extension ExtPose

Keyword: https -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
6,153,153 (+0.5% / +32,195)
4.3(+0.0000) (1,993+1 votes)
51,036 (+1.8% / +887)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
978,453 (-0.9% / -8,965)
4.7(+0.0000) (128,437-2 votes)
265,799 (+0.6% / +1,474)
4.6(+0.0000) (4,050+3 votes)
1,906,506 (+0.0% / +504)
3.9(+0.0000) (1,743+4 votes)
781,319 (+0.9% / +6,942)
4.8(+0.0000) (4,467+1 votes)
1,600,454 (-0.4% / -7,179)
4.8(+0.0000) (58,507-1 votes)
54,441 (+1.2% / +636)
4.7(+0.0000) (228+0 votes)
57,685 (+0.2% / +121)
4.4(+0.0000) (751+0 votes)
81,700 (+0.9% / +755)
4.9(+0.0000) (883+1 votes)
11
Stylus
682,001 (+1.2% / +7,852)
4.5(+0.0000) (994+1 votes)
5,449 (+2.3% / +122)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
6,109,477 (+0.5% / +27,923)
4.9(+0.0000) (359,474+11 votes)
80,383 (+1.4% / +1,129)
4.8(+0.0000) (627+2 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26,721+4 votes)
364,040 (+1.0% / +3,561)
4.8(+0.0000) (7,654+6 votes)
2,240,719 (+0.5% / +12,030)
4.7(+0.0000) (2,360+0 votes)
137,267 (+0.7% / +957)
4.6(+0.0000) (169+0 votes)
1,946,581 (+0.5% / +10,466)
4.6(+0.0000) (33,476+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (178,701+17 votes)
3,887,030 (+0.1% / +4,553)
3.1(+0.0000) (1,190+3 votes)
25,714 (+1.8% / +462)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
2,023,118 (+3.6% / +69,530)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
223,301 (+1.6% / +3,607)
4.7(+0.0000) (173+0 votes)
219,303 (+0.9% / +2,027)
3.9(+0.0000) (1,595+0 votes)
109,269 (+1.4% / +1,523)
4.9(+0.0000) (1,485+8 votes)
3,844,656 (+1.0% / +36,466)
4.5(+0.0000) (3,199+2 votes)
192,117 (+0.9% / +1,645)
4.4(+0.0000) (141+0 votes)
58,275 (+0.9% / +543)
4.3(+0.0000) (144+0 votes)
129,792 (+0.7% / +956)
4.4(+0.0000) (690+0 votes)
26,563 (+1.0% / +265)
1.9(+0.0000) (63+0 votes)
442,207 (+0.9% / +3,909)
4.5(+0.0000) (1,383+0 votes)
352,811 (+0.3% / +970)
4.3(+0.0000) (3,541+2 votes)
142,274 (+0.6% / +896)
4.2(+0.0000) (127+0 votes)
91,348 (+1.2% / +1,088)
4.2(+0.0000) (489+0 votes)
16,151 (+0.5% / +87)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
36,322 (+1.3% / +453)
3.8(+0.0000) (212+0 votes)
1,448,565 (+0.7% / +9,636)
4.4(+0.0000) (1,696+0 votes)
244,530 (+1.3% / +3,070)
4.2(+0.0000) (3,860+0 votes)
240,571 (+0.4% / +1,045)
4.3(+0.0000) (1,418+1 votes)
71,845 (+0.9% / +611)
4.3(+0.0000) (394+0 votes)
1,044,012 (+0.6% / +5,766)
4.0(+0.0000) (1,656+0 votes)
238,021 (+0.1% / +334)
4.5(+0.0000) (440+1 votes)
23,390 (+0.9% / +206)
4.6(+0.0000) (197+0 votes)
2,918 (+1.1% / +32)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
46
Charset
175,189 (+0.4% / +699)
4.8(+0.0000) (110+0 votes)
62,825 (+0.7% / +440)
3.9(+0.0000) (176+0 votes)
1,109,099 (+3.2% / +34,433)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
49
HackBar
63,613 (+0.6% / +387)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
3,259,891 (+0.8% / +27,189)
4.2(+0.0000) (5,801+11 votes)
360,614 (+0.7% / +2,422)
4.5(+0.0000) (6,428+1 votes)
79,158 (+0.9% / +719)
4.7(+0.0000) (295+1 votes)
111,775 (+0.3% / +330)
4.5(+0.0000) (213+0 votes)
1,829,431 (+0.3% / +5,013)
4.5(+0.0000) (8,262+1 votes)
282,562 (+0.2% / +458)
4.6(+0.0000) (3,616+0 votes)
36,417 (+0.8% / +272)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
1,152,685 (+0.8% / +8,922)
4.8(+0.0000) (1,812+3 votes)
32,195 (+1.4% / +459)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
1,750,894 (+1.0% / +17,247)
4.3(+0.0000) (1,102+0 votes)
56,206 (+0.1% / +79)
