extension ExtPose

Keyword: option

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,120,430 (+0.0% / +0)
4.6881(+0.0000) (12,146+0 votes)
270,633 (+0.0% / +0)
4.4427(+0.0000) (2,207+0 votes)
1,498,369 (+0.0% / +0)
4.6102(+0.0000) (35,514+0 votes)
18,947 (+0.0% / +0)
4.6977(+0.0000) (473+0 votes)
51,880 (+0.0% / +0)
4.3876(+0.0000) (209+0 votes)
50,757 (+0.0% / +0)
4.7866(+0.0000) (942+0 votes)
106,169 (+0.0% / +0)
4.6292(+0.0000) (1,513+0 votes)
20,367 (+0.0% / +0)
4.6101(+0.0000) (318+0 votes)
223,177 (+0.0% / +0)
3.9332(+0.0000) (1,767+0 votes)
940,832 (+0.0% / +0)
3.6026(+0.0000) (2,081+0 votes)
770,319 (+0.0% / +0)
4.5585(+0.0000) (863+0 votes)
5,813 (+0.0% / +0)
3.7571(+0.0000) (70+0 votes)
13,399 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (40+0 votes)
23,117 (+0.0% / +0)
3.9672(+0.0000) (274+0 votes)
19,750 (+0.0% / +0)
4.4488(+0.0000) (127+0 votes)
19,990 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (48+0 votes)
32,436 (+0.0% / +0)
4.7151(+0.0000) (179+0 votes)
268,501 (+0.0% / +0)
4.1954(+0.0000) (1,566+0 votes)
22,958 (+0.0% / +0)
3.9255(+0.0000) (255+0 votes)
60,991 (+0.0% / +0)
3.8108(+0.0000) (444+0 votes)
904,691 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
24,921 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (210+0 votes)
62,876 (+0.0% / +0)
3.4949(+0.0000) (196+0 votes)
762,824 (+0.0% / +0)
4.3975(+0.0000) (4,689+0 votes)
33,100 (+0.0% / +0)
4.7168(+0.0000) (1,003+0 votes)
713,410 (+0.0% / +0)
4.5963(+0.0000) (161+0 votes)
8,953 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (80+0 votes)
28,762 (+0.0% / +0)
4.3007(+0.0000) (153+0 votes)
11,196 (+0.0% / +0)
4.325(+0.0000) (40+0 votes)
43,669 (+0.0% / +0)
4.0638(+0.0000) (345+0 votes)
38,795 (+0.0% / +0)
3.9775(+0.0000) (267+0 votes)
2,501 (+0.0% / +0)
4.6538(+0.0000) (26+0 votes)
254,750 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,749 (+0.0% / +0)
4.07(+0.0000) (100+0 votes)
47,377 (+0.0% / +0)
3.5181(+0.0000) (581+0 votes)
4,112,929 (+0.0% / +0)
4.8529(+0.0000) (43,909+0 votes)
7,461 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (30+0 votes)
38
Utime
15,205 (+0.0% / +0)
4.5443(+0.0000) (79+0 votes)
84,882 (+0.0% / +0)
4.7092(+0.0000) (1,169+0 votes)
96,760 (+0.0% / +0)
4.88(+0.0000) (525+0 votes)
11,223 (+0.0% / +0)
4.954(+0.0000) (87+0 votes)
5,313 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (33+0 votes)
73,510 (+0.0% / +0)
4.6727(+0.0000) (1,830+0 votes)
516,520 (+0.0% / +0)
4.4957(+0.0000) (1,285+0 votes)
35,498 (+0.0% / +0)
3.8608(+0.0000) (632+0 votes)
52,871 (+0.0% / +0)
3.6449(+0.0000) (138+0 votes)
17,993 (+0.0% / +0)
4.144(+0.0000) (125+0 votes)
228,914 (+0.0% / +0)
3.9448(+0.0000) (362+0 votes)
16,927 (+0.0% / +0)
4.3757(+0.0000) (354+0 votes)
47,746 (+0.0% / +0)
4.5066(+0.0000) (606+0 votes)
25,246 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (176+0 votes)
212,648 (+0.0% / +0)
3.7404(+0.0000) (705+0 votes)
8,339 (+0.0% / +0)
4.3598(+0.0000) (264+0 votes)
4,256 (+0.0% / +0)
4.1803(+0.0000) (61+0 votes)
3,918 (+0.0% / +0)
3.9592(+0.0000) (49+0 votes)
104,443 (+0.0% / +0)
4.5102(+0.0000) (1,368+0 votes)
2,397 (+0.0% / +0)
3.3387(+0.0000) (124+0 votes)
7,887 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
473 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
11,093 (+0.0% / +0)
3.878(+0.0000) (41+0 votes)
8,981 (+0.0% / +0)
3.6133(+0.0000) (150+0 votes)
192,440 (+0.0% / +0)
4.8188(+0.0000) (2,478+0 votes)
4,174 (+0.0% / +0)
3.9679(+0.0000) (156+0 votes)
63,620 (+0.0% / +0)
4.5886(+0.0000) (158+0 votes)
667,055 (+0.0% / +0)
4.4598(+0.0000) (2,449+0 votes)
39,390 (+0.0% / +0)
3.7518(+0.0000) (137+0 votes)
825 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
59,980 (+0.0% / +0)
4.6363(+0.0000) (5,705+0 votes)
30,434 (+0.0% / +0)
3.1364(+0.0000) (22+0 votes)
33,254 (+0.0% / +0)
3.7508(+0.0000) (650+0 votes)
134,709 (+0.0% / +0)
4.5365(+0.0000) (4,205+0 votes)
1,573,538 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
