extension ExtPose

Keyword: version

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.5456(+0.0000) (3,391+0 votes)
850,181 (-0.3% / -2,885)
4.4451(+0.0000) (2,350+0 votes)
512,396 (+0.5% / +2,351)
4.4914(+0.0000) (1,215+0 votes)
4
Augury
313,626 (+0.1% / +444)
3.7167(+0.0000) (240+0 votes)
188,964 (+0.0% / +0)
4.5461(+0.0000) (282+0 votes)
263,038 (-0.0% / -58)
3.2327(-0.0070) (318+1 votes)
44,992 (-0.1% / -51)
4.4714(+0.0000) (70+0 votes)
11,559 (-0.3% / -31)
4.325(+0.0000) (40+0 votes)
38,828 (-0.1% / -22)
4.7168(+0.0000) (1,003+0 votes)
80,777 (+0.4% / +294)
4.6707(+0.0000) (1,728+0 votes)
124,779 (+0.5% / +579)
4.4955(+0.0000) (1,118+0 votes)
7,290 (-0.3% / -23)
4.5634(+0.0000) (71+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5285(-0.0000) (294,121-6 votes)
47,029 (+0.0% / +19)
4.8244(+0.0000) (262+0 votes)
2,702,731 (+0.1% / +2,066)
4.7905(+0.0000) (75,392+2 votes)
7,267 (-0.5% / -35)
3.6571(+0.0000) (35+0 votes)
12,799 (+0.4% / +57)
4.2979(+0.0000) (94+0 votes)
2,625 (-0.2% / -5)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
13,718 (+0.2% / +24)
3.9737(+0.0000) (114+0 votes)
13,699 (+0.7% / +90)
4.5965(+0.0000) (57+0 votes)
53,674 (+0.1% / +61)
4.5528(+0.0000) (445+0 votes)
197,323 (+0.2% / +308)
4.1416(+0.0000) (438+0 votes)
3,128 (+0.1% / +4)
4.3333(+0.0000) (24+0 votes)
93,042 (-0.2% / -212)
4.2911(+0.0000) (158+0 votes)
9,415 (+0.0% / +0)
4.3472(+0.0000) (265+0 votes)
8,490 (-0.1% / -5)
3.6528(+0.0000) (72+0 votes)
11,343 (+0.1% / +6)
3.834(+0.0000) (235+0 votes)
5,639 (+0.1% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
59,606 (-0.1% / -76)
4.355(+0.0000) (231+0 votes)
12,426 (+0.1% / +9)
3.8889(+0.0000) (63+0 votes)
23,375 (+1.1% / +257)
3.9792(+0.0000) (192+0 votes)
7,676 (+0.4% / +30)
3.875(+0.0000) (40+0 votes)
80,337 (-0.0% / -9)
4.1069(+0.0000) (898+0 votes)
5,624 (-0.2% / -12)
3.7222(+0.0000) (90+0 votes)
3,126 (-0.7% / -21)
3.8046(+0.0000) (87+0 votes)
4,239 (-0.2% / -7)
3.3333(+0.0000) (42+0 votes)
7,676 (+0.2% / +14)
4.3835(+0.0000) (425+0 votes)
92,468 (-0.8% / -760)
4.1656(+0.0000) (302+0 votes)
2,552 (+0.6% / +14)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
55,904 (+0.4% / +227)
3.8444(+0.0000) (932+0 votes)
41
ChaZD
15,095 (-0.1% / -11)
4.5036(+0.0000) (276+0 votes)
4,641 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
2,525 (-0.7% / -17)
3.3387(+0.0000) (124+0 votes)
44
魔镜
1,893 (+0.5% / +10)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
24,748 (+0.7% / +170)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
3,451 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
47
Oogle
13,781 (-0.1% / -14)
4.4632(+0.0000) (95+0 votes)
43,227 (+0.0% / +0)
4.4249(+0.0000) (193+0 votes)
1,563 (-0.5% / -8)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,876 (-1.5% / -74)
4.4516(+0.0000) (62+0 votes)
1,004 (-0.3% / -3)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,081 (-0.7% / -8)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
53
MyIPCam
69,492 (+0.2% / +134)
3.7761(+0.0000) (746+0 votes)
15,353 (+0.1% / +21)
3.35(+0.0000) (20+0 votes)
43,381 (+0.0% / +0)
3.7721(+0.0000) (136+0 votes)
3,848 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
3,687 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
789 (+0.6% / +5)
4.25(+0.0000) (48+0 votes)
1,144 (-0.2% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
570 (+0.5% / +3)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
61
