extension ExtPose

Keyword: icon

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
193,176 (+0.7% / +1,250)
4.5363(-0.0015) (703+2 votes)
302,344 (+0.3% / +1,047)
4.0315(+0.0000) (1,872+0 votes)
23,956 (-5.2% / -1,321)
4.84(-0.0062) (25-1 votes)
163,714 (+0.6% / +902)
4.7716(-0.0005) (661+3 votes)
102,893 (+1.7% / +1,745)
4.4322(+0.0001) (9,738+1 votes)
39,140 (+2.2% / +856)
3.5759(+0.0039) (738+2 votes)
18,791 (+0.5% / +92)
4.4615(+0.0000) (65+0 votes)
3,665 (+1.1% / +40)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
65,219 (-0.3% / -224)
4.8795(+0.0007) (365+2 votes)
34,131 (+0.7% / +250)
4.4451(+0.0034) (164+1 votes)
18,333 (+0.6% / +101)
4.6822(+0.0007) (450+1 votes)
215,783 (+0.4% / +935)
4.7862(+0.0001) (828+5 votes)
68,588 (+0.2% / +154)
4.2032(+0.0000) (251+0 votes)
55,813 (+0.7% / +410)
4.7822(+0.0002) (909+1 votes)
588,435 (+1.0% / +5,717)
4.4997(+0.0004) (9,822+0 votes)
37,972 (+0.6% / +233)
4.1659(+0.0037) (229+1 votes)
31,250 (+0.4% / +137)
4.4519(+0.0011) (478+1 votes)
1,085,248 (+7.2% / +72,538)
4.0143(+0.0000) (491+0 votes)
150,026 (+0.3% / +407)
4.6818(+0.0004) (729+1 votes)
44,739 (+0.1% / +37)
4.5823(+0.0000) (316+0 votes)
48,451 (+0.3% / +157)
4.4129(+0.0012) (1,746+7 votes)
5,578 (+0.4% / +24)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
448,577 (+1.8% / +7,914)
4.2026(-0.0010) (2,221+1 votes)
286,620 (+0.5% / +1,360)
4.4429(+0.0000) (2,188+0 votes)
23,872 (+0.2% / +59)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
3,324 (+0.1% / +3)
4.3125(+0.0000) (32+0 votes)
6,373 (+0.3% / +20)
4.7917(+0.0000) (24+0 votes)
574,394 (+0.0% / +183)
4.8437(-0.0000) (93,487-1 votes)
32,581 (+2.6% / +814)
4.7871(-0.0065) (451+10 votes)
27,620 (+0.8% / +223)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
1,033 (+0.5% / +5)
4.72(+0.0000) (25+0 votes)
234,950 (+0.2% / +577)
4.2634(+0.0000) (972+0 votes)
8,305 (+0.3% / +23)
3.4912(+0.0000) (57+0 votes)
1,225,618 (+0.4% / +4,548)
4.6863(+0.0001) (12,053+2 votes)
537,538 (+0.4% / +2,302)
4.7186(-0.0008) (1,091+4 votes)
19,255 (+0.6% / +123)
4.6019(+0.0000) (103+0 votes)
119,710 (+6.2% / +6,941)
2.2893(+0.0068) (401+1 votes)
3,572 (+0.8% / +30)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
54,952 (+0.4% / +204)
4.3234(+0.0000) (235+0 votes)
109,631 (+0.6% / +680)
3.8896(-0.0037) (480+2 votes)
51,643 (+0.1% / +26)
3.592(+0.0033) (125+1 votes)
15,156 (+0.7% / +106)
4.283(+0.0000) (106+0 votes)
20,344 (+1.9% / +373)
4.4(+0.0429) (15+1 votes)
34,459 (+0.5% / +181)
4.2636(+0.0000) (110+0 votes)
81,447 (+0.2% / +201)
4.6635(+0.0000) (208+0 votes)
3,131 (+0.4% / +12)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
4,892 (+5.7% / +264)
4.775(+0.0028) (80+1 votes)
3,557 (-43.9% / -2,778)
5.0(+0.0000) (48+4 votes)
1,953 (+1.5% / +28)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
19,011 (+0.1% / +12)
4.271(+0.0013) (572+1 votes)
10,917 (+0.8% / +87)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,222 (+0.9% / +11)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
14,719 (+0.5% / +70)
3.8393(+0.0000) (336+0 votes)
16,424 (+1.0% / +163)
4.6444(+0.0000) (135+0 votes)
55
HihiBox
2,682 (-0.9% / -24)
4.7231(+0.0000) (65+0 votes)
222 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57
History
6,258 (+0.3% / +20)
4.4016(+0.0000) (127+0 votes)
10,896 (+2.0% / +212)
4.2857(+0.0000) (49+0 votes)
2,366 (+0.8% / +19)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
