extension ExtPose

Keyword: extension allows -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.8069(+0.0005) (378+1 votes)
897,860 (+0.0% / +0)
4.7177(+0.0008) (372+1 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0440) (14+1 votes)
281,812 (+0.0% / +0)
4.8125(+0.0000) (112+0 votes)
923,064 (+0.0% / +0)
4.8155(-0.0093) (569+4 votes)
1,039,134 (+0.0% / +0)
4.637(+0.0000) (18,619+2 votes)
70,482 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
2,088,606 (+0.0% / +0)
4.848(-0.0003) (533-1 votes)
106,571 (+0.0% / +0)
4.622(+0.0047) (82+1 votes)
2,192,098 (+0.0% / +0)
4.5294(-0.0042) (612+3 votes)
389,339 (+0.0% / +0)
4.4304(-0.0085) (560+4 votes)
2,744,610 (+0.0% / +0)
4.52(+0.0000) (25+0 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4318(-0.0013) (447-1 votes)
44,100 (+0.0% / +0)
4.2407(+0.0143) (54+1 votes)
986,070 (+0.0% / +0)
4.6302(-0.0056) (338+3 votes)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8448(+0.0000) (335+0 votes)
4,318,092 (+0.0% / +0)
4.5128(+0.0000) (39+0 votes)
423,350 (+0.0% / +0)
4.8071(-0.0069) (534+7 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2189(-0.0087) (370+1 votes)
397,000 (+0.0% / +0)
3.6706(+0.0000) (252+0 votes)
818,085 (+2.3% / +18,085)
4.7236(-0.0027) (597+5 votes)
336,643 (+0.0% / +0)
4.5991(-0.0027) (1,509+20 votes)
1,792,718 (+0.0% / +0)
4.7241(+0.0000) (29+0 votes)
431,586 (+0.0% / +0)
4.7528(-0.0146) (352+8 votes)
2,894,788 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
2,366,915 (+0.0% / +0)
4.2743(+0.0000) (791+0 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.6802(-0.0076) (197+8 votes)
1,455,255 (+0.0% / +0)
4.5248(-0.0009) (604+1 votes)
1,577,833 (+0.0% / +0)
4.829(+0.0000) (421+0 votes)
4,782,235 (+0.0% / +0)
4.1013(-0.0001) (54,315+18 votes)
2,327,338 (+0.0% / +0)
4.4245(-0.0048) (417+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
12,536 (+0.0% / +0)
4.8556(+0.0069) (374+17 votes)
2,003,137 (+0.0% / +0)
4.7847(+0.0000) (144+0 votes)
283,658 (+0.0% / +0)
4.7458(+0.0022) (118+1 votes)
2,064,236 (+0.0% / +0)
4.7088(-0.0052) (1,858+5 votes)
9,223,090 (+0.0% / +0)
3.884(+0.0023) (957+2 votes)
464,935 (+0.0% / +0)
4.625(-0.0157) (272+2 votes)
2,158,421 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.0582(-0.0052) (584+1 votes)
41,136 (+0.0% / +0)
3.6422(-0.0152) (109+1 votes)
7,351,696 (+0.0% / +0)
3.93(+0.0000) (4,815+0 votes)
1,774,803 (+0.0% / +0)
4.689(-0.0036) (299+3 votes)
1,077,101 (+0.0% / +0)
4.6461(-0.0006) (568-1 votes)
598,927 (+0.0% / +0)
3.3496(-0.0031) (758+1 votes)
813,063 (+0.0% / +0)
4.4695(+0.0011) (1,116+6 votes)
340,306 (+0.0% / +0)
4.4629(+0.0000) (175+0 votes)
287,858 (+0.0% / +0)
4.8556(+0.0000) (187+0 votes)
212,370 (+0.0% / +0)
4.5977(+0.0273) (440+28 votes)
472,688 (+0.0% / +0)
4.2997(+0.0172) (634+18 votes)
776,859 (+0.0% / +0)
4.3679(+0.0014) (443+1 votes)
770,127 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (304+0 votes)
562,983 (+0.0% / +0)
4.8271(+0.0000) (295+0 votes)
127,376 (+0.0% / +0)
4.0952(-0.8048) (63+13 votes)
1,338,428 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
505,279 (+0.0% / +0)
4.7131(+0.0000) (359+0 votes)
88,678 (+0.0% / +0)
3.7638(-0.0109) (254+1 votes)
800,010 (+0.0% / +0)
4.5665(-0.0055) (1,112+9 votes)
224,230 (+0.0% / +0)
4.7816(+0.0055) (2,280+132 votes)
4,091,922 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
8,971 (+0.0% / +0)
3.8421(+0.0000) (19+0 votes)
6,858 (+0.0% / +0)
4.7209(+0.0066) (43+1 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.7173(-0.0010) (4,231+2 votes)
37,390 (+0.0% / +0)
2.3592(+0.0000) (103+0 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.6729(+0.0018) (538+3 votes)
102,598 (+0.0% / +0)
4.5988(+0.0006) (643+1 votes)
1,783 (+0.0% / +0)
4.9655(+0.0000) (58+0 votes)
269,126 (+0.0% / +0)
4.3962(+0.0000) (53+0 votes)
1,234,289 (+0.0% / +0)
3.8858(-0.0032) (1,453+3 votes)
17,091 (+0.0% / +0)
3.9592(+0.0000) (49+0 votes)
153,520 (+0.0% / +0)
4.5517(-0.1268) (29+1 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
700,435 (+0.0% / +0)
4.5973(-0.0040) (899+1 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.8192(-0.0010) (177-1 votes)
5,403,770 (+0.0% / +0)
3.7778(-0.0155) (180+1 votes)
