extension ExtPose

Keyword: tab extension -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,223,739 (-1.3% / -16,702)
4.3(+0.0000) (1,098+0 votes)
270,348 (+0.1% / +383)
4.5(+0.0000) (1,199+2 votes)
31,056 (+4.1% / +1,219)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
30,399 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (229+0 votes)
5
Loudly
500,791 (+7.7% / +35,819)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
53,261 (+0.1% / +36)
4.5(+0.0000) (566+0 votes)
101,143 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (709+0 votes)
146,940 (-0.1% / -114)
4.1(+0.0000) (524+0 votes)
28,219 (-0.2% / -53)
4.1(+0.0000) (139-1 votes)
26,219 (+14.1% / +3,237)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
23,042 (-0.2% / -36)
4.5(+0.0000) (131+0 votes)
23,705 (+6.1% / +1,360)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
13
IE Tab
4,738,788 (+0.1% / +5,938)
4.3(+0.0000) (21,029+0 votes)
17,270 (+9.5% / +1,502)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
82,221 (+0.2% / +157)
4.7(+0.0000) (390+2 votes)
42,376 (-0.1% / -63)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
228,553 (-0.5% / -1,100)
2.3(+0.0000) (18+0 votes)
21,868 (+5.9% / +1,228)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
108,831 (+0.0% / +32)
4.6(+0.2000) (20-1 votes)
15,116 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
482,294 (+0.1% / +365)
4.4(+0.0000) (473+2 votes)
109,225 (+0.2% / +205)
3.9(+0.0000) (427+1 votes)
8,267 (+11.8% / +873)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
12,131 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
619,679 (+0.2% / +971)
4.2(+0.0000) (590+4 votes)
110,872 (+0.0% / +28)
3.9(+0.0000) (286+0 votes)
9,291 (+41.9% / +2,743)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
278,403 (+0.2% / +492)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
185,032 (+1.6% / +3,000)
4.8(+0.0000) (122+0 votes)
15,233 (+0.6% / +87)
4.6(+0.0000) (28+1 votes)
6,509 (+24.9% / +1,296)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,974 (+0.2% / +10)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
221,557 (-0.1% / -196)
4.5(+0.0000) (564+3 votes)
7,476 (+20.4% / +1,265)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
15,416 (+10.8% / +1,499)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
109,679 (-0.8% / -904)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
487,569 (-1.3% / -6,422)
4.2(+0.0000) (123+4 votes)
5,772 (-0.3% / -16)
4.7(+0.2000) (14-1 votes)
25,713 (+3.1% / +777)
3.8(+0.0000) (41+0 votes)
16,429 (-0.1% / -24)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
41
xTab
43,578 (-0.1% / -54)
3.9(+0.0000) (94+0 votes)
71,075 (+0.7% / +526)
4.4(-0.2000) (109+7 votes)
662,429 (-0.0% / -19)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
7,303 (+38.2% / +2,020)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
15,263 (-0.3% / -52)
4.6(+0.0000) (154+0 votes)
5,958 (+89.1% / +2,808)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,794 (+19.6% / +3,405)
4.9(+0.0000) (168+0 votes)
118,907 (+0.5% / +593)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
494,417 (-0.5% / -2,515)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
28,107 (-0.1% / -18)
4.6(+0.0000) (129+1 votes)
4,604 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,167 (-1.5% / -33)
10,502 (+28.3% / +2,315)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8,977 (+38.4% / +2,491)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
74,178 (+0.6% / +412)
4.5(+0.0000) (478+7 votes)
7,546 (+9.6% / +661)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
412,548 (-0.1% / -559)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
3,596 (+47.1% / +1,152)
5.0(+0.0000) (136+0 votes)
6,167 (+26.0% / +1,274)
9,396 (+19.6% / +1,540)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
653,188 (-0.0% / -182)
4.7(+0.0000) (115,040+16 votes)
1,222,854 (-0.1% / -977)
4.7(+0.0000) (12,319-1 votes)
5,066 (+23.9% / +976)
4,262 (+49.8% / +1,417)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
736,455 (-0.2% / -1,376)
4.5(+0.0000) (10,175+9 votes)
3,870 (-0.4% / -14)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
