extension ExtPose

Keyword: icon -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13,794+6 votes)
2,193,977 (+15.0% / +286,780)
4.2(+0.0000) (144-2 votes)
604,674 (+0.3% / +2,039)
4.7(+0.0000) (7,392-6 votes)
1,691,640 (-0.3% / -4,757)
4.0(+0.0000) (486+0 votes)
1,356,508 (+17.3% / +200,056)
4.5(+0.0000) (402+12 votes)
6,161 (-0.3% / -19)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
10,787 (-0.0% / -4)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)
1,050,846 (-0.1% / -1,149)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
16,469 (+0.2% / +35)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
283,052 (+0.1% / +413)
4.7(+0.0000) (713+0 votes)
401,485 (+0.2% / +771)
4.3(+0.0000) (1,212+0 votes)
3,271 (-0.0% / -1)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
5,781 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
396,796 (+4.4% / +16,789)
4.5(+0.0000) (629-2 votes)
270,273 (+3.2% / +8,298)
4.7(+0.0000) (213-1 votes)
7,621 (+0.3% / +20)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
689,972 (-0.3% / -2,299)
4.2(+0.0000) (2,350-1 votes)
386,911 (+1.3% / +5,066)
4.3(+0.0000) (98+0 votes)
342,163 (+5.0% / +16,252)
4.5(+0.0000) (261-1 votes)
516,436 (+0.0% / +27)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
443,979 (+0.3% / +1,341)
3.5(+0.0000) (281+1 votes)
2,420 (+0.8% / +20)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
198,714 (+0.0% / +63)
4.4(+0.0000) (666+0 votes)
430,290 (-0.0% / -13)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
1,845,683 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (134+0 votes)
179,433 (-0.4% / -779)
4.5(+0.0000) (433+0 votes)
110,197 (+5.8% / +6,032)
4.7(+0.0000) (292-4 votes)
253,190 (-0.2% / -589)
3.6(+0.0000) (262+0 votes)
480,783 (+0.1% / +332)
4.8(+0.0000) (9,441-1 votes)
3,710 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
161,157 (+1.8% / +2,863)
4.4(+0.0000) (114+2 votes)
162,598 (-0.0% / -8)
4.4(+0.0000) (92+1 votes)
103,788 (+2.2% / +2,249)
4.8(+0.0000) (101+0 votes)
67,462 (+0.3% / +201)
4.4(+0.0000) (9,728+0 votes)
100,645 (+4.4% / +4,260)
4.6(+0.0000) (302-6 votes)
1,065,201 (-0.2% / -1,740)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
6,635,193 (+0.1% / +6,174)
4.9(+0.0000) (66,391+12 votes)
82,543 (+4.0% / +3,173)
4.5(-0.1000) (230-2 votes)
574,032 (+0.2% / +1,370)
4.5(+0.0000) (864+1 votes)
69,796 (-0.1% / -99)
4.5(+0.0000) (242+0 votes)
107,521 (+0.0% / +29)
3.7(+0.0000) (146+0 votes)
35,230 (+0.1% / +37)
4.7(+0.0000) (490+0 votes)
61,782 (+0.0% / +29)
3.7(+0.0000) (208+1 votes)
59,054 (-0.1% / -34)
3.8(+0.0000) (88+0 votes)
86,321 (-0.2% / -133)
3.0(+0.0000) (24+0 votes)
14,744 (-2.5% / -385)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
26,600 (+0.6% / +165)
4.8(+0.0000) (339+0 votes)
39,504 (+0.8% / +317)
4.8(+0.0000) (57+0 votes)
92,880 (+0.1% / +77)
3.6(+0.0000) (120+1 votes)
50,553 (+0.4% / +215)
3.9(+0.0000) (58+0 votes)
7,997 (+0.2% / +16)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
52
ICONex
45,699 (+0.1% / +42)
4.0(+0.0000) (106+0 votes)
38,598 (-22.0% / -10,890)
4.6(+0.0000) (305-3 votes)
187,494 (+0.3% / +477)
4.8(+0.0000) (93+0 votes)
922 (+1.2% / +11)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,689,532 (+0.2% / +3,505)
4.8(+0.0000) (58,601+0 votes)
130,921 (+0.2% / +236)
4.7(+0.0000) (208+0 votes)
30,724 (+0.4% / +137)
4.6(+0.0000) (251+0 votes)
639,863 (+0.3% / +1,708)
4.6(+0.0000) (11,392+4 votes)
316,782 (+0.0% / +75)
3.3(+0.0000) (155+0 votes)
45,349 (-0.3% / -146)
4.4(+0.0000) (240+0 votes)
591 (+1.0% / +6)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
36,963 (+0.9% / +324)
3.2(-0.1000) (23+1 votes)
10,689 (+0.3% / +32)
3.8(+0.0000) (327+0 votes)
9,596 (+0.1% / +9)
4.8(+0.0000) (74+0 votes)
71,061 (+0.2% / +123)
3.6(+0.0000) (1,689+0 votes)
3,490 (+0.3% / +10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,310,253 (+0.0% / +1,169)
4.0(+0.0000) (5,222+0 votes)
30,274 (-0.4% / -110)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
409 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,454 (+0.0% / +5)
2.4(+0.0000) (81+0 votes)
1,385,326 (-0.0% / -14)
4.3(+0.0000) (212+0 votes)
14,119 (+0.5% / +70)
2.7(+0.0000) (274+0 votes)
43,127 (+0.0% / +14)
4.0(+0.0000) (160-1 votes)
54,210 (-0.2% / -87)
3.7(+0.0000) (167+0 votes)
749,319 (+1.3% / +9,808)
