extension ExtPose

Keyword: icon -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,337,900 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
369,208 (+0.0% / +0)
3.6231(+0.0012) (321+1 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.433(+0.0013) (448+1 votes)
72,959 (+0.0% / +0)
4.4469(-0.0007) (9,719+1 votes)
787,157 (+0.0% / +0)
4.5968(-0.0098) (248+4 votes)
264,253 (+0.0% / +0)
4.7333(-0.0086) (30-1 votes)
2,366,915 (+0.0% / +0)
4.2743(+0.0000) (791+0 votes)
254,992 (+0.0% / +0)
4.7586(+0.0000) (29+0 votes)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (212+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7264(+0.0006) (592+5 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
4,008,488 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0625) (48+4 votes)
9,672 (+0.0% / +0)
3.4167(+0.0000) (24+0 votes)
11,047 (+0.0% / +0)
4.8202(+0.0000) (89+0 votes)
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.8064(+0.0000) (377+0 votes)
847,450 (+0.0% / +0)
4.8561(-0.0096) (285+2 votes)
3,241 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
212,370 (+0.0% / +0)
4.5704(+0.0633) (412+61 votes)
327,814 (+0.0% / +0)
4.4(-0.0932) (75+2 votes)
405,581 (+0.0% / +0)
3.3886(-0.0014) (857+3 votes)
761,679 (+0.0% / +0)
4.8288(+0.0046) (771+20 votes)
309,253 (+3.1% / +9,253)
4.5962(+0.0000) (265+0 votes)
1,964 (+0.0% / +0)
3.9756(+0.0000) (41+0 votes)
173,079 (+0.0% / +0)
3.898(-0.0604) (49+1 votes)
1,289 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.6878(+0.0017) (189+1 votes)
150,799 (+0.0% / +0)
4.1915(-0.0694) (47+1 votes)
1,647,025 (+0.0% / +0)
4.0021(+0.0000) (486+0 votes)
6,226 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,481,728 (+0.0% / +0)
4.5527(-0.0054) (3,056+42 votes)
3,565 (+0.0% / +0)
4.1389(+0.0000) (36+0 votes)
5,259,653 (+0.0% / +0)
4.7396(-0.0022) (4,481+5 votes)
331,019 (+0.0% / +0)
4.1361(-0.0100) (316+1 votes)
283,658 (+0.0% / +0)
4.7436(+0.0000) (117+0 votes)
41,185 (+0.0% / +0)
4.5875(+0.0000) (257+0 votes)
24,615 (+0.0% / +0)
4.7368(-0.0013) (380+2 votes)
897,860 (+0.0% / +0)
4.717(+0.0008) (371+1 votes)
364,152 (+0.0% / +0)
4.7095(-0.0006) (895+5 votes)
795 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
870,073 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
31,327 (+0.0% / +0)
3.5055(-0.0059) (91+3 votes)
7,666,851 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
534 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,142,861 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0519) (88+4 votes)
4,178,327 (+0.0% / +0)
4.5139(+0.0000) (72+0 votes)
1,908,611 (+0.0% / +0)
4.6686(+0.0010) (341+1 votes)
546 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,327,338 (+0.0% / +0)
4.4293(+0.0014) (417+1 votes)
11,700 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (63+0 votes)
1,098,665 (+0.0% / +0)
4.8008(+0.0000) (266+0 votes)
977,557 (+0.0% / +0)
4.8975(+0.0000) (244+0 votes)
850,954 (+0.0% / +0)
4.9156(+0.0000) (320+0 votes)
686,440 (+0.0% / +0)
4.2557(+0.0000) (2,327+0 votes)
816,136 (+0.0% / +0)
4.596(-0.0049) (1,468+2 votes)
10,361 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
6,887 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (63+0 votes)
42,776 (+0.0% / +0)
4.1915(+0.0000) (94+0 votes)
2,003,137 (+0.0% / +0)
4.7847(+0.0000) (144+0 votes)
403,736 (+0.0% / +0)
4.2516(+0.0000) (1,216+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1114(+0.0005) (15,535+24 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.6491(+0.0128) (57+2 votes)
1,685,906 (+0.0% / +0)
4.7314(-0.0001) (9,447+1 votes)
2,157,334 (+7.9% / +157,334)
4.8045(+0.0000) (1,279+0 votes)
3,774 (+0.0% / +0)
4.4583(+0.0000) (24+0 votes)
279,741 (+0.0% / +0)
4.9341(+0.0000) (91+0 votes)
1,506,484 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
4,131,261 (+0.0% / +0)
4.4643(+0.0198) (28+1 votes)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5981(+0.0007) (836+4 votes)
2,087,443 (+0.0% / +0)
4.6552(+0.0000) (145+0 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.671(-0.0400) (535+9 votes)
1,577,833 (+0.0% / +0)
4.829(-0.0087) (421+2 votes)