14,729 (+0.0% / +7)
4.5(+0.0000) (70+0 votes)
4,123 (+0.0% / +0)
1,874 (+3.9% / +71)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,885 (+38.8% / +1,923)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
60,403 (+1.7% / +1,009)
3.9(-0.2000) (49+3 votes)
17,037 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
9,383 (+0.1% / +7)
4.0(+0.0000) (347+0 votes)
11,887 (+0.8% / +100)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
5,245 (-0.2% / -8)
4.1(+0.0000) (42+0 votes)
4,530 (+48.2% / +1,474)
73,546 (+0.2% / +169)
4.1(+0.0000) (131+0 votes)
8,799 (+26.4% / +1,840)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
439,710 (+0.3% / +1,315)
4.5(+0.0000) (1,385+55 votes)
242,213 (+0.2% / +589)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
2,437 (-0.8% / -20)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,026 (-1.3% / -66)
9,764 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
7,407 (+26.1% / +1,533)
19,191 (-0.0% / -4)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
4,764 (+44.7% / +1,471)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,256 (+0.7% / +9)
247,067 (-0.0% / -96)
4.2(+0.0000) (141+0 votes)
4,682 (+37.7% / +1,281)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
116,706 (+0.2% / +212)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
9,043 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
61,130 (-1.1% / -669)
4.4(+0.1000) (39+0 votes)
110,424 (-0.0% / -31)
4.3(+0.0000) (13,761+0 votes)
11,949 (+37.5% / +3,256)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
17,458 (+0.4% / +74)
4.6(+0.0000) (161+0 votes)
8,769 (+10.2% / +813)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
2,366 (+58.7% / +875)
521,880 (-0.4% / -2,279)
2.1(+0.0000) (14+0 votes)
10,470 (+16.8% / +1,503)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
9,754 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
61,503 (-0.0% / -12)
4.2(+0.0000) (1,002+4 votes)
13,483 (+0.5% / +65)
2.9(+0.0000) (320+0 votes)
3,828 (+0.6% / +23)
3.9(+0.1000) (35+1 votes)
214,734 (+0.8% / +1,730)
4.4(+0.0000) (191+1 votes)
5,365 (+51.9% / +1,834)
5,388 (+54.8% / +1,907)
6,890 (+99.4% / +3,434)
4,447 (+31.1% / +1,056)
2,863 (+0.1% / +3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
254,308 (+0.4% / +1,021)
4.1(+0.0000) (23+1 votes)
10,545 (+27.3% / +2,261)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
112
Amplify
1,155 (-0.6% / -7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,453 (-0.9% / -40)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,632 (+44.9% / +816)
479,276 (+0.0% / +88)
4.5(+0.0000) (585+0 votes)
7,691 (+30.9% / +1,814)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
4,587 (+53.1% / +1,590)
6,222 (+32.0% / +1,509)
91,984 (-0.1% / -52)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
13,773 (+13.2% / +1,607)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
8,663 (+9.6% / +762)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,677 (+0.4% / +17)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
5,467 (-0.3% / -17)
4.3(+0.0000) (78+0 votes)
6,910 (+32.2% / +1,683)
3,758 (+55.2% / +1,337)
10,661 (+21.9% / +1,916)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
124,773 (+0.0% / +40)
4.4(+0.0000) (426+0 votes)
5,174 (+31.2% / +1,231)
9,814 (-0.2% / -23)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
27,136 (-0.2% / -60)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
5,599 (+25.0% / +1,121)
1,705 (-0.1% / -1)
4.1(+0.0000) (43+0 votes)
4,077 (+49.3% / +1,346)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,751 (-1.5% / -471)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
2,130 (+57.2% / +775)
151,196 (+1.1% / +1,633)
3.8(-0.1000) (44+1 votes)
7,057 (-0.5% / -39)
4.9(+0.0000) (55+0 votes)
12,089 (+13.2% / +1,411)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
98,728 (+0.2% / +207)
4.6(+0.0000) (877-1 votes)
715,334 (+0.0% / +330)
4.1(+0.0000) (3,409+0 votes)
5,182 (+23.2% / +977)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
19,594 (+0.1% / +23)
4.6(+0.0000) (322+0 votes)
549 (+1.1% / +6)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