12,075 (+0.4% / +51)
4.1754(+0.0000) (57+0 votes)
14,188 (+3.7% / +512)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
518 (+1.4% / +7)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
61,558 (+0.7% / +453)
4.6827(+0.0016) (394+2 votes)
2,106 (+5.5% / +110)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,983 (-0.4% / -16)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
2,293 (-0.4% / -9)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
53,261 (-0.4% / -196)
4.8099(+0.0000) (121+0 votes)
10,459 (+0.2% / +25)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
784,006 (+17.4% / +116,288)
4.3667(+0.0000) (60+0 votes)
62,241 (+1.8% / +1,100)
3.4368(+0.0000) (174+0 votes)
3,968,909 (+1.8% / +68,990)
4.8421(+0.0001) (38,962+60 votes)
1,014 (+1.1% / +11)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
16,770 (+0.3% / +55)
4.2586(-0.0045) (58+1 votes)
11,875 (+6.3% / +702)
1.3367(+0.0000) (300+0 votes)
6,362 (+1.5% / +92)
4.4565(+0.0000) (46+0 votes)
2,693,421 (+0.4% / +9,746)
4.7677(+0.0000) (63,760+1 votes)
3,118 (+0.2% / +6)
4.8041(+0.0000) (97+0 votes)
4,777 (+1.2% / +55)
4.549(+0.0000) (51+0 votes)
14,767 (+0.5% / +80)
3.087(+0.0000) (184+0 votes)
13,832 (+0.2% / +25)
3.6267(+0.0000) (150+0 votes)
1,858 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,419 (+1.2% / +101)
3.8649(+0.0000) (37+0 votes)
17,269 (+0.3% / +58)
4.4369(+0.0000) (103+0 votes)
84
Timyo
1,767 (-0.4% / -7)
3.8889(+0.0000) (27+0 votes)
114,522 (+0.5% / +590)
4.747(+0.0031) (83+1 votes)
2,212,157 (+0.2% / +3,712)
4.5914(-0.0031) (6,924+8 votes)
719,234 (+0.3% / +2,449)
3.1423(+0.0000) (970+0 votes)
324 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
91,720 (+0.2% / +187)
3.611(+0.0000) (1,694+0 votes)
5,055 (+0.5% / +23)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,185 (+2.2% / +46)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
15,348 (+1.5% / +220)
4.7186(+0.0051) (167+3 votes)
721,694 (+0.0% / +43)
4.409(-0.0004) (11,306+0 votes)
3,413 (+2.3% / +76)
4.7143(+0.0000) (28+0 votes)
2,673 (+0.0% / +0)
4.8485(+0.0000) (33+0 votes)
33,383 (+0.3% / +85)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
97
Apps
17,129 (+9.9% / +1,549)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,064,747 (+2.1% / +41,542)
4.0475(+0.0002) (4,929+1 votes)
613,396 (+0.3% / +1,816)
4.3779(-0.0001) (6,296+7 votes)
49,127 (+0.0% / +7)
3.7353(+0.0000) (170+0 votes)
54,371 (+1.0% / +550)
4.5315(-0.0061) (1,033+8 votes)
11,201 (-0.1% / -6)
3.3279(+0.0000) (61+0 votes)
21,381 (+0.5% / +116)
4.6656(+0.0000) (598+0 votes)
9,417 (+0.1% / +5)
2.8442(+0.0000) (308+0 votes)
1,923 (-0.7% / -14)
4.8919(+0.0000) (37+0 votes)
42,687 (+1.3% / +541)
4.2545(+0.0000) (55+0 votes)
9,485 (-0.1% / -12)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
6,194 (+1.2% / +72)
4.2623(-0.0247) (122+7 votes)
109
ICONex
36,965 (+1.3% / +461)
4.0562(+0.0000) (89+0 votes)
1,112 (+0.6% / +7)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
30,857 (+1.5% / +461)
4.7424(+0.0029) (361+4 votes)
391,838 (+0.1% / +369)
4.5227(+0.0000) (882+0 votes)
4,063 (+0.5% / +20)
4.1897(+0.0000) (58+0 votes)
114
Bookmarks
2,215 (+1.0% / +22)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
3,507 (+3.5% / +120)
4.8(+0.0069) (120+4 votes)
30,030 (+3.1% / +890)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
6,292 (+2.7% / +165)
4.437(-0.0027) (119+3 votes)
8,165 (+37.2% / +2,212)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
