extension ExtPose

Keyword: faster chrome -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (284,188+221 votes)
633,874 (+0.2% / +984)
4.3(+0.0000) (412+2 votes)
324,126 (+0.3% / +1,018)
4.6(+0.0000) (166+0 votes)
264,398 (+0.3% / +768)
4.1(+0.0000) (7,292+0 votes)
277,263 (+5.9% / +15,551)
4.5(+0.0000) (146+0 votes)
330,969 (-0.1% / -306)
4.5(+0.0000) (1,071+0 votes)
6,996,600 (+0.3% / +19,693)
4.9(+0.0000) (68,720+17 votes)
572,313 (+0.1% / +695)
4.9(-0.1000) (260+5 votes)
451,683 (+0.2% / +912)
4.4(+0.0000) (284+1 votes)
133,968 (-0.6% / -865)
4.7(+0.0000) (270+0 votes)
2,299 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
18,847 (+1.4% / +252)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
81,739 (+3.1% / +2,450)
4.5(+0.0000) (75+1 votes)
297,924 (+0.0% / +40)
4.5(+0.0000) (185+1 votes)
222,779 (+0.4% / +917)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
369,769 (-0.4% / -1,447)
4.6(+0.0000) (2,894+3 votes)
523,904 (+0.6% / +3,050)
4.9(+0.0000) (415+0 votes)
445,825 (-0.1% / -623)
4.5(+0.0000) (355-1 votes)
6,757 (+1.4% / +95)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
113,080 (+0.2% / +234)
4.3(+0.0000) (1,435+0 votes)
177,751 (+0.1% / +98)
4.5(+0.0000) (433+0 votes)
9,843 (+0.7% / +72)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
115,459 (+0.4% / +426)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
63,065 (-0.5% / -333)
4.5(+0.0000) (385+0 votes)
742,093 (+0.1% / +869)
4.6(+0.0000) (263+0 votes)
381,224 (+0.0% / +128)
4.8(+0.0000) (220+0 votes)
1,397,721 (+0.0% / +420)
4.3(+0.0000) (226+1 votes)
717,681 (+0.2% / +1,590)
4.3(+0.0000) (824+1 votes)
179,328 (-0.1% / -226)
4.6(+0.0000) (1,735+0 votes)
783,782 (-0.0% / -20)
4.7(+0.0000) (1,715+4 votes)
4,306 (+6.2% / +250)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
40,929 (+1.4% / +559)
4.9(+0.0000) (445+2 votes)
506,232 (+0.3% / +1,485)
4.4(+0.0000) (797+3 votes)
654,189 (+0.1% / +621)
4.4(+0.0000) (517+0 votes)
1,081 (+1.5% / +16)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
62,280 (-0.1% / -39)
3.1(+0.0000) (69+0 votes)
7,226 (+5.9% / +400)
4.7(+0.0000) (16+1 votes)
135,995 (+0.1% / +174)
4.5(+0.0000) (4,160+0 votes)
408,370 (+1.0% / +4,005)
4.6(+0.0000) (283-1 votes)
11,649 (+1.3% / +153)
4.8(+0.0000) (70+2 votes)
203,983 (+0.2% / +318)
4.7(+0.0000) (3,146+0 votes)
2,473,975 (+0.9% / +23,051)
4.5(+0.0000) (405+0 votes)
31,486 (+0.5% / +150)
3.9(+0.0000) (2,125+0 votes)
18,807 (+1.8% / +328)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,391,249 (+0.1% / +1,072)
4.7(+0.0000) (9,425+0 votes)
530,308 (+0.1% / +301)
4.6(+0.0000) (330+3 votes)
698,696 (+2.7% / +18,342)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
2,078,078 (+0.7% / +13,563)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
709,061 (-0.0% / -131)
4.4(+0.0000) (1,134+1 votes)
797,220 (+0.0% / +202)
4.6(+0.0000) (357+0 votes)
81,253 (+0.9% / +711)
5.0(+0.0000) (51+0 votes)
1,143,914 (+0.3% / +3,508)
4.4(+0.0000) (8,864+22 votes)
30,602 (-0.2% / -68)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
6,958 (+0.8% / +56)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
540,374 (+0.2% / +1,105)
4.6(+0.0000) (1,305+4 votes)
79,141 (+0.6% / +441)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
5,818,613 (-0.4% / -23,718)
4.9(+0.0000) (358,775+14 votes)
125,086 (-0.3% / -368)
4.6(+0.0000) (75+0 votes)
34,400 (-0.7% / -228)
3.9(+0.0000) (189+0 votes)
3,959 (+1.3% / +51)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
315,926 (+3.2% / +9,897)
4.8(+0.0000) (2,528+127 votes)
812 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
2,074 (-0.2% / -4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
95,301 (+0.2% / +202)
4.3(+0.0000) (1,259+0 votes)
289,510 (+0.1% / +213)
4.8(+0.0000) (90+0 votes)
96,855 (+0.1% / +59)
3.6(+0.0000) (1,959+0 votes)
2,506 (+0.9% / +23)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
6,044 (+0.8% / +47)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
2,333 (+3.6% / +80)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
718,028 (+0.1% / +411)
4.6(+0.0000) (281+0 votes)
25,515 (-0.0% / -1)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
284,107 (+0.1% / +234)
4.6(+0.0000) (1,586+2 votes)
10,879 (-0.4% / -39)
4.4(+0.0000) (189+0 votes)
1,814,436 (+0.2% / +4,085)
4.6(+0.0000) (16,908+0 votes)
23,718 (+0.7% / +170)
4.8(+0.0000) (116+1 votes)
143,030 (+0.1% / +79)
4.7(+0.0000) (88+0 votes)
430,294 (+0.2% / +892)