3.9(+0.0000) (1,544+0 votes)
13,425 (-0.1% / -12)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
11,245 (+0.0% / +1)
3.1(+0.0000) (185+0 votes)
1,409 (+0.3% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
60,858 (+0.2% / +97)
4.8(+0.0000) (4,113+5 votes)
8,756 (+0.4% / +34)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)
905 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
678,551 (+0.0% / +43)
4.3(+0.0000) (950+0 votes)
15,698 (-0.0% / -6)
4.5(+0.0000) (108+0 votes)
330,896 (+0.1% / +233)
4.7(+0.0000) (1,436+0 votes)
58,958 (+0.2% / +123)
3.6(+0.0000) (99+0 votes)
2,168,539 (+0.3% / +7,471)
4.6(+0.0000) (194+8 votes)
7,871 (-0.1% / -11)
4.1(+0.0000) (35+1 votes)
6,976 (+0.2% / +13)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
6,430 (-0.7% / -44)
4.6(+0.0000) (57+0 votes)
10,344 (+0.1% / +8)
4.5(+0.0000) (97+0 votes)
25,841 (+0.2% / +64)
4.3(+0.0000) (533+0 votes)
26,032 (+0.3% / +80)
4.6(+0.0000) (513+0 votes)
6,078 (+0.3% / +16)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
407,245 (+0.2% / +743)
4.4(+0.0000) (327+0 votes)
1,612 (+1.7% / +27)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
20,890 (+0.1% / +11)
4.9(+0.0000) (50+0 votes)
4,766 (+0.4% / +21)
4.0(+0.0000) (71+0 votes)
320,304 (+1.0% / +3,181)
4.6(+0.0000) (516+0 votes)
22,408 (+0.3% / +62)
4.5(+0.0000) (69+0 votes)
28,000 (-0.0% / -6)
3.5(+0.0000) (96+0 votes)
181,854 (+0.1% / +242)
4.6(+0.0000) (3,454+1 votes)
888 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,500 (-0.3% / -12)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
2,665 (+1.1% / +29)
4.7(+0.0000) (58+0 votes)
155,948 (+3.2% / +4,888)
4.9(+0.0000) (274+0 votes)
107
Link Icon
612 (-1.1% / -7)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
145,072 (+0.2% / +245)
4.5(+0.0000) (4,165+0 votes)
109
TabCloud
155,034 (-0.3% / -397)
4.4(+0.0000) (2,044+0 votes)
218,721 (-0.0% / -96)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)
1,049,166 (+0.7% / +7,387)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
110,332 (+3.0% / +3,235)
4.8(+0.0000) (294-7 votes)
3,365 (-0.1% / -4)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
344,227 (+0.1% / +299)
4.4(+0.0000) (1,501+1 votes)
15,935 (-0.1% / -18)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
3,552 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
181,011 (+0.1% / +235)
3.9(+0.0000) (508+0 votes)
2,840 (-0.2% / -5)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
10,229 (-0.3% / -34)
4.7(+0.0000) (222+0 votes)
119,592 (+1.7% / +2,011)
4.4(+0.0000) (597+1 votes)
515 (-0.2% / -1)
122
HihiBox
1,699 (+0.7% / +11)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
123
NavigUp
2,667 (-1.0% / -28)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
94,242 (+0.1% / +136)
4.5(+0.0000) (1,002+0 votes)
9,869 (+0.1% / +9)
3.4(+0.0000) (181+0 votes)
267 (-0.7% / -2)
101,069 (+0.1% / +79)
4.8(+0.0000) (3,146+0 votes)
12,500 (+2.1% / +256)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
7,574 (+0.1% / +10)
4.5(+0.0000) (116+0 votes)
1,767 (-1.2% / -21)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
131
Tabloc
3,521 (+0.1% / +3)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
132
WAToolkit
46,956 (+0.1% / +38)
4.6(+0.0000) (4,069+0 votes)
1,536 (-0.2% / -3)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
2,018 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
67,882 (-0.1% / -35)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
2,518 (+0.1% / +2)
51,155 (-0.0% / -18)
4.5(+0.0000) (418+0 votes)
4,882 (+0.2% / +9)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
6,292 (+0.5% / +30)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
3,918 (+0.3% / +13)
4.9(+0.0000) (244+0 votes)
28,204 (-0.2% / -50)
4.8(+0.0000) (280+0 votes)
1,646 (+12.4% / +182)
4.1(+0.1000) (8+4 votes)
230 (+0.4% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,140 (+0.2% / +11)
4.2(+0.0000) (100+0 votes)
2,424 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,314 (+0.2% / +3)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
100,482 (+0.2% / +169)
4.4(+0.0000) (104+0 votes)
1,879 (+1.3% / +25)
34,432 (+0.1% / +28)
4.0(+0.0000) (270+0 votes)
240 (-1.2% / -3)
21,089 (+0.3% / +59)
4.7(+0.0000) (293+0 votes)
25,704 (-0.2% / -57)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
