extension ExtPose

Keyword: save open tabs -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
493,986 (+0.0% / +15)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
151,468 (-0.1% / -100)
4.5(+0.0000) (3,146+1 votes)
34,404 (-0.1% / -33)
4.0(+0.0000) (270+0 votes)
24,129 (+0.1% / +21)
4.1(+0.0000) (85+0 votes)
804 (+1.6% / +13)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
11,731 (+0.1% / +16)
4.5(+0.0000) (99+0 votes)
24,396 (-0.1% / -28)
4.5(+0.0000) (102+1 votes)
131,062 (+0.2% / +311)
4.4(+0.0000) (322+0 votes)
11,511 (+0.1% / +8)
4.4(+0.0000) (218+1 votes)
155,431 (-0.1% / -174)
4.4(+0.0000) (2,044+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,550 (-1.3% / -20)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
7,206 (-0.0% / -3)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
23,871 (+0.0% / +10)
3.8(+0.0000) (69+0 votes)
2,630 (-0.2% / -6)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
5,335 (+0.1% / +4)
4.8(+0.0000) (246+0 votes)
282,639 (+0.2% / +511)
4.7(+0.0000) (713+0 votes)
1,903 (+1.8% / +33)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
5,033 (+0.3% / +14)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
20
AllTabs
3,293 (-0.5% / -16)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
109,104 (+2.9% / +3,093)
4.6(+0.0000) (468+0 votes)
4,688 (+0.2% / +8)
3.8(+0.0000) (58+0 votes)
2,391 (-0.7% / -16)
4.3(+0.0000) (45+1 votes)
180,580 (+0.0% / +37)
4.7(+0.0000) (2,965+1 votes)
180,776 (+0.1% / +253)
3.9(+0.0000) (508+0 votes)
67,937 (-0.1% / -67)
4.5(+0.0000) (674+1 votes)
3,819 (-0.1% / -5)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
257,243 (+0.0% / +71)
3.8(+0.0000) (277+0 votes)
8,880 (-0.3% / -24)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
58,835 (+0.4% / +260)
3.6(+0.0000) (99+0 votes)
807 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
593 (-0.7% / -4)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
33
tabzen
1,653 (+1.0% / +16)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
419 (+2.2% / +9)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
34,212 (-0.2% / -59)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
221 (+0.9% / +2)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,088 (+0.6% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
682,517 (+0.5% / +3,726)
4.9(+0.0000) (6,060+15 votes)
25,514 (+0.1% / +32)
4.5(+0.0000) (117+0 votes)
1,648 (+0.5% / +8)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
344 (+0.6% / +2)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,008 (+0.1% / +4)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
2,168,539 (+0.3% / +7,471)
4.6(+0.0000) (194+8 votes)
105,914 (+0.3% / +318)
3.9(+0.0000) (205+0 votes)
132 (-2.2% / -3)
2,923 (+0.3% / +8)
3.9(+0.0000) (104+0 votes)
426,936 (+0.0% / +33)
4.3(+0.0000) (2,922+0 votes)
3,833 (-0.1% / -5)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
140 (-0.7% / -1)
15,909 (-0.1% / -22)
4.0(+0.0000) (77+0 votes)
688 (+0.7% / +5)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
6,020 (+0.4% / +24)
4.6(+0.0000) (548+0 votes)
3,655 (+0.1% / +2)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
5,991 (-0.2% / -12)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
173,060 (+0.1% / +191)
4.3(+0.0000) (803+0 votes)
69,221 (-0.1% / -76)
4.4(+0.0000) (799+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
7,813 (+0.5% / +42)
4.5(+0.0000) (178+1 votes)
1,135 (+5.9% / +63)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
405 (+0.2% / +1)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
60,456 (+0.1% / +85)
4.3(+0.0000) (253+0 votes)
21,748 (-0.3% / -60)
4.5(+0.0000) (182+1 votes)
738 (-0.4% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
270 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
234,437 (+0.1% / +183)
4.3(+0.0000) (939+0 votes)
325,911 (+1.9% / +6,143)
4.5(+0.0000) (262+0 votes)
11,372 (+0.1% / +16)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
35,193 (+0.0% / +8)
4.7(+0.0000) (490+0 votes)
1,137 (-0.6% / -7)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
1,068,313 (+0.3% / +2,996)
4.8(+0.0000) (23,777-1 votes)
378 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,137 (-0.6% / -7)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