4.2(-0.1000) (204+1 votes)
805 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,435,574 (+0.0% / +7)
4.8(+0.0000) (145+0 votes)
333,906 (-0.1% / -298)
4.1(+0.0000) (213+0 votes)
5,921 (+0.9% / +55)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
288,528 (+0.0% / +36)
4.6(+0.0000) (207+1 votes)
4,899,366 (+0.3% / +13,616)
4.7(+0.0000) (10,223+26 votes)
748,737 (+0.1% / +1,029)
4.4(+0.0000) (439+0 votes)
1,023,775 (+0.5% / +5,575)
4.0(+0.0000) (275+0 votes)
1,721,424 (+0.8% / +12,903)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
87
Guru
132,115 (-0.0% / -3)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
15,140 (+0.4% / +55)
2.7(+0.0000) (274+0 votes)
229,559 (-1.2% / -2,719)
3.3(+0.0000) (62+0 votes)
29,855 (-1.4% / -414)
4.6(+0.0000) (610+0 votes)
29,311 (+0.2% / +51)
4.6(+0.0000) (151-1 votes)
2,334 (+2.2% / +50)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
477,901 (-0.0% / -150)
4.5(+0.0000) (779+0 votes)
39,909 (+0.1% / +23)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
194,944 (-0.0% / -39)
4.7(+0.0000) (966+1 votes)
4,332 (-0.1% / -3)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
547 (+12.6% / +61)
5.0(+0.0000) (6+2 votes)
716 (+3.6% / +25)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
49,007 (+1.5% / +715)
4.4(+0.0000) (393+0 votes)
13,857 (+0.8% / +113)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
1,034,868 (+0.1% / +1,217)
4.8(+0.0000) (137,402+4 votes)
970 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
18,951 (+0.8% / +152)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
400 (-1.7% / -7)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
20,890 (-0.2% / -41)
4.6(+0.0000) (93+0 votes)
504 (+2.6% / +13)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
759,206 (-0.2% / -1,839)
4.8(+0.0000) (14,254+8 votes)
1,151 (+1.1% / +12)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
1,060,904 (+0.6% / +6,238)
4.9(+0.0000) (1,707+1 votes)
188,584 (-1.4% / -2,632)
4.5(+0.0000) (1,416+0 votes)
1,472 (+1.7% / +25)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
23,298 (+1.3% / +295)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
738,901 (+0.5% / +3,472)
4.7(+0.0000) (1,723+1 votes)
846,548 (+0.4% / +2,979)
4.6(+0.0000) (18,550+0 votes)
504 (+0.4% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
3,501 (+0.5% / +18)
4.6(+0.0000) (91+0 votes)
1,335,362 (-0.2% / -2,508)
4.2(+0.0000) (82+0 votes)
158 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
31,977 (+0.5% / +144)
4.3(+0.0000) (217+0 votes)
8,911 (+0.5% / +45)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
383 (-0.3% / -1)
208,883 (+0.6% / +1,296)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
515,118 (-0.0% / -98)
3.7(+0.0000) (9,356+0 votes)
16,834 (+0.6% / +108)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
4,570 (-0.1% / -3)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (285,630+3 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (177,801+10 votes)
129
+ GGather
2,265 (+1.1% / +25)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
5,439 (+0.6% / +30)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
2,315 (+0.7% / +16)
4.3(+0.0000) (122+0 votes)
2,511 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
68,767 (-0.0% / -6)
4.6(+0.0000) (702+0 votes)
22,956 (+0.1% / +14)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
119,899 (+0.0% / +53)
2.7(+0.0000) (198+0 votes)
99,650 (-0.1% / -145)
3.5(+0.0000) (638+0 votes)
467 (+1.7% / +8)
328,410 (+0.4% / +1,450)
4.7(+0.0000) (1,645+3 votes)
3,532 (+1.2% / +41)
1.0(+0.0000) (3+1 votes)
107,003 (+0.4% / +380)
4.0(+0.0000) (218+0 votes)
129,925 (+0.1% / +92)
4.2(+0.0000) (366+0 votes)
31,232 (+3.4% / +1,017)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
1,306 (+1.2% / +15)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
1,395 (+2.6% / +36)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
155 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,888 (+0.1% / +2)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
20,255 (+1.5% / +297)
4.7(+0.0000) (370+0 votes)
7,800 (+4.8% / +358)
4.6(+0.0000) (70+4 votes)
2,344,519 (+0.5% / +10,642)
4.8(+0.0000) (4,336+17 votes)
36,150 (-0.1% / -37)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
288 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
58,157 (-0.0% / -26)
3.1(+0.0000) (32+0 votes)
1,311 (+1.8% / +23)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
