extension ExtPose

Keyword: save open tabs -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
156,666 (+0.0% / +0)
4.5087(+0.0000) (3,204+0 votes)
23,518 (+0.0% / +0)
3.5758(+0.0000) (99+0 votes)
20,859 (+0.0% / +0)
4.5753(+0.0000) (584+0 votes)
26,913 (+0.0% / +0)
4.0115(+0.0000) (87+0 votes)
876 (+0.0% / +0)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
6,781 (+0.0% / +0)
4.8008(+0.0000) (251+0 votes)
5,221 (+0.0% / +0)
4.1316(+0.0000) (76+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,894 (+0.0% / +0)
4.6061(+0.0000) (33+0 votes)
32,489 (+0.0% / +0)
4.44(+0.0000) (125+0 votes)
13,402 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (104+0 votes)
159,855 (+0.0% / +0)
4.4032(+0.0000) (2,061+0 votes)
6,570 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (55+0 votes)
7,586 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
1,605 (+0.0% / +0)
2.7826(+0.0000) (23+0 votes)
159,363 (+0.0% / +0)
4.4263(+0.0015) (380+1 votes)
3,294 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
1,346 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,083,173 (+0.0% / +0)
4.6987(-0.0015) (24,628+15 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7753(-0.0001) (12,572+41 votes)
21
Qlearly
5,076 (+0.0% / +0)
3.4493(+0.0000) (69+0 votes)
22
tabzen
1,754 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
1,851 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
2,596 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
26
AllTabs
3,153 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
376 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
1,145 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,096 (+0.0% / +0)
4.1848(+0.0000) (92+0 votes)
839 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,877 (+0.0% / +0)
4.3253(+0.0000) (1,408+0 votes)
232 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
72,205 (+0.0% / +0)
4.3826(+0.0000) (805+0 votes)
848 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
37
Wakelet
82,851 (+0.0% / +0)
4.3521(+0.0000) (71+0 votes)
4,125 (+0.0% / +0)
4.9355(+0.0000) (31+0 votes)
364,152 (+0.0% / +0)
4.7144(+0.0000) (921+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
485 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
5,629 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (34+0 votes)
2,918 (+0.0% / +0)
3.5238(+0.0000) (21+0 votes)
1,041 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
47
TabNest
159 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
333 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
250,118 (+0.0% / +0)
4.6913(+0.0002) (3,486+2 votes)
2,157,334 (+0.0% / +0)
4.7885(+0.0000) (1,286+0 votes)
496 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
64,214 (+0.0% / +0)
3.5769(+0.0000) (104+0 votes)
340 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
681 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
897,860 (+0.0% / +0)
4.6849(-0.0088) (384+2 votes)
70,068 (+0.0% / +0)
4.4744(+0.0000) (723+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8393(+0.0000) (336+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5817(+0.0000) (887+0 votes)
57,527 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (42+0 votes)
1,685,906 (+0.0% / +0)
4.7292(+0.0000) (9,449+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
206,302 (+0.0% / +0)
3.8021(+0.0000) (571+0 votes)
6,027 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,455,255 (+0.0% / +0)
4.5232(+0.0015) (625+2 votes)
472 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
28,338 (+0.0% / +0)
4.4836(+0.0000) (122+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
1,908,611 (+0.0% / +0)
4.6715(+0.0000) (344+0 votes)
4,008,488 (+0.0% / +0)
4.3509(+0.0000) (57+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
78
Tabit
79 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
960,289 (+0.0% / +0)
4.657(-0.0006) (2,475+7 votes)
409 (+0.0% / +0)
321 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.799(-0.0094) (383+2 votes)
80 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
938 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,487 (+0.0% / +0)
4.2113(+0.0000) (71+0 votes)
22,263 (+0.0% / +0)
2.8621(+0.0000) (29+0 votes)
30,946 (+0.0% / +0)
3.8983(+0.0000) (59+0 votes)
1,155,335 (+0.0% / +0)
4.2571(+0.0010) (743+1 votes)
13,869 (+0.0% / +0)
4.26(+0.0000) (50+0 votes)
217 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,021 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,115 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
4.6087(+0.0000) (23+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
176 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100
Quickmark
134 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
826 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,127 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
1,418,247 (+0.0% / +0)
4.6136(+0.0000) (792+0 votes)
1,166 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,026,140 (+0.0% / +0)