4.9(+0.0000) (134+0 votes)
77,977 (+0.7% / +579)
4.3(+0.0000) (123+0 votes)
415,076 (-2.5% / -10,787)
3.5(+0.0000) (560+1 votes)
626,654 (-0.7% / -4,323)
1.7(+0.0000) (11+0 votes)
362,432 (+0.9% / +3,175)
3.1(+0.0000) (1,333-1 votes)
25,071 (+0.9% / +227)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
55,284 (+0.4% / +203)
4.6(+0.0000) (426+0 votes)
60,070 (+0.5% / +292)
4.1(+0.0000) (212+0 votes)
60,891 (+1.2% / +731)
4.3(+0.0000) (154+0 votes)
20,193 (+1.1% / +212)
4.4(+0.0000) (75+0 votes)
243,218 (+0.6% / +1,500)
4.3(+0.0000) (110+1 votes)
709,635 (+0.0% / +298)
5.0(+0.0000) (345+0 votes)
112,341 (-0.4% / -486)
4.8(+0.0000) (354+1 votes)
153,434 (+0.1% / +200)
3.8(+0.0000) (761+0 votes)
178,575 (+1.7% / +2,944)
4.0(+0.0000) (256+0 votes)
57,775 (+26.9% / +12,245)
4.7(+0.0000) (16+1 votes)
183,354 (+1.1% / +2,071)
4.1(+0.0000) (188+0 votes)
114,582 (+0.5% / +545)
4.8(+0.0000) (229+0 votes)
107,373 (+0.4% / +407)
4.8(+0.0000) (256+0 votes)
35,517 (+0.5% / +189)
4.3(+0.0000) (431+1 votes)
8,685,420 (+0.2% / +14,200)
4.6(+0.0000) (2,406+0 votes)
5,295,868 (-0.1% / -4,444)
4.1(+0.0000) (53,455+15 votes)
71,308 (+1.5% / +1,069)
4.9(+0.0000) (671+0 votes)
6,349 (+0.7% / +44)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
7,653 (+0.8% / +57)
4.8(+0.0000) (167+0 votes)
37,060 (+0.6% / +207)
4.0(+0.0000) (85+0 votes)
27,023 (+1.0% / +265)
4.1(+0.0000) (670+0 votes)
108,952 (+0.5% / +515)
4.6(+0.0000) (318+0 votes)
1,157,240 (+2.1% / +23,727)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
32,991 (-0.1% / -22)
4.6(+0.0000) (100+0 votes)
113,311 (+0.4% / +499)
3.8(+0.0000) (140+0 votes)
371,614 (+0.8% / +3,004)
3.8(+0.0000) (3,633-1 votes)
218,138 (+0.3% / +703)
1.0(+0.0000) (9+0 votes)
20,234 (+1.5% / +307)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
11,743 (+1.6% / +180)
4.7(+0.0000) (517+0 votes)
22,594 (+1.7% / +381)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
96
Yoroi
384,098 (+0.2% / +880)
3.8(+0.0000) (265+0 votes)
97
PreMiD
367,771 (+1.0% / +3,653)
3.8(+0.0000) (307+0 votes)
72,843 (+0.7% / +527)
4.6(+0.0000) (246+0 votes)
2,398 (+1.0% / +23)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
24,014 (+0.9% / +212)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
1,925,109 (+0.0% / +509)
4.8(+0.0000) (1,783+1 votes)
10,696 (+0.5% / +58)
3.6(+0.0000) (60+0 votes)
10,892 (+1.0% / +113)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
69,312 (+1.8% / +1,210)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
264,668 (+0.3% / +914)
4.3(+0.0000) (321+0 votes)
1,718,000 (+0.4% / +7,691)
4.4(+0.0000) (26,970+51 votes)
107
TransOver
184,204 (+0.8% / +1,552)
4.6(+0.0000) (1,741+0 votes)
203,750 (+0.3% / +595)
4.3(+0.0000) (829+0 votes)
1,995,789 (+0.6% / +12,606)
4.6(+0.0000) (3,733+0 votes)
191,857 (-0.6% / -1,065)
4.8(+0.0000) (108+0 votes)
12,912 (+0.5% / +58)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
198,969 (+0.7% / +1,381)
4.4(+0.0000) (433+0 votes)
1,624,493 (+1.2% / +19,375)
4.6(+0.0000) (2,591-1 votes)
19,612 (+2.5% / +479)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
718,120 (+0.4% / +2,847)
4.7(+0.0000) (5,074+4 votes)
535,940 (+0.6% / +3,202)
4.7(+0.0000) (16,015+0 votes)
35,815 (+1.5% / +528)
4.3(+0.0000) (254+0 votes)
1,025,585 (+0.1% / +984)
4.9(+0.0000) (544+0 votes)
790,962 (+0.4% / +3,190)
4.7(+0.0000) (1,454+1 votes)
32,967 (+0.6% / +181)
4.6(+0.0000) (242+0 votes)
183,130 (+0.9% / +1,555)
4.1(+0.0000) (70+1 votes)
50,535 (+1.3% / +627)
3.6(+0.0000) (152+0 votes)