1,418,247 (+0.0% / +0)
4.625(-0.0063) (776+3 votes)
7,334 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0357) (60+4 votes)
15,060 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
494,005 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
62,600 (+0.0% / +0)
3.5957(+0.0000) (230+0 votes)
1,627,245 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
431,604 (+0.0% / +0)
4.8044(-0.0060) (1,871+4 votes)
6,570 (+0.0% / +0)
3.6364(+0.0000) (55+0 votes)
26,167 (+0.0% / +0)
4.5085(+0.0000) (59+0 votes)
566,467 (+0.0% / +0)
4.7906(+0.0000) (277+0 votes)
1,540,735 (+0.0% / +0)
4.7177(-0.0007) (797+5 votes)
60,031 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (28+0 votes)
758,314 (+0.0% / +0)
3.425(-0.0005) (1,066-1 votes)
3,781,939 (+0.0% / +0)
3.8493(+0.0000) (73+0 votes)
1,649,280 (+0.0% / +0)
4.4391(-0.0001) (28,162+23 votes)
705,220 (+0.0% / +0)
4.9875(-0.0094) (319+1 votes)
26,167 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (48+0 votes)
1,675,042 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
754,358 (+0.0% / +0)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
11,596 (+0.0% / +0)
263,132 (+0.0% / +0)
4.3523(+0.0024) (1,737+8 votes)
4,131,261 (+0.0% / +0)
4.4828(+0.0185) (29+1 votes)
22,263 (+0.0% / +0)
2.8621(+0.0000) (29+0 votes)
18,577 (+0.0% / +0)
4.8108(+0.0000) (37+0 votes)
245,874 (+0.0% / +0)
3.7875(+0.0004) (574+1 votes)
20,034 (+0.0% / +0)
4.6807(-0.0001) (404+3 votes)
7,559 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,438,590 (+0.0% / +0)
4.5278(-0.1008) (36+1 votes)
1,326,560 (+0.0% / +0)
4.5078(-0.0011) (451+1 votes)
1,335,387 (+0.0% / +0)
4.7932(-0.0000) (142,460+39 votes)
1,977 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
2,747,464 (+37.4% / +747,464)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
114,287 (+0.0% / +0)
4.1599(+0.0012) (713+1 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
8,079 (+0.0% / +0)
4.8421(+0.0000) (19+0 votes)
113,281 (+0.0% / +0)
3.7603(+0.0017) (146+1 votes)
493,337 (+0.0% / +0)
3.5224(+0.0006) (781+1 votes)
193,857 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
114
Settings
150,280 (+0.0% / +0)
4.459(-0.0243) (122+2 votes)
151,678 (+0.0% / +0)
3.8144(+0.0000) (765+0 votes)
25,345 (+0.0% / +0)
4.3968(+0.0000) (126+0 votes)
413,096 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
3,721 (+0.0% / +0)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
201,282 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
84,543 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
61,141 (+0.0% / +0)
4.5652(+0.0000) (69+0 votes)
1,359,111 (+0.0% / +0)
3.875(-0.0279) (104+1 votes)
4,791 (+0.0% / +0)
4.7342(+0.0105) (79+3 votes)
1,663 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,272 (+0.0% / +0)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
1,164 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
5,496 (+0.0% / +0)
4.9143(+0.0000) (105+0 votes)
26,576 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
8,104 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,101 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
101,425 (+0.0% / +0)
3.8245(+0.0000) (188+0 votes)
98,503 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
7,031 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
136,363 (+0.0% / +0)
3.7742(+0.0000) (31+0 votes)
198,757 (+0.0% / +0)
4.0545(+0.0000) (55+0 votes)
1,575,076 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,530 (+0.0% / +0)
4.9394(+0.0000) (99+0 votes)
55,020 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
60,915 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
44,356 (+0.0% / +0)
3.6897(+0.0000) (58+0 votes)
6,907 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
343,622 (+0.0% / +0)
4.6752(+0.0000) (982+0 votes)
143
TurboPlay
1,673,054 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
1,664 (+0.0% / +0)
1.1667(+0.0000) (6+0 votes)
11,841 (+0.0% / +0)
2.7895(+0.0000) (19+0 votes)
1,939,406 (+0.0% / +0)
4.5122(+0.0000) (41+0 votes)
3,051 (+0.0% / +0)
4.8743(+0.0000) (191+0 votes)
4,251,343 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
139,674 (+0.0% / +0)
4.5512(+0.0000) (283+0 votes)
