extension ExtPose

Keyword: option -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5964(-0.0000) (33,521+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.554(+0.0000) (1,769+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.771(+0.0000) (834+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5891(+0.0000) (258+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.8947(+0.0000) (1,614+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.6534(+0.0006) (2,435+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (105+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5361(+0.0000) (1,067+0 votes)
400,000 (-20.0% / -100,000)
4.7829(+0.0017) (129+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.29(+0.0000) (100+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8996(+0.0001) (1,714+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9245(-0.0056) (715+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6393(+0.0000) (732+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (76+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0109) (119+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7407(+0.0000) (27+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4793(+0.0000) (121+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4894(+0.0000) (47+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5849(+0.0021) (807+4 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7186(+0.0000) (938+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4282(+0.0000) (383+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2353(+0.0000) (17+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8276(+0.0000) (435+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.6284(+0.0015) (1,464+6 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6563(-0.0012) (2,243+4 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1471(-0.0320) (68+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2683(-0.0403) (82+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6225(+0.0000) (151+0 votes)
400,000 (+33.3% / +100,000)
3.6879(+0.0000) (346+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8076(+0.0021) (577+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1522(+0.0000) (46+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5749(+0.0000) (788+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7962(+0.0000) (314+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3775(+0.0000) (204+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8478(+0.0000) (289+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5657(+0.0004) (1,050+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8752(+0.0002) (13,400+37 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7344(+0.0000) (1,058+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7049(+0.0000) (61+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.8909(+0.0000) (73,942+36 votes)
534 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8106(+0.0000) (301+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7167(+0.0000) (60+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6583(-0.0003) (12,532+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7527(+0.0045) (279+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3735(+0.0000) (83+0 votes)
913 (+1.1% / +10)
4.9194(+0.0008) (211+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (60+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3032(+0.0319) (188+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7024(+0.0000) (988+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2002(+0.0000) (1,678+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5165(+0.0000) (1,425+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (50+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3873(+0.0001) (5,048+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.44(+0.0000) (125+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.9138(-0.0002) (4,105+4 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8984(+0.0000) (187+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6112(-0.0001) (17,228+5 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2381(+0.0000) (42+0 votes)
470 (+3.8% / +17)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5897(+0.0000) (39+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6113(+0.0000) (265+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8958(+0.0000) (96+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8436(+0.0000) (211+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6779(+0.0000) (621+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
3.9(-0.0144) (190+3 votes)
253 (+2.8% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74
Utime
10,000 (+0.0% / +0)
4.5641(+0.0000) (78+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.597(+0.0001) (8,255+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5285(+0.0000) (615+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8534(+0.0000) (307+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4166(+0.0027) (1,025+15 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5174(-0.0001) (4,121-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9973(+0.0000) (366+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8193(+0.0000) (1,035+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.5138(+0.0000) (578+0 votes)
509 (+1.6% / +8)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6945(+0.0000) (4,307+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.72(+0.0000) (75+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3307(+0.0000) (127+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9726(+0.0000) (73+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6714(-0.0077) (350+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.1032(+0.0000) (281+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3864(+0.0000) (44+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1951(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8738(+0.0000) (214+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (130+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1131(+0.0000) (734+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7578(+0.0013) (384+2 votes)
900,000 (-10.0% / -100,000)
4.8382(+0.0000) (340+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8333(-0.0016) (1,068+8 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2071(+0.0047) (169+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4561(+0.0000) (57+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.642(+0.0000) (81+0 votes)
663 (-1.6% / -11)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6297(+0.0000) (4,791+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7482(-0.0023) (1,978+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6226(+0.0000) (53+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1077(+0.0000) (65+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5536(+0.0000) (56+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6987(+0.0000) (239+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7368(+0.0000) (95+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3209(+0.0006) (2,197+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1282(+0.0229) (39+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (28+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7545(-0.0000) (58,435-1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.807(+0.0000) (114+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4842(+0.0000) (95+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (63+0 votes)
129
xTab
40,000 (+0.0% / +0)
3.823(+0.0000) (113+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
90 (+8.4% / +7)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7479(+0.0000) (119+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0938(+0.0000) (96+0 votes)
134
HackMD-it
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
920 (-2.6% / -25)
4.2632(+0.0000) (19+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3695(+0.0000) (203+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (22+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (45+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3793(+0.0000) (58+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5769(+0.0000) (104+0 votes)
141
Red Block
10,000 (+0.0% / +0)
3.5467(+0.0196) (75+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5941(+0.0000) (170+0 votes)
969 (-1.0% / -10)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8405(+0.0000) (1,260+0 votes)
145
Duelist!
