extension ExtPose

Keyword: tabs -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,891,225 (-0.0% / -15)
4.3(+0.0000) (1,106+0 votes)
2,027,267 (+0.0% / +865)
4.9(+0.0000) (365+1 votes)
1,903,006 (+0.0% / +389)
4.7(+0.0000) (329+1 votes)
6,103,213 (+0.0% / +987)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
3,687,302 (+0.3% / +10,309)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,440,138 (+0.0% / +206)
4.6(+0.0000) (539+1 votes)
560,808 (-0.1% / -439)
4.9(+0.1000) (303+10 votes)
789,858 (+0.2% / +1,544)
4.8(+0.0000) (485+2 votes)
368,557 (+0.2% / +876)
4.7(+0.0000) (840-1 votes)
748,307 (-0.0% / -120)
4.8(+0.0000) (475+5 votes)
1,005,881 (+0.2% / +1,617)
4.7(+0.0000) (710+8 votes)
257,425 (+0.1% / +179)
4.7(+0.0000) (3,359+0 votes)
844,063 (+0.1% / +1,059)
4.9(+0.0000) (283+0 votes)
563,703 (+0.1% / +355)
4.7(+0.0000) (191+1 votes)
330,261 (+0.1% / +234)
4.7(+0.0000) (373+0 votes)
692,847 (+0.1% / +515)
4.3(+0.0000) (72+0 votes)
297,537 (+0.0% / +3)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
303,429 (-0.0% / -66)
4.3(+0.0000) (993+0 votes)
158,141 (+0.2% / +347)
4.5(+0.0000) (3,180+0 votes)
206,635 (+0.3% / +605)
3.8(+0.0000) (554+0 votes)
281,202 (+0.1% / +247)
4.9(+0.0000) (125+1 votes)
240,964 (+0.2% / +546)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
238,898 (+0.7% / +1,665)
4.6(+0.0000) (238+0 votes)
304,713 (-1.3% / -4,152)
4.0(+0.0000) (283+1 votes)
145,053 (+0.2% / +300)
4.2(+0.0000) (250+0 votes)
5,200,806 (+0.1% / +5,054)
4.8(+0.0000) (3,932+23 votes)
71,086 (+0.5% / +372)
4.5(+0.0000) (707+0 votes)
1,222,910 (+1.5% / +18,133)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
109,922 (+0.1% / +96)
4.4(+0.0000) (229+0 votes)
44,944 (+0.9% / +403)
4.5(+0.0000) (532+0 votes)
909,938 (+0.1% / +530)
4.8(+0.0000) (511+2 votes)
61,835 (+0.1% / +87)
3.6(+0.0000) (103+0 votes)
8,435,497 (-15.6% / -1,564,503)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
57,001 (+0.0% / +18)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
33,827 (+0.9% / +308)
4.0(+0.0000) (180+0 votes)
33,217 (-1.2% / -393)
3.7(+0.0000) (304+0 votes)
37
xTab
47,759 (+1.8% / +848)
3.9(+0.0000) (109+0 votes)
40,386 (+0.3% / +118)
4.1(+0.0000) (280+0 votes)
42,678 (+0.8% / +327)
4.5(+0.0000) (107+0 votes)
39,212 (+0.1% / +47)
4.2(+0.0000) (76+0 votes)
26,947 (+0.7% / +193)
4.4(+0.0000) (222-1 votes)
198,011 (+0.3% / +500)
4.2(+0.0000) (1,655+0 votes)
3,536,492 (+0.0% / +425)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
1,089,779 (-0.1% / -1,030)
4.9(+0.0000) (278+0 votes)
18,675 (+0.8% / +151)
4.6(+0.0000) (461+1 votes)
20,954 (+0.6% / +132)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
1,070,922 (+0.0% / +4)
4.7(+0.0000) (441+0 votes)
48
MuteTab
33,572 (+0.5% / +173)
4.1(+0.0000) (89+0 votes)
28,162 (+0.1% / +17)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)
37,648 (+0.3% / +112)
3.0(+0.0000) (151+0 votes)
12,196 (+0.7% / +84)
4.8(+0.1000) (148+1 votes)
20,899 (+0.6% / +123)
4.6(+0.0000) (211+0 votes)
852,689 (+0.4% / +3,059)
4.5(+0.0000) (2,345+8 votes)
24,761 (-0.0% / -1)
3.7(+0.0000) (85+0 votes)
10,846 (+0.8% / +81)
4.8(+0.0000) (85+0 votes)
120,704 (+0.1% / +121)
4.1(+0.0000) (132+0 votes)
156,819 (+0.0% / +59)
4.5(+0.0000) (207+3 votes)
17,091 (+0.2% / +30)
4.8(+0.0000) (2,176+1 votes)
34,003 (+0.4% / +129)
3.9(+0.0000) (70+0 votes)
26,436 (+0.1% / +22)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
22,766 (+0.7% / +155)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
13,816 (-0.1% / -10)
4.8(+0.0000) (57+1 votes)
14,124 (+0.7% / +100)
4.3(+0.0000) (84+1 votes)
1,258,292 (+0.1% / +1,182)