3,829 (+29.1% / +863)
17,089 (+10.4% / +1,606)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
82,426 (+105.5% / +42,310)
128,055 (-0.2% / -317)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
13,453 (+0.9% / +123)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
149
Beam Tab
58,454 (+3.8% / +2,165)
3,403 (+78.0% / +1,491)
9,424 (-0.8% / -73)
4.8(+0.0000) (47+1 votes)
29,026 (+0.3% / +75)
4.7(+0.0000) (500+0 votes)
501,970 (-0.1% / -311)
3.9(+0.0000) (977+0 votes)
6,265 (+46.0% / +1,973)
7,165 (+34.7% / +1,846)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
152,855 (+1.0% / +1,587)
4.0(+0.0000) (44-1 votes)
7,061 (-0.9% / -65)
4.7(+0.0000) (86+0 votes)
4,574 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,860 (-0.6% / -92)
1.7(+0.0000) (1,345-2 votes)
3,436 (+55.1% / +1,221)
1,314 (-1.0% / -13)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
6,981 (+40.3% / +2,004)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
62,980 (+0.3% / +166)
4.0(+0.0000) (122+2 votes)
4,460 (-0.5% / -21)
3.2(+0.0000) (70+0 votes)
7,526 (+28.0% / +1,648)
8,425 (+25.3% / +1,701)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
6,129 (+30.1% / +1,418)
8,658 (+72.8% / +3,647)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,766 (+46.1% / +2,134)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,539 (+54.9% / +900)
2,423 (+48.4% / +790)
623 (+10.1% / +57)
2,716 (+0.4% / +10)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,376 (+55.1% / +844)
5,142 (+24.4% / +1,009)
5,308 (+1.0% / +50)
4.6(+0.0000) (118+0 votes)
6,915 (+39.4% / +1,953)
92,511 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (68+0 votes)
12,772 (+0.5% / +59)
10,231 (+0.0% / +2)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
181
Tab Muter
109,246 (-0.3% / -275)
4.6(+0.0000) (116+1 votes)
5,949 (+55.9% / +2,132)
2,234 (+36.5% / +597)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,919 (+53.3% / +2,058)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
104,310 (-0.2% / -254)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,282 (+0.1% / +3)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,672 (+0.4% / +11)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,751 (-0.1% / -13)
4.7(+0.0000) (557+0 votes)
6,105 (+49.2% / +2,012)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,712 (+0.0% / +0)
7,709 (+29.5% / +1,754)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
192
MuteTab
35,262 (-0.2% / -60)
4.1(+0.0000) (84+0 votes)
19,331 (-0.2% / -35)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,995 (+57.2% / +726)
4,031 (+31.3% / +961)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
381 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
11,398 (-0.1% / -17)
5.0(+0.0000) (101+1 votes)
611 (+1.5% / +9)
199
My Ruler
112,746 (+1.4% / +1,517)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
514 (+3.2% / +16)
5.0 (2 votes)
5,602 (+56.6% / +2,025)
1,772 (-0.2% / -3)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
12,178 (+0.5% / +60)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
28,258 (-0.4% / -100)
4.5(+0.0000) (167+0 votes)
205
Web paint
237,211 (+17.8% / +35,784)
4.8(+0.0000) (116+0 votes)
225 (-5.5% / -13)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,814,887 (+0.2% / +3,576)
4.8(+0.0000) (63,923+1 votes)
2,803 (-0.9% / -26)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,977 (+24.5% / +585)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,977 (+24.5% / +585)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,763 (-0.2% / -4)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
212
Last Tabs
834 (+0.5% / +4)
4.1(+0.1000) (19+1 votes)
3,897 (+42.3% / +1,158)
2,292 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
16,502 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
89,862 (+0.6% / +571)
3.9(+0.0000) (264+2 votes)
22,211 (-0.0% / -7)
4.0(+0.0000) (201+1 votes)
3,340 (+31.1% / +793)
26,850 (-0.3% / -84)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
6,450 (+46.4% / +2,045)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
27,577 (-3.5% / -1,011)
1.7(+0.0000) (18+0 votes)