Cr!Box
8,888 (+0.4% / +33)
4.395(+0.0000) (119+0 votes)
62
Weather
137,521 (+0.0% / +46)
4.1612(+0.0000) (2,283+0 votes)
11,135 (-0.3% / -33)
4.4258(+0.0000) (155+0 votes)
785,012 (+0.3% / +2,279)
3.5199(+0.0000) (1,031+0 votes)
970 (+1.0% / +10)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,885 (+0.3% / +11)
4.6486(+0.0000) (37+0 votes)
2,475 (+0.1% / +2)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
36,449 (+0.0% / +10)
4.9156(+0.0000) (557+0 votes)
258,033 (-0.1% / -307)
4.3352(+0.0000) (3,789+0 votes)
6,646 (+0.1% / +9)
3.7143(+0.0000) (56+0 votes)
777 (+0.1% / +1)
4.6081(+0.0000) (74+0 votes)
68,712 (-0.7% / -488)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
604,512 (+0.2% / +1,016)
4.7311(-0.0002) (1,655-1 votes)
22,058 (+0.3% / +58)
4.6985(+0.0000) (471+0 votes)
1,300 (+0.2% / +2)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
17,440 (-0.1% / -17)
4.2675(+0.0000) (228+0 votes)
1,612 (-0.6% / -9)
4.8868(+0.0000) (106+0 votes)
37,851 (-0.0% / -9)
4.2019(-0.0038) (208-1 votes)
3,351 (-0.1% / -3)
4.7368(+0.0000) (19+0 votes)
65,169 (+0.6% / +373)
4.5734(+0.0000) (586+0 votes)
81
IE Tab
4,349,790 (+0.1% / +4,371)
4.3393(+0.0000) (20,693+0 votes)
4,859 (+0.2% / +8)
4.7574(+0.0000) (136+0 votes)
6,516 (-0.1% / -4)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
58,640 (+0.9% / +522)
4.3615(+0.0000) (509+0 votes)
4,874 (-0.5% / -26)
3.75(+0.0000) (68+0 votes)
3,598 (-0.4% / -13)
4.4348(+0.0000) (69+0 votes)
2,356 (-0.0% / -1)
4.5263(+0.0000) (38+0 votes)
88
dict-cc
24,387 (-0.1% / -35)
4.4856(+0.0000) (278+0 votes)
6,590 (+0.1% / +5)
3.3088(+0.0000) (68+0 votes)
2,578 (-0.2% / -6)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,058 (+0.4% / +8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,431 (+0.1% / +2)
4.5556(+0.0000) (36+0 votes)
140,828 (+0.1% / +87)
3.9544(+0.0000) (482+0 votes)
406 (+0.7% / +3)
4.1765(+0.0000) (34+0 votes)
2,465 (-0.2% / -4)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
2,770 (-0.4% / -12)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
34,255 (+0.1% / +48)
4.2319(+0.0000) (1,915+0 votes)
11,790 (-0.4% / -49)
4.4398(+0.0000) (191+0 votes)
99
Tabsets
1,077 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
2,182 (+0.2% / +4)
4.7459(+0.0000) (185+0 votes)
1,085 (-0.1% / -1)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
6,631 (+1.0% / +67)
4.6403(+0.0000) (139+0 votes)
40,843 (+0.1% / +35)
4.1(+0.0000) (110+0 votes)
327 (+0.3% / +1)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
105
Solary
2,403 (+0.2% / +4)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
11,008 (+0.3% / +32)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
37,215 (+0.3% / +104)
4.4767(+0.0000) (86+0 votes)
99,736 (+0.2% / +246)
4.2838(+0.0000) (148+0 votes)
6,117 (-0.3% / -16)
3.7917(+0.0000) (72+0 votes)
85,895 (+0.3% / +246)
4.1967(+0.0000) (61+0 votes)
1,079 (+0.3% / +3)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
25,900 (+0.5% / +117)
4.0037(+0.0000) (272+0 votes)
7,587 (+0.1% / +10)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
13,445 (+0.5% / +72)
3.9643(+0.0000) (84+0 votes)
115
osu! koko
1,106 (-0.2% / -2)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
9,164 (+0.3% / +30)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
432 (-0.5% / -2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
165,280 (+0.1% / +95)
4.4612(+0.0000) (991+0 votes)