368 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,683 (-4.3% / -76)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
581 (-2.2% / -13)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,976 (-0.2% / -12)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
152,076 (-0.3% / -395)
4.2(+0.0000) (229+0 votes)
211 (+1.0% / +2)
249 (-1.6% / -4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
288 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,495 (+0.1% / +3)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
480,783 (+0.1% / +332)
4.8(+0.0000) (9,441-1 votes)
83
Wakelet
85,715 (-0.7% / -591)
4.5(+0.0000) (67+0 votes)
464,202 (-0.3% / -1,348)
4.2(+0.0000) (1,612+0 votes)
36,744 (+0.0% / +15)
4.3(+0.0000) (90+0 votes)
1,579,870 (+0.1% / +862)
3.6(+0.0000) (2,323+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
2,089,006 (+0.1% / +2,236)
4.6(+0.0000) (33,464+0 votes)
1,567 (-0.6% / -10)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
647 (-1.2% / -8)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
91
TabMate
1,536 (+0.1% / +2)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
793 (+0.9% / +7)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
26,858 (-0.1% / -14)
3.9(+0.0000) (60+0 votes)
3,545 (-0.4% / -16)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,202 (-0.2% / -4)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
106 (+1.9% / +2)
188,945 (+0.1% / +166)
4.2(+0.0000) (1,656+0 votes)
829 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,604 (+0.1% / +4)
3.8(+0.0000) (44+0 votes)
1,248 (+0.7% / +9)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,365 (-0.2% / -9)
2.1(+0.0000) (30+0 votes)
158,294 (+0.5% / +786)
4.4(+0.0000) (112+1 votes)
837 (+0.5% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
44,890 (-0.1% / -63)
4.5(+0.0000) (526+0 votes)
96,549 (+0.9% / +855)
4.7(+0.0000) (969-1 votes)
1,207 (-0.4% / -5)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
92,880 (+0.1% / +77)
3.6(+0.0000) (120+1 votes)
258 (+0.4% / +1)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
2,260 (+0.0% / +1)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
3,345 (-0.1% / -5)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
316 (+1.0% / +3)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
112
OneTab
2,750,528 (-0.0% / -206)
4.5(+0.0000) (13,410+0 votes)
113
Save Tabs
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,907,197 (+8.1% / +143,567)
4.2(+0.0000) (146+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
13,994 (+0.1% / +10)
4.5(+0.0000) (506+0 votes)
20,393 (-0.2% / -50)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
469 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119
Dark Mode
2,982 (+336.0% / +2,298)
5.0(+0.0000) (12+10 votes)
52 (-1.9% / -1)
180 (+1.1% / +2)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
30,140 (-0.0% / -8)
3.0(+0.0000) (167+0 votes)
200,803 (+0.0% / +24)
4.5(+0.0000) (1,406-1 votes)
26 (+4.0% / +1)
6,952 (-0.3% / -19)
6,635,193 (+0.1% / +6,174)
4.9(+0.0000) (66,391+12 votes)
8,359 (+0.3% / +21)
4.4(+0.0000) (140+0 votes)
4,197,603 (-0.1% / -3,601)
3.1(+0.0000) (1,149+0 votes)
129
tabExtend
16,534 (+0.2% / +40)
4.7(+0.0000) (224+0 votes)
13,983 (-0.1% / -18)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
388,004 (+0.0% / +57)
4.7(+0.0000) (572+5 votes)
407,245 (+0.2% / +743)
4.4(+0.0000) (327+0 votes)
133
Save Tabs
120 (-1.6% / -2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
134
Supatabs
613 (-0.8% / -5)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
540 (-0.6% / -3)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
431,359 (+49.7% / +143,120)
4.7(+0.0000) (341+12 votes)
425 (-0.2% / -1)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
43,709 (+0.5% / +225)
4.8(+0.0000) (72+0 votes)
343,928 (-0.2% / -756)
4.4(+0.0000) (1,500+7 votes)
140
Dog Ear
376 (+2.2% / +8)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
55,091 (+0.3% / +145)
4.9(+0.0000) (982+0 votes)
381,845 (+1.6% / +6,123)
4.3(+0.0000) (98+0 votes)
179,433 (-0.4% / -779)
4.5(+0.0000) (433+0 votes)
33,644 (-0.4% / -124)
3.9(+0.0000) (182+0 votes)
2,931 (+3.6% / +102)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