4.9(+0.0000) (385+1 votes)
11,728 (+0.2% / +28)
4.2(+0.0000) (186+0 votes)
26,926 (+0.6% / +152)
4.0(+0.0000) (86+0 votes)
37,965 (+0.1% / +45)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
6,737 (+0.7% / +49)
4.8(+0.0000) (248+0 votes)
714,486 (+0.1% / +373)
4.6(+0.0000) (255+1 votes)
848,978 (+0.1% / +426)
4.9(+0.0000) (342+17 votes)
71
OneTab
2,746,909 (+0.2% / +5,087)
4.5(+0.0000) (13,646+2 votes)
33,252 (-0.1% / -28)
3.5(+0.0000) (177+0 votes)
63,163 (+0.8% / +494)
4.4(+0.0000) (903+0 votes)
13,007 (+0.7% / +96)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
11,541 (+0.2% / +24)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
18,800 (+0.7% / +136)
4.1(+0.0000) (90+0 votes)
7,416 (+1.9% / +140)
3.8(-0.1000) (56+1 votes)
455,819 (+0.5% / +2,076)
4.3(+0.0000) (2,956+1 votes)
14,055 (+0.3% / +37)
4.3(+0.0000) (125+0 votes)
9,244 (+0.4% / +41)
4.4(+0.0000) (143+0 votes)
87,627 (+0.3% / +247)
4.6(+0.0000) (171+0 votes)
74,674 (+0.8% / +623)
4.5(+0.0000) (139+0 votes)
7,646 (+0.4% / +33)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
147,087 (-0.1% / -196)
4.0(+0.0000) (148+0 votes)
17,848 (+0.4% / +66)
4.2(+0.0000) (47+1 votes)
5,743 (+0.3% / +19)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
4,408 (+0.5% / +22)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
943,592 (+0.6% / +6,055)
4.9(+0.0000) (11,218+27 votes)
9,535 (+1.0% / +99)
4.5(+0.0000) (214+0 votes)
23,496 (+0.3% / +69)
4.2(+0.0000) (64+0 votes)
16,567 (+0.6% / +102)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
58,330 (+0.5% / +292)
4.1(+0.0000) (246+1 votes)
8,475 (-1.6% / -134)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
3,388 (+0.8% / +28)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
2,684,169 (+0.1% / +1,825)
4.4(+0.0000) (327+2 votes)
4,051 (+1.8% / +71)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
981,204 (-0.0% / -302)
4.9(+0.0000) (1,026+0 votes)
5,807 (+0.0% / +1)
3.9(+0.0000) (77+3 votes)
66,518 (+0.2% / +160)
4.3(+0.0000) (252+0 votes)
3,139 (+0.4% / +14)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
5,585 (+0.7% / +41)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
4,224 (-0.4% / -15)
3.8(+0.0000) (51+0 votes)
72,186 (+0.8% / +583)
4.4(+0.0000) (9,720+0 votes)
31,506 (+0.5% / +158)
8,346 (+0.9% / +74)
4.4(+0.0000) (181+0 votes)
17,877 (+0.9% / +151)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
6,210 (+0.4% / +26)
2.4(+0.0000) (25+0 votes)
448,319 (-0.0% / -69)
3.4(+0.0000) (275+0 votes)
3,593 (+0.6% / +23)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
4,102 (+12.0% / +440)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,806 (+0.9% / +26)
4.3(+0.0000) (122+0 votes)
3,553 (+0.4% / +14)
3.9(+0.0000) (41+0 votes)
4,854 (+0.2% / +9)
3.2(+0.0000) (74+0 votes)
114
Save Tabs
5,711 (+0.7% / +40)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
51,856 (+0.1% / +45)
4.4(+0.0000) (82+0 votes)
3,629,661 (+2.7% / +94,750)
4.7(+0.0000) (45+2 votes)
4,509 (-0.0% / -2)
4.5(+0.0000) (47+0 votes)
3,541 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
3,411 (-0.1% / -3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,609 (-0.9% / -33)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
13,917 (-0.7% / -97)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
9,126 (+0.5% / +43)
1.8(+0.0000) (22+0 votes)
6,743 (+0.1% / +5)
4.3(+0.0000) (68+0 votes)
2,226 (+0.4% / +8)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
128,402 (+0.6% / +779)
3.8(+0.0000) (246+1 votes)
2,750 (+0.9% / +25)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
2,002 (+0.4% / +8)
4.6(+0.0000) (85+0 votes)
