extension ExtPose

Keyword: extension allows -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
800,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12,216+53 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (379+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,848+6 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,518+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,885+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (155+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (245+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (114+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (47+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (200+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (275+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (131+1 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (41,740+34 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (80+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (43+0 votes)
625 (+6.7% / +39)
5.0 (3 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.9(-0.1000) (23+1 votes)
843 (+5.1% / +41)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (58+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,554+4 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (140+0 votes)
1,000 (+45.3% / +312)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (303+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.4(-0.1000) (54+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15,437+7 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(-0.1000) (26+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (198+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (457+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (119+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (171+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(-0.1000) (28+1 votes)
6,000 (+20.0% / +1,000)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (770+4 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
236 (+6.8% / +15)
900,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
107 (-2.7% / -3)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (606-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,620+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (210+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (301+4 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
3.3(-0.1000) (8-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (779+5 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
427 (+4.1% / +17)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,042+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (203,241+175 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
81
Screeny
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (694+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (32+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
84
uMatrix
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (784+0 votes)
30,000 (-25.0% / -10,000)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (382+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (426+0 votes)
891 (-1.1% / -10)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,084+4 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,138+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
470 (-1.3% / -6)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (46+0 votes)
696 (-0.4% / -3)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(-0.1000) (10-1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (96+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.1000) (504-7 votes)
268 (-2.5% / -7)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+182.1% / +1,291)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
402 (+0.8% / +3)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (93+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (173+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,486+12 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,502+2 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (886+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
574 (+2.7% / +15)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (124+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (38+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,069+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (60+0 votes)
528 (+1.3% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
139
MyIPCam
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (768+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (74+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (152+0 votes)
121 (+8.0% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (147+0 votes)
50,000
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
924 (+0.9% / +8)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
152
Tabsets
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (175+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,460+1 votes)
156
Tab-Snap
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (131+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
838 (+6.3% / +50)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (115,525+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (108+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (152+0 votes)
168 (+11.3% / +17)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
165
CastBuddy
80,000 (-11.1% / -10,000)
3.7(+0.0000) (593+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (185+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (589+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (621+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (47+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,862+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
656 (+3.3% / +21)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (33+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
184
C2D URL
504 (+1.6% / +8)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
730 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,262+7 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (110+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (299+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (329+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (32+0 votes)
549 (+3.0% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,021+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
196
Settings
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.1000) (644+3 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (936+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (213+2 votes)
170 (+2.4% / +4)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
482 (+0.6% / +3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
887 (-0.6% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (49+0 votes)
121 (+2.5% / +3)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (444-1 votes)
136 (+5.4% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
501
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
55 (+10.0% / +5)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (124+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (512+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,791+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
940 (-0.2% / -2)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (109+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (178+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,268+0 votes)
3,000 (+200.0% / +2,000)
4.5(-0.1000) (8-1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
988 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (145+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
809 (-0.9% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
874 (+0.7% / +6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (35+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (90+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
375 (+0.8% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
236
KDP Miner
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (71+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1,736+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (114+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (219+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,068+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (52+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (698+0 votes)
686 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
85 (+13.3% / +10)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
778 (+0.6% / +5)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
253
GitPrint
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (87+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (753+0 votes)
360 (+1.4% / +5)
165 (-3.5% / -6)
100 (+6.4% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
842 (-0.5% / -4)
2.3(+0.0000) (10+0 votes)
171 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (58+0 votes)
130 (+12.1% / +14)
915 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (888+1 votes)
622 (-0.6% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
269
Dark Mode
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
17
162 (+0.6% / +1)
60,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (15+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9 (18 votes)
1,000 (+30.2% / +232)
5,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (30+0 votes)
932 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
277
Xranks
368 (+1.1% / +4)
259 (-1.1% / -3)
5.0 (2 votes)
436 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
792 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
283
Dark Mode
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (35+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (203+0 votes)
456 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,365+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5,142-1 votes)
489 (+1.0% / +5)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
115 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
399 (+1.3% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (591+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (120+0 votes)
97 (-1.0% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)