17,114 (+0.1% / +24)
4.9(+0.0000) (382+0 votes)
1,460 (-1.1% / -16)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,442 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
972 (+5.3% / +49)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,669 (+0.6% / +32)
2.2(+0.0000) (116+0 votes)
2,742 (+103.1% / +1,392)
4.8(+0.2000) (21+11 votes)
1,028 (+1.4% / +14)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
208,030 (+0.0% / +59)
4.7(+0.0000) (8,545+2 votes)
28,913 (+0.2% / +72)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
2,955 (-0.2% / -7)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
27,804 (+0.1% / +16)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
3,293 (+0.2% / +7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,891 (+0.4% / +11)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,296,873 (+0.1% / +801)
4.6(+0.0000) (645+1 votes)
173 (+1.2% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
531,821 (+0.2% / +1,037)
4.9(+0.0000) (3,072+2 votes)
1,077,664 (+36.1% / +286,007)
4.3(+0.0000) (998+6 votes)
787 (+0.4% / +3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,435 (-0.3% / -8)
4.6(+0.0000) (271+0 votes)
15,744 (+0.0% / +3)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
571 (-1.7% / -10)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
13,994 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
357,564 (+0.1% / +360)
4.7(+0.0000) (6,589+0 votes)
512,414 (+1.2% / +6,105)
4.8(+0.0000) (1,013+9 votes)
21,144 (+0.3% / +59)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
179
Utime
15,691 (+0.3% / +48)
4.6(+0.0000) (79+0 votes)
725 (-0.5% / -4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
910 (-0.3% / -3)
12,104 (-0.2% / -21)
3.8(+0.0000) (255+0 votes)
17,996 (-0.3% / -49)
3.2(+0.0000) (168+0 votes)
2,202 (-0.4% / -9)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
563,534 (+1.4% / +7,807)
4.5(+0.0000) (2,614+1 votes)
239 (-1.6% / -4)
1,218 (+0.4% / +5)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
24,821 (+0.0% / +7)
1.9(+0.0000) (60+0 votes)
679,678 (-0.6% / -4,204)
3.9(+0.0000) (441+0 votes)
475 (-0.4% / -2)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
21,408 (+0.2% / +37)
4.2(+0.0000) (377+1 votes)
958 (-1.0% / -10)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
599,095 (+0.2% / +994)
4.6(+0.0000) (714+0 votes)
1,018 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
195
Dezoomify
10,853 (+0.2% / +22)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
103 (-3.7% / -4)
953,321 (+0.6% / +5,701)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
199
Wondertab
794 (+1.0% / +8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
420,288 (-0.0% / -157)
4.5(+0.0000) (1,377+0 votes)
848,477 (+0.6% / +5,454)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
236,218 (-0.5% / -1,111)
4.8(+0.0000) (893+0 votes)
9,749 (-1.0% / -100)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
550 (+0.4% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
493,958 (-0.0% / -28)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
207
Cr!Box
7,956 (-0.3% / -27)
4.3(+0.0000) (94+0 votes)
1,340 (+0.5% / +7)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
3,416 (+0.9% / +29)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
618,953 (+2.6% / +15,598)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,921 (-0.5% / -9)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
13,146 (-0.2% / -23)
4.0(+0.0000) (315+0 votes)
6,297 (+0.3% / +16)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
214
Tab Group
15,909 (-0.1% / -22)
4.0(+0.0000) (77+0 votes)
213 (+0.9% / +2)
267,539 (+0.1% / +234)
4.2(+0.0000) (1,185+1 votes)
473 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
423 (-1.6% / -7)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
219
mCoffee
350 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,189 (+2.1% / +25)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,285 (+0.7% / +9)
4.3(+0.1000) (6+1 votes)
538 (-0.4% / -2)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
9,563 (+1.0% / +94)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
854 (+0.6% / +5)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
7,591 (+1.3% / +97)
4.9(+0.0000) (109+0 votes)
227
ChessPro
5,845 (+2.1% / +122)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