39,352 (-18.8% / -9,085)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
201,233 (+1.3% / +2,651)
3.4(+0.0000) (1,032+0 votes)
30,572 (+1.4% / +431)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
20,194 (+1.3% / +260)
4.7(+0.0000) (194+0 votes)
7,452 (+2.1% / +152)
5.0(+0.0000) (67+0 votes)
453,263 (+0.8% / +3,535)
4.9(+0.0000) (5,659+5 votes)
97,005 (+0.7% / +633)
4.3(+0.0000) (1,297+36 votes)
204,717 (+0.9% / +1,747)
3.3(+0.0000) (83+0 votes)
135,625 (+0.7% / +948)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
132
folkX
8,930 (+0.5% / +43)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
133
DRIP
1,717 (+1.9% / +32)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
10,872 (+1.3% / +139)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
1,564,809 (+1.9% / +29,808)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
937,285 (+1.0% / +9,059)
3.8(-0.1000) (814+1 votes)
12,176 (+1.2% / +148)
5.0(+0.0000) (619+0 votes)
7,617 (+0.7% / +55)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
21,829 (+2.6% / +547)
4.0(+0.0000) (208+0 votes)
9,104 (+0.5% / +46)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
118,220 (+1.1% / +1,262)
3.8(+0.0000) (59+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (56,648+18 votes)
2,656 (+0.6% / +16)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
91,803 (+0.8% / +733)
4.4(+0.0000) (253+0 votes)
14,822 (+0.8% / +113)
5.0(+0.0000) (176+0 votes)
996,637 (+0.0% / +79)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
67,753 (+0.1% / +69)
5.0(+0.0000) (127+0 votes)
123,276 (+0.1% / +141)
3.5(+0.0000) (683+0 votes)
519,121 (+0.8% / +4,062)
3.7(+0.0000) (9,362+0 votes)
71,661 (+0.7% / +512)
4.6(+0.0000) (706+1 votes)
21,927 (+0.4% / +90)
4.6(+0.0000) (96+0 votes)
568,645 (+0.4% / +2,194)
4.5(+0.0000) (3,346+1 votes)
53,469 (-0.7% / -368)
5.0(+0.0000) (254+0 votes)
229,275 (+1.2% / +2,771)
5.0(+0.0000) (10,841+3 votes)
23,053 (+0.2% / +53)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
156
Keplr
855,425 (+1.0% / +8,736)
3.9(+0.0000) (137+0 votes)
32,873 (+1.2% / +376)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
76,116 (+0.1% / +62)
4.6(+0.0000) (229+0 votes)
22,200 (+0.6% / +136)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
46,953 (+0.1% / +41)
4.7(+0.0000) (263+0 votes)
56,318 (+0.4% / +209)
5.0(+0.0000) (110+0 votes)
698,444 (+1.0% / +6,924)
4.0(+0.0000) (193+0 votes)
68,182 (+0.5% / +366)
4.5(+0.0000) (247+0 votes)
55,080 (+0.1% / +43)
5.0(+0.0000) (93+0 votes)
99,486 (-0.7% / -671)
3.1(+0.0000) (342+0 votes)
563,655 (+0.4% / +1,969)
3.9(+0.0000) (614+1 votes)
291,452 (+1.9% / +5,428)
4.7(+0.0000) (1,159+12 votes)
521,717 (+1.3% / +6,811)
4.6(+0.0000) (647+1 votes)
350,058 (+0.2% / +756)
4.7(+0.0000) (413+1 votes)
656,409 (+3.7% / +23,385)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
60,689 (+0.3% / +170)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
18,146 (+0.4% / +67)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
17,960 (+0.6% / +107)
4.6(+0.0000) (55+0 votes)
174
Blueticks
87,966 (+1.1% / +944)
3.4(+0.0000) (179+0 votes)
57,053 (+0.4% / +209)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
14,030 (+0.5% / +75)
4.4(+0.0000) (172+1 votes)
17,173 (+0.3% / +45)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
45,153 (-0.1% / -57)
5.0(+0.0000) (71+0 votes)
116,804 (-0.4% / -485)
77,848 (+1.2% / +914)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,209-1 votes)
45,843 (+1.2% / +553)
3.8(+0.0000) (426+1 votes)
113,054 (+1.1% / +1,264)
