extension ExtPose

Keyword: tabs

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
973,232 (+0.0% / +0)
4.311(+0.0000) (1,016+0 votes)
53,725 (-0.0% / -21)
4.4664(+0.0000) (521+0 votes)
714,003 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
141,715 (+0.0% / +0)
4.6063(+0.0000) (2,936+0 votes)
19,902 (+0.0% / +0)
4.6075(+0.0000) (107+0 votes)
45,708 (+0.5% / +227)
4.0625(+0.0000) (336+0 votes)
20,797 (+0.0% / +0)
4.1774(+0.0000) (124+0 votes)
17,290 (+0.0% / +0)
3.4179(+0.0000) (67+0 votes)
817,324 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
34,072 (+0.0% / +0)
4.5661(+0.0000) (242+0 votes)
120,765 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (153+0 votes)
32,696 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (277+0 votes)
197,423 (+0.3% / +607)
4.5394(+0.0006) (710+1 votes)
53,338 (+0.0% / +0)
4.9761(+0.0000) (293+0 votes)
50,903 (+0.9% / +446)
3.6852(+0.0000) (54+0 votes)
298,939 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
27,068 (+0.0% / +0)
3.3704(+0.0000) (27+0 votes)
39,455 (+0.0% / +0)
4.2207(+0.0000) (435+0 votes)
19
xTab
122,112 (+0.0% / +0)
3.9268(+0.0000) (82+0 votes)
273,349 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
311,406 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
44,241 (+1.5% / +638)
4.0258(-0.0266) (194+3 votes)
480,607 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
813,178 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
712,105 (+0.0% / +0)
2.0(-1.0000) (2+1 votes)
55,281 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (267+0 votes)
814,289 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
20,930 (+0.9% / +180)
4.472(+0.0000) (125+0 votes)
278,202 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
481,725 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,787 (+0.0% / +0)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
40,566 (+0.0% / +0)
4.4362(+0.0000) (901+0 votes)
272,284 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
185,405 (+0.3% / +625)
4.5083(+0.0000) (240+0 votes)
299,145 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
50,442 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (290+0 votes)
137,945 (+0.0% / +0)
15,268 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (191+0 votes)
29,313 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (321+0 votes)
21,755 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (304+0 votes)
51,078 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (277+0 votes)
19,273 (+0.0% / +0)
4.397(+0.0000) (335+0 votes)
10,724 (+0.0% / +0)
4.2553(+0.0000) (47+0 votes)
63,134 (+3.2% / +1,979)
5.0(+0.0000) (307+0 votes)
12,138 (+0.0% / +0)
4.8205(+0.0000) (39+0 votes)
106,119 (+0.0% / +0)
4.4325(+0.0004) (9,743+0 votes)
61,258 (+1.3% / +776)
4.6349(+0.0001) (5,717+1 votes)
49,943 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (288+0 votes)
47,134 (+5.3% / +2,360)
5.0(+0.0000) (916+0 votes)
58,917 (-1.2% / -713)
5.0(+0.0000) (1,081+0 votes)
13,213 (+0.9% / +112)
4.26(+0.0000) (200+0 votes)
22,597 (-3.0% / -692)
5.0(+0.0000) (286+0 votes)
56,122 (+0.0% / +0)
4.9904(+0.0000) (941+0 votes)
189,815 (+15.0% / +24,726)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
164,898 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,183 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (292+0 votes)
139,121 (+1.0% / +1,416)
17,137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (927+0 votes)
224,618 (+0.0% / +0)
