extension ExtPose

Keyword: tab extension -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.799(+0.0000) (383+0 votes)
1,908,611 (+0.0% / +0)
4.6715(+0.0000) (344+0 votes)
7,666,851 (+0.0% / +0)
4.4872(+0.0000) (39+0 votes)
341,689 (+0.0% / +0)
4.6478(+0.0000) (423+0 votes)
1,799,770 (+0.0% / +0)
4.3172(+0.0000) (1,116+0 votes)
818,085 (+0.0% / +0)
4.7485(+0.0065) (660+1 votes)
761,679 (+0.0% / +0)
4.8268(+0.0011) (947+6 votes)
847,450 (+0.0% / +0)
4.8151(-0.0131) (292+1 votes)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.6636(+0.0000) (217+0 votes)
1,455,255 (+0.0% / +0)
4.524(+0.0008) (626+1 votes)
304,313 (+0.0% / +0)
4.2818(+0.0000) (1,029+0 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (447+0 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.69(+0.0041) (229+3 votes)
1,481,728 (+0.0% / +0)
4.5461(-0.0017) (3,437+27 votes)
1,267,290 (+0.0% / +0)
4.7855(+0.0005) (401+1 votes)
977,557 (+0.0% / +0)
4.8984(+0.0000) (246+0 votes)
850,954 (+0.0% / +0)
4.9159(+0.0000) (321+0 votes)
1,155,335 (+0.0% / +0)
4.2571(+0.0000) (743+0 votes)
364,152 (+0.0% / +0)
4.7144(+0.0000) (921+0 votes)
283,658 (+0.0% / +0)
4.7458(+0.0000) (118+0 votes)
1,098,665 (+0.0% / +0)
4.7836(+0.0000) (268+0 votes)
1,077,101 (+0.0% / +0)
4.6236(-0.0008) (611+4 votes)
562,983 (+0.0% / +0)
4.8127(+0.0000) (299+0 votes)
3,535,100 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (66+0 votes)
17,102 (+0.0% / +0)
4.8234(+0.0001) (2,209+1 votes)
279,741 (+0.0% / +0)
4.9341(+0.0000) (91+0 votes)
718,047 (+0.0% / +0)
4.5238(-0.0219) (378+6 votes)
923,064 (+0.0% / +0)
4.8006(-0.0003) (617+4 votes)
29
IE Tab
5,994,325 (+0.0% / +0)
4.317(-0.0001) (19,092+4 votes)
161,973 (+0.0% / +0)
4.4422(-0.0011) (294+3 votes)
44,159 (+0.0% / +0)
4.5204(+0.0000) (538+0 votes)
219,791 (+0.0% / +0)
4.6487(+0.0000) (8,611+0 votes)
33,484 (+0.0% / +0)
3.9037(+0.0000) (187+0 votes)
38,879 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (33+0 votes)
4,311,006 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
630,128 (+0.0% / +0)
4.7012(-0.0000) (117,082+1 votes)
28,338 (+0.0% / +0)
4.4836(+0.0000) (122+0 votes)
206,302 (+0.0% / +0)
3.7972(-0.0049) (572+1 votes)
982,992 (+0.0% / +0)
4.9366(+0.0000) (1,026+0 votes)
57,527 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (42+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
304,934 (+0.0% / +0)
4.0078(+0.0000) (387+0 votes)
6,133 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (45+0 votes)
678,253 (+0.0% / +0)
4.8626(+0.0000) (473+0 votes)
72,959 (+0.0% / +0)
4.4477(+0.0004) (9,726+0 votes)
36,847 (+0.0% / +0)
4.582(+0.0000) (256+0 votes)
787,157 (+0.0% / +0)
4.5785(-0.0122) (261+2 votes)
138,855 (+0.0% / +0)
4.1456(-0.0006) (261+1 votes)
49
xTab
48,619 (+0.0% / +0)
3.9182(+0.0000) (110+0 votes)
3,328 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
99,995 (+0.0% / +0)
4.291(+0.0000) (13,662+0 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2135(+0.0000) (384+0 votes)
56,544 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
301,389 (+0.0% / +0)
4.6118(+0.0000) (152+0 votes)
3,812 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,747,464 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
8,822 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,069 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
14,915 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
58,113 (+0.0% / +0)
4.4005(+0.0041) (819-1 votes)
35,725 (+0.0% / +0)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
56,711 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (38+0 votes)
415,578 (+0.0% / +0)
4.1255(+0.0001) (7,627+1 votes)
8,814,642 (+0.0% / +0)
4.5004(-0.0002) (2,502-1 votes)
9,660 (+0.0% / +0)
4.2982(-0.0589) (57+1 votes)
56,455 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
29,371 (+0.0% / +0)
4.4477(+0.0000) (172+0 votes)
56,178 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0000) (112+0 votes)
4,157 (+0.0% / +0)