4.6043(-0.0028) (1,031+8 votes)
694,159 (+0.0% / +0)
4.2051(+0.0000) (78+0 votes)
463,268 (+0.0% / +0)
4.6296(+0.0001) (3,410+1 votes)
749 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,133 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (45+0 votes)
111
Tab Group
14,835 (+0.0% / +0)
3.9512(+0.0000) (82+0 votes)
112
Grab Urls
312 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27,539 (+0.0% / +0)
4.3566(+0.0000) (244+0 votes)
31,548 (+0.0% / +0)
3.4199(+0.0000) (181+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
603,495 (+0.0% / +0)
4.5103(+0.0003) (2,773+6 votes)
6,582 (+0.0% / +0)
3.9914(+0.0000) (116+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
119
Tab Saver
368 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,155 (+0.0% / +0)
125,054 (+0.0% / +0)
3.7638(+0.0000) (271+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
612 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
919 (+0.0% / +0)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
1,993,097 (+0.0% / +0)
4.5966(+0.0000) (33,517+0 votes)
1,651 (+0.0% / +0)
4.1562(+0.0000) (32+0 votes)
424,824 (+0.0% / +0)
4.103(+0.0000) (330+0 votes)
212,370 (+0.0% / +0)
4.7752(+0.0053) (832+19 votes)
131
Partizion
1,961 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (96+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
304,313 (+0.0% / +0)
4.2818(+0.0000) (1,029+0 votes)
3,487,960 (+0.0% / +0)
4.7576(+0.0001) (40,728+22 votes)
122 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
137
TickleTab
64 (+0.0% / +0)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
138,855 (+0.0% / +0)
4.1462(+0.0154) (260+0 votes)
139
Open Tabs
1,207 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
141
Tab Save
101,735 (+0.0% / +0)
4.1678(+0.0000) (143+0 votes)
4,311,006 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
787,157 (+0.0% / +0)
4.5907(-0.0062) (259+1 votes)
440,648 (+0.0% / +0)
4.1987(+0.0000) (1,671+0 votes)
581,160 (+0.0% / +0)
3.7107(+0.0031) (833+2 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
22,247 (+0.0% / +0)
2.7727(+0.0343) (66+1 votes)
10 (+0.0% / +0)
150
TabSaver
4,962 (+0.0% / +0)
3.5882(+0.0000) (34+0 votes)
332 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
362 (+0.0% / +0)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
153
TabMate
1,714 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (24+0 votes)
154
Hence
23 (+0.0% / +0)
34 (+0.0% / +0)
1,593 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
818,085 (+0.0% / +0)
4.7409(+0.0004) (656+1 votes)
224,060 (+0.0% / +0)
4.299(-0.0029) (883+2 votes)
1,680 (+0.0% / +0)
2.5455(+0.0000) (11+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
546 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
678,253 (+0.0% / +0)
4.8626(-0.0039) (473+1 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
4.7931(+0.0000) (29+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,827 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (27+0 votes)
1,008,732 (+0.0% / +0)
4.8747(+0.0000) (12,877+29 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2094(+0.0000) (382+0 votes)
3,139 (+0.0% / +0)
4.2963(+0.0000) (27+0 votes)
2,744,610 (+0.0% / +0)
4.5556(-0.0159) (27-1 votes)
275 (+0.4% / +1)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
5,526 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (34+0 votes)
3,643 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
204,035 (+0.0% / +0)
4.6987(+0.0000) (989+0 votes)
13,934 (+0.0% / +0)
4.5634(+0.0000) (71+0 votes)
8,397,187 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
396 (+0.0% / +0)
3.5625(+0.0000) (16+0 votes)
1,148 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
751,724 (+0.0% / +0)
4.7181(+0.0000) (298+0 votes)
301,389 (+0.0% / +0)
4.6118(+0.0000) (152+0 votes)
2,841 (+0.0% / +0)
4.439(+0.0000) (41+0 votes)
982 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
562,983 (+0.0% / +0)
4.8127(+0.0000) (299+0 votes)
14,227 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
293,191 (+0.0% / +0)
4.6832(+0.0010) (303+1 votes)
964 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
13,795 (+0.0% / +0)
3.2778(+0.0000) (36+0 votes)
198,652 (+0.0% / +0)
4.1632(+0.0000) (1,654+0 votes)
2,064,236 (+0.0% / +0)
4.6911(+0.0002) (1,884+1 votes)
44,159 (+0.0% / +0)
4.5204(+0.0000) (538+0 votes)
222 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
636 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
204,348 (+0.0% / +0)
4.5115(+0.0000) (1,429+0 votes)
746 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
68,406 (+0.0% / +0)
4.7054(+0.0000) (112+0 votes)
2,549 (+0.0% / +0)
3.2963(+0.0000) (27+0 votes)
761,679 (+0.0% / +0)
4.8262(+0.0004) (932+2 votes)
5,908 (+0.0% / +0)
986,070 (+0.0% / +0)
4.6064(-0.0076) (343+1 votes)
2,945 (+0.0% / +0)
4.3273(+0.0000) (55+0 votes)
3,219 (+0.0% / +0)
3.7333(+0.0000) (45+0 votes)
204
MyTabs