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4483(+0.0000) (29+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2077(+0.0000) (390+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2747(+0.0000) (1,034+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6667(-0.0059) (519+9 votes)
150
EmuFlash
500,000 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (54+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2368(+0.0000) (38+0 votes)
153
SplitCast
10,000 (+0.0% / +0)
4.2333(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6939(+0.0000) (49+0 votes)
306 (+2.3% / +7)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
413 (-5.5% / -24)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.386(+0.0000) (114+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6897(+0.0000) (145+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.49(+0.0000) (100+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.499(-0.0046) (2,966+9 votes)
163
WPS Docs
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
988 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8255(-0.0258) (149+1 votes)
166
OhMyTab
346 (+1.5% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6736(+0.0000) (144+0 votes)
385 (-0.3% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5785(+0.0000) (242+0 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6693(+0.0000) (127+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7468(-0.0024) (632+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5326(-0.0001) (3,866+25 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4187(+0.0000) (449+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3448(+0.0000) (58+0 votes)
733 (-0.9% / -7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
228 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6822(+0.0000) (129+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6169(+0.0000) (154+0 votes)
480 (-0.8% / -4)
3.8929(+0.0000) (28+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8757(+0.0000) (177+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0563(+0.0000) (71+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5222(+0.0000) (540+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6398(+0.0000) (608+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1729(+0.0000) (214+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6203(+0.0000) (237+0 votes)
600 (-0.8% / -5)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5304(+0.0000) (1,382+0 votes)
194
Drop Tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7869(+0.0000) (183+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (66+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.4916(-0.0002) (2,510+1 votes)
793 (+3.0% / +23)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9231(+0.0000) (26+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1918(+0.0000) (73+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7632(+0.0000) (38+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.12(+0.0000) (50+0 votes)
807 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
205
Spell Bee
10,000 (+0.0% / +0)
3.4583(+0.0000) (120+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.172(+0.0000) (157+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7804(-0.0001) (2,923+3 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.1416(+0.0000) (219+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.5196(+0.0000) (306+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.0087(+0.0002) (5,278+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6886(+0.0000) (517+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2394(-0.0037) (614+1 votes)
100,000 (+25.0% / +20,000)
3.6897(-0.0208) (261+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2102(+0.0000) (433+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.274(+0.0000) (365+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7786(+0.0000) (1,292+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1863(-0.0075) (424+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3949(+0.0000) (276+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6326(+0.0000) (313+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6686(+0.0019) (172+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3068(+0.0008) (893+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.5909(+0.0000) (22+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8411(+0.0000) (1,706+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5306(-0.0014) (1,110+3 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (60+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8178(+0.0004) (483+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7204(+0.0007) (422+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5843(+0.0023) (178+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7035(+0.0016) (452-1 votes)
771 (-0.5% / -4)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4965(-0.0022) (1,583+1 votes)
373 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.36(+0.0000) (25+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5046(+0.0008) (646+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4735(+0.0008) (1,962+3 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6582(+0.0000) (79+0 votes)
916 (+0.4% / +4)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.592(+0.0012) (348+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1087(+0.0000) (92+0 votes)
243
Speedy
281 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6151(+0.0019) (995+5 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (35+0 votes)
248
CYSCE
109 (-4.4% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8293(+0.0000) (41+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5826(+0.0037) (345+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8033(+0.0000) (61+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (102+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2083(+0.0000) (72+0 votes)
254
Zikr
1,000 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (70+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7917(+0.0000) (48+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5155(+0.0000) (1,383+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8171(+0.0000) (328+0 votes)
263
Hand Tool
5,000 (+0.0% / +0)
3.7447(+0.0000) (94+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.075(-0.0020) (533+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5714(-0.0247) (105+1 votes)
266
Uncognito
500 (-0.4% / -2)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5312(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8222(+0.0000) (45+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7786(+0.0002) (27,174+20 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.95(+0.0000) (40+0 votes)
271
modekun
2,000 (+0.0% / +0)
3.9048(+0.0000) (21+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7293(+0.0000) (9,420+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6667(-0.0476) (15+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5048(+0.0000) (416+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0000) (48+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6774(+0.0217) (62+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7468(-0.0096) (158+2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2881(+0.0000) (361+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3892(-0.0086) (650+4 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.4906(+0.0000) (53+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0303) (22+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (441+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.093(+0.0000) (129+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (28+0 votes)
287
RWeb
603
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6533(+0.0000) (75+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3654(+0.0000) (52+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3408(+0.0000) (537+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2638(+0.0000) (796+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8688(+0.0004) (6,972+119 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5832(+0.0009) (907+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6622(-0.0070) (524+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6354(+0.0004) (7,546+3 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.9432(+0.0000) (229+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.8421(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
1.2672(+0.0000) (1,265+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2913(+0.0000) (254+0 votes)