86,832 (+0.0% / +0)
4.314(+0.0000) (430+0 votes)
759,143 (-15.7% / -140,857)
3.6897(-0.0511) (29+2 votes)
3,955 (+0.0% / +0)
4.2692(+0.0000) (26+0 votes)
81,630 (+0.0% / +0)
3.744(-0.0094) (293+1 votes)
154
MEGA
1,860,387 (+0.0% / +0)
4.3212(+0.0001) (7,126+1 votes)
69,577 (+0.0% / +0)
3.1364(+0.0000) (22+0 votes)
156
LTR-RTL
12,412 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
31,323 (+0.0% / +0)
4.3974(+0.0000) (78+0 votes)
4,158 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (110+0 votes)
37,442 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (27-1 votes)
3,256,262 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (39+0 votes)
257,803 (+0.0% / +0)
2.3206(+0.0000) (783+0 votes)
157,139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,685 (+0.0% / +0)
4.6571(+0.0000) (245+0 votes)
42,425 (+0.0% / +0)
4.1013(+0.0000) (79+0 votes)
61,974 (+0.0% / +0)
4.0658(+0.0000) (76+0 votes)
7,945 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,547 (+0.0% / +0)
3.4043(+0.0000) (141+0 votes)
283,467 (+0.0% / +0)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
4,750 (+0.0% / +0)
2,380,734 (+0.0% / +0)
4.6129(+0.0000) (12,913+1 votes)
146,483 (+0.0% / +0)
4.2441(+0.0000) (508+0 votes)
2,595 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
7,662 (+0.0% / +0)
4.8598(+0.0000) (107+0 votes)
6,863 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (60+0 votes)
655 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,717,891 (+0.0% / +0)
4.2419(+0.0000) (401+0 votes)
98,796 (+0.0% / +0)
4.0513(+0.0000) (39+0 votes)
285,669 (+0.0% / +0)
4.2907(-0.0172) (344+3 votes)
3,890,414 (+0.0% / +0)
4.0091(+0.0000) (5,264+0 votes)
25,394 (+0.0% / +0)
4.3364(+0.0000) (110+0 votes)
7,530 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (30+0 votes)
2,940 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,385,563 (+0.0% / +0)
4.8308(+0.0001) (50,945+36 votes)
24,843 (+0.0% / +0)
4.7812(+0.0000) (32+0 votes)
854 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
10,673 (+0.0% / +0)
2.5846(+0.0000) (65+0 votes)
2,183 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
115,348 (+0.0% / +0)
1.9046(+0.0000) (304+0 votes)
6,435 (+0.0% / +0)
4.0952(+0.0000) (21+0 votes)
4,256,651 (+0.0% / +0)
4.5567(-0.0052) (300+1 votes)
14,325 (+0.0% / +0)
2.9231(+0.0000) (13+0 votes)
34,093 (+0.0% / +0)
4.1176(+0.0000) (34+0 votes)
20,866 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0368) (20+1 votes)
38,974 (+0.0% / +0)
4.5686(+0.0065) (153+0 votes)
15,237 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
21,440 (+0.0% / +0)
1,503 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
42,883 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (21+0 votes)
34,393 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
62,427 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
5,636 (+0.0% / +0)
4.8532(+0.0012) (252+2 votes)
3,496 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
15,119 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,733 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
470 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
13,188 (+0.0% / +0)
3.0588(+0.0000) (136+0 votes)
1,360,411 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
108,755 (+0.0% / +0)
4.7887(+0.0004) (497+1 votes)
7,770 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (32+0 votes)
18,215 (+0.0% / +0)
4.2963(+0.0000) (27+0 votes)
5,892 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
445 (+0.0% / +0)
4.24(+0.0000) (25+0 votes)
5,603 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,437 (+0.0% / +0)
3.2143(+0.0000) (28+0 votes)
153,185 (+0.0% / +0)
4.5104(-0.0146) (241+1 votes)
22,628 (+0.0% / +0)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
2,421 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
3,950 (+0.0% / +0)
4.4068(+0.0000) (59+0 votes)
13,135 (+0.0% / +0)
4.1935(+0.0000) (31+0 votes)
64,604 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
2,291 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
292,376 (+0.0% / +0)
3.4305(-0.0027) (583-1 votes)
230,599 (+0.0% / +0)
4.3896(+0.0121) (154+3 votes)
6,329 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