2,728 (+1.0% / +28)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
68,525 (+0.4% / +289)
4.6(+0.0000) (4,786+0 votes)
78,614 (+0.4% / +295)
4.5(+0.0000) (262+3 votes)
4,945 (+0.5% / +23)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
6,189 (-0.5% / -29)
1,675 (+4.4% / +71)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
3,283 (-0.1% / -3)
3.7(+0.0000) (45+0 votes)
22,136 (+0.8% / +167)
4.1(+0.0000) (54+0 votes)
136
Partizion
1,965 (+1.4% / +28)
4.5(+0.0000) (91+0 votes)
1,871 (+0.6% / +11)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
17,657 (+0.5% / +83)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
1,986 (+0.9% / +17)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
77,825 (+0.7% / +577)
4.4(+0.0000) (130+1 votes)
41,544 (+0.2% / +91)
4.6(+0.0000) (255+0 votes)
1,760 (+2.3% / +39)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
1,970 (-0.3% / -5)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,742 (-0.7% / -19)
4.1(+0.0000) (41+0 votes)
145
Tab-less
4,087 (-0.6% / -24)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
1,610 (+0.4% / +7)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,625 (+0.6% / +10)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
2,892 (+1.3% / +37)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
20,335 (+0.3% / +59)
4.2(+0.0000) (297+0 votes)
13,026 (+0.5% / +60)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
1,551 (+1.1% / +17)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
10,750 (+0.7% / +74)
3.3(+0.0000) (77+0 votes)
117,900 (+0.5% / +618)
4.6(+0.0000) (316+0 votes)
2,631 (+0.7% / +19)
4.2(-0.1000) (17+1 votes)
4,313 (+0.4% / +17)
4.6(+0.0000) (28+1 votes)
25,890 (+0.6% / +156)
3.5(+0.0000) (325+0 votes)
1,335 (+0.8% / +10)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
158
Open Tabs
1,213 (+0.3% / +4)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,925 (+0.8% / +15)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
160
Last Tabs
919 (+0.5% / +5)
4.4(+0.0000) (21+1 votes)
4,258,498 (+0.0% / +1,789)
4.6(+0.0000) (281+0 votes)
5,414 (+0.0% / +2)
4.7(+0.0000) (101+0 votes)
2,639 (+1.2% / +31)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
33,197 (+0.2% / +75)
4.6(+0.0000) (241+0 votes)
165
Vimium
499,881 (+0.3% / +1,451)
4.8(+0.0000) (4,362+1 votes)
7,934 (+1.4% / +111)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
217,773 (+0.4% / +918)
4.7(+0.0000) (8,592+1 votes)
21,726 (+0.1% / +15)
4.4(+0.0000) (71+1 votes)
3,168 (+0.2% / +6)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
8,565 (-1.0% / -89)
3.8(+0.0000) (53+0 votes)
171
GoTo Tab
7,752 (-0.4% / -29)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
1,131 (+1.0% / +11)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
777 (+2.1% / +16)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,560 (+0.1% / +2)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
3,683,024 (+0.3% / +10,568)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
2,010 (-0.2% / -4)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
55,707 (+0.1% / +80)
3.7(+0.0000) (168+0 votes)
20,003 (+1.1% / +212)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
899 (+0.3% / +3)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
180
Freezetab
6,701 (+0.3% / +23)
3.6(+0.0000) (54+0 votes)
10,301 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
798 (+1.5% / +12)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,557 (+0.4% / +9)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
752 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
3,174 (+0.9% / +28)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
