extension ExtPose

Keyword: extension icon

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,385,802 (+0.0% / +0)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
1,573,538 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
611,587 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,206,184 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
612,424 (+0.0% / +0)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
912,057 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
56,589 (+0.0% / +0)
3.8716(+0.0000) (966+0 votes)
111,059 (+0.0% / +0)
4.3381(+0.0000) (278+0 votes)
58,696 (+0.0% / +0)
4.6176(+0.0000) (34+0 votes)
27,245 (+0.0% / +0)
4.5325(+0.0000) (77+0 votes)
67,765 (+0.0% / +0)
4.4054(+0.0000) (2,600+0 votes)
1,163,662 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
24,011 (+0.0% / +0)
4.1486(+0.0000) (74+0 votes)
4,812,805 (+0.0% / +0)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
7,444 (+0.0% / +0)
4.8056(+0.0000) (36+0 votes)
16
Dusk
3,662,241 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
113,160 (+0.0% / +0)
4.1726(+0.0000) (394+0 votes)
224,025 (+0.0% / +0)
4.7927(+0.0000) (2,455+0 votes)
386,415 (+0.0% / +0)
4.7958(+0.0000) (1,224+0 votes)
55,930 (+0.0% / +0)
4.1832(+0.0000) (322+0 votes)
20,343 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
247,412 (+0.0% / +0)
4.2582(+0.0000) (182+0 votes)
38,567 (+0.0% / +0)
4.465(+0.0000) (600+0 votes)
26,839 (+0.0% / +0)
4.3148(+0.0000) (54+0 votes)
129,389 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (39+0 votes)
1,408 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,583 (+0.0% / +0)
3.597(+0.0000) (67+0 votes)
62,818 (+0.0% / +0)
4.1911(+0.0000) (314+0 votes)
3,843,404 (+0.0% / +0)
4.1481(+0.0000) (27+0 votes)
6,474 (+0.0% / +0)
3.8462(+0.0000) (26+0 votes)
16,886 (+0.0% / +0)
3.7333(+0.0000) (60+0 votes)
904,691 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
1,863,686 (+0.0% / +0)
4.0402(+0.0000) (5,052+0 votes)
3,058,029 (+0.0% / +0)
2.3125(+0.0000) (16+0 votes)
164,636 (+0.0% / +0)
4.6474(+0.0000) (3,287+0 votes)
756,035 (+0.0% / +0)
4.2689(+0.0000) (450+0 votes)
1,815,677 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3,303 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
45,102 (+0.0% / +0)
4.7094(+0.0000) (117+0 votes)
31,426 (+0.0% / +0)
3.8831(+0.0000) (77+0 votes)
20,551 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
138,527 (+0.0% / +0)
4.4713(+0.0000) (87+0 votes)
22,132 (+0.0% / +0)
4.0625(+0.0000) (48+0 votes)
30,290 (+0.0% / +0)
4.2179(+0.0000) (78+0 votes)
16,453 (+0.0% / +0)
4.2033(+0.0000) (123+0 votes)
346,268 (+0.0% / +0)
4.2393(+0.0000) (2,227+0 votes)
51,918 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
233,399 (+0.0% / +0)
3.8454(+0.0000) (802+0 votes)
194,447 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
4,112,929 (+0.0% / +0)
4.8529(+0.0000) (43,909+0 votes)
1,103,899 (+0.0% / +0)
3.3529(+0.0000) (17+0 votes)
2,121 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
31,772 (+0.0% / +0)
4.4409(+0.0000) (93+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
766 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
52,677 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,047 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (34+0 votes)
38,347 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (20+0 votes)
16,670 (+0.0% / +0)
4.3934(+0.0000) (333+0 votes)
13,614 (+0.0% / +0)
4.6159(+0.0000) (289+0 votes)
27,588 (+0.0% / +0)
4.3806(+0.0000) (155+0 votes)
51,895 (+0.0% / +0)
4.5516(+0.0000) (446+0 votes)
26,779 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
18,695 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (310+0 votes)
65
Utime
15,205 (+0.0% / +0)
4.5443(+0.0000) (79+0 votes)
66,055 (+0.0% / +0)
4.2796(+0.0000) (93+0 votes)
7,009 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (45+0 votes)
79,669 (+0.0% / +0)
4.5657(+0.0000) (875+0 votes)
4,129 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
1,590 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (27+0 votes)
5,989 (+0.0% / +0)
4.402(+0.0000) (102+0 votes)
62,876 (+0.0% / +0)
3.4949(+0.0000) (196+0 votes)
17,128 (+0.0% / +0)
255,893 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
6,279 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
42,872 (+0.0% / +0)
4.129(+0.0000) (93+0 votes)
2,689 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,029,177 (+0.0% / +0)
4.9049(+0.0000) (515+0 votes)
1,102,892 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
565,394 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (870+0 votes)
32,814 (+0.0% / +0)
4.5122(+0.0000) (410+0 votes)
1,102,458 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
1,094,447 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,099,509 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,097,221 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,094,723 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,098,950 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
701,055 (+0.0% / +0)
4.6662(+0.0000) (5,860+0 votes)
776,341 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,691 (+0.0% / +0)
4.5917(+0.0000) (120+0 votes)
28,049 (+0.0% / +0)
4.4862(+0.0000) (109+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
567 (+0.0% / +0)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
2,352 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
96,760 (+0.0% / +0)
4.88(+0.0000) (525+0 votes)
108,173 (+0.0% / +0)
4.4931(+0.0000) (1,588+0 votes)
106,957 (+0.0% / +0)
4.7705(+0.0000) (597+0 votes)
925 (+0.0% / +0)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
838 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
62,951 (+0.0% / +0)
4.4662(+0.0000) (148+0 votes)
916,024 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
5,871 (+0.0% / +0)
2.175(+0.0000) (120+0 votes)
38,857 (+0.0% / +0)