136,461 (+0.2% / +335)
4.9(+0.0000) (8,250+3 votes)
185
Ponyhoof
16,150 (+1.3% / +210)
4.8(+0.0000) (5,346+0 votes)
34,127 (-1.1% / -393)
4.9(+0.0000) (189+0 votes)
43,675 (+0.8% / +361)
4.5(+0.0000) (528+0 votes)
277,574 (+0.2% / +540)
4.8(+0.0000) (344+0 votes)
57,745 (+0.7% / +394)
4.6(+0.0000) (76+1 votes)
8,751 (+0.4% / +31)
4.9(+0.0000) (134+0 votes)
61,723 (+1.0% / +613)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
21,612 (+13.9% / +2,638)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
59,638 (+1.2% / +718)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
11,753 (+1.6% / +183)
4.4(+0.0000) (163+0 votes)
52,208 (+1.4% / +697)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
293,439 (+1.1% / +3,084)
4.5(-0.1000) (1,794+1 votes)
197
Web Paint
549,206 (+1.2% / +6,479)
3.3(+0.0000) (762+1 votes)
3,434,006 (+0.3% / +11,589)
4.7(+0.0000) (38,184+35 votes)
57,496 (+0.4% / +210)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
200
NWTab
56,988 (+0.2% / +128)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
201
ToDoTab
56,864 (+1.0% / +553)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
301,048 (+0.2% / +533)
4.3(+0.0000) (985+1 votes)
38,635 (+0.0% / +18)
4.1(+0.0000) (387+1 votes)
204
Handy Tab
57,220 (+0.6% / +317)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
205
TronLink
527,320 (+0.7% / +3,733)
3.5(+0.0000) (440+0 votes)
55,925 (+1.5% / +801)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
264,908 (+1.0% / +2,694)
4.7(+0.0000) (101+0 votes)
502,188 (+0.2% / +962)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
32,930 (+0.9% / +287)
4.5(+0.0000) (513+0 votes)
226,162 (+1.7% / +3,776)
4.7(+0.0000) (228+1 votes)
33,935 (+0.7% / +226)
4.5(+0.0000) (380+0 votes)
320,736 (+0.2% / +731)
4.3(+0.0000) (175+0 votes)
44,133 (+0.4% / +179)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
233,191 (+12.3% / +25,519)
4.3(+0.0000) (657+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (265-1 votes)
38,909 (-0.5% / -208)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
2,338,296 (+1.1% / +24,514)
4.8(+0.0000) (23,910+19 votes)
31,108 (+0.6% / +194)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
2,782,249 (+1.2% / +32,699)
4.8(+0.0000) (9,923+1 votes)
28,283 (+1.1% / +313)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
327,380 (+0.6% / +1,976)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
27,646 (+1.1% / +293)
4.1(+0.0000) (392+0 votes)
23,665 (+0.7% / +160)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
7,471 (+1.8% / +135)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
6,801 (+1.1% / +77)
4.7(+0.0000) (57+0 votes)
181,093 (+0.4% / +687)
4.2(+0.0000) (1,020+0 votes)
197,587 (+0.8% / +1,516)
4.5(+0.0000) (548+1 votes)
359,027 (+1.7% / +6,012)
3.5(+0.0000) (76-1 votes)
8,346 (+1.0% / +86)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
182,564 (+0.9% / +1,629)
4.2(+0.0000) (676+1 votes)
20,094 (+0.9% / +185)
4.8(+0.0000) (108+0 votes)
180,981 (+0.8% / +1,443)
4.5(+0.0000) (579+1 votes)
214,175 (+0.9% / +1,945)
3.8(+0.0000) (186+0 votes)
22,259 (+0.4% / +99)
4.5(+0.0000) (459+0 votes)
24,798 (+0.4% / +107)
4.2(+0.0000) (141+0 votes)
223,416 (+0.8% / +1,846)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
22,735 (+0.4% / +99)
3.9(+0.0000) (220+1 votes)
21,699 (+0.6% / +140)
4.2(+0.0000) (290+0 votes)
239
OmniDrive
7,250 (+1.2% / +83)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
90,025 (+1.7% / +1,543)
4.8(+0.0000) (634+4 votes)
