extension ExtPose

Keyword: browser tab -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4.7(+0.0000) (66+5 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (586+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,875+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (202+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (242+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (116+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (108+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (177+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,255+3 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (87+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (165+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (854+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (604+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (130+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (532+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (135+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (108+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (107+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (58+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63,721+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (250+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,723-1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (257+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14,656+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (197+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,319+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (576+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.1000) (1,163+67 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (333+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,632+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (616+1 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (275+0 votes)
517 (-1.0% / -5)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,476+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (57+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (185+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (189+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,087+0 votes)
995 (+0.4% / +4)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,877+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
100,000
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (230+0 votes)
75 (+7.1% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (623+0 votes)
219 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,470+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (78+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (41+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (399+2 votes)
4.6(+0.0000) (105+5 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (586+6 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (591+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
50,000 (+66.7% / +20,000)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (234,010+101 votes)
75
Tabit
29 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (350+0 votes)
714 (-1.0% / -7)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (75+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (89+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (961+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,704+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
453 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (213+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (224+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,089+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
101
Vimium
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,915+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (295+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (105+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (135+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
108
Sortify
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (113+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,534+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (102+0 votes)
472 (-0.8% / -4)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
113
Blink
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20,265+2 votes)
116
Tab Home
427 (+2.2% / +9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
642 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (181+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
123
tabtiles
3.7(+0.0000) (43+0 votes)
124
Tab-Snap
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (31+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (600+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (316+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (55+0 votes)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
338 (-0.3% / -1)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (43+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (97+0 votes)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (189+1 votes)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (77+0 votes)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
667 (-0.9% / -6)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (546+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
152 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
909 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
5.0(+0.0000) (90+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
774 (+1.0% / +8)
1.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
624 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
260
Horoscope
605 (+2.0% / +12)
5.0(+0.0000) (77+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (117+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,858+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
907 (-0.3% / -3)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
268
Freezetab
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (47+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (288+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (46+0 votes)