extension ExtPose

Keyword: youtube adblocker -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (244,056+586 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17,743+40 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (630+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (705+3 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,172-1 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,100-1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (179+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (53,852+11 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (109+0 votes)
5,000 (-50.0% / -5,000)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (119+8 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (185+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (134,714+57 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (16+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (283+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (237+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(-0.2000) (12+1 votes)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (78+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (179,769+15 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (178+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,542+1 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (46,639+17 votes)
430 (-1.6% / -7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (186+0 votes)
435 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (73+0 votes)
372 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12,492+23 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (258+0 votes)
1,000 (+10.5% / +95)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
429 (+0.5% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
148 (-2.0% / -3)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
186 (+2.2% / +4)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,805+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (389+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (394+1 votes)
92 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
20,000 (-33.3% / -10,000)
4.6(+0.0000) (301+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,513+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (46+0 votes)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (58+12 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,827+1 votes)
15 (+25.0% / +3)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (338+0 votes)
52 (-7.1% / -4)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(-0.1000) (15+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (62+0 votes)
154 (-1.3% / -2)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,877-2 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (494+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (369+5 votes)
475 (+1.9% / +9)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (517+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (407+0 votes)
301 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
101 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
426 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (654+0 votes)
535 (+3.1% / +16)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
834 (+1.2% / +10)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,364+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8,087+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
849 (+1.1% / +9)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (44+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (211+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
766 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
116 (-0.9% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
270 (+10.2% / +25)
21 (+10.5% / +2)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,248+2 votes)
106 (+1.0% / +1)
9,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (159+0 votes)
66 (-4.3% / -3)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (251+0 votes)
5 (+66.7% / +2)
139 (+3.7% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
111
AdToast
101 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
112
4chan X
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (235+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (755+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (92+0 votes)
536 (-0.2% / -1)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
117
ZeroAds
258 (+1.2% / +3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
648 (-2.0% / -13)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (58+0 votes)
233 (+1.3% / +3)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
651 (+0.5% / +3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
484 (-1.2% / -6)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,024+3 votes)
9 (+12.5% / +1)
4 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (33+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
118 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (84+0 votes)
134
Skip Ads
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
135
FlexBlock
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
136
Blur.live
4,000 (+0.0% / +0)
147 (-2.0% / -3)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
49 (+11.4% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
974 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
200 (+4.7% / +9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
495 (-1.6% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
144
Streamio
256 (+0.4% / +1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
146
SamLock
7 (+0.0% / +0)
16 (-5.9% / -1)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
149
AdSidebar
128 (+0.8% / +1)
37 (-5.1% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
70 (+4.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,518-1 votes)
155
Auto Skip
37 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
61 (+5.2% / +3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
52 (-1.9% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
163
Block Ads
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
164
Shimasu
9 (+12.5% / +1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
166
SkIntro
425 (-0.5% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
403 (+1.0% / +4)
10 (-9.1% / -1)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
177
TimeWarp
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
179
F-ads!