extension ExtPose

Keyword: change -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (916+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (93+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14,463+299 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (39+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (242,941+352 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (181+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (37+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,197+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (85+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,364+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (108+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (82+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (364+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,577+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,931+19 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,158+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (62+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (22+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (166+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,216+5 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (675+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (239+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,707-1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (135+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,737+0 votes)
100,000 (+11.1% / +10,000)
4.1(+0.0000) (64-1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (594+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (359+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,096+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (3,601+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,329+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (238+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (253+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (219+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (539+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (136+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (489+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(-0.1000) (18+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (625+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (695+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (69+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,406+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,511+1 votes)
344 (-1.1% / -4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (944+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (263+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (429+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (43+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (67+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (54+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
600,000 (-14.3% / -100,000)
4.5(+0.0000) (64+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (74+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (190+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (118+0 votes)
550 (-2.1% / -12)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,316+1 votes)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
177 (+0.6% / +1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (192+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (62+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (53,804+10 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (184+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12,558+15 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (108+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (91+0 votes)
472 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (180+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,603+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (48+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (308-1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(-0.1000) (39-3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (75+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(-0.1000) (38+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (211+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
194 (+1.6% / +3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (356+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (209+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (88+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,427+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (353+2 votes)
114
Hotkeys
3,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (71+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,516+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (50+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (42,017+10 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (128+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
121
Holmes
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (167+0 votes)
382 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,348+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
125
SplitCast
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
424 (+1.9% / +8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
849 (+1.2% / +10)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
973 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (119+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (84+0 votes)
135
Code Cola
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (253+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (716+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (231+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
143
Stylebot
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,829+0 votes)
144
urlNeXT
725 (-0.5% / -4)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (608+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
600 (-0.8% / -5)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,178+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (34+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (136+0 votes)
817 (+0.9% / +7)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17,671+13 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (375+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (71+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (872+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
542 (-3.2% / -18)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
829 (+1.6% / +13)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (315+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (289+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (73-1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (5,918+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,389+0 votes)
175
TubeToTV
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (126+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
352 (-0.6% / -2)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
600,000 (+50.0% / +200,000)
3.9(+0.1000) (18+1 votes)
255 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (44+0 votes)
787 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (420+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (69+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
874 (+0.5% / +4)
4.6(+0.0000) (61+0 votes)
417 (-0.5% / -2)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
484 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
250 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
538 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
381 (+0.3% / +1)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
315 (-1.9% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
620 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,171+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
199
xTab
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (103+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (91+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (51+0 votes)
202
Ethicly
301 (-0.7% / -2)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (435+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (1,268+0 votes)
4.7(+0.0000) (102+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
993 (-0.7% / -7)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,233+0 votes)
209
Free VPN
90,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (647+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (133+0 votes)
250 (+1.2% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (125+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (58+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (636+0 votes)
638 (-0.2% / -1)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
722 (-1.0% / -7)
2.8(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (667+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
683 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (228+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (252+0 votes)
394 (+1.3% / +5)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (127+0 votes)
642 (+0.5% / +3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,116+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (834+0 votes)
258 (-0.4% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
385 (+0.3% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,047+0 votes)
478 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,234+1 votes)
240
Utime
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
148 (-1.3% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (577+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
834 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (68+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (425+2 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (128+0 votes)
66 (+6.5% / +4)
249
EazyCSS
326 (-1.2% / -4)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
251
Trocker
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
4.6(+0.0000) (124+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (165+0 votes)
247 (+0.8% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,901+0 votes)
187 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
257
Asana2Go
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
184 (+1.1% / +2)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
153 (+4.8% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (302+0 votes)
261
Shiny Tab
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
262
AmIUnique
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (528+0 votes)
286 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (211+0 votes)
351 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
350 (+1.4% / +5)
3.4(+0.0000) (27+0 votes)
269
Everest
218 (+2.3% / +5)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
270
Fast Dial
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (406+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (73+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (866+2 votes)
606 (+2.2% / +13)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
278
JustLines
346 (-3.1% / -11)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
688 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (83+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (282+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (551-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (170+0 votes)
959 (+0.4% / +4)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
467 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (359+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (512+0 votes)
472 (+0.4% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
290
Saka
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
291
ReTorn
476 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (98+2 votes)
87 (-6.5% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (24+0 votes)