extension ExtPose

Keyword: extension icon -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
787,157 (+0.0% / +0)
4.5968(+0.0000) (248+0 votes)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.7324(-0.0176) (213+1 votes)
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.8069(+0.0005) (378+1 votes)
2,366,915 (+0.0% / +0)
4.2743(+0.0000) (791+0 votes)
847,450 (+0.0% / +0)
4.8556(-0.0005) (284-1 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0440) (14+1 votes)
897,860 (+0.0% / +0)
4.7177(+0.0008) (372+1 votes)
818,085 (+2.3% / +18,085)
4.7236(-0.0027) (597+5 votes)
1,481,728 (+0.0% / +0)
4.5538(+0.0011) (3,075+19 votes)
309,253 (+0.0% / +0)
4.5962(+0.0000) (265+0 votes)
5,259,653 (+0.0% / +0)
4.7396(-0.0022) (4,481+5 votes)
761,679 (+0.0% / +0)
4.8288(+0.0046) (771+20 votes)
1,267,290 (+0.0% / +0)
4.8222(-0.0099) (388+1 votes)
2,003,137 (+0.0% / +0)
4.7847(+0.0000) (144+0 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.6802(-0.0076) (197+8 votes)
7,666,851 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
1,685,906 (+0.0% / +0)
4.7315(+0.0001) (9,449+2 votes)
212,370 (+0.0% / +0)
4.5977(+0.0273) (440+28 votes)
2,157,334 (+0.0% / +0)
4.8045(+0.0000) (1,279+0 votes)
283,658 (+0.0% / +0)
4.7458(+0.0022) (118+1 votes)
923,064 (+2.6% / +23,064)
4.8248(+0.0009) (565+3 votes)
4,008,488 (+0.0% / +0)
4.3265(+0.0140) (49+1 votes)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5986(+0.0005) (837+1 votes)
1,098,665 (+0.0% / +0)
4.8008(+0.0000) (266+0 votes)
960,289 (+0.0% / +0)
4.6542(-0.0001) (2,357+8 votes)
977,557 (+0.0% / +0)
4.8975(+0.0000) (244+0 votes)
850,954 (+0.0% / +0)
4.9156(+0.0000) (320+0 votes)
678,253 (+0.0% / +0)
4.8662(+0.0000) (471+0 votes)
8,814,642 (+0.0% / +0)
4.5096(-0.0002) (2,488-1 votes)
331,019 (+0.0% / +0)
4.1262(-0.0099) (317+1 votes)
1,155,335 (+0.0% / +0)
4.2674(-0.0041) (733+0 votes)
3,890,414 (+0.0% / +0)
4.0091(+0.0004) (5,264+2 votes)
368,342 (+0.0% / +0)
4.8456(-0.0030) (285+1 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.0582(-0.0052) (584+1 votes)
1,964 (+0.0% / +0)
3.9756(+0.0000) (41+0 votes)
4,256,651 (+0.0% / +0)
4.5567(-0.0052) (300+1 votes)
546 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
718,047 (+0.0% / +0)
4.5323(+0.0013) (325+3 votes)
279,741 (+0.0% / +0)
4.9341(+0.0000) (91+0 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.7184(-0.0008) (4,229+10 votes)
100,000 (-36.6% / -57,775)
4.6302(-0.0010) (3,486+1 votes)
1,418,247 (+0.0% / +0)
4.625(-0.0063) (776+3 votes)
1,120,177 (+0.0% / +0)
4.7007(+0.0016) (451-1 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2189(-0.0087) (370+1 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.6729(+0.0018) (538+3 votes)
1,577,833 (+0.0% / +0)
4.829(+0.0000) (421+0 votes)
537,085 (+7.4% / +37,085)
4.3324(-0.0032) (2,073+2 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.6552(+0.0060) (58+1 votes)
816,136 (+0.0% / +0)
4.596(-0.0049) (1,468+2 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1113(-0.0001) (15,546+11 votes)
8,003,544 (+0.0% / +0)
4.8902(-0.0001) (72,804+60 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.8192(-0.0010) (177-1 votes)
215,311 (+0.0% / +0)
4.5806(+0.0000) (217+0 votes)
1,346,492 (+0.0% / +0)
4.5232(-0.0073) (776+5 votes)
49,425 (+0.0% / +0)
3.5114(-0.0061) (176+4 votes)
686,440 (+0.0% / +0)
