extension ExtPose

Keyword: faster chrome -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
9,000,000 (+0.0% / +0)
4.4404(+0.0001) (317,100+185 votes)
100,000 (-50.0% / -100,000)
4.8195(+0.0000) (1,036+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1284(+0.0000) (7,276+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6818(+0.0152) (22+1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.9979(-0.0063) (478+1 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.8913(+0.0000) (74,417+31 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6382(-0.0274) (304+2 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7415(+0.0040) (1,992-8 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5575(+0.0000) (287+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6869(+0.0000) (907+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0849(-0.0056) (212+2 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.1009(+0.0528) (1,358-55 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6129(+0.0016) (850+6 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7301(-0.0016) (2,886+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5075(+0.0004) (1,127+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6324(+0.0023) (18,647+15 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6247(+0.0002) (3,435-70 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4706(+0.0000) (51+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6857(+0.0000) (35+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5675(+0.0002) (1,942+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1794(-0.0038) (262+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0263) (20+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1489(+0.0000) (47+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6053(+0.0012) (1,026+3 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5758(-0.0125) (33-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8485(+0.0002) (614+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.554(+0.0000) (1,769+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3401(+0.0000) (1,438+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.2199(-0.0086) (573+4 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1952(+0.0540) (420-12 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7153(-0.0007) (404-1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (16+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5776(+0.0017) (1,243+5 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.662(-0.0040) (2,506-153 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.4277(+0.0000) (318+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.8473(+0.0042) (1,565-28 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0262) (32+1 votes)
363 (+6.8% / +23)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5106(+0.0106) (425-3 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7186(-0.0007) (668+2 votes)
40,000 (+33.3% / +10,000)
3.8738(-0.0052) (214-1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9021(+0.0005) (2,124+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2286(+0.0000) (35+0 votes)
300,000 (-40.0% / -200,000)
4.8517(-0.0233) (4,922-4,127 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.1011(+0.0006) (54,543-250 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4295(+0.0000) (447+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.7173(+0.0029) (20,058-307 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.6793(-0.0014) (9,503-6 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.76(+0.0000) (25+0 votes)
52
Emoji
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.698(-0.0250) (149+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5131(+0.0000) (571+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4949(-0.0005) (3,112+5 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2566(+0.0000) (752+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
70,000 (+16.7% / +10,000)
4.9811(+0.0000) (53+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6848(-0.0007) (3,528+5 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
949 (-0.4% / -4)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6949(+0.0027) (4,303-14 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7287(-0.0000) (9,424-1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3504(-0.0165) (799-24 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (180+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7714(+0.0000) (1,295+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.1143(+0.0000) (70+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7199(+0.0000) (282+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7033(+0.0007) (991-1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7944(+0.0000) (180+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.3269(+0.0000) (52+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.541(-0.0038) (939+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0005) (826+1 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.4694(+0.0000) (98+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5644(-0.0230) (225+2 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7664(-0.0002) (13,314+14 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (18+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5797(-0.0037) (590+2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8201(+0.0000) (428+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3293(+0.0010) (2,250+5 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0513) (13+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8868(+0.0000) (106+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3244(+0.0000) (1,412+0 votes)
721 (-0.7% / -5)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7939(-0.0000) (144,881+2 votes)
10,000 (+25.0% / +2,000)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,000,000 (-25.0% / -1,000,000)
4.5714(+0.1232) (28-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4688(-0.0001) (640-2 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8458(+0.0118) (480-2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1087(+0.0000) (92+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5246(+0.0004) (13,310+39 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5172(-0.0009) (4,120+1 votes)
691 (-0.4% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6579(-0.0235) (114+1 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7913(-0.0002) (8,897+24 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6081(-0.0002) (17,254-2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4745(-0.0003) (2,002-3 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3701(+0.0000) (127+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.165(+0.0000) (103+0 votes)
6,000,000 (+20.0% / +1,000,000)
4.8533(+0.0007) (361,819-514 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
3.75(-0.0962) (12-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.5857(+0.0000) (1,972+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4994(+0.0000) (881+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7194(+0.0133) (278-1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4974(+0.0000) (386+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1786(+0.0000) (28+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
42,000,000+ (-2.3% / -1,000,000)
4.4295(-0.0003) (182,719+32 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.734(+0.0028) (391-22 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6825(+0.0104) (63+2 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.814(-0.0000) (15,319-162 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6283(-0.0036) (678-12 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
4.5147(-0.0042) (1,430+4 votes)
122
Guru
100,000 (+0.0% / +0)
4.0513(+0.0000) (39+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0005) (2,135+0 votes)
799 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4131(-0.0051) (1,024+10 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6311(+0.0000) (103+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9808(+0.0000) (52+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1222(+0.0000) (90+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3734(+0.0000) (391+0 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4286(-0.0381) (14-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4533(-0.0036) (150-1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5709(+0.0162) (247-9 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6486(+0.0026) (111-2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.703(+0.0000) (101+0 votes)