224,920 (+10.0% / +20,483)
3.9(-0.1000) (118+6 votes)
365,447 (+0.2% / +690)
4.9(+0.0000) (5,359+1 votes)
148
Locker
5,144 (+0.9% / +45)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
149
TabStash
163 (+1.9% / +3)
84 (+1.2% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
151
Skeema
3,660 (+0.2% / +6)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
152
Linkclump
349,528 (+0.2% / +531)
4.6(+0.0000) (3,783+2 votes)
6,638 (-0.3% / -21)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
12,893 (+0.4% / +47)
3.4(+0.0000) (72+1 votes)
253,779 (-0.0% / -26)
3.6(+0.0000) (262+0 votes)
67,261 (-0.1% / -73)
4.4(+0.0000) (9,728+1 votes)
52 (-1.9% / -1)
381 (+0.3% / +1)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
2,230 (+0.3% / +6)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
113,500 (-0.1% / -58)
4.7(+0.0000) (144+0 votes)
30,587 (-0.1% / -28)
4.6(+0.0000) (251+0 votes)
162
Tab Save
89,130 (-0.0% / -37)
4.2(+0.0000) (132+0 votes)
198,651 (-0.2% / -402)
4.4(+0.0000) (666+2 votes)
157 (+1.9% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,519 (-0.3% / -49)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
809 (-1.6% / -13)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
2,691 (+0.0% / +1)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
13,984 (+0.4% / +49)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
169
Tabsets
1,741 (+1.2% / +21)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
170
Capture
50 (+6.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,040 (+1.1% / +23)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
172
Tab Split
3,120 (-0.5% / -16)
173
Tabit
42 (+2.4% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
174
Platstack
234 (+2.2% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
863 (+0.7% / +6)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
516,409 (-0.0% / -22)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
16,077 (+0.2% / +33)
3.9(+0.0000) (85+0 votes)
925 (-0.1% / -1)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
50,338 (+0.6% / +285)
3.9(+0.0000) (58+0 votes)
2,742 (+103.1% / +1,392)
4.8(+0.2000) (21+11 votes)
181
Web Maker
58,647 (-0.1% / -37)
4.8(+0.0000) (986+0 votes)
678,551 (+0.0% / +43)
4.3(+0.0000) (950+0 votes)
17,189 (+0.0% / +2)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
330,663 (+0.2% / +522)
4.7(+0.0000) (1,436+4 votes)
5,235,622 (+0.0% / +2,186)
4.9(+0.0000) (357,269+23 votes)
186
Tab Box
179 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,539 (-0.2% / -35)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
188
Fast Tabs
599 (+0.7% / +4)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
548 (+2.4% / +13)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
190
Open Tabs
100 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
585,658 (+0.7% / +4,328)
4.9(+0.0000) (4,217+4 votes)
101,825 (-0.0% / -4)
4.7(+0.0000) (110+0 votes)
1,307 (+1.2% / +16)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
437 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
196
TabPlus
476 (+0.8% / +4)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
159 (-2.5% / -4)
19,772 (+0.6% / +118)
2.2(+0.0000) (110+0 votes)
199
GoTo Tab
8,111 (+0.6% / +46)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
4,970 (+0.1% / +6)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
60 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
437,787 (+0.0% / +155)
4.1(+0.0000) (7,554+0 votes)
12,787 (-0.3% / -44)
4.1(+0.0000) (57+0 votes)
20,808 (+1.3% / +277)
4.5(+0.0000) (129+1 votes)
562 (+2.7% / +15)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
206
Throwback
18 (+0.0% / +0)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
62,076 (+0.4% / +237)
4.6(+0.0000) (4,787+0 votes)
8,857 (+0.6% / +49)
4.0(+0.0000) (69+0 votes)
3,235 (+1.2% / +38)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
211
Save Tabs
70 (+1.4% / +1)
425 (+0.5% / +2)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
213
TaBoard
9 (+28.6% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
60,230 (+0.0% / +6)
4.2(+0.0000) (554+0 votes)
87,735 (-0.1% / -70)
4.3(+0.0000) (180+0 votes)
12,243 (-0.2% / -29)
4.0(+0.0000) (92+0 votes)
1,933,528 (+0.0% / +170)
