extension ExtPose

Keyword: tabs -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,106+1 votes)
400,000 (-20.0% / -100,000)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (241+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,131+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (254+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (638+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,700+1 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (304+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (481+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (168+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (211+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (359+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (577+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5,704+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (96+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (97+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (630+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (298+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (454+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (914+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (188+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (102+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (91+0 votes)
30,000 (-25.0% / -10,000)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (136+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (154+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,469-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (50+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (438+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (83+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (230+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (287+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (915+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (136+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (192+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (145+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (148+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (327+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (112+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (80+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (60+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (377+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (607+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (138+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (123+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (74+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (215+0 votes)
60
OneTab
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13,320+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (72+0 votes)
10,000 (+11.1% / +1,000)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (72+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (148+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (160+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (181+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (371+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (76+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (141+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63,684+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (225+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (97+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (48+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (75+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (119+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (85+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (196+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (304+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (164+2 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (520+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (207+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,707-1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (88+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,931+19 votes)
8,000 (-11.1% / -1,000)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
102
Tab Muter
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (134+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
108
Quick Tab
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (125+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,883+0 votes)
600,000 (-14.3% / -100,000)
4.5(+0.0000) (64+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (291+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,042+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (80+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (129+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (13+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5,881+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (59+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (41+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24,829+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (76+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
130
Mute Tab
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (51+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (326+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (253+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
135
Pin Tab
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (47+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (66+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,418+0 votes)
139
Tab-less
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (63+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
3.2(+0.0000) (74+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (211+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (938+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
154
Vimium
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,923+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (431+0 votes)
161
Save Tabs
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
162
Tab Saver
4,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (55+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (16+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (428+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (63+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
173
Save Tabs
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (119+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (92+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (302+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,216+5 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+11.1% / +1,000)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (58-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (49+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (57+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.1000) (164+8 votes)
192
Max Tabs
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (37+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (69+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (98+0 votes)
944 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
202
Open Tabs
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (131+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
205
Tab Split
2,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (112+0 votes)
207
Lazy Tabs
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (131+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
212
Tab Ahead
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
217
Toby Mini
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (246+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
221
Open Tabs
925 (+0.2% / +2)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (173+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
853 (-0.5% / -4)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (26+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (3,410+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
230
Last Tabs
792 (+0.5% / +4)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
757 (+0.8% / +6)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
731 (+0.6% / +4)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
235
tabtiles
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
887 (+1.1% / +10)
2.7(+0.0000) (32+0 votes)
237
xTab
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (103+0 votes)
783 (-0.6% / -5)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (60+0 votes)
857 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
853 (+1.5% / +13)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,406+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (66+0 votes)
672 (+0.9% / +6)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,127-1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (43+0 votes)
710 (+0.4% / +3)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
251
Mute Tabs
810 (-1.0% / -8)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (204+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (84+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
256
Fast Tabs
567 (+0.4% / +2)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
660 (-0.3% / -2)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
644 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
264
CTabs
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (539+0 votes)
909 (+1.7% / +15)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
270
MuteTab
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
715 (+1.3% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (31+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,227+4 votes)
907 (-0.5% / -5)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
902 (-2.0% / -18)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (422+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
958 (+0.5% / +5)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (68+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
771 (-1.8% / -14)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
808 (+1.0% / +8)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (625+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (164+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
438 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (290+2 votes)
841 (-0.4% / -3)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
405 (+0.5% / +2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
432 (-1.1% / -5)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (217+0 votes)