1,908 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
966,568 (+0.0% / +0)
4.2413(+0.0000) (6,926+0 votes)
497 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
4,165 (+0.4% / +17)
3.16(+0.0000) (25+0 votes)
123
德帮
359 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,838 (-0.6% / -36)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,508 (+0.1% / +1)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
587 (+0.7% / +4)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
13,288 (-0.1% / -8)
3.5606(+0.0000) (66+0 votes)
128
Tab-Snap
21,184 (-0.0% / -10)
4.4488(+0.0000) (127+0 votes)
834 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,005 (+0.5% / +58)
4.5147(+0.0000) (678+0 votes)
318,231 (+98.0% / +157,480)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,912 (+0.6% / +55)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
958 (+1.3% / +12)
3,645,611 (-1.2% / -43,949)
4.0358(+0.0000) (4,603+0 votes)
366 (-0.8% / -3)
3.4565(+0.0000) (46+0 votes)
247 (-0.4% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
30,718 (-0.1% / -23)
4.3007(+0.0000) (153+0 votes)
25,015 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (34+0 votes)
139
urlNeXT
841 (+0.2% / +2)
3.9032(+0.0000) (31+0 votes)
1,914 (+0.6% / +12)
4.24(+0.0000) (25+0 votes)
12,114 (+2.4% / +281)
1,017 (+0.3% / +3)
4.1034(+0.0000) (29+0 votes)
1,514 (+0.3% / +4)
3.1463(+0.0000) (82+0 votes)
5,182 (-0.4% / -19)
4.6071(+0.0000) (112+0 votes)
4,151 (+0.4% / +18)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
1,749 (-0.9% / -15)
2.8095(+0.0000) (42+0 votes)
1,792 (+0.4% / +8)
4.6923(+0.0000) (26+0 votes)
27,371 (+0.1% / +25)
3.3245(+0.0000) (188+0 votes)
310,072 (+96.8% / +152,495)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
16,770 (+1.0% / +171)
3.7024(+0.0000) (84+0 votes)
90,451 (+0.0% / +32)
4.71(+0.0000) (1,162+0 votes)
1,048 (+1.1% / +11)
4.5417(+0.0000) (24+0 votes)
1,618 (-0.9% / -14)
2.6591(+0.0000) (44+0 votes)
1,828 (+0.5% / +9)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
709 (+1.6% / +11)
4.8636(+0.0000) (22+0 votes)
6,982 (+0.0% / +2)
3.7941(+0.0000) (34+0 votes)
3,604 (+0.0% / +1)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
2,008 (+0.1% / +2)
3.828(+0.0000) (93+0 votes)
159
Pulse
1,741 (+0.0% / +0)
4.6372(+0.0000) (113+0 votes)
846 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
125,865 (+0.2% / +247)
4.079(+0.0000) (329+0 votes)
5,279 (-0.1% / -6)
4.1609(+0.0000) (87+0 votes)
645 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
119,777 (+0.0% / +52)
4.1964(+0.0000) (331+0 votes)
36,497 (+0.1% / +37)
3.8373(+0.0000) (209+0 votes)
31,840 (+0.3% / +82)
4.45(+0.0000) (80+0 votes)
15,563 (-0.6% / -97)
3.6154(+0.0000) (39+0 votes)
168
UltraFM
152 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
1,203 (-1.4% / -17)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
5,169 (+0.3% / +17)
4.6364(+0.0000) (33+0 votes)
1,550 (+0.1% / +2)
4.1148(+0.0000) (61+0 votes)
2,025 (+0.0% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
478 (-1.8% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
508 (+0.2% / +1)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
180 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
311 (-1.6% / -5)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
782 (-0.1% / -1)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
936 (+0.3% / +3)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,115 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