2.7222(+0.0000) (18+0 votes)
3,216 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (32+0 votes)
3,354 (+0.0% / +0)
4.48(+0.0000) (100+0 votes)
12,700 (+0.0% / +0)
4.1404(+0.0000) (292+0 votes)
1,099,849 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
5,285 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
109
Amplify
1,561,146 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
6,441 (+0.0% / +0)
4.3563(+0.0000) (421+0 votes)
9,055 (+0.0% / +0)
4.6684(+0.0000) (193+0 votes)
73,510 (+0.0% / +0)
4.6727(+0.0000) (1,830+0 votes)
48,745 (+0.0% / +0)
3.6964(+0.0000) (168+0 votes)
114
PUBG
15,590 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
425 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
116
Sudoku
35,712 (+0.0% / +0)
4.8425(+0.0000) (127+0 votes)
44,886 (+0.0% / +0)
3.5455(+0.0000) (11+0 votes)
498 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
51,727 (+0.0% / +0)
4.9915(+0.0000) (821+0 votes)
612,527 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
43,237 (+0.0% / +0)
4.8284(+0.0000) (268+0 votes)
1,097,024 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
18,824 (+0.0% / +0)
4.5446(+0.0000) (426+0 votes)
939,963 (+0.0% / +0)
4.8746(+0.0000) (7,936+0 votes)
20,984 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
2,752 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,301 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (32+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
254,750 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
226,943 (+0.0% / +0)
4.2114(+0.0000) (1,452+0 votes)
15,284 (+0.0% / +0)
4.487(+0.0000) (154+0 votes)
1,510 (+0.0% / +0)
3.0784(+0.0000) (51+0 votes)
1,482 (+0.0% / +0)
752,339 (+0.0% / +0)
3.5629(+0.0000) (668+0 votes)
29,806 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,345 (+0.0% / +0)
7,116 (+0.0% / +0)
64,529 (+0.0% / +0)
4.3766(+0.0000) (77+0 votes)
526,821 (+0.0% / +0)
4.844(+0.0000) (93,410+0 votes)
61,553 (+0.0% / +0)
4.5382(+0.0000) (327+0 votes)
65,642 (+0.0% / +0)
4.0696(+0.0000) (158+0 votes)
52,871 (+0.0% / +0)
3.6449(+0.0000) (138+0 votes)
3,284 (+0.0% / +0)
3.027(+0.0000) (37+0 votes)
950,706 (+0.0% / +0)
4.2387(+0.0000) (6,966+0 votes)
145
SEOInfo
3,650 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,060 (+0.0% / +0)
3,656 (+0.0% / +0)
4.4531(+0.0000) (64+0 votes)
156,480 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
6,591 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
254,486 (+0.0% / +0)
4.3336(+0.0000) (3,966+0 votes)
71,179 (+0.0% / +0)
4.6933(+0.0000) (538+0 votes)
1,397 (+0.0% / +0)
4.2432(+0.0000) (37+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,501 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
155
NavigUp
1,480 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (27+0 votes)
3,842,114 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
321 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
97,415 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
472,629 (+0.0% / +0)
4.6745(+0.0000) (934+0 votes)
63,620 (+0.0% / +0)
4.5886(+0.0000) (158+0 votes)
64,414 (+0.0% / +0)
4.356(+0.0000) (573+0 votes)
569 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
3,044 (+0.0% / +0)
2.6038(+0.0000) (53+0 votes)
130,385 (+0.0% / +0)
4.5025(+0.0000) (1,184+0 votes)
48,123 (+0.0% / +0)
4.9333(+0.0000) (30+0 votes)
1,338,631 (+0.0% / +0)
4.6402(+0.0000) (3,566+0 votes)
47,991 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
48,115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
48,461 (+0.0% / +0)
4.9643(+0.0000) (28+0 votes)
48,768 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
47,978 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
196 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (41+0 votes)
48,080 (+0.0% / +0)
4.9643(+0.0000) (28+0 votes)
47,991 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
47,960 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
48,147 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
48,093 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
48,047 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
48,023 (+0.0% / +0)
4.8846(+0.0000) (26+0 votes)
48,019 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
47,991 (+0.0% / +0)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
47,962 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
47,957 (+0.0% / +0)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)
48,284 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
49,194 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
48,246 (+0.0% / +0)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
48,056 (+0.0% / +0)
4.92(+0.0000) (25+0 votes)
48,055 (+0.0% / +0)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
48,033 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
48,030 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
48,019 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
48,008 (+0.0% / +0)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
48,005 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
47,992 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
47,985 (+0.0% / +0)
4.92(+0.0000) (25+0 votes)
47,985 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
47,943 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
48,809 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
48,778 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
48,071 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
48,492 (+0.0% / +0)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
48,028 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
48,024 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
48,013 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
48,002 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
48,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
47,998 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