3,117 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0000) (42+0 votes)
18,060 (+0.0% / +0)
4.2238(+0.0000) (143+0 votes)
29,451 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
408,418 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
77
Trocker
5,947 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
113,160 (+0.0% / +0)
4.1726(+0.0000) (394+0 votes)
2,330,336 (+0.0% / +0)
4.7661(+0.0000) (63,955+0 votes)
912,057 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
104,460 (+0.0% / +0)
4.6067(+0.0000) (89+0 votes)
3,666 (+0.0% / +0)
4.72(+0.0000) (25+0 votes)
9,027 (+0.0% / +0)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
84
xTab
39,361 (+0.0% / +0)
3.9432(+0.0000) (88+0 votes)
58,383 (+0.0% / +0)
4.7559(+0.0000) (463+0 votes)
924 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
612,424 (+0.0% / +0)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
2,259 (+0.0% / +0)
4.5263(+0.0000) (38+0 votes)
610,790 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
55,930 (+0.0% / +0)
4.1832(+0.0000) (322+0 votes)
3,613 (+0.0% / +0)
4.6596(+0.0000) (47+0 votes)
38,567 (+0.0% / +0)
4.465(+0.0000) (600+0 votes)
7,956 (+0.0% / +0)
3.3922(+0.0000) (232+0 votes)
13,580 (+0.0% / +0)
3.9224(+0.0000) (116+0 votes)
10,520 (+0.0% / +0)
4.6874(+0.0000) (515+0 votes)
40,493 (+0.0% / +0)
4.6083(+0.0000) (120+0 votes)
97,513 (+0.0% / +0)
3.6264(+0.0000) (3,078+0 votes)
139,445 (+0.0% / +0)
4.5619(+0.0000) (1,568+0 votes)
15,250 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
1,199 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
1,018 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
103
HelloHulu
3,303 (+0.0% / +0)
4.069(+0.0000) (29+0 votes)
37,700 (+0.0% / +0)
4.3221(+0.0000) (385+0 votes)
257 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,578 (+0.0% / +0)
4.6582(+0.0000) (79+0 votes)
482 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
108
Oogle
12,610 (+0.0% / +0)
4.4583(+0.0000) (96+0 votes)
1,866 (+0.0% / +0)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
26,839 (+0.0% / +0)
4.3148(+0.0000) (54+0 votes)
2,345 (+0.0% / +0)
4.8041(+0.0000) (97+0 votes)
30,036 (+0.0% / +0)
4.4396(+0.0000) (91+0 votes)
11,950 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (63+0 votes)
39,108 (+0.0% / +0)
3.7624(+0.0000) (303+0 votes)
40,502 (+0.0% / +0)
4.4249(+0.0000) (193+0 votes)
1,092 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
23,638 (+0.0% / +0)
3.96(+0.0000) (125+0 votes)
9,826 (+0.0% / +0)
4.8148(+0.0000) (162+0 votes)
19,844 (+0.0% / +0)
4.6027(+0.0000) (73+0 votes)
978 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
1,599 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
204,363 (+0.0% / +0)
4.7949(+0.0000) (468+0 votes)
3,354 (+0.0% / +0)
4.48(+0.0000) (100+0 votes)
235 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,712 (+0.0% / +0)
4.4699(+0.0000) (532+0 votes)
126
HackMD-it
3,115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
634 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
1,053 (+0.0% / +0)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
1,176 (+0.0% / +0)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
32,814 (+0.0% / +0)
4.5122(+0.0000) (410+0 votes)
19,889 (+0.0% / +0)
3.9298(+0.0000) (57+0 votes)
745 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
130,665 (+0.0% / +0)
4.3598(+0.0000) (453+0 votes)
6,867 (+0.0% / +0)
3.6571(+0.0000) (35+0 votes)
1,863,686 (+0.0% / +0)
4.0402(+0.0000) (5,052+0 votes)
14,149 (+0.0% / +0)
4.5792(+0.0000) (240+0 votes)
1,498 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (52+0 votes)
25,060 (+0.0% / +0)
3.8529(+0.0000) (544+0 votes)
12,085 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
484 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,612 (+0.0% / +0)
4.2414(+0.0000) (29+0 votes)
143
RadioGaGa
15,299 (+0.0% / +0)
1,776 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (57+0 votes)
4,085 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (16+0 votes)