8,376 (+0.8% / +67)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,504 (+0.8% / +125)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
5,259 (+1.3% / +68)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
54,363 (+1.4% / +767)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
5,315 (+1.6% / +85)
4.9(+0.0000) (68+0 votes)
501,835 (+2.5% / +12,459)
4.1(+0.0000) (134+0 votes)
41,511 (-0.2% / -86)
3.4(-0.1000) (22+1 votes)
4,108 (+4.6% / +181)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
95,717 (+0.7% / +692)
4.6(+0.0000) (82+2 votes)
588,631 (-0.3% / -1,544)
4.4(+0.0000) (3,146+1 votes)
161,386 (-0.0% / -64)
3.7(+0.0000) (88+0 votes)
229 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
6,002 (-0.8% / -49)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
111,268 (+0.5% / +549)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
15,981 (+0.1% / +21)
3.9(+0.0000) (178+0 votes)
1,921 (+2.8% / +53)
4.9(+0.0000) (44+0 votes)
320 (+4.9% / +15)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
834,660 (+0.0% / +158)
4.4(-0.1000) (3,691+4 votes)
7,842 (+0.2% / +18)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
23,178 (-0.1% / -33)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
146,502 (+0.1% / +160)
3.0(+0.0000) (621+1 votes)
176
Readima
746 (+2.6% / +19)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
718,274 (-0.1% / -486)
4.8(+0.0000) (272+0 votes)
2,665 (+0.6% / +16)
3.3(+0.0000) (42+0 votes)
14,786 (+0.1% / +9)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
5,697,622 (+0.2% / +10,869)
4.1(+0.0000) (52,217+11 votes)
64 (+4.9% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
8,214 (+0.7% / +54)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
183
LT Debug
1,292 (+1.1% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
563 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
58,280 (-1.4% / -834)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
614 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
1,306 (+1.2% / +15)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
248,479 (-0.1% / -272)
4.2(+0.0000) (342+0 votes)
3,970,961 (+0.5% / +19,321)
3.1(+0.0000) (1,161+0 votes)
7,640 (+0.4% / +31)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
191
AirOps
2,801 (+1.2% / +33)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
61,296 (+0.3% / +170)
2.6(+0.0000) (46+0 votes)
246 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
528,568 (+0.0% / +142)
4.4(+0.0000) (834+2 votes)
195
Dooly
3,495 (-0.7% / -26)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
46,432 (-1.3% / -602)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
446 (-1.3% / -6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
594 (+3.8% / +22)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
801 (+0.3% / +2)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
312,121 (-0.4% / -1,274)
4.4(+0.0000) (1,742+3 votes)
4,059,194 (+0.1% / +3,651)
4.6(+0.0000) (1,064+2 votes)
7,412 (+0.3% / +23)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
1,839,756 (+0.1% / +2,479)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
21,211 (-1.0% / -206)
4.3(+0.0000) (407+2 votes)
9,463,588 (-0.2% / -20,142)
4.1(+0.0000) (849+0 votes)
161,931 (+0.3% / +429)
12,789 (-0.0% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,120 (+0.7% / +80)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
49,244 (+1.4% / +666)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
4,829 (+1.4% / +66)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
559 (+4.5% / +24)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
4,850 (+6.1% / +280)
3.9(-0.2000) (15+1 votes)
12,751 (+0.3% / +44)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
214
BlufVPN
1,968 (-0.9% / -17)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
33,217 (+208.9% / +22,464)
3,451 (+0.5% / +17)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
631 (+1.0% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
142 (+3.6% / +5)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
697 (+1.8% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,216,720 (+0.7% / +15,025)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
345,419 (-27.2% / -129,280)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
12,376 (-0.0% / -5)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
11,401 (-0.1% / -7)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