106 (+1.0% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
583 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
142 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
183
Alarm
14,652 (-0.3% / -45)
2.546(+0.0000) (315+0 votes)
69,453 (+0.3% / +195)
4.5397(+0.0000) (378+0 votes)
856 (+0.9% / +8)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
890 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
4.9454(+0.0000) (238+0 votes)
19,496 (+0.1% / +12)
3.7812(+0.0000) (96+0 votes)
298 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,855 (+0.0% / +2)
4.4624(+0.0000) (93+0 votes)
22,162 (+0.0% / +8)
4.4194(+0.0000) (31+0 votes)
24,754 (+0.0% / +12)
3.3713(+0.0000) (167+0 votes)
11,427 (-0.1% / -17)
4.6913(+0.0000) (149+0 votes)
194
Scale Up
732 (+1.4% / +10)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
4,406 (+0.5% / +20)
3.5217(+0.0000) (23+0 votes)
17,079 (-0.6% / -110)
4.0862(+0.0000) (58+0 votes)
3,784 (+1.0% / +36)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,329 (+0.3% / +7)
3.5161(+0.0000) (31+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,588 (-0.4% / -57)
4.4237(+0.0000) (118+0 votes)
1,144 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
629,691 (-2.7% / -17,671)
4.0389(+0.0000) (489+0 votes)
203
Citable
13,249 (-3.9% / -544)
4.1077(+0.0000) (65+0 votes)
17,657 (+0.1% / +16)
4.3415(+0.0000) (41+0 votes)
6,027 (+0.0% / +1)
3.5519(+0.0000) (212+0 votes)
448,919 (+0.1% / +272)
3.4424(+0.0000) (920+0 votes)
250 (+0.0% / +0)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
872 (+0.9% / +8)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,523 (+0.0% / +0)
4.6087(+0.0000) (23+0 votes)
2,523 (+0.0% / +0)
4.6087(+0.0000) (23+0 votes)
225 (+1.4% / +3)
537 (+0.6% / +3)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
266 (+1.9% / +5)
3.6471(+0.0000) (17+0 votes)
1,596 (-0.4% / -7)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
215
PriceDrop
1,665 (+0.5% / +8)
3.1053(+0.0000) (57+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
575 (+1.2% / +7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
218
MPen
3,586 (+0.6% / +20)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
1,578 (-1.8% / -29)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,421 (-5.5% / -604)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
413 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
275 (+1.5% / +4)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
25,389 (-1.3% / -326)
4.3448(+0.0000) (145+0 votes)
1,581 (-1.6% / -25)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,126 (-0.1% / -1)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
494 (+0.8% / +4)
3.8095(+0.0000) (21+0 votes)
30,443 (+0.4% / +130)
3.9697(+0.0000) (33+0 votes)
1,320 (+0.2% / +3)
4.875(+0.0000) (24+0 votes)
230
NicoRF
798 (+0.3% / +2)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
286 (-2.4% / -7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,059 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
20,141 (+0.2% / +43)
3.7953(+0.0000) (127+0 votes)
1,886,804 (+0.2% / +4,483)
4.2927(-0.0000) (16,719-1 votes)
1,381 (-0.3% / -4)
4.5556(+0.0000) (36+0 votes)
1,450 (+0.6% / +8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
24,229 (-1.2% / -283)
4.1163(+0.0000) (215+0 votes)
430 (-0.2% / -1)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
1,319 (+0.2% / +3)