443 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,067 (+0.0% / +0)
4.4082(+0.0000) (98+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,357 (+0.0% / +0)
4.2199(+0.0000) (423+0 votes)
1,411 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
6,474 (+0.0% / +0)
3.8462(+0.0000) (26+0 votes)
538 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,106 (+0.0% / +0)
4.8026(+0.0000) (861+0 votes)
154
Anesidora
1,032 (+0.0% / +0)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
155
UF tools
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70,206 (+0.0% / +0)
4.2647(+0.0000) (816+0 votes)
589 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,078 (+0.0% / +0)
4.7019(+0.0000) (104+0 votes)
2,759 (+0.0% / +0)
3.88(+0.0000) (25+0 votes)
29,772 (+0.0% / +0)
1.615(+0.0000) (1,974+0 votes)
725 (+0.0% / +0)
4.6081(+0.0000) (74+0 votes)
162
SplitCast
5,293 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (18+0 votes)
492 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
625 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
32,964 (+0.0% / +0)
3.7391(+0.0000) (138+0 votes)
34,774 (+0.0% / +0)
4.4755(+0.0000) (715+0 votes)
3,480 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
3,303 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
794 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,240 (+0.0% / +0)
4.434(+0.0000) (53+0 votes)
19,925 (+0.0% / +0)
3.4722(+0.0000) (72+0 votes)
9,150 (+0.0% / +0)
4.5217(+0.0000) (46+0 votes)
8,635 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
19,132 (+0.0% / +0)
4.4717(+0.0000) (159+0 votes)
2,053 (+0.0% / +0)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
71,179 (+0.0% / +0)
4.6933(+0.0000) (538+0 votes)
177
dict-cc
22,441 (+0.0% / +0)
4.4856(+0.0000) (278+0 votes)
5,546 (+0.0% / +0)
4.2364(+0.0000) (110+0 votes)
5,404 (+0.0% / +0)
4.5978(+0.0000) (92+0 votes)
2,027 (+0.0% / +0)
4.4035(+0.0000) (57+0 votes)
739,730 (+0.0% / +0)
4.9753(+0.0000) (162+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,078 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,537 (+0.0% / +0)
3.5909(+0.0000) (22+0 votes)
719 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
731,230 (+0.0% / +0)
4.8588(+0.0000) (85+0 votes)
952 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
361,768 (+0.0% / +0)
4.6032(+0.0000) (42,109+0 votes)
552 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,397 (+0.0% / +0)
4.2432(+0.0000) (37+0 votes)
1,683 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
4,167 (+0.0% / +0)
3.7105(+0.0000) (38+0 votes)
194
Autofill
497,253 (+0.0% / +0)
3.9378(+0.0000) (1,478+0 votes)
92,240 (+0.0% / +0)
4.2476(+0.0000) (1,458+0 votes)
101,261 (+0.0% / +0)
4.3373(+0.0000) (581+0 votes)
8,389 (+0.0% / +0)
4.3163(+0.0000) (392+0 votes)
15,885 (+0.0% / +0)
4.2024(+0.0000) (919+0 votes)
199
Spell Bee
13,658 (+0.0% / +0)
3.4245(+0.0000) (106+0 votes)
155,964 (+0.0% / +0)
3.3308(+0.0000) (130+0 votes)
3,104 (+0.0% / +0)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
26,282 (+0.0% / +0)
3.3155(+0.0000) (187+0 votes)
346,268 (+0.0% / +0)
4.2393(+0.0000) (2,227+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
84,205 (+0.0% / +0)
3.9331(+0.0000) (359+0 votes)
1,557 (+0.0% / +0)
4.058(+0.0000) (69+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
229 (+0.0% / +0)
4.4773(+0.0000) (44+0 votes)
16,886 (+0.0% / +0)
3.7333(+0.0000) (60+0 votes)
7,177 (+0.0% / +0)
4.1446(+0.0000) (83+0 votes)
64,979 (+0.0% / +0)
4.5409(+0.0000) (379+0 votes)
1,826 (+0.0% / +0)
4.7176(+0.0000) (85+0 votes)
12,798 (+0.0% / +0)
3.8529(+0.0000) (333+0 votes)
1,202 (+0.0% / +0)
4.1333(+0.0000) (15+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
738,119 (+0.0% / +0)
2.3401(+0.0000) (3,364+0 votes)
10,555 (+0.0% / +0)
2.8658(+0.0000) (313+0 votes)
428 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
23,703 (+0.0% / +0)
4.6829(+0.0000) (82+0 votes)
1,797 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (27+0 votes)