960,289 (+0.0% / +0)
4.6542(-0.0001) (2,357+8 votes)
1,346,492 (+0.0% / +0)
4.5305(+0.0006) (771+1 votes)
5,271 (+0.0% / +0)
3.9861(+0.0000) (72+0 votes)
13,795 (+0.0% / +0)
3.3429(-0.0689) (35+1 votes)
76
HihiBox
1,703 (+0.0% / +0)
4.7231(+0.0000) (65+0 votes)
10,772 (+0.0% / +0)
3.8146(+0.0000) (329+0 votes)
78
ICONex
42,921 (+0.0% / +0)
3.9811(+0.0000) (106+0 votes)
1,267,290 (+0.0% / +0)
4.832(+0.0004) (387+1 votes)
6,302 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
117,879 (+0.0% / +0)
4.9214(+0.0018) (229+5 votes)
13,683 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
30,965 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
476,565 (+0.0% / +0)
4.6986(+0.0000) (73+0 votes)
759,143 (-15.7% / -140,857)
3.6897(-0.0511) (29+2 votes)
14,896 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (52+2 votes)
1,359,111 (+0.0% / +0)
3.9029(+0.0000) (103+0 votes)
6,609 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
389,138 (+0.0% / +0)
4.5682(+0.0000) (44+0 votes)
567,223 (+0.0% / +0)
4.7594(+0.0019) (374+3 votes)
181,582 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.1190) (7+1 votes)
8,003,544 (+0.0% / +0)
4.8903(-0.0000) (72,744+30 votes)
998,266 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (63+0 votes)
1,155,335 (+0.0% / +0)
4.2715(-0.0180) (733+4 votes)
718,047 (+0.0% / +0)
4.5311(-0.0135) (322+8 votes)
370,145 (+0.0% / +0)
3.6481(+0.0000) (54+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8317(-0.0008) (202-1 votes)
66,970 (+0.0% / +0)
4.4252(+0.0023) (254+1 votes)
1,802,444 (+0.0% / +0)
4.8065(+0.0065) (31+1 votes)
542,960 (+0.0% / +0)
4.5791(+0.0000) (11,578+0 votes)
424,824 (+0.0% / +0)
4.1331(+0.0000) (323+0 votes)
55,311 (+10.6% / +5,311)
4.2073(+0.0000) (82+0 votes)
246,782 (+0.0% / +0)
4.7434(+0.0000) (113+0 votes)
104
GCalPlus
51,494 (+0.0% / +0)
3.6549(+0.0120) (113+1 votes)
166,928 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (36+0 votes)
592 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
61,108 (+0.0% / +0)
3.1734(+0.0000) (271+0 votes)
156,941 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (34+0 votes)
678,253 (+0.0% / +0)
4.8662(+0.0000) (471+0 votes)
110
Meet Mute
70,449 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (21+0 votes)
153,520 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
1,683,948 (+0.0% / +0)
4.7545(-0.0001) (58,483-1 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0955(-0.0188) (178+3 votes)
42,660 (+0.0% / +0)
4.3898(+0.0000) (236+0 votes)
127,483 (+0.0% / +0)
4.6452(+0.0000) (31+0 votes)
6,000,000 (-28.5% / -2,397,187)
4.5(-0.0200) (26+1 votes)
2,064,236 (+0.0% / +0)
4.714(-0.0177) (1,853+12 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.7184(-0.0008) (4,229+10 votes)
119
WhatFont
2,641,534 (+0.0% / +0)
3.9979(-0.0051) (1,945+4 votes)
4,091,922 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
1,418,247 (+0.0% / +0)
4.6313(-0.0003) (773+2 votes)
3,224 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0000) (64+0 votes)
11,417 (+0.0% / +0)
2.4353(+0.0000) (85+0 votes)
1,238 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,160,742 (+0.0% / +0)
4.5943(+0.0000) (557+0 votes)
1,053 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,042,016 (+0.0% / +0)
4.7633(+0.0000) (507+0 votes)
1,595,033 (+0.0% / +0)
4.2217(-0.0038) (839+1 votes)
14,770 (+0.0% / +0)
2.7179(+0.0000) (280+0 votes)
7,460 (+0.0% / +0)
4.55(+0.0000) (60+0 votes)
12,564 (+0.0% / +0)
4.0222(+0.0222) (45+1 votes)
923,064 (+2.6% / +23,064)
4.8248(+0.0009) (565+3 votes)
1,234,289 (+0.0% / +0)
3.889(-0.0017) (1,450+5 votes)
1,396 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
10,928 (+0.0% / +0)
4.4247(+0.0000) (73+0 votes)
986,070 (+0.0% / +0)
4.6358(-0.0109) (335+1 votes)
137
Autofill
1,017,476 (+0.0% / +0)
3.8877(+0.0015) (1,603+3 votes)
56,186 (+0.0% / +0)
3.7024(+0.0000) (168+0 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (44+0 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.8202(+0.0000) (178+0 votes)
64,214 (+0.0% / +0)
3.5631(+0.0000) (103+0 votes)
215,311 (+0.0% / +0)