119
Link Icon
714 (-0.3% / -2)
4.64(+0.0000) (75+0 votes)
17,345 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (46+0 votes)
203,147 (+0.2% / +383)
4.6512(+0.0001) (3,268+1 votes)
220,568 (+0.5% / +1,036)
4.4316(+0.0000) (607+0 votes)
1,690 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
124
TabCloud
173,461 (+1.7% / +2,860)
4.503(+0.0000) (2,370+0 votes)
6,563 (+8.6% / +522)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,024 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,048 (+0.6% / +123)
4.397(+0.0000) (335+0 votes)
1,977 (+0.7% / +13)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
129
WAToolkit
61,981 (-0.1% / -93)
4.6939(+0.0000) (3,724+0 votes)
4,499 (+1.1% / +51)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
257,084 (+4.7% / +11,456)
3.3816(+0.0000) (283+0 votes)
404 (+5.2% / +20)
3.6579(+0.0000) (38+0 votes)
191,067 (+4.1% / +7,445)
4.0192(+0.0000) (104+0 votes)
116,825 (+0.1% / +96)
4.4912(+0.0000) (1,590+0 votes)
17,070 (+0.4% / +69)
3.4179(+0.0000) (67+0 votes)
10,876 (+0.2% / +26)
4.0634(+0.0000) (142+0 votes)
13,401 (-0.6% / -80)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
167,814 (+0.6% / +965)
3.6309(+0.0000) (596+0 votes)
60,717 (+0.4% / +251)
4.6917(+0.0006) (519+1 votes)
261 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,354 (+0.6% / +59)
4.6985(+0.0000) (3,440+0 votes)
2,449 (+2.5% / +60)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
65,969 (+0.4% / +263)
4.4599(+0.0000) (1,122+0 votes)
9,202 (-0.1% / -6)
4.6387(+0.0000) (191+0 votes)
145
NavigUp
1,727 (+0.1% / +2)
4.3333(+0.0000) (27+0 votes)
81,417 (-0.0% / -2)
4.4737(+0.0000) (57+0 votes)
7,767 (+5.6% / +411)
4.3333(-0.0128) (27+1 votes)
1,752 (+0.9% / +15)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
583 (+0.2% / +1)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
53,670 (+0.0% / +14)
4.5578(+0.0035) (441-1 votes)
64,110 (+0.3% / +187)
4.2796(+0.0000) (93+0 votes)
126,283 (+0.2% / +261)
4.3691(+0.0000) (447+0 votes)
45,286 (+3.8% / +1,654)
4.65(+0.0000) (120+0 votes)
297 (+4.6% / +13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
181,254 (+4.3% / +7,524)
3.0979(+0.0000) (776+0 votes)
1,522 (+0.4% / +6)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
6,861 (+0.5% / +37)
4.2569(+0.0000) (109+0 votes)
234 (-1.7% / -4)
3.5769(+0.0000) (26+0 votes)
3,356 (-0.1% / -3)
4.6961(+0.0000) (441+0 votes)
4,190 (+0.6% / +26)
4.5917(+0.0000) (120+0 votes)
37,262 (+0.5% / +169)
4.5124(+0.0000) (404+0 votes)
42,358 (-0.8% / -362)
3.7077(+0.0000) (130+0 votes)
4,804 (-0.3% / -14)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
3,488 (+1.3% / +46)
4.8589(+0.0000) (241+0 votes)
46,246 (-0.0% / -17)
4.0625(+0.0000) (336+0 votes)
1,108 (+0.6% / +7)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
98,439 (+0.8% / +829)
4.8026(+0.0000) (4,600+0 votes)
69 (+7.8% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32,334 (+0.4% / +118)
3.9964(+0.0000) (276+0 votes)
20,443 (-0.3% / -58)
4.701(+0.0000) (311+0 votes)
1,672 (+0.5% / +9)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
6,763 (+0.3% / +21)
2.175(+0.0000) (120+0 votes)
1,141 (+0.3% / +3)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
383 (-1.3% / -5)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
2,202 (+2.5% / +53)
4.8816(+0.0000) (76+0 votes)
176
Hand Tool
6,091 (+1.7% / +99)
3.5732(+0.0000) (82+0 votes)