4.2557(+0.0000) (2,327+0 votes)
1,359,111 (+0.0% / +0)
3.875(-0.0279) (104+1 votes)
10,928 (+0.0% / +0)
4.4247(+0.0000) (73+0 votes)
161,973 (+0.0% / +0)
4.4625(+0.0025) (253+3 votes)
3,171 (+0.0% / +0)
1,077,101 (+0.0% / +0)
4.6461(-0.0006) (568-1 votes)
1,160,742 (+0.0% / +0)
4.5878(-0.0064) (558+1 votes)
246,782 (+0.0% / +0)
4.7434(+0.0000) (113+0 votes)
66,970 (+0.0% / +0)
4.4252(+0.0000) (254+0 votes)
424,824 (+0.0% / +0)
4.1331(+0.0000) (323+0 votes)
2,327,338 (+0.0% / +0)
4.4245(-0.0048) (417+0 votes)
369,208 (+0.0% / +0)
3.6231(+0.0000) (321+0 votes)
2,793 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
567,223 (+0.0% / +0)
4.7594(+0.0019) (374+3 votes)
4,091,922 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
700,435 (+0.0% / +0)
4.6013(+0.0009) (898+2 votes)
281,812 (+0.0% / +0)
4.8125(+0.0000) (112+0 votes)
31,327 (+0.0% / +0)
3.5055(-0.0059) (91+3 votes)
167,587 (+0.0% / +0)
3.3318(+0.0016) (211-1 votes)
274,793 (+0.0% / +0)
3.9231(+0.0000) (26+0 votes)
397,000 (+0.0% / +0)
3.6706(+0.0000) (252+0 votes)
1,102,509 (+0.0% / +0)
4.7669(+0.0000) (266+0 votes)
1,807 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,584 (+0.0% / +0)
3.619(+0.0000) (21+0 votes)
79,644 (+0.0% / +0)
4.4135(+0.0000) (133+0 votes)
50,213 (+0.0% / +0)
4.0823(-0.0022) (413-1 votes)
465,996 (+0.0% / +0)
4.5159(+0.0000) (1,382+0 votes)
912 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,182 (+0.0% / +0)
4.6585(+0.0000) (41+0 votes)
299,391 (+0.0% / +0)
3.5625(+0.0000) (144+0 votes)
40,202 (+0.0% / +0)
4.8046(+0.0103) (481+24 votes)
370,145 (+0.0% / +0)
3.6481(+0.0000) (54+0 votes)
53,319 (+0.0% / +0)
4.5048(-0.0084) (416+1 votes)
153,185 (+0.0% / +0)
4.525(+0.0000) (240+0 votes)
22,523 (+0.0% / +0)
4.6939(+0.0000) (294+0 votes)
16,082 (+0.0% / +0)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
25,098 (+0.0% / +0)
4.3383(+0.0000) (535+0 votes)
564 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0556) (10+1 votes)
1,326,560 (+0.0% / +0)
4.5078(-0.0011) (451+1 votes)
3,721 (+0.0% / +0)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
553,055 (+0.0% / +0)
4.5726(+0.0000) (241+0 votes)
111,261 (+0.0% / +0)
4.5842(+0.0005) (784+1 votes)
98
Utime
16,241 (+0.0% / +0)
4.5641(+0.0000) (78+0 votes)
2,414 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
1,649,277 (+0.0% / +0)
4.6914(+0.0000) (81+0 votes)
70,482 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
17,091 (+0.0% / +0)
3.9592(+0.0000) (49+0 votes)
10,010 (+0.0% / +0)
3.9231(+0.0897) (13+1 votes)
982,992 (+0.0% / +0)
4.9403(+0.0001) (1,022+2 votes)
283,112 (+0.0% / +0)
4.7609(+0.0026) (92+1 votes)
857,641 (+0.0% / +0)
4.2424(+0.0237) (33+1 votes)
431,604 (+0.0% / +0)
4.8104(-0.0026) (1,867+6 votes)
759,143 (-15.7% / -140,857)
3.6897(-0.0511) (29+2 votes)
109
Hand Tool
5,215 (+0.0% / +0)
3.7391(+0.0000) (92+0 votes)
150,839 (+0.0% / +0)
4.0079(-0.0010) (1,015+3 votes)
70,128 (+0.0% / +0)
4.2632(+0.0000) (95+0 votes)
5,350 (+0.0% / +0)
3.9885(+0.0000) (87+0 votes)
62,189 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
33,530 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (78+0 votes)
1,131,133 (+0.0% / +0)
4.5707(-0.0136) (757+9 votes)
751,724 (+0.0% / +0)
4.7279(+0.0000) (294+0 votes)
1,137,113 (+0.0% / +0)
4.1585(-0.0220) (738+7 votes)
431,811 (+0.0% / +0)
3.9618(+0.0000) (157+0 votes)