4.5806(+0.0000) (217+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
700 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
700,435 (+0.0% / +0)
4.6013(+0.0009) (898+2 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.0635(-0.0053) (583+1 votes)
4,087 (+0.0% / +0)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
537,085 (+7.4% / +37,085)
4.3324(-0.0032) (2,073+2 votes)
38,855 (+0.0% / +0)
4.1014(+0.0000) (138+0 votes)
49,425 (+0.0% / +0)
3.5114(-0.0061) (176+4 votes)
56 (+0.0% / +0)
26,420 (+0.0% / +0)
4.6335(+0.0000) (513+0 votes)
1,069 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
519,059 (+0.0% / +0)
4.4812(+0.0046) (665+2 votes)
25,098 (+0.0% / +0)
4.3383(+0.0000) (535+0 votes)
368,342 (+0.0% / +0)
4.8486(+0.0000) (284+0 votes)
5,350 (+0.0% / +0)
3.9885(+0.0000) (87+0 votes)
121 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
744,962 (+0.0% / +0)
4.6071(+0.0000) (28+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.9744(+0.0056) (39+7 votes)
20,850 (+0.0% / +0)
4.8431(+0.0000) (51+0 votes)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8194(-0.0029) (1,301+1 votes)
163
AI Magic
2,537 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
17,852 (+0.0% / +0)
4.4771(+0.0000) (109+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,890,414 (+0.0% / +0)
4.0091(+0.0004) (5,264+2 votes)
167
mCoffee
444 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
912 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+1 votes)
1,164 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
157,775 (+57.8% / +57,775)
4.6313(-0.0004) (3,485+2 votes)
144,317 (+0.0% / +0)
4.5173(+0.0000) (4,141+0 votes)
172
TabCloud
159,855 (+0.0% / +0)
4.4055(+0.0003) (2,059+1 votes)
99 (+0.0% / +0)
2,793 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
16,082 (+0.0% / +0)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
2,946 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (33+0 votes)
3,721 (+0.0% / +0)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
564 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
192,654 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (88+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
161,973 (+0.0% / +0)
4.46(+0.0088) (250+4 votes)
3,964 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,414 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
2,656 (+0.0% / +0)
3.76(+0.0000) (25+0 votes)
185
NavigUp
2,673 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6493(+0.0062) (402+7 votes)
100,531 (+0.0% / +0)
4.4741(+0.0000) (1,002+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
3.4615(+0.0000) (26+0 votes)
10,523 (+0.0% / +0)
4.48(+0.0000) (25+0 votes)
190
Link Icon
633 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (40+0 votes)
8,163 (+0.0% / +0)
4.4454(+0.0000) (119+0 votes)
1,807 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
9,669 (+0.0% / +0)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
3,171 (+0.0% / +0)
2,291 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
10,010 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
8,023 (+0.0% / +0)
4.2917(-0.0369) (72+2 votes)
94,747 (+0.0% / +0)
4.7586(+0.0000) (29+0 votes)
199
WAToolkit
50,046 (+0.0% / +0)
4.6113(-0.0001) (4,060-1 votes)
1,354 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
201
Page Info
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,674 (+0.0% / +0)
4.1522(+0.0000) (46+0 votes)
73,167 (+0.0% / +0)
3.6351(+0.0000) (1,680+0 votes)
8,814,642 (+0.0% / +0)
4.5098(-0.0014) (2,489+3 votes)
70,128 (+0.0% / +0)
4.2632(+0.0000) (95+0 votes)
70,673 (+0.0% / +0)
4.2569(+0.0139) (109+2 votes)
346 (+0.0% / +0)
53,319 (+0.0% / +0)
4.5133(+0.0000) (415+0 votes)
72,557 (+0.0% / +0)
3.8868(+0.0000) (53+0 votes)
6,421 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
18,259 (+0.0% / +0)
4.3099(+0.0000) (284+0 votes)
1,447 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
1,011 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
454 (+0.0% / +0)
4.5143(+0.0000) (35+0 votes)
506 (+0.0% / +0)
3.7059(+0.0000) (17+0 votes)
10,890 (+0.0% / +0)
4.6805(+0.0013) (241+1 votes)