6,605 (+1.8% / +117)
4.7(+0.0000) (31+1 votes)
943 (+1.9% / +18)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
44,953 (+0.2% / +106)
4.5(+0.0000) (57+0 votes)
59,940 (+0.1% / +83)
4.4(+0.0000) (759+0 votes)
36,614 (+0.4% / +129)
4.1(-0.2000) (16+1 votes)
191
tabby
2,860 (-0.1% / -3)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
177,564 (+0.1% / +237)
4.4(+0.0000) (439+0 votes)
9,426 (+0.6% / +59)
4.1(+0.0000) (114+0 votes)
164,396 (+9.9% / +14,834)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
2,559 (+2.0% / +49)
4.7(-0.1000) (31+2 votes)
196
Mute Tab
873 (+1.2% / +10)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,800 (+0.1% / +13)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
694 (-0.4% / -3)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
730 (-0.3% / -2)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
200
Saka
1,784 (-0.5% / -9)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
201
Open Tabs
1,249 (+1.0% / +12)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
23,213 (+0.1% / +25)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
2,550 (+1.6% / +39)
3.6(+0.0000) (42+0 votes)
1,321 (-0.3% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
218,974 (+0.3% / +657)
4.3(+0.0000) (848+0 votes)
206
Fast Tabs
601 (+1.5% / +9)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
11,124 (+0.7% / +73)
3.5(+0.0000) (147+0 votes)
20,119 (-0.2% / -35)
4.6(+0.0000) (266+0 votes)
3,166 (+0.6% / +20)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
210
Tabsets
2,887 (+0.2% / +6)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
666 (+1.5% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,371 (+0.8% / +11)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
125,560 (+0.7% / +856)
4.1(+0.0000) (62+0 votes)
2,387 (+1.5% / +36)
3.5(+0.0000) (113+0 votes)
880 (+1.7% / +15)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
4,270 (+0.6% / +25)
4.1(+0.0000) (43+0 votes)
863,617 (+0.2% / +1,323)
4.9(+0.0000) (371+5 votes)
218
tabzen
1,744 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
1,055 (+1.4% / +15)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
104,876 (+0.3% / +360)
3.9(+0.0000) (372+0 votes)
221
Tab Glue
572,387 (+0.8% / +4,484)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
465 (-0.6% / -3)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
486 (+0.8% / +4)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
224
Mute Tabs
2,263 (-0.7% / -16)
3.2(+0.0000) (21+0 votes)
584,119 (+0.2% / +1,268)
4.6(+0.0000) (11,548+3 votes)
489 (+0.2% / +1)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,737 (+0.2% / +4)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
26,181 (+0.8% / +196)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
1,180,627 (+1.3% / +15,578)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
46,077 (+0.2% / +73)
4.9(+0.0000) (143+0 votes)
29,817 (+0.3% / +98)
4.4(+0.0000) (172+0 votes)
373 (+3.0% / +11)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
233
IE Tab
6,145,542 (+0.5% / +28,770)
4.3(+0.0000) (19,043+0 votes)
642,892 (+0.3% / +1,976)
4.7(+0.0000) (116,885+14 votes)
399 (+1.0% / +4)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
236
Pull Tabs
387 (+1.3% / +5)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
45,282 (+0.6% / +254)
3.7(+0.0000) (26+0 votes)
282 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
384 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
440 (+3.5% / +15)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
47,550 (+0.2% / +103)
4.1(+0.0000) (153+0 votes)
228,014 (+0.2% / +448)
4.4(+0.0000) (1,235+0 votes)