1,262,578 (+0.1% / +1,794)
4.7253(-0.0045) (608+1 votes)
1,242,451 (+0.2% / +2,731)
4.5143(+0.0000) (4,871+0 votes)
895 (+1.5% / +13)
4.6(-0.4000) (5+1 votes)
26,642 (+0.4% / +117)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
114 (-2.6% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
679,719 (+0.1% / +716)
3.8382(+0.0000) (25,122+0 votes)
1,423 (+1.6% / +22)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,431 (-0.1% / -19)
4.4724(+0.0000) (362+0 votes)
2,308 (+0.4% / +9)
4.25(+0.0000) (28+0 votes)
17,960 (+1.3% / +231)
4.6379(+0.0000) (58+0 votes)
188
Utime
15,875 (+0.4% / +57)
4.5325(+0.0000) (77+0 votes)
29,679 (+0.4% / +105)
4.3623(+0.0000) (138+0 votes)
10,307 (+4.3% / +424)
4.9459(+0.0000) (74+0 votes)
22,163 (+1.2% / +268)
4.1899(+0.0000) (595+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,524 (+6.3% / +681)
3.8996(+0.0000) (249+0 votes)
1,876 (-0.7% / -14)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
1,624 (-0.2% / -3)
4.2778(+0.0000) (36+0 votes)
227 (+0.4% / +1)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
1,849 (-0.5% / -10)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
198
ShowBox
15,439 (+0.7% / +109)
3.5758(+0.0445) (33+1 votes)
17,686 (+0.1% / +20)
4.1512(+0.0000) (291+0 votes)
200
Cr!Box
9,057 (+0.3% / +26)
4.3719(+0.0000) (121+0 votes)
133 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,320 (+0.3% / +4)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,822 (+6.7% / +115)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
216,167 (+0.2% / +488)
4.7894(-0.0035) (508+1 votes)
1,581 (+4.2% / +64)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
239,695 (+4.6% / +10,573)
4.759(+0.0000) (249+0 votes)
176 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,945 (+2.3% / +44)
3.12(+0.0000) (50+0 votes)
317 (-5.4% / -18)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
8,398 (+1.0% / +81)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
333 (+0.3% / +1)
156,254 (+9.4% / +13,423)
4.7551(+0.0000) (780+0 votes)
9,222 (+0.9% / +85)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,571 (-0.3% / -26)
3.3276(+0.0000) (58+0 votes)
5,855 (-0.1% / -8)
3.7253(+0.0000) (91+0 votes)
271 (+0.7% / +2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
1,305 (+1.3% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,918 (+0.3% / +10)
3.3429(+0.0000) (35+0 votes)
5,245 (+1.0% / +52)
4.5122(+0.0000) (82+0 votes)
149,198 (+0.7% / +988)
4.3076(+0.0000) (2,084+0 votes)
932 (+2.1% / +19)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
944 (+1.9% / +18)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
368 (-2.9% / -11)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,777 (+0.7% / +27)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
91,128 (-0.1% / -107)
4.5376(+0.0000) (7,976+0 votes)
197,623 (+0.1% / +239)
3.9459(+0.0000) (37+0 votes)
149 (+0.7% / +1)
15,426 (+0.6% / +85)
1.6121(+0.0000) (116+0 votes)
4,174 (+1.8% / +74)
4.4898(+0.0000) (49+0 votes)
59 (-3.3% / -2)
91,239 (+0.2% / +184)
3.7211(+0.0006) (2,087+1 votes)
619 (+2.1% / +13)
4.1667(+0.0000) (36+0 votes)
156 (-4.3% / -7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,711 (+2.1% / +57)
4.9808(+0.0000) (52+0 votes)
5,184 (+0.2% / +8)
3.6471(+0.0000) (17+0 votes)
236
Wondertab
384 (+0.3% / +1)
3,140 (+1.2% / +36)
4.3882(+0.0000) (85+0 votes)
85,143 (+0.3% / +261)
4.5629(+0.0000) (867+0 votes)
303 (-2.9% / -9)