7,896 (+85.4% / +3,636)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,481 (+45.4% / +1,087)
5,025,493 (+0.1% / +4,084)
4.9(+0.0000) (53,436+102 votes)
225
TabMerger
1,065 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
833 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,031 (-5.8% / -1,050)
1.7(+0.2000) (20+1 votes)
482,678 (-4.1% / -20,888)
4.1(+0.0000) (208+0 votes)
458 (+0.7% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,142 (+53.8% / +1,099)
25,955 (+10.1% / +2,389)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
2,788 (+41.3% / +815)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
167,252 (+0.1% / +156)
4.5(+0.0000) (1,390+1 votes)
217 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,582 (+81.9% / +1,613)
3,949 (+25.7% / +807)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,382 (+0.1% / +22)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,589 (-1.0% / -46)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,850 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,797 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
13,879 (-2.8% / -400)
1.7(+0.0000) (11+0 votes)
17,548 (-4.3% / -796)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
16,738 (-6.8% / -1,223)
1.5(+0.0000) (57+0 votes)
1,342 (-0.8% / -11)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,776 (+51.1% / +1,616)
780,493 (+0.0% / +163)
4.1(+0.0000) (160+2 votes)
164,859 (-0.5% / -799)
4.7(+0.0000) (628+0 votes)
12,329 (-6.8% / -893)
1.3(+0.0000) (52+0 votes)
9,307 (+27.6% / +2,012)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
64,303 (+0.0% / +8)
4.6(+0.0000) (5,705+0 votes)
18,398 (+0.0% / +0)
4,267 (+48.0% / +1,384)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,623 (+0.5% / +95)
3.8(+0.0000) (140+0 votes)
732,740 (+0.1% / +507)
4.7(+0.0000) (14,324+15 votes)
30,356 (-3.5% / -1,088)
1.1(+0.0000) (56+0 votes)
55,738 (+0.1% / +48)
3.7(+0.0000) (171+0 votes)
2,775 (+54.8% / +982)
1,143 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,086 (+1.1% / +46)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
8,435 (+1.2% / +101)
81,916 (-0.1% / -45)
4.1(+0.0000) (932+0 votes)
48,292 (-0.2% / -92)
4.7(+0.0000) (6,704+3 votes)
16,560 (+0.3% / +42)
4.6(+0.0000) (122+0 votes)
1,980 (+4.2% / +80)
2.5(+0.4000) (8+1 votes)
5,000 (-0.0% / -2)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
5,750 (+41.2% / +1,679)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,568 (+56.0% / +922)
900,490 (+0.1% / +452)
3.9(+0.0000) (308+0 votes)
3,937 (+0.2% / +9)
5.0(+0.0000) (38+0 votes)
467,959 (+0.0% / +208)
5.0(+0.0000) (23,566+5 votes)
505 (-0.8% / -4)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
267 (+2.3% / +6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,119 (-2.0% / -23)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,655 (-8.5% / -1,089)
1.4(+0.0000) (11+0 votes)
4,605 (-2.3% / -109)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
815 (-0.4% / -3)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
12,950 (-0.1% / -11)
4.9(+0.0000) (107+0 votes)
16,083 (+0.4% / +62)
4.8(+0.0000) (180-1 votes)
1,017 (-0.7% / -7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,806 (+0.0% / +1)
1,639 (+0.0% / +0)
959 (-0.7% / -7)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,953 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (128+0 votes)
1,033 (-0.3% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,182 (+53.2% / +758)
20,714 (-0.1% / -14)
3.8(+0.0000) (101-1 votes)
347,910 (+0.9% / +2,933)
4.5(+0.0000) (529+6 votes)
32,953 (-0.8% / -279)
289
Tab Split
2,677 (-0.7% / -20)
2,080 (+53.6% / +726)
9,665 (-6.4% / -662)
1.2(+0.0000) (32+0 votes)
3,903 (+0.5% / +21)
4.9(+0.0000) (75+2 votes)
187,708 (+0.1% / +97)
4.6(+0.0000) (1,908+4 votes)
32,221 (+0.1% / +36)
4.6(+0.0000) (151+0 votes)
995 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
2,805,436 (-0.0% / -1,183)
4.4(+0.0000) (11,469+2 votes)
297
Handy Tab
138,323 (-0.1% / -142)
4.4(+0.0000) (6,389+1 votes)
87,385 (-0.0% / -2)
4.6(+0.0000) (364+0 votes)
299
Tab-less
2,789 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
4,480 (+57.8% / +1,641)