9,079 (+0.6% / +57)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,567 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (93+0 votes)
294,061 (+0.1% / +337)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
4,877 (-0.4% / -20)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
232
Hand Tool
4,835 (-0.2% / -10)
3.7(+0.0000) (89+0 votes)
311,252 (+0.1% / +424)
3.6(+0.0000) (132+0 votes)
10,119 (+0.1% / +15)
3.7(+0.0000) (77+0 votes)
328 (-0.3% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
158,226 (+7.0% / +10,419)
4.7(+0.0000) (84+0 votes)
965 (+0.5% / +5)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
461 (-1.1% / -5)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
239
Dark Mode
4,763 (+59.7% / +1,781)
4.9(-0.1000) (15+3 votes)
790 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
298 (-0.3% / -1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
141,692 (+0.0% / +17)
4.2(+0.0000) (846+0 votes)
119,828 (-0.0% / -47)
4.2(+0.0000) (1,740+0 votes)
3,891 (+0.8% / +31)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
36 (+9.1% / +3)
5,244 (-0.4% / -20)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
844 (+0.7% / +6)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
2,212 (+0.1% / +2)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
398,649 (-4.2% / -17,438)
250
G-calize
149,949 (+0.1% / +124)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
286 (+3.2% / +9)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
3,147 (-0.3% / -11)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
253
Tabulate
270 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,071 (-0.2% / -33)
1.6(+0.0000) (120+0 votes)
255
IPvFoo
90,971 (-0.1% / -53)
4.8(+0.0000) (172+0 votes)
104,332 (+0.1% / +81)
4.6(+0.0000) (760+0 votes)
4,037 (-0.2% / -10)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
165,187 (-0.5% / -830)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
184,523 (-0.2% / -295)
3.4(+0.0000) (208+0 votes)
109,104 (+2.9% / +3,093)
4.6(+0.0000) (468+0 votes)
3,417 (+0.5% / +17)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,085 (-0.5% / -6)
2.8(+0.0000) (26+0 votes)
143,443 (+0.1% / +123)
4.6(+0.0000) (66+0 votes)
78,511 (+0.2% / +143)
3.7(+0.0000) (2,113+0 votes)
5,212 (+0.3% / +13)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
266
Mahalo
677 (+0.4% / +3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
24,231 (-0.2% / -47)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
790 (+0.3% / +2)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
85,076 (+2.5% / +2,080)
4.5(+0.0000) (257+22 votes)
59,291 (+0.2% / +147)
4.8(+0.0000) (125+0 votes)
2,128 (+0.5% / +11)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
82,342 (-0.1% / -123)
4.4(+0.0000) (134+0 votes)
663 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
755 (-1.0% / -8)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
2,486 (-0.3% / -7)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
4,561 (-0.3% / -12)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
60,627 (-0.2% / -95)
4.1(+0.0000) (423+0 votes)
76,526 (-0.2% / -120)
4.4(+0.0000) (48-1 votes)
4,597 (+63.9% / +1,793)
4.9(+0.1000) (7+2 votes)
594 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
71,071 (+0.1% / +88)
3.7(+0.0000) (62+0 votes)
2,031 (+1.3% / +26)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
3,783 (+0.8% / +30)
43,878 (+0.4% / +169)
4.8(+0.0000) (72+0 votes)
224 (+1.4% / +3)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
286
WebToEpub
32,673 (+0.1% / +45)
4.7(+0.0000) (241+0 votes)
2,110 (+0.4% / +8)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
56,105 (-0.3% / -151)
3.7(+0.0000) (71+0 votes)
88,984 (+1.1% / +1,008)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
2,405 (-1.3% / -32)
3.1(+0.0000) (39+0 votes)
37,752 (+0.2% / +92)
4.4(+0.0000) (529+0 votes)
712 (+1.6% / +11)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
38,236 (+0.5% / +199)
4.8(+0.0000) (54+0 votes)
2,407 (+0.4% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
39,445 (-0.2% / -75)
4.0(+0.0000) (222+0 votes)
1,972 (+0.9% / +17)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
1,583 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
38,005 (+0.5% / +207)
4.5(+0.0000) (139+0 votes)