15,574 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
40,777 (+0.0% / +0)
1.5319(+0.0000) (47+0 votes)
333,656 (+0.0% / +0)
3.8071(+0.0000) (337+0 votes)
1,120,177 (+0.0% / +0)
4.7007(+0.0016) (451-1 votes)
32,444 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
73,865 (+0.0% / +0)
1,108 (+0.0% / +0)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
900,000 (-6.7% / -64,555)
4.3954(+0.0006) (1,798+10 votes)
10,722 (+0.0% / +0)
3.0744(+0.0000) (403+0 votes)
1,674 (+0.0% / +0)
2.1111(+0.0000) (18+0 votes)
17,610 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (90+0 votes)
1,807 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
423,583 (+0.0% / +0)
4.6733(+0.0000) (649+0 votes)
33,530 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (78+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.9931(+0.0028) (2,174+7 votes)
1,961 (+0.0% / +0)
4.0435(+0.0000) (23+0 votes)
13,023 (+0.0% / +0)
3.4909(+0.0000) (55+0 votes)
9,847 (+0.0% / +0)
3.1621(-0.0100) (401+0 votes)
13,326 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (48+0 votes)
4,469,335 (+0.0% / +0)
3.7895(+0.0000) (114+0 votes)
7,077 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (162+0 votes)
76,248 (+0.0% / +0)
4.4202(+0.0000) (188+0 votes)
3,202 (+0.0% / +0)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
6,524 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
82,553 (+0.0% / +0)
3.2769(+0.0000) (65+0 votes)
25,301 (+0.0% / +0)
3.9241(+0.0000) (79+0 votes)
21,703 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
71,714 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (100+0 votes)
13,469 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,271 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
15,431 (+0.0% / +0)
3.8167(+0.0000) (251+0 votes)
17,030 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
35,661 (+0.0% / +0)
2.7391(+0.0000) (23+0 votes)
205,896 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (215+0 votes)
259
Guru
118,425 (+0.0% / +0)
4.0976(+0.0000) (41+0 votes)
553,055 (+0.0% / +0)
4.5726(+0.0000) (241+0 votes)
24,300 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (27+0 votes)
322,402 (+0.0% / +0)
4.6152(+0.0000) (343+0 votes)
4,589 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
53,198 (+0.0% / +0)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
8,563 (+0.0% / +0)
4.7027(+0.0000) (74+0 votes)
34,021 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0007) (432+1 votes)
9,282 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
12,999 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
269
MyIPCam
77,470 (+0.0% / +0)
3.7832(+0.0000) (775+0 votes)
270
CCTV View
49,633 (+0.0% / +0)
3.5164(+0.0000) (579+0 votes)
701 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
272
Xranks
3,526 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
297,750 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
134,723 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55,696 (+0.0% / +0)
3.7379(+0.0000) (145+0 votes)
70,560 (+0.0% / +0)
4.0884(-0.0250) (249+2 votes)
4,142,861 (+0.0% / +0)
3.9213(+0.0123) (89+1 votes)
48,642 (+0.0% / +0)
3.7808(+0.0000) (146+0 votes)
88,434 (+0.0% / +0)
3.1309(+0.0000) (275+0 votes)
280
VS Code
21,016 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
194,901 (+0.0% / +0)
1.2857(+0.0000) (28+0 votes)
159,895 (+0.0% / +0)
4.3696(-0.0068) (92-1 votes)
1,333 (+0.0% / +0)
187,882 (+0.0% / +0)
4.5861(-0.0037) (592+2 votes)
12,046 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
286
Tweak
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
223,012 (+0.0% / +0)
4.521(+0.0012) (787+2 votes)
3,075 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
10,049 (+0.0% / +0)
3.3889(+0.0000) (18+0 votes)
5,810 (+0.0% / +0)
3.918(+0.0000) (61+0 votes)
1,207 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.0536(-0.0097) (317+1 votes)
5,194,256 (+0.0% / +0)
3.0363(-0.0016) (1,240+1 votes)
317,199 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
14,588 (+0.0% / +0)
10,133 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (14+0 votes)
19,213 (-5.5% / -1,113)
3.8037(+0.0037) (107+0 votes)