)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
151,810 (-0.2% / -324)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
579 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
87,246 (+0.0% / +6)
4.4(+0.0000) (495+0 votes)
2,487 (+0.2% / +4)
104 (+5.1% / +5)
1,617 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
122,062 (-0.2% / -207)
3.5(+0.0000) (474+0 votes)
266
My Ruler
125,944 (+1.0% / +1,214)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
1,498 (+1.1% / +17)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
96 (-1.0% / -1)
1,348 (-0.4% / -6)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
92 (+3.4% / +3)
92 (+0.0% / +0)
88 (-2.2% / -2)
283 (-2.1% / -6)
31,978 (-0.1% / -44)
4.7(+0.0000) (551+0 votes)
12 (-14.3% / -2)
1,408 (+0.5% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
324 (-1.2% / -4)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
66,973 (-0.1% / -56)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
53,491 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (168+0 votes)
86,363 (-0.7% / -642)
3.4(+0.0000) (21+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (24,532+0 votes)
47,810 (+0.2% / +104)
4.6(+0.0000) (150+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
70,977 (-0.2% / -124)
3.1(+0.0000) (81+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
55,168 (+0.2% / +105)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
341 (+1.5% / +5)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
40,053 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (155+0 votes)
1,013 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
23,410 (+0.1% / +29)
4.8(+0.0000) (264+0 votes)
2,873 (+0.3% / +10)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
36,747 (+0.0% / +12)
4.6(+0.0000) (158+0 votes)
916 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
76,608 (+0.3% / +205)
2.5(+0.0000) (39+0 votes)
32,446 (-0.1% / -21)
4.4(+0.0000) (243+0 votes)