114,287 (+0.0% / +0)
4.1599(+0.0012) (713+1 votes)
571,111 (+0.0% / +0)
4.7975(+0.0000) (242+0 votes)
2,087,443 (+0.0% / +0)
4.6552(+0.0000) (145+0 votes)
16,852 (+0.0% / +0)
4.1273(+0.0000) (55+0 votes)
65,607 (+0.0% / +0)
4.7115(+0.0000) (52+0 votes)
1,200,741 (+0.0% / +0)
4.4562(-0.0010) (1,826+4 votes)
55,277 (+0.0% / +0)
3.9361(+0.0000) (485+0 votes)
100,531 (+0.0% / +0)
4.4741(+0.0000) (1,002+0 votes)
46,264 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
117,879 (+0.0% / +0)
4.9224(+0.0010) (232+3 votes)
890,762 (+0.0% / +0)
4.725(-0.0065) (531+2 votes)
3,565 (+0.0% / +0)
4.1389(+0.0000) (36+0 votes)
91,895 (+0.0% / +0)
4.6026(+0.0000) (156+0 votes)
44,166 (+0.0% / +0)
3.8676(-0.0028) (219+3 votes)
1,437,220 (+0.0% / +0)
4.7148(+0.0000) (13,361+0 votes)
8,163 (+0.0% / +0)
4.4454(+0.0000) (119+0 votes)
612,943 (+0.0% / +0)
4.1074(+0.0000) (27,494+20 votes)
3,727,484 (+0.0% / +0)
4.1768(+0.0007) (6,239+10 votes)
1,133,481 (+0.0% / +0)
4.8315(+0.0020) (1,098+83 votes)
22,149 (+0.0% / +0)
4.4324(+0.0000) (74+0 votes)
9,151 (+0.0% / +0)
3.3825(+0.0000) (183+0 votes)
1,234,289 (+0.0% / +0)
3.889(-0.0017) (1,450+5 votes)
141
mCoffee
444 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
34,371 (+0.0% / +0)
4.4759(+0.0000) (145+0 votes)
12,295 (+0.0% / +0)
3.7159(+0.0000) (88+0 votes)
9,669 (+0.0% / +0)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
116,085 (+0.0% / +0)
2.8307(+0.0000) (443+0 votes)
56,186 (+0.0% / +0)
3.7024(+0.0000) (168+0 votes)
26,196 (+0.0% / +0)
1.9365(+0.0000) (63+0 votes)
800,010 (+0.0% / +0)
4.5721(-0.0220) (1,103+24 votes)
88,004 (+0.0% / +0)
4.5996(-0.0007) (562+4 votes)
29,163 (+0.0% / +0)
4.5526(+0.0000) (38+0 votes)
277,755 (+0.0% / +0)
3.8474(+0.0000) (308+0 votes)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8448(+0.0000) (335+0 votes)
1,044,124 (+0.0% / +0)
4.4627(+0.0004) (4,573+7 votes)
51,938 (+0.0% / +0)
4.7434(+0.0000) (3,730+0 votes)
237,760 (+0.0% / +0)
3.844(+0.0000) (141+0 votes)
146,485 (+0.0% / +0)
4.4468(+0.0000) (141+0 votes)
471,286 (+0.0% / +0)
4.2691(+0.0000) (223+0 votes)
206,262 (+0.0% / +0)
3.9069(+0.0000) (612+0 votes)
2,192,098 (+0.0% / +0)
4.5294(-0.0042) (612+3 votes)
1,227 (+0.0% / +0)
4.1333(+0.0000) (15+0 votes)
647,223 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (36+0 votes)
160,816 (+0.0% / +0)
4.8122(+0.0004) (458+1 votes)
15,060 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
8,694 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
813,063 (+0.0% / +0)
4.4695(+0.0011) (1,116+6 votes)
770,127 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (304+0 votes)
776,859 (+0.0% / +0)
4.3679(+0.0014) (443+1 votes)
384,195 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (57+0 votes)
192,654 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (88+0 votes)
5,994 (+0.0% / +0)
2.1404(+0.0000) (114+0 votes)
20,850 (+0.0% / +0)
4.8431(+0.0000) (51+0 votes)
10,890 (+0.0% / +0)
4.6805(+0.0000) (241+0 votes)
4,158 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (110+0 votes)
3,300 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
603,495 (+0.0% / +0)
4.5204(-0.0015) (2,617+25 votes)
1,131 (+0.0% / +0)
3.8824(+0.0000) (34+0 votes)
177
Chat GPT
621,937 (+0.0% / +0)
4.6594(-0.0021) (1,107+8 votes)
2,291 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