4.4706(+0.0000) (17+0 votes)
100,877 (+0.0% / +0)
4.3258(+0.0005) (1,409+1 votes)
10,100 (+0.0% / +0)
4.4623(+0.0000) (106+0 votes)
17,937 (+0.0% / +0)
3.72(+0.0000) (75+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
4,256,651 (+0.0% / +0)
4.5196(+0.0000) (306+0 votes)
1,736 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
125,054 (+0.0% / +0)
3.7638(+0.0000) (271+0 votes)
3,326 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (48+0 votes)
19,212 (+0.0% / +0)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
284,652 (+0.0% / +0)
4.228(+0.0000) (636+0 votes)
1,774,803 (+0.0% / +0)
4.68(+0.0000) (300+0 votes)
13,077 (+0.0% / +0)
68,096 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,825 (+0.0% / +0)
4.6261(+0.0017) (222+1 votes)
1,008,732 (+0.0% / +0)
4.8744(-0.0004) (12,894+17 votes)
215,311 (+0.0% / +0)
4.578(+0.0000) (218+0 votes)
6,570 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (55+0 votes)
2,596 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
1,120,177 (+0.0% / +0)
4.702(+0.0000) (453+0 votes)
6,584,459 (+0.0% / +0)
4.2593(+0.0000) (54+0 votes)
56,258 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
542,960 (+0.0% / +0)
4.5786(-0.0000) (11,606+2 votes)
7,498 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
608 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
6,077,987 (+0.0% / +0)
4.6593(+0.0000) (91+0 votes)
3,491 (+0.0% / +0)
3.7857(+0.0000) (42+0 votes)
13,111 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
81,664 (+0.0% / +0)
4.4828(+0.0000) (290+0 votes)
36,426 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (34+0 votes)
156,638 (+0.0% / +0)
4.414(+0.0000) (442+0 votes)
12,308 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
35,205 (+0.0% / +0)
3.985(+0.0000) (401+0 votes)
10,730 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
102,598 (+0.0% / +0)
4.6099(+0.0028) (710+5 votes)
56,900 (+0.0% / +0)
4.7714(+0.0000) (35+0 votes)
588,056 (+0.0% / +0)
3.9711(+0.0000) (173+0 votes)
5,349 (+0.0% / +0)
4.7249(+0.0000) (538+0 votes)
4,186 (+0.0% / +0)
3.8235(+0.0000) (51+0 votes)
20,859 (+0.0% / +0)
4.5777(+0.0022) (592+3 votes)
1,100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
56,620 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,964 (+0.0% / +0)
3.95(+0.0000) (40+0 votes)
14,770 (+0.0% / +0)
2.7117(-0.0061) (281+1 votes)
21,317 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
643 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
281,812 (+0.0% / +0)
4.807(-0.0071) (114+1 votes)
3,761 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
5,598 (+0.0% / +0)
4.6789(+0.0000) (109+0 votes)
92,029 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
19,217 (+0.0% / +0)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
466 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,402 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (104+0 votes)
33,170 (+0.0% / +0)
4.5401(+0.0000) (511+0 votes)
2,506 (+0.0% / +0)
3.6842(+0.0000) (19+0 votes)
125
Voco Tab
11,714 (+0.0% / +0)
6,783 (+0.0% / +0)
12,485 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
103,244 (+0.0% / +0)
2.8889(+0.0000) (9+0 votes)
129
Tab Split
3,834 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,296 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,521 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
22,149 (+0.0% / +0)
4.3974(-0.0441) (78+1 votes)
111,261 (+0.0% / +0)
4.5781(+0.0000) (787+0 votes)
10,102 (+0.0% / +0)
41,185 (+0.0% / +0)
4.5891(+0.0000) (258+0 votes)
3,481 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
53,519 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (167+1 votes)
1,651 (+0.0% / +0)
4.1562(+0.0000) (32+0 votes)
122,169 (+0.0% / +0)
546 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8368(-0.0025) (337+1 votes)
8,397,187 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
800,010 (+0.0% / +0)
4.495(+0.0004) (1,291+7 votes)
37,208 (+0.0% / +0)