5,840 (+4.9% / +274)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
34,999 (+0.4% / +142)
3.5(+0.0000) (49+0 votes)
243
EmuFlash
359,137 (+7.3% / +24,584)
10,638 (+0.8% / +80)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
7,935 (+2.0% / +159)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
15,870 (+0.2% / +36)
4.5(+0.0000) (780+1 votes)
23,829 (+1.1% / +255)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
86,982 (+1.1% / +976)
4.8(+0.0000) (356+1 votes)
28,028 (+0.9% / +239)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
15,412 (-1.1% / -171)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
129,367 (-6.9% / -9,646)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
32,354 (+0.7% / +218)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
81,300 (+0.1% / +71)
4.8(+0.0000) (316+1 votes)
3,049 (+1.1% / +32)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
82,363 (+0.7% / +545)
4.7(+0.0000) (236-1 votes)
614,487 (+0.9% / +5,532)
4.7(+0.0000) (116,753+0 votes)
13,416 (+1.6% / +211)
4.9(+0.0000) (85+1 votes)
81,290 (+1.9% / +1,509)
4.8(+0.0000) (186+0 votes)
2,449,628 (+0.6% / +15,504)
4.6(+0.0000) (1,872+0 votes)
20,363 (+0.5% / +97)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
18,806 (+0.9% / +170)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
95,875 (+0.7% / +680)
4.6(+0.0000) (470+0 votes)
32,544 (+1.3% / +422)
2.6(+0.0000) (105+0 votes)
806 (-3.9% / -33)
50,947 (+0.7% / +358)
4.7(+0.0000) (866+0 votes)
5,798 (+0.6% / +32)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
851,826 (+0.8% / +6,770)
4.9(+0.0000) (10,085+43 votes)
109,168 (+0.8% / +873)
4.3(+0.1000) (148+1 votes)
16,122 (+0.7% / +105)
3.9(+0.0000) (77+0 votes)
95,658 (+0.2% / +176)
4.7(+0.0000) (258+4 votes)
18,125 (+0.8% / +142)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
4,588 (+1.6% / +74)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
5,599,578 (+0.5% / +30,490)
2.5(+0.0000) (318+0 votes)
1,672,506 (+1.1% / +18,559)
4.0(+0.0000) (1,426+0 votes)
11,540 (+0.6% / +70)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
68,895 (+1.0% / +678)
4.9(+0.0000) (59+0 votes)
104,274 (+1.0% / +1,022)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
1,541,728 (+1.7% / +26,318)
4.0(+0.0000) (1,461+1 votes)
4,160 (+5.4% / +215)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
11,480 (+0.8% / +94)
4.3(+0.0000) (119+0 votes)
648,061 (+0.9% / +5,789)
4.8(+0.0000) (4,447+0 votes)
13,619 (+0.9% / +116)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
130,490 (+1.2% / +1,519)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
38,508 (+0.6% / +234)
4.7(+0.0000) (502+0 votes)
5,991 (+0.3% / +19)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
82,578 (+4.3% / +3,393)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
83,004 (+0.9% / +777)
3.7(+0.0000) (52+0 votes)
148,391 (+1.0% / +1,496)
2.1(+0.0000) (143+2 votes)
21,406 (-30.5% / -9,390)
21,399 (-36.6% / -12,340)
3,541 (-0.1% / -3)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
9,012 (+0.6% / +57)
4.0(+0.0000) (222+0 votes)
20,221 (+45.2% / +6,295)
63,057 (+1.0% / +642)
4.5(+0.0000) (150+0 votes)
3,475 (+3.4% / +114)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,155,059 (+0.5% / +6,185)
3.8(+0.0000) (992+1 votes)
57,238 (-0.8% / -485)
5.0(+0.0000) (38+0 votes)
9,792 (-0.1% / -9)
4.4(+0.0000) (93+1 votes)
299
Black Tab
57,524 (+0.5% / +304)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
56,579 (-1.1% / -635)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)