282 (+2.2% / +6)
4.1667(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0000) (36+0 votes)
651 (-2.7% / -18)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9258(+0.0002) (2,737+7 votes)
143
Helium 10
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7196(+0.0000) (321+0 votes)
62,000,000+ (-1.6% / -1,000,000)
4.4993(-0.0002) (288,337+27 votes)
145
220 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4706(+0.0000) (17+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
2.7358(+0.0000) (53+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (64+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2153(-0.0004) (613+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5185(-0.0014) (2,561+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3615(+0.0000) (473+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2581(+0.0000) (124+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
154
Snake
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.6832(-0.0122) (303+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.193(-0.0287) (596-13 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6615(+0.0000) (455+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.2901(-0.0049) (262+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0778(+0.0000) (334+0 votes)
90,000 (-10.0% / -10,000)
4.0536(+0.1553) (56-3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.7895(+0.0000) (57+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6986(+0.0000) (73+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5577(-0.0083) (104-2 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0307(+0.0146) (489-8 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8125(+0.0000) (64+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7442(+0.0000) (43+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9059(+0.0000) (85+0 votes)
64 (+20.8% / +11)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5907(+0.0000) (259+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
4.6095(+0.0188) (169-2 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6352(-0.0043) (233+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
387 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (19+4 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.252(+0.0018) (3,322+8 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.434(+0.0000) (106+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6398(+0.0000) (733+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2432(+0.0000) (37+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
338 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0406(-0.0025) (813+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.9333(+0.0000) (15+0 votes)
186
+ GGather
2,000 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (27+0 votes)
790 (+0.3% / +2)
4.2222(+0.0000) (18+0 votes)
188
Adkrig
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.2931(+0.0524) (58+4 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7879(+0.0000) (132+0 votes)
190
Bugasura
676 (-13.1% / -102)
4.8929(+0.0082) (28+2 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2687(+0.0000) (536+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
138 (-4.2% / -6)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.6552(+0.0000) (29+0 votes)
20,000 (-33.3% / -10,000)
4.7049(+0.0000) (122+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
13,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6914(+0.0003) (59,986-28 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6035(+0.0000) (343+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (247+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1364(+0.0000) (22+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
616 (-37.2% / -365)
5.0(+1.0000) (3-1 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
2.9544(-0.0015) (1,317+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6311(+0.0000) (225+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.9246(+0.0000) (928+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4034(-0.0020) (3,138+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
211
LT Debug
3,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5172(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8706(+0.0000) (170+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8183(-0.0042) (908+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2667(+0.0033) (450+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
80,000 (+14.3% / +10,000)
4.5528(+0.0078) (1,554-57 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.2522(-0.0060) (448-5 votes)
219
Readima
880 (-0.6% / -5)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.643(-0.0009) (381-1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3958(+0.0000) (48+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9937(-0.0002) (317-10 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3704(+0.0000) (54+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8031(+0.0000) (254+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.8734(+0.0000) (79+0 votes)
793 (-1.2% / -10)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8598(+0.0000) (107+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7797(+0.0000) (59+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (42+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.832(+0.0000) (250+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.8272(-0.0031) (2,182+13 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5795(+0.0000) (497+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8925(-0.0059) (186-1 votes)
239
AirOps
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.7895(+0.0000) (38+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7558(+0.0002) (2,666+2 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
3.3978(+0.0000) (181+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
244
Zapier
40,000 (-20.0% / -10,000)
3.959(+0.0000) (122+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
111 (-2.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7547(+0.0000) (53+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8362(-0.0004) (1,038-119 votes)
250
BlufVPN
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5283(+0.0000) (53+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.1295(+0.0000) (139+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
1.7895(+0.0000) (19+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2967(-0.0068) (337+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8468(+0.0043) (222+6 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (42+0 votes)
50,000 (-16.7% / -10,000)
4.6615(+0.0053) (130+2 votes)
386 (-5.2% / -21)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (48+0 votes)
434 (-2.3% / -10)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7137(+0.0000) (248+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6159(+0.0000) (315+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.6818(+0.0000) (22+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7931(+0.0000) (865+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
4.68(+0.4467) (25-5 votes)
70,000 (-12.5% / -10,000)
4.452(+0.0000) (177+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
2.6596(+0.0000) (47+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9032(+0.0000) (62+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.5941(+0.0011) (81,743-350 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8008(-0.0067) (1,250+3 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1829(+0.0000) (164+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0241(-0.0091) (332+1 votes)
773 (-1.7% / -13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7521(+0.0000) (121+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
282
Howl
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6977(+0.0000) (1,257+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
285
LeetHub
40,000 (+0.0% / +0)
3.7391(+0.0000) (92+0 votes)
286
Owler
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
551 (-0.7% / -4)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
163 (+2.5% / +4)
112 (-0.9% / -1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.8298(+0.0018) (664+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.025(+0.0000) (320+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8974(+0.0000) (39+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3436(-0.0083) (163+1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2724(+0.0000) (514+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.6621(+0.0000) (219+0 votes)