4.8491(+0.0000) (53+0 votes)
6,461 (+0.0% / +0)
136,188 (+0.0% / +0)
2.4118(+0.0000) (17+0 votes)
4,859 (+0.0% / +0)
3.24(+0.0000) (75+0 votes)
66,980 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
149
Neat Tab
11,585 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
150
Alive tab
67,819 (+0.0% / +0)
4.9048(+0.0000) (42+0 votes)
151
Gamer Tab
11,269 (+0.0% / +0)
4,540 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,157,334 (+0.0% / +0)
4.7916(+0.0031) (1,286+0 votes)
8,964 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
351,104 (+0.0% / +0)
4.691(+0.0001) (3,026+1 votes)
760,666 (+0.0% / +0)
4.0446(-0.0000) (3,140+1 votes)
4,191 (+0.0% / +0)
1,822,790 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
15,306 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,817 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
8,003,544 (+0.0% / +0)
4.8906(+0.0001) (73,401+64 votes)
7,582 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8139(+0.0000) (1,306+0 votes)
6,463 (+0.0% / +0)
2.875(+0.0000) (64+0 votes)
166
Last Tabs
890 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
33,792 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
465,996 (+0.0% / +0)
4.5155(+0.0000) (1,383+0 votes)
169
Robo Tab
11,111 (+0.0% / +0)
1,532 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,064,236 (+0.0% / +0)
4.6911(+0.0000) (1,884+0 votes)
897,860 (+0.0% / +0)
4.6849(+0.0000) (384+0 votes)
13,990 (+0.0% / +0)
3.9237(+0.0000) (118+0 votes)
10,012 (+0.0% / +0)
175
FoxyProxy
342,641 (+0.0% / +0)
3.816(+0.0000) (761+0 votes)
320 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
123,824 (+0.0% / +0)
4.7746(+0.0003) (812+1 votes)
11,403 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
179
Tab Muter
144,025 (+0.0% / +0)
4.4304(+0.0000) (158+0 votes)
27,539 (+0.0% / +0)
4.3592(+0.0026) (245+1 votes)
28,887 (+0.0% / +0)
3.9726(+0.0000) (219+0 votes)
186,833 (+0.0% / +0)
3.7935(+0.0000) (368+0 votes)
143,924 (+0.0% / +0)
3.9394(+0.0000) (66+0 votes)
56,445 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
638,506 (+0.0% / +0)
4.383(-0.0008) (2,308+2 votes)
34,135 (+0.0% / +0)
4.1628(+0.0000) (1,075+0 votes)
2,032 (+0.0% / +0)
5,870 (+0.0% / +0)
4.6774(+0.0000) (31+0 votes)
3,213 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,431 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,177 (+0.0% / +0)
24,015 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
449,362 (+0.0% / +0)
4.2048(+0.0076) (420-1 votes)
1,593 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
2,274 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,363 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
197
Car Tab
4,258 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,163 (+0.0% / +0)
3.3514(+0.0000) (37+0 votes)
5,014 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
200
Matte Tab
19,854 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
33,848 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
4,674 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,981 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,906 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,812 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,733 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (54+0 votes)
207
Wild Life
2,048 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56,440 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
23,608 (+0.0% / +0)
4.7839(+0.0000) (236+0 votes)
210
Handy Tab
56,375 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
56,795 (+0.0% / +0)
1,838 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
32,654 (+0.0% / +0)
4.5375(+0.0000) (80+0 votes)
507 (+0.0% / +0)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
23,741 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (48+0 votes)
23,257 (+0.0% / +0)
120,704 (+0.0% / +0)
4.1143(+0.0000) (140+0 votes)
723 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