4.2276(+0.0000) (2,425+0 votes)
19,513 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (311+0 votes)
18,259 (+0.0% / +0)
4.9994(+0.0000) (1,570+0 votes)
12,584 (+0.9% / +109)
4.5455(+0.0000) (132+0 votes)
17,557 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (913+0 votes)
58,677 (-0.6% / -381)
5.0(+0.0000) (899+0 votes)
68,505 (+0.0% / +0)
4.4877(+0.0000) (285+0 votes)
18,435 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (917+0 votes)
60,577 (-1.5% / -925)
5.0(+0.0000) (311+0 votes)
17,357 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (922+0 votes)
61,781 (+0.0% / +0)
3.6091(+0.0000) (110+0 votes)
70
OneTab
2,205,973 (+0.0% / +0)
4.5888(-0.0002) (12,331+5 votes)
12,312 (+0.0% / +0)
4.3788(+0.0000) (66+0 votes)
704,714 (+0.4% / +2,984)
3.7534(+0.0000) (73+0 votes)
34,296 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (461+0 votes)
23,388 (+0.0% / +0)
4.256(+0.0000) (207+0 votes)
275,769 (+1.1% / +2,940)
48,859 (+4.1% / +1,915)
5.0(+0.0000) (2,280+0 votes)
49,951 (-0.4% / -225)
5.0(+0.0000) (1,104+0 votes)
17,551 (-3.2% / -579)
5.0(+0.0000) (903+0 votes)
17,733 (+2.5% / +431)
5.0(+0.0000) (932+0 votes)
16,946 (-0.4% / -64)
5.0(+0.0000) (882+0 votes)
17,686 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (895+0 votes)
46,170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,077+0 votes)
18,478 (+0.0% / +0)
4.9825(+0.0000) (285+0 votes)
1,763,552 (+0.6% / +11,249)
4.3563(-0.0015) (4,359+1 votes)
4,652 (+0.0% / +0)
4.4415(+0.0000) (188+0 votes)
10,077 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (283+0 votes)
7,120 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (897+0 votes)
24,843 (+0.0% / +0)
4.9982(+0.0000) (2,275+0 votes)
298,751 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21,516 (+0.0% / +0)
4.9991(+0.0000) (1,117+0 votes)
23,617 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2,294+0 votes)
26,269 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (305+0 votes)
23,227 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2,292+0 votes)
5,619 (+0.0% / +0)
3.1905(+0.0000) (21+0 votes)
18,364 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,107+0 votes)
96
MuteTab
24,714 (+0.8% / +189)
4.0541(+0.0000) (74+0 votes)
18,749 (+0.0% / +0)
4.9946(+0.0000) (925+0 votes)
23,926 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2,270+0 votes)
72,019 (+13.9% / +8,773)
4.9988(+0.0000) (864+0 votes)
883,940 (+0.0% / +0)
4.0138(+0.0000) (218+0 votes)
17,918 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (921+0 votes)
53,793 (-2.3% / -1,251)
5.0(+0.0000) (1,109+0 votes)
67,240 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (305+0 votes)
55,225 (+0.0% / +0)
4.9955(+0.0000) (887+0 votes)
26,883 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (271+0 votes)
52,783 (+0.3% / +143)
5.0(+0.0000) (705+0 votes)
15,984 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (110+0 votes)
16,176 (+0.0% / +0)
3.6331(+0.0000) (338+0 votes)
44,520 (+0.8% / +366)
5.0(+0.0000) (918+0 votes)
19,597 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (908+0 votes)
248,919 (+0.0% / +0)
4.4205(+0.0000) (2,616+0 votes)
18,080 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (914+0 votes)
17,363 (-2.3% / -416)
5.0(+0.0000) (287+0 votes)
18,169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,085+0 votes)
115
Vimium
347,418 (+0.0% / +0)
4.7966(+0.0004) (4,616+0 votes)
54,183 (-2.7% / -1,504)
4.9993(+0.0000) (5,704+0 votes)
