extension ExtPose

Keyword: extensions -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
700,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5,138+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (383+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (134+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (251,959+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (112+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (239+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (61+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16,601+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (69+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,548+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,105+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69,763+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,194+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (54,165+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6,851+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,841+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43,942+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (86+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (47,953+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,589+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (192+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (42,365+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,466+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,371+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,211+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (600+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,257+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,272+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (799+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,262+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,060+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (301+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (810+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,886+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (909+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (1,336+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,406+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,932+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (761+0 votes)
756 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,429+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
900,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (777+0 votes)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,205+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (54+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,078+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (126+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (576+0 votes)
950 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,823+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (193+0 votes)
69
NooBoss
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (226+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (547+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26,172+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (678+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (88+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (293+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (212+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,420+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
4.2(+0.0000) (469+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (269+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,397+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (181+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14,718+0 votes)
995 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (827+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (83+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (164+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (635+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,505+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (307+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
566 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (91+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (67+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (164+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
395 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (47+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (207+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (37,876+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (115+0 votes)
120
SearchBar
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (433+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (67+0 votes)
758 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (154+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (89+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (98+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (4,355+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,400+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (158+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (29+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (102+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4,740+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (504+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,982+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (525+0 votes)
144
Dismoi
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,117+0 votes)
146
Re-newtab
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (84+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (79+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (238+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (183+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (234+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (597+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (880+0 votes)
154
Tab-Snap
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (138+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (115+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (210+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (6,855+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (304+0 votes)
603 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (985+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,547+0 votes)
282 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (104+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (64+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (76+0 votes)
3.4(+0.0000) (28+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (89+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37,449+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
262 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (76+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (20+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
180
Light Tab
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (39+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,336+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
187
Dark Mode
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (180+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (268+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,725+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (313+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,679+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (340+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (95+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,907+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (913+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (638+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (412+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,512+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (5,917+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (222+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,303+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (185+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (101+0 votes)
210
Keybase
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5,880+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
219
Notepad
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (931+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (65+0 votes)
980 (+0.2% / +2)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (154+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (608+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4,025+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (77+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (163+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (175+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (1,706+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (267+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (520+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (2,204+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (593+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (190+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (51+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (245+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (713+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,648+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (313+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (59+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (336+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (140+0 votes)
330 (+0.0% / +0)
267
Hotkeys
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (71+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (324+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (134+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
841 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (860+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (255+0 votes)
276
IDriss
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (756+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (197+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (284+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (905+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (283+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
654 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (125+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (16,054+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,589+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (570+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (165+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (551+0 votes)
752 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)