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
205
Tabbouleh
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81,664 (+0.0% / +0)
4.4828(+0.0000) (290+0 votes)
19,232 (+0.0% / +0)
4.0938(+0.0000) (96+0 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.039(+0.0000) (589+0 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.6858(-0.0061) (226+2 votes)
210
TaBoard
10 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
303 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,082,400 (+0.0% / +0)
3.6512(+0.0006) (2,420+1 votes)
464,935 (+0.0% / +0)
4.6463(+0.0046) (311+4 votes)
847,450 (+0.0% / +0)
4.8282(+0.0000) (291+0 votes)
3,107 (+0.0% / +0)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
216
FuturFits
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,089 (+0.0% / +0)
4.4894(+0.0000) (47+0 votes)
624 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
57,519 (+0.0% / +0)
4.1731(+0.0000) (572+0 votes)
564 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
221
EasySave
18 (+0.0% / +0)
45,365 (+0.0% / +0)
3.5745(+0.0000) (47+0 votes)
30,652 (+0.0% / +0)
4.9201(+0.0000) (363+0 votes)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
283,658 (+0.0% / +0)
4.7458(+0.0000) (118+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
227
Locker
15,548 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,486 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8317(+0.0000) (202+0 votes)
170,090 (+0.0% / +0)
4.5089(-0.0003) (1,580-1 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42,732 (+0.0% / +0)
4.2828(+0.0000) (99+0 votes)
9,999,963 (+0.0% / +0)
4.4444(-0.0001) (310,675+144 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
14,738 (+0.0% / +0)
4.6721(+0.0000) (61+0 votes)
41,185 (+0.0% / +0)
4.5891(+0.0000) (258+0 votes)
21,439 (+0.0% / +0)
4.3951(+0.0000) (81+0 votes)
3,467 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
168 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
882 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
243
Workspace
28 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
304,934 (+0.0% / +0)
4.0155(+0.0000) (386+0 votes)
245
Save tabs
10 (+0.0% / +0)
246
Tab Split
3,834 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2,177 (+0.0% / +0)
4.76(+0.0000) (25+0 votes)
3,462 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
608 (+0.0% / +0)
4.1579(+0.0000) (19+0 votes)
57,557 (+0.0% / +0)
3.9825(+0.0000) (114+0 votes)
909 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
253
Tab Box
344 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,819 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
193 (+0.0% / +0)
3.5833(+0.0000) (12+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
425 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
2,003,137 (+0.0% / +0)
4.7483(+0.0000) (147+0 votes)
14,851 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (33+0 votes)
5,035 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8139(+0.0000) (1,306+0 votes)
1,825,717 (+0.0% / +0)
4.612(-0.0002) (17,217+2 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16,007 (+0.0% / +0)
4.4925(+0.0000) (67+0 votes)
266
Open Tabs
109 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
267
Fast Tabs
605 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (35+0 votes)
268
Papercuts
4,874 (+0.0% / +0)
4.3137(+0.0000) (102+0 votes)
269
OneTab
2,691,630 (+0.0% / +0)
4.4991(-0.0003) (13,761+0 votes)
3,491 (+0.0% / +0)
3.7857(+0.0000) (42+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
272
TabMan
73 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
744 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0737(+0.0045) (190+2 votes)
432 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,822,790 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
25,301 (+0.0% / +0)
3.8659(+0.0000) (82+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
281
GoTo Tab
7,554 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (56+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
283
tabTamer
4 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
9,526 (+0.0% / +0)
4.4069(+0.0000) (145+0 votes)
1,169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
287
Rich URL
5,196 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (63+0 votes)
875 (+0.0% / +0)
4.9348(+0.0000) (46+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,162 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
309,253 (+0.0% / +0)
4.5947(+0.0000) (264+0 votes)
1,272,161 (+0.0% / +0)
4.7313(+0.0000) (469+0 votes)
767,659 (+0.0% / +0)
4.33(+0.0000) (506+0 votes)
294
tabOS
1,467 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (32+0 votes)
1,065 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
16,896 (+0.0% / +0)
3.4217(+0.0000) (83+0 votes)
203,555 (+0.0% / +0)
4.5882(+0.0000) (357+0 votes)
665 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,230 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)