5,242 (+0.2% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
78,976 (+0.7% / +536)
4.9(+0.0000) (862+2 votes)
4,028,840 (+0.0% / +690)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
3,597 (-0.7% / -24)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,516 (+0.2% / +13)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
2,762 (+0.6% / +16)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
786,645 (+0.1% / +830)
4.4(+0.0000) (987+0 votes)
52,361 (+0.7% / +366)
4.5(+0.0000) (769+0 votes)
123 (+2.5% / +3)
87 (-3.3% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
234
LeetHub
38,121 (+0.1% / +41)
4.0(+0.0000) (83+0 votes)
12,094 (+0.5% / +58)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
18,685 (-3.3% / -637)
4.0(+0.0000) (204+0 votes)
8,054,422 (-0.0% / -2,614)
4.6(+0.0000) (79,289+8 votes)
21,256 (+0.4% / +75)
4.6(+0.0000) (178+0 votes)
55,310 (+0.0% / +11)
4.6(+0.0000) (395+0 votes)
30,279 (-0.7% / -214)
4.4(+0.0000) (252+0 votes)
766,622 (+0.2% / +1,882)
4.3(+0.0000) (72+1 votes)
18,301 (-0.0% / -1)
3.9(+0.0000) (103+0 votes)
59,433 (+0.1% / +68)
4.6(+0.0000) (181+1 votes)
2,155 (+1.4% / +30)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
2,531 (+1.0% / +24)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
247
Feedbro
48,762 (+0.6% / +267)
4.6(+0.0000) (450+0 votes)
988,068 (+0.1% / +1,085)
4.7(+0.0000) (7,448+0 votes)
249
soLucky
463 (-2.5% / -12)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
2,967 (+0.7% / +20)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
907 (-0.9% / -8)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,523 (+0.3% / +5)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
62,887 (-0.4% / -279)
3.9(+0.0000) (234+0 votes)
2,265 (+0.9% / +21)
3.0(+0.0000) (39+0 votes)
331 (+4.4% / +14)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
34,467 (-0.2% / -54)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
74,856 (+0.8% / +616)
3.5(+0.0000) (76+0 votes)
24,280 (+0.2% / +48)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
6,338 (+3.5% / +217)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
260
ProxyFish
4,663 (+0.2% / +7)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
488 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
783,475 (-0.0% / -118)
4.7(+0.0000) (1,449-1 votes)
13,485 (+0.3% / +46)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
31,716 (-0.1% / -44)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
149 (+4.9% / +7)
122,480 (-0.0% / -58)
4.4(+0.0000) (524+0 votes)
1,728 (+1.8% / +30)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
659,508 (-0.0% / -8)
4.5(+0.0000) (397+1 votes)
8,676 (+0.5% / +45)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
270
Buffer
249,919 (-0.3% / -682)
4.7(+0.0000) (3,059+0 votes)
1,421 (+0.3% / +4)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
302,359 (+0.1% / +285)
4.5(+0.0000) (667+9 votes)
273
Weflow
430 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
274
Howl
1,342 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
275
Keep Out
2,599 (+2.8% / +70)
37,198 (+1.0% / +373)
4.3(+0.0000) (70+0 votes)
1,192 (-0.5% / -6)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
5,673,152 (+1.7% / +92,455)
4.7(+0.0000) (10,007+1 votes)
78,433 (+0.6% / +431)
4.6(+0.0000) (1,407+1 votes)
280
Zapier
41,428 (+0.5% / +206)
3.9(+0.0000) (122+0 votes)
432,598 (+0.1% / +510)
4.6(+0.0000) (219+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
25,963 (+1.1% / +279)
4.1(+0.0000) (657+0 votes)
568 (+0.5% / +3)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
30,628 (+0.3% / +94)
3.9(+0.0000) (176+0 votes)
2,559 (+0.3% / +7)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
7,987 (+0.1% / +5)
4.7(+0.0000) (112+0 votes)
33,233 (+0.4% / +143)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
67,486 (+0.4% / +268)
3.9(+0.0000) (322+4 votes)
5,339 (+0.4% / +23)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
198 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
40,107 (+0.2% / +91)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
293
Slapdash
2,046 (-0.2% / -4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
398 (-0.5% / -2)
4,668 (+1.8% / +81)
3.1(+0.0000) (45+0 votes)
138 (+0.7% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,559 (+1.0% / +72)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
1,079 (+0.5% / +5)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)