243
Tab Group
15,130 (+0.2% / +25)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
7,089 (+0.5% / +34)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
4,367 (+3.1% / +131)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
28,775 (+0.3% / +92)
4.0(+0.0000) (215+0 votes)
247
Max Tabs
4,827 (+3.3% / +156)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,536,632 (-1.2% / -18,747)
4.8(+0.0000) (58,496-1 votes)
4,202 (+0.8% / +33)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
40,192 (+0.5% / +185)
4.0(+0.0000) (304+0 votes)
5,399 (+0.2% / +12)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
3,380 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
534 (-1.3% / -7)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
32,797 (+0.9% / +289)
4.7(+0.0000) (437+0 votes)
2,606 (+1.0% / +26)
4.4(+0.0000) (50+0 votes)
3,181 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
281 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
421,857 (+0.2% / +690)
4.1(+0.0000) (7,610+0 votes)
12,428 (+0.3% / +43)
4.7(+0.0000) (105+0 votes)
65,029 (+0.3% / +183)
4.7(+0.0000) (4,465+0 votes)
5,668 (+1.1% / +62)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
19,264 (+0.0% / +2)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
1,446 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
158,323 (+0.4% / +665)
4.4(+0.0000) (356+0 votes)
3,049 (+0.8% / +23)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
2,798 (+1.5% / +42)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
78,012 (+0.3% / +235)
4.5(+0.0000) (324+0 votes)
238 (+0.4% / +1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,095,910 (-0.0% / -161)
4.8(+0.0000) (23,878+0 votes)
160,089 (+3.2% / +5,023)
4.6(+0.0000) (869+20 votes)
1,031 (-0.4% / -4)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
426 (+2.2% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
165 (+1.2% / +2)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
759,048 (+0.5% / +3,795)
4.0(+0.0000) (3,120+0 votes)
257 (-0.8% / -2)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
2,201 (-1.5% / -33)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
996 (+1.6% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,677 (+0.1% / +4)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
852 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
359 (+1.4% / +5)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,997,541 (+0.0% / +1,327)
4.8(+0.0000) (205+0 votes)
9,120 (+0.6% / +51)
4.9(+0.0000) (204+1 votes)
1,453 (+0.5% / +7)
2.7(+0.0000) (35+0 votes)
1,891,296 (+1.9% / +35,686)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
285
Open Tabs
513 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,559 (+1.3% / +85)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
860 (-1.6% / -14)
1.9(+0.0000) (15+0 votes)
241 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
289
Tab Split
3,562 (+1.4% / +49)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,964 (-0.3% / -11)
3.9(+0.0000) (114+0 votes)
291
Keptab
1,584 (+0.1% / +1)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
4,892 (+22.3% / +892)
3.3(-1.2000) (3+1 votes)
310 (+3.0% / +9)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
15,051 (+0.7% / +107)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
2,136 (-1.4% / -30)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
1,424 (-3.3% / -48)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
297
tabOS
1,175 (-0.3% / -3)
4.8(+0.0000) (25+3 votes)
3,148 (+0.6% / +20)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
69,446 (+0.4% / +302)
4.8(+0.0000) (4,808+4 votes)