extension ExtPose

Keyword: web sites -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (519+2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (358+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15,231+4 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (187+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12,007+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (356+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (579+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (255+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,582+16 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (90+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,727+5 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (84+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (197,518+218 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (601+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (642+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (151+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
620 (+2.8% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
4.5(+0.0000) (109+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,012+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (697+2 votes)
60,000
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+11.1% / +10,000)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
32
uMatrix
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (781+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (114+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,015+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (47+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (233+0 votes)
487 (+3.8% / +18)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (587+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (126+0 votes)
141 (+2.2% / +3)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (55+1 votes)
802 (+1.3% / +10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,119+0 votes)
734 (+2.9% / +21)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,156+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,086+37 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,464+5 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (616+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (240+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (304+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (732+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,508+16 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (199+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
65
Adkrig
259 (+0.8% / +2)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
218 (+3.8% / +8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (67,655-1 votes)
666 (+3.9% / +25)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
193 (+0.5% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (429+2 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,365+0 votes)
404 (+3.1% / +12)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (86+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,416+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,815+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (675+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (36+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,680+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (76+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (144+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (80,371+4 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
1.1(+0.0000) (7+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (762+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (61+0 votes)
657 (+0.6% / +4)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
50,000 (+66.7% / +20,000)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (146+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (569+0 votes)
203 (+0.5% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
226 (-0.4% / -1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (57+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (248+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26,122+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (206,927-1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,550+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
105
Amplify
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
106
Lucid PiP
500,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (505+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,360+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (245+1 votes)
726 (+3.6% / +25)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
112
What Font
40,000 (+0.0% / +0)
113
Dark Mode
300,000 (+0.0% / +0)
2.9(-0.1000) (34+1 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (74,196+3 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30,001+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (115,396+4 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (158+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,235+8 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (286+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (95+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,567+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,221+4 votes)
774 (-0.9% / -7)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (69+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,344+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (67+0 votes)
761 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,658+0 votes)
88 (+12.8% / +10)
1,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,253+0 votes)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (560+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17,909+1 votes)
139
Web paint
500,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (197+1 votes)
141
Stylebot
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,800+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (57+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (72+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
91 (-1.1% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
995 (+0.9% / +9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (296+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (604+0 votes)
658 (+1.4% / +9)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (75+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (121+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (55,905+32 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,517+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (362+0 votes)
162
Stealthy
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,600+0 votes)
5,000 (-16.7% / -1,000)
3.5(+0.0000) (34+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
230 (+2.2% / +5)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (133,994+5 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (222+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (143+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (104+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (66+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,199+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (397+1 votes)
889 (+0.2% / +2)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
253 (+2.0% / +5)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,937+1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
177
Stylus
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (848+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (89+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (95+0 votes)
794 (-1.0% / -8)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (454+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
150 (-1.3% / -2)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,233+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,186+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (573+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (42+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
191
Dark Mode
389 (+1.0% / +4)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (526+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (144+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (85+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (660+1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10,563+2 votes)
102 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
823 (+1.4% / +11)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (172+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,221+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (17+0 votes)
207
Hashword
55 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
208
CastBuddy
90,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (593+0 votes)
349 (-1.1% / -4)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (6,047+2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,005+3 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (7,400+0 votes)
216
WebToEpub
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (192+0 votes)
217
Paintly
477 (+2.4% / +11)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (96+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (255+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (58+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (708+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (332+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (67+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (435+0 votes)
38 (+46.2% / +12)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
800,000
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (45+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (404+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (935+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (71+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,573+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (212+0 votes)
240
Weblin
181 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
381 (+1.1% / +4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (427+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,237+0 votes)
249
Dark Mode
6,000
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (609+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (60+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
256
Colorgrab
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (175+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (123+1 votes)
827 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
96 (+3.2% / +3)
974 (-0.4% / -4)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (35+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (67+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,354+5 votes)
266 (-1.1% / -3)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
262 (+3.1% / +8)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (99+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,253+16 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (145+0 votes)
491 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
408 (+2.5% / +10)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (35+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (33+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
335 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,907+2 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (126+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
539 (+0.9% / +5)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (47+0 votes)
764 (-0.1% / -1)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (35+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.1000) (19+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,505+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,347+0 votes)
296
Taco
9,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (58+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (112+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (952+3 votes)