4,256,651 (+0.0% / +0)
4.5619(-0.0206) (299+2 votes)
56 (+0.0% / +0)
4.0(-1.0000) (4+1 votes)
22,523 (+0.0% / +0)
4.6939(+0.0000) (294+0 votes)
20,007 (+0.0% / +0)
4.9099(+0.0002) (433+1 votes)
2,241 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (32+0 votes)
27,545 (+0.0% / +0)
4.8958(+0.0000) (96+0 votes)
1,076 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,202 (+0.0% / +0)
4.7943(+0.0110) (457+37 votes)
5,994 (+0.0% / +0)
2.1404(+0.0000) (114+0 votes)
3,520 (+0.0% / +0)
4.4062(+0.0000) (32+0 votes)
3,430 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (33+0 votes)
20,909 (+0.0% / +0)
4.8421(+0.0000) (133+0 votes)
2,519 (+0.0% / +0)
4.8611(+0.0000) (36+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
1,234 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2276(-0.0065) (369+6 votes)
3,852 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,227 (+0.0% / +0)
4.1333(+0.1333) (15+2 votes)
107,356 (+0.0% / +0)
4.7581(+0.0000) (3,154+0 votes)
3,584 (+0.0% / +0)
3.619(+0.0000) (21+0 votes)
1,649,277 (+0.0% / +0)
4.6914(+0.0039) (81+1 votes)
1,120,177 (+0.0% / +0)
4.6991(-0.0016) (452+1 votes)
1,131,133 (+0.0% / +0)
4.5842(-0.0130) (748+18 votes)
1,102,509 (+0.0% / +0)
4.7669(+0.0009) (266+1 votes)
241
Tabloc
4,082 (+0.0% / +0)
3.7037(+0.0000) (27+0 votes)
4,192 (+0.0% / +0)
4.877(+0.0000) (244+0 votes)
1,200,741 (+0.0% / +0)
4.4572(+0.0006) (1,822+4 votes)
3,987 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
574,500 (+0.0% / +0)
4.9152(+0.0003) (3,878+13 votes)
710 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
247
Tabulate
321 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,372 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
19,352 (+0.0% / +0)
4.6066(+0.0066) (61+1 votes)
23,275 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
251
Dezoomify
16,267 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
3,527 (+0.0% / +0)
4.6744(+0.0428) (43+5 votes)
6,150 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (102+0 votes)
254
Utime
16,241 (+0.0% / +0)
4.5641(+0.0000) (78+0 votes)
1,131 (+0.0% / +0)
3.8824(+0.0000) (34+0 votes)
12,830 (+0.0% / +0)
3.7852(+0.0000) (256+0 votes)
257
Chess Pro
14,371 (+0.0% / +0)
3.9565(+0.0000) (69+0 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4662(+0.0002) (399+32 votes)
813,063 (+0.0% / +0)
4.4685(-0.0010) (1,110+13 votes)
1,709 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
1,749 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
26,196 (+0.0% / +0)
1.9365(+0.0000) (63+0 votes)
794,673 (+0.0% / +0)
3.9491(+0.0000) (491+0 votes)
16,852 (+0.0% / +0)
4.1273(+0.0000) (55+0 votes)
17,091 (+0.0% / +0)
3.9592(+0.0000) (49+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
465,996 (+0.0% / +0)
4.5159(+0.0000) (1,382+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
553,055 (+0.0% / +0)
4.5726(+0.0000) (241+0 votes)
9,642 (+0.0% / +0)
4.3043(+0.0000) (46+0 votes)
472,688 (+18.2% / +72,688)
4.2825(+0.0074) (616+38 votes)
324 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
273
Cr!Box
8,288 (+0.0% / +0)
4.3053(+0.0000) (95+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
471,286 (+0.0% / +0)
4.2691(+0.0000) (223+0 votes)
397,000 (+32.3% / +97,000)
3.6706(+0.0000) (252+0 votes)
636 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
4,803 (+0.0% / +0)
4.957(+0.0000) (93+0 votes)
957 (+0.0% / +0)
4.1622(+0.0000) (37+0 votes)
2,444 (+0.0% / +0)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
12,559 (+0.0% / +0)
2.0909(+0.0000) (55+0 votes)
7,182 (+0.0% / +0)
4.6585(+0.0000) (41+0 votes)
263,132 (+0.0% / +0)
4.3499(+0.0007) (1,729+8 votes)
34,358 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
273,503 (+0.0% / +0)
4.5596(+0.0013) (1,024+3 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.0633(+0.0000) (316+0 votes)
22,354 (+0.0% / +0)
4.8605(+0.0000) (43+0 votes)
17,050 (+70.5% / +7,050)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
20,365 (+0.0% / +0)
3.6184(+0.0091) (304+2 votes)
1,530 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
417,887 (+0.0% / +0)
4.6414(-0.0007) (7,298+23 votes)