23,741 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (48+0 votes)
151,504 (+0.0% / +0)
4.5531(-0.0006) (725+8 votes)
230,599 (+0.0% / +0)
4.3896(+0.0121) (154+3 votes)
1,990,644 (+0.0% / +0)
4.6249(-0.0011) (3,751+0 votes)
6,421 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
33,099 (+0.0% / +0)
3.3659(+0.0000) (41+0 votes)
8,240 (+0.0% / +0)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
1,341,507 (+0.0% / +0)
4.113(+0.0000) (115+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
454 (+0.0% / +0)
4.5143(+0.0000) (35+0 votes)
8,319 (+0.0% / +0)
4.8417(+0.0000) (139+0 votes)
79,816 (+0.0% / +0)
4.2439(+0.0491) (164+10 votes)
56 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,722 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
48,102 (+0.0% / +0)
4.0357(+0.0000) (56+0 votes)
174,760 (+0.0% / +0)
4.0309(+0.0000) (259+0 votes)
89,282 (+0.0% / +0)
3.0068(+0.0000) (587+0 votes)
10,523 (+0.0% / +0)
4.48(+0.0000) (25+0 votes)
20,218 (+0.0% / +0)
4.06(-0.0012) (50+1 votes)
19,352 (+0.0% / +0)
4.6066(+0.0000) (61+0 votes)
6,685 (+0.0% / +0)
4.3137(+0.0000) (424+0 votes)
38,879 (+0.0% / +0)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
252,208 (+0.0% / +0)
4.0912(-0.0168) (329+5 votes)
14,149 (+0.0% / +0)
3.9748(+0.0000) (318+0 votes)
3,241 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
1,774,803 (+0.0% / +0)
4.689(-0.0036) (299+3 votes)
8,100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
22,475 (+0.0% / +0)
4.5011(+0.0000) (463+0 votes)
122,893 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (60+0 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
7,961 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (24+0 votes)
532,034 (+0.0% / +0)
4.027(+0.0053) (185+1 votes)
300,000 (-3.6% / -11,260)
4.0471(+0.0000) (594+0 votes)
921 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,540,735 (+0.0% / +0)
4.7177(-0.0007) (797+5 votes)
172,445 (+0.0% / +0)
2.5333(+0.0000) (30+0 votes)
215
NavigUp
2,673 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
3,964 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
169,416 (+0.0% / +0)
3.9946(+0.0000) (367+0 votes)
269,152 (+0.0% / +0)
3.6607(+0.0000) (56+0 votes)
12,559 (+0.0% / +0)
2.0909(+0.0000) (55+0 votes)
311,599 (+0.0% / +0)
4.4296(+0.0000) (277+0 votes)
331,277 (+0.0% / +0)
4.361(+0.0000) (241+0 votes)
2,551 (+0.0% / +0)
726 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
224
SEOInfo
14,204 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
5,730 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
146,996 (+0.0% / +0)
4.5667(+0.0000) (90+0 votes)
760,744 (+0.0% / +0)
4.1333(-0.0052) (435+2 votes)
11,117 (+0.0% / +0)
4.2642(+0.0000) (53+0 votes)
450,530 (+0.0% / +0)
4.2986(+0.0000) (365+0 votes)
157,152 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
2,925 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
217,440 (+0.0% / +0)
4.182(-0.0013) (1,225+3 votes)
9,888 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
534 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
235
FATRANK
74,137 (+0.0% / +0)
4.0963(+0.0000) (218+0 votes)
312,984 (+0.0% / +0)
4.0412(+0.0000) (97+0 votes)
312,726 (+0.0% / +0)
3.8295(+0.0045) (264+1 votes)
125,054 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0045) (265+1 votes)
472,688 (+0.0% / +0)
4.2997(+0.0172) (634+18 votes)