59 (+7.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
108,810 (+0.3% / +363)
3.6693(+0.0000) (127+0 votes)
133,778 (+0.7% / +995)
2.9683(-0.0317) (63+1 votes)
243
G-calize
82,939 (-0.3% / -247)
4.2922(+0.0000) (154+0 votes)
2,890 (+0.3% / +10)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
55,342 (-0.1% / -70)
4.6551(+0.0003) (1,096+4 votes)
246
Eskry
4,800 (+0.3% / +16)
4.3148(+0.0000) (54+0 votes)
3,377 (+0.6% / +19)
3.3636(+0.0000) (33+0 votes)
4,421 (-0.4% / -17)
4.4426(+0.0000) (61+0 votes)
1,507 (+0.1% / +2)
4.8557(+0.0000) (97+0 votes)
54,988 (+0.6% / +330)
4.5189(+0.0000) (663+0 votes)
56,612 (+0.2% / +95)
4.4343(+0.0000) (525+0 votes)
252
IPvFoo
44,991 (+0.2% / +87)
4.8485(+0.0000) (165+0 votes)
183 (+2.2% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
54,543 (+2.0% / +1,077)
4.4633(+0.0000) (518+0 votes)
201 (-2.0% / -4)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
97,852 (+2.8% / +2,658)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
1,331 (-1.0% / -13)
4.7453(+0.0000) (106+0 votes)
675 (+2.4% / +16)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
58,290 (+0.3% / +174)
4.4085(-0.0387) (164+3 votes)
246,764 (+0.3% / +723)
4.0263(+0.0000) (1,860+0 votes)
2,226 (-0.0% / -1)
4.5652(+0.0000) (23+0 votes)
2,521 (+5.7% / +136)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
113,409 (+6.1% / +6,470)
2.1908(+0.0375) (304+4 votes)
10,991 (+0.1% / +15)
4.0451(+0.0000) (244+0 votes)
560 (+2.2% / +12)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
606 (+6.9% / +39)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,547 (+0.2% / +31)
4.0513(+0.0000) (78+0 votes)
628 (+13.6% / +75)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
42,684 (+0.1% / +53)
4.4048(+0.0189) (126-1 votes)
154 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
2,052 (+0.7% / +15)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,752 (+1.6% / +27)
4.5769(+0.0000) (26+0 votes)
1,092,248 (+0.7% / +8,064)
4.5339(-0.0002) (11,741+3 votes)
35,403 (+0.5% / +179)
4.12(+0.0000) (200+0 votes)
1,461 (+1.0% / +14)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
449 (+3.0% / +13)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
557 (+19.0% / +89)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,625 (+0.3% / +9)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
1,552 (+1.4% / +22)
3.95(+0.0000) (20+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (41+0 votes)
18,549 (+0.2% / +46)
4.8636(+0.0000) (220+0 votes)
2,945 (+0.2% / +7)
3.336(+0.0000) (125+0 votes)
389 (+2.6% / +10)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
452 (+8.7% / +36)
23,969 (+0.4% / +99)
4.6905(+0.0000) (42+0 votes)
287
SAM
300 (+2.4% / +7)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
29,949 (+0.1% / +43)
4.0233(+0.0000) (43+0 votes)
1,103 (-0.4% / -4)
4.34(+0.0000) (50+0 votes)
1,188 (+1.2% / +14)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,435 (+2.1% / +29)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
263 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
1,562 (+0.6% / +9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
35,511 (+6.3% / +2,102)
3.598(+0.0080) (102+2 votes)
93 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,162 (-1.3% / -15)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
29,599 (+0.1% / +33)
3.2376(+0.0000) (202+0 votes)
274 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
353 (+0.9% / +3)
389 (+11.8% / +41)