extension ExtPose

Keyword: save tabs -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4.7(+0.0000) (67+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (354+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (58+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (83+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,126+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (298+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (297+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (233+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (78+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (94+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (197+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (934+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (615+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,878+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (628+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (88+0 votes)
652 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (477+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (185+1 votes)
733 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (245+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (83+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (76+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (82+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (31+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,067+0 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (136-1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (47+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (79+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (183+0 votes)
216 (+5.4% / +11)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (159+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,662+6 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
294 (-1.0% / -3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
899 (+0.2% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
45
OneTab
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13,310+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (838+4 votes)
103 (+2.0% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
133 (+3.9% / +5)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
321 (-0.3% / -1)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
52
tabzen
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
980 (+8.0% / +73)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (260+0 votes)
356 (-2.7% / -10)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (95+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (138+4 votes)
260 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
939 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
818 (+2.1% / +17)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (102+0 votes)
65
AllTabs
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
68
NimoTab
356 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (589+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (859+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (209+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (61+0 votes)
109 (-7.6% / -9)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (25+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5,704-2 votes)
222 (-3.9% / -9)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (196+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (536+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,434+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (165+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
85
TabMate
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
146 (-1.4% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
490 (-1.8% / -9)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
76 (+18.8% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
92 (+7.0% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (87+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (41+0 votes)
322 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (58+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,872-4 votes)
482 (-4.4% / -22)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (84+0 votes)
330 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (140+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,153+0 votes)
104
Save Tabs
39 (+5.4% / +2)
105
Wakelet
50,000 (-16.7% / -10,000)
4.5(+0.0000) (67+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
140 (+10.2% / +13)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
294 (-2.3% / -7)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
110
Tabulate
225 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
112
Tab Saver
4,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (60+0 votes)
114
Dog Ear
350 (+2.3% / +8)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
326 (-1.2% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
117
TabPlus
387 (-0.5% / -2)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
27 (+12.5% / +3)
119
tabExtend
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (177+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,406+1 votes)
121
Save Tabs
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.1000) (7+1 votes)
123
Fast Tabs
567 (-1.2% / -7)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
521 (+1.2% / +6)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
125
Stash
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,547+4 votes)
109 (+0.0% / +0)
128
Open Tab
257 (-3.4% / -9)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (908+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
226 (+3.7% / +8)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
282 (-3.8% / -11)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
134
Keptab
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
298 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
118 (+16.8% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (63+0 votes)
293 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
295 (+3.1% / +9)
4.6(+0.0000) (10+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (74+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (549+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (80+0 votes)
144
Save Tabs
13 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
331 (-2.4% / -8)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (54+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,876+15 votes)
40 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (602+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (605+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
305 (+2.0% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (540+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (34,677+36 votes)
354 (+3.5% / +12)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
161
TabMerger
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
162
SnapTab
34 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (125+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,689+0 votes)
749 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
800 (+1.1% / +9)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
169
Clozoom
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24,819+0 votes)
684 (-1.2% / -8)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,292+1 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
51 (-3.8% / -2)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
177
Tangent
100 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
180
Bookmark
107 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
58 (+7.4% / +4)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (62,282+100 votes)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
54 (+5.9% / +3)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
449 (+6.1% / +26)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
412 (+0.7% / +3)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
193
Tabit
28 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,841+29 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (55+0 votes)
196
TabSaver
128 (-1.5% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
207 (+0.5% / +1)
577 (+2.3% / +13)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,419-1 votes)
200
Tab Box
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (375+0 votes)
203
Tabsets
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
303 (+0.3% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
237 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
715 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
40 (+8.1% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
212 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
345 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (108+0 votes)
213
Tab Save
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (129+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (615-1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (251+0 votes)
268 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
219
Open Tabs
75 (-1.3% / -1)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
220
TabMan
43 (-2.3% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
221
TabTrum
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
222
Platstack
205 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
223
Capture
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
224
Linkclump
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,892-1 votes)
225
Web Maker
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (979+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (915+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (110+0 votes)
388 (-1.0% / -4)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (168+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (71+0 votes)
232
Autofill
600,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,607+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (38+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.1000) (469+7 votes)
15 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
239
Throwback
10 (-23.1% / -3)
102 (+7.4% / +7)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (184+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
542 (-0.6% / -3)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
66 (-14.3% / -11)
150 (+4.9% / +7)
246
Cryonics
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
267 (-2.6% / -7)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (31+0 votes)
6,000,000 (-14.3% / -1,000,000)
4.0(+0.0000) (11,689-4 votes)
1,000 (+0.4% / +4)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
251
TaBoard
10 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (233+0 votes)
172 (+0.0% / +0)
50 (+0.0% / +0)
255
Tab-Save
111 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (166+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,712-4 votes)
106 (-6.2% / -7)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
40 (-7.0% / -3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
80 (+2.6% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
692 (-6.4% / -47)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (65+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
267
TabStash
110 (-2.7% / -3)
268
Tab Saver
63 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
476 (+1.9% / +9)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,009+2 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
512 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
276
GoTo Tab
8,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (57+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (173+0 votes)
279
Rich URL
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
280
Spaces
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (180+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (223+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (69+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
286
Tabbie
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (83+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
63 (-7.4% / -5)
174 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (536+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,474+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
298
net
127 (+6.7% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
300
Quick 'K'
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)