65,415 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (336+0 votes)
17,115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (915+0 votes)
107,837 (+0.0% / +0)
4.8611(+0.0000) (36+0 votes)
33,432 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,073+0 votes)
50,412 (+0.5% / +251)
5.0(+0.0000) (913+0 votes)
122
Last Tab
15,985 (+0.0% / +0)
3.9238(+0.0000) (105+0 votes)
63,681 (+0.0% / +0)
4.988(+0.0000) (666+0 votes)
34,387 (-0.9% / -309)
5.0(+0.0000) (1,090+0 votes)
16,904 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (878+0 votes)
72,165 (+0.0% / +0)
4.9991(+0.0000) (1,124+0 votes)
54,473 (+0.0% / +0)
4.9919(+0.0000) (1,107+0 votes)
84,171 (+0.0% / +0)
4.7805(+0.0000) (3,982+0 votes)
6,601 (+0.0% / +0)
4.3544(+0.0000) (79+0 votes)
49,591 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,107+0 votes)
14,035 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (303+0 votes)
63,551 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,109+0 votes)
11,951 (+1.3% / +156)
4.3237(+0.0000) (173+0 votes)
17,872 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (297+0 votes)
19,239 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (903+0 votes)
17,849 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,096+0 votes)
17,709 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (915+0 votes)
17,562 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (926+0 votes)
12,119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (922+0 votes)
17,562 (-0.3% / -59)
5.0(+0.0000) (897+0 votes)
16,991 (-3.3% / -583)
4.9989(+0.0000) (876+0 votes)
4,383 (+0.9% / +37)
4.4815(+0.0000) (27+0 votes)
16,612 (-0.5% / -90)
5.0(+0.0000) (892+0 votes)
10,594 (+1.4% / +151)
4.1228(+0.0000) (57+0 votes)
8,180 (+0.7% / +55)
4.325(+0.0000) (40+0 votes)
20,283 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
582,796 (+0.0% / +0)
2.1765(+0.0000) (459+0 votes)
225,631 (+0.0% / +0)
226,582 (+0.4% / +1,001)
225,402 (+0.0% / +0)
57,827 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,171+0 votes)
17,415 (+1.7% / +290)
5.0(+0.0000) (893+0 votes)
211,305 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
212,667 (+0.9% / +1,997)
200,122 (+0.0% / +0)
7,429 (+1.5% / +110)
4.3542(+0.0000) (96+0 votes)
12,759 (+1.3% / +161)
4.3158(+0.0000) (95+0 votes)
53,068 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (903+0 votes)
18,745 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,087+0 votes)
186,973 (+0.0% / +0)
12,724 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (890+0 votes)
17,344 (-3.5% / -632)
5.0(+0.0000) (1,089+0 votes)
48,210 (-3.8% / -1,928)
5.0(+0.0000) (893+0 votes)
50,041 (+0.0% / +0)
4.9978(+0.0000) (894+0 votes)
58,651 (+0.2% / +139)
4.9954(+0.0000) (1,090+0 votes)
17,579 (-2.5% / -452)
5.0(+0.0000) (931+0 votes)
11,369 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (317+0 votes)
18,035 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (892+0 votes)
54,922 (-6.1% / -3,549)
4.9888(+0.0000) (895+0 votes)
18,544 (+0.0% / +0)
4.4853(+0.0000) (68+0 votes)
47,234 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (921+0 votes)
49,139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (285+0 votes)
17,915 (-1.3% / -244)
5.0(+0.0000) (700+0 votes)
17,904 (+2.0% / +358)
5.0(+0.0000) (872+0 votes)
16,896 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (918+0 votes)
18,978 (+0.0% / +0)
4.9777(+0.0000) (719+0 votes)
177
Workona
53,684 (+0.0% / +0)
4.7684(+0.0002) (1,127+1 votes)
36,500 (+0.0% / +0)
