extension ExtPose

Keyword: faster chrome -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (233,739+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,862+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (72+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (960+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (107+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (6,565+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (61,516+12 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (221+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,122+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (205+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (218+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (53+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (56+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,430+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,732-1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (308+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,997+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (70+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (134,478+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (192+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,180+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (74+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (180+0 votes)
763 (-1.4% / -11)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,142+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (35,971+28 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,926+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (156+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (103+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (188+5 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (888+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (891+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,085+10 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (68+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (86+0 votes)
781 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (23+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (250+0 votes)
1,000,000 (-50.0% / -1,000,000)
4.6(+0.0000) (16,252+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (538+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (323+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,505+1 votes)
55
Guru
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
170 (+12.6% / +19)
5.0 (2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,402+1 votes)
471 (+1.5% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (21+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (81+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,053+0 votes)
80,000 (-11.1% / -10,000)
4.8(+0.0000) (322+0 votes)
365 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,819+3 votes)
991 (-0.3% / -3)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (178,586+16 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (137+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
439 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
77 (-6.1% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77
Snake
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (232+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (116+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (716+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,157+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (275+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
89
Scribe
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (137+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (80+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,958+2 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (150+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (113+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (45,535+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (34+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (226+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (571+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (119+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (676+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10,424+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (1,111+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,558+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (332+0 votes)
107
TabMerger
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (5,137+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
993 (-0.4% / -4)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (42+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
79 (+1.3% / +1)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (44+0 votes)
550 (+1.7% / +9)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,629+1 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
786 (-0.5% / -4)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (337+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (157+0 votes)
731 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (107+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (43+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (38+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (770+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
351 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28-1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
357 (+0.6% / +2)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (332+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (88+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
258 (+0.0% / +0)
109 (-2.7% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (76,527+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
152
Buffer
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,130+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,106+4 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (103+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
579 (-0.5% / -3)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (36+0 votes)
160
Zapier
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (122+0 votes)
186 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (11+0 votes)
285 (+1.1% / +3)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
165
Feedbro
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (417+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (740+0 votes)
167
soLucky
516 (-0.8% / -4)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (150+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (26+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (245+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (177+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (117+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (181+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (138+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (79+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (64+0 votes)
183
Slapdash
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
184
Start!
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (717+0 votes)
185
Emojify
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (364+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
187
DomFlags
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (-50.0% / -10,000)
2.8(+0.0000) (15+0 votes)
189
Web Maker
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (978+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (51+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (54+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
199
LeetHub
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
465 (-1.7% / -8)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (309+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (755+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,353+0 votes)
562 (-0.4% / -2)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (281+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (45+0 votes)
9,000 (-10.0% / -1,000)
3.4(+0.0000) (181+0 votes)
634 (+2.4% / +15)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
87 (+3.6% / +3)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
212
Holmes
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (165+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (64+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10,018+0 votes)
215
Taco
9,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (59+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (368+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (35+0 votes)
694 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (468+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
672 (+0.6% / +4)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (955+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
224
KU Grades
30 (+7.1% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (107+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (125+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (315+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (211+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,539+0 votes)
574 (-0.9% / -5)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
973 (-0.3% / -3)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (86+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (746+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (519+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
821 (-1.3% / -11)
3.7(+0.0000) (131+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (425+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
537 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
460 (-1.3% / -6)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
487 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (188+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (86+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
255
Weflow
101 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
256
Fast Note
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (65+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13,316+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (13+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (479+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (39+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (118+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (64+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (57+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (276+0 votes)
284 (-0.7% / -2)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
272
BlufVPN
103 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
275 (+1.5% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (108+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
279
PDF2DOCS
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
837 (+0.5% / +4)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
99 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (219+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (177+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (291+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (34+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (392+0 votes)
851 (-0.1% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (180+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (240+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (67,858+0 votes)
239 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
174 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (494+0 votes)