591,220 (+0.0% / +0)
4.0791(-0.0022) (2,186+10 votes)
270 (+0.0% / +0)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
665,037 (+0.0% / +0)
4.5632(+0.0016) (277+1 votes)
35,725 (+0.0% / +0)
4.5263(+0.0000) (19+0 votes)
5,479 (+0.0% / +0)
4.5484(+0.0000) (31+0 votes)
64,604 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
43,544 (+0.0% / +0)
3.9348(+0.0000) (92+0 votes)
1,743 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
2,442 (+0.0% / +0)
4.7451(+0.0051) (51+1 votes)
9,158 (+0.0% / +0)
3.6557(+0.0000) (61+0 votes)
4,432 (+0.0% / +0)
4.5062(+0.0000) (81+0 votes)
1,489 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
23,275 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
12,485 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
92,704 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (40+0 votes)
255
Freezetab
6,570 (+0.0% / +0)
3.6364(+0.0000) (55+0 votes)
768 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
1,389 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,047 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
67,011 (+0.0% / +0)
3.6125(-0.0204) (80+1 votes)
68,096 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,607 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,167 (+0.0% / +0)
4.25(+0.1071) (8+1 votes)
700 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
638,506 (+0.0% / +0)
4.388(+0.0012) (2,250+6 votes)
11,403 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,187 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
322,402 (+0.0% / +0)
4.6152(+0.0000) (343+0 votes)
167,643 (+0.0% / +0)
4.1299(+0.0000) (77+0 votes)
269
Scamdoc
3,749 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
11,190 (+0.0% / +0)
4.36(+0.0000) (25+0 votes)
805 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
23,264 (+0.0% / +0)
2.069(+0.0000) (29+0 votes)
213,124 (+0.0% / +0)
4.7009(-0.0002) (1,257-1 votes)
7,498 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
13,557 (+0.0% / +0)
4.5983(+0.0017) (239+1 votes)
1,585,768 (+0.0% / +0)
1.8995(+0.0000) (209+0 votes)
8,964 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
278
SuperSub
6,560 (+0.0% / +0)
4.3333(-0.1449) (24+1 votes)
1,447 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
493,337 (+0.0% / +0)
3.5224(+0.0006) (781+1 votes)
13,028 (+0.0% / +0)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
25,906 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,011 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24,268 (+0.0% / +0)
4.9224(+0.0048) (245+2 votes)
19,893 (+0.0% / +0)
4.2424(+0.0000) (33+0 votes)
13,153 (+0.0% / +0)
3.3824(+0.0000) (34+0 votes)
715 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
5,449 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
88,425 (+0.0% / +0)
3.4706(+0.0000) (51+0 votes)
20,835 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
4,285 (+0.0% / +0)
4.3243(+0.0188) (37+1 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.0536(-0.0097) (317+1 votes)
273,503 (+0.0% / +0)
4.5583(-0.0013) (1,021-3 votes)
1,530 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
20,365 (+0.0% / +0)
3.6316(+0.0132) (304+0 votes)
417,887 (+0.0% / +0)
4.6411(-0.0003) (7,315+17 votes)
17,050 (+0.0% / +0)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
23,349 (+0.0% / +0)
2.9301(-0.0085) (229+1 votes)