4.9957(+0.0000) (932+0 votes)
73,159 (+0.0% / +0)
4.8784(+0.0000) (370+0 votes)
59,156 (+0.0% / +0)
4.9938(+0.0000) (641+0 votes)
21,791 (+0.0% / +0)
3.8242(-0.0091) (330+0 votes)
17,694 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (696+0 votes)
51,419 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,084+0 votes)
31,281 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (24+0 votes)
14,146 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (292+0 votes)
145,104 (+0.0% / +0)
144,028 (+0.0% / +0)
143,899 (+0.0% / +0)
143,469 (+0.0% / +0)
225,640 (+0.0% / +0)
224,574 (+0.0% / +0)
37,659 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,093+0 votes)
210,514 (+0.0% / +0)
194
Tab List
3,271 (+0.8% / +27)
4.1235(+0.0000) (170+0 votes)
16,956 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (289+0 votes)
6,525 (+0.0% / +0)
4.9989(+0.0000) (941+0 votes)
67,262 (+1.6% / +1,046)
4.6467(+0.0000) (150+0 votes)
33,933 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,085+0 votes)
57,122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (291+0 votes)
49,794 (+0.0% / +0)
3.7353(+0.0000) (170+0 votes)
17,349 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (279+0 votes)
17,165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (292+0 votes)
269,178 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
15,512 (+1.9% / +290)
5.0(+0.0000) (296+0 votes)
11,471 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (267+0 votes)
20,993 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (301+0 votes)
121,282 (+8.3% / +9,285)
111,815 (+0.0% / +0)
12,515 (+1.0% / +119)
3.8165(+0.0000) (109+0 votes)
18,664 (+0.0% / +0)
4.9942(+0.0000) (861+0 votes)
262,427 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
228,403 (+0.0% / +0)
4.4337(+0.0009) (611+1 votes)
17,817 (+1.3% / +232)
4.9956(+0.0000) (905+0 votes)
25,558 (+1.0% / +254)
4.0086(+0.0000) (116+0 votes)
17,190 (+0.0% / +0)
4.9978(+0.0000) (891+0 votes)
18,335 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (923+0 votes)
24,174 (+0.0% / +0)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
17,998 (+0.0% / +0)
4.9909(+0.0000) (883+0 votes)
20,790 (-3.2% / -682)
5.0(+0.0000) (286+0 votes)
9,362 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (308+0 votes)
46,722 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2,317+0 votes)
49,018 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (889+0 votes)
39,949 (+0.0% / +0)
4.3951(+0.0001) (5,907+1 votes)
51,924 (+0.0% / +0)
4.9983(+0.0000) (1,200+0 votes)
6,523 (+0.0% / +0)
4.9991(+0.0000) (1,100+0 votes)
226
tabtiles
16,171 (+0.0% / +0)
3.7297(+0.0000) (37+0 votes)
2,291 (-2.0% / -47)
4.9898(+0.0000) (884+0 votes)
49,524 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (915+0 votes)
17,693 (-1.1% / -204)
4.9924(+0.0000) (917+0 votes)
28,419 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (686+0 votes)
68,752 (+0.0% / +0)
4.9982(+0.0000) (1,103+0 votes)
5,747 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (294+0 votes)
16,943 (+0.0% / +0)
4.9978(+0.0000) (909+0 votes)
5,280 (+0.0% / +0)
4.5316(+0.0000) (79+0 votes)
6,017 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (284+0 votes)
236
Toby Mini
20,070 (+0.0% / +0)
4.3202(+0.0000) (178+0 votes)
2,727,740 (+0.0% / +0)
4.7675(+0.0000) (63,784+4 votes)
11,907 (+1.2% / +147)
4.8085(+0.0000) (188+0 votes)
56,476 (+0.0% / +0)
2.1446(+0.0000) (2,020+0 votes)
91,105 (+0.0% / +0)
4.4455(+0.0000) (413+0 votes)
9,076 (+0.0% / +0)
