extension ExtPose

Keyword: extension allows -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
700,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,514+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (425+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4,748+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (761+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (63+0 votes)
5,000,000 (-16.7% / -1,000,000)
4.1(+0.0000) (49,145+33 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (123+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (275+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (112+0 votes)
40,000 (+33.3% / +10,000)
3.9(+0.0000) (56+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.1000) (157+3 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (244+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (56+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
611 (-0.3% / -2)
2.4(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (44+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32,371+19 votes)
5,000 (-16.7% / -1,000)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (201+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (496+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (182+0 votes)
3.7(+0.0000) (54+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,049+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (129+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,531-2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,284+1 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (428+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (33+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (459+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (238+0 votes)
449 (-0.9% / -4)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,964+19 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (80+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (890+1 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (92+0 votes)
172 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,281+5 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (654+0 votes)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (142+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (27+0 votes)
200,000 (-33.3% / -100,000)
4.4(+0.0000) (1,363+0 votes)
70,000 (-12.5% / -10,000)
3.9(+0.0000) (177+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (125+0 votes)
791 (+3.5% / +27)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (123+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (912+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (39+0 votes)
337 (-1.2% / -4)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (310+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (74+0 votes)
956 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,122+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
431 (-1.4% / -6)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (427+0 votes)
99
LTR-RTL
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
841 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (89+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (502+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
171 (-2.8% / -5)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (261,353+218 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (59+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (107+0 votes)
114
Tabsets
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
120
uMatrix
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (795+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (297+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,624+15 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (55+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (686+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (30+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,007+2 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7,398+4 votes)
55 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (134+0 votes)
135
Xranks
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,102+1 votes)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (164+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (555+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (342+1 votes)
694 (-9.8% / -75)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
147
CastBuddy
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (600+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
149
Tweak
59 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
4.6(+0.0000) (636+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (116,650+7 votes)
153
Find Font
200,000 (+100.0% / +100,000)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (333+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
899 (+0.7% / +6)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
160
Wowsearch
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (114+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (46+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (66+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (272+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (648+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
171
CCTV View
30,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (590+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (428+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (81+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (686+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (208+0 votes)
96 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
179
Vowel
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (548-20 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (293+0 votes)
185
Buffer
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,125+0 votes)
219 (-2.2% / -5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,595+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (214+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
296 (-1.3% / -4)
427 (-1.8% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (107+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (61+0 votes)
425 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
170 (+2.4% / +4)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
175 (-5.4% / -10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (195+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1,870-1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
984 (-0.4% / -4)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(-0.1000) (83+1 votes)
208
GoLinks
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (589+3 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (64+0 votes)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,273+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
995 (+0.8% / +8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,245+1 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
3.7(+0.0000) (54+0 votes)
219
Dark Mode
179 (+4.7% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (103+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,788+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
600 (-1.5% / -9)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (26+0 votes)
641 (-7.1% / -49)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
784 (-4.7% / -39)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (708+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (61+0 votes)
97 (-1.0% / -1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (752+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (109+0 votes)
146 (-3.9% / -6)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
235
Daily Tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
156 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
239
IA4Chrome
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (36+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (45+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (81+0 votes)
962 (-0.1% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (72+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (247+0 votes)
249
VS Code
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (949+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
252
KDP Miner
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
887 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (85+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (172+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
264
DrawR
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
80,000 (-20.0% / -20,000)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (2,120+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (89+0 votes)
596 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (100+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
686 (-0.9% / -6)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
494 (-0.8% / -4)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
675 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (66+0 votes)
616 (-1.0% / -6)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (67+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (112+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (106+0 votes)
283
Debug CSS
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (11+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (330+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
288
Guru
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (83+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5,137+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (868+2 votes)
269 (+0.7% / +2)
20,000 (+0.0% / +0)
298
SwappID
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
436 (+0.9% / +4)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,357-1 votes)