4.6(+0.0000) (16,727-1 votes)
218
TabMan
49 (+2.1% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
134 (+2.3% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
43,959 (-0.7% / -300)
4.9(+0.0000) (72+0 votes)
208 (+1.5% / +3)
60,158 (-0.7% / -420)
4.4(+0.0000) (899+0 votes)
2,067 (+0.8% / +17)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
41,271 (+0.0% / +14)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
154 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
226
Calc
14,287 (-0.1% / -14)
4.7(+0.0000) (107+0 votes)
1,639 (+0.3% / +5)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
615,667 (+0.0% / +145)
4.5(+0.0000) (3,222+2 votes)
2,543 (+1.2% / +29)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
545 (-0.4% / -2)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
231
Quickmark
42 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,290 (-0.1% / -3)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
272 (+0.7% / +2)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
79 (+3.9% / +3)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (270,468+91 votes)
52 (+2.0% / +1)
132 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+8.1% / +3)
88,319 (+2.6% / +2,242)
4.8(+0.0000) (219+0 votes)
1,213 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
347,868 (+0.0% / +86)
3.4(+0.0000) (638+0 votes)
68 (+4.6% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
61,753 (-0.1% / -83)
3.7(+0.0000) (207+2 votes)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
171,510 (-0.0% / -81)
4.6(+0.0000) (326+1 votes)
1,385,326 (-0.0% / -14)
4.3(+0.0000) (212+0 votes)
916 (-0.4% / -4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
792 (-1.2% / -10)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
37,920 (+0.2% / +77)
4.4(+0.0000) (190+0 votes)
253
Rich URL
3,377 (+0.1% / +2)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
50,624 (-0.0% / -5)
4.5(+0.0000) (183+0 votes)
27,787 (-0.1% / -39)
4.6(+0.0000) (208+0 votes)
40,455 (-0.1% / -27)
4.7(+0.0000) (172+0 votes)
4,307 (+0.5% / +20)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
258
Clozoom
1,500 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
259
TabTrum
154 (-3.1% / -5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
919 (-0.9% / -8)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
261
TickleTab
73 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
251 (-0.8% / -2)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (55,107+14 votes)
2,265 (-0.3% / -7)
3.5(+0.0000) (112+0 votes)
308,581 (-0.2% / -675)
4.6(+0.0000) (2,648-2 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
310 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
491 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
10,926 (+0.2% / +17)
4.1(+0.0000) (99+0 votes)
273
net
137 (-2.1% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
56,605 (+3.1% / +1,691)
4.7(+0.0000) (101+4 votes)
58,711 (+0.0% / +28)
4.9(+0.0000) (966+0 votes)
11,237 (+0.2% / +24)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
1,042 (+0.8% / +8)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
23,413 (-0.3% / -63)
3.9(+0.0000) (37+0 votes)
104,165 (+2.9% / +2,914)
4.7(+0.0000) (296+0 votes)
677 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1,111 (-1.4% / -16)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
283
Save Tabs
17 (+6.2% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
569 (+1.2% / +7)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
124 (-0.8% / -1)
9 (-10.0% / -1)
181 (+2.3% / +4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,018 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
2,350 (-0.3% / -6)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
291
Cryonics
22 (-8.3% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,274 (-0.4% / -110)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
2,177 (-0.1% / -3)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3,180 (+0.8% / +26)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
296
SaveTabs
10 (-16.7% / -2)
2,049 (+0.3% / +6)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,817 (+0.4% / +8)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
141,675 (-0.1% / -185)
4.2(+0.0000) (846+0 votes)