22,342 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (65+0 votes)
5,660 (+0.0% / +0)
64,798 (+0.0% / +0)
4.8405(-0.0016) (1,248+0 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.6991(-0.0038) (4,291+5 votes)
215 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
225
Tab-less
4,092 (+0.0% / +0)
4.6957(+0.0000) (46+0 votes)
1,382 (+0.0% / +0)
4.5263(+0.0000) (19+0 votes)
22,064 (+0.0% / +0)
8,806 (+0.0% / +0)
3.9531(+0.0166) (64+1 votes)
438 (+0.0% / +0)
230
Bee Hive
30,839 (+0.0% / +0)
4.5758(+0.0000) (33+0 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6352(+0.0032) (455+4 votes)
1,438,590 (+0.0% / +0)
4.5641(+0.0115) (39+1 votes)
233
MuteTab
33,071 (+0.0% / +0)
4.1333(+0.0000) (90+0 votes)
76,319 (+0.0% / +0)
4.5137(+0.0000) (329+0 votes)
14,066 (+0.0% / +0)
4.7815(+0.0000) (119+0 votes)
1,022 (+0.0% / +0)
4.64(+0.0000) (25+0 votes)
16,921 (+0.0% / +0)
4.2115(+0.0000) (52+0 votes)
89,119 (+0.0% / +0)
3.7111(-0.1261) (225+10 votes)
23,335 (+0.0% / +0)
4,471 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
40,687 (+0.0% / +0)
3.8821(-0.0006) (212-1 votes)
12,621 (+0.0% / +0)
4.6421(+0.0000) (95+0 votes)
58,334 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (252+0 votes)
376,632 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (15,112+1 votes)
4,431 (+0.0% / +0)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
8,868 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
3,467 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5827(+0.0009) (889+2 votes)
494 (+0.0% / +0)
960,289 (+0.0% / +0)
4.6615(+0.0038) (2,496+16 votes)
20,834 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0046) (99+2 votes)
12,672 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
254
Cycle Tab
521 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
29,758 (+0.0% / +0)
4.7568(+0.0007) (366+1 votes)
2,293 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
34,607 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,964 (+0.0% / +0)
4.8276(+0.0000) (58+0 votes)
6,781 (+0.0% / +0)
4.8008(+0.0000) (251+0 votes)
56,186 (+0.0% / +0)
3.7024(+0.0000) (168+0 votes)
21,969 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
54,160 (+0.0% / +0)
3.8783(+0.0000) (674+0 votes)
12,950 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,787 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (12+0 votes)
66,344 (+0.0% / +0)
4.6296(+0.0000) (4,789+0 votes)
33,049 (+0.0% / +0)
4.3891(+0.0000) (5,857+0 votes)
3,412 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
496 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
1,179 (+0.0% / +0)
4.4531(+0.0000) (64+0 votes)
4,255 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
289 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
272
Brick PDF
23,197 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,312 (+0.0% / +0)
215 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (44+0 votes)
275
Brisk
3,649 (+0.0% / +0)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
34,010 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
8,570 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
2,945 (+0.0% / +0)
4.3273(+0.0000) (55+0 votes)
281
Shop Tab
26,066 (+0.0% / +0)
4.5984(+0.0000) (493+0 votes)
297,750 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,993 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
79,295 (+0.0% / +0)
4.4625(+0.0000) (333+0 votes)
3,081,828 (+0.0% / +0)
4.4143(+0.0001) (11,423+1 votes)
3,084 (+0.0% / +0)
4.3784(-0.0164) (37-1 votes)
1,311 (+0.0% / +0)
4.0192(+0.0000) (52+0 votes)
17,785 (+0.0% / +0)
4.3214(+0.0000) (196+0 votes)
469 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
1,418,247 (+0.0% / +0)
4.6091(-0.0046) (793+1 votes)
1,683,948 (+0.0% / +0)
4.7544(-0.0000) (58,467-2 votes)
2,445 (+0.0% / +0)
3.5227(+0.0000) (44+0 votes)
1,530 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
25,960 (+0.0% / +0)
3.1618(+0.0000) (68+0 votes)
73,016 (+0.0% / +0)
4.7664(+0.0005) (5,018+11 votes)