4.6333(+0.0000) (30+0 votes)
18,666 (+0.0% / +0)
4.999(+0.0000) (953+0 votes)
18,726 (+0.0% / +0)
4.9957(+0.0000) (922+0 votes)
1,964 (-7.8% / -167)
5.0(+0.0000) (1,103+0 votes)
22,382 (+0.0% / +0)
4.987(+0.0000) (924+0 votes)
6,723 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (305+0 votes)
7,057 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (206+0 votes)
6,636 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
17,638 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (887+0 votes)
17,149 (-0.9% / -163)
5.0(+0.0000) (900+0 votes)
16,472 (+0.4% / +70)
4.3878(+0.0000) (49+0 votes)
17,137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (899+0 votes)
17,779 (+4.6% / +780)
5.0(+0.0000) (899+0 votes)
16,941 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (899+0 votes)
5,845 (+0.0% / +0)
4.1053(+0.0000) (38+0 votes)
20,336 (+0.0% / +0)
4.9903(+0.0000) (925+0 votes)
9,672 (+0.0% / +0)
4.3048(+0.0000) (105+0 votes)
10,984 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0091) (11+1 votes)
3,515 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (892+0 votes)
65,909 (+0.0% / +0)
4.991(+0.0000) (885+0 votes)
17,593 (+0.1% / +21)
5.0(+0.0000) (673+0 votes)
66,034 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,202+0 votes)
19,316 (+0.0% / +0)
4.9937(+0.0000) (956+0 votes)
61,917 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,077+0 votes)
64,619 (+2.4% / +1,504)
5.0(+0.0000) (1,044+0 votes)
81,532 (+0.0% / +0)
3.8802(+0.0000) (334+0 votes)
23,238 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2,271+0 votes)
63,396 (+5.5% / +3,326)
4.9954(+0.0000) (1,090+0 votes)
87,489 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
61,106 (+6.6% / +3,786)
4.9975(+0.0000) (1,188+0 votes)
1,997 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
31,565 (+0.0% / +0)
4.9843(+0.0000) (893+0 votes)
17,990 (+0.0% / +0)
4.9934(+0.0000) (915+0 votes)
17,958 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (911+0 votes)
17,346 (+0.0% / +0)
4.9955(+0.0000) (889+0 votes)
10,109 (+0.9% / +93)
4.8588(+0.0000) (85+0 votes)
56,298 (+0.0% / +0)
4.9977(+0.0000) (881+0 votes)
54,953 (+0.7% / +395)
4.9991(+0.0000) (1,086+0 votes)
137,687 (+0.0% / +0)
2.2759(+0.0259) (29+1 votes)
17,969 (+0.0% / +0)
4.9986(+0.0000) (694+0 votes)
13,816 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (882+0 votes)
51,767 (+0.0% / +0)
4.999(+0.0000) (1,031+0 votes)
25,778 (+0.0% / +0)
4.9963(+0.0000) (268+0 votes)
50,802 (+0.0% / +0)
4.9982(+0.0000) (1,095+0 votes)
23,127 (-0.8% / -197)
5.0(+0.0000) (2,278+0 votes)
53,986 (+4.0% / +2,063)
5.0(+0.0000) (913+0 votes)
51,249 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (872+0 votes)
49,819 (+0.0% / +0)
4.9932(+0.0000) (877+0 votes)
23,404 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (286+0 votes)
48,843 (-4.8% / -2,451)
4.9874(+0.0000) (713+0 votes)
21,629 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,102+0 votes)
47,716 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (279+0 votes)
18,103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (302+0 votes)
34,278 (+0.0% / +0)
4.6215(+0.0000) (214+0 votes)
172,881 (+0.0% / +0)
3.6146(-0.0037) (602+2 votes)
22,852 (+3.2% / +708)
5.0(+0.0000) (2,289+0 votes)
8,750 (-2.1% / -192)
5.0(+0.0000) (914+0 votes)
20,999 (+0.0% / +0)
4.9364(+0.0000) (723+0 votes)
53,181 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (905+0 votes)
7,285 (-5.1% / -395)
5.0(+0.0000) (691+0 votes)