47,997 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
47,994 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
47,997 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
47,994 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
47,987 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
48,447 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
47,983 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
48,167 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
48,094 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
48,093 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
48,039 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
48,038 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
48,026 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
48,025 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
48,015 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
47,996 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
47,990 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
47,985 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
47,921 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
48,377 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
48,194 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
48,084 (+0.0% / +0)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
48,015 (+0.0% / +0)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
48,521 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
48,011 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
48,007 (+0.0% / +0)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
47,987 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
47,979 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
47,979 (+0.0% / +0)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
47,970 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
48,187 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
48,184 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
48,133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
48,119 (+0.0% / +0)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
48,103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
48,080 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
48,074 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
48,073 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (21+0 votes)
48,032 (+0.0% / +0)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
47,999 (+0.0% / +0)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
47,993 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
47,979 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
48,291 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
48,286 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
48,231 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
48,128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
48,106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
48,088 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
48,088 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
48,054 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
48,051 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
48,026 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
48,003 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
47,999 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
47,998 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
47,992 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
47,991 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
47,972 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
47,970 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
47,969 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
47,943 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
47,932 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
47,929 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
48,281 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
48,131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
48,684 (+0.0% / +0)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
48,083 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
48,072 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
48,070 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
48,068 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
48,053 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
48,047 (+0.0% / +0)
4.8947(+0.0000) (19+0 votes)
48,046 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
48,038 (+0.0% / +0)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
48,010 (+0.0% / +0)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
47,984 (+0.0% / +0)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
47,982 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
47,979 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
47,967 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
47,957 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
228,914 (+0.0% / +0)
3.9448(+0.0000) (362+0 votes)
48,375 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
48,195 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
48,081 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
48,072 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
48,063 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
48,049 (+0.0% / +0)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
48,015 (+0.0% / +0)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
48,011 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
48,010 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
48,007 (+0.0% / +0)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
48,006 (+0.0% / +0)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
47,967 (+0.0% / +0)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)