179 (-0.6% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
97,460 (+0.3% / +263)
4.2525(+0.0000) (697+0 votes)
298 (+1.0% / +3)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,193 (+0.8% / +26)
3.5614(+0.0000) (57+0 votes)
88,119 (+0.1% / +109)
3.6765(+0.0000) (1,252+0 votes)
843 (+0.1% / +1)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
138 (+0.7% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
190 (-2.1% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,786 (+0.4% / +23)
3.9231(+0.0000) (39+0 votes)
603 (-0.2% / -1)
2.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,115 (-0.2% / -5)
3.6731(+0.0000) (52+0 votes)
213 (-1.4% / -3)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
3,013 (+0.3% / +10)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
255
iFree
571 (-0.2% / -1)
3.4815(+0.0000) (27+0 votes)
256
Xtense GM
631 (+1.3% / +8)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,070,153 (+0.1% / +806)
4.5374(+0.0000) (11,840+0 votes)
322,469 (+93.6% / +155,904)
11,199 (+0.0% / +1)
4.1796(+0.0000) (167+0 votes)
28,279 (-0.1% / -28)
4.8759(+0.0000) (1,902+0 votes)
315 (-1.3% / -4)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
262
Weatherly
13,353 (+0.0% / +5)
4.3947(+0.0000) (38+0 votes)
813 (+1.2% / +10)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
5,252 (-0.7% / -38)
4.0702(+0.0000) (57+0 votes)
842 (-1.6% / -14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
748 (-0.7% / -5)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
267
gInfinity
11,283 (+0.4% / +40)
3.85(+0.0000) (40+0 votes)
5,792 (-1.2% / -68)
2.3636(+0.0000) (11+0 votes)
40,946 (+0.2% / +89)
4.4749(+0.0000) (716+0 votes)
30,366 (+0.7% / +219)
3.2174(+0.0000) (23+0 votes)
537 (+0.9% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
13,882 (+0.0% / +5)
3.5385(+0.0000) (13+0 votes)
2,451 (-0.3% / -8)
4.6897(+0.0000) (29+0 votes)
1,502 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,513 (+0.2% / +12)
4.7538(+0.0000) (65+0 votes)
3,021 (+0.3% / +8)
4.4286(+0.0000) (35+0 votes)
690,360 (-0.7% / -4,624)
4.3266(+0.0000) (1,041+0 votes)
42,828 (+0.2% / +80)
3.981(+0.0000) (211+0 votes)
279
GGBlocker
837 (-0.8% / -7)
4.9171(+0.0000) (193+0 votes)
2,471 (+0.3% / +8)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)
281
My IP
2,579 (-0.5% / -12)
4.4706(+0.0000) (51+0 votes)
11,360 (-0.3% / -38)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
283
QuickStar
231 (+1.8% / +4)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
10,793 (+0.2% / +20)
4.28(+0.0000) (50+0 votes)
311 (+1.3% / +4)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
3,029 (+0.3% / +9)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
648 (-1.2% / -8)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
326 (+0.3% / +1)
657,404 (+0.3% / +1,916)
4.6749(+0.0000) (5,842+0 votes)
1,038,528 (+0.1% / +727)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
6,470 (-0.6% / -37)
4.1169(+0.0000) (77+0 votes)
27,407 (-0.1% / -40)
4.1062(+0.0000) (593+0 votes)
550 (-0.4% / -2)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
671 (-4.6% / -32)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
470,245 (+0.3% / +1,360)
4.4313(+0.0000) (902+0 votes)
1,984 (+0.1% / +2)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
342 (-1.7% / -6)
4.6552(+0.0000) (29+0 votes)
11,113 (+0.1% / +13)
2.3472(+0.0000) (409+0 votes)
39 (-4.9% / -2)
30,691 (+0.2% / +48)
3.67(+0.0000) (100+0 votes)