6,788 (+0.0% / +0)
4.6639(+0.0000) (122+0 votes)
1,163,662 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
224
CYSCE
81 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,982 (+0.0% / +0)
3.95(+0.0000) (40+0 votes)
226
FlipShope
100,014 (+0.0% / +0)
4.5429(+0.0000) (8,147+0 votes)
550 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
228
Zikr
620 (+0.0% / +0)
4.9254(+0.0000) (67+0 votes)
31,739 (+0.0% / +0)
4.1275(+0.0000) (204+0 votes)
44,002 (+0.0% / +0)
3.4267(+0.0000) (75+0 votes)
569 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,240 (+0.0% / +0)
3.0625(+0.0000) (16+0 votes)
3,778 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (24+0 votes)
235
IE Tab
4,229,810 (+0.0% / +0)
4.3393(+0.0000) (20,713+0 votes)
236
Panlatin
246 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,264 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
238
Homely
2,810 (+0.0% / +0)
4.7258(+0.0000) (62+0 votes)
477 (+0.0% / +0)
4.4792(+0.0000) (48+0 votes)
53,676 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (331+0 votes)
196,576 (+0.0% / +0)
2.474(+0.0000) (4,359+0 votes)
196,037 (+0.0% / +0)
1.6856(+0.0000) (1,358+0 votes)
53,031 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (327+0 votes)
53,086 (+0.0% / +0)
4.9741(+0.0000) (309+0 votes)
190,873 (+0.0% / +0)
1.3827(+0.0000) (1,142+0 votes)
190,266 (+0.0% / +0)
1.8294(+0.0000) (252+0 votes)
2,560 (+0.0% / +0)
4.325(+0.0000) (80+0 votes)
105,193 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
717 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,110 (+0.0% / +0)
4.0174(+0.0000) (344+0 votes)
310,931 (+0.0% / +0)
4.2112(+0.0000) (8,883+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,731 (+0.0% / +0)
4.7353(+0.0000) (34+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,900 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
489 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (26+0 votes)
50,319 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (143+0 votes)
43,237 (+0.0% / +0)
4.8284(+0.0000) (268+0 votes)
93,438 (+0.0% / +0)
3.0885(+0.0000) (520+0 votes)
317,450 (+0.0% / +0)
4.5869(+0.0000) (1,813+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
167 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
3.7381(+0.0000) (42+0 votes)
82,675 (+0.0% / +0)
3.1067(+0.0000) (431+0 votes)
51,895 (+0.0% / +0)
4.5516(+0.0000) (446+0 votes)
965 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
425 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
30,763 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (329+0 votes)
3,297 (+0.0% / +0)
4.0849(+0.0000) (106+0 votes)
1,103 (+0.0% / +0)
3.65(+0.0000) (20+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
4.1607(+0.0000) (56+0 votes)
6,194 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,616 (+0.0% / +0)
3.7778(+0.0000) (72+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,664 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,665 (+0.0% / +0)
4.2245(+0.0000) (49+0 votes)
1,781 (+0.0% / +0)
4.9571(+0.0000) (70+0 votes)
2,708 (+0.0% / +0)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
2,769 (+0.0% / +0)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
296 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,168 (+0.0% / +0)
4.6913(+0.0000) (6,356+0 votes)
143,179 (+0.0% / +0)
3.9632(+0.0000) (272+0 votes)
7,174 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (120+0 votes)
2,054 (+0.0% / +0)
1.6944(+0.0000) (36+0 votes)
343 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,832 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
1,409 (+0.0% / +0)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
100,861 (+0.0% / +0)
4.4431(+0.0000) (422+0 votes)
61,960 (+0.0% / +0)
4.6433(+0.0000) (157+0 votes)
313 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,660 (+0.0% / +0)
3.7941(+0.0000) (34+0 votes)
1,815 (+0.0% / +0)
4.5769(+0.0000) (26+0 votes)
1,089 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)